onsdag, november 18, 2009

Tåg haveri!!

Det senaste 1,5 året har tågtrafiken på Tjust och Stångådalsbanan inte fungerat. Det vet vi alla både genom egna rese erfarenheter, genom media osv. Idag har jag skummat igenom en revisionsrapport som Rikstrafiken beställt för att analysera varför det inte fungerar.
Det är skrämmande läsning och visar på ett totalt haveri av ledning och styrning från alla inblandade parter, från KLT och Östgötatrafiken till Veolia och de olika underhålls leverantörerna. Ingen har tagit ansvar, alla har försökt hitta någon annan som är skyldig. Av rapporten kan man nu utläsa att det finns en stor risk att hela trafiken särskilt på Stångådalsbanan kommer att stanna i vår eftersom det som kallas revisionsunderhåll inte genomförts enligt den plan som funnits. Om man inte kan ta sig ifatt så kommer ett antal tåg få totalt körförbud de närmaste månaderna.

Nu måste ägarna till trafikhuvudmännen - Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län kräva rättning i leden och ordning och reda. Jag förväntar mig att landstingsstyrelsen ordförande omedelbart tar ett initiativ för ett krismöte och att det nu upprättas en handlingsplan som gör att trafiken kan säkras - allt annat är att svika medborgarna som är beroende av en fungerande tågtrafik.

Inga kommentarer: