torsdag, december 29, 2011

Ett fegt beslut

Helt överraskande och utan någon information har den rödgröna majoriteten bestämt att alla återstående distriktssköterskemottagningar ska stängas. Det innebär att man nu för olika vårdinsatser ska åka längre och får en mycket sämre tillgänglighet till vård. För mig är det en oacceptabel utveckling. Distriktssköterskemottagningarna är en viktigt trygghetsresurs och service till medborgarna i mindre orter och på landsbygden. Beslutet innebär att den smygcentralisering som de rödgröna bedrivit under flera år fortsätter och att man prioriterar ner vården utanför hälsocentralerna. 
 
Men det är beklämmande att man inte informerat någon om beslutet, varken medborgare eller landstingsfullmäktige eller styrelsen. Istället har man likt en strykrädd katt som smyger längs med husväggen försökt undvika att skapa någon som helst uppmärksamhet och kunskap om beslutet. Det är att inte våga stå för sina beslut och sin politik och hoppas att man genom att ställa alla inför fullbordat faktum ska komma undan. Det är fegt!
 
När Jessica Rydell i Västervikstidningen påstår att detta är något som alla partier varit med och fattat beslut om då är det inte korrekt (för att uttrycka sig försiktigt). De decentraliserade mottagningarna är inget som något parti utanför majoriteten varit med och fattat beslut om. Hon bör visa upp det protokoll där detta framgår - annars bör hon be om ursäkt!

Den fråga man ställer sig är ju vilka mer dolda beslut som fattats, vad finns mer på den dolda agendan. Hälso sjukvårsförvaltningen ska ju under 2012 spara 60-80 miljoner - vad gömmer sig i dessa besparingar?

torsdag, december 22, 2011

Bra val av hövding!

Det är inte okänt att jag i grunden är tveksam till landshövdingeinstitutionen, eftersom den skapar oklarhet i var ansvaret för en regions utveckling ligger. Men så länge vi har denna institution så är det självklart att vi också i vårt län ska ha en landshövding. Därför är det bra om det är som Barometern skriver på sin webb att regeringen idag utsett en ny landshövding och dessutom valt en god kandidat.

Stefan Carlsson har i sin tidigare roll som VD för apoteksbolaget varit en hel del i länet och bland annat varit med och startat samarbetsprojekt med landstinget. Det är bra att vi får en person som står oberoende av partierna och som kan den statliga byråkratin. Dessutom är han van av exekutivt beslutsfattande och det kan behövas på vår kära länsstyrelse! Så kort sagt - välkommen Stefan!

Se också sr Kalmar

onsdag, december 21, 2011

Ett misslyckande

Idag har vi landstingsfullmäktige och det viktigaste beslutet är det om framtida regionbildning. Beslutet blev ett misslyckande! Inte för att vi fattade ett felaktigt beslut utan för att vi fick en votering som präglades av länets geografi. I den process vi nu går in i behöver vi hålla ihop länet för att vara starka i förhandlingarna, men det försvagades idag. För oss alla är det ett misslyckande, där jag har en del. Men det är klart att ansvaret hamnar tungt på den partiföreträdare från MP som först yrkade avslag på avsiktsförklaringen för en sydsvensk region och att därmed ambitionen att gå vidare med arbetet i en sydsvensk region. Där drog man loss proppen för geografitänket. Ska vi lyckas de kommande åren i en större regionbildning behöver vi nu ta oss ur detta läge, annars kommer spänningar i länet leda till sämre resultat för alla länsinvånare oavsett var man bor. Vi behöver nu lyfta oss i håret och ta ett nytt grepp för att skapa nya utvecklingsmöjligheter för länet. Jag hoppas att dagens omröstning inte skapat allt för stora bekymmer för det fortsatta arbetet.

måndag, december 19, 2011

Konkurser och bantningar

SAAB har nu begärt sig i konkurs, en lång kamp för överlevnad slutade i en sorgsen konkurs. För alla medarbetare och familjer blir de nu en julhelg med osäkerheten än mer uttalad för framtiden. Min förhoppning är ju att det kunnande och den kompetens som finns hos de anställda nu kan komma till sin rätt i övriga fordonsföretag och i nya företag, som har bättre utvecklingsmöjligheter och inte sitter i GMs garn som ska avgöra vad som får göras och inte!
I vår del av landet fick vi förra veckan ett tycker jag än mer sorgset besked - Orrefors Kosta Boda varslar en tredjedel av sina anställda och i Åfors stänger man glasproduktionen. Det är ett besked som innebär kompetensavveckling och att vi förlorar yrkeskunnande som riskerar att gå helt förlorat för framtiden. Det är bedrövligt att det enda återstående konstglasbruket nu ska avvecklas - Åfors. Torsten Jansson beskrev det som den nödvändiga tomteverkstaden i företaget. Där man kan göra det unika och högkvalitativa, medan Orrefors och Kosta står för massproduktionen. Nu verkar Torsten och gänget tro att de högt konstnärliga inte behövs längre. Jag tror att det är helt fel. Om glasrikets företag ska utvecklas så är det designhöjden och det konstnärliga som måste vara bärande - därför behövs Åfors i en framtid. Sveriges glasrike som industribransch håller nu på att försvinna - frågan är om det inte behövs ett nytt grepp om kunnandet och kompetens ska finnas kvar!

torsdag, december 08, 2011

Länsgränstaxa, enklare men dyrare

KLT går idagarna på offensiven med annonser och uppenbarligen pressinformation. Idag har Radio Kalmar ett reportage om den nya s k Sydtaxan som införs från och med måndag. Det är bra att det blir enklare, men det är inte ok att det i ett steg blir 25 % dyrare för dem som pendlar och det är framförallt inte ok att bara för att man passerar en länsgräns så blir det dyrare. Det är inte en acceptabel ordning för ett län som alltid säger sig vilja utvidga arbetsmarknaderna och göra det möjligt att bo i Kalmar län och pendla. Med länsgränsavgifter eller straffavgifter för dem som åker över länsgränsen är det inte troligt att man vinner fler invånare!

onsdag, december 07, 2011

Ekonomi på väg utför!?

Idag redovisades landstingets ekonomi efter oktober månad. Sammanställningen och prognosen visar på att det går fortsatt utför trots att man nu räknar hem ännu mer av kömiljardspengar. Jag är oerhört bekymrad över att vår största förvaltnings underskott, trots uttalanden om kostnadsminskningar inte vänder, utan man har ett underskott på ca 90 miljoner. Idag uttalades att man har grepp om verksamheten - med 90 miljoner i underskott i en förvaltning och ett krympande överskott för hela landstingets verksamhet är det ett djärvt uttalande! Särskilt som helåret kommer bli ett dundrande underskott när man tar hänsyn till uppkomna pensionskostnader.

300 dagar av oro

Idag har vi på landstingsstyrelsen fått en föredragning kring cancervården och hur lång tid det kan ta från det att man har en misstanke om cancer till det att behandling inleds. Bäst är det inom bröstcancervården- Där går det snabbast och det har de senaste åren blivit bättre. Sämst är det för den där man misstänker prostatacancer, där väntar ca 300 dagar av oro innan behandling kommer igång på allvar. Det är oacceptabelt att en man och hans familj ska behöva leva med den ångest och oro detta innebär under så lång tid. Det är därför oavvisligt att vårdprocessen för prostatacancer måste snabbas upp och bli så systematiserad det bara går och därigenom minska orostiden för patienten.

Samtidigt är det ju så att genomlysningen av cancervården som nu sker, visar att det område, cancervården, som många trott att vi haft väldigt bra processer för har inte haft det. Utan systematik och ordning har saknats, trots att det enligt hälso- sjukvårdslagen är högprioriterad sjukvård. Men det är uppenbart så att det är inte förrän man sätter ljuset på en verksamhet, börjar mäta och publikt visa upp resultat som vi får igång starka förändringsprocesser. Därför är Alliansregeringen beslut om en nationell cancerstrategi oerhört betydelsefull och det arbete som nu har inletts gemensamt i de regionala cancercentrumen, väldigt viktigt.

Cancervården i Sverige är bra i internationell jämförelse, men de mätningar vi nu gör visar att den kan bli ännu bättre, 300 dagar av oro är inte ok i en högkvalitativ sjukvård!

måndag, december 05, 2011

Ett steg till

Pugh Rogefelt hade på 70-talet en skiva som hette Ett steg till, den var bra och den var en stor succé då. Den låttiteln summerar också väl det beslut vi tagit i regionfrågan idag. I landstingsstyrelsens au har vi idag ställt oss bakom ett ja till avsiktsförklaringen att bilda en sydsvensk region, men samtidigt markerat att det är bara inledningen på en process där vi inte tar slutlig ställning till regionbildning förrän mycket arbete är gjort och andra alternativ prövats i relation till syd alternativet.

Jag vet att många är fundersamma, men läget är så att en tydlig majoritet av länets kommuner har sagt ja till att gå vidare med en regionbildning söderut, men samtidigt har vi dels en minoritet av kommuner i länet som säger nej och det faktumet att Region Skåne så tydlig sagt att de har inte bestämt sig. Därför måste vi både gå vidare med en regionbildningsprocess söderut och göra ett så bra arbete som möjligt med det. Men till dess att vi och Skåne bestämt sig/oss stängs inga dörrar åt något håll.

Frågan sliter i många av våra partier, men min förhoppning är att vi på onsdag kan ta ett beslut utan omröstning där vi ställer oss bakom förslaget. Det är ett litet steg på vägen mot det alla kommuner uttalat stöd för - Kalmar län behöver gå in i en större region!


Se SR Kalmar, Västervikstidningen,

fredag, december 02, 2011

Vad kostar en länsgräns?

Jag fick för ett tag sedan frågan varför man höjer pendlarkostnaderna när Öresundstågen med Veolia börjar köra hela vägen till Kalmat och SJ försvinner som operatör. Jag visste då inte vad frågan handlade om och har ännu inte fått några bra svar - trots att jag försökt genom att ställa frågan både till landstingsstyrelsens ordförande och till VD för KLT, ingen av dem har svarat.

När jag studerar KLTs hemsida så kan jag bara konstatera att de har sannolikt slutit ett exempellöst dåligt avtal som straffar de länsbor som har mage att pendla över en länsgräns. Man har infört något som kallas sydtaxa och som innebär att allt pendlande över en länsgräns blir dyrare, oavsett var i länet man bor. Däremot den som pendlar inom länet har en betydligt lägre avgift. Kalmar län behöver fler som vill bo här, vi behöver skapa möjlighet för människor att nå en större arbetsmarknad för att de ska kunna bo här. Därför är det ofattbart att när man nu har en chans att införa en jämlik pendlingskostnad oavsett om det är inom länet eller över länsgräns som man pendlar så tar man inte den. Det är inte acceptabelt att höja pendlingskostnaderna i ett steg med 25 % för den som reser och det är inte ok att införa en länsgränsavgift.

Just nu kostar länsgränsen ca 300:- per månad för den som pendlar från min hemkommun - det är inte ok!

tisdag, november 29, 2011

Inledning på budgetfullmäktige

Idag har vi inlett landstingets budgetfullmäktige, i samband med inledningen höll jag nedanstående inledningsanförande:

Inledningsanförande budgetfullmäktige
 
- Det krävs att man är frisk om man ska klara av att vara sjuk! Den formuleringen har vi nog alla hört olika människor uttala i frustration över att de får lägga så mycket tid och energi på att få olika delar av sjukvården att fungera tillsammans. Den speglar att vi som formar sjukvården inte klarar vårt uppdrag - vi tar inte ansvar för att skapa helheter i vården utan enbart bra delar. Här finns en av våra stora utmaningar de kommande åren eftersom detta handlar både om kvalitet i vården, säkerhet i vården och kostnader för vården. I det budget förslag vi har framför oss talas det mycket om kvalitet och säkerhet men man famlar man fortfarande både efter förslag, hur det ska följa upp och hur vården ska hänga ihop. Och det är därför märkligt att man avslår flera av de förslag som vi lagt för att skapa tydligare integration och en mer sammanhållen vård. Men å andra sidan är det ett signum för den förvaltande attityd som hela budgeten kännetecknas av.
 
