onsdag, juni 25, 2008

S hyckleriet

FRA frågan fortsätter att stöka.. Mona sahlin är idag ute i media och säger att hon ska minsann riva upp FRA lagen om de vinner valet 2010. Detta är hyckleri! Det är ett underlag från s regeringen som ligger till gtrund för det beslut som riksdagen tagit och som under hösten kommer att förbättras med en ny proposition med ett antal tydliga integritetshöjande åtgärder.
S och Mona Sahlin är inte emot en avlyssningslag, det har jag däremot all respekt för om man är emot. Nej hon är emot just den här lagen trots att s inte presterat ett seriöst alternativ utan enbart försökt skjuta frågan framåt. Kravet måste ju vara att om man som Mona är för en lag prestera ett reellt alternativ, inte enbart bedriva opportunistisk politik därför att man är i opposition. Detta luktar enbart billigt fiske - men det har ju å andra sidan kännetecknat s politiken den här perioden.

landstingspolitiker för vad+

I en ledare i dagarna diskuterar Barometerns Per Dahl om behovet av landsting och landstingspolitiker, hans enkla och kort slutsats att det finns det ingen. Det intressant är då att han drar den slutsatsen utifrån tesen att om man inför ett sk vårdvalssystem i primärvården och att det ska finnas sådan system i hela landet så har man sedan inget behov av landstingspolitik eller politiker för sedan finns ju inget kvar att politiskt pröva. Det är dock en märklig slutsats!

Om man ser det ekonomiskt så är det så att av landstingets ekonomi utgör primärvården ca 400 miljoner och den stor del av det skulle komma att beröras av en vårdvalslösning. Men resten knappa 5 miljarder återstår av verksamhet. Prioriteringar, avvögningar och satsningar i den ramen anser tydligen Barometerns ledarsida görs bättre av tjänstemän i slutna rum än av förtroendevalda i öppna beslutsforum. För det är ju alternativet. Man skulle ju kunna tänka sig en försäkringsapparat kring resten av sjukvården, problemet är ju att den innebär en tillväxt i administration som är ganska ansenlig, se exempelvis det amerikanska system som är sönderadministrerat och det är besluten fattas i slutna rum. Ett annat alternativ är förstatligande, men jag har väldigt svårt att se fördelarna för länsinvånarna i kalmar län med en sådan lösning. Ser man till de nuvarande statliga åtagandena så imponerar ju inte skötseln av dessa, jag skriver bara: Polisen, tingsrätterna, infrastrukturen för att nämna något att av det staten sköter på ett sätt som inte länsinvånarna så ofta är särskilt nöjda med.

Det är enkelt och helt legitimt att skjuta på oss landstingspolitiker, det är ju delvis därför vi är till... Men om man ska föra en seriös debatt på en ledarsida bör ju alternativet lyftas fram annars gör man det väldigt enkelt för sig. Därför Barometern - Per Dahl vad är alternativet till landstingen och oss landstingspolitiker som ger skäl att tro att vi får bättre vård till samma eller mindre pengar?

torsdag, juni 19, 2008

FRA frågan

Så blev då frgåan om FRA "löst". Heder åt Frederik federlay och Annie Johansson som konstruktivt drev sin övertygelse istället för att ställa sig vid sidan av. Nu blev lagen bättre än den annars skulle blivit. Grundfrågan om vi ska ha ett avslyssningssystem för utrikes händelser måste föras vidare, men även om det inte framgått tydligt i media så är det ju faktiskt så att socialdemokraterna vill också ha en avslyssningslag, men eftersom man är i opposition är det alltid någon detlaj man vill ändra så att man kan rösta nej och framstå som motståndare. Inte särskilt ärligt. Det är som DN konstaterade idag Tomas Bodströms eländiga utredning som är starten på denna process.

fullmäktige över

Skönt att budgetfullmäktige är gjort. Skönt att det gick att nu pröva ett gemensamt arbete för att utveckla primärvården, även om vi alla går in med lite olika perspektiv, men vi kanske kan slippa de värsta retoriska överdrifterna om vad respektive parti vill skapa. Vi har förutsättningar att skapa en än bättre primärvård i vårt län som löser mer av medborgarnas sjukvårdsbehov, men samtidigt bidrar till att förebygga hälsa. Det är det jag hoppas vi kan åstadkomma samtidigt som vi stärker medborgarnas reella möjligheter att välja sin primärvård. Vi får se till hösten hur det går.

