torsdag, december 31, 2009

Mot 2010 - tack för 2009

Vill så här på slutet av 2009 sända en hälsning till alla mina läsare och tacka för kommentarer och läsningar under året som gått. Min blogg har fått ett litet genombrott med ett antal peakar under året. Är nu sedan några dagar i Barcelona och där blir jag påmind om en av de saker jag skrivit om under året - tillgången till apotek. När man går här och på alla möjlig och omöjliga tider och  med stor enkelhet kan finna ett apotek är det obegripligt att det väckt sådant motstånd i Sverige hos vänsterfolket. 2010 innebär en klar förbättring på¨detta område tack vare Allianspartiernas reform av apoteksmarknaden.

Under 2010 blir utmaningen att återigen skapa bilden av vad en fortsatt Alliansmajoritet kan betyda i riksdagen efter valet och samtidigt påminna om det som gjorts under gångna år och som hotas med en rödgrön röra efter valet.
Viktiga argument för mig blir:
- Lägre skatt för alla med vanliga inkomster
- Reducerade vårdköer i sjukvården
- Enklare med fast läkarkontakt efter vårdval
- Energi och klimatpolitik i framkant i världen
- Stora satsningar på infrastruktur i Sverige och i vårt län.
- Fler och mer närvarande poliser

Under 2010 blir det en viktigt utmaning för mig att driva på kvalitetssäkringen av psykiatrin i länet och säkra ett bra genomförande av vårdvalet så att vi får fler vårdenheter som kan ge en fats läkarkontakt . Jag tycker det vore utmärkt om vi efter vårdvals genomförandet i vårt län har närmare 50% av primärvården i annan regi än landstingets. Dock blir den stora utmaningen en Alliansmajoritet i landstinget - det är den stora uppgiften under kommande 9 månader -. hoppas du som läser vill hjälpa till!

tisdag, december 29, 2009

Vad är rätt politiskt organisation?

Inför varje mandatperiod gör vi en översyn av landstingets politiska organisation. I landstinget i Kalmar län har det sedan slutet av 90-talet formats en ganska centralstyrd organisation med i stort sett all makt koncentrerad till landstingsstyrelsen och dess arbetsutskott. Från Centerpartiets sida var vi väldigt tveksamma till denna utveckling tillsammans med några andra partier. Jag är fortfarande inte tillfreds med den lösning vi har där väldigt mycket makt koncentrerats till en liten grupp förtroendevalda medan den stora gruppen fullmäktigeledamöter inte kan delta särskilt aktivt i beslutsfattandet. Samtidigt kan det nog konstateras att ur lednings och styrningssynpunkt så är detta ganska effektivt men de demokratiska bristerna är tydliga.

I ett antal inslag har Radio Kalmar speglat politikerkostnaderna i de olika landstingen i vårt närområde. Där syns också landstinget i Kalmar läns särart, vi är det landsting med flest landstingsråd och flest politiska sekreterare men sammantaget kostar inte vår organisation mer än de andras. Det betyder att vi också lämnar mindre utrymme för fritidspolitikerna i fullmäktige att arbeta med olika frågor.

I den översyn som nu ska ske under våren måste vi försöka hitta en organisation och arbetssätt som ännu bättre kan kombinera demokratisk diskussion och förankring med en effektiv politiska styrning. Det blir en utmaning.

Basse har också kommenterat detta klokt - det kan du läsa här.

lördag, december 26, 2009

Annandag - vilken lyx

För ett antal år sedan hade vi besök av en ung amerikanska. Hon blev alldeles fascinerad av hur lång tid julen varade. Och Annandag jul var inget hon någonsin hade hört talas om eller upplevt. När jag nu sitter och njuter av denna helgdag är jag väldigt tacksam att vi i Sverige skapat oss möjligheten att ha en lång julhelg och i jämförelse med amerikanen inte ha enbart en dag utan istället tre dagars julfirande. Det är välfärd som ger tid för att vara tillsammans med familj och vänner innan vi återigen tar tag i vardagens arbete och rutiner. Så njut av din Annandag jul även om den i år infaller på en lördag.

fredag, december 25, 2009

Bra skrivet Pierre

PÅ dagen före julafton skrev min folkpartikollega Pierre Edströmen väldigt bra debattartikel i Barran om hyr psykiatrin fungerar i länet. Bra att han lyfter frågan och att han tydliggöra var det politiska ansvaret finns - frågan är om vänsterns ledare är beredd att ta ansvar - debatten får visa det framöver.

Vilken julgåva!

På Julafton röstade den amerikanska senaten enligt DN igenom ett lagförslag som ger en sjukvårdsreform värd namnet till många amerikaner - tala om julgåva! Det har under året har varit en närmast absurd debatt kring Presidentens förslag till reform. Det har odlats så många myter för att försvara ett i grunden helt osunt system, amerikansk sjukvård är dyr, sämre och omfattar inte alla medborgare. Därför får det säga vara en både demokratiska och politisk framgång att man nu samlat sig till en reform. För många amerikaner är det säkert den bäst möjliga julklappen!

God Jul USA...

torsdag, december 24, 2009

GOD JUL

Snön ligger vit...
Doften av julskinka dröjer sig kvar....
Julgranen lyser i rummet!
En krubba med Jesusbarnet lyser upp med julens bud - Guds son är född!

God Jul alla läsare 

måndag, december 21, 2009

Landshövdinge frågan aktuell igen....

Idag publicerar SR Kalmar ett stort reportage om landshövdingarnas sätt att utöva sitt ämbete. Det är många "avslöjanden" som många säkert har synpunkter på. För mig illustrerar det mest att hela idéen med landshövdingar är omodern och att vi som land behöver tänka om och skapa en ny klarhet om vad som är statens roll i regionerna och vad som ska skötas av regionala ledare och politiska församlingar. Landshövdingerollen måste bli mer av statlig chefstjänsteman och lämna fälten som handlar om utvecklingspolitik och gynnande av länen. Staten klarar inte idag sin roll med samordning av olika statliga funktioner och verksamheter, därför bör mer tid läggas där snarare än på att representera länet i olika avseenden.

Utvecklings och förnyelseansvaret för våra regioner måste få en tydlig demokratisk förankring därför är det nya regioner som behöver bildas och valda ledare som ska styra - inte statliga tjänstemän - det är föråldrat!

söndag, december 20, 2009

Julen är här

Efter en dag med hushålls pyssel, lång kall promenad kunde juag jag i kväll njuta av Köriosa sjunga in julen.

Hör ett litet klipp Julmusik med Köriosa


Hoppas du får lite julkänsla

lördag, december 19, 2009

LS prdföranden - från motståndare till förespråkare...

Nu ska jag vara surt sa räven om rönnbären-skribent!

I dagens Barometern talar LS ordföranden väldigt väl om det vårdvalssystem som vi nu inför i Kalmar län. Han talar väl om patientens fördelar och de möjligheter det skapar. Man skulle nästan kunna tro att han skapat hela idéen och nu vill tala om hur stor reformist han är. Sanningen är ju att vi från Allianssidan har släpat honom och vänstermajoriteten till arbetsbordet. Vi har drivit fram och varit dem som ställt krav. Det enda tydliga krav vänstergänget har haft är att de ville ha ett socioekonomiskt påverkat ersättningssystem men i övrigt har hållningen varit så lite reform som möjligt. Och underförstått går man och hoppas på att inga nya aktörer ska söka sig till systemet så att patienterna får en tydligare riktig valmöjlighet.
Därför måste jag erkänna att det är surt att Barometern låter den som motsträvigt släpas till arbetsbordet framstå som reformisten - jag förstår om LS ordförande är nöjd idag!

Är Stockholm sjukt?

I fredagtens DN redovisades utfallet av de första åren med vårdvalet i Stockholm. Den visar på att man uppnätt de mål som Alliansmajoriteten i Stockhom ville.... man har tydligt och klart ökat tillgängligheten och det är nu lätt för en patient att få en tid hos doktorn. Det är bra. I dagens Dn redovisas att trots en 20% ökning av besöken i primärvården har också besöken vid aktumottagningarna ökat. Det var ju dock inte avsikten! Sammantaget är det så att Stockholmarna gör fler besök i sjukvården än man gör i något annat landsting i landet. Frågan man ställer sig är ju om det verkligen är så att Stockholmarna är sjukare än resten av svenska folket?

Tror inte det! Utifrån ett folkhälsoperspektiv är ju stockholmaren friskare och man har bland de yngsta befolkningarna i landet. Nä snarare är det så att den större mängden besök är resultatet av stort utbud och en glidning mot efterfrågestyrd sjukvård snarare än behovsstyrd sjukvård. Det är ett bekymmer även för övriga landsting eftersom det kan starta en utveckling vi inte vill ha. Ska vi klara av att ha en gemensamt finansierad sjukvård måste den bygga på att sjukvårdsbehovet styr inte förmågan att efterfråga och kräva. Därför är det oroande när en ledande sjukvårdspolitiker i Stockholm säger " det är bara patienten som vet behovet av ett besök" - närmare än så kan man inte komma än att säga att efterfrågan ska styra.

fredag, december 18, 2009

Vårdval och kömiljard på en dag..

På förmiddagen idag beslöt vi enhälligt om nästa steg i genomförandet av vårdvalet i kalmar län, vilket redovisas bl a i Radio Kalmar. Det känns bra. Det är en Alliansreform som kommer att ge bättre möjligheter till fats läkarkontakt, större tillgänglighet och en tydligare anpassning av vården efter behov. Vänstergänget har släpats fram till detta beslut, det är synd, men nu har vi ett enigt beslut som vi alla har ansvar för och som gäller oavsett valutgång till hösten. Det är bra!

Sedan har vi idag fått resultatet av en annan Alliansreform - kömiljarden. Antalet som väntar mer än 90 dagar har minskat, behandlingar och besök ökar och tillgängligheten har blivit bättre. Samtidigt finns det smolk i bägaren eftersom flera landsting inte skött detta snyggt mot medborgarna och urholkat vårdgarantin genom att fiffla över väntande till sk frivilligt väntande utanför vårdgarantin. Det är inte värdigt landstingen och sjukvården, men även i offentliga sammanhang lockar pengar.... Min blogg kollega Anders W Jonsson har skrivit en bra reflektion kring sura sossar som längtar tillbaka på den tiden då väntetiderna var ännu längre!

Men en bra dag för Kalmar länsborna - man ser resultatet av två bra Alliansreformer kömiljarden som gjort att väntetide i Kalmar län är bland det kortaste i landet och vårdval startar efter årskiftet - bra!

Bedrövligt men inte oväntat

I eftermiddag kom så det besked ingen ville ha, men tyvärr många misstänkt skulle komma - GM lägger ner SAAB. På DN´s websida beskrivs hur GM nu fattat beslut utifrån den tidgräns man själkva satt upp. Beslutet är inte som Peter Eriksson säger ett misslyckande för regeringen - regeringen har aldrig drivit SAAB och ska aldrig göra det. Utan beslutet är ju ett stort företagsmässigt misslyckande som företagsledningen för GM, Investor och SAAB bär. Det är ju dessa som i olika skeden i historien misslyckats med att utveckla SAAB till att bli både konkurrenskraftig och vinstgivande. Det är inget svårt att göra jämförelser med BMW som också varit en lite dyrbils tillverkare, men som nu är en ganska stor dyrbils tillverkare. SAAB har inte dömts det senaste året, SAABs öde har formats under 20 år beroende på bristande utvecklingsinsatser och investeringar i nya bilar. Det tragiska är att duktiga tekniker och bilbyggare i Trollhättan aldrig riktig fått chansen beroende på bristande ägarskap och management.

Den som nu gör detta till en politiska fråga, gör det mot bättre vetande!

torsdag, december 17, 2009

Konspiratorisk så det förslår...

Sent igår på websidor och idag i tidningen kan man läsa att spot-priset på el rusat till höjden det senaste dygnet. Om jag läste rätt skulle 1 kw kosta 2,65 i inköp, därtill alla avgifter vilket betyder närmare 4 kronor. Orsaken sägs vara den ökade efterfrågan på grund av kyla, vilket inte är att förvånas över. Men den andra delen är märklig flera kärnkraftverk är avställda.