Människors rätt att kunna fatta egna beslut är för mig som Centerpartist helt avgörande. Det är genom självbestämmande som man kan forma livet som man själv vill ha det. Vi som politiker ska inte ta över. Det är en svår politisk uppgift att försöka minska sitt besluts utrymme, för vi vet ju bäst ( OBS ironi). Och när man lyssnat till inledningen från styrelsensordförande så förstår man att vi vet bäst-föreställningen finns fortfarande hos majoriteten. För mig är det därför självklart att vi ska arbeta vidare med lagen om valfrihet för att utveckla medborgarnas möjlighet att själva välja vårdgivare.  Om vi går vidare med KBT, sjukgymnastik, och prövar Hallands modell för att utveckla vårdval inom specialistvården så tar vi också steg framåt för att utveckla variation i vården, vidga tillgängligheten och ge utrymme för att fatta egna beslut inom ramen för en gemensamt finansierad sjukvård. Det är förvånande att det rödgröna gänget yrkat avslag på vårt gemensamma Alliansförslag.
 
Vi har gemensamt från Allianspartierna lagt ett budgetförslag som tar sikte på att utveckla jämlikhet och patientensrätt i vårt landsting, tyvärr har de rödgröna yrkat avslag, ni har kommande dagar chansen att ångra er och visa att ni inte bara i ord utan också i i beslut är beredda att stå upp för jämlikvård och patientens rätt. Det är förvånande att vänster partierna inte sökt enighet i kampen för en mer jämlik vård i vårt län. För mig som centerpartist är det självklart att oavsett var man bor i länet ska en jämlik vård erbjudas - så är inte fallet - det är bedrövligt!
 
Vart tar pengarna vägen?
I juni drev det rödgröna gänget igenom en skattehöjning där man hade ett oh underlag som beslutsunderlag, där man självsvåldigt bestämde att ta in över 100 miljoner för som det sades satsa på kollektivtrafiken. När vi nu ser resultaten så är det ca 37 miljoner som satsas på kollektivtrafik, ännu finns ingen plan redovisad som fullmäktige på allvar kan förhålla sig till. Slarvet fortsätter och beredningen är undermålig! Men den intressant frågan är ju även idag, liksom den var på styrelsen i november, liksom vid lf i juni – vart tar överskottet av skattehöjningen vägen? Tidigare har Anders Henriksson lovat att alla pengar som tas in med skattehöjningen ska gå till kollektivtrafiken. Tyvärr sviks detta löfte med denna plan. Istället är det ju så att pengarna används för att klara de växande underskotten i verksamheten. Hade inte man inte höjt skatten för kollektivtrafiken hade det varit tydligt att majoritetens  budget inte går ihop. Det finns en stor sannolikhet att majoriteten kommer att få höja skatten igen för att klara kollektivtrafik löftena, men det är klart då kan man ju återanvända de skrivna talen från i somras och återanvädning är ju något som mp gillar och höja skatten brukar ju vara en favoritgren för vänstern –så det kanske inte s har svårt att få igenom i det rödgröna gänget.
 
Ordförande vi har de här dagarna chans att förstärka landstingets arbete för en mer jämlik vård där patientens rätt är tydlig, där förvaltande byts mot förnyelse och där människors självbestämmande förstärks, det kan vi uppnå om fullmäktige beslutar i enlighet med det budget förslag Centerpartiet tillsammans med övriga Allianspartier presenterat. Jag vill därför yrka bifall till det förslaget och ser fram emot en spännande debatt!

fredag, november 25, 2011

Patienterna ska bestämma inte vinstintresset!

Patienternas självbestämmande inte vinstintresset ska styra!
Den senaste tiden har det med all rätt varit stor debatt efter det man kan benämna som Carema skandalen. Återigen visade det sig att när man i en verksamhet saknar fungerande kvalitetsstyrning, system för uppföljning och intern kontroll så går det snett. Det är inte första gången detta uppmärksammas och tyvärr kanske inte sista. För något år sedan hade vi en motsvarande skandalartad diskussion om demensvård i Piteå kommun, där vanvård var en benämning. Det är inte utan anledning vi i svensk lagstiftning har Lex Sara som skapades efter att en medarbetare berättat om vanvårdssituation i äldreomsorgen redan 1999. Alla dessa berättelser handlar om att man bedrivit omvårdnadsverksamhet utan bra kvalitet, därför att det saknas en värdegrund för verksamheten och system för att säkerställa kvaliteten. Detta är inte acceptabelt! Centerpartiet har lanserat förslaget om en Lex carema som innebär att man som ansvarig för en verksamhet kan bli skyldig att betala skadestånd och återbetala ersättning man fått för att driva en verksamhet.

I debatten som uppstått har det också gjorts flera inlägg som hävdar att den bristande kvaliteten skulle bero på att det är företag med vinstintresse som driver verksamheten. Det är att göra debatten för enkel. I ett debattinlägg i Östran tidigare så hävdade tre företrädare för socialdemokraterna att detta är det stora problemet och att det är de som politiker som är patienternas företrädare. Inget kunde vara mer grundfalskt! I själva verket är de politiken och byråkratins företrädare. De tar på sig rätten att hävda att de vet vad som är bäst för patienterna och de äldre, vilket de själva skriver i sin debattartikel. Jag menar att s-debattörerna har inte så lite övertro på sin egen förmåga.

Den senaste tiden har det i media i vårt län förts en stor debatt återigen om kvaliteten på den psykiatriska slutenvården i länet. Den är offentligen driven helt och hållet och om man skulle vara lika slarvig med argumentationen som de socialdemokratiska företrädarna så kunde man ju snabbt dragit slutsatsen att den vården bör inte drivas i offentlig regi eftersom man där inte kan leverera en vård som många patienter och anhöriga är nöjda med. Vi har behov av att säkerställa kvaliteten i vård och omsorg oavsett vem som driver den och oavsett driftsform kan kvaliteten variera. Vinstdiskussionen döljer de verkliga bekymren!

 För min del så är den politiska uppgiften annorlunda, jag vill skapa förutsättningar så att den medborgaren själv kan fatta beslut. Då blir det min uppgift att oavsett om det är en offentligt driven verksamhet eller privat säkerställa kvaliteten, göra uppföljningar och ställa krav. Jag är helt övertygad om att monopol på verksamheter inte är bra för kvaliteten, inte bra för utvecklingen. Men det är framförallt inte bra för människors möjligheter att själva fatta beslut. För mig som Centerpartist är det den avgörande frågan – patienterna ska styra, inte vinstintresset och inte monopolistiska politiker!

onsdag, november 23, 2011

Färdtjänst för vem?

I samband landstingsstyrelsens arbetsutskott häromdagen fick vi en presentation av tjänstemännen från KLT hur de tänker inför landstingets övertagandet av ansvaret. Denna presentation gav anledning att fundera både en och två gånger om varför färdtjänst finns och vad vi politiskt vill med färdtjänsten.

Färdtjänst ska erbjudas dem som har funktionsnedsättning och som därför inte kan köra själv längre eller utnyttja existerande kollektivtrafik. Färdtjänst är enkelt skrivet kollektivtrafik för dem av oss som har funktionsnedsättningat. I vårt län har det medan kommunerna varit ansvariga ganska stora skillnader mellan reglerna och det har inneburit att i någon kommun har man enkelt med färdtjänst kunnat åka till Kalmat, medan i en annan kommun har man knappt kommit utanför kommungränsen.
Jag menar att när vi nu ska ha lika regler i länet så måste det varit möjligt att oavsett var man bort länet kan man ta sig någon av våra tre större orter och det får absolut inte bli bli beroende av var man bor i en kommun. Det är nämligen så att i vissa kommuner har man har möjlighet att åka max 40 km från där man bor, vilket betyder om tar Vimmerby så skulle en sådan regel innebära att de som bor i östra delen av kommunen lätt kunna åka också till Västervik för att kunna handla, medan den som bor i norra ändan aldrig kan göra det utan att utnyttja det idagsläget superbyråkratiska systemet med riksfärdtjänst.

Jag menar att vi måste pröva möjligheten att skapa ett regelsystem för länsfärdtjänst och snabb beslutsprocess för riksfärdtjänst utanför länet. Den som har funktionshinder ska ha samma möjligheter till resande som alla vi andra och så långt möjligt ska man nyttja den vanliga kollektivtrafiken så långt det är möjligt och sedan förstärka den med specialfordon när det inte fungerar.

Landstingets övertagande av ansvaret för färdtjänsten får inte innebära att man väljer att använda de regler som var minst förmånliga för medborgarna utan nu måste vi ta ett länsperspektiv och också ett ansvar för att det blir ett fungerande system av kollektivtrafik för de av oss som har funktionsnedsättningar. Allt annat är att svika vårt ansvar!

måndag, november 21, 2011

Fragmentariserad eller helhet!?

Jag har i helgen läst färdigt biografin om Steve Jobs. Den är väldigt intressant på många olika sätt. Det finns ett drag som går igenom beskrivningen av hur Steve Jobs såg på Apples idé i jämförelse med Microsoft och Googles Android, frågan om integration eller fragmentering. Jobs tes som han drev med närmast omänsklig frenesi var att allt ska integreras - hårdvara - mjukvara - upplevelse. Vi ska sälja en helhet, våra användare ska inte behöva fundera på hur det ska funka, hur man ska koppla ihop saker eller om olika delar funkar ihop - det ska vi (Apple) göra som är experter.

Detta helhetstänk är överförbart till sjukvården och skulle jag mena är än mer viktigt där. En av de största bristerna vi har i sjukvården idag är att människor får själva ägna sig åt att koppla ihop sin sjukvård eller som det ibland sägs lite slarvigt av medborgare - man måste vara ganska frisk för att orka med sjukvårdens alla delar...

Vid sidan av utmaningen med att höja kvalitet och säkerhet i vården är den stora frågan hur vi säkerställer integration och helhet i vården så att de som inte är experter patienterna - ska behöva fundera på hur den hänger ihop. Men det är också så att genom integration skapar vi högre kvalitet och effektivitet. Jag tror nämligen inte att det är en slump att vid sidan av att vara ett hypat företag så är Apple extremt vinstrikt och det beror just på helhetstänket och integrationen. Därför är arbetet mot en integrerad vård också ett sätt att bättre använda de resurser vi har!

Läs gärna biografin om Jobs!

Varför inte göra halt?!

I regiondebatten den senaste veckan har det dykt upp röster som vill göra halt i regionfrågan och sätta Kalmar län på avbytarbänken. Skälet är att man hoppas på öppningar från andra håll och då tycker man att länet ska vänta och se. Men det är en oansvarig linje, eftersom den betyder att vi samtidigt kliver av den enda regionprocess som pågår i vår del av landet - den söderut. Det vore förödande att också släppa den processen och passivt bli helt utlämnad till andras nycker och överväganden. Därför är det viktigt att vi säkerställer att vi kan vara med i sydprocessen för att kunna ta slutlig ställning när vi närmar oss en formell ansökan om ett antal år. Det ska hända mycket till dess och mycket kan hända, men genom att vara med kan vi påverka, och vi äger fortfarande vårt eget beslutsfattande. Kalmar läns företrädare behöver sitta vid de sammanträdesbord som påverkar länets utveckling det gör vi inte idag, men vi kan göra det om vi orkar med ett beslutsfattande nu. Att avstå är att kapa utvecklingsmöjligheter för hela länet, även de som idag inte tror att en sydlig lösning är bra!

torsdag, november 17, 2011

Vi avgör om länet spricker..

