tisdag, januari 31, 2012

Vart tog Skatteutjämningsförslaget vägen?

En helt enig utredning presenterade förslag till förbättringar av skatteutjämningen för något år sedan. Utredningen visade med all önskvärd tydlighet att en stor del av den kritik som funnits från framförallt Stockholms kommuner mot utjämningssystemet var inte korrekt utan snarare direkt felaktig. Utredningen lade dessutom fram förslag som skulle innebära att utjämningssystemet skulle bli både mer modernt och rättvist. Förslaget har och hade ett brett stöd i kommun och landstingssverige. Men nu har det uppenbarligen blivit en uppbromsning på finansdepartementet som innebär att förslaget finns inte med i regeringens propositionslista för våren. Det är inte acceptabelt. Nu måste finansen öka tempot och presentera en propp baserad på utredningen allt annat är att rymma från ansvaret!

Läs också debattartikel på Dagens samhälle!

måndag, januari 30, 2012

Tillgänglig vård en framgång för patienterna!

I dagarna redovisas den samlade bilden av tillgängligheten i svensk sjukvård och hur mycket olika landsting fått del av den sk kömiljarden. Det är oerhört glädjande siffror om  man jämför med situationen för 5-6 år sedan. Idag har det mycket ovanligt med väldigt långa väntetider i svensk sjukvård. Kömiljarden som Alliansregeringen och landstingen gjort upp om har stimulerat en utveckling som gör att den sk vårdgarantin är uppfylld för de allra flesta patienter oavsett var i landet du bor. Det är fortfarande en del som får vänta längre än 90 dagar, men andelen krymper hela tiden. Detta visar på att det går att förbättra tillgängligheten och att det i stor utsträckning handlar om förbättrade arbetssätt och rutiner.

För Kalmar läns invånare innebär kömiljarden att vi får 63 miljoner extra av staten, som kan användas för att förstärka vården, betala kostnaden för det extra sjukvårdsmaterial som går åt när man opererar många osv. Det är ett stort och gott arbete av alla medarbetare som gjort detta möjligt.

Den växande tillgängligheten är ett resultat av en framgångsrik nationell sjukvårdspolitik som stimulerar utveckling och ger Sverige en mer jämlik sjukvård. Köer och ransonering innebär alltid att man får ojämlikhet, därför är kömiljarden också ett effektivt sätt att bekämpa ojämlik vård!

Läs också SR Kalmar

söndag, januari 29, 2012

Vem tar ansvar för övergivna resenärer?

Visst är det fantastiskt med tåg och med möjligheten att ta tåget istället för bilen. Och det funkar ju ofta väldigt bra. Men vem tar ansvar när det inte fungerar som det ska.

Igår var vi i Växjö på kulturnatt, en alldeles fantastiskt trevlig kväll med måleri, smycken, musik och eldslukare m m. Mycket folk rörde sig på stan i Växjö, så även om det var kallt så värmde det. Det är ju numera så gott ordnat att sista tåget från Växjö mot Emmaboda - Kalmar går strax efter halv tolv, vilket gör att man kan ha en god kväll och ändå ta tåget hem. Väldigt bra! När vi kommer till perrongen, ser vi strax tåget på väg in, det stannar dock några hundra meter bort och blir stående. Av en ren händelse får vi höra av någon som talar i mobil med någon ombord på tåget att det skett en olycka - man har kört på en person. Sedan händer inget... Vi väntar på denna perrong i mer än 30 minuter, ser ljuset från tåget, ambulans passera, men ingen info varken på skyltar eller i högtalare. Jag kan dock hitta en pusselbit till info via en App som kopplar till trafikverkets system att tåget är inställt - med uppmaning kontakta Skånetrafiken. Jag ringer både skånetrafiken och kronobergstrafiken, bara stängda telefonväxlar svarar... Så vad gör man då? Vem har ansvar? Eller kan man lämna passagerare utan besked och utan hjälp?

Det är inte acceptabelt att trafikverket inte ger information om trafikläget till väntande passagerare och det är inte ok att Öresundstrafiken inte har en service som fungerar så länge trafiken är igång. Att låta övergivna passagerare skaffa hotellrum eller taxi eller... Och. Lämna dem åt sitt öde är inte ok. Här finns en uppenbar förbättringspotential!