Då blir jag väldigt undrande - av vilket skäl har man ställt av den enligt alla kärnkraftsvänner mest driftsäkra energikällan vi har när elen behövs som bäst?
Det finns säkert något gott rationellt skäl någon kan komma upp med - men jag tycker det är skandalöst att sköta elproduktionen på det sättet. Att inte säkerställa driften av kärnkraften när den verkligen behövs... är oansvarigt. jag kan inte låta bli att bli konspiratorisk och tänka tanken att någon sett en möjlighet att tjäna en extra peng genom att dra ner produktionen.... men det är väl sådant som bara händer i det stora landet i väster...

onsdag, december 16, 2009

Nästan färdigt vårdvalssystem

Efter många sorger och fördröjningar närmar vi oss äntligen ett beslut om vårdvalssystem i Kalmar län. Efter att vänstermajoriteten förhalat processen länge och underlagen saknats så kunde vi igår eftermiddag debattera och diskutera utifrån nästa helt färdiga underlag - 3 dagar före beslutet i landstingsstyrelsen.

Vi kommer på fredag ta ett enigt beslut, men jag tycker egentligen att det för mycket detaljer och regleringar i materialet samtidigt som det lagts in en ganska stor uppföljningsbörda. Detta kommer att komplicera vardagen för både offentliga och privata vårdgivare framöver och jag är inte säker på att primärvården blir bättre. Men samtidigt kan det sägas att systemet vi har utformat på intet sätt är mer styrande och reglerande än vad andra landsting valt så på det sättet sticker vi inte ut.

Men från och med fredag eftermiddag startar nu processen att intressera nya aktörer för att etablera sig i Hälsovalssystemet i Kalmar län. Vårdgivare som vill driva ett förebyggande arbete och samtidigt på ett alldeles utmärkt sätt ta hand om sina patienter när man väl blir sjuk. Nu kommer medborgarna i Kalmar län få del av den dynamik som uppstår när viss konkurrens skapas i en verksamhet. Jag är övertygad om att vi kommer se enheter med längre öppettider, särskilda satsningar på barn och familj eller på äldre osv. Det ska bli spännande att följa utvecklingen under våren när allt ska bli verkstad!

Vaccinerad!

Så kom då äntligen turen till mig - över 50 - att bli vaccinerad. Från och med denna veckan har det varit möjligt och idag har jag gjort det. Vi är i länet runt 60% som har vaccinerat oss och jag hoppas att under denna och kommande veckor kommer alla +50 att ta sitt solidariska ansvar och gå och vaccinera sig. Då har vi gemensamt minimerat risken för en riktigt stor smittspridning i vårt län och minimerat riskerna för dem som ingår i riskgrupperna. Det är att vara solidarisk i dessa juletider!

tisdag, december 15, 2009

Välj rätt el

I dagarna har Oskarshamns elbolag annonserat enligt Radio kalmar att man satsar på det som beskrivs som klimatneutral el energi. Det låter ju bra, men när man sedan läser det finstilta, så visar det sig att det är 100% kärnkrafts - el och då blir det ju något annat. Att påstå att en elproduktion med 100 000 åriga konsekvenser är klimatneturalt och hållbart är enligt mitt tycke att böja sanningen. Medan andra bolag väljer att satsa på vind, vatten och t o m sol så väljer Oskarshamns bolag kärnkraft - undrar hur mycket OKG betalade för den reklaminsatsen? Min uppmaning är - gå inte på detta kärnkraftstrick!

måndag, december 14, 2009

Läkemedelsfusk

Idag avslöjar DN det man kunnat misstänka sedan länge - en del av läkemedelsbolagen manipulerar den statliga läkemedelssubventionen. Det är oetiskt och obegripligt att bolagen utsätter sig för risken att bli avslöjade som manipulatörer. Vilket man nu blivit.

I samband med omregleringen av apoteken diskuterades reglerna för generika handeln mycket och de som arbetade fram förslaget till omregleringen föreslog ju också ett förändrat regelverk för generika. Det avstyrktes av alla remissinstanser och regeringen valde att inte använda förslaget. Men DN´s avslöjande visar att det kanske hade varit klokt att byta upplägg. Det hade minskat risken för otillbörlig manipulation såsom nu sker!

Jag tycker att regeringen när processen med nya apotek är genomförd och fått "sätta sig" måste ta ett nytt grepp om generika försäljningen så att vi kommer ur en situation där den marknaden så uppenbart kan manipuleras!

söndag, december 13, 2009

Nu skärps trycket på tillgänglighet i vården

I elfte timmen blev SKL och regeringen överens om hur den sk kömiljarden ska fungera under nästa år. Uppgörelsen är en seger för medborgare som väntar på vård. Nu kommer alla som väntar på vård innefattas i vårdgarantin. Det kan ju låta lite konstigt men just nu är det så att i landet finns en stor grupp människor som sägs själva valt att vänta... sk Patient vald väntan. Att man hamnbar i det läget kan bero på att man fått en tid från vården som inte passade, eller att man väldigt gärna vill få vården på ett givet sjukhus (ofta det närmaste) och just de har långa väntetider osv. Från 1/4 så kan man fortfarande välja sitt närmsta sjukhus, men man ska då inte hamna utanför vårdgarantin - det är bra! Dessutom kommer detta ytterligare öka trycket på sjukvården att få ner väntetiderna till att enbart vara rimlig planeringstid. Det är helt möjligt i vården, även om det kräver en stor ansträngning.

2010 Kan bli ett bra år för patienten tack vara Alliansregeringens sk kömiljard och sjukvårdens personal som gör ett storartat arbete för att ge vård i tid!

torsdag, december 10, 2009

Partisympatierna - huvudvärk för många

I dag har SCB presenterat sin stora partisympatiundersökning. Den är verkligen blanda läsning och tror jag något som kommer att bekymra flertalet partistrateger. I DN, Svd mfl kommenteras resultaten. Mina funderingar är bl a följande:
Miljöpartiet är nog mest nöjda med dagens redovisning. De har just nu ett mycket starkt stöd i storstäderna särskilt i Stockholmsområdet. Den legitimering som Mona sahlin givit MP och deras eget profileringsarbete ger nu utfall.Men samtidigt måste det vara ett oerhört bekymmer för sossarna. Man är nu på väg att bli ett betydligt mindre parti i storstäderna. I stockholm är Moderaterna väldigt mycket större och där äts S av både MP och M. Sossarna när en.... vid sin barm eller?

För Moderaterna måste det vara glädjande att man stärker greppet i de större städerna, men samtidigt oroande att man generellt tappat sedan i maj. Frågan är hur den senaste veckans sjukförsäkringsdebatt påverkat dem... risken finns i ytterligare negativ riktning.

Partistrategerna kommer säkert också bekymra sig över SD´s tillväxt. Jag hoppas att vi nu från etablerade partier slutar diskutera det politiska spelet - gäller särskilt Mona Sahlin - och istället utmanar SD om mänskosyn, alla människors lika värde, behovet av att låta Sverige växa osv. SD är ett parti för sämre ekonomisskt utveckling och sämre välfärd - inte bättre!

För mitt kära parti är det ingten kul läsning - hur man än läser materialet så är det minus och det är en pågående trend åt fel håll i alla olika grupper, särskilt dock hos män.... Jag är övertygad om att vi nu måste komplettera partiets profil tydligt med ett tydligt socialt patos vid sidan av kampen för entreprenörskap och ett hållbart miljöutvecklande Sverige. Utanförskapsdebatten kan inte enbart bli sjukförsäkringsregler, det handlar också om hur vi gör vården mer tillgänglig, hur psykvården blir bättre, hur våra äldre kan känna sig tryggare och hur skolan inte enbart är ramar utan också kramar.

Projektraseriet breder ut sig!

I tisdagens Barometern uppmärksammas att det sk sortimentsstödet för mindre boklådor såsom den i Emmaboda försvinner och ersätt av möjlighet att söka projektpengar. Det är en bedrövlig ordning. Antingen har vi en kulturpolitik som vill bidra till ett brett sortiment i de mindre bokaffärerna eller har vi det inte. Ett projekt stöd kan aldrig fungera som det. Men den än viktigare synpunkten är att Allianspartierna har gått till val på förenklingar för den som driver näringsverksamhet, projektraseriet förenklar inte, det ställa bara till det för den enskilde företagaren. Därför är detta inte en bra ordning som kulturdepartementet uppfunnit!!

onsdag, december 09, 2009

Förödande kritik av psykiatriska kliniken i Kalmar

I dagens Barometern och SR Kalmar redovisas en tillsynsrapport från socialstyrelsen från en tillsyn på psykiatriska kliniken i Kalmar. Det är en sorglig läsning och samtidigt inte riktigt överraskande med tanke på de anhöriga jag talat med den senaste tiden.

Jag antar att ansvarigt landstingsråd kommer säga att dessa misslyckanden är verksamhetens ansvar - men det är det bara delvis sant. Om man läser denna rapport tillsammans med revisionsrapporten som kom tidigare i höstas ger det tyvärr intrycket av en verksamhet som inte fungerar som den ska. För detta finns det ett tydligt politiskt ansvar - frågan är om någon tar det. Vänstermajoriteten måste snarast komma upp med handlingsplan och ta sitt ansvar för den grupp som har svårast att göra sin röst hörd.

Satsningar i länet - hyllas?!

Igår meddelades i bl a Barometern det att EU nu bidrar till finansieringen av Emmabodabanan med uppemot 200 miljoner. Det är bra att Åsas och Alliansregeringens satsning nu också får Eu stöd. Särskilt kul är det att annars gnälliga socialdemokrater står längst fram i hyllningskören. Det KS ordföranden i Emmaboda inte klarade av under 12 år i riksdagen, har nu Åsa T ordnat på några få år. Med dessa satsningar från staten borde ju även regeringens förlängda arm i länet vara nöjd... Vi får väl se om det kommer något uttalande?

Ingen bra dag för socialdemokraterna

Igår hade vi landstingsstyrelse och det stora debattämnet var vänstersidans vallöftesbrott ang heltid en rättighet. I valrörelsen var det det stora vallöftet för socialdemokraterna. Löften ställdes ut om att den 1/1 2007 skulle heltid en rättighet vara infört. Nu har tre år gått, ett projekt genomförts och igår omvandlade s vallöftet om rätt till heltid till en rätt att diskutera med sin arbetsledare hur mycket tjänsgöringsgrad man ska ha. Men någon rätt till heltid gick inte att finna i underlaget, så går det med tom valretorik.

Under de tre år man varit ansvarig har tjänstgöringsgraden i öandstinget höjts med 3 promille, tala om framsteg.....

Det var en dålig dag för socialdemokraterna igår!

måndag, december 07, 2009

Socialisering av ambulansen

Nu visar sig vänstermajoriteten från sin rätta sida igen. I Barometern redovisas idag att socialdemokraterna varit nere med fingrarna i syltburken och bestämt att man inte ska upphandla ett antal av de nuvarande ambulansstationerna, t ex. Emmaboda, Torsås och Löttorp. Återigen är man rädd för att låta andra driva landstingsverksamheter och låta entreprenörer utveckla verksamheter.

Just nu hävdar man att stationerna ska vara kvar, men det är ju inte svårt att räkna ut att när de är inordnade i landstingets organisation kan man lätt ändra omfattningen av verksamheten. Man är ju inte längre bunden av några avtal. Därför skapar den uteblivna upphandlingen oro för stationerna också på lite sikt.

Dessutom är det bedrövligt att denna ändring av verksamheten inte behandlats formellt i något politiskt organ, man har försökt dölja de reella besluten. Det är en form av informell politisk styrning som inte är helt ok.

Tystnadens Iran

Jag brukar inte skriva om utländska förhållanden. Men nyheten i DN om att Iran stänger ner internet är en händelse värd att uppmärksamma. Händelsen visar en regim som inte skyr några medel för att dölja hur läget i landet är. En regim som är rädd för fria opinionsyttringar och spridning av information och som insett att den dagen medborgarna helt och hållet vet vad som sker riskerar man ett folkligt uppror.