I dagens Östra Småland har man en stor braskande artikel om att nu spricker länet och det förstärks av att regionfröbundets ordförande bekräftar bilden att den frågan nu står på sin spets. Jag menar att det är helt fel tänk, av flera skäl.

Det vi nu hanterar är frågan om länet ska delta i en regionbildningsprocess som är möjlig att besluta om - det är det bara möjligt med en sydsvensk lösning. Ett sådant beslut inleder en låååånnnggg process fram mot ett slutligt beslut. När det slutliga beslutet är taget kan man som enskilda kommuner ha skäl att fundera över om den lösning som nu är framförhandlad kan vara rimlig eller ej. Det finns en missuppfattning att vi nu prövar för och nackdelar för enskilda kommuner - det gör vi inte - vi prövar om det finns en lösning som ger möjligheter för vårt gemensamma län och så många medborgare som möjligt i det. Den som nu argumenterar för att vi ska göra halt och sätta oss på avbytarbänken tar ett stort ansvar på sig och med skäl som man kan fundera över - är de grundande i vad som är bra för länet eller för en enskild kommun.

Vårt län lider sedan 1850-talet av minskande befolkning, vi kan när vi ser på de tre stora regioner som finns i landet idag hur de drar ifrån och växlar upp. Kalmar läns medborgare förtjänar förtroendevalda som sitter vid rätt sammanträdesbord när frågor om kollektivtrafik, infrastruktur, utbildningssatsningar etc avgörs. Det gör vi inte idag. Idag är vi i läget där vi inte alls kan påverka detta beslutsfattande - det MÅSTE ändras på om vi ska ta ansvar för våra medborgares utvecklingsmöjligheter. På avbytarbänken tar vi inte det ansvaret - därför följer det inte Alliansens just nu viktigaste tema - Dags för ansvar! Nu behövs politiskt ledarskap som är tydligt, tålmodigt och inte återkommande späder på diskussionen om att spräcka länet - då blir det en självuppfyllande profetia!

tisdag, november 15, 2011

Vad är ett NJA värt?

Så har då beslutsprocessen kring avsiktsförklaringen att bilda en ny sydsvensk region inletts. Igår tog landstingsstyrelsen i Blekinge beslut och likaså regionstyrelsen i Skåne. I en kommentar till beslutet i Skåne beskriver ordföranden Pia Kinhult beslutet som ett försiktigt NJA till en ny region. Och tittar man på det beslut styrelsen i Skåne tagit så innehåller det ju också tydliga markeringar om att detta är inte det slutliga beslutet och ej heller det fulla beslutet utan nu ska en process inledas.

För oss i Kalmar län är då frågan vad detta betyder, kan vi gå på ett Nja? Min mening är att vi kan det om det är så att vi har ett hyggligt stöd i länets kommuner, men det är viktigt att vi även hos oss kompletterar vårt JA till en sydsvensk region med ett beslut om fortsatt process och fortsatt belysning av olika handlingsvägar. För oss i Kalmar län är det väldigt viktigt att hålla ihop vårt beslutsfattande med Blekingen men särskilt med Kronoberg och vi måste tillsammans med det bedöma under den kommande processen vad egentligen Skånes nja är värt. För det är till slut så att Skåne måste visa vilja till regionbildning och det kan inte skjutas in i framtiden, annars blir inte deras eller vårt ja till avsiktsförklaringen på allvar.

Kalmar län funkar inte som egen region därför är det inget alternativ, vår historia talar sitt tydliga språk. Därför är det viktigt att vi nu kör det spår där det går att fatta beslut, förhoppningsvis bär det hela vägen, men det får den fortsatta processen visa. Ett nja innehåller både ja och nej, nu behöver vi snart veta på vilket ben Skåne på allvar står!

Se bl à SvT,

måndag, november 14, 2011

Lex...

Den senaste veckan har debatten gått hög om vårdföretaget Caremas misskötsel av sitt uppdrag. De har helt uppenbart saknat kvalitetssäkring av den vård man ger och det är väldigt allvarligt. Berättelserna och rapporterna visar att bristen på kvalitetssäkring är en säker väg till vanvård och stora brister i kvalitet.

Vi har i vård Sverige ett antal lagar som kommit till efter att olika personer kommit fram från vården och berättat om missförhållanden, både Lex maria, och Lex sara handlar om att man ska rapportera om risker, och misstag så att de kan rättas till och att man kan lära av dem för att förbättra vården. När man nu talar om att skapa en Lex Carema som olika företrädare för Centerpartiet gjort de senaste dagarna måste det återigen vara det som står i fokus. Och för mig är det viktigt att en lex carema kommer att handla om att säkerställande av kvalitet och brister i kvalitetsstyrning. Det får inte vara så att beroende på var man har sitt särskilda boende eller om man har en offentlig eller privat utförare så måste kvaliteten säkras för den enskilde. Sedan tycker jag precis som Anders W Jonsson att LOU ska inte användas för vård och omsorgsupphandlingar utan det är LOV som innebär ett helt annat fokus på kvalitet.

Läs också Annie Lööf, DN, SvD, Johan Hedin

torsdag, november 10, 2011

Nu märks Boda satsningen

Under hela den debatt som varit kring Boda frågan och de 40-50 miljoner som sossarna valt att satsa där har det på olika sätt framhållits att denna satsning ska inte gå ut över kommunens övriga åtaganden. I kväll när jag deltagit i budgetdiskussioner om kommunens budget för nästa år ser man för första gången väldigt tydligt att detta är helt fel. Någonstans mellan 4-5 miljoner kommer kommunen att få stoppa in i driftkostnader nästa år i Boda satsningen. Det är pengar som skulle kunna använts både i skola och äldreomsorgen och det hade gjort skillnad. Risken är dessutom stor att kostnaden för Boda ökar med tanke det publikfiasko som det har varit i år och att det tyvärr signalerar det jag varit rädd för att det inte kommer vara den publikmagnet som sossarna har hävdat. Ännu lägre besökssiffror kommer innebära ännu mer kommunala bidrag till verksamheten.

När man därtill lägger den revisionsrapport som media skrivit om och som visar vilka skandalösa beslutsförhållanden som hela satsningen byggt på så kommer jag osökt att tänka på vad Emils pappa sa till Emil vid auktionen i Backhorva - vanvettsaffärer är vad det är!

onsdag, november 09, 2011

Tre åtgärder för att vända utvecklingen

Barometern lyfter i en stor artikel det jag skrev om igår - länets kris i befolkningsfrågan. Vi behöver nu komma till handling. Jag menar att det finns tre områden där vi i vårt län skiljer oss från våra grannlän och som delvis förklarar varför de har bättre utveckling än vad vi har. Det första är att vi har mycket lägre nivå på välkomnandet av invandrare. Skulle vi haft samma nivå på välkomnandet som våra grannar, så skulle vårt län de senaste fem - tio åren haft en positiv befolkningsutveckling. Vi behöver nu systematiskt och medvetet höja nivån på välkomnandet, Kalmar län måste på allvar bli ett nybyggarlän!

Det andra området vi måste åtgärda och som är en förutsättning för att bli ett nybyggarlän är ett starkare bostadsbyggande och skapandet av intressanta boendemiljöer. Vi har i vårt län under alldeles för lång tid byggt för lite och därmed minskat intresset för att bosätta sig i vårt län.

Det tredje området som vi de senaste åren ägnat mycket tid är storleken på våra arbetsmarknader. Det kan bara åtgärdas genom att utveckla kollektivtrafiken, täta våra relationer med grannlän och en utvecklad infrastruktur. En viktig pusselbit i detta är att vi denna höst löser ut regionfrågan, så att de gränser vi haft och som begränsar människors möjligheter undanröjs. Det är inte acceptabelt att vi fortsätter att låta administrativa gränser begränsa människors möjligheter till att kunna arbets- och studiependla.

Detta är mina idéer, vilka är dina!?

tisdag, november 08, 2011

Kris i befolkningsfrågan!

Idag har det redovisats befolkningssiffrorna för landet efter tre kvartal. För alla våra grannar är det en positiv läsning, men i Kalmar län har närmast tappen gått ur tunnan. Kalmar län har det största befolkningstappet i landet - nästan minus 500. Den enda kommun som kan vara riktigt nöjd är Mörbylånga som växer mest, 131 nya invånare detta året, och det är väldigt roligt. Kalmar ökar lite, men fungerar inte alls som den motor den borde göra. Jag undrar när man politiskt i Kalmar kommun kommer att börja dra några slutsatser av detta? För landstinget innebär siffrorna att budgetförutsättningarna för 2012 har blivit ännu sämre än den prognos som finns i det budgetförslag som igår klubbades i landstingsstyrelsen.

Det är kris i befolkningsfrågan och i vårt gemensamma regionförbund behöver nu göras ett arbete för att vända på varje sten för att ta fram för förslag - kan andra så måste vi också kunna!

måndag, november 07, 2011

Löftesbrottet

Idag har vi haft landstingsstyrelse och debatterat kommande års budget. Det är en budget från de rödgröna som man kan ha många funderingar kring, men det mest anmärkningsvärda är att man sviker de löften som ställdes ut i somras när de på egen hand höjde skatten extra mycket. När det höjde skatten uttalades löftet att alla pengar från den extra skattehöjningen ska gå till kollektivtrafiken och första året är satsningen ca 50 miljoner.

När vi nu studerar materialet så visar det sig att endast en trejdedel av skattehöjningen går till kollektivtrafiken och inga pengar av det som man tagit in extra finns reserverade för kollektivtrafik - trots att man lovade något annat i somras. Medborgarna blir blåsta på sina pengar, det blir varken ambitionshöjning i den nivå som lovades eller avsatta medel för investeringar framöver - istället fyllde de det svarta hål som majoriteten har  i sin budget!

tisdag, oktober 25, 2011

Grekland och landstinget?!

Vi följer alla dramat i Grekland och det är inte svårt att förstå de konvulsioner som nu pågår med strejker, demonastrationer, ockupationer etc. Den ekonomiska krisen utsätter den grekiska demokratin för stora påfrestningar och det är bara att hoppas att den klarar krisen. Det vore förskräckande om den börjar vackla.

Men man kan se krisen ur ett annat perspektiv. Den har betydelse för oss i landstinget både ekonomiskt, men också för sjukvården. I en intressant och relevant debattartikel i Expressen lyfts överanvändningen av antibiotika och den tilltagande förekomsten av multiresistenta bakterier. Grekland är ett av de hårdast drabbade länderna av multiresistenta bakterier och det innebär att även enkla sjukdomar inte kan behandlas enkelt utan leder till besvärliga inläggningar. Varje år dör 25 000 människor i Europa beroende på denna utveckling och vi behöver nu vidta åtgärder.

