fredag, juli 17, 2009

Vaccineringsdiskussionen fortgår

I Barometern idag fortsätter skrivandet om vaccinfrågan. Det är bra att hela planeringsprocessen rullar på inför hösten. En fråga som är olöst är finansieringen. För min del menar jag att man bör ta ut en avgift av den vuxna befolkningen. Det är rimligt att var och en bidrar till sin egen försäkring mot att få influensan. Men det är viktigt att det blir lika över landet. Det är därför mycket olyckligt och typiskt oppositionspolitiskt att Ylva Johanssson (s) inte kan låta bli utan kräva att vaccineringen ska bli avgiftsfri. Och hävda att staten och arbetsgivarna ska stå för kostnaden. Hon verkar inte komma ihåg det avtal som S-regeringen och det S styra SKL gjord upp om 2006.... att staten skulle stå för pandemigarantin och landstingen för vaccin och kostnaderna som hör samman med det... Mennman glömmer ju så lätt när man ska försöka ta billiga poänger.

Det blir också lite komiskt när tunga företrädare i landstingsvärlden såsom Jonas Andersson i Västra Götaland säger att staten borde betala. Varför ska staten skriva avtal med landstingen om inte de sedan ska fullföljas?? Jag tycker att vi från landstingen borde ha en något mer försiktig ljudnivå i denna debatt. Det borde underlätta förhandlingen med staten att trots avtalet få ett stöd till vaccineringsprocessen.

onsdag, juli 15, 2009

Vaccinering

Under sommaren har Barometern och andra tidningar skrivit mycket om den kommande influensan, det är bra! Men det illustrerar också det problem vi kommer ha till hösten när vaccineringen ska genomföras. Det är inte självklart att vaccinera sig. Det illustreras bra i Barometerns artikel idag, där en individ säger at tjag är ju frisk så jag behöver inte detta. Problemet är att om många i den "arbetande" befolkningen tänker så så kommer vi få stor spridning på influensan och samhället kommer att stanna av eftersom spridningen blir så stor. Här återstår ett väldigt stort informationsarbete för att få det absoluta flertalet att vaccinera sig i höst. Annars har vi slängt pengarna i sjön och fått de samhällskonsekvenser vi ville undvika genom att skaffa vaccinet.

Organdonationer..

I dagarna har det uppstått en en debatt kring organdonationer utifrån en sammanställning som visar att de regionala skillnaderna är stora och att Kalmar län är sämst i landet, eller som Basse skriver... Pallplats igen. Jag tror att att kollega Pierre Edström har en poäng i att vi från landstinget har att arbeta mer med frågan. Men i den artikel som Barometern har med en intervju med sjukhus chefen på länssjukhuset så framgår också att det handlar om en inställning hos professionen. Där må¨ste nog frågan lyftas ytterligare. Enligt min mening så borde det vara självklart att om en individ av ett eller annat skäl är hjärndöd och skulle kunna bidra till en organdonation och bär ett donationskort så borde det vara självklart att man från sjukvården gör vad man kan för att det ska ske. Enligt sjukhuschefen är hälsosjukvårdslagen oklar eftersom den säger att man ska se till patientens bästa och då är inte organdonation självklar underförstått. Men om jag bär ett donationskort och på det sättet talat om att jag vill bidra, så måste det jui faktiskt vara enligt patientens bästa eftersom man följer dennas vilja.

måndag, juli 13, 2009

Semesterdagar med en notering....läkarrockar

Jo det är semester så därför blir skrivandet inte så regelbundet som annars. Men jag följer ju radio och tidningar och man gör sina noteringar.

Idag hade Studio 1 ramlat i sommarfällan och gjort en långt reportage om läkarna och läkarföreningen som slåss för att behålla läkarrocken. Den är en företreelse som allt mer försvinner i takt med arbetet att göra svensk sjukvård så riskfri som möjligt från olika typer av vårdrelaterade infektioner. Men detta allmän intresse verkar inte journalisten på radion begripoit. Nej man låter läkarna domdera om hur detta hotar läkarrollen och att det är viktigt att det syns vem som är läkaren på en akutmottagning.....

Jag i min naivitet trodde att det märktes genom att man hade kompetens och förmåga att hantera olika medicinska situationer och ytterst genom legitimationen. Men jag inser det sitter i rocken..... Det är sorgligt att man från skrået fortfarande utgår från sig själva och inte från patienten, då hade det aldrig blivit en fråga om rock eller ej. Då hade man insett som läkare att jag ska avstå läkarrocken för att bidra till att minimera riskerna för mina patienter, men tydligen icke. Läkarföreningen i Uppsala borde tas i örat av läkarförbundet och läkarsällskapet för dåligt professionellt omdöme!!

onsdag, juli 08, 2009

DN på villovägar!!