Men händelserna talar för att det behövs en ny revolution i Iran och därefter skapandet av en demokrati med fritt internet och fri opinionsbildning alla andra mänskliga rättigheter som hör ett land till.

söndag, december 06, 2009

Låt principerna ge vika

Den senaste veckan har det i Emmaboda utspelat sig en debatt ( se östran och Barometern) kring hörselhjälpmedel för en flicka som i höstas började åk 7 på högstadiet i Emmaboda. Beroende på landstingets mindre snabba agerande så tröttnade familjen och köpte in behövlig utrustning på egen hand till en kostnad av 100 000:- Det är väldigt mycket pengar och inget som en familj ska behöva stå för. Förvisso bröt familjen principerna för hur man får hjälpmedel, men jag kan mer än väl förstå en familj som vill ge sin dotter bästa möjliga hjälpmedel i skolan och inte tycker sig kunna vänta på att hjälpmedelskvarnarna ska bli färdiga.

Jag vet att man ska vårda principer så att vi får lika behandling, men det finns också en fråga man alltid ska ställa sig när man sitter där med sina principer - känns det bra, känns som om detta var ändamålet med principerna? Jag tror inte att avsikten varit att denna flicka inte skulle få hjälpmedlen, därför bör nu landstinget försöka hitta en lösning och låta principerna vila lite. Landstingsstyrelsens ordförande bör nu markera att omständigheterna i detta fallet är ganska unika och därför bör man hitta en lösning som gör att landstinget tar över det inköpta hjälpmedlet.

lördag, december 05, 2009

Bra att du lyssnade Husmark!

Jag bloggade häromdagen om de uppenbart orimliga konsekvenser som de nya reglerna för sjukförsäkringen skapat för svårt sjuka människor. Debatten tog särskild fart när ett antal onkologer sade ifrån om de orimliga konsekvenserna. Det känns bra att socialförsäkringsministern sent igår på en presskonferens som refereras av DN, Ekot och Barometern tog reson och lyssnade till kritiken och presenterade förändringar som gör lagen entydig.

Det är många som varit upprörda de senaste dagarna och bloggkollegan Anders W Jonsson gör en bra beskrivning av varför det blev galet. Jag är övertygad om att förändringarna i sjukförsäkringen är i grunden goda men när man gör så stora förändringar så kan uppstå oavsedda effekter. Det kan ske på fler områden och därför tror jag det är jätteviktigt att regeringen tillsätter en särskild granskning av hur lagen fungerar så att eventuella åtgärder kan vidtas snabbt om fler oavsedda effekter uppstår. Det bör vara Husmarks nästa initiativ!

fredag, december 04, 2009

Ta bort den dubbla bokföringen av vårdköerna NU!

Alla vi som arbetar med sjukvårdspolitik och hur tillgängligheten ska bli bättre har med viss förvåning konstaterat att notoriskt dåliga landsting under 2009 börjat rapportera allt kortare officiella väntetider i vården. Lockelsen har uppenbarligen varit att få del av den av Alliansregeringen utlovade kömiljarden om väntetiderna minskar. Men hur man kortat väntetiderna i ett antal landsting, såsom Skåne är inte ok. Istället för att faktiskt erbjuda människor vård inom vårdgarantin så har man på olika sätt övertygat patienterna att ställa sig i den parallella kön där man själv väljer att vänta för att få nöjet att efter 12 månader bli opererad på sitt närmsta sjukhus. Det är inget annat än fuffel och båg. Målet med vårdgarantin är att ALLA oavsett om man åker iväg eller går till sitt närmsta sjukhus för besök eller behandling ska få det inom 90 dagar. Därför är den dubbla kön ett klart brott mot idéen med vårdgarantin.

I Dagens Eko och på morgonens Rapport uppmärksammar man idag detta förhållande och Göran Stiernstedt från SKL säger då att han tror att den dubbla bokföringen kommer att försvinna snart...Han borde sagt att under 2010 tar vi från landstingen bort den sk kategorin frivillig väntan som en del av vårdgarantin - den som enligt läkarbedömning behöver ett besök eller en behandling ska få få det inom 90 dagar - BASTA.

När vi möts till sjukvårdsdelegation nästa vecka måste denna fråga lyftas och vårdgarantin börja gälla för alla som den avser att omfatta.

Doc Morris - Välkommen till Kalmar

Nu börjar det klarna med hur det blir med apoteken i Kalmar enligt rapporter i Dagens medicin. Doc Morris etablerar två, du läste rätt TVÅ nya apotek i Kalmar de närmaste månaderna. Det ökar tillgängligheten och konkurrensen genom olika serviceerbjudande kommer leda till att vi som kunder får bättre apoteks service. Men fortfarande med samma läkemedelspriser som tidigare och med bibehållna nivåer på frikort (1800:-/år) för läkemedel. Kan det bli bättre? Nu väntar vi bara på att vänstergänget ska byta åsikt så är denna liberaliseringsprocess helt avslutad.

torsdag, december 03, 2009

Ingrip Husmark!

´

Något har blivit fel

I Dagens Medicin idag och DN de senaste dagarna har det diskuterats hur de nya sjukskrivningsreglerna utformats och kanske framförallt tillämpas. Det blir direkt pinsamt när det verkar vara så att ansvarig minister skyller ifrån sig.
Detta handlar om hur allvarligt sjuka människor, ibland med kort tid kvar att leva,behandlas och upplever sig behandlade av samhället. När de uppmanas att gå ut och söka jobb i slutet av kanske en långvarig sjukdomsperiod, så är det inte ok. Så kan det inte vara tänkt att det skulle fungera, något har gått snett.

Lagens syfte är att uppmuntra och utmana människor till att gå från passivitet till aktivitet och till att låta var och en bidra efter sin förmåga. Lagstiftningen och tillämpningen av densamma ska självklart vara både rimlig och innebära trygghet för den enskilde människan.

Men. något har blivit fel när tillämpningen av den nya lagen driver folk med cancer och kort tid kvar att leva att söka arbete på Arbetsförmedlingen. Detta måste ansvarig minister och försäkringskassan förändra. Jag bryr mig inte om lagen måste ändras eller om tillämpningen måste ändras eller både och.... bara resultatet blir rätt.

onsdag, december 02, 2009

Bra uppdrag granskning - men enkla demagogiska knep

Uppdrag granskning hanterar ikväll bilismen och dess problem i relation till klimatmålen. Man illustrerar tydligt hur svårt det är att förena nuvarande nivå på transporter och resor med klimatmålen - 2 grader. Vi lever med en rävsax där olika intressen står mot varandra. I programmet gör man en stor poäng av att de kommande årens infrastrukturinvesteringarna inte bidrar på önskat sätt till klimatmålen.

Det är ett något demagogiskt sätt att diskutera frågorna. Vägar och järnvägar skapar möjligheter till resor och i en utvecklad ekonomi är resor helt avgörande. Frågan är hur vi gör dessa resor. Den frågan närmast bortser Uppdrag granskning från. Man behandlar den utifrån tesen att teknikutvecklingen kommer inte räcka till och att inga eller väldigt få kollektivtrafiks satsningar kommer att göras. Men det är fel antaganden. Jag är helt övertygad om att oavsett regering och regionala ledningar kommer vi se alltmer kollektivtrafik satsningar och därtill mer av miljöstyrande avgifter av olika slag. Man kan inte som Uppdrag granskning tro att ofungerande vägar och järnvägar är en lösning - det är de aldrig. Det är det andra åtgärder som gör.

Sedan är det ett ovanligt lumpet påhopp på Andreas Carlgren när man ställer uttalande från 80-talet och hans roll som ungdomsförbundsordförande mot det han säger som miljöminister. Det är helt orimligt att låtsas som om inget hänt sedan 90-talet.

tisdag, december 01, 2009

Ett steg framåt i Stockholm

Frågan om sprutbytesprogram har diskuterats alltmer i landet den senaste tiden. Landstinget i Stockholm har varit väldigt kritiska till detta medan Lund och Malmö som enda platser i landet har erbjudit denna typ av lösning. Det har nästan funnits ett drag av konflikt mellan dessa båda punkter i landet...

Därför är det bra att Stockholms läns landsting idag enligt DN ska överväga att starta ett projekt med sprutbyte. Om detta ska göras på något ställe så är det ju i Stockholm som har ett stort antal missbrukare med hög risk att drabbas av smittade sprutor. Man kan ha många etiska funderingar kring detta med sprutbytesprogram och i vårt län är det bra att frågan börjat lyftas dels av min partikollega Bengt Hjelmkvist och dels i en interpellation av Lisbet Lindberg (fp) till landstingsfullmäktige. Vi behöver diskutera detta i landstinget och med länets kommuner innan några beslut fattas, men det är bra att det nu händer något i huvudstaden.

Grattis Kalmar ff - detta är bra för länet!

Äntligen (som Gert Fylking skulle sagt) blev det klart med Arenan rapporterar Barometern idag. Målet är satt till våren 2011 - kul! Det är bra för Kalmar län att det ledande fotbollslaget kan skapa en bra arena som utöver fotboll kan ta andra arena arrangemang. Det är bra för byggjobben i länet att det sker nu när vi har lågkonjunktur. Det är bra för länet att det sker en satsning som kan förstärka besöksnäringen. Sammantaget en bra dag för Kalmar FF, för Kalmar och för länet.

måndag, november 30, 2009

En fråga i rättan tid

På fullmäktige i kväll ställdes årets fråga - varför tar inte Emmaboda emot flyktingbarn?
När nu frågan ställs kryper sossarna direkt och säger att här finns inga stängda dörrar. Men sanningen är att det sägs först när pressens lampa lyser på kommunen. Det har funnitsmånga chanser tidigare - frivilligt ta ansvaret men det har man inte gjort. Bristen på handling talar för sig själv.Hoppas man tar chansen!

Sorgligt resultat i Schweiz!

Folkomröstningsresultatet i Schweiz som redovisas i Dn och SvD om förbud mot byggande av minareter är bedrövligt och beklämmande. Det förstärker intrycket av rädsla och uttrycker inget annat än intolerans. Från olika håll i Europa så kritiseras regelbundet olika länder bl a islamska länder för att förtrycka kristna företrädare och förhindra att kyrkor byggs eller används. Nu gör ett förment kristet land samma sak mot muslimer.
Religiös frihet ska vara lika och är en mänsklig rättighet - folkomröstningsbeslutet i Schweiz bryter mot denna grundläggande mänskliga rättighet.

Sedan finns det ju ett annat bekymmer och det är att folkomröstningsresultatet fördjupar och förstärker konflikter och jag tror att Oscar Fredriksson har rätt i sin blogg notering att det faktum att extremister stjäler en debatt skapar bekymmer. För att förhindra en fortsatt utveckling mot fördjupade konflikter måste vi som står för tolerans och respekt för mänskliga rättigheter höras i debatten och markera att vi inte accepterar extremisering av diskussioner som rör bl a integration och globalisering.

Steg framåt i klimatfrågan

Det är med blandade känslor jag har sett datumet för klimatmötet i Köpenhamn närma sig. USA är knappt ur startblocken, Kina och Indien är trevande och det finns inget riktigt bra folkligt tryck i frågan.
Dock är det positivt att det nu enligt DN finns ett förslag till ramavtal som är ganska offensivt och som innebär tydliga åtaganden för världens länder. Det kan frigöra handlingskraft i de olika länderna. Men jag tror att det folkliga trycket behöver öka och därför är det viktigt att vi alla manifesterar vår åsikt genom olika kampanjer. Det finns en sådan klimatkampanj som samlar många organisationer - 2grader.se
Om du inte ännu skrivit under gör det!

lördag, november 28, 2009

Ett runt kulturlän även för barn i Gamleby

I länet pågår nu en diskussion om hur vi vill att kulturen i länet ska kunna utvecklas och göras än mer relevant och tillgänglig. I samband med detta har det också förts samtal om hur de sk fria kulturresorna för skolorna fungerar. Det har ju visat sig att intressant och viktiga platser saknar man möjlighet att åka till, såsom exempelvis Vida museum på Öland. En annan del är svårigheten att i praktiken få till resorna beroende på begränsningarna som finns i länets kollektivtrafik. I VästerviksTidning finns det ett väldigt bra exempel på hur det inte borde få fungera, eller rättare sagt inte få fungera.