Men ska Grekland och andra länder i södra Europa som är hårdast drabbat kunna börja agera mot överutskrivningen så måste nog den ekonomiska krisen lösas. Därför är det nog så att ska vi i sjukvården i Kalmar län minska våra risker för att drabbas ännu hårdare av multiresistenta bakterier så måste vi se att det ligger i vårt intresse att lösa skuldkrisen. För löses inte den så kommer man inte ha råd eller ha kraft att ta tag i antibiotikakrisen. Resonemanget illustrerar hur vi hänger ihop i europa och världen och vi har många olik samband som har betydelse rakt in i vår vardag!

söndag, oktober 23, 2011

En fundering kring m- stämman

I lördagens Barometern hade jag en debattartikel med anledning av moderaternas stämma. Vart tar Moderaterna vägen?   Moderaterna har de senaste 7-8 åren genomfört en radikal förändring av sitt parti och sitt förhållningssätt till politiken. Man har tydligt och medvetet omprövat och förändrat sin politik, eller stopp nu…. Fram till något år efter valet 2006 genomgick man denna förändringsprocess, men därefter vad har hänt då? Den politiska förnyelsen, utvecklandet av nya idéer och positioner framstår för den som står utanför som om den har avtagit. Och för den politiska idédebatten på den borgerliga sidan har det negativa konsekvenser. För min del så saknar jag en stark idédebatt och ett resonemang från de moderata Allianskollegorna om viktiga frågor och hur de vill gå vidare! Låt mig lyfta några frågor där jag tycker det vore väldigt bra om den Moderata stämman som hålls kommande dagar blev tydlig och bidrog till en förnyelsedebatt.   Välfärdens framtida finansiering är något som utifrån alla expertorgan och olika statliga instanser en fråga som vi måste börja hantera politiskt. När vi hade Centerstämman för några veckor sedan så var detta en fråga som vi debatterade mycket. Vi vill genom att stärka dynamiken i välfärden, genom bl a fler ideella och privata aktörer, skapa både bättre välfärd men också bättre effektivitet i verksamheten.  Vi tror att vi Sverige behöver utvecklas som Nybyggarland, där fler människor kommer hit och bidrar med arbete och företagande så att vi får fler som därmed också kan vara med och betala för den gemensamma välfärden. Men hur ser de moderata recepten ut – hur vill de att vi hanterar frågan om välfärdens finansiering?   En annan fråga som är väldigt viktig är frågan om en öppnare arbetsmarknad där det blir lättare för ungdomar och invandrare att få arbete. Vi har från centerpartiet konstaterat att den svenska arbetsmarknaden idag stänger ute många och att mer måste göras för att öka möjligheterna. Här saknar jag en röst från moderaterna, det enda svaret kan inte vara jobbskatteavdrag, mer behöver göras för att framförallt våra ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden. Jag har förhoppningar på att vi från den idédebatt som ska föras på den moderata partistämman får fler idéer och förslag som kan bidra till en utveckling av politiken.   Ett tredje område där jag hoppas på en framflyttning av positionerna är inom miljö- och klimatområdet. Jag vet att det hos Moderaterna har förts en debatt inom detta område. Det är välkommet eftersom en framflyttning av positionerna skulle göra det möjligt att i Alliansregeringen flytta fram miljöfrågorna ytterligare. Det skulle göra det möjligt för Lena Ek (c) att stärka Alliansregeringens miljö och klimatprofil, vilket vore bra för Sverige!   Moderaterna är idag Alliansens största parti och deras stämma har därför stor betydelse för förnyelsemöjligheterna av Alliansens gemensamma politiska dagordning. Därför är både min förväntan och förhoppning att debattens vågor ska gå höga och att man vågar utveckla och förstärka sin förnyelseagenda, det vore bra för Moderaterna och det vore bra för Alliansregeringens möjligheter att förnya Sverige – vilket är vårt gemensamma uppdrag!  

onsdag, oktober 19, 2011

Fem år med Alliansregeringen!

I höst har vi haft Alliansregeringen i fem år. De första fyra åren var en intensiv reformperiod, som både förnyade och mutvecklade Sverige. Vi har sett flera viktiga reformer inom välfärdsområdet, likväl som stora insatser för att öka människors möjligheter och motiv för att arbeta. Det är en av de starkaste reformerna för att stärka välfärden för framtiden. Vi har idag fler som arbetar rent numerärt än någonsin tidigare, vilket skapar en godgrund för framtiden. Men efter valet så har reformtakten sjunkit, vilket på ett sätt är begripligt eftersom man inte har egen majoritet i riksdagen, men om man vill vinna valet 2014 så räcker det inte! Väljarmandatet är egentligen starkare efter senaste valet än förra, eftersom Alliansens ökade sin andel av väljarkåren, dock kom SD. Emellan och gjorde att det inte blev majoritet i riksdagen. SvD har gjort en artikelserie kring femårsjubileet och idag presenterar man en del av läsarnas recensioner av de fem årens alliansregerande. Mycket av det som kommer fram är politiskt allmänhets, men det finns en strömning som jag tycker man ska ta på allvar. Det är att flera uttrycker att Alliansregeringen skapar en känsla av att vi inte längre bygger samhället tillsammans, utan var och en kör sitt eget race. Jag tycker förvisso att denna tes är fel, men den måste tas på allvar. Vi behöver hitta en berättelse där vi kan förena ansvaret för att gemensamt bygga samhället med att utveckla och stärka var och/eller möjlighet och ansvar för att försörja sig själv. Min vision som centerpartist är att vi ska forma ett samhälle där alla får möjlighet att växa samtidigt som vi tillsammans formar ett gott samhälle med en gemensamt finansierad välfärd. Att samhället är något vi bygger tillsammans kan ju dock inte betyda att alla insatser ska hanteras i politiken utan att vi skapar ett samhällsklimat där det är självklart att ta egna initiativ både för det gemensamma bästa och ens egen skull. Den politiska berättelsen byggd på hur vi ska utveckla Sverige tror jag det är viktigt att utveckla och Centerpartiet tog viktiga steg framåt på den vägen vid stämman i Åre. Det kommande årets arbete med ett idéprogram kommer också bli en viktig pusselbit. Men utöver partiarbetet behövs också ett gemensamt idearbete i Alliansen för ska fem år bli tio år krävs en fortsatt stark reformering av Sverige!

tisdag, oktober 18, 2011

Spökdebatt i regionfrågan

I morse höll jag på att sätta kaffet i halsen när jag lyssnade på SvT Smålandsnytt. Där deklarerade man frankt att enligt Radio Jönköping så ändrar nu sig Landstinget i Jänköping och vill tala om en större regionbildning tillsammans med Kalmar och Östergötlands län. Jag kollade snabbt web sidan för SR Jönköping och inser att det är en regionpolitiker som efter eget tyckande helt omtolkat ett möte som ska ske nästa vecka för att politiska företrädare i Jönköping vill tala samarbete, men inte regionbildning...

När vi fick beskeden från Jönköping i månadsskiftet att man inte ändrat ståndpunkt så skickade man samtidigt en signal till oss i Kalmar och Östergötland - med innebörden attäven om vi nu inte vill tala regionbildning vore det kanske bra och träffas och tala om hur vi kan fortsätta att samverka trots detta. Det ska ske kommande vecka in anslutning till att vi har regionssjukvårdsnämnd i Kalmar. Men det handlar inte om något annat!

Så uppstår återigen en spökdebatt som förvirrar medborgare och gör debatten svårare att föra i vårt län  - tyvärr!

måndag, oktober 17, 2011

Tunn budget med tunt resultat

Idag far de rödgröna länet runt och presenterar sitt budgetförslag för 2012 och framåt. Det måste jag skriva verkar vara ett slöseri med bilbränsle!! Något tunnare har jag inte sett sedan jag började som politiker i landstinget 2002! Det är ett dokument fyllt med kraftfulla ord, men utan åtföljande handling. Man skriver att man ska ta ett samlat kraftfullt grepp kring barn och ungas hälsa - men lägger inga förslag eller uppdrag för att få det utfört. Man skriver att man ska kraftfullt motverka ojämlik vård - men vidtar inga åtgärder. Man skjuter upp åtgärder som kan öka tillgängligheten men minska kostnaderna såsom KBT behandling via internet.
Tunt var ordet!!

Bättre bröstcancervård

Idag i DN har Cancerfonden en väldigt angelägen debattartikel. De visar där att väntetiderna från diagnos till behandling för bröstcancer är orimligt lång i ett antal landsting - däribland landstinget i Kalmar län. Detta är oerhört oroande, särskilt som vi sedan ett år tillbaka har en garanti som innebär att det ska inte ta mer än två veckor från diagnos till behandling. Cancerfonden ställer följande krav i sin artikel:
Cancerfonden kräver att:
1. Samtliga landsting med väntetider som överstiger två veckor gör en genomlysning i samverkan med regionala cancercentra, RCC, i syfte att hitta förklaringar till den situation som råder i dag.
2. Ovannämnda landsting inom sex månader ska kunna redovisa att de har vidtagit åtgärder som har lett fram till att de klarar av att behandla alla aktuella patienter inom en tvåveckorsperiod.
3. Alla RCC snabbt utser egna ansvariga för bröstcancerprocessen och analyserar vilka åtgärder som kan göras i syfte att ytterligare höja kvaliteten på bröstcancervården.
4. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancervård kompletteras med mål för ledtider (väntetider) så att dessa kan följas under en längre tidsperiod, något som i dag saknas.

Jag undrar vad svarar den rödgröna majoriteten - när kan de kvinnor som drabbas av bröstcancer räkna med att få vård i rätt tid?

söndag, oktober 16, 2011

Lika vård en rättighet även om man har en sällsynt diagnos

I dagens DN har Hanne Kjöler en väldigt bra kolumn där hon lyfter fram de skillnader i tillgång till behandling som finns mellan olika människor beroende på vilken diagnos man har och vilken typ av behandling man ska få.

Det uppstår regelbundet en märklig diskussion som innebär att människor med sällsynta diagnoser inte får tillgång till läkemedelsebehandling därför att den är väldigt dyr samtidigt som det aldrig uppstår någon diskussion om hjärtbyten eller andra avancerade kirurgiska ingrepp men som är lika dyra. Här finns skäl att säga att vi som samhälle diskriminerar en patientgrupp när vi kör deras behandlingar i en hälsoekonomisk kalkylator men inte gör samma sak och samma kalkyler för andra behandlingar. Detta är orimligt. Människor som drabbas av sällsynta diagnoser kan med sina läkemedel få ett något bättre liv ibland ett väldigt mycket bättre liv och även om våra etablerade kalkyler inte kan ta hänsyn till så små patientgrupper när man räknar samhällsnytta får det inte leda till att de ställs utan behandlingar - här måste ett annat synsätt skapas.

Sedan är det tyvärr så att en del av de läkemedelsbolag som tar fram läkemedel för dessa patientgrupper verkar försöka sko sig - det får vi som samhälle försöka komma åt utan att för den skull överge dem som behöver läkemedelsbehandlingen!

lördag, oktober 15, 2011

Äntligen en satsning på PCI

Idag presenterar den röda majoriteten i landstinget att man nu ska satsa på hjärtvården vid länssjukhuset i Kalmar. Sedan ett bra tag tillbaka har det varit känt att utrustningen hänger på sista versen, att reservdelar är svårare att få tag i och att man under den senaste sommaren har delar av stöd utrustningen inte fungerat. Från Alliansoppositionen har vi länge påpekat och kritiserat den saktfärdighet som majoriteten haft i frågan. Hade majoriteten följt våra förslag hade upprustningen redan varit upphandlad, men det har man inte gjort, därför dröjer det ytterligare ett tag innan vi får en labb som är funktionssäkert och inte riskerar lägga av när det som bäst behövs! Så som Gert Fylking skulle sagt - äntligen!

fredag, oktober 14, 2011

Regional spökdebatt

Parallellt med Juholt diskussioner, ekonomiska diskussioner så pågår också regiondebatten. För min egen del tar den väldigt stort utrymme i arbete och tänk. Det är en komplex fråga och har man inte haft möjlighet att följa den så är det svårt att se hela sammanhanget och vad det är som gäller ( vem som nu vet det???). Jag har noterat och tidigare skrivit om hur svårt det verkar vara att acceptera även för den som är involverad i processen att acceptera att det är så att om Kalmar län ska ingå i en regionbildningsprocess och påverka den statlige utredaren Mats Sjöstrands arbete så är det bara ett alternativ som existerar - en sydsvensk lösning. Det är med förvåning jag tvingas konstatera att Miljöpartiet i länet frankt påstår att vi ska satsa på en Smålands lösning med möjligen Östergötland - trots att de vet eller i vart fall borde veta att det alternativet existerar inte. Eller den fd riksdagskvinnan som i Barometern hävdar att det är fel på den remiss landstinget skickat ut eftersom den bara innehåller ett alternativ, som om vi skulle suttit på kammaren och uppfunnit ett alternativ som inget annat län vill vara med och skapa.