När jag avslutade debatten för vår del i fullmäktige igår så passade jag anders henriksson en boll. avsikten var att symboliskt visa att det är han som landstingsstyrelsen ordförande som har ansvaret för att skapa ett konstruktivt arbete. Tycker kanske inte att det hittills riktig varit så, men man ska vara positiv, det kan bli bättre. Hoppas han nu tar passningen.

tisdag, juni 17, 2008

FRA

Jag kan inte skriva att jag fullt ut satt mig in i hela FRA frågan. Men jag kan konstatera att de medborgare jag möter, särskilt yngre ger uttryck för en djup olust inför de integritetshot som lagen möjliggör trots hängsel och livrem i lagstiftningen. Därför hedrar det Annie J och Frederik F att de stått upp för sin övertygelse och att centerpartiets riksdagsgrupp konstruktivt hanterat deras ståndpunkter och oro trots den sena timme. Det känns som ett väldigt gott ledarskap särskilt som alternativet vore att använda partipiskan. Hoppas nu att återremissen leder till en konstruktiv fortsättning där integritetsfrågorna löses på ett bra sätt.

att bli förklenad

Oj vad det kan bli häftigt i en debatt. Johnny P har nu börjat bli tom på argument och för att då ändå försöka tvåla till mig så har han nu benämnt mig
- högerspöke
- extrem konfrontationspolitiker
- ideologiskt blockerad

Det är lite intressant att den som företräder en majoritet som avslår 28 av 29 förslag kallar andra konfrontationspolitiker. Det är lite spännande att man inte öppnar dörren för att krama oss i oppositionen och tillmötesgår några förslag. Det finns ju förslag som inte borde göra majoriteten orolig exempelvis läkemedelsgenomgångar även för dem i hemsjukvården, satsning på vindkraft, utveckling av ungdomsmottagningar eller äldresjukvården mm Men majoritetens bedömning är att i inget kan man se att vi har rätt. Det är politiken spelplan, men det är lite udda att av den som företräder majoriteten i flest frågor bli benämnd konfrontationspolitiker, när konfrontation är att att lägga förslag och i debatten hävda att man tror på dem. Jag som i min enfald trodde att det var min demokratiska rätt och skyldighet.

Jag förstår inte den socialdemokratiska logiken att ständigt söka konfrontation istället för

läkemedelsgenomgångar

Så har då fullmäktige inletts. Det händer alltid konstiga saker i debatten. Första nedslag hade våra två miljöpartister som dels hävdade att fullmäktige ska inte ange mål för läkemedelsgenomgångar för dem som är inskrivna i hemsjukvården för det är att detaljstyra, sedan kommer den andra miljöpartisten upp och säger att detta har vi redan löst, så detta behöver vi inte skriva in. Vän av ordning kan då undra varför ska vi ha inriktningsmål om det är detaljstyrning.

Jag tycker det är mycket rimligt att eftersom vi vet att många äldre har för många läkemedel och ibland blir förgiftade så borde ambitionen vara att vi ska skapa ett arbete som gör att vi minskar läkemedelsbelastningen och följer upp att det sker. Därför borde det vara rimligt att vi har mål för läkemedelsgenomgångar i våra olika vårdformer inte enbart särskilda boenden. Men i sin prestigebundenhet så avslår majoriteten detta. Det är att välja prestigen för hälsan för medborgaren. Kort skrivet ett oHälsoval.

fredag, juni 13, 2008

debatten inför fullmäktige

De senaste dagarna har jag skrivit i tidningarna om två frågor som känns angelägna inför fullmäktige nästa vecka. Det finns ju inget skäl att undanhålla blogg läsaren dessa så här kommer de:

Varför ska den som har längst resa vänta längst?

