lördag, februari 28, 2009

kul föräldraterror

Hur terroristiska får föräldrar vara? Hittade en omröstning på DNs Allt om barn om vilket filmklipp på somnande barn som är roligast. Titta på dem de är väldigt kul. Samtidigt blir en aning plågsamt att se att föräldrar ägna sig åt att videofilma sina barns sovkamp och lägger ut på YouTube, istället för att hjälpa dem tillrätta så att de kan sova i lugn och ro. Men man får hoppas att detta är engångshändelser....

Kronan sjunker och vi med den!

När vi lämnade 90-talskrisen och släppte kronan ur sin tvångsbur så var slutsatsen att devalvering var inte ett sätt att sköta den svenska ekonomin. Den metoden hade under 15 år bara gjort oss svenskar fattigare och lett till att företagens produktivitet inte ökade i den takt som var nödvändig. När EMU omröstningen genomfördes var motståndarna till EMU´s argument att vår ekonomi skulle må bra av att i kristider ha egen valuta så att vi inte skulle hamna i obalans när vi levde med samma valuta som andra.
Nu ser vi effekten av detta synsätt, den svenska valutan har enligt en artikel i DN devalverats med 23%, det är den största devalvering vi gjort och förlustbringande för svenska folket, särskilt i relation till övriga medborgare inom EU. Det är nej sägarna vi nu ska tacka för att svenska folket har blivit snart 25% fattigare. För ett land som Sverige med så stort utlandsberoende är det förvisso ett sätt att göra oss till ett lågkostnadsland men det sker på befolkningens bekostnad.
När ska detta misstag rättas till? Det borde vara enklare att vinna en folkomröstning nu när man kan se konsekvenserna så tydligt av att vi står utanför och har en skvalpvaluta med sjunkande värde.

fredag, februari 27, 2009

patienterna har talat - vårdaval är bra

I veckan har sossarna, fackliga företrädare och enskilda läkare riktat kritik mot vårdvalet. Det man kan konstera att alla kritiker är en del av systemet och inte har patienternas perspektiv. Idag redovisas att vårdvalet har haft den effekt som det utformats för - öka tillgängligheten till primärvården. Det har varit en stor svaghet i Stockholms vård länge och sossarna minskade primärvården under förra mandatperioden och prioriterade allehanda jourverksamheter. Nu har Alliansen prioriterat fast läkarkontakt och ökad tillgänglighet i vårdvalet, det ger nu resultat enligt DN i form av att patienternas klagomål och synpunkter på tillgänglighet sjunkit med hela 34% på ett år. Det är ett gott betyg på att vårdvalet är en framgång!

torsdag, februari 26, 2009

energisamtal upp i rök

Det var ingen bra nyhet jag läste ikväll på DNs hemsida att energi och klimat samtalen brutit ihop. Min naiva tro är att de var seriöst menade från båda håll, men låsningarna från historien gjorde det omöjligt. Vi missar nu en historisk chans att skapa en hållbar energipolitik oavsett majoriteter i Sveriges riksdag. Det kan bara beklagas. Nu kommer skulddebatten bryta ut, men för mig är skulden gemensam och ett misslyckande för politiken.
Det är synd att den radikala klimatpolitik som finns i regeringens uppgörelse inte kunde få spetsas av en blocköverskridande överenskommelse och där kärnkraften fått ytterligare begränsningar på sig. En viktig chans gick upp i rök!

Tillgänglig barn och ungdomspsykiatri

I dag har det redovisats i bl a Västerviks Tidning, Barometern och Sr Ekot att vårdgarantin för barn och ungdomsgarantin ska skärpas. Jag lyssnade på ett ekon inslag om detta på morgonen. Det är jättebra att detta sker. Men det är inte så som reportern på ekot gjorde gällande att detta är helt nytt för landstingen. Det finns flera landsting som sedan tidigare har dessa beslut om 30 dagar, bl a Västra Götaland och här i Kalmar län. Nu är det bra att det ska bli lika i hela landet. Och det är bra att vi skärper kraven på tillgänglighet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Nästa viktiga steg är dock att få till en 1:a linjens barn och ungdomspsykiatri som kan möta ohälsa tidigare så att BUP inte behövs för lika många barn och ungdomar.

ekonomin ett svart hål - bugdetbeslut?

PÅ dagens budgetberedning fick vi en redovisning av hur utvecklingen för landstinget ser ut. Jag har skrivit om det tidigare och det är för 2010 mycket bekymmersamt, intäkterna är över 200 miljoner lägre än beräknat.
Denna sanning verkar nu ha sjunkit in hos majoriteten och efter tisdagens panikåtgärder från landstingsdirektören med allehanda stopp så presenterades idag ett förslag om det man kallade en fördjupad budgetprocess ( bl a redovisat i Barometern och Radio Kalmar) men som inte är något annat än förskjuten budgetprocess. Detta känner man sig tvungen till för att man politiskt så länge förnekat att åtgärder behöver vidtas och därför heller inte begärt fram några underlag för åtgärder. Då behövs det längre tid. Hade man redan i höstas när det stod klart att förvaltningarna inte kommer klara sina budgetar innevarande år startat en process hade landstinget varit mycket bättre förberett. Men det gjordes inte!
Men men bättre sent än aldrig, nu gäller det att man i den process som ska ske begär fram underlag som vi politiskt kan pröva och som ger en möjlighet att balansera landstingets ekonomi. För om vi inte klarar det, så börjar vi redan 2011 låna för att klara våra åtaganden, då är vi tillbaka i det ekonomiska moraset. Hoppas majoriteten inser detta allvar!

Året som gick - Tack!

Idag har var vi haft en genomgång med respektive förvaltning om året som gick. Trots alla ekonomiska bekymmer som funnits och det blir ännu värre kommande år, så är det också intressant och viktigt att få en beskrivning av allt bra som gjorts under det gångna året. Årsredovisningarna blir en summering av allt slit som medarbetare på alla nivåer gjort och all vård och omsorg som medborgare i länet kunnat få del av. Jag kan inte annat än känna stor tacksamhet för allt det arbete som utförts av alla medarbetare - så TACK!

onsdag, februari 25, 2009

in och ut i länet

I eftermiddag redovisas på radio kalmar ett arbete regionförbundet gjort kring länets utflyttare. Det är viktigt, men länets problem är inte utflyttarna utan bristen på inflyttare. Hade vi i kalmar län samma nivå på inflyttning från andra länder som Kronoberg och Jänköping så hade vi ökat befolkningen. Vi måste som län jobba mer med inflyttningen från andra länder. För att det ska lyckas krävs ett offensivt arbete med ett helt annat bostadsbyggande. Jag tror att vi regionförbundet behöver titta närmare varför vi har lägre inflyttning än våra närmaste grannar. Det finns mycket kvar att göra!

säker vård för de minsta

Idag redovisas i olika media (ekot, barometern) hur en metod med nedkylning kan hjälpa nyfödda barn som vid förlossningen drabbats av syrebrist från att få hjärnskador, eller minska skadorna i varje fall. Det är fantastiskt bra. Jag fick detta beskrivet för mig vid ett besök vid universitetssjukhuset i Linköping i höstas. Det är i grunden en enkel metod med relativt enkel teknik, det är mycket en fråga om kunskap och arbetssätt.