fredag, januari 27, 2012

Henriksson försöker en juholt

Det är med förundran jag tar del av landstingsstyrelsens ordförandes sätt att förklara nedskärningarna på äldresjukvården i landstinget. I gårdagens Barometern förnekar han dem och idag påstår att denna fråga diskuterades på arbetsutskottet i onsdags. Det är inte korrekt, han försöker bara forma en verklighet som ska passa honom, precis som en nu avgången ordförande i hans parti ägnade mycken tid åt (läs Åsa Mobergs artikel i DN idag på detta tema). På au diskuterades inte denna del av vården alls. Från Allianssidan upptäckte vi nedskärningarna när vi läste igenom dokumentet där det är beskrivet och som det korrekt redovisas i dagens Barometern.
Käre ordförande var rakryggad och medge att ni inte prioriterat dessa satsningar. Från staten har landstinget under tre år fått stimulansmedel för att utveckla vården, det har varit uppenbart hela tiden. Avsikten är ju att landstinget sedan ska inarbeta det i sin vardagsverksamhet och det är det som inte skett. Jag kan bara beklaga denna prioritering, men det är ju pinsamt att inte styrelsensordförande verkar vilja läsa de dokument som majoriteten står bakom och försöker dölja det med en dekonstruktion av verkligheten.

torsdag, januari 26, 2012

Vit rök från VU

Jo jag vet att man ska egentligen inte ha synpunkter på andra partiers valprocesser. Men det som nu sker hos sossarna är svårt att inte reflektera över. När de valde Juholt för ett år sedan så fick partiets ledning massiv kritik för den slutna processen och för att man inte tillät människor att berätta om hur de såg på att axla ledarskapet. Jag trodde i min enfald att man lärt något av detta, men så var uppenbarligen inte fallet. Istället har man denna gång valt en ännu mindre krets som utser partiledare - i praktiken VU. Jag kunde förstått den ordningen om man varit regeringsbärande parti och skulle också utse statsminister, men så är ju inte fallet, istället är man långt ifrån detta just nu. Därför hade man haft möjlighet att låta detta bli en öppen process fram till en extrakongress, med de demokratiska fördelar det ger, men också en möjlighet att diskutera politik och politikens tyngdpunkter. Därför det är trots allt så att partiledaren skapar profil och tyngdpunkt. Nu blir inget av detta synliggjort! Istället fortsätter man att odla den slutna processen och nu ska alla som i Nordkorea resa sig upp och säga ooooohhhh vad bra detta blev. Den som påstår att man inte kunde haft Carin Jämtin som tjänstgörande ordförande fram till en extra kongress tror jag både underskattar henne och partiets betydelse. Nu har man låtit paniken styra och demokratin stå tillbaka, det är bara att beklaga att det blev fallet när man nu hade chansen till något annat. Ryggmärgsreflexen mot de slutna rummens förhandlingar sitter uppenbart djupt i socialdemokratin!

Läs också Barometern, DN, Östran,Aftonbladet

onsdag, januari 25, 2012

Vart är landstinget på väg?

Vart är landstinget på väg? Denna På spåret fråga kan man ställa sig efter en dag där alla landstingets verksamheter redovisat sina planer för 2012 och framåt. Planer som ska grunda sig på den budget som majoriteten röstade igenom i höstas.
Uppenbart finns det betydande ekonomiska problem på flera håll - någon beskrev sin verksamhet som på ruinens brant... det kanske var en retorisk överdrift. Men om man t ex som hälso - sjukvårdsförvaltningen ska spara in ett underskott på 80 miljoner så går det inte att göra utan förändring. En sådan förändring blev det uppenbart att den rödgröna majoriteten godkänt. Det är att spara in pengar som avsatts för våra äldre och de mest sjuka. Både i kalmar och Västervik drar man nu ner verksamheter som man nyligen startat för att göra vården bättre för våra mest sjuka äldre och för dem som besöker vården ofta. Det är ett misslyckande och en felprioritering. Här har man under ett antal år fått stöd från alliansregeringen för att förbättra vården. När det nu ska bli en del av vardagen - ja då¨tar inte de rödgröna ansvar och säkrar denna utveckling utan då avvecklar man och krymper. Orden om att satsa på våra äldre klingar återigen falskt!

En annan sak som var uppenbar var att många förändringar går väldigt långsamt. Vi har under flera år talat om bristerna i diabetesvård, strokevård och hjärtsjukvård. Men resultaten som behövs uteblir och man måste nu närmast starta om arbetet. Eller arbetet med att införa Internet psykiatri är ett litet test i år för att kanske sedan nästa år blir reguljär verksamhet. Samtidigt är detta en hyllad och välfungerande verksamhet i flera andra landsting i landet. Det rödgröna styret är inte alltid så snabbt i fötterna...nödvändig utveckling får inte det stöd som det uppenbart skulle behöva! Medborgare och patienter är förlorare på denna saktfärdighet!

måndag, januari 23, 2012

Vad (s)äger man?