Den som är sjuk och som har behov av att ta sig till något av våra sjukhus kan nyttja sjukresor när inte andra alternativ kan användas eller när man är för sjuk. Ett av de absolut vanligaste samtalsämnen jag möter när jag besöker olika delar av länet är varför man ska behöva åka så många omvägar och varför man ska behöva vänta så länge i samband med sin sjukresa. Nu har majoriteten i landstinget gjort en s.k. översyn av reglerna och en del blir bättre, men fortfarande kommer det vara så att den som bor längst bort kommer att riskera att behöva vänta längst. Vad är det för rättvisa i det? Det räcker inte med att man ska tillbringa lång tid på vägen man ska dessutom riskera att få vänta upp till 4 timmar per tillfälle som man ska besöka något av våra sjukhus. Det är inte en acceptabel ordning. Därför har vi tillsammans med övriga Allianspartier föreslagit att väntetiden över en dag ska maximalt kunna vara 2 timmar, så att man som sjuk inte ska drabbas av uttröttande väntetider utöver en lång resa. På landstingsstyrelsen röstade vänstermajoriteten ner vårt förslag. Men chansen finns fortfarande att på landstingsfullmäktige bifalla vårt förslag. Jag vill nu utmana de socialdemokratiska ledamöterna från bl a Öland, Hultsfred och Vimmerby att driva frågan för medborgarnas skull så att man inte straffas för att man bor längst bort från våra sjukhus.


Och nästa kommer här:


Satsa på vindkraft miljöpartiet!

I landstinget pågår sedan en längre tid en process mot en bättre miljöanpassning av verksamheten och minskad klimatpåverkan. Kommande vecka ska landstinget ta nästa steg och fatta beslut om vilken typ av elproduktion som ska stimuleras. Landstinget är en ganska stor köpare av elkraft och tillsammans med andra offentliga köpare så kan vi påverka utvecklingen av ny elkraftsproduktion. Därför är landstingets beslut av betydelse eftersom det har en påverkan på hur man ska bidra till en klimatomställning.

Det är därför oerhört förvånande att landstingsmajoriteten med miljöpartiet som en del har valt bort vindkraftsproduktion i sitt förslag. Särskilt som miljöpartiet i alla andra lägen betonar vikten av att vara så klimatvänliga som möjligt så när man nu har ansvar och möjlighet att vara det så väljer man istället att prioritera vattenkraft.

Vattenkraft är en bra och hållbar form för elproduktion, men den är inte sådan att den kommer att växa i betydelse framöver i någon stor utsträckning. Om man inte vill bygga ut de återstående nationalälvarna, och det kan väl ändå inte vara miljöpartiets mening, eller?

Om en vecka fattar landstingsfullmäktige sitt beslut och jag vill nu uppmana miljöpartiets medlemmar att påverka sina två företrädare i landstinget. Genom att förmå dem att ställa sig bakom ett beslut att landstinget ska köpa s.k. Bra Miljöval el som innebär att vi också kommer att använda vindkrafts el så kan vi göra skillnad, inte vill väl Miljöpartiet stoppa en sådan utveckling?Blir intressant att se om Vänstergänget tänkt till inför fullmäktige eller om man låtsas som om ingen annan dvs oppositionen har någon förslag som är värt att följa!


torsdag, juni 12, 2008

energisk regering skapar oro

Idag har jag deltagit i möten på SKL och däribland den s k Sjukvårdsdelegationen. I samband med detta redovisades ett antal pågående reformer och förslag som är på väg från regeringen. Många är jättebra en del kan man fundera över om man inte borde justera i. Men det mest intressanta är att höra och se hur sossefolket hanterar detta. De är livrädda och förskräckta över att det nu finna en regering som vill saker och gör dem. Man försöker nu hitta allehand vägar för att bromsa och förhindra utveckling inom bl a svensk hälso sjukvård. Sorgligt är det men också lite komiskt. Jag inser ju att de vande sig under den förra mandatperioden vid en regering som bara vaktade på sitt och förvaltade makten, men inget ville eller gjorde. Nu vet de inte hur de ska förhålla sig mer än att bromsa...
Jag är stolt över en regering som använder sina regeringsuppdrag för att reformera. Det är säkert så att allt inte blir 100%, men det tål att justera över tiden. Det viktiga är att vi nu har en regering som använder den makt man fått i valet, inte enbart förvaltar den för det höga nöjet att sitta i regering.