Sedan har det idag redovisats att det är ett bekymmer för mindre sjukhus och en fråga om säkerheten vid mindre enheter. Och det är det i så måtto att eftersom det rör 150 - 200 barn om året i Sverige så dyker inte behovet av att använda tekniken upp särskilt ofta. Men kan man då inte flytta förlossningen av dessa barn. Jo det skulle man om man på förhand kunde veta att det finns en ökad risk vid just denna förlossning. Men detta drabbar, om jag förstått det rätt, lika gärna barn som förlöses vid vad man på förhand tror är en normalförlossning. Det går inte att förutse att detta kommer bli en risk förlossning. Då återstår enbart en total centralisering av alla förlossningar och det tror jag inte någon ser som realistiskt eller önskvärt. Då finns bara en riktig lösning och det är att vi har ambulanssystem som fungerar. Och om det är så att man har 6 timmar på sig som sägs i underlagen så måste det vara fullt möjligt om man bara fattar snabba kloka beslut vid förlossningen på ett sjukhus där man inte använder detta vårdsätt. Låt inte denna diskussion handla om mindre enheters varande eller kvalitet - lös det genom säkra ambulanssystem!

tisdag, februari 24, 2009

25 förslag för bättre hälsa för barn och ungdom

En dag som denna har vi haft ett öppet seminarium arrangerat av allianspartierna. På detta seminariet har vi presenterat en rapport med 25+1 förslag för bättre hälsa för barn och ungdomar. Huvudfokus i materialet är förebyggande arbete och samverkan med kommuner och studieförbund och andra aktörer i länet. Jag ser fram emot positiva reaktioner från landstingsmajoriteten! Vi kommer under våren och sommaren lägga fram förslagen i olika beslutssammanhang och som en del i arbetet med en ny folkhälsopolitisk plan i länet. Är du intresserad av att läsa våra förslag skicka mig ett mail så sänder jag över materialet. (christer.jonsson@ltkalmar.se)

Politiken har abdikerat

I eftermiddag har landstingsdirektören deklarerar ekonomiskt undantagstillstånd vilket bl a kan avläsas i Barometern och Radio Kalmar. Med anledning av det har jag några reflektioner:

Idag kommer beviset på att landstingets ekonomi raskt försämras geenom att landstingsdirektören inför olika typer av panikåtgärder.
1) Jag förstår att landstingsdirektören agerar, men det förkastligt att landstingsmajoriteten nu rymmer från det ansvar man har för landstingets ekonomi. Dessutom är denna typ av stopp enbart kortsiktiga åtgärder som inte löser de problem 2) Jag förväntar mig nu ett besked från landstingsstyrelsen ordförande om vilka initiativ han avser att ta för att landstingets ekonomi ska vara i balans! Om inget görs kommer han att lämna ett ekonomiskt moras efter sig på samma sätt som socialdemokraterna gjorde när man förlorade valet 2002. Den ekonomiska strategi majoriteten har tillämpat har nu misslyckats och inte givit landstinget det handlingsutrymme som behövs, nu krävs ett omtänk.
3) Det är ett politiskt ansvar att ta strategiska ekonomiska beslut därför är det ett misslyckande för demokratin och politiken att ladnstingsdirektören på egen hand fattar allehanda stoppbeslut utan att det ens föregåtts att politisk diskussion och beslut om inriktning. Vänstermajoriteten i landstinget lämnar walk over när den viktigaste matchen inleds - det är beklämmande!

jag har en dröm

Idag skriver Lena Segerberg Ltråd (s) på den sk majoritetsbloggen att det är en dröm att det kommer att bli fler apotek av omregleringen av apoteksmarknaden. Jag är en av dem som har den drömmen. Det är nämligen obegripligt varför svenska folket ska ha sämre tillgång till bra apotek än andra medborgare i Europa. Vi har den sämsta tillgången på apotek i Europa... Erfarenheten från andra länder som genomfört omregleringen är en ökning av antalet apotek med 50- 80%. Sedan har Lena en intressant lösning, om man (läs regeringen) nu ville ha fler apotek med bättre öppettider så kunde man väl bara utformat ett ägardirektiv att det skulle vara så till Apoteket ab. Jag förstår varför företagare har svårt att förklara sin vardag för s politiker med denna syn på företagsverksamhet. Apotek kan inte beordras fram, det är i konkurrens och med olika erbjudanden till kunderna som nya affärer växer fram och kan bli lönsamma. Men jag inser att Lena är skolad i den planekonomiska skolan och då kan man tala om för företag vad som gäller. Det är tur för svenska folket att alliansregeringen reformerar detta monopolområde så att vi kommer få fler apotek med längre öppettider!

måndag, februari 23, 2009

Bra initiativ för tåg i sydost

Läser i Barometern och Smålandsposten i kväll att ks ordförandena i Kalmar, Karlskrona och Växjö driver på för bättre tågtrafik i sydost. Det är bra, vi behöver den typen av initiativ!

Hur stor är krisen?

Deltar i kväll på ett möte kring hur företagande och arbetsmarknad utvecklas i Emmaboda och i Kalmar län. Lars Häggbring från AF redovisar intressanta siffror.
1) Krisen har snabbt blivit en industrikommuns kris vilket inneburit att Emmaboda som historiskt alltid haft låg arbetslöshet i jämförelse med övriga kommuner i länet. Nu ligger vi på den övre halvan och på väg uppåt! Oroande
2) Arbetslöshetsnivån i landet och länet är än så länge långt ifrån 90-talskrisen och även i Emmaboda har vi en bra bit kvar. Lars menade att de problemen redde vi upp, vi bör tro att vi kan göra det nu med.
3) AF säger vi har alla de resurser vi behöver, nu handlar det om att använda dem klokt! Det känns bra, särskilt med den kritik som ibland framförs om att af ska ha mer resurser.
Håkan Brynielsson redovisar också länets handlingsprogram, känns bra att det finns idéer till handling. Nu gäller det att regeringen ger stöd för dessa förslag.

det finns energi...

Idag redovisar ekot en liten enkät man gjort till Centerpartiets kretsordföranden runt om i landet. Resultatet är att man är nöjda med innehållet i uppgörelsen men missnöjda med processen. Det stämmer väldigt bra med den bild jag har mött under årsmötes säsongen som vi just nu genomför. Det finns ett demokratiskt underskott i frågan och vi kan inte som parti hantera stora frågor så här framöver. Det är bara att hoppas att partiledningen inser detta!

Samtidigt finns det en annan bra nyhet i dag och det är att energisamtalen fortsätter och att socialdemokraterna signalerar att man vill ha en uppgörelse. I morgon ska enligt Dn Maud möta företrädare för bl a socialdemokraterna. I det läge vi är nu vore det det absolut bästa för landet och för politiken. Äntligen skulle man ta ett gemensamt ansvar för en fråga som skapat oerhörda konflikter under över 30 års tid. Det har, får man erkänna i efterskott, inte varit till gagn för någon. Så hoppas samtalen nu leder till ett resultat!

söndag, februari 22, 2009

brutet vallöfte om heltid som rättighet!

Radio Kalmar redovisar idag en avstämning av det beramade projekt som skulle ge fler medarbetare i landstinget en möjlighet att få heltidstjänst. Projektet måste sägas vara ett fiasko! I valrörelsen 2006 var löftet om heltid en het fråga där företrädare för socialdemokraterna lovade att det skulle fixas heltidstjänster till alla dem som så önskade av landstingets personal.Av detta vallöfte blev ett projekt som omfattar några få enheter i landstinget och som har så strikta regler att de innebär att det är inte längre en rättighet att få heltid, men du har fått rätt att söka det....

