lördag, november 28, 2009

Ett runt kulturlän även för barn i Gamleby

I länet pågår nu en diskussion om hur vi vill att kulturen i länet ska kunna utvecklas och göras än mer relevant och tillgänglig. I samband med detta har det också förts samtal om hur de sk fria kulturresorna för skolorna fungerar. Det har ju visat sig att intressant och viktiga platser saknar man möjlighet att åka till, såsom exempelvis Vida museum på Öland. En annan del är svårigheten att i praktiken få till resorna beroende på begränsningarna som finns i länets kollektivtrafik. I VästerviksTidning finns det ett väldigt bra exempel på hur det inte borde få fungera, eller rättare sagt inte få fungera.

Ska barn och ungdomar i länet kunna ta del av olika utställningar och besöka kulturinstitutioner i hela länet måste de bli enklare med kulturresorna. Jag ska göra vad jag kan för att när "kultur med nya ögon" läggs fram så innebär det starten på att reglerna för kulturresor ändras, dels så att det blir enklare dels så att fler relevanta platser kan besökas.

Inga kommentarer: