tisdag, maj 31, 2011

Papperslösa ska få vård

Idag har regeringens utredare i fråga om vård för papperslösa flyktingar redovisat förslag. Det går ut på att de ska få vård på samma villkor som oss övriga medborgare - det är bra! Jag hoppas nu att detta får en snabb behandling så detta viktiga förslag blir verklighet snarast!

Läs Dagens Medicin, SvD,

Rödgrön skattehöjning

I landstingsfullmäktige hanterar vi idag den skattehöjning som de röda vill driva igenom. Utan underlag, tydliga prioriteringar och systematiskt utvecklingsarbete tänker de rödgröna i ett slag spendera 30% mer på länets kollektivtrafik. Vi behöver utveckla kollektivtrafiken, men det är varken lämpligt eller rimligt att besluta om i ett steg utan det bör ske stegvis så att man kan se att nya linjer och satsningar har avsedd effekt. Men det gäller inte för de röda, här ska det spenderas är deras slagord - om det har avsedd effekt verkar man inte bry sig om!

Skattehöjningen på 125 miljoner innebär att man de närmaste åren tar in mer än 100 miljoner mer än vad kostnaderna utvecklas i det mest ambitiösa läget. Det betyder att man övertaxerar medborgarna! Det intressanta är att Anders Henriksson tydligt i debatten lovade att dessa övertaxeringspengar ska bindas till kollektivtrafiken. Det betyder att när majoriteten publicerar sin budget i höst så måste de ha ett överskott på ca 170 miljoner eftersom överbeskattningspengarna inte får användas för att klara landstinget ekonomiska mål. Ska bli väldigt spännande att se hur de klarar det eller om vi redan i höst får ett löftesbrott?!

Se Radio Kalmar

fredag, maj 27, 2011

Med (m)edborgaren i centrum

Radio Kalmar har de senaste dagarna berättat om en kvinna som bor i Nacka kommun och som har sommarhus på Öland. Hon är strokedrabbad och behöver hemtjänst av olika slag. Nu har hon ansökt om att ta med sig hemtjänsten till sin sommarbostad. Det nekar nu Nacka kommun henne! Jag måste säga att det är sorgligt att man på det sättet förnekar en medborgare möjligheten att själv bestämma över sitt liv och sin vardag. Det borde vara en självklarhet att hon beviljades denna rätt. Det är oerhört tveksamt att Nacka kommun använder en enskild medborgare som slagträ i en juridisk diskussion, där de är missnöjda med den lagändring som genomfördes 1/5 och som innebär att Nacka kommun och inte i detta fallet Borgholms kommun ska betala för hemtjänsten. Skärpning Nacka - agerandet är inte värdigt en kommun styrd av ett Alliansparti!

(V)illfarelsens politik


I en debattartikel för en tid sedan i Östran går vänsterpartiets ledande företrädare i länet till storms mot det man kallar vinster i vården. Det är en artikel fylld av sakfel och överdrifter, men det kanske behövs för att få ihop den vänsterpartistiska politiken. Några exempel:
- det är riksdagen inte regeringen som infört vårdval för hela landet – vilket inneburit två hundra nya vårdcentraler både privata och offentliga.
- det är inte sant att den mesta sjukvården som drivs privat ägs av riskkapitalbolag – flest är personalägda eller småföretag, där Praktikertjänst är ett föredömligt sådant.
- det är inte sant att allianspartierna någonsin velat sälja länets sjukhus – vi prövade dock att driva Västerviks sjukhus på entreprenad, vilket är en väsentlig skillnad.

Jag kan fortsätta min uppräkning men någotslag av politisk heder hade ju varit välgörande, men det är klart har man svaga argument för sin sak så får man väl överdriva!

Men när det gäller själva grundtemat så finns det skäl att fundera en hel del – vänsterpartisterna är emot vinster i vården! Det är en helt acceptabel åsikt, även om inte jag delar den. Men det verkar att var en enögd syn på vinster i vården. För när de beskriver det förskräckliga med vinster så handlar det bara om vem som driver en vårdcentral, inte om något annat. De mesta vinsterna i vården skapas ju i helt andra delar, nämligen vid inköp av läkemedel, i driften och inköpen av medicinsk teknisk utrustning, användandet av höftproteser i ortopedin, byggarbetena som bygger våra sjukhus osv osv. Där finns de verkliga vinsterna i vården och om detta skriver de inte en rad. Men var konsekventa och ärliga, är ni emot vinster i vården då bör ni ju bli tydliga med att all verksamhet runt sjukvården också ska socialiseras.