Jag tycker det är oansvarigt att på detta sätt skapa en spökdebatt och ge medborgarna intryck om att det finns saker som inte finns. Det är tillräckligt svårt för medborgarna att förstå regionbildningsprocessen att dessutom få höra påståenden om möjligheter som inte existerar det gör frågan bara svårare. Jag tycker att den som inte vill att länet ska vara med i en regionbildning som syftar till en ny sydsvensk region ska säga det öppet och att man föredrar att Kalmar län bevaras som det är och att vi ska satsa p¨å de möjligheter som det ger. Då får vi en ärlig debatt om de verkliga alternativen inte om alternativ som enbart är önskedrömmar och fantasier!

onsdag, oktober 12, 2011

Juholt inget att hålla i handen

Vi har alla förundrats över hur Håkan Juholt sedan han blev partiledare kunnat trassla in sig i så många frågor. Det har varit Libyen affärer, pensionssamtal, budgetunderlag etc etc. Men det är uppenbart att det politiska kuraget saknas också. I fredags lanserade Malmös kommunalråd - s, att Sverige borde införa temporära medborgarskap. Ett helt obegripligt förslag som skulle innebär att vi i Sverige skulle få en andra klassens medborgare, riktat mot invandrare. Helt förskräckligt! Socialdemokraternas ordförande i justitieutskottet Morgan Johansson var snabbt ut och uttalade sig för förslaget, som något att arbeta vidare på. Sedan startade kritikstormen i landet, de enda som tillstyrkte det var .... Sverigedemokraterna! Då dyker Håkan Juholt upp och sågar förslaget fullständigt och sågar också Morgan Johansson. Nu visar det sig genom både Dagens Arena, läckage från s riksdagsgruppen och Expressen att Juholt hade uppmuntrat Morgan Johansson att vara öppen för Repalus förslag.

Händelseförloppet visar två saker, Juholt saknar rätt politisk känsla för solidaritet och humanitet - han är beredd att fiska i Sverigedemokraterna opportunistiska vatten, vidare han är inte att lita på utan sviker med lätthet partikamrater som kommer i blåsväder. Frågan är ju om det är så klok hållning med tanke på de svårigheter han själv satt sig i. Han torde behöva allt stöd han kan få från partikamrater, då kanske man inte ska överge dem i debatten!

Läs också Basses bloggkommentar!

Rödgrön ojämlikhet

Idag har vi haft landstingsstyrelse och behandlade då bl a revisorernas analys av hur den palliativa vården i länet fungerar eller rättare skrivet inte fungerar. Särskilt allvarlig är två delar, dels visar rapporten att det finns en stor ojämlikhet i nivå och omfattning på vården i länet, där norra länet är förfördelat jämfört med södra länet. Dels visar rapporten att det beslut som landstingsfullmäktige fattade redan 2006 om att vi ska ha samlade palliativa vårdplatser på alla våra tre sjukhus inte är genomfört och att Västervik därmed fortfarande saknar detta.

Vi har de senaste åren ställt frågor regelbundet till majoriteten om detta och fått försäkrande svar om att det är på väg att lösas. Vi var övertygade om att de idag på styrelsen skulle ge besked om att NU löser vi detta och fullmäktiges beslut genomförs. Men debatten visade upp en en ambitionslös och avvaktande hållning som innebär att inget kommer att ske. Brutalt uttryckt bor man i Västervik får man räkna med att nivån på den palliativa vården är lägre än i södra länet. Det är skamligt och sorgligt.
När jag insåg att det var på detta viset så lade jag ett kompletterande förslag till det som fanns och om det accepterats så hade landstingsdirektören blivit tvungen att bums genomföra fullmäktiges beslut om samlade palliativa vårdplatser. Tyvärr röstades förslaget ner och majoriteten slog återigen vakt om en ojämlik vård - det är sorgligt!

tisdag, oktober 11, 2011

Tunnel eller bro

Igår kväll var det kommunfullmäktige i Emmaboda och vid sidan av ärendehanteringen var det info om en stor viktig framtidsfråga - hur ska vi göra med järnvägsområdet och just nu med övergångarna till plattformen och till andra sidan järnvägsområdet. Man beskrev två möjligheter en tunnel som placeras väster om nuvarande järnvägsstation eller en bro/brygga på samma ställe. När vi i Centerpartiet testade frågan på Emmabodaborna under Emmaboda marknad så var svaret rätt entydigt, som jag uppfattade det - tunnel. Även om många tyckte det var lite konstigt med ytterligare en tunnel i central Emmaboda. För min egen del har jag nog trott att det vore bättre med en bro, som ett landmärke. Men gårdagens presentation fick mig att inse att den har begränsad användning. Det kommer inte vara särskilt praktiskt för det vardagliga flödet från söder till norr och tvärtom att gå i långa trappor eller åka hiss, det går inte att cykla etc. Det gör att jag tror att en tunnel har ett större användningsområde. Blir det en bra lösning så kanske den gamla dåliga tunneln kan tas bort och det vore ju en stor vinst. Då kan man spara in det underhållet och dessutom få bort en tråkig miljö. Så om någon frågar mig idag så förordar jag en tunnel som görs tilltalande med glas - trä och växter. Till sist hoppas jag den röda kommunledningen samlar ihop sig så att vi kan fatta beslut snart om fortsatt arbetsinriktning i planarbetet så att vi inte missar tåget.... Och samverkan med trafikverket! Läs också Barometern och Östran

fredag, oktober 07, 2011

Sänkt skatt bidrar till välfärdens finansiering!

De två senaste dagarna har jag varit på Prioriteringskonferens i Västerås, dvs ur alla möjliga och omöjliga perspektiv har frågor som påverkar prioriteringar i sjukvården behandlats. En fråga som kommit upp flera gånger är hur vi ska klara av att finansiera en högkvalitativ, allomfattande välfärd i framtiden. Det finns många faktorer som driver fram den diskussionen, men den grundläggande är de demografiska förändringar vi står inför med allt fler äldre äldre, dvs medborgare över 80 år. Det börjar slå igenom på allvar om 5 - 8 år men ska vi klara det behöver vi börja förbereda oss. En återkommande fråga i de olika presentationerna har varit hur mycket vi kan använda höjda skatter vid sidan av andra åtgärder för att klara det sk finansieringsgapet som uppstår när allt fler behöver vård och omsorg. Det är ingen lätt fråga att svara på för det beror bl à på hur hög skatt vi har när vi behöver börja höja.... Dock stör det mig när en i övrigt klok debattör som Per Borg påstår att det är fel att som vi har gjort de senaste åren sänka skatten och det totala skatteuttaget i Sverige. Jag är övertygad om att det är helt rätt. Varför det? Jo i nuläget har vi inget finansieringsproblem av välfärden som drivs av den demografiska utvecklingen ( dock finns det som alltid större önskemål och möjligheter än vad vi avsätter pengar till). Nu kan vi driva ned skatteuttaget så att det om 5-8 år när gapet börjar växa också har utrymme att när problemen hopar sig också höja skatten vid sidan av alla andra åtgärder. Om vi nu behåller skatteuttaget eller till och ökar det som en del önskar, så låses det i nya offentliga åtaganden som i en ganska snar framtid sedan ska prioriteras ner igen. Dessutom är det bra att staten drar ner sitt skatteuttag så att kommuner och landsting som finansierar vård och omsorg också kan använda skatteåtgärder i framtiden. Så min slutsats till skillnad från Borg och Thorslund m fl är att Alliansregeringen bör fortsätta att sänka skattetrycket så att utrymme skapas för framtidens välfärdsfinansiering utan att vi då behöver nå skattenivåer som helt motverkar tillväxt och ekonomisk utveckling. Skatteminskningar nu stimulerar dessutom tillväxten vilket bidrar till att tidsmässigt förskjuta när finansieringsgapet blir akut.

Professor Thorslunds politiska agenda

Jag har idag varit på ett seminarium kring vården för våra allra äldsta i samhället och hur det faktum att det blir fler och fler kommer påverka förutsättningarna för vården. Det var intressant och professor Mats Thorslund bidrog med ett antal funderingar. För några veckor sedan hade samme Thorslund en debattartikel där han hävdade att de sjuka och äldre inte kan göra rationella val och underförstått inte behöver välja därför. När jag idag lyssnade till honom så insåg jag att det var ingen slump att debattartikeln såg ut som den gjorde. Professorn har en egen politisk agenda och i den ingår inte möjligheten att fatta egna beslut, att välja. När han lite raljant dessutom tar fram en bild av hur skattekvoten i Sverige utvecklats och beskriver den branta utveckling av skattekvoten under 70-80 talet som den bästa perioden i Sverige. Och sedan med sorg konstaterar att nu har ju skattehöjningar försvunnit så nu kan ju inte välfärden underförstått varken vara eller bli bra. Till det kommer en konsekvent negativ beskrivning av hur all äldreomsorg och sjukvård för äldre fungerar så måste jag säga att jag undrar vad professorn vill åstadkomma och vad bidraget till kunskapen egentligen är!? Jag påminner mig att jag hörde samme professor i slutet av 90-talet på en äldrekonferens i Jönköping och det slår mig att även då var budskapet att domedagen stod för dagen och att det bara är elände, inget fungerar. Men mer än 10 år har gått och den katastrof som då beskrevs har inte vad jag kunnat observera inträffa och frågan är om professorns deterministiska budskap har bättre empiriskt underlag denna gång. Det är så att vi blir äldre och det blir allt fler äldre äldre de kommande årtiondena, det kommer vara en utmaning för vård och välfärd. Men när man talar om denna utmaning kan man inte bortse från att det i vårt samhälle finns en medicinsk, teknisk, ekonomisk och social dynamik som gör att vi kan inte utgå från att enkla linjära samband. När denna typ à enkla samband används och kombineras med en politiska agenda med oklara värderingar så blir en professor närmast farlig för debatten. När titeln används för att deklarera åsikten att valfrihet och rätten att bestämma är ett bekymmer och hånas så underminerar man trovärdigheten i forskning och kunskapsutveckling och därför är Professorns agerande ett bekymmer också för akademin!

torsdag, oktober 06, 2011

Dubbla strategier i regionfrågan?!

I måndags eftermiddag möttes regionala politiker från Kalmar län och Östergötland i Västervik. Vi konstaterade då gemensamt från båda länen att det saknas förutsättningar att arbeta vidare med ett Östra Götalands alternativ eftersom Jönköpings politiska ledare tydligt markerat att man är inte intresserat av att delta i arbetet med att bilda en gemensam större regionkommun. Med detta som bakgrund skrev vi fyra regionala politiker från Kalmar län färdigt det remissunderlag som på tisdagen blev utskickat till länets kommuner. Vi fyra som skrev under detta dokument och dess slutsatser var undertecknad, Anders Henriksson (s), Ulf Nilsson (s) samt Harald Hjalmarsson (m). Vi konstaterar gemensamt att eftersom Östra Götalands alternativet inte finns så behöver länets kommuner nu ta ställning till om vårt län ska träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning. Denn slutsats var inte landstingets, den var fyr- person gruppens gemensamma. Därför blev jag väldigt överraskad när jag samma dag som remissen presenterades kunde läsa att en i gruppen nu uttalar sig för att dennes kommun och gärna fler kommuner ska gå in i en Östra Götalands region - något som vi varit överens om inte finns som alternativ. Jag vet inte varför man försöker inta så två diametralt olika åsikter samtidigt. Men det blir oerhört problematiskt, för vad ska medborgarna i länet tro, vilket ställningstagande är korrekt? Vad är det för strategi och föreställningar som driver dessa dubbla ställningstaganden - där saknar jag ett rakt svar! För min tes är att effekten av att skapa bilden av att det finns ett alternativ som inte finns är att skapa en situation där Kalmar län inte ingå i någon regionbildning alls i gripbar framtid. Och om det är det som är avsikten bör det sägas högt så att vi kan diskutera det - inte föra en skuggdebatt om ett alternativ som inte finns! Se Smålandsnytt, SR Kalmar, VT, Östran

måndag, oktober 03, 2011

lex 18

Idag har Barometern en sorglig nyhet om en 18- åring som vägrats vård på en av landstingets hälsocentraler i kalmar och dessutom bemötts illa på olika sätt. Oavsett om allt i artikeln är helt rätt eller inte, så beskriver den hur den här 18-åringen och anhöriga upplevt situationen - det räcker. Man ska få vård om man har behov, man ska inte få höra att man kostar pengar och är administrativt besvärligt för en hälsocentral och när det leder till att man tvingas uppsöka jourverksamhet i landstinget så betyder det att det blir ännu dyrare....