Dock känner jag igen det hela från landstinget i kalmar län där vänstermajoriteten gör så lite som möjligt och håller på att tappa utvecklingstakten, men man är ju så nöjda med att vara vid makten. Synd om länsborna!

onsdag, juni 11, 2008

den som är satt i skuld är inte fri

Idag hade jag glädjen att närvara på ett lic. seminarium där Lisbet Sandvall presenterade sin avhandling om skuldsanering. Ett oerhört intressant ämne som är väldigt lite beforskat. Jag hade förmånen att läsa materialet strax före tryckning och hon har många intressanta resultat om hur skuldsaneringsprocessen påverkar människor. Det är lite förskräckande att den som av olika skäl blivit överskuldsatt straffas hårdare än den som begått allvarliga våldsbrott, särskilt som det i många fall är så att den som blivit överskuldsatt kanske aldrig sett de pengar man står i skuld för.
Det är tämligen vanligt att kvinnor som sambos och äkta hälfter går i borgen för makens affärer, ibland på bankens krav, men aldrig ser pengarna eller är inblandade i hur de används. Sedan händer något och de blir betalningsansvariga. Innan skuldsanering skett tar det sedan väldigt många år upp till kanske 15 år. Under denna tid får man leva under väldigt svåra omständigheter eftersom om man är i detta läge kan man inte få en mobiltelefon, svårt att få bostad, etc etc. eftersom man inte klarar en kreditprövning. Är detta verkligen rimligt, jag tycker inte det. Här har regering och riksdag ett ansvar att skapa en mer måttfull lagstiftning, det vore ett gott bidrag från Alliansregeringen i arbetet med att minska utanförskapet. För att vara överskuldsatt innebär ett utanförskap.

Oj vilka intensiva dagar

Jag är obotlig optimist och tror tiden räcker, till att oxå skriva här, men det gör den tydligen inte alltid. Måndagen blev en intensiv dag med förberedelse för budgetfullmäktige och kommunfullmäktige på kvällen. Tisdagen var det möten på olika platser som kröntes med ett konstruktivt möte mellan partierna i länet kring regionfrågan. Kändes som om vi har en hygglig bild om att driva processen vidare i två riktningar syd och norr. Men samtidigt är det så att i syd dialogen är det inget stort tempo eller intresse. Däremot finns ett ett välgörande engagemang från Östergötland. Vi får se vart detta leder när vi möts mellan Kalmar - Jönköping och Östergötland den 24/6. Frågan är inte om vi ska vara med i en större region utan hur den ska se ut och hur vi där gemensamt ska driva viktiga frågor. Förutsätter att regeringen när den till hösten hanterar frågan normaliserar frågan och ger en plattform för framtida regionbildningar.

lördag, juni 07, 2008

Göteborgsmötet

I helgen är jag en del av en tusenhövdad skara i Göteborg på det sk Göteborgsmötet. Mötet är en gemensam konferens för tre kyrkosamfund - Metodistkyrkan, Missionskyrkan samt Baptistsamfundet. Det är en samling för tre genuina svenska folkrörelser, med många väldigt engagerade människor. Här finns unga och ganska många äldre, här finns prat, förhandlingar och goda möten.
Vid ett tillfälle lyssnade jag till en ung aktivist från USA, han berättade om sin vandring till att bli aktivist för fattiga människor och lever sitt liv till en del med hemlösa människor i Philadelfia i USA. Han hade några sentenser som var riktigt bra:
- Vi är så unga som våra drömmar och så gamla som vår cynism!
eller
- Det intressanta för människor just nu är inte det eviga livet efter döden utan ett liv nu före döden! Kan synas självklart, men är inte alltid det... För i denna mening finns en sann utmaning vad vi var och en gör för att göra livet drägligt och levbart runt om på den glob vi delar. Men det är ju också en politisk utmaning att bekämpa fattigdom, krig och hunger. I vår bekväma vardag i Sverige är det viktigt att ha detta perspektiv.