För min del och för Centerpartiets del så är vinster i vården både rimligt och viktigt eftersom de bidrar till att skapa nya läkemedel, nya behandlingsmetoder, nya arbetsmodeller in i vården och höjer kvaliteten. Vi har ett offentligt sjukhus i Sverige som under lång tid drivits i privat regi på entreprenad, det är S:t Görans sjukhus i Stockholm. De är nu förebild för många sjukhus i landet när det gäller att skapa sammanhållna och mer välfungerande vårdprocesser. Det arbetet har genererat vinster, men det har framförallt förbättrat vården för Stockholmarna, så bidrar vinsten till nya lösningar och innovationer. Men i vänsterpartiets Sverige är det förkastligt och det är bara att beklaga!

Ovanstående fanns i Östran häromdagen!

tisdag, maj 24, 2011

Mer klinisk forskning - men hur?

I dag har utbildningsministern en egen debattartikel på DN debatt om betydelsen av klinisk forskning och det faktum att den under en lång rad av år minskat i Sverige och det är bra att han lyfter frågan. Men det jag inte förstår är att han skriver en debattartikel som innehåller så lite substans men ett högt tonläge som saknar motiv. Framställningen insinuerar att landstingen förhindrar klinisk forskning eller till och med obstruerar, och jag kan lova ministern att så är inte fallet.
Det som istället har hänt är ju att kampen om tiden på våra sjukhus har blivit allt större, men den är ju typisk för alla universitetsmiljöer inklusive universitetssjukhusen. På universiteten är det kampen mellan lärartid och forskartid, på universitetssjukhusen är det kampen mellan vårdinsatser och forskning. Dock är det ju så att kliunisk forskning förutsätter kliniker, dvs framförallt doktorer som finns mitt i vårdens vardag och arbetar där. Därför är det ju märkligt att använda olika hot som argument, istället behövs ju nytänk och nya lösningar som ökar möjligheterna till kombinationstjänster mellan forskning och vård, men där saknas idéer helt i debattartikeln.

Jag tror att den utredning som snart kommer att redovisas och som kommer att föreslå nya friska pengar till svensk behandlingsforskning är en viktig pusselbit för att höja andelen klinik nära forskning. Här är det viktigt att landstingen och staten sluter upp bakom det förslaget så att det blir verklighet - det borde utbildningsministern snarare försöka säkerställa än att fara ut med diverse hot om medelstilldelning och att dra in rätten till benämningen universitetssjukhus! Det finns flera olika utredningar som utbildningsministern kan göra verkstad av - gör det!

måndag, maj 23, 2011

Patienterna först!

Alliansregeringen initierade förra mandatperioden arbetet med en nationell cancerstrategi. Syftet med den har varit att staten och landstingen tillsammans ska säkra utvecklingen av en hög kvalitet i cancervårdens alla delar. Idag skriver SvD om den överenskommelse som gjorts mellan SKL och staten som bl a fokuserar en koncentration av behandlingen av de väldigt sällsynta cancerdiagnosera. Det är bra, men det är inte den som säkrar en hög kvalitet på cancervården i landet. Det arbetet handlar om att vi måste höja kompetensen ute i kommunerna kring palliativ vård, vi måste i landstingen göra mer strikt arbetsdelning mellan olika sjukhus så att behandlande läkare får tillräcklig erfarenhet och kompetens och inte väligt sällan behandlar en viss cancerdiagnos. En viktig pusselbit är att höja kvaliteten och flödet i de vårdkedjor som cancervården är uppbyggd kring. Här finns väldigt mycket att göra eftersom vi idag inte ens säkert kan mäta hur lång tid det tar från misstanke om cancer till dess att behandling startar. För patienterna är det viktigt att här sker en systematisering och samordning mellan olika delar av vården så att kedjan fungerar sammanhållet - det gör den inte idag.