Ska barn och ungdomar i länet kunna ta del av olika utställningar och besöka kulturinstitutioner i hela länet måste de bli enklare med kulturresorna. Jag ska göra vad jag kan för att när "kultur med nya ögon" läggs fram så innebär det starten på att reglerna för kulturresor ändras, dels så att det blir enklare dels så att fler relevanta platser kan besökas.

Har de andra för hög skatt?

I veckan har vi haft budgetfullmäktige i landstinget och en av de frågor vi hanterat är skattesatsen. Landstinget i Kalmar län har idag den 3:e lägsta landstingsskatten i landet, det är enbart Halland och Östergötland som har lägre. Kalmar län har bland den lägsta medelskattekraften i landet och skulle man använda denna faktor som utgångspunkt så borde Kalmar län kanske ha 30-40 öre högre skatt. Men det har vi inte och det är bra.

Jag tror att skattenivån i länet kan hållas på denna låga nivå dels beroende på att skatteutjämningsystemet fungerar bra både vad gäller inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. De senaste åren har länet gått från att vara bidragsgivare till kostnadsutjämningssystemt till att erhålla stöd från systemet. Det är bra! Men den andra sidan är att produktiviteten i sjukvården i Kalmar län är hög, dvs vi får ut mycket vård för varje insatt skattekrona. I nyligen publicerad statistik i öppna jämförelser visar det sig att länet har upp till 10% högre produktivitet jämfört med snittet. Det är till gagn för skattebetalarna i länet.

Men kan inte andra landsting göras samma sak? Jo det kan man! Den strukturförändring alliansmajoriteten genomförde förra mandatperioden med ett enigt fullmäktige som stöd tillsammans med ett envist vardagligt arbete sedan dess ger resultat. Vi kommer nu se en våg att skattediskussioner runt om i landet där man hävdar att det går inte att göra något åt kostnaderna. De senaste 6 åren i Kalmar län visar på motsatsen. I många landsting borde fokus vara på produktivitetshöjningar inte renodlade kostnadsförändringar. Sett till statistiken är det mycket som talar för att många landsting har en högre skatt än nödvändigt och när man ser till öppna jämförelser så är det många röda landsting som ligger sämst till vad gäller kostnad för vården och produktiviteten. Det behöver vi som Alliansföreträdare uppmärksamma medborgarna på!

fredag, november 27, 2009

Konfrontatorisk majoritet - gagnar det medborgarna

Så var då landstingets budgetfullmäktige över för i år. Det blev som det brukat vara under denna mandatperioden - vänstermajoriteten har alltid rätt - oppositionen har alltid fel och ska förklenas. Det betyder att med något litet undantag så avslog man alla våra yrkanden. Vilken innebär sämre utveckling för demensvården, ingen bättre tillgänglighet vid ungdomsmottagningarna osv.

Men det allvarliga tycker jag är att man som majoritet har satt i system att allt ska avslås. Även när vi riktar uppenbart rimlig kritik mot presenterade förslag som miljöplanen, så vägrar man lyssna. Man har ett helhetsansvar som majoritet och det kan göra att man är rädd och överdrivet försiktig. Men samtidigt är det ju så att man skapar konsekvent konfrontation genom att bara ha ett ord i språket - avslag!

Jag tror inte detta system gagnar utvecklingen av sjukvården och det gagnar inte länet. I principiella frågor ska man självklart hålla i, men i andra frågor måste man som majoritet vara beredd att lyssna till konstruktiva förslag. Det ska jag verkar för att vi gör i en framtida Alliansmajoritet. Jag tror att vi tjänar medborgarna bäst så. Avslag för prestigens och ofelbarhetens skull ser jag inget värde i!

torsdag, november 26, 2009

Äntligen massvaccineringen

Nu kan massvaccineringen starta i länet enligt bl SR Kalmar, kan inte skriva annat än äntligen. Det betyder att vi innan jul kan erbjuda vaccinering för den breda allmänheten och därmed begränsa smittspridningen.
Dock kommer detta betyda en ytterligare ansträngning för framförallt primärvården och dess medarbetare.
Nu gäller det att logistiken fungerar, att vaccinlevereras så kanske hela denna massvaccinationskampanj kan avslutas på ett bra sätt.

Miljöplanen och MP

Nu har MP hamnat helt off när det gäller Miljöplanen. I en kommentar på Landstingsmajoritetens blogg verkar man dels saknas kunskap om kommunallagen, när man påstår att vi kan genomdriva en ny återremiss. Men det kan ju vara så att man vet att den interna stödet i majoriteten är så dåligt för planen så det är ett antal ledamöter som skulle rösta med oss. Jag tycker dock att det är en väldigt defensiv hållning.

Majoriteten har nu chansen att göra en bearbetning av planen, vi är villiga att delta i samtal för att göra den bättre, då kan det ju istället bli ett enigt beslut i mars. Det vore väl en ambition att arbeta efter! Några av de frågor vi gärna samtalar om är de vi lyfte på landstingsstyrelsen och de finner man här.

onsdag, november 25, 2009

Viktig budgetdebatt

Så har då äntligen landstingets budgetdebatt inletts. I min ledning lyfte jag bl a frågan om psykiatrin så här:

Vi har mycket kvar att göra för Stina och hennes systrar och bröder som drabbas av psykisk sjukdom. Jag har den senaste tiden talat flera gånger med Stina och hennes anhöriga. Att drabbas av att inte ha förtroende för sin behandlande doktor, att känna att man blir tvungen att söka psykiatrisk slutenvård, att uppleva att ingen bryr sig när man är där, att tvingas leva med dagar som fylls av
- vakna
- frukost
- inget att göra
- lunch
- inget att göra
- kaffe
- inget att göra – vänta på en tid från doktorn
- kvällsmat
- tråkig tv
- sova någon timma...

Att leva sin behandling i flera veckor så här – är det värdigt och rimligt – kan vi inte bättre än så här. Stina och hennes anhöriga undrar – de förstår inte vården, de känner inte att någon bryr sig. Bryr vi oss?

För Centergruppen i landstinget kommer utvecklingen av psykiatrin vara i centrum kommande år. Vi behöver mellanformer för vård, vi behöver bättre fungerande första linjens vård, vi behöver förebygga psykisk ohälsa, vi behöver fundera på om vi kan leva med en sluten vård som fungerar så här – listan kan göras lång, utmaningen är stor. Nu måste utvecklingen i den nya förvaltningen ta fart om inte kommer detta bli en stor stridsfråga framöver. Majoriteten har haft 3 år på sig och tillräckligt har inte skett, nu gäller det att att skapa en positiv utveckling!

Miljöplanen underkänd

Just nu diskuterar vi landstingets miljöplan. Ett undermåligt förslag från vänstergänget är uppe till behandling. Vi yrkar återremiss, vilket fått miljöpartiet gått i spinn! Överdrifterna från talarstolen är ofantliga, men det är väl för att dölja sitt eget misslyckande. Om man studerar landstingets miljöarbete under de år Miljöpartiet haft ansvar så är inte resultaten imponerande. Sanningen är den att man inte åstadkommit något mätbart resultat om man läser landstingets årsredovisningar.

Nu försöker man driva igenom en miljöplan utan något nuläge, inga referenspunkter för de mål man sätter upp och det innebär att det bli en plan enbart med fluffiga ambitioner som inte går att mäta eller följa upp.

Vi försökte redan i landstingsstyrelsen få majoriteten att ta ett omtag men som vanligt är de ofelbara och lyssnar inte på någon annan än sig själv. Därför blir det som det blir idag, en återremiss i från fullmäktige och möjlighet att göra om - göra rätt.

Vilket besked!

Att vänstergänget i landstinget slåss med spöken har vi begripit sedan länge. Igår spred man en lögnaktig rapport om att vi skulle ha en dold agenda för olika slag av entreprenad läggning. I morse försöker Östra Smålands ledarsida sprida samma lögn, men bara för att något upprepas är det inte sant!

Dock känns det nu bra att vi fått veta att Vänstermajoriteten inte har ambitionen att sälja några sjukhus. Av budskapet förstår vi att de har haft långa och intensiva diskussioner, men nu kommit till ett beslut - inga sjukhus ska säljas. Bra vi har undrat!! Hur de givit besked? Jo de har alla på sig "eleganta T-shirts" i landstingsfullmäktige med detta budskap- Skönt nu kan vi sova lugnt om natten - vi har varit orolig över alla rykten!;))

tisdag, november 24, 2009

Lögnens strategi

Om man upprepar något tillräckligt många gånger så blir det nog sant. Under denna devis verkar nu socialdemokraterna återigen aktualisera påståenden om att vi från Allianspartierna har en dold agenda. Tala om att sänka debatten som man gör idag i ett utspel i Västerviks tidning.
Allianspartierna har gemensamt utfärdat ett tydligt löfte till Vsäterviksborna och till resten av länet - ingen entreprenadläggning av sjukhusen under den kommande madatperioden. Det gäller! Lena Segerberg sluta sprid lögner ägna dig åt att utveckla en politik för att utveckla sjukvården i länet och i Västervik. Uppenbarligen har du ingen så därför sprider du lögner istället!

Tack för stödet, men rikta uppmärksamheten mot Universitetet

För ett bra tag sedan skrev jag om den ny styrelsen för Linneuniversitet och det faktum att den saknar företrädare för den offentliga sektorn, vilket inte är bra eller rättare sagt dåligt. I dagarna uppmärksammades det i Östran först i artikelform och idag på ledarplats. Man tackar för stödet. Men ledarkommentaren har fel när man försöker skylla regeringen för sammansättningen på Linnéuniversitetets styrelse. Det är ju faktiskt så att det är Universitet själv och dess rektor som väljer styrelse. Därför borde Östrans ledare undvikit ryggmärgsreaktionen att skylla allt på regeringen - utmana istället Universitetet!

måndag, november 23, 2009

Hur ska vården bli bättre? Kan kvinnor lita på vården?

Idag har de sk Öppna Jämförelser redovisats nationellt och i vårt län. Det är en viktig sammanställning av över 120 indikatorer om sådant som är bra och mindre bra i sjukvården i landet och länet.

I länets media ( Vt, Sr Kalmar, Barometern) fokuseras gärna på det som är bra i länet - vilket det är på många områden - särskilt det som handlar om patienternas nöjdhet, ekonomi och tillgänglighet. Att landstingsmajoriteten framhåller att allt är bra att inte förundras över, men det vore ju klädsamt om en något mer ödmjuk hållning ändå funnes.

När jag tittar igenom materialet och kommer till översikten hur länet klarar medicinska resultat så är det ju inte så att där är toppresultat, utan där finns stort behov av utveckling. En del områden är under bearbetning såsom strokevården, hjärtsjukvården och diabetes - men det går långsamt och frågan man kan undra över är ju om vi hinner i kapp övriga landsting i deras förbättringar. För det är ju så att även andra län jobbar med förbättringar av vården.

Jag blir mest bekymrad över att vi inom Cancervården närmast konsekvent ligger i den sämre tredjedelen. Det förvånar mig eftersom en del av denna vård utförs i Linköping och i Östergötland har man bättre vårdresultat. Det är också så att det är relativt sett små skillnader mellan landstingen, men ändå är det inte betryggande att våra resultat så konsekvent är sämre än många andra.

Det finns en trend som står sig i denna version av öppna jämförelser jämfört med tidigare utgåvor och det är att vården i Kalmar län klarar ekonomi, tillgänglighet och patientnöjdhet väldigt bra, men vårdresultaten är inte lika bra. Andelen behandlingsrelaterade indikatorer där landstinget i Kalmar län tillhör den sämre tredjedelen (röda faktorer)är nästan hälften och det som är särskilt bekymmersamt är att det verkar vara så att när det är könsuppdelat så är det kvinnorna som har de sämre resultaten.

Här finns en utmaning - att i det läget förnöjt och förnumstigt göra som Landstingsmajoriteten blunda för verkligheten och resultaten är på gränsen till arrogant.

söndag, november 22, 2009

vaccinbrist - håller företaget vad de åtagit sig?