sverige som bäst

Nationaldag - jag har blandade känslor inför detta fenomen, men när det är som igår så är det helt ok. Tillbringar helgen i Göteborg - på Göteborgsmötet och nationaldagskvällen firade jag/vi på Styrsö. Fantastiskt vackert. Svensk sommarkväll, skärgård, gamla vackra hus och människor med många olika bakgrunder som njuter av sverige när det är som bäst.
Då blir det alldeles underbart med nationaldag.

torsdag, juni 05, 2008

att göra sitt bästa

Den senaste tiden har jag skrivit en hel del om förlossningsvården och den vårdkedja som är knuten till den. Jag har skrivit det tidigare och skriver det igen - alla inblandade har gjort sitt bästa utifrånd e kunskaper och rutiner vi har och det finns inga syndabockar som ska släpas fram. Men jag har nu gått igenom den rapport som presenterades 2004 och som speglade kalmar läns statistik från 1998 vad gäller resultat i vår förlossningsvård och den visar på precis samma frågeställningar som vi diskuterar nu. Därför är frågan så oerhört viktig - varför hare vi i Kalmar län sämre utfall än andra landsting. De rapporter som redovisats det senaste dygnet ger inget ok svar på det och vi har inte med dessa rapporter som grund försökt lära av de landsting som över tiden klarar sig bättre. Därför måste denna diskussion fortsätta, även när den gör ont!

Vi har chansen till ett förbättringsarbete som gör skillnad - låt oss göra det!

onsdag, juni 04, 2008

rapport om förlossningsvården

Idag kom äntligen de olika rapporterna om förlossningsvården i länet. I denna lilla kommentar ska jag enbart skriva om den som det sk ledningsbolaget har gjort för landstinget. Avsikten med deras arbete var att utifrån granska hur förlossningsverksamheten fungerar och om den i alla led håller de kvalitetskrav som medborgarna har rätt att ställa.

Döm om min förvåning när jag läser rapporten och konstaterar att bolaget har gjort enklast möjliga konsultrapport, men bortsett från alla kvalitetsjämförelser som kan göras. I inledningen av rapporten görs vissa jämförelser vad gäller kostnader, personal mm. Dessa jämförelse gör man med Kronobergs län. Varför det?? Det kan inte vara för att man i Kronoberg har väldigt bra resultat i sin verksamhet, för det har de inte enligt de kvalitets jämförelser som görs i kvalitets arbetet Öppna jämförelser. Snarare är det så att Kronoberg har svaga resultat. Nej skälet torde vara att Ledningsbolaget under förra året gjorde ett arbete åt Kronobergs landsting kring förlossningsvården, så siffrorna fanns väl redan i datorn.
När jag sedan läser vidare så görs inga jämförelse med de landsting i landet som har bäst resultat i förlossningsvården och har haft över en längre tid. Det innebär att man inte tar vara på tillfället att lära av dem som är bäst, det enda som görs är att man kollar om verksamheten i huvudsak följer de rekommendationer som finns från socialstyrelsen, och enligt rapporten från ledningsbolaget gör man det. Men sedan kommer slutsatsen: Om man räknar på det så kan man förklara alla dödsfallen föregående år med slumpen eller om man så vill otur.