Läser med stigande förvåning dagens huvudledare i DN. När man läser den får man intrycket att man hamnat på Flammans ledarsida. En ledare som tar som utgångspunkt att det är dumt, ogenomtänkt och orationellt att höja tillgängligheten till primärvård därför att sjukvård ska ransoneras är närmast obegripligt på en liberal ledarsida.

Efter att sjukvården i Sverige i gemen och den i Stockholm bl a på DNs ledarsida fått kritik för att den bygger på kösystem så byter man nu fullständigt fot och kritiserar den för att den är för tillgänglig, ja hjälp!

Förvisso är det så att sjukvården kan möta oändliga behov, och det finns en risk att vi som patienter går mer till sjukvården än nödvändigt för att vi oroar oss i onödan eller vill få en infektion snabbt fixad istället för att låta den läka ut. Men svaret på det är inte sämre tillgänglighet i primärvården. Svaret på det är utvecklad sjukvårdsupplysning och mycket tillgänglig primärvård så att vi inte åker till sjukhusen och deras akuter. Dels är de mycket dyrare, men de binder också sjukvårdsresurser i jourer och belastning som kostar mycket och drar pengar från den planerade vården.

I DN´s argumentation finns också en diskussion om att vi står inför allt större prioriteringsbehov i sjukvården eftersom kostnaderna för vården kommer öka allt mer samtidigt som vi som betalar skatt minskar i antal. Det är en fråga som vi efter 2015-2020 måste hantera, men att med det som argument säga till medborgarna nu - 2010 - att vi tänker inte göra något åt bristerna i tillgänglighet utan snarare bibehålla kösystemen är bland det mest korkade jag läst på DN´s ledarsida - skärpning!!

tisdag, juli 07, 2009

Vårdval Stockholm på rätt väg

I dagarna har det publicerats en ny rapport om Vårdval Stockholm. Den visar att man uppnått det som var det allra viktigaste syftet med modellen i Stockholm - öka tillgängligheten till Läkare och då särskilt i svagare områden. Det har uppnåtts. Det är intressant att notera att Dag Larsson (s) är ganska försiktig i sin kommentar, trots att man tidigare från S varit så kritiska och använt väldigt högt tonläge. Men jag tror att man nu börjar inse att en stor majoritet av stockholmarna är positiva till vårdval stockholm och att man för att kunna vinna valet nästa år måste tona ner sin kritik. Det är väl det som kalla omvändelse under galgen....

Till minne av MJ

Har just sett minnes evenemanget för Michael Jacksson via DN och TV4 play. Det var förvisso väldigt amerikanskt, men alldeles fantastiskt samtidigt. Den förmåga till att hålla tal, skapa bilder och placera en person i ett samhälleligt sammanhang som man gjorde är oerhört bra.

För mig var det så viktigt att han fick vara en person som skapat helhet, gått över rasbarriärer och bidraget till en lite mindre ondsint värld. Det är så typiskt men också så underbart att se de ledande svarta pastorerna ta plats och ge Michael sin tribut, men samtidgt placera honom i den svarta kampen för rättvisa och rättfärdighet. Al Sharptons tal var i det avseendet helt lysande, även om TV4´s kommentatorer inte riktigt förstod.

Om Michael Jacksons musik kan få fortsätta ha denna betydelse så kommer han leva länge än och fortsätta att göra gott för oss som är kvar!

måndag, juli 06, 2009

1:a riktiga semesterdagen

Det är en fantastisk förmån som vi tillsammans skapat i detta land i norden.... semester. Dt finns förvisso i nästan alla andra länder under förutsättning att man har ett tillräckligt bra jobb. Men oftast inte så många dagar och med så bra förmåner... så det är faktiskt något att vara tacksam för. Jag är tacksam att jag idag fått ha min första riktiga semesterdag och uppleva den på utflykt till Hanö utanför Sölvesborg.