Förvisso är det så att vi har listning i landstingets primärvård, dvs att man är knuten till en vårdcentral. Men den ska inte användas för att stänga ute människor den ska användas för att skapa relation till patienten, en förtroendefull sådan. Istället för att stöta bort patienten borde man i det här fallet gett bra vård, bra bemötande och sedan ställt frågan om individen är intresserad av att byta till den hälsocentral de besöker - det är så det bör fungera.

Jag tror att landstingets tillsyn för Hälsovalet bör titta närmare på denna händelse och se om man bör förtydliga något i de riktlinjer som finns- jag "anmäler därför" detta som ett lex 18 ärende....Och jag hoppas att de berörda personerna anmäler det till patientnämnden så att frågorna och oklarheterna blir klarlagda!!

fredag, september 30, 2011

Häggs manschauvinism

Jag har de senaste dagarna fascinerats och bekymrats över att så många olika tidningskommentatorer nu skjuter in sig på främst Annie men också på Anna-Karin att de inte talar konkret politik. Och att centerpartiet inte blivit konkretare. De senare är lätt absurt efter en partistämma där mängder av konkreta politik beslut fattats såsom att göra LOV obligatorisk för äldreomsorg i hela landet, samhällsservicegaranti för hela landet till beslut om Nybyggarlandet Sverige som inte är alls fluffigt eller okonkret. Nej dessutom är det lätt parodiskt vad gäller kritiken av Annie med tanke på att hon under ordförandekampanjen fick regelbundet kritik för att hon tidigare presenterat ett stort antal konkreta kontroversiella förslag. Att utifrån det försöka göra henne till en pratpolitiker som inte säger något konkret är okunnigt och felaktigt. Värst blev det i morse i pratsoffan i SvT 1 godmorgon där först Stig malm och sedan Göran Hägg orerade.... Hägg passerade sedan alla gränser när han jämförde Annie med Mussolini ( även om han strax backade...).
I detta finns som jag ser det en manschauvinism som handlar förminskning av kvinnliga politiker med ett annat språk och som söker ett annat tonläge - det klarar tydligen inte en del manliga kommentatorer. Att i sin desperation efter att hitta en kritisk ingång välja den enkla är bedrövligt och beklämmande. Det tråkiga är att om de fortsätter kleta fast denna etikett på både Annie och Anna-Karin så kommer de få slita hårt för att tvätta bort den. Så kära Annie och Anna-Karin servera de hungriga kommentatorerna varsitt 5 punktsprogram så de får tugga i sig lite och ännu tydligare inse att politik är både ett resonemang utifrån värderingar som är viktigt och konkreta förslag!

onsdag, september 28, 2011

Vet äldre människor sitt bästa?

Vet äldre människor sitt bästa? Ja det är en fråga man kan ställa sig efter att ha läst några forskares debattartikel på DN debatt igår. De har förvisso rätt att det är svårt att välja mellan komplexa tjänster både inom välfärdsområdet, men också sådana som hanterar våra pengar och försäkringar. Denna typ av tjänster är alltid svåra att utvärdera för den enskilde, särskilt på förhand. Men betyder det att man som enskild inte ska få eller ha möjlighet att fatta egna beslut, ja det är i det närmaste den slutsats forskarna drar utan nämnvärd empirisk grund utan istället utifrån mer teoretiska reflektioner, vilket påpekas väldigt bra i en ledarkommentar i SvD idag. Men det finns två saker jag funderar på ( kanske är det fler men som jag skriver om): 1) om äldre människor enligt dessa forskare har så svårt att fatta egna rationella beslut och utvärdera olika alternativ kan man ju undra varför de inte också drar slutsatsen att man borde dra in rösträtten. Om något är politiska valalternativ väldigt svåra att utvärdera och jämföra särskilt på förhand. Borde man inte med deras slutsats och reflektioner begränsa rösträtten? 2) det framstår också i artikeln som en underliggande självklarhet att politiker och myndigheter har mycket bättre möjligheter att utvärdera alternativ och välja åt den äldre. Min undran är då hur politiker och myndigheter bättre skulle kunna förstå mina behov och göra mina val, de lider ju nämligen av bristen att de upplever inte den min situation eller hur olika insatser fungerar för mig särskilt inte när jag är sjuk eller har dåligt med ork. Det finns i artikeln en ton av att självbestämmande är överskattat och ett politisk modernt påhitt som är ganska onödigt. För mig är det en av de grundläggande värdena i ett välfärdssamhälle att välfärden inte bara är tillgänglig för alla utan också att jag själv kan bestämma hur, när var och av vem den utförs så långt det bara är möjligt. Att bestämma själv är inte alltid enkelt och blir inte alltid rätt, men det har mycket större chans att bli rätt än om någon anna bestämmer oavsett om jag är ung eller gammal, frisk eller sjuk eller... Läs gärna Anders w Jonssons bloggkommentar

När blir det KBT på nätet

För mer än två år sedan lanserade vi från Allianspartierna att landstinget borde öppna möjligheten att erbjuda KBT via internet. Det fanns redan då studier som visade att det var en välfungerande modell som hade bra kvalitet med bra resultat. Men de rödgröna var då närmast avvisande, nu kom det så småningom med i budgeten, men än har inget hänt. Det är bedrövligt. Särskilt som man nu kan läsa i IT i vården att resultaten för KBT på nätet är goda och har lägre risk för återfall i depression. När ska majoriteten ta tag i frågan - vad väntar de på?

tisdag, september 27, 2011

Fel på bostadsmarknaden!

Idag har Radio Kalmar nyheten att det i Västervik är mycket ont om hyreslägenheter. Det är ju på ett sätt förvånande att i en kommun som krymper i befolkning så har man ändå inga bostäder att hyra ut. Men det illustrerar att sambanden är inte så enkla. För att man ska få en kommun att kunna växa behövs en bostadsmarknad med förnyelse hela tiden så att det dels finns nya bostäder att tillgå hela tiden, att det finns olika typer av bostäder lediga, både billiga och dyrare, annars får man ingen rörelse på en bostadsmarknad och man bromsar inflyttning. Västerviks problem är de inte ensamma om i länet, utan det finns i Kalmar sedan länge, men också i våra mindre kommuner. I de mindre kommunerna har de en situation där ingen vågar ta risken att bygga nytt vilket stoppar utvecklingen helt. Ska man få utveckling måste man inte bara ha tillväxt av jobb man måste också ha tillväxt på bostäder. Detta är en strategisk fråga för länet eftersom den hämmar hela utvecklingen. För att ta ett exempel så har bristen på bostäder varit ett skäl till att vi i vårt län inte välkomnat så många invandrare som våra grannlän. Hade vi haft deras välkomnande så hade Kalmar län haft en positiv befolkningsutveckling. Därför bör det tas ett initiativ mellan länets kommuner och Regionförbundet för att analyser vad som kan göras för att vända utvecklingen - för det behövs! Bostadsmarknaden och bostadsförsörjnngen i Kalmar län fungerar inte!

lördag, september 24, 2011

Bestäm själv!

Igår tog vi ett nytt Välfärdsprogram för Centerpartiet. Det har ett starkt fokus på att ge de människor som har den svagaste ställningen möjlighet till en bättre livssituation. Men det betonar också att vi i välfärdssamhället Sverige måste utveckla välfärdspolitiken så att det alltid tar sikte på människans möjlighet till självbestämmande. Man ska oavsett om man är missbrukare, arbetslös, i behov av hemtjänst så långt det är möjlighet kunna fatta egna beslut om vilken insats man ska ha, hur den ska göras och också av vem det ska göras. Det ställer krav på en offensiv utveckling av hur vi utformar välfärdstjänster i kommuner, landsting och hos statliga myndigheter. LOV är ett viktigt instrument för att skapa denna förändring, men den räcker inte på alla områden. Därför drev jag igår på stämman att vi skulle ta en portalparagraf om självbestämmande i välfärden för att säkerställa att det i alla kommun och landsting ska ske en utveckling mot självbestämmande. Det finna ett stort ideologiskt motstånd på den röda sidan mot att människor ska kunna fatta egan beslut och själva välja och vara delaktiga, det gör att det idag finns en allt större obalans mellan människors rättigheter - det duger inte. Detta anslag mot en politik för självbestämmande var också en viktigt tråd i Annies installationstal idag på eftermiddagen. Hon uttryckte det väldigt bra: när andra svarar myndigheter är vårt svar människan, det skapar tryck på en politisk utveckling. I media har det ett bra tag diskuterats en annan del av välfärdsprogrammet som dock hör samman med självbestämmandet och det är vårt uttalade mål att på sikt ska 50% av välfärdstjänsterna erbjudas av andra än det offentliga. Ska det vara möjligt att fatta beslut om vem som ska erbjuda en välfärdsinsats - självbestämmande- så måste det finnas alternativ utanför det det offentliga, det är det som målet om 50% i grunden handlar om. Det innebär inte att verksamheter ska säljas ut, nej det innebär att privata och ideella aktörer ska kunna verka på lika villkor som offentliga, det är målet! Jag vet att detta retar sossarna och numera verkar det också irritera våra moderata kamrater, men det gör inget vi blir då det tydliga alternativet för människors självbestämmande! Läs också: DN, SvD, Aftonbladet, Expressen

fredag, september 23, 2011

Lööftesrikt!

Annie är vald och det kändes löftesrikt för framtiden. En samlad, energifylld stämma valde henne enhälligt och det känns verkligen som en grund för en omstart av Centerpartiet. Särskilt som vi på denna stämman inte enbart förnya partiledningen utan också viktiga delar av politiken, vilket skapar förutsättning för en ny partiledning och partiet i sin helhet att driva viktiga och relevanta frågor. Det är många nya förslag, såsom servicegaranti för en likvärdig tillgång till samhällsservice i hela landet. Det är ett helt nytt fokus för att skapa Nybyggarlandet Sverige. Vi tar ett helt nytt grepp om välfärdsfrågorna som tydligt fokuserar på de mest utsatta som inte våra välfärdssystem ger rimliga levnadsförutsättninga och att vi utvecklar människors möjlighet till självbestämmande inom välfärdsområdet. Med dessa möjligheter har vi nu gemensamt alla möjligheter att växa som parti! Läs också Johan Hedin, DN, Aftonbladet, SvD, Barometern,

torsdag, september 22, 2011

Test

Idag finns det i olika tidningar ett utspel från olika håll, bl à Folkpartiledaren, om att han vill förhandla om energi och klimatuppgörelsen. Bakgrunden är att han nu insett att det som han vill ha kanske inte blir av - mer kärnkraft, eftersom de nuvarande kärnkraftsägarna inte är självklart intresserade att bygga nytt eftersom det är förenat med stora risker och uppgörelsen mellan partierna innebär att bolagen ska ta full kostnadsansvar. Och uppgörelsen innebär att ska det bli nya verk ska de byggas på de nuvarande platserna för kärnkraftverk och av nuvarande ägare. Jag vet inte vad Björklund med flera trodde, men att nu komma dragande och vilja förhandla om när villkoren i överenskommelsen slår till är närmast löjeväckande. Därför är det bra att Maud markerar att det är inte aktuellt att förhandla om. Men jag tror faktiskt detta är ett försök att utnyttja vårt partiledarskifte, någon illasinnad har tänkt att nu får de någon ny och då kanske det går att pressa och hota en ny partiledare att börja om - jag tror att Annies svar i Di Yoch Expressen och Anders W Jonsson på bloggen illustrerar att de tänkt fel - det är bra!

