torsdag, december 29, 2011

Ett fegt beslut

Helt överraskande och utan någon information har den rödgröna majoriteten bestämt att alla återstående distriktssköterskemottagningar ska stängas. Det innebär att man nu för olika vårdinsatser ska åka längre och får en mycket sämre tillgänglighet till vård. För mig är det en oacceptabel utveckling. Distriktssköterskemottagningarna är en viktigt trygghetsresurs och service till medborgarna i mindre orter och på landsbygden. Beslutet innebär att den smygcentralisering som de rödgröna bedrivit under flera år fortsätter och att man prioriterar ner vården utanför hälsocentralerna. 
 
Men det är beklämmande att man inte informerat någon om beslutet, varken medborgare eller landstingsfullmäktige eller styrelsen. Istället har man likt en strykrädd katt som smyger längs med husväggen försökt undvika att skapa någon som helst uppmärksamhet och kunskap om beslutet. Det är att inte våga stå för sina beslut och sin politik och hoppas att man genom att ställa alla inför fullbordat faktum ska komma undan. Det är fegt!
 
När Jessica Rydell i Västervikstidningen påstår att detta är något som alla partier varit med och fattat beslut om då är det inte korrekt (för att uttrycka sig försiktigt). De decentraliserade mottagningarna är inget som något parti utanför majoriteten varit med och fattat beslut om. Hon bör visa upp det protokoll där detta framgår - annars bör hon be om ursäkt!

Den fråga man ställer sig är ju vilka mer dolda beslut som fattats, vad finns mer på den dolda agendan. Hälso sjukvårsförvaltningen ska ju under 2012 spara 60-80 miljoner - vad gömmer sig i dessa besparingar?

torsdag, december 22, 2011

Bra val av hövding!

Det är inte okänt att jag i grunden är tveksam till landshövdingeinstitutionen, eftersom den skapar oklarhet i var ansvaret för en regions utveckling ligger. Men så länge vi har denna institution så är det självklart att vi också i vårt län ska ha en landshövding. Därför är det bra om det är som Barometern skriver på sin webb att regeringen idag utsett en ny landshövding och dessutom valt en god kandidat.

Stefan Carlsson har i sin tidigare roll som VD för apoteksbolaget varit en hel del i länet och bland annat varit med och startat samarbetsprojekt med landstinget. Det är bra att vi får en person som står oberoende av partierna och som kan den statliga byråkratin. Dessutom är han van av exekutivt beslutsfattande och det kan behövas på vår kära länsstyrelse! Så kort sagt - välkommen Stefan!

Se också sr Kalmar

onsdag, december 21, 2011

Ett misslyckande

Idag har vi landstingsfullmäktige och det viktigaste beslutet är det om framtida regionbildning. Beslutet blev ett misslyckande! Inte för att vi fattade ett felaktigt beslut utan för att vi fick en votering som präglades av länets geografi. I den process vi nu går in i behöver vi hålla ihop länet för att vara starka i förhandlingarna, men det försvagades idag. För oss alla är det ett misslyckande, där jag har en del. Men det är klart att ansvaret hamnar tungt på den partiföreträdare från MP som först yrkade avslag på avsiktsförklaringen för en sydsvensk region och att därmed ambitionen att gå vidare med arbetet i en sydsvensk region. Där drog man loss proppen för geografitänket. Ska vi lyckas de kommande åren i en större regionbildning behöver vi nu ta oss ur detta läge, annars kommer spänningar i länet leda till sämre resultat för alla länsinvånare oavsett var man bor. Vi behöver nu lyfta oss i håret och ta ett nytt grepp för att skapa nya utvecklingsmöjligheter för länet. Jag hoppas att dagens omröstning inte skapat allt för stora bekymmer för det fortsatta arbetet.

måndag, december 19, 2011

Konkurser och bantningar

SAAB har nu begärt sig i konkurs, en lång kamp för överlevnad slutade i en sorgsen konkurs. För alla medarbetare och familjer blir de nu en julhelg med osäkerheten än mer uttalad för framtiden. Min förhoppning är ju att det kunnande och den kompetens som finns hos de anställda nu kan komma till sin rätt i övriga fordonsföretag och i nya företag, som har bättre utvecklingsmöjligheter och inte sitter i GMs garn som ska avgöra vad som får göras och inte!
I vår del av landet fick vi förra veckan ett tycker jag än mer sorgset besked - Orrefors Kosta Boda varslar en tredjedel av sina anställda och i Åfors stänger man glasproduktionen. Det är ett besked som innebär kompetensavveckling och att vi förlorar yrkeskunnande som riskerar att gå helt förlorat för framtiden. Det är bedrövligt att det enda återstående konstglasbruket nu ska avvecklas - Åfors. Torsten Jansson beskrev det som den nödvändiga tomteverkstaden i företaget. Där man kan göra det unika och högkvalitativa, medan Orrefors och Kosta står för massproduktionen. Nu verkar Torsten och gänget tro att de högt konstnärliga inte behövs längre. Jag tror att det är helt fel. Om glasrikets företag ska utvecklas så är det designhöjden och det konstnärliga som måste vara bärande - därför behövs Åfors i en framtid. Sveriges glasrike som industribransch håller nu på att försvinna - frågan är om det inte behövs ett nytt grepp om kunnandet och kompetens ska finnas kvar!

torsdag, december 08, 2011

Länsgränstaxa, enklare men dyrare

KLT går idagarna på offensiven med annonser och uppenbarligen pressinformation. Idag har Radio Kalmar ett reportage om den nya s k Sydtaxan som införs från och med måndag. Det är bra att det blir enklare, men det är inte ok att det i ett steg blir 25 % dyrare för dem som pendlar och det är framförallt inte ok att bara för att man passerar en länsgräns så blir det dyrare. Det är inte en acceptabel ordning för ett län som alltid säger sig vilja utvidga arbetsmarknaderna och göra det möjligt att bo i Kalmar län och pendla. Med länsgränsavgifter eller straffavgifter för dem som åker över länsgränsen är det inte troligt att man vinner fler invånare!

onsdag, december 07, 2011

Ekonomi på väg utför!?