Rent komiskt blir det när s-företrädaren Yvonne Hagberg hävdar att projektet är framgångsrikt. Jag tror inte att någon som lyssnade till de löften som sossarna avgav skulle betrakta projektet som framgångsrikt. Heltid en rättighet har blivit heltid en möjlighet om.... vi har råd och kan hitta tjänster och om du kan kombinera det med din grundtjänst och om...

Det stod inget om alla dessa om när ni avgav vallöftet - det finstilta saknades - tala om kovändning!

lördag, februari 21, 2009

Landstingen är inte boven....

Idag presenterar företrädare för Moderaterna deras nya vårdpolitik på debattsajten Newsmill. Och det är ett "imponerande" arbete man beskriver där man arbetat i 15 månader, och träffat hundratals människor från olika bakgrunder för att komma till slutsatsen att staten ska reglera svensk sjukvård mera. Man gör en stor poäng av att man är inte intresserad av driftsformer, men genom att drabbas av detta stora förenklingsbehov att säga att det är sjukvårdshuvudmännen som är problemet med att vården inte alltid är jämlik så gör man den institutionella formen till det centrala. Tänk vilken tankevurpa!


Men skulle inte tydliga statliga regler skapa en mer jämlik vård i landet? När man tror det förenklar man detta väldigt mycket. En jämförelse! Det finns ett samhällsområde som staten styrt länge - skolan - man har genom läroplaner, förordningar och allehanda annat beslutsfattande försökt styra skolan. Det har svajat mellan varit vad som för tillället varit pedagogiskt modernt. Vilket inneburit en ryckighet och otydlighet som givit oss en skola av en karaktär vi har idag. Det är inte bristen på regler och styrning som är problemet! Både skolan och vården bemannas av professionella grupper som har en professionell identitet. Det är inga lättstyrda grupper och ska heller inte vara. Men den är kunskapsorienterad och värdeorienterad och det betyder att med rekommendationer baserad på evidensbaserad kunskap så kan vården eller skolan hela tiden bli bättre.

Om man läser debattartikeln så kan man få till intryck att problemet är att landstingen som politiska/administrativa enheter bromsar evidensbaserade riktlinjer från socialstyrelsen. Det är att förenkla verkligheten. Verkligheten är ju sådan att när man ser på de riktlinjer och rekommendationer som de senaste åren utvecklats så har man i princip i alla landsting sedan försökt finna metod att förankra dessa, men det tar sin tid att nå igenom i vårdens vardag - där det är doktorn som bestämmer. Dessutom är det så att i flera fall är riktlinjerna kostnadsdrivande vilket innebär att de också ska finansieras. Övergår staten till att göra riktlinjerna till regler måste man i varje läge skicka med nya pengar. Det sker inte idag - det ansvaret överlåter man på landstingen.

Om de moderata författarna läst ansvarskommitteéns utredning så gjordes där en analys av konsekvenserna av mer statlig styrning. Den kom då till slutsatsen att man inte trodde på det därför andra länder som gått den vägen visar inte bättre resultat än Sverige. Man menade att den konstruktion Sverige har med landstingen som sjukvårdshuvudmän har bidragit till en dynamik i svensk sjukvård som en statlig styrning skulle kunna döda. Man förordade istället en mer uttalad kunskapsstyrning som tar fokus på vårdens vardag och vårdens professioner. Jag är helt övertygad om att det är rätt. Men det är klart det innebär att man kan inte sitta i Stockholm och reglera Sverige, och utfärda allehanda garantier. Man får erkänna att utveckling och förändring tar tid, men det tycker jag politiken måste orka med att säga. Det är lite sorgesamt att mina moderata vänner tror på mer statlig regelstyrning, men jag kan inte undgå att misttänka att man nu försöker ta igen de politiska förluster som gjordes i den överenskommelse som gjordes om nya regioner i regeringen.

Jämlik vård måste vi hela tiden sträva efter, men regler löser inte det problemet, det skapar bara ny byråkrati. Om man sedan funderar på det moderata förslaget utifrån forkningen om professionsstyrda organisationer, så finns det mycket lite i den som talar för regelstyrning, den talar i huvudsak om värderingsstyring och kunskapsstyrning, dvs kunskap relaterad till de professionen bygger sin yrkesutövning på.

Summa det moderata förslaget ser politiskt opportunistiskt vackert ut, men det är en politisk lösning som skapar mer problem än den löser. Tyvärr!

fredag, februari 20, 2009

Cancerstrategi för bättre vård!

Det är lite av en historisk sjukvårdsdag idag. Först presenterades på morgonen omregleringen av apoteksmarknaden och sedan har utredningen om en bättre cancervård presenterats " En nationell cancerstrategi för framtiden" och bland annat Dagens medicin redovisar huvudpunkterna i förslagen
Den kommer bli en utmaning för oss som arbetar med sjukvårdfrågorna, den höjer ambitionerna och ställer högre krav på den cancervård vi ger runt om i landet.
En del av mina politiska kollegor är väldigt snabba, vänsterpartisten Birgitta Sevefjord var omedelbart ute och krävde mer pengar. Det är kanske lite snabbt. Först måste väl ändå utredningen hanteras och vi får en möjlighet att se vad som ska göras.
De finns dock en sak som jag tycker är oerhört angelägen i de förslag man lyfter fram och det är att öka trycket för att minska tobaksanvändningen och då särskilt rökningen. Dels skulle en minskning sänka kostnaderna för sjukvården och samhället oerhört mycket, dels skulle de minska det mänskliga lidandet. Dessutom är de ju så att ett sådan förbättrat arbete skulle leda till mindre kostnader som kan användas för annan angelägen vård. Då minskar behovet av nya pengar till sjukvården. Jag tycker att man bör pröva om inte tobaksbolagen borde tydligare få stå för de kostnader man åsamkar individ och samhälle - det skulle minska intresset för denna typ av samhällsskadliga affärer!

Monopolet avskaffas - äntligen

I dag presenteras äntligen omregleringen av apoteken och det är flera viktiga nyheter i det som presenteras. Det första är att redan i höst släpps en stor del av de receptfria läkemedlen ut i den vanliga handeln. Det kommer att öka tillgängligheten för oss medborgare på ett väldigt bra sätt.Och handlarna är enligt DN redan på G
För något år sedan var vi i familjen i Lund och när vi vaknade på söndags morgonen så hade min fru fruktansvärd huvudvärk, men vi hade inga piller med oss. Inget apotek var öppet, det enda som var söndagsöppet öppnade inte förrän kl 10 på förmiddagen. För den som vaknar med migränliknande huvudvärk vid kl 7 på morgonen är det lång tid att vänta. Hade det då varit så att de receptfria läkemedlen funnits på Ica eller Konsum så hade det varit lätt fixat, men det gjorde det inte då. Från 1/11 är detta ändrat!! Bra!
Sedan innehåller omregleringen av apoteksmarknaden en konstruktion som gör att vi kommer se ett "Apoteks-Ica" växa fram. Det kommer göra det möjligt för enskilda farmaceuter att bli delägare i sin egen rörelse. Det är mycket bra.

Sedan är det givet så att den stora vinsten kommer bli ökad tillgänglighet för oss medborgare till apotek. Vi kommer se fler apotek runt om i landet - inom 5 år 50-75% fler och vi kommer att se helt andra öppettider. En bra reform för medborgarna som fortfarande garanterar säker och prisvärd läkemedelshantering i landet.