Nationell samordning är en pusselbit, men för att skapa en högkvalitativ cancervård är det enbart en väldigt liten den, mycket mer måste ske ute i landstingen och mellan olika nivåer i vården - för patienternas skull!

lördag, maj 21, 2011

Skåne moderaterna sänker ny sydsvensk region

Idag har Moderaterna i Skåne haft förbundsstämma och där beslutat om hur de ser på en ny sydsvensk region. Beskedet är nej till 2014 och att om det ska ske 2018 så ska nytt beslut och besked ges i god tid före valet 2018. För mig betyder det att man i praktiken också stänger möjligheten till en sydsvensk region helt eftersom det knappast är möjligt för moderaterna i region Skåne att skriva på en förbindelse med Kronoberg och andra län under kommande höst om att bilda en ny region, vilket är kravet i det avancerade regionpussel som nu pågår. Förvisso kan den förhoppningsfulle säga att de har ju inte formellt sagt nej, men de har inte sagt ja till ett arbete med syfte att leda till en ny region 2018 och det är ju vad som krävs redan under kommande månader.

Jag hoppas detta leder till en omstart i samtalen mellan Smålandslänen och att vi nu får i gång en realistisk regiondiskussion, för det behövs verkligen!

Se Sr Malmöhus

torsdag, maj 19, 2011

Sorg i glasriket

Idag kom beskedet som ytterligare krymper glasriket och ännu ett hantverk förlorar sin industriella miljö. Det är tyvärr slutsatsen av att Orrefors Kosta Boda nu lägger ner kristallslipningen mm i Orrefors. Tyvärr fortsätter den negativa utvecklingen i glasriket, i varje fall i den del som är industriell produktion och som skapar arbete i vår del av landet.

Jag förstår bolagets resonemang att man inte kan bedriva verksamhet som inte är lönsamt över tiden. Men det illustrerar ju också att man inte lyckats produktutveckla inom denna del av produktionen, och det bär företaget ett stort ansvar för. Och jag kan ju inte låta bli att undra över vad det blivit av med alla de stora satsningar på nya exportmarknader som New Wave skulle bidra med när man köpte Orrefors Kosta-Boda, det verkar mest ha blivit hotell och köplada i Kosta. Det känns varken framtidsinriktat och tillräckligt!

Se Barometern, SR Kalmar, Östran, DN, SvD

onsdag, maj 18, 2011

Läs detta Jessica!

I landstinget i Kalmar län och i länets tidningar har vi då och då en debatt med olika miljöpartister kring alternativ medicin. Den senaste tiden har det bland annat rört Homeopati som är helt utan evidens, men det finns miljöpartister som vill att det ska användas i den evidensbaserade vården.

Idag har ett antal miljöpartister en väldigt bra debattartikel i SVD kring alternativ medicin och att vurmandet för den inte hör hemma i miljöpartiet. Min lilla undran är om Jessica Rydell, landstingsråd för MP, skulle kunnat skriva under den debattartikeln. Det vore särskilt värdefullt med en kommentar eftersom just MP landstingspolitiker från Kalmar län pekas ut i artikeln. Det säger något om hur detta uppfattas! Så Jessica en liten kommentar på bloggen skulle duga fint för min del som en tydlig markering att också du anser att vurmande för alternativ medicin är något som inte hör hemma i Miljöpartiet eller i landstingspolitiken!

tisdag, maj 17, 2011

Invandring - utbildning - bättre villkor!

Regelbundet kommer det artiklar om personalbrist i sjukvården, både akut och i det längre perspektivet. Idag är det DN som redovisar att vi i det längre perspektivet står inför brist på personal, både läkare och sjuksköterskor.

Här finns ett historiskt bekymmer där staten innan Alliansregeringen tillträdde 2006 inte utökade antalet platser på läkarutbildningen, utan i skön förening med berörda fackliga intressen höll tillbaka antalet platser. Det medför att den stora utökning av antalet platser på läkarutbildningen kommer inte ha gon reell effekt förrän om 5-8 år,samtidigt så förstärks pensionsavgångarna.

För att lösa våra problem menar jag att vi behöver göra flera olika saker:
1) förstärk läkarutbildningen ytterligare, genom att bl à sprida den modell för läkarutbildning i norra Sverige till resten av landet. det skulle betyda att vi i Kalmar län skulle ta ansvar för ett antal läkarstudenter som har sin grundutbildning vid Hälsouniversitet i Linköping och fortsättning på Linneuniversitet.
2) erbjud alla de ungdomar som läser utomlands till läkare goda möjligheter att få motsvarande AT tjänster i Sverige och ST tjänster.
3) mycket aktivare arbete med arbetskraftsinvandrig, landstingen behöver nog gemensamt starta den typen av insatser.
4) stärker incitamenten för att arbeta i vården så att det finns goda skäl både lönemässigt och anställningsvillkor i övrigt att arbeta i vården.
5) förstärk mångfalden i vården så att personalen har flera arbetsgivare som konkurrerar om personal, det driver på utvecklingen av goda anställningsvillkor.

