torsdag, maj 31, 2012

RUT och hemtjänst

De senaste dagarna har i olika media redovisats användningen av både RUT och ROT. Barometern hade ett väldigt intressant reportage häromdagen (tyvärr ej på webben) om hur RUT växer och ger arbetslösa arbete. Och det ska man komma ihåg det var ett av de viktiga skälen för skapandet av RUT systemet.

När jag har varit ute på olika besök i länet och mött både RUT företagare och människor som använder RUT så är det ett bestående intryck, man gör det för att man kan bestämma själv över vad som görs, man känner den som kommer och man styr när det görs. För många äldre har det varit ett huvudmotiv, att slippa gå igenom hemtjänsten behovsprövning och dess styrande effekt på vad som görs, när och vad. Dessutom är det ju så att RUT tjänsterna i bland fyller ut sådant som inte faller inom socialtjänstlagens reglering av vad som ska vara hemtjänst. Därtill är det så att RUT kan för den som inte har så stora behov av städhjälp vara billigare än att anlita hemtjänstsystemet.

Jag måste därför erkänna att jag blev negativt överraskad när jag i morse hörde och sedan läste Radio Kalmars nyhetsinslag om en kvinna på Öland som använder RUT och som lite drastiskt uttryckte det "jag vill ha städat i mitt skafferi och på andra håll så jag inte får kackerlackor..." Hela vinklingen av inslaget går ut på att borde inte det vara så att det hon vill ha hjälp med är hemtjänst och underförstått är det inte dålig hemtjänst som inte ger det....
Jag menar att det är ett väldigt tveksamt perspektiv på vad som ska vara hemtjänst. Hemtjänsten har huvudfokus omvårdnad och omsorg och den ska behovsstyras. Det är länge sedan hemtjänst var fokuserat på städning och renhållning. Kvaliteten i hemtjänsten ska mätas på den helheten och på förmågan att möta växande behov, inte på förmågan att städa! Dessutom är det ju så att RUT är ett annat sätt att genom offentliga insatser göra hemservice tillgänglig, så ur samhällsstödsfunktion torde det ju för enskilde spela kvitto om man tar emot det som RUT eller hemtjänst, särskilt som RUT upp till en viss nivå av nyttjande är billigare än hemtjänst,

Sedan kan det som kuriosa nämnas att jag har mött kvinnan i fråga och hon hade inget negativt att säga om hemtjänsten utan bara positivt att säga om RUT tjänsten hon hade. Men det kanske var en för enkel nyhet för Radio Kalmar...!

Läs också Pierre´s blogg!

onsdag, maj 30, 2012

Ja till sprutbyte!

I förra veckan fick vi informationen om att vi har fått ett antal nya HIV fall i länet (se Östran), sannolikt beroende på att man som missbrukare har delat smutsiga sprutor med varandra. Det är en illustration till varför vi behöver ett sprutbytesprogram i Kalmar län. Därför är det väldigt bra att Kalmar kommun i måndags äntligen tog beslut om att säga Ja till ett program. Tyvärr har denna process tagit lång tid!

Nu är det viktigt att vi får igång arbetet och det är glädjande att smittskyddet på länssjukhuset nu säger att man är på full gång med förberedelser. Jag vet att det finns de som är skeptiska, men det beror på att man som jag ser det anlägger fel perspektiv på frågan. Sprutbytesprogram är ingen drogbekämpningsfråga, det är en hälsofråga. Det gör att de som är fast i narkotika träsket får ett skäl att söka kontakt med vården, för att få rena sprutor, men också för att ta del av grundläggande hälsouppföljning, någon möter dem och kan hjälpa till med hälsan. Dessutom bidrar ett program till att minska smittspridning i samhället. Ibland finns en underliggande ton i debatten om att narkomanen får skylla sig själv, för mig är det en oacceptabel människosyn.

Sedan illustrerar den långsamma processen i detta ärende behovet av att få till en lagändring så att landstinget självt kan fatta beslut om att inrätta ett program, det skulle kortat vår process i Kalmar län med ett år!

Läs oxå GreenJessica, Östran, SR Kalmar

måndag, maj 28, 2012

LO bildar nytt parti!

I helgen hade LO kongress och valde ny ledare. Det blir säkert intressant. När jag läser en del referat från deras kongress och sedan Karl-Petters första tal så är min första slutsats, han tänker ombilda LO till ett parti, men vänta var det inte de man gjorde när S bildades... har jag missat något? LO ordförande säger i sitt tal så är:
"– Vi har förlorat två val"
"- Ett nytt program för full sysselsättning ska tas fram före nästa val."
Så där kanske en ny partiledare bör säga, men jag visste inte att LO förlorade valet, det var väl sossarna som gjorde det. Och någon bör kanske uppmärksamma den nye LO ordförande om att det var ca hälften av hans medlemmar som röstade på S, inte fler. Av det kanske man borde dra slutsatser....Han är inte vald som partiledare och hans medlemmar rösta på flera olika partier. Hur hade det varit om LOs ordförande hade ägnat sig åt det han arbetar med, arbetsmarknads relationer och överenskommelser, hur han ska hjälpa medlemmar och medlemsförbund att lyckas bättre i arbetet för medlemmarnas anställningsvillkor. Den nye LO ordförande lever kvar i en tid som för länge sedan är gången och så länge LO ser sig som ett parti som ställer upp i val kommer medlemsraset fortsätta. Förvisso är jag inte LO medlem men jag är med i ett fack för att det ska arbeta för mina anställningsvillkor inte för att man låtsas vara ett politiskt parti och så tror jag många LO medlemmar känner.

Läs SvD, Aftonbladet.

Framtidens miljöpolitik

Så här dagarna efter miljöpartiets kongress finns det ju alla skäl att fundera över hur den framtida miljöpolitiken ska se ut och drivas. Att miljöpartiet allt mer fastnar i lösningar som handlar om förbud och förhinder är väldigt problematiskt eftersom det ger dem fel kompisar i kampen för en utveckling av miljöpolitiken. De närmar sig alltmer vänsterpartiets positioner och inställningen att allt löser sig med några rejäla förbud är farlig och skattehöjningar. Jag är övertygad om att om vi ska få en miljöpolitik som har acceptans hos Svenska folket men också globalt måste vi hitta andra lösningar som kombinerar miljöriktig utveckling och bättre livsförutsättningar både i Sverige och globalt. Därför är det väldigt synd att MP söker sig vänsterut istället för att bejaka hållbar tillväxt och teknikutveckling och söka ett samarbete med Centerpartiet. Jag är övertygad om att det skulle vara bra för Sverige om våra båda partiet skulle hitta mer gemensamma lösningar för att driva på en del betongpartier och kärnkraftskramare.

En bra ingång för detta samtal skulle Per Ankersjös debattinlägg i DN idag vara. Jag tycker han på ett utmärkt sätt fångar våra utmaningar och vilket strategiskt val vi bör göra. Utvecklingen ligger inte i avveckling utan utveckling och förnyelse och smarta styrmedel. Detta visar centerministrarna Hatt, Erlandsson och Ek på i en bra debattartikel i DI idag. Där man lyfter fram hur vi nu bör komma vidare med förnyelsebara bränslen. Och i dn flod av miljöartiklar som idag publicerats är det också intressant notera den från LRFs ordförande som dels lyfter frågan om samförstånd om energipolitiken, men ännu viktigare visar på hur vi kan skapa jobb, tillväxt och klimatnytta genom att ge de gröna näringarna långsiktiga spelregler och incitament. Det går att skapa en ännu bättre miljöutveckling för Sverige som bygger på hållbar tillväxt och förnyelse, frågan är om MP vill vara med i det arbetet?

Se SR ekot, SVD, SMP 

tisdag, maj 22, 2012

orosspridare Raving

I ett blogginlägg sprider nu vänsterpartisten Kaj Raving  oro kring länets Apotek. Jag visste ju sedan tidigare att han var motståndare till att vi i länet fick fler apotek och att privata apotek är ett rött skynke för honom. Men det är väl ändå att ropa på vargen väl mycket utan grund när man talar om något som kanske ska ske, och baserar det på en artikel i Aftonbladet ( finns ej på¨nätet än) som är rent spekulativ.
Sedan drar jag slutsatsen av Kaj Ravings inlägg att han vill återföra Sverige till ordningen där receptfria läkemedel säljs enbart på Apotek. Det är bra att han är tydlig på den punkten, för det innebär att den huvudvärk man får av hans politik skyddar man sig bäst mot genom att se till att han inte får något inflytande över svensk politik och läkemedelsförsäljningen för annars blir det återigen omöjligt att få tag i en treo annat än mellan 10-18 på vardagar och det kan bli en smärtsam upplevelse!