Nybyggarlandet

Idag har stämman inletts och det var med ett fantastiskt bildspel stämman inleddes som visade hur många av våra maträtter, produkter, etc har skapats av nybyggare i Sverige eller förts till Sverige från när och fjärran. Det visade med närmast övertydlighet hur Sverige idag är ett resultat av hur människor från n R och fjärran tillsammans bidragit till det vi idag kallar Sverige. Utan nybyggare från andra länder hade Sverige inte varit något! Det är med stolthet jag noterar temat för årets stämma -nybyggarlandet Sverige. Det känns fantatiskt bra att vända på perspektivet och lyfta fram hur vårt land ska kunna utvecklas med människor som söker sig hit för att arbeta, skapa företag, men också för att få skydd mot förföljelser och krig. Framtidens Sverige ligger i att öppna upp och bli ett starkt nybyggarland, då klarar vi välfärden, både ekonomiskt och utifrån behovet av människor som arbetar i den. Frågan är hur många fler partiet som vågar hänga på denna positivs bild av Sverige som ett nybyggarland och hjälpa till att skapa detta!

tisdag, september 20, 2011

Nöjda patienter

Idag redovisar Svenskt Näringsliv SVD resultatet av en särskild analys av den stora patientenkät som redovisades första gången förra hösten. De man nu tittat på är om patienterna som går till privata vårdcentraler är mer eller mindre nöjda jämfört med det som går till offentligt drivna vårdcentraler. Slutsatsen är att de patienter som går till privata vårdcentraler är signifikant mer nöjda.

En enkel analys av samma studie i Kalmar län visade på samma tendens när jag tittade på det förra hösten. Men varför är det så? Jag tror att det i grunden är en effekt av att de offentliga vårdcentralerna har i många delar av landet inte levt med konkurrens och därför finns det bland dem en del som inte förstått att man måste möta patienterna på ett annat sätt när nu de väljer och bestämmer var man vill ha sin vård. Dessutom är det så att om man tar Kalmar län som exempel så finns det ett antal vårdcentraler som inte är utsatta för konkurrens utan i praktiken har monopol på sin ort, dvs patienterna har inget att välja mellan - då blir nog patientfokuset inte lika starkt.

Därför är det viktigt att vi får alternativ på alla orter så att patienterna får ett reellt inflytande och kan välja, det kommer höja kvaliteten i omhändertagande, bemötande och involvering av patienterna i vården. I Kalmar län saknar vi alternativ på flera platser såsom Vimmerby, Oskarshamn, Mönsterås etc. Det vore välkommet med nya privata enheter på dessa platser så att patienterna kan välja och välja bort, så att patientnöjdheten kan öka ytterligare!

Här finns den särskilda analysen!

måndag, september 19, 2011

de äldre ska bestämma

Idag redovisas i SvD och på Ekot att regeringen kommer lägga förslag om att äldre par ska ha rätt att flytta in tillsammans på särskilda boenden även om det är enbart den ene som har behovet. Jag tycker att det är en självklar rätt, samhället ska inte dela på två människor utan de måste få fatta beslut själva så att de behov man har på bästa sätt kan lösas. Men det faktum att vi har haft kommuner som vägrat äldre par att flytta tillsammans till ett boende trots att de kanske levt tillsammans i 40, 50 , 60 år (även om tiden tillsammans egentligen inte ska spela någon roll) är förskräckligt. Men det illustrerar den socialdemokratiska filosofin att samhället vet bäst, du ska inte tro att du kan bestämma något. Samtidigt är det ett underkännande av oss kommun- och landstingspolitiker att riksdagen ska behöva fatta ett sådant här beslut. Vi på lokalnivå borde alltid ha värderingen klar för oss att så långt möjligt ska människor själva fatta beslut om hur man vill leva, även när man är i behov av ett särskilt boende. Riksdagen ska inte behöva pränta in den värdering i en särskild lag om parboende!

Läs också Anders W Jonsson

torsdag, september 15, 2011

Räcker pengarna?

Igår på landstingsstyrelsen redovisades en ekonomisk prognos för landstinget. Den visade att kostnaderna rusar och vore det inte för att Alliansregering fått ordning på Sveriges ekonomi så att skatteintäkterna ökade mer än budgeterat så hade landstinget stått inför ett stor underskott redan i år. Men prognosen visar att det blir en tuff tid de kommande åren.

Jag funderar en del över den skattehöjning som de rödgröna drev igenom i somras och som helt skulle reserveras för höjd ambitionsnivå i kollektivtrafiken. De pengarna skulle inte föras vidare utan särredovisas i landstinget. Det garanterade landstingsstyrelsens ordförande eftersom den höjda skatten togs ut i förtid, dvs innan de eventuella kostnaderna uppstår. När de rödgröna om en månad redovisar sitt budgetförslag blir det intressant att se om löftet hålls! Om de gör det så ska man utöver landstinget normala  mål om 2% överskott, dvs ca 100 miljoner, så ska man i budgeten redovisa ytterligare ca 50 miljoner i resultat. Jag tror tyvärr det är låga odds på att pengarna är borta redan då utan att gå till kollektivtrafiken!

tisdag, september 13, 2011

Var är patientperspektivet?

I morgon har vi landstingsstyrelse och då ska vi bland annat behandla ett förslag om att införa vårdval för sk Multimodala behandlingar och KBT terapi. Det är ett stort steg framåt att vänstergänget samlat sig till detta. Men tyvärr lyser det ideologiska motståndet igenom. Patientperspektivet är åsidosatt för ett väldigt uttalat produktions och beställarperspektiv, det är bekymmersamt. Jag menar att fördelen med införande av vårdval är att patienten själv kan välja vem som ger vården och att olika vårdgivare är tillgängliga på samma villkor. Men för att patienten ska kunna välja så måste man bli informerad, ha kunskap. Därför måste det finnas ett säkerställt informationsarbetet, en informationsplikt så att patienten kan välja vem man vill gå till. Denna grundläggande inriktning saknas och det riskerar leda till att det inte blir ett reellt val för patienterna. Sedan är det ju så att vårdvalet som nu införs för KBT borde inte bara handla om rehabiliteringsgarantin som är förslaget nu utan bli ett allmänt vårdval för all KBT behandling. Det skulle leda till en ökad tillgänglighet och större möjlighet att bygga goda vårdrelationer för patienterna som skulle kunna bidra till att öka kvaliteten i behandlingar. Sedan ska det ju bli intressant att höra hur vänsterns företrädare argumenterar för vårdvalet i morgon, på ett område som man inte är tvungen till, för det blir ju svårt att framöver utpeka privata aktörer som något påtvingat eller vårdval som något som den "onda" regeringen tvingat på dem. Men ur mitt perspektiv är bra att man nu tar detta steg framåt, även om patientperspektivet får stå tillbaka för producentperspektiv.

söndag, september 11, 2011

Integritetens utmaningar

Integritetsfrågorna har blivit allt viktigare i det allt mer digitala samhället, det skapar möjligheter att registrera, kartlägga, begränsa och kontrollera oss medborgare. Idag när vi minns de hemska händelserna i NY för tio år sedan finns de också goda skäl att utöver dela minnet fundera vad de tio åren fört med sig för den demokratiska världen. "Kriget mot terrorn" som startade efter 9/11 har inneburit en utveckling mot allt större integritetshot och en situation där stater och företag tar sig allt större rätt att utifrån säkerhetsargument begränsa en av de saker som är allra viktigast i en demokrati - medborgarnas rätt till integritet och skydd mot angrepp på denna. I en viktig debattartikel på DN debatt lyfter Fredrik Federley och Lena Ek upp dessa frågor och problematiserar dem. Vi behöver både i Sverige och bland alla de demokratiska länderna en stor och bred debatt om en ny avvägning, där vi bryter den utveckling mot allt större integritets ingrepp i vår värld. Säkerhet är viktigt, men den är inget värd när den innebär att mina fri och rättigheter begränsas och när min integritet som medborgare hotas. Jag ser gärna att vi i Centerpartiet försöker ta oss an denna uppgift med att formulera en tydligare och bättre politik för detta fält, men vi måste söka partners utanför Sverige eftersom denna utveckling sker på internationellt plan - i vårt fall särskilt inom ramen för EU.

torsdag, september 08, 2011

Rym inte från ansvaret!

Igår skrev jag om ett blogginlägg som vänsterpartiets landstingsråd skrivit och som inte var korrekt utan snarare var ute och valsade.... I ett svar på mitt inlägg så erkänner hon att vårdvalet givit fler vårdcentraler - det är ett steg framåt. Men sedan fortsätter hon att hävda att landsbygden drabbats, vilket inte är korrekt. Hon tar dessutom upp ett konkret fall i vårt län - Överum och hävdar att ingen privat vill driva verksamhet där. För det första är det skrämmande att hon som majoritetsföreträdare dömer ut verksamheten på en ort i länet och frågan är ju enkel att ställa - vad har hon gjort, vilka kontakter har hon tagit för att säkerställa att det blir fortsatt vårdcentrals verksamhet i Överum. Hon som har sådan tilltro till offentliga lösningar borde väl vara överlycklig nu när den nuvarande privata vårdgivaren talar om att inte gå in i vårdvalet och föreslå att den offentligt driva primärvården bör öppna verksamhet också i Överum. Inget i vårdvalsupplägget hindrar henne från det - så kära vänsterföreträdare ut på banan och berätta hur det offentliga tänker etablera sig i Överum. Överums invånarna likväl som ungdomarna som väntar på unga vuxna mottagning i Kalmar, liksom barnen på BUP skolan väntar på konkret handling, inte svepande vänsterretorik!

Ideologiska glasögon och privat verksamhet

Igår på DN debatt var det en intressant artikel från SNS forskare. Den satte fingret på en viktig fråga, att vi har dålig kunskap om hur olika välfärdslösningar fungerar utifrån ett effektivitetsperspektiv. Deras analys om bristen på kunskap är viktig och sedan har de uppenbarligen för att få publicitet spetsat sitt budskap så att allehanda vänsterföreträdare tyckt sig få argument för att privata lösningar är dåliga. Det intressanta är att debatten lockar fram de ideologiska glasögonen hos forskare som är ganska spännande. I en artikel i dagens DN (tyvärr ej på nätet ännu) så säger en forskare följande: UNDER DE SENASTE tjugo åren har borgerliga politiker öppnat den offentliga sektorn för privata entreprenörer och socialdemo-kratiska politiker har inte åter-reglerat verksamheten. Vårdval fi nns i fl era landsting och elever ses som kunder i skolvärlden. – Privatiseringen är driven av en politisk övertygelse, den byg-ger inte på empiri, och som fors-kare tycker jag det är lite trist, säger Lars-Åke Levin. Så vi vet inte om det är en bra affär för skattebetalarna? – Nej, sedan kan politiker visa på att tillgängligheten eller val-friheten har ökat, men det säger inget om effektiviteten, säger Lars-Åke Levin. Det intressanta med detta uttalande är att den ger uttryck för att vi skulle veta att allt i offentlig drift i monopol situation är effektivt, även om det inte sägs rakt ut - och det vet vi inte. Dock kan man konstatera att det är mycket lite som talar för det med den kunskap vi har i övrigt om hur konkurrens och marknader fungerar. De lär oss att monopol oavsett ägare är negativt ur alla aspekter. Den andra frågan som också är intressant är hur ska vi i ett land som Sverige skapa empiri som går att studera om vi inte genomför reformer som vårdvald och elevpeng. Utan dessa funnes det inget att börja studera. Herr Levin och andra borde fundera på sin forskarroll och de egna ideologiska glasögonen innan man uttalar sig. För min personliga del hoppas jag att denna viktiga debatt leder till att SKL och staten tillsammans initierar ett fristående forskningsorgan som fokuserar på s k policyforskning som studerar reformer och reformideer och som tar in internationell forskning. Ett bra internationellt exempel på detta är Queens fund i England som studerar hälsosjukvårdsfrågor och ger substantiella bidrag till kunskapen om hur sjukvårdsystem bör utformas. Läs gärna också repliken på Dn debattartikeln.