För det finns inte en åtgärd att vidta om vi ska lösa dessa frågor framöver, utan det är många åtgärder som gemensamt kommer bidra till en lösning!

måndag, maj 16, 2011

onödig förtida skattehöjning

Idga har vi i Landstingsstyrelsen hanterat frågan om att landstinget ska ta över ansvaret för kollektivtrafiken i länet, det är bra och om detta är vi ense. Men på vägen har de rödgröna lagt grunden till en konflikt som kommer att ha återverkningar de kommande åren. Kalmar län behöver utveckla kollektivtrafiken, men frågan är i vilken takt och med vilken finansiering. Istället för att låta den frågan beredas ordentligt och ges ett riktigt underlag som vi i landstinget gör med alla andra verksamhetsökningar så har de rödgröna idag slagit fast att man ska höja skatten med 25 öre för att få in 125-130 miljoner som ska finansiera utökning av kollektivtrafiken de kommande 3-4 åren. Det innebär också att man medvetet höjer skatten i onödan för länets invånare eftersom man erkänner från den röda sidan att man har inte kostnader de närmaste åren motsvarande intäkterna som skattehöjningen ger. Dessutom ställer man inga krav på rationaliseringar och effektiviseringar som skulle kunna bidra till att finansiera en utveckling av kollektivtrafiken. Sanningen är att detta är ett försök från de rödgröna att rädda sina ekonomiska resultat de kommande åren, inte att bara finansiera kollektivtrafiken, men det kommer man aldrig erkänna!

Kort skrivet är detta oansvarigt och en rejäl vänstersväng i landstingspolitiken!

Frågan beskrivs på olika sätt i media i eftermiddag - se VT, Barometern och radio kalmar. Läs också Pierre Edströms blogg!

torsdag, maj 12, 2011

Konstlad motsättning

Dn har den senaste tiden haft ett antal bra artiklar om olika sjukvårdsfrågor. Idag lyfter de frågan om tillgänglighet hotar vården för dem som lider av en kronisk sjukdom. Det är en ståndpunkt som av och till odlas av olika professionsföreträdare, särskilt läkare. Det är därför inte förvånande att läkarförbundets nya ordförande anför argumentationen i artikeln. Men den blir inte mer korrekt för det!
När en doktor har bedömt att en patient behöver en undersökning hos en specialist eller en behandling så tar det varken mer eller mindre resurser för sjukvården om man gör det i rätt tid. Resursåtgången bestäms av beslutet att göra en ytterligare insats och det finns ingen vårdgaranti i världen som påverkar det beslutet - det är doktorns eget beslut.
Därför är det intellektuellt ohederligt att påstå att det finns en motsättning mellan tillgänglighet och vård för våra kroniker.

Men tyvärr är det ju så att om man vill till bra flöden i vården måste scheman läggas med längre perspektiv, teamarbetet mellan olika delar i vården bli bättre, kort skrivet doktorernas frihetsgrader minskar och behovet av att inordna sig i vårdteamet blir större och det är där det egentligen klämmer och det är beklämmande!

onsdag, maj 11, 2011

LOVad vare RUT

Igår hade jag förmånen att göra ett studiebesök i Mönsterås tillsammans med Chatarina Håkansson Boman - statssekreterare hos Maud Olofsson. Vi träffade dels den person som på Mönsterås kommun varit ansvarig för arbetet med att införa LOV i kommunens hemtjänst och dels en ung kvinnlig företagare Jessica Hult som driver företaget Iron Maid.