De senaste dagarna har man kunna läsa och höra att kommande vecka kommer det inte kunna levereras vaccin i den utsträckning som lovats. Barometern beskriver hur det riskerar att leda till större smittspridning, ökat lidande och högre sjukvårdskostnader. Det är en alldeles korrekt beskrivning, tyvärr! Dessutom kommer det leda att sjukvårdens personal kommer att få möta fler frustrerade medborgare.

Jag tror att i den utvärdering som ska göras är det viktigt att följa upp om företaget hållit sitt avtal. För landstinget och skattebetalarna riskerar den bristande leveransförmågan att leda till dubbla kostnader - fler som blir sjuka och behöver vård och dessutom måste vi betala för vaccinet som kom sent t o m försent...

fredag, november 20, 2009

Jämställdhet

I veckan har det förts en debatt på landstingsbloggarna kring jämställdhet både av Gudrun Brunegård och landstingsmajoriteten m fl. Läste idag på Annie Johanssons blogg om en kampanj som Centerkvinnorna driver kring jämställdhet. Man driver den med anledning av att det är 30 år sedan Sverige fick den första jämställdhetslagen, just det initierad av en borgerlig regering - inte av vänstern! Handling talar!

Det satsas i länet

I dagens Barometern och på Radio Kalmars web kan man läsa om den satsning som ska göras på järnvägarna i länet, i detta fallet i norra länet. Det är jättebra. Vi har haft regionförbundets styrelse i två dagar i Hultsfred och det var många av ledamöterna som hade synpunkter på alla vägarbeten som var på vägen dit. Det de inte alltid insåg var att det var ett uttryck för de ganska stora infrastruktursatsningar som nu görs i länet, särskilt i mellanlänet. Det är steg framåt, men det behövs mer under kommande år. Men det kan konstateras att trots många påståenden så har Kalmar län gynnats av Alliansregeringens satsningar på infrastruktur, men bristen på satsningar under många år av s styre kan inte kompenseras på fyra år.

Men om vi når till förbättringar av järnvägen, så räcker ju inte det om inte länet kan driva tågtrafiken på ett kompetent sätt. Revisionsrapportern från Rikstrafiken tidigare i veckan visar på att det brister i kompetensen och ansvarstagandet. Om inte en skärpning sker väldigt snabbt kommer det bli ett av de största fiaskona vi har sett i länet när tågen stannar i vår därför att de får körförbud. Vem tar ansvar på vänstersidan för detta?

onsdag, november 18, 2009

Sent ska (s)yndaren vakna

Sverige har inte i modern tid haft så låga relativa sjukskrivningstal som vi har nu. Och de fortsätter att sjunka. Orsakerna är många, en är att vi idag har betydligt fler människor på arbetsmarknaden, trots lågkonjunkturen, en annan är att rehabiliteringen börjar fungera, om än inte tillräckligt bra. Ett stort och viktigt skäl är att vi dag har en mer jämlik sjukskrivning genom de försäkringsmedicinska riktlinjerna. Vi har dessutom en förändring av sjukersättningen.

Socialdemokraterna har sedan valet 2006 bekämpat alla förändringar och förnekat behovet av förändringar. Nu äntligen börjar man erkänna sina missgrepp och startar en själrannsakan enligt DN. Det var på tiden, men det är inte partiledaren som drabbats av insikt utan en av de ledande riksdagskvinnorna. Mona Sahlin förnekar fortfarande utvecklingen och behovet av förändring. Men verkligheten talar för sig själv - sjukskrivningarna sjunker och det borde alla tycka är bra.

Tåg haveri!!

Det senaste 1,5 året har tågtrafiken på Tjust och Stångådalsbanan inte fungerat. Det vet vi alla både genom egna rese erfarenheter, genom media osv. Idag har jag skummat igenom en revisionsrapport som Rikstrafiken beställt för att analysera varför det inte fungerar.
Det är skrämmande läsning och visar på ett totalt haveri av ledning och styrning från alla inblandade parter, från KLT och Östgötatrafiken till Veolia och de olika underhålls leverantörerna. Ingen har tagit ansvar, alla har försökt hitta någon annan som är skyldig. Av rapporten kan man nu utläsa att det finns en stor risk att hela trafiken särskilt på Stångådalsbanan kommer att stanna i vår eftersom det som kallas revisionsunderhåll inte genomförts enligt den plan som funnits. Om man inte kan ta sig ifatt så kommer ett antal tåg få totalt körförbud de närmaste månaderna.

Nu måste ägarna till trafikhuvudmännen - Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län kräva rättning i leden och ordning och reda. Jag förväntar mig att landstingsstyrelsen ordförande omedelbart tar ett initiativ för ett krismöte och att det nu upprättas en handlingsplan som gör att trafiken kan säkras - allt annat är att svika medborgarna som är beroende av en fungerande tågtrafik.

tisdag, november 17, 2009

Hotet mot sjukvården

Idag skriver DN återigen om det som är en av de största utmaningarna för sjukvården - antibiotika resistenta bakterier. Nya rapporter visar nu att det sprider sig snabbare och snabbare. Det är mycket bekymmersamt. Det ökar trycket på vi i sjukvården ska klara av att minska de vårdrelaterade infektionerna till ett minimum, läkarkåren måste i Sverige, men också i hela Europa, bli mer återhållsamma när det gäller att förskriva antibiotika och forskningen på alternativ måste förstärkas.

Om vi inte kan vända denna trend har vi en mycket problematisk situation framöver och riskerna i sjukvården kommer att bli oerhört mycket större. Här behövs ett stort samlat grepp för att möta denna utveckling!

Läsvärt om jämställdhet

Gudrun har grunnat rätt på sin blogg om jämställdhet - läs hennes inlägg. Instämmer till fullo i hennes slutsats - Handling är bättre än prat... det ser vi också när det gäller frågan om heltider och deltider i landstinget. Före valet 20006 skulle det genomföras rätt till heltid i landstinget om vänstergänget bara vann valet. Nu tre år senare har inget hänt! Prat är man bra på - riktig handling saknas!

Grattis Jönköping till vårdvalet!

Läste Annies blogg och blev då uppmärksammad på den framgång som införandet av vårdval i Jönköpings län inneburit. Man har fått in 56 ansökningar om att driva vårdcentraler varav 31 offentliga och 25 privata. Framtill idag har man haft 33 offentliga och 3 privata. Många av ansökningarna från nya privata enheter är i de mindre kommunerna, ibland på orter där man haft svårt med läkarrekrytering. Kul, precis detta har varit avsikten med vårdvalssystemet. Möjligheten till en mer fast läkarkontakt och en större variation i utbudet av primärvård har varit förhoppningen - i Jönköping blir den verklighet. Det blir intressant att höra vänstersidan argumentera emot denna framgång i valrörelsen 2010.

Om genomslaget i Kalmar län blir lika stort så kommer vi i t ex Oskarshamn, Mörbylånga och Vimmerby få nya aktörer bredvid de offentliga hälsocentralerna Varför pekar jag ut dessa kommuner - jo i dessa finns enbart landstingsdrivna verksamheter där en del av dem haft betydande rekryteringsproblem. Med fler aktörer kan det problemet minimeras! Vårdvalet gör det bättre för medborgarna i län efter län som genomför det, men var tror ni det släpar efter - jo självklart i de mest dogmatiska sosselandstingen! Måtte väljarna göra uppror i nästa val!

måndag, november 16, 2009

Mona kastar sten i glashus!!

Sedan mitten på förra veckan debatteras Vattenfall och hur detta statliga jätteföretag fungerar. För alla oss som står vid sidan av är det närmast parodiskt att se hur sosse företrädare som Sahlin i Expressen och Enerot i radion försöker göra detta till en fråga om näringsministerns ägarstyrning, när det handlar om deras historiska misstag.

1) Det var under Perssons ledning som man startade resan mot ett stort Europeiskt energibolag.
2) Det var under sosse Persson ledning som man köpte kärnkraftverk och kolkraftverk i Tyskland
3) Det var sosse Persson som tillsatte den nu avsatte VD:n
4) Det var sosse Persson som inte gjorde någon analys av vad det innebar att köpa kärnkraftverk i Tyskland vad gäller ansvar och risker.

När nu Näringsdepartementet under Mauds ledning börjar gräva i frågan så visar det ju sig att köpet av kärnkraft var ett gigantiskt risktagande som man aldrig förstod vidden av. Både sosse regeringen och Vattenfalls ledning trodde att det var som i Sverige - kärnkraftindustrin har begränsat ansvar vid olyckor. Så var och är det inte. I Tyskland har kärnkraftsindustrin fullt ansvar vid en olycka och kan inte lasta över det på staten. Det är bra och så bör det bli helt och hållet i Sverige.

Maud gjorde ett misstag i förra veckan - hon var inte tillräckligt nyanserad i kritiken av det avtal Vattenfall hade slutit med sitt dotterbolag i Tyskland. Hon borde sagt - det är förskräckligt att man sluter ett avtal man inte förstått konsekvenserna av, men det är en bra princip att kärnkraftsföretagen har fullt betalningsansvar vid en olycka. Men det faktum att hon och näringsdepartementet sedan i våras nystat i sossehärvans effekter det kan varken bli att förleda nationen eller dålig styrning. Det är grunden för att förbättra styrningen. Hade Göran P och andra sossa ställt rätt frågor när kärnkraftverken köptes så hade detta aldrig inträffat. Sahlin och Enerot kastar sten i glashus för att försöka komma undan det som är deras ansvar. Det är bedrövligt!

söndag, november 15, 2009

En kall vind över Sverige

I ett antal tidningar (SvD, DN, GP) presenteras idag en ny opinionsmätning. Jag vet man ska inte hänga upp sig på en, men det är ändå så att resultaten av denna undersökning skickar en kall vind över Sverige - SD långt över 4 procentsgränsen. Jag ska erkänna att jag är både bedrövad och förskräckt över att SD efter sin uppvisning i islamofobi och främlingsfientlighet den senaste tiden så tydlig ökat sitt stöd. Det är en entydig utmaning för oss som står för en humanistisk hållning där alla människors lika värde är själva utgångspunkten.

Jag tror det är oerhört viktigt att möta SD med en värderingsdebatt och utifrån det diskutera hur vi vill att ett samhälle ska fungera och hur vår värld ska fungera för att ett välfärdsrikt och hållbart samhälle ska vara möjligt. Men det är klart det går inte att låta bli att också belysa SD partiets inkonsekvens och hyckleri. De odlar en världsbild om svenskhet som aldrig varit korrekt och aldrig kommer bli korrekt. Sverige är ett land av inflyttare och kommer alltid att vara. Vår rädsla för förändring får inte hindra oss från att se och inse att vi behöver människor från olika delar av världen för vår utveckling och vår välfärd, på samma sätt som andra länder och delar av världen behöver oss. Som man säger på engelska: We are in it together!

lördag, november 14, 2009

läs konsums annonsblad!

Oj nu har jag blivit vimsig kan man tro, men icke. Jag bläddrade precis i Konsums annonsblad för veckan och vad kan jag läsa där... jo att receptfria läkemedel kan nu köpas på Konsum. Huvudvärkstabletter och annat är nu tillgängligt i Emmaboda från kl 7 på morgonen till kl 22 på kvällen 7 dagar i veckan. Det är så bra politik blir synligt i vardagen.

Det är nu man undrar om PRO och sossarna ska ställa sig utanför konsum och protestera eller om Jonas Hellberg (s politisk sekreterare) ska sluta gå på konsum för att de anpassat sig till Allianspolitiken. Självklart inte - de/han kommer snabbt inse att detta är en mycket uppskattad reform bland väljarna. Och i valrörelsen kommer det låta som om de genomfört den!