rödgrönt haveri för trafiken

Idag har vi haft landstingsstyrelse och bland allt annat hanterat KLTs ekonomi och den röda majoritetens förslag att hölja biljettavgifterna. Det är uppenbart den enda strategi de känner - skyffla över kostnader på resenärer och medborgare. Från Allianspartiernas sida lade vi ett heltäckande alternativt förslag med syfte att på allvar komma till rätta med de ekonomiska bekymren och skaffa en bättre plattform för framtiden. Vi föreslog bl a:

att     ett fungerande biljettsystem anskaffas som är tekniskt möjligt att integrera med våra grannlän och därmed skrota det system vi har idag som så uppenbart inte fungerar!
att     ett noggrant system för granskning och uppföljning av biljettbetalning införs - det har utvecklats en kultur som gör att det slarvas med att ta betalt, i många fall för att vi har ett krångligt och icke fungerande biljettsystem
att     en utredning görs för att pröva trafiken på Bockabanan - den kostar 11 miljoner att driva runt och det är väldigt liten passagerar potential. Vi tror man igen måste fundera på om detta är rätt satsning!
att     en extern granskning genomförs där jämförelser med andra trafikverksamheter i landet görs för att ta fram ekonomiska förbättringsområden- vi skryter i landstinget i kalmar län att vi gärna jämför oss med andra, nu behöver det göras för trafiken där vi så uppenbart har svårigheter.
att     planerna på att lägga ned resecentrum på ett antal platser endast genomförs under förutsättning att man kan hitta andra lösningar som tryggar resenärernas tillgänglighet och service - det är oansvarigt att initiera nedläggningen utan att ha ett alternativ. 

Alla dessa förslag röstade majoriteten ner och det är nu deras fulla ansvar vad som sker med biljettintäkter och resecentra - ett tungt ansvar! Vi var och är beredda att stödja en taxehöjning om man bredda beslutet men att bara skyffla över kostnader på passagerarna är vi inte beredda att göra!

Vi får se om de har tänkt om till landstingsfullmäktige - men väldigt lite talar för det!

tisdag, maj 15, 2012

Ett hållbart parti!

I slutet av april tog centerpartiets förtroenderåd en politisk agenda för de kommande åren. Huvudbegreppet i denna framtidsagenda är Hållbarhet - eller Centerpartiet det hållbara alternativet.! Baserat på detta begrepp och det faktum att vi har ett idéprogram som är mer än tio år pågår nu ett brett politikutvecklingsarbete. Dels för att förnya idéprogrammet och dels för att ta fram politik på angelägna områden bl a välfärdspolitiken och miljöpolitiken. Alla dessa politikutvecklingsinsatser bedrivs utifrån vård värdegrund och med hållbarhetsperspektivet som ett grundläggande förhållningssätt.

Utvecklingsarbetet som bedrivs väldigt öppet, bl a en helt öppen wiki för idéprogrammet har också lätt till flera politisk inspel. Ett fick mig att reagera förra veckan när partiets välfärdspolitisk grupp hade en debattartikel i DN om välfärdens finansiering och då använde, olyckligt tycker jag, begreppet ransonering. I en annan artikel i helgen i GP förs argument fram för en utvecklad arbetslinje osv. Centerpartiet håller på att bli en viktig idémotor bland de borgerliga partierna. och vi blir det utifrån en socialliberal och grön värdegrund med hållbarhet som ett grundläggande perspektiv.

I en ledare i Barometern kommenteras vår arbete och jag måste erkänna att det är en märklig argumentation den bjuder på.
1) Den argumenterar för att centerpartiet borde fokusera landsbygdens intresse, och att det går inte att forma en politik som möter värderingar och behov oavsett var man bor. För en tidning som ska stå på en konservativ värdegrund förefaller det vara en märklig ansats. Det borde vara självklart att partier ska formas inte utifrån att tillfredsställa intressen och grupper utan drivas utifrån en ide och värdering om samhällsutvecklingen. Det finns hos barran en argumentation som är något tröttsam att möta för det verkar vara så att det är bara centerpartiet som har ansvar för att hela sverige ska kunna leva. Att det är bara vi som tar det ansvaret - det håller vi med om, men det är fler som borde göra det. För mig som centerpartist är det självklart att det är bara utifrån en värdegrund som håller för hela Sverige som man också kan skapa lika villkor i hela Sverige.