Östra Småland redovisar i en artikel den presskonferens vi hade gemensamt i länet och där vi spände bågen att det bör bli 17 nya apotek i länet inom en 5 årsperiod. Återkommer 2014 med besked om vår prognos var riktig....

torsdag, februari 19, 2009

svart dag för landstingets ekonomi

I dag presenterade Sveriges Kommuner o Landsting en ny skatteprognos, dvs hur utvecklas skatteintäkterna kommande år. Det är en förskräckande läsning. Jämfört med den budget som antogs i juni förra året så kommer intäkterna sannolikt bli 110-115 miljoner lägre innevarande år. 2010 blir det ännu värre då är minskningen i beräknade intäkter över 250 miljoner.
Jag har tidigare upprepade gånger framfört att den politiska majoriteten tar inte den ekonomiska utvecklingen på allvar. De försöker med smygbesparingar och fromma förhoppningar lösa de ekonomiska svårigheterna. Jag hoppas att man nu inser att det går inte att med en käck slogan "varje dag lite bättre" lösa de problem vi står inför. Det riskerar då leda till "varje dag lite sämre" och i förlängningen stora underskott i landstingets ekonomi.

onsdag, februari 18, 2009

Politisk utpressning - bristande ekonomisk politik

Idag har jag med anledning av den politiska debatt som uppstått kring ambulansvården i länet och mödravården i Högsby skickat ut ett pressmeddelande kring den politisk utpressning som de politiska ledningen i landstinget ägnar sig åt. Där skriver jag bland annat att:
- Jag blir oerhört upprörd över att man förflyttar de ekonomiska problem som länssjukhuset har till de mindre orterna och kommunerna i länet. Det visar sig i hanteringen av mödravården i Högsby, där det nu, enligt ansvarigt landstingsråd, är kommunen som har ansvaret för om det ska bedrivas mödravård i Högsby. Det är att smita från ansvaret. Mödravård är ett landstingsansvar likväl som ungdomsmottagning mm.
- Den typ av politisk utpressning som man nu ägnar sig åt i Högsby är otillständig. Man kan fråga sig om samma utpressning nu ska användas i exempelvis Emmaboda och Hultsfred två sossestyrda kommuner där ingen från kommunen visat något intresse för familjecentraler? Är det så att man i ett nästa steg ska lägga ner mödravården i dessa kommuner eftersom det inte finns något kommunalt intresse för familjecentraler, man kan ju undra över denna politiska hållnings klokskap.
- Den ekonomiska politik som landstingsmajoriteten nu bedriver närmar sig nu ett haveri och klockan kommer att klämta när nya skatteprognoser redovisas i morgon. Den kommer visa på att den ekonomiska politik man hittils bedrivit inte håller. Därför måste sosseledningen börja tala ärligt om de ekonomiska förändringar man anser behövs och öppet redovisa vad man gör och varför annars så kommer vi få en politiskt och ekonomiskt ohållbar situation i landstinget som riskerar leda till att vi återfaller i moraset som fanns i början av 2000-talet.

saab....det har jag en!

I dagens media sägs det att nu avgörs SAABs framtid. Det tror jag är helt fel. Den har formats under många år denna framtid. Ett bolag som inte gått med vinst sedan 1995 (14 år) och det har passerats både hög och lågkonjunkturer under denna tid men ändå har man inte kommit till rätta med problemen. Ett sådant företag har misskötts av sina ägare och det är den skötseln som nu blir synlig och som verkar forma den närmaste framtiden.
Jag kör en SAAB, jag är jättenöjd med den, men tyvärr är det ju så att ur både ett svenskt och internationellt perspektiv är vi inte tillräckligt många som tycker det är en bra bil och därför misslyckas företaget att gå runt. Att i det läget säga att nu får svenska staten och skattebetalarna ta över det är helt orimligt! Och jag delar helt de synpunkter som Annie Johansson skriver på sin hemsida. Om staten har så många miljarder att frigöra, då menar jag att de i första hand måste gå till vård, skola och omsorg som är vårt gemensamma ansvar inte till misslyckat industristöd!

tisdag, februari 17, 2009

mångfaldens län... men det borde vara fler!

Idag presenterar SCB befolkningsstatistiken, det är en sorglig läsning för kalmar län. Men det finns en positiv sak, vi blir ett län med allt större mångfald av människor Statistiken visar enligt Östra Småland att andelen utrikesfödda i länet ökar och störst andel har Emmaboda med 11%. det tycker jag är en ny stark tillgång för vårt län.

Men om man jämför oss med kronobergs län kan man konstatera att i relation till Kronoberg så har vi en långt längre antal människor som är utrikse födda som flyttar till vårt län. hade vi tagit emot relativt sett lika många som Kronoberg så hade det betytt att befolkningen i länet hade ökat. Sämst i detta avseende är Kalmar som i jämförelse med Växjö tar en alldeles för låg andel som flyttar hit med utländsk bakgrund.

Detta är ett kortsiktig bekymmer eftersom det försämrar våra befolkningstal, men det försämrar på sikt också vår framtida möjligheter dels genom lägre födelsetal, dels genom att vi kommer att få svårare att hitta arbetskraft. Kalmars bekymmer blir därmed hela länets bekymmer!

Kulturell välfärd?!

Igår hade jag nöjet att delta i ett samtal kring den nyligen redovisade kulturutredningen. Det var regionförbundet, tillsammans med Emmaboda Folkets Hus m fl som inbjudit till en diskussionskväll i Emmaboda. Vi var ett 30-tal personer som var samlade. Inledningsvis avlyssnade vi en digital utsändning från ABF huset i Stockholm där vi fick höra en presentation av utredningen och ett antal olika inlägg där man diskuterade och kommenterade utredningen. Intressant och ganska positivt på det stora hela. Efter detta hade vi ett panel och publiksamtal som jag hade förmånen att få leda.

Utredningen föreslår en ganska kraftfull decentralisering av styrningen av kulturens pengar och det ska ske genom att regionerna runt om i landet blir starkare och tydligare aktörer. På det stora hela var panelen av våra chefer för länsinstitutionerna ganska positiva till detta, eller som en uttryckte det; har man suttit i knät på kulturrådet i 25 år så är det skönt att äntligen bli bemyndigad och få möta dem som en riktig part. Det finns givetvis farhågor om att vi regionalt inte ska orka med detta ansvar - det blir en utmaning!! Men jag tror att vi är inne i en bra process i länet med att förbereda oss för ansvaret med K14 historien och med det nyligen startade arbetet kring en kulturstrategi för utveckling som vi genom regionförbundet driver.

En kul sak under kvällen var ett antal nya begrepp som lästes upp från gänget bakom den alternativa kulturutredningen, smaka på följande nya utmanande begrepp:
- möjlighetshorisont
- förenklingsbehov ( lider jag ständigt av)
- empativolym... ( har du tillräckligt med volym empati?)
- attitydförmedlare... vad är det vi förmedlar i det vi gör?

Parlören kan beställar här!!

värderingsskifte

Jag kan i bland fundera mycket på vilka värderingar som styr olika beteenden och exempelvis medias sätt att beskriva förhållanden. Makten över orden och deras innehåll/värde styr ju i hög grad vad vi som samhällsmedborgare ser och inte ser. Historiskt har vi ju diskussioner om hur kalhyggen blev föryngringsytor, städerska blev lokalvårdare. Båda dessa begrepps byten rymmer värderingar och försök att byta perspektiv på ett samhällsförhållande.