Jag har aldrig tidigare varit på Hanå och det var därför väldigt kul att komma dit, vädret var bra och möjligheterna till upptäckter var stora. En intressant sak är hur historien blir närvarande, den krigiska europeiska historien. På ön finns nämligen en engelsk kykrogård med sjömän som dog under krigen med Napoleon.... Vid den tiden hade den engelska flottan Hanö som en av sina utgångspunkter när man skulle skydda handelsfartyg undan Napoleon. Så ända upp i våra vatten hamnade på ett väldigt synligts sätt effekterna av krigen runt om i europa. Så även en semesterdag som denna kan man se poängen med det arbete vi gemensamt nu försöker göra i EU, skapa förutsättningar för fredlig samvaro i europa, där vi stärker varandras välfärd istället för förstör den! Det är stort och viktigt och det rymmer också varför det är viktigt att vårt lilla land i norr lyckas med det 6 månader länga ordförandeskapet. Framgångar under denna tid kommer att bidra till att man i framtiden inte finner nya xxxx kyrkogårdar runt om i europa på sin första semesterdag.

lördag, juli 04, 2009

Moderatledaren och klimatet

Det är inte mer än tre år sedan Reinfeldt i valrörelsen 2006 inte bara negligerade klimatfrågorna utan också tonade ned hotet. Moderaterna som parti har inte varit varken miljöpolitiskt intresserade eller klimatintresserade förrän efter maktskiftet 2006. Det är därför väldigt glädjande att lyssna till den positionsförändring och insikt som Fredrik Reinfeldt visar upp i sitt Almedalstal och som refereras i DN och SVD. Men det vore klädsamt att då och då erkänna att den position han och Moderaterna har idag är ny och att man nu försöker negligera sin egen historia av förnekelse. Det vore också klädsamt att någon gång åtminstone honorera miljörörelsen och de partier som under lång tid och periodvis under stort motstånd drivit frågorna och bildat opinion. Det skulle öka trovärdigheten i det engagemang som Reinfeldt nu visar upp och som är nödvändigt för att vi ska nå framgångar i Köpenhamn i december.

Talet i Almedalen var statsmannamässigt, föga publikfriande och principiellt. I det avseendet var det bra och kommer reta den rödgröna sidan eftersom de med ett extremt litet undantag inte blev omnämnda under helat talet - det är också ett sätt att markera att en spelar i en annan liga nu och förhoppningsvis också efter valet 2010!

1:a semesterdagen

Oj vad det är skönt - första semesterdagen! Vädret är sommar, man kan gå ut och känna gräset under fötterna sitta både i sol och skugga och äta frukost och inte ha några bestämda planer för dagen, då har semestern börjat!!

Men skrivandet tar inte ledigt så nu ska jag se på Reinfeldt så får vi se om det finns något att skriva efter det... läs på!

Rättvisemärkt årets grej

Läser idag i DN och via Newsdesk och Politikerbloggen att Westanders PR och Hill & Knowlton uppmärksammat Rättvisemärkt som en av de hetaste aktörerna i Almedalen. KUL och viktigt! Jag inser nu efteråt att även jag kunde skaffat en av deras snygga T-shirts med eget tryck för att bidra till att förstärka Rättvisemärkts synlighet.

Jag tycker det är fantastiskt bra att ett varumärket som Rättvisemärkt blir uppmärksammat. Varumärket och föreningen bakom står för väldigt viktiga värderingar, men också för en positiv utveckling där företagande och arbete ges rimliga villkor. Tillsammans med olika miljömärkningar ger det mig som konsument en möjlighet att välja rätt eller i varje fall bättre alternativ. Dessutom skapar det en press på alla konventionella varumärken att skärpa sitt sätt att verka och bidrar därmed till att höja den allmänna nivån!

Så när du går till affären idag - titta efter Rättvisemärkt du får bra grejor och du bidrar till bättre villkor för människor runt om i världen - sjysst va!

fredag, juli 03, 2009

Den blinda punkten

Skatt mot jobb, ja det är dagens debattinlägg från den röd-gröna oppositionen på DN debatt, som förövrigt tenderar att bli alltmer röd än grön. Skatteutspelen har de senaste dagarna duggat tätt. Men hur är det med den argumentation som man anför, kan man eller bör man ställa jobb mot skattesänkningar. Svaret är nej!! Men detta verkar vara en blind punkt för det rödgröna gänget.

Skattehöjningar innebär alltid att staten drar in konsumtionsmöjligheter och investeringsmöjligheter från företag och oss som enskilda, dvs minskar aktiviteten i ekonomin och därmed minskar antalet jobb. Har man tur så lyckas staten portionera ut skattepengarna till nya initiativ som kan ge jobb. Men det förutsätter att staten skulle vara lika effektiv på att använda pengar som företag och oss enskilda. Historien talar ju ett annat språk - staten är inte en offensiv jobbskapare utan varje gång man drar in pengar, för ofta vällovliga syften så tappar man pengar på vägen som inte leder till nya jobb.