Vänstergängets orättvisa

Östra Småland uppmärksammar nu ännu en del av landstingetsmajoritetens rättvisepolitik. Som en del av den skamliga höjningen av avgifter togs också bort bidraget till bl a glutenallergiker. Man kan säker diskutera hur stort det ska vara. Men jag har nu blivit uppmärksammad på att i sitt bristande ansvarstagande för sitt beslut har man undvikit att informera de berörda medborgarna direkt utan det har man överlåtit till de stackar dietister som möter de berörda patienterna. De får ta smällen av fullmäktigebeslutet - det är inte sjysst. Vänstergängets ledning borde skrivit ett brev till alla de som är behov av hjälpmedel och livsmedelsstödet och förklarat varför man valt att straffa dem med höjda avgifter och indraget stöd - men det är väl som vanligt man vill bara synas när det är positiva besked som ska ges inte när det är hårda kalla besked! Det är också ett ledarskap!

Dahl har rätt, men lite fel

I torsdagens tryckta Barometern framgick det att i en av länets kommuner hade landstinget gjort skillnad på om vårdpersonal var anställd i offentlig tjänst eller privat och vägrat vaccinera dem i privat tjänst. Det var ju helt galet och att ha missförstått riktlinjen att vårdpersonal ska prioriteras i vaccineringen. På detta reagerar Per Dahl i Barometern, med rätta. Om jag förstått det rätt så har fler än Per Dahl reagerat och misstaget ska vara på väg att rättas till.

Men det finns en annan tes i kommentaren till "diskrimineringen" och det är att vi inte ska göra politik av vaccineringen. Det finns ingen sådan deal i landstinget och min kommentar i fredags tidningen generellt om hur vaccineringen fungerar i länet illustrerar det. Jag är övertygad om att mycket i vaccineringsprocessen kommer att behöva både diskuteras och bedömas både regionalt och nationellt.

Det som för min del gjorde att jag inte agerade i frågan i torsdags var det enkla faktum att jag inte kunde läsa det på Barometerns websida.... Barometern har sedan en längre tid begränsat vilka nyheter man lägger på webben och det gör att om man inte är på plats i tidningens spridningsområde så är det inte lika enkelt att få del av det som skrivs .... och jag var inte vid mitt eget frukostbord på torsdagsmorgonen.

Så kära Barometern stimulera debatten släpp ut mer av era nyheter på webben, det kommer öka intresset för er som nyhetsförmedlare och länets debattcentrum - det vore väl bra!

torsdag, november 12, 2009

Barn och ungas hälsa i fokus!!

Är idag på Sjukvårdsdelegation på SKL och vi får bl a en bred föredragning om den satsning vi gör gemensamt i landet kring barn och ungas psykiska hälsa. Det är ett imponerande brett utvecklingsarbete som handlar väldigt mycket om att samverka och samordna alla de resurser vi har i kommuner och landsting. Det är bra att detta är ett prioriterat projekt som också staten bidrar med pengar till. Jag hoppas att detta kan göra att vi blir mycket bättre med förebyggande arbete och att ge de barn och ungdomar som behöver stöd och eller behandling - för det behövs.

Efter nyår kommer en totalundersökning redovisas av alla högstadieungdomars upplevda psykiska hälsa redovisas. Det är första gången en sådan bred undersökning görs. Det ska bli oerhört spännande att se resultatet särskilt som de kommer att gå att bryta ner ända på skolnivå. Det ger oss ett verktyg för att bedriva lokalt utvecklingsarbete och lära av varandra. Samtidigt kan det ju bli tufft om ungdomar på någon skola har särskilt dåliga hälsa. Jag hoppas att detta också blir en valfråga nästa år, dvs att vi från partierna överanstränger oss att presentera förslag och idéer hur vi ska möta dessa ohälsoproblem.

onsdag, november 11, 2009

Bra beslut om vattenfalls elnät

Idag har det i media spridits ett rykte eller skröna om att regeringen skulle accepterat en försäljning av Vattenfalls elnät för att köpa kärnkraftverk. Det var inte sant!! Maud meddelar i DN att regeringen på fråga från Vattenfall sagt nej till en sådan affär. Men sossar och miljöpartister har redan tagit till brösttoner. Det intressanta är att under den tid Mp stödde S regeringen så köptes det många nya kolkraftverk av Vattenfall, det accepterade miljöpartiet. Tala om att kasta sten i glashus när man nu försöker kritisera regeringen för något som inte skett istället för att bedriva viss självprövning om varför man inte lyckades stoppa kolkraftverksköpen i Tyskland under förra mandatperioden. Men det kanske man redan har förträngt!

Klarar vi vaccineringen i Kalmar län?

Nu händer det som varnats för under lång tid - svininfluensan sprider sig snabbt och väldigt många blir sjuka. Det kan avläsas på Google flutrends eller i DN eller nästan vilken media som helst. Men då reses frågan hur klarar olika landsting sitt ansvar. I helgen hade Dn en artikel med karta över hur stor andel som blivit vaccinerade i olika län och igår kväll hade Aktuellt ett liknande inslag. Av dessa båda kan man dra slutsatsen att så här långt är inte Kalmar län på pall´plats när det gäerr vaccinationsgrad eller tempo i vaccineringarna.

Det har varit väldigt svårplanerat eftersom beskeden från vaccinleverantören och socialstyrelsen varierat över tiden. Men trots det får jag ett intryck av att den strategi som valts i Kalmar län inte riktigt klarat av att anpassa sig till de reella förhållandena vilket medfört att vi har haft vaccinlager liggande periodvis och inte heller nått den vaccinationsgrad som borde varit möjlig. Det finns en risk att landstinget följt den militära devisen att när kartan och verkligheten skiljer sig åt gäller kartan.

Med en allt större smittspridning kommer trycket på vaccinering att öka - frågan är då om vården fått förutsättningar att klara detta och kan anpassa sig till nya förutsättningar?? Jag hoppas det men utvecklingen så här långt övertygar inte! Dock det är fortfarande väldigt viktigt att den som får chansen att vaccinera sig gör det!

tisdag, november 10, 2009

Storstäderna är vinnare!

Inte så förvånande men bedrövligt nog så har Kammarkollegiet idag yrkat avslag på bildandet av ny eller nya regioner i Norrland enlig Ekot. Det finns tydliga vinnare på detta - storstäderna och de existerande regionerna Västra Götaland och Skåne. Dessutom finns det säkert Moderata företrädare som applåderar.

Men för oss i svagare landsdelar och med stort behov av att samla resurser för regional utveckling så det är ett stort bakslag. Norrlands process har varit ljusglimten i en i övrigt ganska misslyckad regionaliseringsprocess så här långt. Trots att bevisen från utvecklingen i Skåne och VG är så entydiga så kan vi uppenbarligen inte i resten av landet samla ihop oss för att skapa tyngd och konkurrenskraft. Det är ett underkännande av vårt ledarskap att ingen av oss lyckats utnyttja det möjlighetsfönster regeringen skapat för att bilda nya regioner. Förlusten vi gör är stor och leder till sämre infrastruktur, sämre förutsättningar att driva en offensiv kollektivtrafik, sämre förutsättningar för kulturpolitik osv. Nu kommer inget hända innan nästa val - jag tycker att alla vi som är regionpolitiker måste nu fundera igenom hur vi tar vårt ledaransvar och hur frågan ska drivas under nästa mandatperiod för att komma i hamn då!

Apoteket i Emmaboda blir småföretagarägt - wow

I går presenterades listan på vilka som köper vilka apotek. Det absolut roligast i den redovisningen var att Emmabodas apotek blir ett småföretagarapotek. Det betyder att vi skapar möjlighet för ett nyföretagande och en personlig service i vårt samhälle som kanske inte de stora kedjorna kan klara av. Oavsett vem det nu blir som blir företagaren - lycka till jag ska försöka vara en lojal kund!!

Varför ingen kommun i kalmar län?

I dagarna har presenterats en lista på de bästa miljöbilskommunerna i bl DN och i en bilaga till Dagens samhälle. Den toppas bl a av Leesebo vilket är väldigt kul Men varför finns det inge kommun från kalmar län på 10 topp. Vi har gemensamt i länet lagt fast målet om fossilbränselfritt och arbetar mycket med klimat frågor i många kommuner. Det borde varit naturligt att någon kommun i sitt arbete ellrr landstinget nått en position att i sin egen bilpark haft enbart 100% miljöbil. Det hade ju varit ett litet steg på vägen. Ska vi leda utvecklingen på detta område måste vi från kommun och landsting underbygga våra uttalande och mål med konkret handling - uppenbarligen har vi en bit kvar i länet.

måndag, november 09, 2009

1:a vallöftet - Västerviks sjukhus i landstingsdrift

Under en längre tid har vänstergänget drivit en närmast lögnaktig politisk debatt i Västervik om att vi från Allianspartierna skulle överväga att att driva Västervikssjukhus på entreprenad. Det är och har varit lögn ganska länge. När vi gemensamt drog tillbaka förslaget om entreprenad drift 2003 så var det också ett beslut med lång räckvidd. Men vänsterfolket har försökt påstå något annat. Nu vill vi diskutera de viktiga frågorna för sjukvården i norra länet såsom ambulanssjukvården, utvecklingen av länscentra för smärtbehandlingar, barnklinikens utveckling osv.

vårt första vallöfte är nu avgivit - Västervikssjukhus ska utvecklas i offentlig regi!

söndag, november 08, 2009

Tack alla farsor!

Idag är det Fars Dag. Någon kan se det som ett kommersiellt jippo. Men det tycker jag är felsyn. Det är en dag för att visa på betydelsen av pappor som tar ansvar, som försöker vara en närvarande förälder, som sliter med att bryta egna och andras fördomar om vad det är att vara pappa. Det är en hyllningsdag till "pappaskapet" och dess betydelse för barn och för ett modernt välfungerande familjeliv.

Samtidigt är det en påminnelse för alla oss fäder om vårt ansvar och vår uppgift - det är stort.
Till min far vill jag bara skriva:
Tack farsan för vad du varit och gjort & gör. Tack för att du varit och är en förebild - Tack far

fredag, november 06, 2009

Vårdgaranti på allvar - ett steg framåt!

Idag har regeringen enligt DN och Ekot presenterat ett förslag till lagfäst vårdgaranti. Det är bra, även om jag tycker att man kunde skruvat åt tumskruven lite ytterligare. Nu lagfäster man 90 dagar till besök och 90 dagar till behandling. Jag tycker det är väldigt lång tid som man nu accepterar. Man borde skruvat den till att åtminstone kräva att inom ramen för 90 dagar till behandling ska alla olika typer av undersökningar göras, exempelvis röntgen undersökningar. Eller följt Centerpatiets stämmobeslut som föreskriver totalt 120 dagar från remissen lämnar primärvården till dess att behandling inleds - om nu det ska erbjudas.

I landstinget i Kalmar län är vi nu på väg mot en egen vårdgaranti som är 90 dagar fram till att behandling ska ha inletts från det att remissen lämnar distriktsläkaren, dvs en halvering av tiden. När vi nått det kan man tala om köfri vård och då har vi nått en nivå som är kvalitetsmässigt rimlig för medborgarna. När ska resten av Sverige följa efter?

Äntligen beslut om 1 spruta

Idag kan man läsa på DN.se, Sr kalmar m fl att myndigheterna beslutat sig för att en spruta med vaccin räcker. Bra, synd att det tog lite tid. Men beslutet skapar ju nu förutsättningar för att nå hela befolkningen snabbare med vaccinering och därmed minska smittspridningen.

Sedan uppkommer ju en intressant diskussion - vad gör vi med det överblivna vaccinet och vem betalar för vad.... Här har socialstyrelsen och SKL ett stort ansvar att reda ut detta så att kostnader minimeras och att producerat vaccin kommer till användning.

torsdag, november 05, 2009

Linnéuniversitetets styrelse problematisk

Jag är ju tjänstledig från LNU och kanske inte borde kommentera den nya styrelsen. Men jag kan inte låta bli. Sammansättningen av styrelsen ska spegla många olika delar av samhället och jag kan tycka det är en intressant blandning av människor med olika bakgrund som Barometern presenterar. Dock måste jag säga att jag saknar företrädare för regionen och politiken. Universitetens styrelser ska inte vara en tummelplats för partipolitiska strider, men politiken och de offentliga verksamheterna i en region är oerhört viktiga aktörer för ett universitets utveckling. Om man studerar Högskolan i Kalmars utveckling så har den varit väldigt beroende av kommuners, landstings och regionförbundets insatser. För att underlätta det för utvecklingen av LNU borde någon företrädare från de offentliga organen varit ledamot av styrelsen. Bortvalet av offentligheten kommer att försvåra LNU´s utveckling och förankring i regionen.