Maud Olofsson beskriver ibland det svenska samhället som sossefierat, dvs sedan lång tid präglat av en viss samhällssyn och värderingar. Jag tror att det är en rimlig beskrivning och för en del människor en positiv beskrivning för andra en negativ. Men om man vill driva förändring av det svenska samhället så är det ju dessa föreställningar man måste debattera och diskutera. Jag hittade via bloggkollegan Departementet en videofilmning av ett anförande som Maud höll för någon vecka sedan på Liberala gruppen. Det är intressant - lyssna och fundera - det stimulerar tankearbetet! Filmen hittar du här.

måndag, februari 16, 2009

glasriket kunskap även i framtiden

I fredags skrev jag om mina funderingar kring hanteringen av glasriket och dess företag. I dagens Barometern återfinns en del av mina funderingar. Jag tror det är oerhört viktigt att fortsätta att driva frågorna som handlar om utbildning- och kompetensövervintring. När det gäller detta tycker jag att arbetsmarknadsdepartementet måste bli mer initiativkraftiga och kreativa och på det sättet använda lågkonjunkturen till en omställning och satsning som kan leda till ett bättre läge när ekonomin återigen blir bättre.

Sedan fanns det ändå en liten positiv glimt idag - Stece i Mösterås noterar positiv orderingång och fortfarande har vi bland de högsta sysselsättningsnivåerna vi har haft i modern tid. Det är skönt att i besvärliga tider få en del positiv glimtar!

söndag, februari 15, 2009

Måtte detta leda till handling

Idag redovisas ånyo nya siffror som talar för att klimatutvecklingen i allt snabbare takt går åt fel håll. I en artikel på DN´s hemsida redovisas att utsläppsnivåerna av koldioxid har accelererat på 2000-talet. Inför de klimat och energi överläggningar som nu ska fortsätta på nationell nivå i Sverige vill jag utmana ALLA!
- Ta alla dessa signaler på allvar, fall inte för frestelsen att göra energifrågan till partitaktik utan inse att det nu finns läge för statsmannaskap och koncentrera arbetet på en lösning som gör att vi med säkerhet kan skapa ett hållbart energisystem som så snabbt som möjligt minimerar klimatpåverkande utsläpp.

Jag är fortfarande emot kärnkraft och kommer alltid tycka att det varit oetiskt och omoraliskt av vår generation att bygga fast sig i en energikälla som kommande generationer får ta ansvar för. Men vi byggde fast oss och har denna teknik nu, och kommer att använda den ( det är alla överens om såvitt jag förstår). Och jag tycker det är närmast komiskt att höra sosseföreträdare låta som om de alltid varit emot kärnkraft. Det var det partiet som byggde fast oss, och som skapade en linje två som vann folkomröstningen och som innebar att först en rejäl utbyggnad och sedan en avveckling. Det är det1980 som lett till att vi är där vi är.
Det politisk systemet i Sverige har inte klarat av att driva en sammanhållen och stabil energipolitik de senaste 30-åren, nu finns en chans och under klimathotet borde man samla sig till detta. Gör det! En idé till en kärnkraftskompromiss skulle ju kunna vara att sätta en effektbegränsning på kärnkraften, dvs den får inte totalt ge mer effekt till elsystemet än vad det gör idag om man bygger nytt. Det skulle betyda att ett ännu större utrymme skapas för vindkraft mm. En annan del av en kompromiss kan vara att säkerställa att mer av försäkringskostnaderna drabbar ny kärnkraft, det minskar möjligheterna att bygga nytt rejält. Visa nu klokskap kära nationella politiker - bli överens och förneka alla politiska cyniker möjligheten att säga "vad var det vi sa - de kunde inte"

Oroande statistik

Radio Kalmar redovisar idag oroande statistik om cancerutvecklingen i länet, särskilt vad avser bröstcancer. Det är djupt oroande och det finns skäl att noggrannt försöka reda ut vad som ör orsaken. Man kan ju aldrig komma ifrån att cancer till en del är miljörelaterat. Därför måste man noggrannt analysera denna typ av siffror och det räcker inte ta titta på länsnivå utan man måste också se om det finns andra geografiska samband t.ex kopplat till någon särskild del av länet. Svårigheten med den här typen av statistik är ofta att den bygger på relativt små tal så det tar lång tid att säga något med säkerhet. Hoppas man inom en relativt snar framtid, trots kanske svår statistik, kan ge besked om vad som kan orsaka denna utveckling.

lördag, februari 14, 2009

alla hjärtans dag - vilken dag?!

Oj vilken härlig dag detta blev. Solen bestämde sig för att lysa upp vår dag på ett sätt den inte gjort på ett bra tag och dessutom skicka med lite värme. Vårkänslorna väcktes till liv och det var kanske avsikten på denna Alla hjärtans dag!
I Emmaboda firas idag den egna Emmabodadagen. Det är ett bra initiativ - att på alla hjärtans dag delas uppmuntran ut till ett antal människor och för att göra detta möjligt så har någon/några andra tänkt gott om dessa tidigare på året och nominerat dem. Det kan tyckas lite pretto i en liten kommun ha denna typ av hjärtefester, men jag tror att vi mår alla bra av att uppmärksamma bra saker som görs av enskilda människor, att nya företagare i kommunen uppmärksammas och att det ordnas en liten festlighet kring detta!

Grattis alla som blir uppskattade idag på hjärtgalan!

Sedan fick väl inte Mona Sahlin någon riktigt bra start på hjärtedagen - på dn debatt ifrågasätts hennes partnerskap med V och MP av förre metallordföranden. Med en sådan start på dagen hoppas jag hon fick någon annans uppskattning idag.....för vi skulle ju tänka väl om varandra idag.

Medan jag nu ändå ägnar mig åt att tänka väl och är naivistiskt positiv. Jag undrar med tanke på en TT artikel om klimateffekterna som gick att läsa i Barometern idag om Alla hjärtansdag klimatet kan spridas till energiöverläggningarna. Tänk om det kunde bli så att dessa kan leda till en bred överenskommelse om både tuffa klimatmål/satsningar och långsiktigt stabil energipolitik. Det vore bra för kommande generationer, de närmaste århundradena, och vore väldigt bra klimateffekt av något så trivialt men hjärtligt som Alla hjärtans dag.

Krama någon därute - Vi behöver alla en kram!

fredag, februari 13, 2009

Fredagen den 13:e blev ingen bra dag för glasriket

Idag meddelades det jag fruktat en längre tid i länets media (Barometern, Östran, SR Kalmar) att blir inget övervintringsstöd till glasnäringen. Jag hoppas det inte är ett omen att detta dystra besked når oss fredagen den 13:e.

Förvisso är det så att ingen regering i världen kan lösa det marknadsproblem som glasföretagen har, finns det inga kunder så överlever inget företag. Och vi kan se att glaskrisen är global, med konkurser i Tjeckien, Irland, USA osv. Men glasindustrin är en kunskapsindustri, den förutsätter människor med en alldeles speciell yrkeskunskap som bara kan byggas över tiden. Om alla de varsel som nu är lagda slår igenom och dessa människor lämnar glasbranschen och hittar jobba inom andra områden så tar det väldigt lång tid innan glasföretagen som överlevt kan bygga motsvarande kompetens. DÄRFÖR är det djupt bedrövligt att statsmakten inte kunde bidra till en kunskaps och kompetens insats som kunde lyft av företagen kostnader under varseltiden och låtit dessa yrkesmänniskor få kompletterande utbildningar som kunde göra att de blir ännu bättre skolade för sina jobb när konjunkturen vänder.