Därför är dagens utspel från det rödgröna gänget ett hot mot den ekonomiska utvecklingen och riskerar att förlänga lågkonjunkturen istället för att förkorta den. Därför om man i detta läge ska ställa jobb mot bevarade skattesänkningar så är svaret det omvända - dvs bibehåll skattesänkningarna och dagens nivå på beskattning så är chansen större att lågkonjunkturen förkortas än om man startar höjer skatten och hoppas på statens insatser.
Den rödgröna oppositionen är snart bara röd och det förefaller som vänsterpartiet vinner debatt efter debatt så grattis vänsterpartiet era framgångar måste ni vara mycket lyckliga över.

torsdag, juli 02, 2009

Mona...rki

Igår var det sossarnas och Mona Sahlins tur i Almedalen. Hon höll ett klassiskt sossetal som var uppenbart inriktat på att elda de egna medlemmarna och funktionärerna och som retoriskt var helt ok tycker jag, men DN var mer än nöjda.... Men jag är tveksam till i vilken grad hon hon når utanför den församlingen.
Sedan är det fascinerande hur mycket pengar hon ändå har i sina skattkistor, de löften som ställdes ut igår var ett multimiljardpaket som om det ska finansieras innebär väldigt stora skattehöjningar framöver. Det är lite märkligt att starta en sådan process mitt i en lågkonjunktur, eftersom det riskerar att leda till en ytterligare försvagning av ekonomin.

Jämställdheten gjorde hon en intressant markering kring, mot Mauds inspel på tisdagskvällen. Beskedet från Mona var att det är i offentlig sektor som kvinnor ska arbeta, ingen öppning för nya lösningar, det var inte ok med hushållsnära tjänster. Det kan bli en intressant och bra jämställdhetsdebatt det kommande året mellan Mona och Maud.

Kan man säga att hon skapade intrycket av en blivande Mona...rki, nej men hon kommer slåss för det, det är uppenbart!

bättre järnväg är möjlig

Nu har förslaget till den nationella transportplanen presenterats och Barometern rapporterar att Banverket förbereder inga satsningar på Kalmar - Alvesta. Oavsett regering så är Banverket sig likt man blundar för behoven i vår region. Men man ska inte ge tappt, nu kommer en intensiv remissperiod där vi från länet tillsammans med våra grannar får agera och argumentera. Jag tror också att det i den processen kommer visa sig klokt det beslut vi tog i regionstyrelsen att avsätta pengar som kan användas för att bidra till att finansiera mötesstationer mellan Kalmar och Alvesta. Med dem som en del av argumentationen förutsätter jag att vi kan övertyga Banverket och om det inte går i nästa skede Åsa Torstensson och hennes medarbetare i departmentet. Även om det just nu inte se helt enkelt ut är jag övertygad om att vi kommer att få till en lösning med minst två mötestationer de kommande åren!! Någon får klaga om det visar sig att jag hade fel när besluten tas kring jul, men jag är optimist på samma sätt som jag var optimist om upprustningen av Emmaboda - Karlskrona.

onsdag, juli 01, 2009

Mauds kväll

Kan det vara bättre?

Sol, värme 3000-4000 personer och Maud i god form.... Det kan det säkert, men det var en väldigt bra politisk kväll i Almedalen igår. Maud och hennes gäng hade valt att starta med jämställdhetsfrågor. Det kändes som en viktigt politisk markering och också en lite ny yta för att visa på skillnaden mot det röd gröna gänget. Att markera att jobbavdraget, hushållsnära tjänster, öppnandet av offentlig sektor är åtgärder som har en klar jämställdhetsprofil är både viktigt och bra. Dessutom är det ju så att vänstergänget tänker sig att rulla tillbaka mycket av det här om man vinner valet 2010 och då är det viktigt att markera att en sådan vinst är ett hot mot jämställdheten!!

I DN recenseras hennes tal av en retorik expert. Jag ger honom rätt i att hon hade lite manusbekymmer och inte alltid var rätt i tempot. Men energin i talet var väldigt hög och det gavs utrymme för många applåder och bifall - vilket också användes av oss i publiken. Så jag tycker nog att han är snål i sitt betyg, särskilt som han gav Jan Björklund högre betyg kvällen innan och det med ett tal som saknade avslut och som hade en retorisk konstruktion som inte varierade särskilt mycket i tempo. Men men jag är väl lite subjektiv i min analys ;).