2) I avslutningen av ledaren har skribenten en minst lika förvånande ansats. Där skriver man att om det skulle bli lika villkor så är det bara storstäderna som tjänar på det. Och underförstått landsbygden och småorterna behöver bidrag för att överleva. Det är en förvånande slutsats av en moderat tidning!! Dessutom är det så att vi har långt ifrån lika villkor i landet idag och det är ju därför storstäderna hela tiden kan ta för sig. Det finns en stor infrastrukturskuld i det här landet, det finns brist på bredband, det finns brist på likvärdig tillgång till offentlig service  osv och på nationell nivå är vi rätt ensamma om att ta denna fighten. Om barometern vill delta i kampen vore ju ett antal ledare om betydelsen av att genomföra skatteutjämningsförslaget på sin plats, eller att rikta skarp kritik mot de ledande politiker som står nära tidningen som inte ger lika villkor för infrastrukturen etc. Lika villkor, företagande och entreprenörskap är vägen framåt - inte bidrag!


onsdag, maj 09, 2012

Smålandsnytt på fel spår om vårdgarantin

I morse häll jag på att sätta kaffet i vrångstrupen. Jag lyssnad som vanligt på SVT morgon där Smålandsnytts morgonsändningar ingår. Där har man ett reportage om barn och ungdomspsykiatrin och vårdgarantin. Man påstår att vårdgarantin leder till brister i behandlingen. Det är ett obegripligt påstående! Vårdgarantin säkerställer att det barn eller ungdom som efter en bedömning anses ha ett behov av en vårdinsats garanteras att den startar inom 30 dagar.
Hur menar SVT och deras sagespersoner att någon skulle kunna må bättre av att vänta längre? Det var ju för att barn och ungdomspsykiatrin i växande omfattning tillät sig att skapa långa väntetider och köer som Alliansregeringen införde vårdgarantin och den sk kömiljarden. Jag kan bara uppmana SVT Smålandsnytt att intervjua några av de barn och ungdomar som fått stöd inom 30 dagar och några av dem som inte fått det - sedan kan man komma tillbaka och redovisa det! Det blir sannolikt svårt att hitta några abrn och ungdomar och för den delen anhöriga som är nöjda med att få vänta!

Läs Basses blogg och Pierre Edströms blogg. Kolla inslaget SvT här!

tisdag, maj 08, 2012

Invånarna och kommunerna ska skinnas

I det underlag som presenterats för landstingsstyrelsens arbetsutskott idag och som uppenbarlig godkänts av den röda majoriteten så ska förbättringen av KLTs ekonomi betalas dels av kommunerna och dels av invånarna. Jag tycker är obegripligt att först höjer man skatten för invånarna med över 100 miljoner, sedan höjer man avgifterna för att åka tåg och buss flera gånger på kort tid. Och nu ska man höja extra mycket ännu en gång. Det måste vara rekord i politisk uppskörtning, hur mycket extra ska medborgarna betala för socialdemokratiskt vanstyre av kollektivtrafiken.   Den andra stora förändringen majoriteten förespeglar i det presenterade underlaget är att man ska få kommuner att betala 7 miljoner extra för färdtjänst, som vi skatteväxlade vid årsskiftet. Jag måste erkänna att det inte är lite fräckt att först göra upp med kommunerna om en skatteväxling vid senaste årsskiftet för färdtjänsten i länet och sedan efter några månader komma och påstå att man vill ha mer pengar. Om jag får gissa så kommer de berörda kommunerna mest tycka att det är generande att landstingets politiska ledning inte förstått vad man sagt ja till!    Min summering är att av det prognosticerade underskottet på 33 miljoner har de nu möjligen redovisat förslag som täcker ungefär en tredjedel av det. Att i det läget påstå att satsningen på utveckling av kollektivtrafik blir oförändrad är att sprida en bild som inte har med verkligheten att göra, Anders Henriksson försöker dölja sitt misslyckande, men den brutala verkligheten kommer allt närmare honom! Läs Västervikstidning, Östran

måndag, maj 07, 2012

Ransonering är inte alternativet!

Hållbarheten i den svenska välfärdspolitiken är av väldigt stor betydelse för oss svenskar. Det är en fråga med stor politisk sprängkraft, där det finns många populister som kommer förneka verkligheten - det faktum att vi står inför ett stort finansieringsbekymmer, kvalitetsbekymmer och legitimitetsbekymmer de kommande 10 - 15 åren. Frågan är väldokumenterade i allehanda utredningar och skrifter från olika politiska schatteringar och institutioner. För något år sedan väckte SKL stor uppmärksamhet när man publicerade en rapport som talade om behov av att höja kommunalskatten med 13 kronor eller mer...Och bakom den slutsatsen fanns i princip alla etablerade partier. Så att frågan är reell och viktig är nog ingen tvekan om. även om det finns de som försöker förneka det hela.