I helgen avgick Håkan Juholt som partiledare och jag måste erkänna att jag har inte varit säker på hur man kommenterar det. Det uppenbara är redan skrivet på många håll. När han valdes i mars förra året skrev jag att detta blir himmel eller helvete för sossarna och svaret kom snabbt och har varit närmast plågsamt.

Men samtidigt är det så att hela denna period har dolt det som jag tror är grundproblemet och som Leif  Lewin i en DN debatt artikel i fredags sätter fingret på - bristen på politik som klarar det samhälle vi lever i nu. Oavsett vem man nu väljer till partiledare stundar en smärtsam process att ställa de grundläggande frågorna om människors egna möjligheter att forma sina liv, hur jämlikhet kan skapas i ett globalt samhälle med stark marknadsekonomi och en värld där teknikutvecklingen skapar helt nya möjligheter som aldrig kan låsas in i nationella lösningar och ramverk. Den socialdemokratiska världsbild som så här långt visats upp och som är starkt formad av industrisamhället håller inte längre, frågan är om en ny partiledare kan ta sig det mandat som behövs för att börja omforma verklighetsbilden. Håkan och Mona fick det inte eller tog det inte - frågan är om nästa vågar?

lördag, januari 21, 2012

Glasrikets framtid!?

Det var många av oss som före jul tog emot beskedet att Orrefors Kosta Boda varslade och ville stänga all glas produktion i Åfors. Det enda som ska vara kvar om den hemska planen genomförs är målningen i Åfors, dvs i praktiken blir inte bruket kvar. Om detta blir verklighet så är det en katastrof för vår lilla vackra ort Åfors, men det är också en katastrof för glasriket som sådant. Den kompetensutarmning som detta leder till innebär att det går sannolikt aldrig att återställa. Glasriket som konsthantverksindustri blir väldigt begränsat framöver. Frågan är ju då var framtiden finns, hur den kan skapas? Trots allt klarar ju Målerås sig bra eller helt ok. Man utvecklar försäljning och utvecklar nya produkter som når nya kunder. De många små studiehyttorna är ju i många fall framgångsrika, så frågan är hur ser framtidens bruk ut?

Jag tycker det är bra att Åforsgruppen ( enligt Barran och Östran) nu inbjuder Annie, Eskil och Lena till samtal om glasrikets framtid. Frågan är om staten kan bidra till att skapa möjligheter att för arbetare och konstnärer att ta över Åfors, eller kan man bidra med kompetensstöd för att hjälpa OKB att behålla kunnandet under de tuffa tider man har eller... Det behövs kreativa idéer och nya lösningar, men om vi vill behålla glasriket som en industriell bransch så är det nu det gäller, när nedläggningen är gjord blir det väldigt svårt att återta förlorade positioner!

Så kära ministrar ta chansen och delta i samtalet!

fredag, januari 20, 2012

Brist på plan och systematik = folkhälsoplan

Satte mig nu på morgonen för att förbereda landstingsgruppens möte nästa vecka. Vi ska då diskutera underlaget/förslaget till ny folkhälsoplan. Förslaget till plan är undermåligt, det visste jag men att det helt saknade förankring i någons slags reella data det hade jag nog inte insett. All kunskap om planering visar att om man ska lyckas så måste man utgå från nuläget så att man sedan kan föreslå åtgärder i en plan och fungerande målsättningar. Men det verkar inte gälla för de förberedelser som är gjorda för det förslag som nu finns. På en direkt fråga till folkhälsocentrum, som är landstingets kunskapscenter i folkhälsa, om de har en översikt hur vår läns folkhälsa ser ut i relation till de olika nationella folkhälsomål som planen ska bygga på så är svaret att de har ingen sådan översikt och att de har inte fått något uppdrag att göra någon sådan.

Det betyder att den nu föreslagna planen saknar verklighetsunderlag - hur ska man då kunna göra en plan?? Vems felet är vet jag inte - men ansvaret faller tungt på politiken!

tisdag, januari 17, 2012

Hur är det med logiken Raving och Fleetwood?