onsdag, september 07, 2011

(v)änsterlindas valser

Idag i ett blogginlägg sprider vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood nya dimridåer och svepande påståenden utan förankring. Men det är ju inget nytt! Det är ju enklare att sprida felaktigheter om andra än sköta sitt uppdrag. I sitt bloggiinlägg ger hon intryck att vårdvalsreformen skulle leda till färre vårdcentraler på mindre orter och nedläggning av sådana. Sanningen är ju den omvända! I Sverige har vi sedan vårdvalet infördes fått ett stort antal nya vårdcentraler både på landsbygden och i städerna. Om Linda orkar åka över länsgränsen till Jönköping så skulle hon upptäcka just detta. I vårt län har det tyvärr inte lätt till den utökning jag skulle önska, men det beror till stor del på hur vi hanterade införandet med listningen av patienter. Sedan har hon det bristande omdömet att lyfta frågan om en eventuell höjning av högkostnadsskyddet ( inte maxtaxan). Hon är en av tre gruppledare i en röd majoritet som höjt taxan för vården till den högsta i landet, särskilt mycket höjde man för hjälpmedel som inte har något högkostnadsskydd. Hon borde veta bättre än att kasta sten i det glashus hon varit med och bygga. Jag har bara ett råd - ta dig an de uppgifter du har ansvar för, BUP skolan, den ojämlika tillgången till unga vuxna mottagningar i länet, den minskande tillgängligheten till psykiatrin genom den allt mer förekommande centraliseringen. Och inna du igen lyfter frågan om högkosnadsskyddet återställ avgifterna som ni höjde, innan dess är retoriken enbart hyckleri!

Kön eller kompetens

Läser idag en liten intressant notis på DNs webb. I notisen konstaterar TT att Centerpartiet styrs av kvinnor efter stämman i Åre och att det är likadant i CUF med flera syskonorganisationer. Den ivirige journalisten har då talat med en statsvetare för att få expertens utlåtande om hur det kan bli på detta sättet - kvinnor styr...Svaret enligt TT kan vara att Karin Söder valdes som första kvinna i svenska partier till partiordförande på 80-talet. Det kan vara så... Förebilder är viktigt, men jag tror det är mycket enklare och mycket självklarare - dessa personer som är kvinnor har av partiet ansett mest lämpade och kompetenta för uppdraget. Könet har inte varit den styrande faktorn och det är att reducera Annie, Hanna, Anna-Karin m fl när man indirekt talar om att det är överraskande att de styr eftersom de är ju kvinnor. ... Det röjer journalisters och experters egna föreställningar och fördomar. Det är inte överraskande - det handlar om förmåga oc kompetens! Till sist i Expressen finns ett annat anslag med samma dumskap där någon försöker skriva satiriskt om valet av Annie och även där reducera henne till könsföreträdare - det är sorgligt att en kultursida ägnar sig åt sådant!

tisdag, september 06, 2011

Det är bättre idag!

Idag redovisar DN en intressant rapport som Swedbank sammanställt. Den behandlar hur hushållens ekonomi utvecklats de senaste 40 åren. Sammanfattningsvis och enklast kan det sägas att hushållen fått det betydligt bättre. Det intressanta är att för hushållen har de senaste 15 åren varit särskilt bra och det sammanfaller med det byte i ekonomisk strategi som startade under 90-tals krisen. Då gick vi från höginflationspolitik till låginflationspolitik. Då växlade vi ner räntenivåerna, vi skapade fristående Riksbank och det budgetmässiga ramverk som alliansregeringen gör allt för att upprätthålla.

Vi kommer under hösten när krisvindarna blåser över Sverige i höst, höra dem som vill släppa fram mer inflation, mer pengar från staten etc då är det viktigt att ha koll på historien. Den strategi Sverige haft de senaste 15 åren har varit bra för hushållen, även om den inte alltid är mest populistisk. Men i det långa perspektivet är det inte snabba pengar som räknas för hushållen utan att den utveckling man får är reell och inte försvinner i inflationsluft och höga räntor!

När vänstergänget i höst spenderar kom då ihåg vilka risker de tar med Sveriges ekonomi!

måndag, september 05, 2011

Integritet är avgörande

Idag är det en viktig debattartikel på SvD Brännpunkt kring integritetsfrågorna, kopplat till utvecklingen av alltmer digitaliserad information i vården. Vi har digitala journaler, s k nationell patientöversikt som nu införs i hela landet, information i kvalitetsregister osv. Debattörerna problematiserar frågan på ett väldigt bra sätt och helt nödvändigt. Vården är en förtroendebransch och genom utvecklingen av alltmer digitala lösningar så skapas helt nya integritetsproblem. Detta är något som jag upplever att vårdens olika aktörer ofta håller ifrån sig, men det är en alltför defensiv hållning. Jag tror att SKL borde initiera en process för hur man bör hantera integritetsfrågorna och hur man kan balansera de olika intressena mot varandra. Den dag vi får en informationsskandal i vården, den dagen riskerar många års investeringar i förtroende att försvinna - därför borde det vara klokt att innan det händer öka arbetet och ta initiativ!

Läs oxå: Federley

onsdag, augusti 24, 2011

Varför svarar inte Kalmar län?

Idag har NHR presenterat en pilotstudie om hur rehabilitering för neurologiskt skadade personer fungerar i Sverige. Tyvärr visar den att den inte fungerar. Än värre är att inte alla landsting brytt sig om att svara inklusive Kalmar län. Inom detta fältet sker en snabb utveckling av rehabiliteringsmetoder och fler kan bli hjälpta tillbaka. Men det sker ju inte om det inte finns någon rehabilitering eller om man inte kan säkerställa kvaliteten i denna.

SvD och DAgens Medicin redovisar ur rapporten att om man får fungerande rehabilitering och kvaliteten på denna beror helt på var man bor i landet. Det är inte rimligt! Det är heller inte rimligt som det redovisas att patienterna får köpa Rehab för egna pengar eftersom man inte får någon eller inte tillräcklig.

Hur det ser ut i Kalmar län kan man inte få fram eftersom landstinget inte svarat på de frågor man fått, det framstår som nonchalant om det är korrekt. Men med tanke på att vi av andra kvalitets jämförelser vet att rehab av förvärvade skador är dåligt utbyggd, att stroke rehab är väldigt varierad i länet så kan man misstänka att svaret hade varit negativt för landstinget till denna studie också. Det finns en annan risk och det är att man inte ens vet hur det ser ut, dvs hur man ger rehab, och vilka insatser som ges och i vilken grad. Så Ansvarigt landstingsråd Lena Segerberg - det är dags att redovisa detta - hur står det till med rehabiliteringen och varför svarade inte Kalmar län på frågor från en patientorganisation?

tisdag, augusti 23, 2011

Inget ska säljas!

I lördags svarade jag på en bloggpost från Kaj Raving vänsterns politiske sekreterare i landstinget om målet att 50 % av  välfärdsverksamheterna bör kunna drivas i annan regi än offentlig i framtiden. Det jag då inte visste, eftersom jag var på resa, var att Östra Småland hade ägnat huvudinriktningen på sin ledare åt denna fråga och skickat en fråga till mig - Vad ska säljas Christer?
Idag svarar jag i Östran, i princip samma svar som jag gav Raving - Ingenting! Så här ser svaret ut i sin helhet:Ingenting Peter!

Ja så kort kan man svara på den socialistiska ryggmärgsreflex som präglade Peter Akinders fråga i lördagens Östran/Nyheterna om vad som ska säljas av offentliga verksamheter till privata aktörer. Frågan ställdes med anledning av att Centerpartiet styrelse har föreslagit att 50 % av välfärdsverksamheter bör kunna drivas av andra aktörer än det offentliga framöver. Det målet handlar inte om att sälja verksamheter, det handlar om att ge patienter möjlighet att välja sin doktor och vårdcentral, eller att låta elever välja skola. För att inte tala om att låta våra äldre bestämma hur hemtjänsten de så väl behöver ska utföras och av vem det ska göras. Idag har det offentliga monopol på många av de verksamheter som ger välfärd och det betyder att människors möjligheter att fatta egna beslut, och själva bestämma begränsas.

I Nybro hade landstinget tidigare stora bekymmer att rekrytera doktorer till vårdcentralen under lång tid. Landstinget drev där en väldigt stor vårdcentral som om den varit fullbemannad skulle ha haft 8-10 doktorer. Men fullbemannad var den aldrig. 2006 fattade vi i den dåvarande Alliansmajoriteten beslut om att erbjuda vårdavtal till ett antal privata doktorer som uttalat intresse för att starta verksamhet i Nybro. Sedan de etablerade sig bedrivs ca 50 % av primärvården i Nybro i privat regi. Medborgarna i Nybro har nu möjlighet att själva bestämma vilken verksamhet man vill nyttja, vi har fått lite olika öppettider och arbetssätt som passar olika medborgare olika bra. Vi slapp en sårbar jättestor offentlig enhet och fick istället flera enheter där en enhet – landstingsdrivna Nybro Hälsocentral, också fått bättre förutsättningar.

Peter, jag vet inte vad du och Östran tycker, men jag tycker att 50 % privat primärvård i Nybro blev en bra lösning för det har gett medborgarna god kontinuitet och ett större självbestämmande. Och det är det som målet om 50 % av välfärdsverksamheterna i privat regi handlar om. Men jag inser att det strider mot de socialistiska föreställningar som du bär på och som odlar tanken om monopolens föredömlighet och baseras på en bristande tilltro till människors förmåga att själv fatta beslut!

Uppenbarligen retar  målet socialdemokraternas socialistiska nerv, men vad som förvånar mig är att de så oreflekterat tar till storsläggan i retoriken, istället för att ställa sig frågan - hur vill vi öka människors möjlighet att själva fatta egna beslut inom ramen för en gemensamt finansierad välfärd - den frågan är de svaret skyldiga på så här långt!

måndag, augusti 22, 2011

Juholts Kalmar läns retorik avslöjad

I går höll Håkan Juholt sitt sommartal. enligt närvarande media var det ånyo en löfteskarusell utan like (se DN, SvD). Men den intressantaste reflektion gör Lena Mellin i Aftonbladet, där hon skarpsynt och enkelt avslöjar vilken oetisk hållning herr Juholt har till sanningen. Hennes påpekande är obarmhärtigt och besvärande för den nye sosse ledaren.

Men för mig som lever i den politiska debatten i Kalmar län och landstinget här så är hennes avslöjande inte överraskande. Juholts modell för retorik har sossar i Kalmar län använt sedan länge, en debatteknik där man inte drar sig för att snedda sanningen, demonisera motståndaren. Vi har i vårt län ett väldigt bra exempel på detta och det är diskussionen om att sälja sjukhus. En fråga som sossar i länet försökt pådyvla Allianspartierna och moderaterna långt efter det att frågan avförts från dagordningen. I omvalet i Västra Götaland i våras såg vi hur denna nya Juholtska retorik användes av sossarna. Men det är bra att det nu visar sig att på nationell nivå blir den synad, avslöjad och kraftigt ifrågasatt. Det kanske leder till att Juholt inser att han lämnat länsdebatten i Kalmar län där han kom undan med detta. Jag hoppas att de socialdemokratiska debattörerna i länet också inser att det är dags att lämna denna retorikens bakgård.