Makten talade - s störda

I dagens Barometern skriver Mats Andersson om landstingsstyrelsen och han ger i stort samma beskrivning som jag bloggade om igår. Jonas Hellberg kommenterar det hela idag på landstingsmajoritetens blogg och känner sig uppenbart störd. Det är bra. Men hans argumentation för demokrati är falsk. Jag respekterar full ut att man vill ha betänktetid, men det innebär inte att man inte kan delta i en demokratisk debatt. Vi ställde frågor igår, vi presenterade förslag, vi kritiserade majoritetens bristfälliga förslag. Normalt sett skulle det lett till reaktioner och en debatt. Men nu hade majoriteten bestämt sig för att här skulle ingen debatt hållas, man skulle bara klubba igenom sammanträdet och visa att man bestämmer och behöver inte delta i ett demokratiskt politiskt utbyte.

Det politiskt taktiska beslutet underminerar det politiska samtalet och i förlängningen landstingsstyrelsens legitimitet - tänk om!

onsdag, november 04, 2009

Budgetdebatt utan debatt....

Så har vi äntligen avverkat budgetbeslutet i landstingsstyrelsen. Äntligen på så sätt att det är alltid lite anspänning innan denna process.
Tyvärr ville inte majoriteten ta någon debatt. Jag respekterar att de inte tycker att de kan ta ställning till alla våra goda yrkanden. Men den politiska nyfikenheten borde ju leda till att man ställde frågor om vad vi menar med olika förslag och framförallt borde man försvara/argumentera för sina egna förslag.
Nu accepterade man
- beskrivningen att satsningen på äldre är inte deras utan ett resultat av alliansregeringen prioriteringar
- inga familjecentraler ska bli till de kommande åren
- demensvården låter man bli hängande osv osv

Vänstermajoriteten har valt att vara som skumgummi i debatten idag - det är en tystnadens strategi som demokratin förlorar på.

Visa humanism - gör skillnad

På morgonens Eko sändning i radio hörde jag ett inslag om flyktingbarn och hur det nu verkar bli allt fler som kan diagnostiseras som apatiska barn igen. 2005 fördes en väldigt laddad och inflammerad debatt i denna fråga och regeringen Persson uppvisade då en antihumanism som var förskräcklig. Man förnekade helt enkelt att apatiska barn existerade eller att de var sjuka.

Om det nu är så att antalet apatiska barn växer igen signalerar det att vår flykting politik inte räcker till. I det läget måste regeringen visa att man lyssnar och förstår allvaret. Författaren Agneta Pleijel har initierat en namninsamling - kära regering lyssna till den - visa er humanistiska sida!

tisdag, november 03, 2009

Huvudvärken minskar

De senaste dagarna har vi både kunnat läsa, lyssna ( radio kalmar) och t o m börjat upptäcka fördelarna med apoteksmarknadsförändringen. Nu börjar det bli möjligt att köpa huvudvärkstabletter och nässpray mm på bensinmacken eller på konsum runt om i länet. Kuba greppet om Sverige släpper alltmer och nu har t o m sossarna gett upp motståndet. Om något år kommer de ta åt sig äran och hävda att det egentligen var deras idé - men det får vi väl ta då!

Huvudsaken är att bra apoteksprodukter nu blir mer lättillgängliga och att servicen för oss medborgare blir bättre!

måndag, november 02, 2009

Bra Åsa

Enligt en debattartikel på Newsmill så presenterar regeringen och Åsa Torstensson i morgon en strategi för bredband. I debattartikeln introduceras ett väldigt ambitiöst och bra mål - 90% av alla hushåll ska ha möjlighet till 100 mb bredband 2020!! Och det föranmäls att regeringen kommer med en tillgänglighetsproposition i vår. Nu handlar dels om att där marknaden inte räcker till att stimulanser ges och att staten och övriga offentliga verksamheter på allvar börjar nyttja nätet med service. Skatteverket är i det avseendet ett föredöme, men det finns många andra som har långt kvar. Kommuner och landsting är långtifrån några slags välfungerande 24 timmars myndigheter och där finns väldiga möjligheter att bli mer serviceorienterade.

För landstingen är den stora utmaningen den nationella IT strategin för vården. När man lyckats införa den så kommer vi som medborgare ha bättre möjlighet att följa vad som finns skrivet om oss och hur vården dokumenterar en vårdprocess. Men det blir också lättare att få en vårdprocess att hänga ihop mellan olika vårdgivare.

Dock för att detta ska bli medborgerlig service som fungerar krävs det att de allra allra flesta har tillgång till bra bredband - regeringens strategi skapar sådana möjligheter.

Skamliga avgifter

I eftermiddag har vi haft presskonferensen och så här tolkade Radio Kalmar det hela. Vidare lät det så här i intervjun (http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2033015&BroadcastDate=&IsBlock=)!

satsning på jämlik vård

Idag har vi från allianspartierna gemensamt presenterat vårt budgetförslag för de kommande åren. Vi har närmare 30 yrkanden och av dessa finns det några som är särksilt viktiga:
- ta tillbaka den skamliga avgiftshöjningen som gjordes i augusti i år. Den har bl a drabbat en liten patientgrupp som har behov av vissa hjälpmedel.
- satsningar på demensvård, bättre tillgänglighet på ungdomsmottagningarna, bättre tillgång till smärtbehandlingar mm
- satsning på en högre kvalitet och jämlikhet i vården. Vi behöver säkra införandet av nationella riktlinjer för att höja kvaliteten, vi behöver höja följa upp och höja kvaliteten på sjukresorna och vi behöver säkra kvaliteten i vården för många av åra kroniker grupper.
Sedan förstärker vi en del av de förslag majoriteten lagt såsom att vi ska införa en sk 90 dagars vårdgaranti, vi ska erbjuda webbaserad behandling i psykiatrin och vi ska bygga ut familjecentralerna.

Detta är något av det vi idag presenterat - viktiga förändringar för medborgarna i länet.

söndag, november 01, 2009

Scener ur ett äktenskap - kultur på allvar

Wow igår kväll var vi på Dramaten och vi såg Scener ur ett äktenskap. Well vi var på den digitala biografen i Emmaboda och såg en föreställning live från Dramaten. Det var fantastiskt kul i många bemärkelser.

Jag var 13 år när detta stycke hade premiär i svensk TV och mina minnebilder är mest att det var ångest och elände. Men nu 37 år senare finner jag en föreställning som stundtals är väldigt kul - skrattar ofta och högt - och som samtidigt har en text med sådant allvar och till slut sådant hopp. Nu ges inga fler möjligheter att se denna föreställning digitalt, men har någon vägarna förbi stockholm så ta chansen och se föreställningen. Möjligen kommer den på TV så småningom.

Men när jag var med och möjliggjorde den digitala utrustningen på Folkets Hus i Emmaboda så var det bland annat för att den här typen av arrangemang skulle bli möjligt. Vi skulle med denna teknik göra olika typer av kulturupplevelser möjliga på den lilla orten. Jag hoppas utsändningarna från Dramaten blir fler för detta gav mersmak. Operorna som sänds från Metropolitan är nu inne på tredje säsongen och börjar nu så sakteliga bygga en publik - fantastiskt kul att Emmaboda blivit en operascen som drar folk från hela sydost.

Med högkvalitativa evenemang - nyttjande av den digitala tekniken så kan även den lilla orten ha ett kulturutbud som är helt lysande. Det är så kultur kan ses med nya ögon.

lördag, oktober 31, 2009

S en kopia

Annie Johansson gör på Facebook mig uppmärksam på något "kul" eller som i andra sammanhang skulle betraktas som urkundsförfalskning... Aktuellt avslöjade tydligen häromkvällen att många av de texter som behandla på s kongressen är kopierade rakt av från andra, däribland direkta citat av Beatrice Ask.

Nog för att jag ahr förstått sedan tidigare att de har problem med förnyelsen, men att de var så stora kunde jag inte ana. Se klippe och le, det är tur att det inte finns något brott som behandlar politisk stöld av upphovsrätt får då hade kongressen varit illa ute!

Tvångsanpassning och gubbar

Rapporterna från S kongressen sipprar så sakteliga ut via DN och andra. Även om det är konstigt att man förlagt sin viktigaste kongress på många år till en helg då media inte rapporterar i full skala. Den konspiratoriskt lagde kan ju misstänka att partiledningen var orolig för hur det skulle gå och valde en helg med begränsad media genomslag - vad vet jag...

Men det är intressant hur nej kan bli ja. Ett sådant exempel är Apoteksfrågan som DN beskriver där det inte är särskilt länge sedan Ylva Johansson frankt deklarerade att här skulle minsann återställas om de röd gröna vinner valet. Så blir nu inte fallet - det är bra att man accepterat förändringen och bejakar den. Jag tror S ledningen insett att det hade varit en tuff match att börja stänga nyöppnade apotek runt om i landet. Dessutom kan man ju fundera på hur argumentet hade sett ut utifrån ett medborgarperspektiv - vi tycker inte det behövs så många apotek eller??

Men vissa saker består såsom att avdraget för hushållsnära tjänster enligt DN ska avskaffas bums. Det betyder att den stora nya jobbpolitiken för S innebär att ca 10 000 människor som fått jobb i en ny och växande sektor kommer att förlorar sina jobb. Det är en intressant variant av tillväxtpolitik. Men självklart ska avdraget för byggtjänster bestå. Det är i S världen självklart snickarnas och rörmokarnas jobb tillväxt ska underlättas men inte jobb i den sektor som sysselsatt ungdomar, invandrare och även kvinnor i högre utsträckning. Det är bedrövlig att S fortfarande lever kvar i industrisamhällets strukturer och föraktar vissa jobb.

Sedan borde DN hålla sig för goda att benämna det s k hus avdraget som ett "pigavdrag", det skulle aldrig falla dem in att benämna det det sk Rot avdraget för drängavdraget...

fredag, oktober 30, 2009

Kärnkraften är inte framtiden!

Idag meddelar kraftbolag enligt DN att nu tänker man minsann satsa på nya kärnkraftverk. Måste erkänna att jag blir bedrövad att de utan att ha analyserat de säkerhetsmässiga och miljömässiga konsekvenserna drar igång denna process. Jag menar dessutom att de strider mot idéen i Alliansregeringens uppgörelse. Vattenfall borde få väldigt tydliga direktiv att deras prioritet är vindenergi och andra hållbara energikällor de närmaste åren så att det tredje ben som den nya energipolitiken handlar om kan etableras. En satsning på kärnkraften innebär stor risk för undanträgning av av andra viktiga investeringar och det vore ett svek!

Jag tycker att alliansregeringens kompromiss är levbar, men det förutsätter att inte innebörden i den spelas bort av statens eget energibolag. Dagens budskap ger en bild som skapar oro.

Persson är ute och "cyklar"

Hörde igår att S kongressen uttalat sig för att man nu ska kunna ta ut avgifter för vägar och motivet var att det behövs nya pengar till infrastruktur. Det är ett intressant ställningstagande och kanske en väg att gå. Läser på Radio Kalmars hemsida att Johan Persson ks ordförande i kalmar upptäckt att S kongressen också tycker man kan låna till investeringar. Det är väl helt ok om man inte upprepar misstagen från tidigare. Det var nämligen delvis denna metod s regeringarna använde tidigare och sedan betalade räntor och amorteringar med att sänka underhållspengarna för vägar och järnvägar. Då skapar man bara nya problem som bl a nu innebär sänkta hastigheter på våra vägar.

Ännu mer fascinerande blir uttalandet när han säger att genom att låna behöver man inte ta pengar från vård - skola och omsorg. Har inte Persson hört talas om att man man ska betala räntor och amorteringar, de pengarna måste man ta någonstans - antingen genom att sänka de årliga anslagen till vägar och järnvägar typ underhåll eller nyinvesteringar eller måste det tas genom att öka anslagen, dvs konkurrera med vård - skola och omsorg. Att låna kan innebära att man kan tidigarelägga investeringar - det kan vara bra - men det gör inte det billigare. Så antingen vet inte Persson vad han talar om eller så försöker han bara köra ett billigt mediatrick.