I ett trosvisst blogginlägg, men utan fakta argument hävdar Kaj Raving att driftformen är avgörande för hur en verksamhet fungerat. Lika trosviss är Linda Fleetwood i ett motsvarande blogginlägg. Båda är helt övertygade om att driftformen är avgörande för kvaliteten! De må tycka så, men jag är då intresserad av hur de ser på de avslöjanden som Barometern har idag om det offentligt drivna demensboendet i Kalmar. Beror dessa brister också på driftformen, eller är det bristande kvalitetsvärderingar och kvalitetssäkring som är orsaken... Jag bara undrar - men i konsekvensens namn är det väl driftformen även i detta fall och då är frågan - i vilket format ska vård bedrivas? Just det svaret är staten - det socialistiska svaret!

söndag, januari 15, 2012

välkommen tillbaka herr ordförande

I veckan återkommer landstingsstyrelsen ordförande från utbildning och då väntar några frågor att besvaras:
1) Hur ska ni ha det med högkostnadskyddet, ska det förändras eller ej?
2) Finns det intresse att hjälpa medborgarna på landsbygden med att finna former för distriktssköterskemottagningar på framförallt södra Öland och i norra länet, eller har majoriteten inget intresse av detta?
3) Vad sker med Överums vårdcentral, kommer medborgarna där när nuvarande ansvarig stänger i april mötas av en stängd dörr?
4) Vilka besparingar mer har majoriteten sagt ja till i det fördolda och som man inte vill berätta om?

Frågorna är fler men får jag i veckan svar på några av dessa vore det utmärkt! Nu får det vara slut på smusslandet!

viktig markering om palestina!

Idag på DN debatt gör Kerstin Lundgren en viktig markering och tydliggör en positionsförändring som är väl förankrad i stämmobeslut i Centerpartiet att det nu är dags att erkänna en palestinsk stat! I artikeln lyfts fram fler viktiga argument, där det främsta är att skapa en större jämbärdighet mellan de två parterna. Det kommer stärka de palestinska krafter som vill en fredsuppgörelse, men också gära det än svåra för Israel att negligera berättigade palestinska krav när de kommer från en folkrättsligt erkänd nation. Den nuvarande situationen måste brytas!

När jag då läser folkpartiets uttalanden idag att man anser att det krävs ett fredsavtal innan man erkänner en palestinsk stat innebär ju det att man även fortsättningsvis accepterar att Israel helt kontrollerar processen, det är inte rimligt. Därför är det bara att hoppas att övriga regeringspartier nu tar intryck av Centerpartiets hållning och att den kan göra en positionsförändring - det skulle bli ett litet bidrag till en fredligare utveckling.

fredag, januari 13, 2012

Ny start för trafiken

Idag möts länets nya trafikstyrelse för första gången. De har fått ett stort ansvar för att strategiskt driva utvecklingen av länets kollektivtrafik. En av de första uppgifterna är att ta fram ett förslag till nytt färdtjänstreglemente. När vi nu har samlat ansvaret för färdtjänsten för hela länet måste vi ta tillfället i akt att skapa ett regelverk som ger människor med funktionshinder rimliga förutsättningar och så likvärdiga förutsättningar med övriga medborgare.

Självklart ska första uppgiften vara att se till att den vanliga kollektivtrafiken också är tillgänglig för den med funktionshinder och att den når ut bredare än den kanske gör idag. Men för den som har rätt till färdtjänst måste det vara rimligt att man kan åka till närmaste större stad för att besöka vänner, gå på konsert eller till med handla något. Därför är det viktigt att man innan man sätter nya gränser tittar på vilken räckvidd det leder till. Jag tror också att man ska noggrant ska titta på möjligheten att ta fram ett förslag till länsfärdtjänst. Det skulle kunna bli ett positivt steg framåt för många av våra medborgare med funktionshinder!

torsdag, januari 12, 2012

spara och slösa

Centerpartiets partiledare Annie lööf presenterade idag på Aftonbladets debattsida ett förslag för att stimulera sparande hos oss medborgare. Bakgrunden är att Sverige har den absolut största ojämlikheten när det gäller förmögenhet och eget sparande i världen, ( men vi har väldigt liten inkomst spridning - där vi är väldigt jämlika i en internationell jämförelse). Ambitionen är att skapa möjligheter för vanliga svenskar att bygga upp ett reservkapital så att man har egna medel när något i livet strular, eller har den handlingsfrihet som det innebär när man ska köpa något eller investera. Med eget sparande minskar också beroendet av statliga och kommunal stödsystem och transfereringar. Det är ett förslag för att öka frihetsgraderna!

Det är intressant att notera att en sosse talesperson är ute direkt på samma debattsida i Aftonbladet och sågar förslaget, och hela hans kritik handlar om att det innebär minskade skatteintäkter för staten. Inte ens med en stavelse antyds insikten att det är medborgarna som får behålla lite mer av sina egna pengar och att det kan vara positivt. Dessutom inte en fundering på om det är bra att vi har ett skattesystem som enbart uppmanar till att låna, aldrig till att spara.... För sossar är det uppenbart helt ok att vi i Sverige har den största ojämlikheten i världen när det gäller förmögenheter, samtidigt som man sprider illusionen om att inkomstspridningen är det stora problemet när den i verkligheten är bland de minsta i världen.