Det märkliga är att det svaret måste vara giltig i många år eftersom det inte är mer 4 eller 5 år sedan man från verksamheten gav samma svar efter en revisionrapport och slumpen måste vara väldigt träffsäker på kalmar län eftersom vi år efter år har mindre goda resultat när vi jämför oss med övriga landsting. I min värld borde slumpen inte missgynna oss år ut och år in, men det verkar den göra. Än mer underlig blir ledningsbolagets rapport när man tar del av socialstyrelsens kritik som också presenterats idag. Där de skriver att av de 11 lex maria anmälningarna som gjort så är det så att i 4 av fallen var spändbarnsdöden sannolikt undvikbar. Det betyder att vår kvalitet inte räckte till och att det finns viktiga saker att förändra. Men ledningsbolagets rapport ger ingen hjälp för det arbetet! Min slutsats är att ledningsbolaget bör inte få betalt och bör inte användas i fortsättningen i landstinget.
Min andra slutsats är att vi måste starta en process där vi i kalmar län systematiskt försöker lära av dem som över tid har bättre resultat än vad vi har haft under många år. Då kommer det något gott ur detta, som för både personal och föräldrar är väldigt tragiska händelser.

måndag, juni 02, 2008

att använda tiden rätt

I eftermiddag mötte vi i Alliansledningsgruppen företrädare för SKTF. Ett konstruktivt och bra samtal. De gav oss flera bra tankar och synpunkter och en av dem handlade om hur vi använder olika kompetenser i sjukvården. Det finns många studier som visar att läkares och sjuksköterskors tid med patienter har minskat och fyllts av bl a administrativa göromål. SKTFs berättigade fråga var; varför nyttjas exempelvis inte läkarskreterarna bättre för detta. De önskar utveckling i sina jobb och skulle om de fick avlasta vårdgivare från administration. Men det är trögt i sjukvårdsorganisationen och det gör att inte rätt person gör rätt saker. Här finns något att ta tag i och skulle kunna vara ett naturligt projekt inom ramen för landstingets satsning på "varje dag lite bättre". Ska vi klara kostnader och vårdbehov framöver måste varje personalgrupps kunnande användas på bästa sätt, det gör vi inte nu!

En helg för eftertanke

Oj vad det kan bli bra.... Först paddla med goda vänner, sova i vindskydd, ta årets första bad och njuta av vackert väder och en trolsk lyckebyå. Det var jätte skönt, att därtill få dra till göteborg och höra en fantastisk konsert med Blackmoores Night på vackra Lorensbersteatern blev en fantastisk avslutning på helgen. Om du inte vet vad detta är för gäng bör du söka upp en skiva av dem och lyssna. Vacker sång, medeltids folk rock med fantastiskt gitarrspel av den fd gitaristen från Deep Purple. Njutning var ordet.

Men detta ger också tid till eftertanke över veckan som gick och särskilt landstingsstyrelsen. Den blev till sin form ett fiasko för politiken, där form och procedur blev hettan istället för heta samtal om sakfrågorna som kan göra vården bättre för medborgarna. Det är bara att beklaga. Jag hade säkert en del i detta, men ursprunget och huvudansvaret är majoriteten och landstingsstyrelsen ordförande som väljer att försöka driva igenom en beslutsordning som om han hade följt den hade varit lagvidrig. Omständigheterna tvingade honom att retirera nästan hela vägen, men debattklimatet var då redan förstört.
Jag tycker det är förunderligt, landstingets verksamheter fungerar i jämförelse med övriga landsting. Tillgängligheten är god osv. I det läget väljer man från S -V och MP att skapa konflikter istället för att ta vara på goda idéer och säga nej till andra idéer precis som det ska vara. Vänster gänget är i ledning, de regerar, men har inte förmågan när det gäller. Att man inte klara av att ta ställning till alla våra 29 yrkanden, det är begripligt. Men att inte ens kunna reagera eller ha en fråga att ställa på något av våra förslag utan sitta där och uppenbart önska att debatten ska ta slut snarast är demokratiskt generande och en självupptagenhet som man kan beklaga. Summan av det hela är dåligt politiskt ledarskap som söndrar istället för att försöka hålla ihop och lösa frågor.

För min personliga del är lärdomen att i fortsättningen inte bli överraskad, vad som helst kan hända och det är bara dumt att lura in sig ilske facket. Dumheter ska beämpas med klokskap och tydlighet, men också kyla. Ansvaret mot medborgarna är för stort för något annat!