Sanningen är att S kongressen anvisar inga nya pengar till vägar och järnvägar - man försöker bara få det att se ut som det!

onsdag, oktober 28, 2009

länet straffas för dåligt vägunderhåll

Idag kom så det slutliga beviset för att Vägverkets dåliga vägunderhåll slår mot länet. Både på SR Kalmar och i Barometern kan man läsa om hur hastigheterna på många av länets vägar sänks. Det är en vägsträcka som höjs i övrigt är det bara sänkningar. det är för bedrövligt och drabbat alla dem som pendlar i länet och som inte kan använda kollektivtrafiken.

Det finns bara en väg vidare - bättre underhåll och bättre vägar så att hastigheten kan återställas!

falska löften om heltid

Idag har S kongressen börjat och Mona Sahlin börjar direkt med att avge vallöften hon inte avser hålla eller kunna hålla. Hon sa
- Jag vill inte ha delade jobb eller kortare arbetsdagar. Heltid ska vara en rättighet, deltid ska vara en möjlighet, sade Mona Sahlin.(klipp ur DN)

Detta löfte ställde s och v ut i landstinget i Kalmar län inför förra valet. De har med egen majoritet styrt hela perioden, men det har ändå bara blivit ett projekt som avslutats. Vad är orsaken, jo arbetets tider och scheman måste anpassas till den verksamhet man finns i. Både i sjukvården och handeln och andra verksamheter behöver man andra lösningar som inte alltid kan innefatta heltidstjänster om man ekonomiskt ska kunna driva verksamheten. Det inser vänstermajoriteten i landstinget när man har ansvaret och det är därför man inte infriat sitt vallöfte. Detsamma gäller alla de vänsterstyrda kommuner som har haft denna möjlighet i alla år. Därför är detta ett vallöfte som inte kommer infrias - det blir tom retorik i en valrörelse som ska vinnas till varje pris.

Har KLT tappat spåret?

Den senaste tiden har det varit återkommande nyhetsinslag (främst Östran men också Smålandsnytt) om KLT. Det har rört sig om försenade tåg, uteblivna tåg, trasiga tåg, sunkiga tåg men också bussar som kör ifrån människor.
Jag vet att KLT har haft problem eller har problem med sina leverantörer. Men när man på morgonen idag får höra att man kör förbi busshållplatser där människor väntar för att de inte viftat tillräckligt tydligt att man vill åka med signaleras också ett annat bekymmer - kunden är inte i centrum!

Det kanske är så att man förlorat fokus och blivit allt för produktionsorienterad och att bakom tågproblemen finns ett annat - inställningen till uppgiften och vem är vi till för. För det är trots allt så att som politiker hör jag regelbundet människor som blir hårt drabbade när tågen inte funkar och inte får någon fungerande ersättningsservice. Med den situation KLT har och har haft är det en baggis att räkna ut att man måste ha servicekapacitet som är mycket stor när man har teknik som regelbundet falerar. Det har man inte haft. Det kanske är så att utöver jaga på sina leverantörer KLT måste fundera på om man har ett tillräckligt kundfokus. Jag tvivlar efter alla de historier jag har hört de senaste månaderna.

tisdag, oktober 27, 2009

sinnesjukt var ordet...

Oj det var en riktig berg och dalbana att gå på fotboll i kväll. Förvisso år det roligt med mål men man undrar ju vem som givit försvaret eller försvarspelet ledigt ikväll på Fredriksskans. Nionde målet avgjorde skriver Barometern, jo det är kanske sant. Men jag skulle nog säga att det snarare var orken som avgjorde. Malmö FF tyckte jag kröp fram på slutet, det gjorde att den sista genombrytningen var möjlig och som än en gång ett helt ihåligt försvar släppte igenom.

Jag har inga synpunkter på att Malmö har ett försvar som inte funkar, men det har varit en visa för Kalmar i höst också och det är inte ok. Där finns det behov av förändringar inför kommande säsong, annars kommer mängden hjärtattacker i Kalmar öka nästa säsong och det har vi varken behov av eller råd med...;))
Dock tack för underhållningen ikväll, nu ser jag fram mot en säsong med europeiskt spel nästa år.

måndag, oktober 26, 2009

Försvarsindustri lobbyn syns

I dag på DN debatt publiceras en debattartikel undertecknad av prominenta personer såsom Göran Persson, Alf Svensson, Stefan Lövén mfl till försvar för försvarsindustrin. I grund och botten handlar det om att svenska försvaret ständigt förbrukat mer pengar än man har och en viktig del av det har varit materialinköp, som i Sverige är långt dyrare än i andra länder såsom exempelvis Finland. Det som senast upprört känslorna är att Hägglunds förlorade en order mot ett Finskt företag. Man var mycket dyrare och om jag förstod det rätt kunde inte heller leverera rätt produkt. Vad sker då jo JKL anställde lobbyisten Göran Persson använder sitt namn till försvar för försvarsindustrin. Min fråga är hur mycket har företagen i denna sektor betalat för att få in namnen i denna artikeln och hur mycket har man lagt på att anordna olika seminarier. Förra veckan var Göran Persson ute till försvar för landsbygden för det fick han och JKL 70 000:-, han är väl inte billigare denna gången?

Det som försvarsindustrin hela tiden blir svaret skyldig för är varför svenska skattebetalare ständigt ska betala för att internationellt ägda företag ska subventioneras via svenska försvaret? Ja begriper inte det!

strålande nyheter

Vetenskapsradio publicerar idag en nyhet som alla kan vara glada över utom cancertumörerna. Amerikanska forskare har hittat ett sätt att stärka de friska cellerna i kroppen och göra cancercellerna mer sårbara för strålning. Om detta fungerar fullt ut på människor innebär det att strålningen kan bli både effektivare och skonsammare. Nu återstår "bara" processen att säkerställa resultaten från möss på människor, det tar sin tid, men det ger hopp för framtiden! Sådant känns bra en måndagmorgon i oktober.

söndag, oktober 25, 2009

Dyr GP i Emmaboda - söndagsfundering 2

I veckan var Göran Persson i Emmaboda på landsbygdskonferens. I Barometern omskrevs hans tal som en lovsång till landsbygden. Dagen efter konferensen publicerades priset för detta tal - 70 000:-- Fina pengar som jag på intet sätt missunnar den gode Göran. Men jag kan säga att för 70 000:- skulle jag också kunna hålla vackra tal till landsbygden. Det är inte svårt - det svåra är att göra något. När jag nu under veckan hört Centerpartister som lyssnade på GP och som var helt betagna av fagert tal blir jag bekymrad.

För GP kommer undan det ansvar han och hans parti har för den situation landsbygden och småorterna är i. Under nästa 12 år var GP statsminister, vad gjorde han då? Under närmare 80-år har socialdemokraterna haft ansvaret för Sverige, vart har det lett? Jag tror nog GP under sin tid som statsminister visste om problemen för landsbygden men han struntade i det och han hade ingen politik - men eftersom han är en bra talare ( helt sant) så kommer han undan detta ansvar eftersom han för 70 000 visade att han vet om problemen. Tala om hyckleri och förförar konster.
Ändå mer bekymrad blir jag när en del säger att Centerpartiets företrädare talar ju inte lika vackert om landsbygden, möjligt. Men jag vet att Eskil med landsbydgsprogrammet och bättre konkurrensförutsättningar för jordbruket, Åsa med stora satsningar på enskilda vägar (större än någonsin), Andreas med stor reform på en bättre strandskyddslag och Maud med det kontinuerliga arbetet för att göra det enklare att vara småföretagare tar små men många steg mot bättre förutsättningar för landsbygden.
MEN det är lite magstarkt att vänta sig att de på 3 år ska vända en utveckling som S skapat under 80 års styre varav en lång tid med GP som statsminister. Så kära läsare och vänner fagert tal är lätt - det är handling som räknas och utifrån den måttstocken har Göran Persson inte mycket att yvas över. Hans hyckleri och bondfångeri avslöjas!

det är så man .... söndagsfundering 1

Några söndagsfunderingar efter en längre promenad. I veckan var den stora debatten kring SD och den famöst förskräckliga debattartikeln i Aftonbladet där Jimmy Åkesson och hela SD´s fördomsfullhet och diskriminerande hållning blottlades för alla. I spåren av denna artikel har det bland media och politiska företrädare uppstått en debatt om debatten och hur man hypotetiskt ska hantera en situation där SD kommit in i riksdagen. Det är en beklämmande debatt som leder fokus helt fel och som inga andra än SD tjänar på eftersom den till slut handlar om hur man ska göra SD till offer och oavsett hur många röster de får ska ställas utan makt.
Det är SJÄLVKLART att SD inte ska få någon makt med hjälp av någon annan, MEN ska det förhindras så måste man debattera deras politiska hållning och vart den leder inte hur man taktiskt ska agera efter ett riksdagsval som inte sker förrän om ett år.

Jag menar att som Centerpartist ör det följande ingång som ska gälla:
- SD står inte för en politik som bejakar alla människor lika värde - därför ska den bekämpas.
- SD bedriver en politik på rädslans grund - jag tror på politik som ger hopp och engagemang för en bättre framtid.
- SD är rädda för de okända och det ovana - jag tror på att de okända och det ovana berikar ett samhälle och skapar den dynamik som ger oss bättre välfärd för framtiden.
- SD tror på enfald - jag tror på mångfald
- SD åker snålskjuts på en integrationspolitik som inte lyckats - jag tror på en arbetsorienterade integrationspolitik som måste utvecklas ännu mer inte anpassas till ....

Så sluta debattera om hur debatten ska skötas eller det politiska spelet ska skötas - börja debattera vilket samhälle vi ska skapa - den matchen kan vinnas!

lördag, oktober 24, 2009

Skidsäsongen har börjat - härligt

Oj vad glad jag blev när jag upptäckte att den alpina säsongen börjar idag!! Nu kan man äntligen njuta av Anja och gänget. Samtidigt inspirerar det inför kommande egen bräd och skidåkning!;))
Om du missat det idag kan du njuta i morgon igen - start kl 9.40 i Eurosport eller TV4 Sport.
WOOOOWWW

Värdet av invandring

För lite mer än en vecka sedan skrev min kollega, men ännu tidigare lärare i nationalekonomi, Jan Ekberg på DN debatt om invandringens betydelsen. Jag blev besviken när jag läste artikeln eftersom den hade så snävt perspektiv på bidrag till skatteintäkter respektive kostnader samt i viss mån ekonomins tillväxt. Det är förvisso ett viktigt perspektiv, men långtifrån det enda. Därför gladde det mig mycket med den replik Jan fick av en professor i DN idag. Bo Malmberg (tyvärr ej publicerad på nätet)menar att man måste se invandring och ny arbetskraft utifrån hur den förändrar arbetsmarknaden, handeln och därmed också ekonomisk tillväxt.
Jag menar att man också måste se det utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv, men också utifrån ett internationaliseringstänk. Med ökad invandring ökar chansen att vi ska klara av servicen till våra äldre, men samtidigt förbättras möjligheten till en förnyelse av ekonomin, nya idéer och nya internationella relationer. Den dynamiken kan man inte bortse ifrån i diskussionen om invandringen och nya människor som kommer till Sverige.

Men det är klart att med den diskussion vi då och då har så är det en viktig poäng Per Dahl har i dagens Barometern att arbetslinjen gäller! Vi har var och en oavsett om vi är etablerade i Sverige eller ny i Sverige ansvaret för att arbeta för vår försörjning. Det är principiellt en väldigt viktig position, men det gäller att komma ihåg att den gäller oss alla som kan arbeta.

Jag tror dock att om vi kameralt börjar räkna på de kortsiktiga skatteintäkterna förlorar vi oss i en meningslös debatt. Den historiska erfarenheten visar att den dynamik som skapas när vi människor flyttar i kring är positiv och över tid leder den till högre välfärd, precis på samma sätt som internationell handel!