Jag undrar hur han tänker!

Se oxå DI

Östran har rätt - tyvärr

Jag måste erkänna det Östran har rätt! Idag har de en stor artikel om bristerna i dialysvården i länet, Kalmar län tillhör de sämsta i landet och den politiska majoriteten tar inte ansvar för att rätta till detta. Länet behöver större kapacitet och modernare utrustning, vilket vi från Allianspartierna lade förslag om i samband med budgeten i höstas.

Tyvärr är det så att när man jämför den medicinska kvaliteten och resultaten för vården ( se Öppna Jämförelser från 2011) i Kalmar län så tillhör de den sämre tredjedelen i landet och det är på många av de stora diagnosområdens som berör många medborgare. Ibland kan man fundera på varför det inte är mer debatt om detta i länet....

måndag, januari 09, 2012

sanningen och miljöpartiet

När jag idag återkom till landstingshuset så ägnade jag mig åt att läsa i fatt pressklippen. Det jag då kan konstatera är att antingen vet inte miljöpartiets företrädare vad det talar om, eller försöker man föra medborgarna bakom ljuset. I uttalandet efter uttalande påstår man att distriktssköterskemottagningarnas uppdrag har överförts till kommunerna i samband med hemsjukvården blev kommunal. Det är inte sant och har aldrig varit sant. Landstinget har helt och fullt ansvaret för alla medborgare som på gene hand kan komma till en mottagning, antigen via egen bil, promenad eller sjukresa. Den gruppen patienter har landstinget ett oförändrat ansvar för, när man i artikel efter artikel ger sken av annat är man inte seriös och inte sanningsenlig!!

lördag, januari 07, 2012

Inga hyrläkare!

Läser i media att vänsterpartiets kongress på förslag bland annat från Kaj Raving (Nybro) att man vill förbjuda bemanningsföretagen eftersom man anser att det innebär otrygga arbetsförhållanden. Det är intressant! Särskilt med tanke på att Vänsterpartiet tillsammans med övriga röda i landstinget i Kalmar län slagit rekord under 2011 i utnyttjandet!!! av hyrläkarbemanning....Radio Kalmar redovisar i veckan att utnyttjandet utökats med 10 miljoner under 2011 jämfört 2010.

Med tanke på den politik man nu vill påtvinga hela landet, vore det väl bra om man gick före i landstinget i Kalmar län och slutar utnyttja hyrarbetskraft och stoppar användandet av hyrläkare. Men det är klart - då skulle den politiska oförmågan att klara rekryteringarna till landstinget synas. Så jag är övertygad att vänstern tillsammans med övriga röda kommer fortsätta att hyckla och utnyttja personal från bemanningsföretag!

Läs Radio Kalmar, Dn, barometern, Östran

onsdag, januari 04, 2012

Rödgröna vet inte vad de gör...

Vet inte det rödgröna vad de gör och vad de ansvarar för? I veckan som gått har det diskuterats hur det kunde komma sig att nedläggningen av distriktssköterskemottagningarna inte behandlats politiskt. Min gissning i ett inlägg för några dagar sedan var att det berodde på politisk feghet, allt enligt devisen det positiva står politiken för och det negativa får tjänstemännen stå för... Men efter att ha läst Nyheterna igår och idag så inser jag att det finns en annan än mer bekymmersam förklaring. De rödgröna har släppt alla politiska ambitioner utom en - att sitta vid makten allt annat överlåtet de åt administrationen av landstinget att sköta. För hur ska man annars förstå att två ledande landstingsråd öppet erkänner att de inte begripit vad det fattat för beslut när det gäller höjning av högkostnadsskyddet för besök till olika vårdmottagningar? När två landstingsråd inom majoriteten påstår att de inte visste att landstinget kunde lämnat högkostnadsskyddet oförändrat är det obegripligt, särskilt som de sysslar med frågorna på heltid, har engagerat sig i namninsamlingar mot höjning av högkostnadsskyddet, så borde de väl läst på. Det är mänskligt att missa förutsättningarna för en fråga som man inte är så engagerad i, men en fråga där man driver kampanj är det helt obegripligt. Vilken nästa fråga är det man inte har en aning om....?

Sedan visar ju Nyheternas rapportering att vänsterns landstingsråd inte längre står bakom beslutet om högkostnadsskyddet, medan socialdemokraterna gör det - så nu är frågan vad som gäller, kommer det ett förslag om att ändra i budgeten därför att majoriteten inte visste vilket beslut man fattade?!