Idag redovisades landstingets ekonomi efter oktober månad. Sammanställningen och prognosen visar på att det går fortsatt utför trots att man nu räknar hem ännu mer av kömiljardspengar. Jag är oerhört bekymrad över att vår största förvaltnings underskott, trots uttalanden om kostnadsminskningar inte vänder, utan man har ett underskott på ca 90 miljoner. Idag uttalades att man har grepp om verksamheten - med 90 miljoner i underskott i en förvaltning och ett krympande överskott för hela landstingets verksamhet är det ett djärvt uttalande! Särskilt som helåret kommer bli ett dundrande underskott när man tar hänsyn till uppkomna pensionskostnader.

300 dagar av oro

Idag har vi på landstingsstyrelsen fått en föredragning kring cancervården och hur lång tid det kan ta från det att man har en misstanke om cancer till det att behandling inleds. Bäst är det inom bröstcancervården- Där går det snabbast och det har de senaste åren blivit bättre. Sämst är det för den där man misstänker prostatacancer, där väntar ca 300 dagar av oro innan behandling kommer igång på allvar. Det är oacceptabelt att en man och hans familj ska behöva leva med den ångest och oro detta innebär under så lång tid. Det är därför oavvisligt att vårdprocessen för prostatacancer måste snabbas upp och bli så systematiserad det bara går och därigenom minska orostiden för patienten.

Samtidigt är det ju så att genomlysningen av cancervården som nu sker, visar att det område, cancervården, som många trott att vi haft väldigt bra processer för har inte haft det. Utan systematik och ordning har saknats, trots att det enligt hälso- sjukvårdslagen är högprioriterad sjukvård. Men det är uppenbart så att det är inte förrän man sätter ljuset på en verksamhet, börjar mäta och publikt visa upp resultat som vi får igång starka förändringsprocesser. Därför är Alliansregeringen beslut om en nationell cancerstrategi oerhört betydelsefull och det arbete som nu har inletts gemensamt i de regionala cancercentrumen, väldigt viktigt.

Cancervården i Sverige är bra i internationell jämförelse, men de mätningar vi nu gör visar att den kan bli ännu bättre, 300 dagar av oro är inte ok i en högkvalitativ sjukvård!

måndag, december 05, 2011

Ett steg till

Pugh Rogefelt hade på 70-talet en skiva som hette Ett steg till, den var bra och den var en stor succé då. Den låttiteln summerar också väl det beslut vi tagit i regionfrågan idag. I landstingsstyrelsens au har vi idag ställt oss bakom ett ja till avsiktsförklaringen att bilda en sydsvensk region, men samtidigt markerat att det är bara inledningen på en process där vi inte tar slutlig ställning till regionbildning förrän mycket arbete är gjort och andra alternativ prövats i relation till syd alternativet.

Jag vet att många är fundersamma, men läget är så att en tydlig majoritet av länets kommuner har sagt ja till att gå vidare med en regionbildning söderut, men samtidigt har vi dels en minoritet av kommuner i länet som säger nej och det faktumet att Region Skåne så tydlig sagt att de har inte bestämt sig. Därför måste vi både gå vidare med en regionbildningsprocess söderut och göra ett så bra arbete som möjligt med det. Men till dess att vi och Skåne bestämt sig/oss stängs inga dörrar åt något håll.

Frågan sliter i många av våra partier, men min förhoppning är att vi på onsdag kan ta ett beslut utan omröstning där vi ställer oss bakom förslaget. Det är ett litet steg på vägen mot det alla kommuner uttalat stöd för - Kalmar län behöver gå in i en större region!


Se SR Kalmar, Västervikstidningen,

fredag, december 02, 2011

Vad kostar en länsgräns?

Jag fick för ett tag sedan frågan varför man höjer pendlarkostnaderna när Öresundstågen med Veolia börjar köra hela vägen till Kalmat och SJ försvinner som operatör. Jag visste då inte vad frågan handlade om och har ännu inte fått några bra svar - trots att jag försökt genom att ställa frågan både till landstingsstyrelsens ordförande och till VD för KLT, ingen av dem har svarat.

När jag studerar KLTs hemsida så kan jag bara konstatera att de har sannolikt slutit ett exempellöst dåligt avtal som straffar de länsbor som har mage att pendla över en länsgräns. Man har infört något som kallas sydtaxa och som innebär att allt pendlande över en länsgräns blir dyrare, oavsett var i länet man bor. Däremot den som pendlar inom länet har en betydligt lägre avgift. Kalmar län behöver fler som vill bo här, vi behöver skapa möjlighet för människor att nå en större arbetsmarknad för att de ska kunna bo här. Därför är det ofattbart att när man nu har en chans att införa en jämlik pendlingskostnad oavsett om det är inom länet eller över länsgräns som man pendlar så tar man inte den. Det är inte acceptabelt att höja pendlingskostnaderna i ett steg med 25 % för den som reser och det är inte ok att införa en länsgränsavgift.

Just nu kostar länsgränsen ca 300:- per månad för den som pendlar från min hemkommun - det är inte ok!