Sedan är det ju så att glasriket är en enorm besöksindustri som inte bara berör glasföretagen, men som förutsätter fungerande företag den hotas om inte tillverkningen lever vidare. Det är ett stort bekymmer.

Regeringen borde gjort något annat än bara säga nej - nu lämnas glasriket åt sitt eget öde. Nu får vi arbeta för och hoppas överlevnadskraften finns här i vår region annars var detta en väldigt svart fredag den 13:e för Glasriket!

torsdag, februari 12, 2009

bil istället för tåg - bra nyheter!

Idag körde jag för ovanlighetens skull bil in till Kalmar, ska resa vidare senare idag. Fördelen var att jag då kunde lyssna på ekot och det var flera bra nyheter:
1) Man har enligt Ekot vid ett universitet i Usa funnit en sk biomarkör för aggressiv prostatacancer. Det innebär att man kan sortera ut de män som behöver behandling från dem som inte behöver omedelbar behandling. Det betyder att fler män slipper de risker som är förknippade med behandlingen av prostatacancer. Hoppas nu bara att detta håller i alla återstående tester!!

2) Regeringen förenklar nu planprocessen för att bygga vindkraft. Mycket bra! Särskilt när man läser DN´s sammanställning idag med alla planerade objekt som finns. Hoppas verkligen att denna regelförändring gör det möjligt för dessa verk att komma till stånd. Då kommer det inte byggas många kärnkraftverk, eller kanske inget!

3) Nu sorterar man ut ett antal blodfettssänkande läkemedel ur läkemedelsförmånen. Det är bra att man nu från TLV markerar att om ett bolag inte har skälig prissättning i relation till nyttan då får man ingen samhällelig subvention.

onsdag, februari 11, 2009

att tappa perspektiven

I går meddelade Mona Sahlin att hon inte tycker det är önskvärt att Sverige bidrar till att minska klimatpåverkan genom att bygga ihop Sverige med resten av Europas elnät! Motivet var elpriset för svenskar. Plötsligt reduceras frågan om klimat till elpriser i Sverige. Det är kortsynt, nationalistiskt och djupt bedrövligt! Vart tog det internationalistiska perspektivet vägen, vart tog insikten om att klimatfrågan inte kan lösas i ett land vägen, jag bara undrar. Kollegorna på bloggen Departementet har skrivit klokt om detta. Läs det!

Mödravården i Högsb y är en politisk fråga

I dagens Barometern tydliggörs det spel som pågår om mödravården i Högsby. Verksamhetschen är tydlig får hon som hon vill så läggs verksamheten ner. Servicen och tillgängligheten för barnfamiljer försämras, konkurrensmöjligheterna för en redan utsatt kommun försvåras. I artikeln ställs frågan om detta är en politisk frågan - självklart!!
1) Det underminerar möjligheten att skapa en famlijecentral i Högsby, vilket strider mot landstingsfullmäktigesbeslut.
2) Det innebär en strukturförändring som jag inte kan tänka mig att någon i politiken föreställt sig ska ske!

Sedan måste jag "säga" att jag är förvånad att socialdemokraterna så lätt verkar överge en kommun och förorda centralisering, men det är väl så att gamla ränder går aldrig ur.
Jag kan bara konstatera - arbetet på varje dag lite sämre fortsätter!

tisdag, februari 10, 2009

besked saknas - på väg mot varje dag lite sämre?

Den senaste veckan har det kommit allt fler tecken på att det i landstinget förbereds allehanda besparingar som framförallt påverkar de mindre orterna och kommunerna. I förra veckan kunde man i Barometern läsa om hur ambulans och mödravård undermineras i Högsby. Nu finns motsvarande oro i Västervik som redovisas i Västerviks tidning. I en radiodebatt i fredags hävdade Anders Henriksson att vi från alliansen måste lugna oss och att vi överdriver riskerna. Nu är det upp till bevis att vi överdriver- ge beskedet att ambulanstryggheten inte undermineras, ens vid sjukdom för personalen, ge besked att det är inga indragningar i mödravården som förbereds. Då lugnar det sig. Annars kan man bara dra slutsatsen att Anders Henriksson håller på att byta idé, från varje dag lite bättre till varje dag lite sämre. Det vore dåligt ledarskap!

måndag, februari 09, 2009

demokrati och bibliotek

Jag skrev igår om mötesförbudet som sossarnas utfärdade för möten på biblioteket. I kölvattnet på den debatten har jag läst i Barran och Östran och hört att en del vill att biblioteket ska vara en fredad son.
Det måste jag säga är en oerhört tveksam syn på ett bibliotek. På biblioteket anordnas konstutställningar av allehanda slag, föreningar har utställningar och aktiviteter, konserter anordnas och där finns alltid böcker och tidskrifter som skapar nöje men också debatt. Det är en samlingspalts för alla de samtal som pågår i vårt samhälle. Självklart borde då också ett politiskt parti kunna ha ett möte för samtal på biblioteket på samma sätt som andra aktörer har aktiviteter. Annars är det ju inte bibliotek värt namnet!
Kära sossar inse att ni tänkte fel - ändra er och be om ursäkt!!

söndag, februari 08, 2009

vindkraftens motståndare söker argument

I efterföljden till veckans energi och klimatöverenskommelse dyker det upp allehanda kommentarer. Barometerns ledare i frågan var ingen ljusglimt eftersom den fortfarande lever kvar i föreställningen att kärnkraft är ett bra alternativ. Det är bedrövligt att man fortfarande hyser drömmar för denna ohållbara energikälla. Intressant var också Smålandspostens infallsvinkel i gårdagens ledare. Där försöker man jämföra vindkraftens problem med kärnkraftens. Tala om att jämföra äpplen och päron. Utan att tveka jämför man en energikälla som skapar problem i hundratusentalsår och som om en olycka inträffar kan innebära att vi som land tvingas stänga idagsläget 50% av vår elproduktion. Det jämför man med estetiska problem och bullerproblem. Tala om att förlora perspektiven och att fortsätta att fälja det högmod som kännetecknar vår tid. Vi har tagit oss rätten att bruka energikällor som generationer i tusentals år framöver får leva med och hantera. Det är ett i grunden omoraliskt beslut.

Energi och klimat överenskommelsen gör det förhoppningsvis möjligt att minska vårt beroende av kärnkraftsproduktion så att vi kan växla ut den. Ambitionen måste vara att gör den onödig och marknadsmässigt omöjlig. Det är det som kan hända om alla vi som tror på hållbara lösningar nu hjälps åt för att nya energikällor ska kunna etableras. Då kan vi bidra till ett hållbart klimat och kärnkraftens avveckling. Det är min ambition nu när stopplagen försvinner!

socialdemokratisk demokrati syn?! förskräcker

Barometerns sida för Emmaboda kan man i helgen läsa att ks vices ordförande och bildningsnämndens ordförande personligen förbjudit moderaterna att hålla ett möte på biblioteket. Ett möte som tidigare fått ok!
Mötet skulle hållas i en särskild lokal på Biblioteket. För det första kan jag inte förstå varför det behövs politiska beslut om att man ska få ha demokratiska möten på ett bibliotek, det borde vara en verksamhetsfråga. För det andra är ju biblioteken en lokal demokratisk mötesplats och det borde vara helt ok att ha ett öppet demokratiskt möte där! För det tredje kan jag inte förstå hur ordföranden i nämnd kan ta sig rätten att fatta denna typ av beslut, det innebär ju att man politiserar alla typer av frågor.
Detta är bedrövlig och är tyvärr ännu ett tecken i raden på flera hur den nuvarande sosseledningen politiserar verksamheter och lägger sig i på ett sätt som inte borde de ske. Det hämmar verksamheters utveckling och bromsar uppenbarligen den demokratiska dialogen.

lördag, februari 07, 2009

det finns kraft i människor!! vad är vårt månprojekt!