De berättade om hur det fungerar i Mönsterås och Jessica som då både arbetar med Lov och med Rut tjänster kunde beskriva hur ett antal äldre väljer att använda service genom Rut istället för att söka hemtjänst. Skälet är enkelt, när man enbart behöver tjänster då och då och behovet varierar är det enklare att använda RUT eftersom man då bestämmer helt själv hur det ska bli gjort. Som äldre bestämmer man helt själv och oftast till en lägre kostnad än vad hemtjänsten skulle inneburit. För kommunen betyder det att man får färre hemtjänstärende som enbart innehåller enklare service, dvs man sparar lite pengar men framförallt kan hemtjänsten inriktas på de äldre som har större behov - personalens kompetens tas då till vara på ett mycket bättre sätt.

Jag tror att detta är en utveckling vi kommer se mer och mer av i takt med att allt fler väljer att nyttja Rut tjänster och det är bra för alla parter.

De tråkiga vi kunde konstatera var att Mönsterås och Västervik är så här långt de enda kommuner i läNet som erbjuder valfrihet i hemtjänsten genom LOV. Det är bedrövligt att vi inte ens i de Alliansstyrda kommunerna kommit längre, det krävs en skärpning!

måndag, maj 09, 2011

Befolkningsras i länet!

Idag har befolkningssiffrorna för första kvartalet för länet och landet presenterats. De är bedrövliga! I hela länet är det enbart Mörbylånga som kan glädjas över en befolkningsökning, i övrigt är det en minskning. Återigen finns det två faktorer som sticker ut när man ser statistiken.

1) Kalmar räcker inte till! Det är märkligt att en residensstad med ett Linneuniversitet inte kan växa, inte vara draglok för länet. Varför det är så vet inte jag - det måste Kalmar politiken svara på. Men att det saknas tillväxt är helt uppenbart. Mina kamrater i Centerpartiet behöver återigen både ställa frågor till den sittande majoriteten och utveckla ett alternativ - för Kalmar län kommer aldrig bli starkare om vi inte har en residensstad som växer.

2) Det är bekymmersamt att invandringen är så låg till vårt län! Vårt län har i jämförelse med kringliggande län en nivå på invandringen som gör att vi inte växer. Återigen blir tydligt att om vi hade haft samma nivå på invandring som andra län så hade vår situation varit annorlunda - vi hade vuxit. Regionförbundet har startat ett projekt inom detta område, det behöver så snart som möjligt leda till verkstad. Vi behöver gemensamt i länet samla oss till ett konkret arbete som kan bidra till att ändra vår utveckling.

Sedan är det ju så att vår utmaning är gigantisk för de kommande åren beroende på att vi har äldst befolkning i landet. Vi behöver möta den utmaningen - igår:-)!

fredag, maj 06, 2011

Dags att lämna den sociala förklaringen

För någon vecka sedan presenterades den statliga utredningen om ny missbrukspolitik och missbruksvård. Förslaget innebär att vi i Sverige byter spår i synen på missbruk och mer konsekvent ser det som en beroendesjukdom eller som det i en bra DN artikel idag beskrivs som en hjärnsjukdom.

Det är förvisso helt uppenbart att blir man väldigt beroende av alkohol eller droger eller... så leder det också till svåra sociala konsekvenser för de allra flesta. Men det den nya forskningen visar är att det är inte sociala faktorer som är förklaringen utan genetiska och somatiska förklaringar som är betydelsefulla och därmed bör grunda satsen vara att behandla det som sjukdom och inget annat!

Jag tror dessutom att precis som det framgår i DN så underlättar det för den som drabbas av att det är en sjukdom som jag inte är skyldig till...

Jag inser att detta skifte i synsätt är politiskt svårt för en del men för den som drabbas är jag helt övertygad om att det är ett nödvändigt skifte om vi ska ge människor en bra beroendevård och ge dem som drabbas av dessa sjukdomar en vård som är likvärdig den vård som ges andra sjukdomstillstånd.

torsdag, maj 05, 2011

Jönköping ställer sig vid sidan av!

Idag har landstinget i Östergötland och Östsam bjudit in till en samtalsförmiddag kring regionbildning och i syfte att synliggöra Östergötlands förhållningssätt. Vi är deltagare från Kronoberg, Kalmar, Sörmland, Örebro och så klart Östergötlands län. Det är kommuner, landsting och regionförbundsföreträdare i en salig samling.