Idag på DN  debatt har Hans Dahlgren en adrenalin skapande debattartikel såsom ordförande i den välfärdspolitiska arbetsgruppen i Centerpartiet. Hans tes är att vi står inför en ransonering av välfärden och att det är nödvändigt för att slippa enorma skattehöjningar. Jag menar att det är fel perspektiv och sakligt väldigt tveksamt.

För mig är det två delar i frågan om välfärdens finansiering som är viktig:
1) Om vi inte griper oss an frågan så kommer de människor som är i störst behov av välfärdspolitiken olika delar att drabbas hårdast. De är de mest utsatta i samhället som drabbas först om vi inte kan hantera finansieringen av välfärden. Därför kräver solidariteten att vi på ett seriöst sätt debatterar frågan.
2) För mig som centerpartis är det viktigt att välfärdens olika delar är långsiktigt hållbar, dvs bidrar till att skapa ett socialt hållbart samhälle och som också är ekonomiskt hållbart. Det kräver våra barn och barnbarn av oss. Hållbarheten är oerhört viktigt för välfärdspolitikens olika områden på samma sätt som vi skapat ett långsiktigt hållbart pensionssystem genom en bred politisk uppgörelse på 90-talet.

Men frågan kan inte angripas utifrån ett ransoneringsperspektiv. Begreppet leder till oljeransonering på 70 - talet eller ransoneringskorten under krigen. Välfärdspolitiken kan aldrig bygga på ransonering. Det begränsar perspektiven och leder fel.

Vi har i Sverige talat om den generella välfärdspolitiken och de tär viktigt om man vill ha legitimitet för en bred skattefinansierad offentlig välfärdspolitik. Men det behöver nog tillföras ett resonemang om fokuserad generell välfärdspolitik, dvs det omfattar alla, men blir än mer fokuserat på behov. En annan viktig del är att bryta utanförskapen- Trots att det är så att fler människor jobbar idag än nästan någon gång tidigare, så är det alldeles för många som inte har ett jobb. För att lösa välfärdens långsiktiga hållbarhet måste vi komma åt det faktum att för många står utanför arbetsmarknaden, kanske är det där vi trots allt borde börja - inte i ransonering.

Till sist det är roande och lite sorgligt att läsa en del av de bloggkommentarer som kommit, Högberg illustrerar tydligt hur man på vänstersidan av rent populistiska skäl stoppar huvudet i sanden och hävdar att detta är en konspiration och inte ett reellt problem. Med den ingången kommer man lämna de mest utsatta i vårt samhälle i sticket!

Glasriket och framtiden

I lördags besökte jag berättarcafeet i Boda på Glassfactory, som denna gång handlade om glasriket och framtiden. Det var ett bra arrangemang, med många olika perspektiv och tankar. Men tyvärr saknades det glödheta och innovativa som ska ny skjuts. I inledningen av eftermiddagen lyftes fram de glada åren i slutet av 60-talet och början av 70-talet då stora delar av det gäng konstnärer som stått för glasrikets utveckling kom hit. Det gav en förnyelse, med tekniker, former, färger och det var både konstnärlig förnyelse och kommersiell utveckling. Men sannolikt var det kanske då en del av de långsiktiga strategiska misstagen gjordes. Ett historiskt bekymmer är att inget av de stora glasföretagen har kunnat ta betalt för varumärket och för hantverket på den ordinarie produktionen. Konstglasen har säkert haft bra marginaler. Men på den konsumentinriktade produktionen med ett Orrefors varumärke eller Kosta Boda varumärke har man aldrig lyckats etablera premiumpriser. Vilket medfört att det alltid varit en ekonomiskt pressat. För att motverka detta inleddes på 70-talet den stora sammanslagningen av bruk, genom stordrift och färre bruk skulle man klara konkurrensen och framtiden. Jag tror att det var ett historiskt strategiskt misstag. Det minskade mångfalden, minskade den viktiga förnyelsen och innovationskraften. Dessutom underminerade det tillgången till kompetens - duktiga glasblåsare, vilket över tiden är den helt avgörande konkurrensförmågan! Tyvärr verkar OKB´s ledning inte sett betydelsen av mångfald och de fortsätter nu koncentrationen ytterligare och kommer om man fullföljer planerna bara ha ett glasbruk kvar. Det är spiken för OKB, därför att man skapar inte tillräcklig bra bas för utveckling så.