Nu är kommundagarna slut och vilken kanon avslutning det blev. På morgonen talade Martin Ådahl som är vd för Fores. Hans utmaning till oss kommun och landstingspolitiker att släppa lös entreprenörskapet i offentlig sektor inom ramen för den gemensamma finansieringen var lysande. Men han hade en annan poäng som jag tog till mig.

När det är svåra tider behöver man förvisso sådant som skapar stabilitet och trygghet, man behöver också sådant som skapar hopp och framtidstro. Han undrade vad är det för projekt som på samma sätt som "vi ska sätta en man på månen" som nu ska ge oss tilltro och skapa förtroende för framtiden. Här finns en politisk utmaning - formulera det lyftande projektet för vår tid och vårt sammhälle.

Efter det lyssnade vi till en fantastisk entreprenör Johan Hellström fd fotograf som nu omskapar Furillen. En gammal industrimiljö som genom visioner, handlingskraft och sann entreprenörskap blir något nytt som skapar arbete och välfärd och nya upplevelser. Om du har en chans att lyssna på Johan gör det. Om det var fler av oss som hade samma inställning och idékraft som han skulle entreprenörskapet blomma i Sverige.

unga vuxna - ett första viktigt steg

Den senaste tiden har unga vuxna mottagningar börjat öppna runt om i länet i ett samarbete mellan kommuner och landsting. I Barometern skriver man idag om verksamheten och lyfter fram de möjligheter till stöd och hjälp för dem som drabbas av psykiska ohälsoproblem eller riskerar att göra det.

Det är roligt att läsa att en idé och förslag som vi arbetade fram under förra mandatperioden nu blir verklighet. Det är dock bekymmersamt att en kommun inte vill delta ( Torsås) och det finns en kommande utmaning att ta sig an. Det är att utveckla 1:a linjens psykiatri för barn och ungdomar ( dvs tiden före unga vuxna). Detta måste också ske i samverkan mellan kommuner och landsting. Det måste ske över gränser i skola, barnomsorg, barnavårdscentraler, familjecentraler, socialnämnders verksamheter osv. Det är en större utmaning än unga vuxna eftersom det kräver ännu mer av gränsöverskridande arbete. Vinsten är att vi gemensamt kan möta barnens behov tidigare och förhindra att man går in i djupare problem. Det vore en stor vinst!

fredag, februari 06, 2009

ambulanser i fara

De senaste dagarna har det funnit ett antal artiklar i länets tidningar om att man förbereder förändringar i ambulansorganisationen som gör att olika delar av länet beroende på sjukdom kan bli utan ambulans tidvis! Det är inte acceptabelt!! Anders Henriksson nu måste du ner med fingrarna i syltburken och tala om att detta inte uppfyller de politiska beslut vi har. Visa politisk kraft - tala om att detta inte är ok!

Sorg och glädje

Sitter på kommundagarna i Visby och har precis lyssnat på Maud. Hon satsar allt på att berätta varför hin gjorde som hon gjorde. Hon erkänner att det i huvudsak var hennes beslut. Det är uppenbart att hon inser laddningen i frågan och förstår att hon tagit en väldig risk. Jag kan intellektuellt förstå argumentationen men politik är också värderingar och känsla och jag kan än inte säga att sorgen lämnat mig. Men jag hoppas innerligt att hon och Andreas har gjort rätt bedömning att de sannolikt inte blir nya reaktorer därför att de är inte ekonomiska hållbara. En intressant argumentation i liknande riktning gör Åsa Moberg på Newsmill. Hennes tes är att om kärnkraften får stå på egna ekonomiska ben blir det inga nya reaktorer. Den reaktor som nu byggs i Finland subventioneras både av franska staten och finska staten och hade inte blivit av om inte dessa subventioner givits. Hennes tes är att lämnar man kärnkraften till marknaden så blir det inga nya reaktorer - hoppas hon har rätt! Men problemet är att det kommer vi inte kunna bedöma förrän om ett par år.

Sedan står det i tidningen att det är sorgsna centerpartister som samlas ex. både barometern och dn. Ska jag vara ärlig är det nog både ock! Det finns många som tycker att den stora satsningen på hållbar energi gör kompromissen ok och gläds åt satsningarna. Men det finns en oerhört viktigt diskussion om den demokratiska hanteringen av den fråga. Den återstår därför ett parti bygger på att den demokratiska processen fungerar och det har den inte gjort i detta fallet!

torsdag, februari 05, 2009

ojämlikhetens försvarare

Idag har vi haft landstingsstyrelse, mitt i sorgehanteringen.... Vi har diskuterat och hanterat flera stora frågor. Men den fråga som sannolik berör flest medborgare är den som behandlar hur primärvården fungerar i länet. Det har gjorts en stor kartläggning av både utbud och kvalitet i länet. och summan av kartläggningen är att det finns otillständigt stora skillnader mellan olika delar av länet. Vi hade från Allianspartierna en debattartikel i två av länets tidningar på morgonen i denna fråga (Vt och Barometern) och vid dagens möte föreslog vi att primärvården skulle få i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med denna ojämlika vård.

Döm om min förvåning när majoritetens företrädare yrkade avslag på detta och hävdade att detta behöver inte skickas till primärvårdsförvaltningen det ska hänvisas till budgetberedning och den politiska beredning vi har för att förbereda vårdvalet. Kontentan av det var att de bedömer ojämlikheterna så stora att det behöver göras något åt det. Tala om att försvara ojämlikheten!

Frustration i majoriteten över att kartläggningen visade denna ojämlikhet i vården blev helt uppenbar när vänsterpartiets landstingsråd i ett inlägg svor upprepade gånger över vår begäran att något ska göras åt dessa skillnader och att vi hade mage att framföra våra synpunkter med en ihärdighet vi gjorde det!

Jag vet att debatt kan bli jobbig för den som är i majoritet, men att svära ve och ... över opposition är att sänka den politiska debatten och då bör man nog fundera på om man ska fortsätta med politiken.

sorgens dag

Bra klimatmål!
Förnybar energi får en uttalad del i elbalansen!
Energiomställningen förstärks!
men
det är ändå en sorgens dag och kärnkraftslobbyn fick en framgång de inte borde fått!

onsdag, februari 04, 2009

är inget besked - ett bra besked?

I olika medier i kväll (Barometern, Svd, DN) redovisas att centerns riksdagsgrupp förvisso givit ett mandat till fortsatta förhandlingar, men inga besked om vad det innehåller. Jag hoppas det betyder att man från våra företrädare håller fast vid den linje som våra stämmor lagt fast!! Jag kan inte förstå hur man annars ska kunna möta stämman i maj!