Från Jönköpings regionala nivå finns inga företrädare från något politiska parti, ej heller från landsting och regionförbund. Det finns ett undantag - Tranås kommun. Det är bedrövligt att hela det politiska ledarskapet nu är så fångade i den lösning att man ska bilda eget att ingen finner det mödan värt att delta i samtalet - oavsett synsätt. Och det hade kanske varit klokt att höra Kent Johanssons information om förutsättningar för regionbildning. Kommunerna måste var och en säga ja till den lösning landstinget nu driver med en egen jönköpingsregion, för att man ska kunna klara av att skapa en tydlig uppgiftsfördelning mellan en ny regionkommun och de olika primärkommunerna.

Men framförallt är det bedrövligt att man isolerar sig - kära jönköpingsbor det finns ingen framtid i isolering och ordspråket själv är bäste dräng är inte giltigt när man vill skapa utveckling!

onsdag, maj 04, 2011

Använder vården i länet katetrar med silverlegering?

Deltar idag på en SBU konferens om kunskapsluckor i vården. Både i Västra Götaland och Stockholm har man egna verksamheter för HTA ( health technology assesment) där man undersöker frågor kring olika behandlingsmetoder om de har evidens och hur kunskaps äger för dem är. Ett exempel på vad man i Stockholm har studerat är huruvida katetrar med silverlegering ger mindre infektioner än vanliga katetrar. Kan förefalla trivialt, men eftersom skillnaden i pris är 100 kronor per kateter är det vårdekonomiskt inte oviktigt eftersom det används mycket katetrar i vården varje dag. Resultaten av studien var att när man går igenom kunskapsläget så finns det inget som visar att de dyrare katetrarna har bättre resultat. Varvid Stockholm bestämde att man ska inte använda den dyrare lösningen, men som det sades vid konferensen, det finns andra landsting som använder katetrar med silverlegering och frågan är på vilken grund de fattat sitt beslut? Min fundering var hur det är hemma i Landstinget i Kalmar län!

SBU har fått ett regeringsuppdrag om att arbeta med att synliggöra och kartlägga kunskapsluckor i vården. Avsikten är att vi på det sättet ska undvika att fortsätta att ge behandlingar som har svagt stöd eller där vi inte vet om en behandling är bra eller ej. Exempel på vilken betydelse detta har är många men ett vardagsexempel som illustrerar betydelsen av detta är den klassiska rekommendationen att spädbarn ska sova på magen....

Det var en rekommendation som kända och renommerade läkare gav under lång tid, men det var något som man inte hade vetenskapligt stöd för. Och när man sedan startade observationsstudier så visade det ju sig att risken för att barnet skulle dö i sk plötsligt spädbarnsdöd var mycket större om barnet sov på magen. Rekommendationen var inte bara ovetenskaplig den var dessutom farlig!

Därför är det bra att detta arbete nu startar på nationell nivå - det kommer över tid ge oss säkrare vård. Utmaningen för oss som verkar i landstingen är att se till att de resultat som nu skapas får spridning ute i vården - att lärandet utvecklas så att kunskapen når patienterna!

tisdag, maj 03, 2011

Diskriminerar vården?

Idag har vi varit på besök på en av länets hälsocentraler och utöver gruppmöte så mötte vi från centerns landstingsgrupp också delar av personalen. Vi mötte engagerade och ansvarstagande medarbetare, men som tyckte att de inte hade jyssta förutsättningar för sitt jobb. Man arbetar i lokaler från 70- talet som inte ens har omklädningsrum för personalen och fått ärva en kostnads ils för lokaler som man inte kan påverka men som stjäler en allt för stor del av ersättningen i vårdvalet. De sade det aldrig, men det låter som om deras förutsättningar kan beskrivas som diskriminerande i jämförelse med andra delar av länet.

Men det som verkligen väckte frågan om diskriminerande var när vi fick höra patientberättelser om hur t ex en person med hjärtproblem och som är över 75 år inte erbjuds samma vård som den som är und 75 år av det närliggande sjukhuset. Eller berättelsen om den som är i asylsituation inte erbjuds likvärdig vård trots att man borde det utan man från olika enheter i landstinget skjuter patienterna ifrån sig och försöker undvika att ta ansvar - av ett skäl - man saknar de fyra sista siffrorna i personnumret.