Ska glasrikets utveckling vändas måste vi hitta en modell för mångfald, fler bruk, fler innovationsmöjligheter. Då framkom som jag ser det två viktiga frågor:
1) Kostnaderna för att driva ugnar - här behövs teknisk utveckling som gör att de enorma energikostnaderna kan begränsas och bringas under kontroll
2) Distribution och marknadsföring är et gemensamt problem för alla aktörer och här borde det finnas möjlighet till gemensam utveckling och branschinsatser.

Därtill är det självklart att glasbruken som upplevelseindustri måst förstärkas, men ska de finnas som upplevelse måste de ha konkurrenskraftiga produkter som säljer i världen inte enbart i Småland!

torsdag, maj 03, 2012

bedrägligt förfarande...

Igår presenterade den rödgröna majoriteten i landstinget det man kallar budgetriktlinjer för landstingets budgetarbete 2013 och framåt. Det är en mångordig skrift med vaga beskrivningar och utan prioriteringar eller tydliga riktlinjer. Det är bedrövligt att man inte ger besked i frågor som människor i länet undrar över, såsom varför ambulansen i Löttorp inte ska fungera som i resten av länet och i enlighet med de löften man ställt ut tidigare. Eller varför den palliativa vården i norra länet inte ska få förutsättningar att bli så kvalitativ som krävs. Besked saknas också om unga vuxnas utveckling i länet osv osv.

Men det som stör mig mest är att de åker runt och låtsas som om man vill något men att man inte råder över situationen. Mest parodiskt är det på Öland och frågan om Ambulansen både på södra Öland och norra Öland. Där man i både östran och barran ( i inget fall på nätet nu) låter påskina att man vill, men... om det nu är så att man vill så är det ju bara att i riktlinjerna ge uppdraget till landstingsdirektören att i budgetunderlaget för 2013 inarbeta ett förslag om 90 sek ambulans i både Löttorp och Mörbylånga. Det är ju det som majoritetsansvar innebär. Nu tar de inte det varken på detta område eller på andra utan låtsas som att det är utanför deras makt - varför gör de rödgröna sig maktlösa? Att vara i majoritet innebär att ha makt över budgeten och dess prioriteringar, luftiga välvilliga uttalanden i tidningar är inget värt om de inte följs upp av förslag och beslut - det blir på gränsen till bedrägligt förfarande....

onsdag, maj 02, 2012

Vaccinets konsekvenser

För några dagar sedan hade Barometern (tyvärr inte på nätet) en stor artikel om en familj i Kalmar där sonen drabbats av narkolepsi efter att ha fått svininfluensavaccinet. Berättelsen är både sorglig och tragisk och det är lätt att inse de svårighet och bekymmer som både sonen och familjen drabbats av. För alla oss som läser det är det en signal om att det finns nästa inget som är säkert. Vaccinet som väldigt många av oss tog på samhällets uppmaning och för att skydda oss gemensamt från smittspridning fick för ett antal människor förödande konsekvenser. Jag var en av dem som uppmanade människor att vaccinera sig, det skulle jag göra idag igen. Därför att ett utbrott av en pandemi skulle få så enorma effekter på vårt samhälle och drabba många många fler än vad som nu skedde nä'r vi vaccinerade oss, det blev inget stort pandemiutbrott.

Men för framtiden är det oerhört viktigt att om vi svenskar återigen ska vara solidariska, vaccinera oss när nya pandemirisker uppkommer, så måste samhället genom landstingens ömsesidiga patientförsäkring och staten ta ett stort ansvar för att skydda dem som nu drabbades. Ge dem ekonomiska möjligheter att leva ett fullgott liv, få all den vård som är behövlig och möjlighet ta att ta del av framtida forskningsrön. Det är bara så som vi kan säkra en framtida solidaritet. Om vi sviker dem som nu drabbades är risken stor att för många nästa gång det kommer en pandemi säger - jag ställer inte upp, jag vaccinera mig inte - jag tillhör inte någon riskgrupp etc. Det vore förödande!

Därför kära ansvariga på LÖF och socialdepartement - bli tydliga om att vi som samhälle tar vårt ansvar såsom dessa individer tog sitt samhällsansvar när de vaccinerade sig.