Sedan är det förskräckligt att den maktelit som rör sig runt kärnkraften kunnat prata sig samman så entydigt och startat den kampanj som uppenbart pågår. Jag upprepar vad jag tidigare skrivit - det är ingen slump att KD var ute i fredags med ett budskap, samma budskap upprepades i går av Urban Bäckström och idag förmedlas det i en del tidningar av Stefan Löfven som sitter i sossarnas VU. Kärnkraftslobbyn har bestämt sig för att nu ska man bryta igenom.
Det vore djupt sorgligt och ödets ironi om en centerpartistisk miljöminister och energiminister skulle lägga fram en proposition som lyfter den sk stopplagen för att man ska kunna bli överens om en offensiv klimatpolitik och få satsa mer på förnybar energi. Hoppas man inser det ologiska i detta och ställer kravet på Fp Kd och M att den hållbara energiproduktion behöver de 30 år som kärnkraften fick på sig för att etablera sig och bli dominant i svensk elproduktion. Då är jag övertygad om att kärnkraftslobbyn kommer ha väldigt svårt att vinna gehör för sina förslag få de kan alla se vilken skillnad det gör med en mer blandad energiproduktion som är hållbar både på kort och i ett 100 000-årigt perspektiv!
Maud och Andreas stå emot locktonerna!!

försämringar måste prövas politiskt

I en av tidningarna uttalar sig ls ordförande Anders Henriksson (s) om underskotten i landstingets verksamhet. Han hävdar där att verksamhetens chefer kan göra de förändringar som behövs för att spara pengar om det inte är strukturförändringar utan att det prövas politiskt. Det kan vara en lockande tanke för en styrelseordförande men det är att rymma från ansvaret.

Jag kan nu se hur man med många små steg försämrar tillgängligheten och servicen för medborgarna:
- ambulans ska eventuellt dras in i Högsby
- vikarieförbud i ambulansen som minskar patientsäkerheten
- mödravården ska eventuellt läggas ner på platser i länet
- sjukgymnastiken flyttas från Smedby in til kalmar
osv
Allt detta är kanske var och en för sig mindre förändringar även om de är viktiga för medborgarna. Men som helhet bildar det ett mönster för försämrad tillgänglighet och ökade risker för medborgarna, framförallt för dem som bor på landsbygden. Därför kommer jag kräva att denna helhet behandlas också politiskt så att vi kan bedöma om alla "små" förändringar är rimliga när man ser till helheten. Med den information som så här långt sipprat ut finns det allt för mycket som talar för att de mindre orterna och landsbygden drabbas - det är inte ok!

tisdag, februari 03, 2009

resa från Göteborg - med försening

Har varit i Göteborg ett dygn, bl a ute på Styrsö. Oh vad det är vackert!! Hemresan med SJ´s nygamla tåg. Det bullrar, det är slitet och man sitter så där. Förseningar är just nu legio på vår bana, så även i kväll. Ska järnvägen klara av att fortsätta utvecklas måste man hålla tiderna. Banverket och SJ och andra tågoperatörer bär ett tungt ansvar! Det som rapporteras i dagens Smålandsposten är mycket bekymmersamt och de regionala trafikföretagen måste nu ta de olika aktörerna i örat. Så här får det inte fortsätta. För min del ska jag se till att vi från landstingets sida gör en uppföljning med KLT för att säkerställa att de driver på tågoperatörerna och Banverket.

Enda stora fördelen med de nygamla tågen som SJ använder är att de ger mycket bra mottagning på mobiltelefonen. Så det har varit fullt möjligt att vara uppkopplad nästan hela resan, det är bra!

energifrågan väcker debatt

Centerpartiet blir uppenbarligen alltmer utmanat i energifrågan. Det känns bedrövligt att kollegorna i KD inte längre är tydliga opinionsdrivare för förnybar energi. Jag förstår inte varför kärnkraftslobbyn verkar ha så stort inflytande i folkpartiet. Summan av detta gör att Centerpartiet har en oerhört ansvarsfull roll att fortsätta att ta debatten för att den positiva utveckling vi har för förnybar energi ska fortsätta under kommande år och att vi som land verkligen byter riktning mot ett hållbart samhälle.

Aftonbladet har idag en bra ledare i frågan och den förtjänar att läsas. Utifrån den hållning vi som parti har haft länge bör vi som parti hålla emot dem som vill fortsätta att binda oss vid kärnkraften. En viktig debatt att för den närmaste tiden!!

måndag, februari 02, 2009

uttalanden om kärnkraft oroar

Idag rapporterar ekot att min partiledare öppnat för att centerpartiet åtminstone underförstått ska acceptera en nybyggnation av kärnkraft. Jag skrev om detta efter KD´s utspel i förra veckan och det utbröt en mini debatt på min blogg om avfallsfrågan. Min tes är att vi har idag ett avfall som vi måste ta hand, och göra på säkrast möjliga sätt. Men det finns många skäl att vara tveksam till att utöka avfallsmängden och därmed öka riskerna för olyckor både genom att mängden blir större men också genom att tiden vi har kärnkraftsproduktion ökar. Jag är mycket tveksam om det är rätt väg att gå, särskilt för oss som har slagits länge för en utbyggnad av förnyelsebara energikällor. När det nu börjar komma igång och vi har en bra teknikutveckling på området, är i varje fall jag tveksam till om man ska ge signalen att nu prioriterar vi om kapital och kunskapsutveckling till kärnkraftsfältet!

Sedan måste jag säga att jag har en demokratisk synpunkt på detta! Det finns inga partistämmobeslut som öppnar för en hållning där vi säger JA från partiet till ny kärnkraft. Ska stämmobesluten betyda något måste en så här stor förskjutning i position prövas på en partistämma. Det har inte gjorts! Det måste göras!!

underskotten växer...

Idag har vi fått en första redovisning av landstingets resultat för 2008. Det man kan konstatera är att den negativa utvecklingen inom länssjukvården fortsätter, särskilt på länssjukhuset i Kalmar. Från att i november avgivit ett gissat underskott för hela länssjukvården på ca 77 miljoner är det nu 93 miljoner när årsresultatet är klart. Det är mycket oroande utveckling, särskilt som det inte finns något som talar för att man lyckats reducera kostnaderna så att det ska kunna bli bättre 2009. Snarare är det så att om inget under händer så kommer resultatet bli minst lika mycket minus 2009. Det är också oroande att även primärvården (-21,9), psykiatrin (-11.0) och tandvården (-1,5) går med relativt stora underskott.

Jag är förvånad och oroad över att den politiska ledningen inte tar några initiativ för att komma tillrätta med underskottsutvecklingen. Frågan är ju vad Anders Henriksson gömmer i byrålådan för besparingar inför budgetbesluten inför 2010 och är det verkligen rimligt att även 2009 blir ett stort underskotts år. Jag inser att man kommer att försöka skylla ifrån sig (på exempelvis regeringen) men underskotten i förvaltningarn är det bara vänstermajoriteten som har det politiska ansvaret för.

söndag, februari 01, 2009

årsmöte - demokratins glädje

I kväll har jag varit på årsmöte i en centeravdelning. Trevligt arrangemang med lotterier, god mat och goda politiska samtal, vid sidan av de sedvanliga förhandlingarna. jag är väl lite udda, men ett årsmöte är på något sätt demokratins högtid, då sätts allt på sin spets.

Sedan att jag som landstingsråd får en möjlighet att berätta om det som vi arbetar med i sjukvårdspolitiken, diskutera avvägningar och vilka erfarenheter medlemmar har av vården är både viktigt och kul. Frågor som särskilt väcktes var hur vi tar hand om våra äldre som är sjuka, tillgängligheten - särskilt väntetider på akuten, varför listningen vid vårdcentralerna inte fungerar särskilt bra osv.

Det är sådna här tillfällen som man inser värdet av att centerpartiet fortfarande fungerar som en folkrörelse även om det skulle kunna fungera ännu bättre.