Det spelar ingen roll hur bra landstinget i Kalmar län klarar olika mätningar om vi som en del i den processen börjat diskriminera olika individer för att man är för gammal eller för att man är asylsökande - detta är inte acceptabelt och jag ska göra vad jag kan för att vi ska ändra på detta!

måndag, maj 02, 2011

Röd skattehöjning i onödan

Idag på landstingsstyrelsens arbetsutskott visade den rödgröna majoriteten sitt rätta ansikte - en rejäl skattehöjning i onödan. Bakgrunden är ju den att vi är överens om att flytta ansvaret för länets kollektivtrafik till landstinget. I samband med det har funnits en samstämmighet att vi för att knyta ihop länet och göra det rundare ( om det nu är möjligt) ska höja ambitionerna för kollektivtrafiken. Men därifrån är vi inte riktigt överens och det är av flera skäl:
1) Den beskrivna ambitionshöjningen från bl a KLT är en blandning av nya förslag och sådant som skulle gjorts oavsett förändringen i ansvar. Ett exempel på detta är tågsatsningen på Kust till kust, den har vi sedan tidigare fattat beslut om och skulle finansierat. Den är inte en ny ambitionshöjning, även om den är viktig!
2) Den ambitionshöjning som skisseras i underlagen tar minst fyra år innan den får full kraft och det är orimligt att nu säga att den kommer att kosta exakt 100 miljoner - det kan vara både plus och minus...
3) Ambitionshöjningen borde istället beskrivits i vad det är som ska uppnås och principiellt göras och sedan får landstinget på vanligt sätt budgetpröva och skapa finansiering för det som ligger längre bort i tiden.
4) Den tänkta ambitionshöjningen har man i det rödgröna beslutet förutsatt bygger på 100 nya friska miljoner inte att man kan lösa en del genom effektiviseringar genom att vi nu skapar en stor samlad enhet för all kollektivtrafik i länet, det vore ju sorgligt om vi inte kan skapa en effektivare lösning med en samlad organisation.

Den rödgröna majoritetens hantering av frågan innebär att man ska genomdriva i landstinget en skattehöjning för kostnader som man inte har de närmaste åren, dessutom en höjning som ger mer än 100 miljoner - man har verkligen tagit i så att man ....Istället för att söka en konsensus lösning väljer man konfrontation, jag begriper inte det. Men det är väl som vanligt snäva partitaktiska överväganden som styr, dels det låter retoriskt snyggt med en storsatsning om 100 miljoner, dels att man vill inte lova utan en satsning som sedan är så stor att den kräver nya intäkter när man närmar sig valet 2014. Det är en diskussion man inte vill ha - så för att uppnå detta så höjer man skatten långt före pengarna behövs och man har prövat andra lösningar såsom effektiviseringar - tala om att låt medborgarnas intresse stå tillbaka.

förnyelse av beroende och missbruksvård

I fredags var jag på en seminariedag kring förslaget till reformering av missbruks och beroendevården. Det var en väldigt bra genomgångs som huvudsekreteraren gjorde och som han sedan fick opposition på under eftermiddagen. Jag hörde delvis en presentation av utredningen redan i torsdags på SKL - tyvärr var den väldigt färgad av färdiga åsikter och föreställningar - istället för att ta utredningens förslag och pröva dem nu när de äntligen är presenterade. För det är ju trots allt så att varken kommuner eller landsting kan hävda att denna vård fungerar bra. Det är oacceptabelt att man som patient får helt olika nivå och innehåll i vården beroende på var man bor i landet. Det är trots allt så att vi har fler som lever med beroendesjukdomar som dör jämfört med andra länder osv osv. Sammantaget finns det starka skäl att vara ödmjuk och pröva de olika förslag som utredningen lägger fram.

Det är tyvärr en väldigt stor risk att diskussionen nu kommer präglas av att olika verksamheter och huvudmän bevakar sina positioner istället för att pröva de förslag som lagts fram. Det är nog trots allt så att vi i Sverige måste titta på den aktuella forskningen och fundera på vad den betyder för utvecklingen och vilka förändringar den väcker.

Jag tror också att vi som politiker måste inse att den som lider av en beroendesjukdom behöver samma slags kvalitet och säkerhet som andra patienter, och samma stöd som andra kroniker grupper - men dit har vi fortfarande en lång väg att vandra!! Vi alla som är aktörer bör nu lägga ner tvärsäkerheten och utifrån missbruksutredningen fundera på hur gör vi verkstad för att få en mer jämlik vård i hela sverige - om det kräver förändringar i huvudmannaskapsgränsen mellan kommuner och landsting så må det ju ske!