fredag, augusti 24, 2012

Vet Henriksson vad han talar om?

I dagens Barometer kan jag läsa att landstingsstyrelsens ordförande anser att det ska skapas öppna jämförelser för kollektivtrafik, hur tänkte han då? Det finns ju redan! Om han går till myndigheten för trafikanalys (trafa.se) så finner han väldigt mycket nyttig statistik som jämför kollektivtrafiken i landet. Men jag kan ju förstå att han inte vill ta till sig detta för de visar ju att den kollektivtrafik han är ansvarig för når minst antal medborgare, är dyrast att driva och samtidigt höga biljettkostnader. Trots detta har vi i Kalmar län med något undantag den största andelen skattefinansiering av trafiken. Medan snittet i Sverige är runt 50% så täcker skatten över 70% av kostnaderna för kollektivtrafiken.

-Anders det finns öppna jämförelser, hem och läs på och gör något åt det istället!

torsdag, augusti 23, 2012

Behovet av utbildning minskar inte och kvaliteten säkras!

Häromdagen skrev jag om den för mig helt främmande idéen att börja minska antalet lärosäten som stabschefen på högskoleverket föreslog. Debatten har ju fortgått bl a i barometern där företrädare för Linneuniversitet inte avvisar en samverkan. Jag tror dock att det nu är viktigt att Linneuniversitet satsar på att konsolidera sin verksamhet i kalmar och Växjö. Här finns ju hela campusdiskussionen i Kalmar som är oerhört viktig för möjligheterna till utveckling. Men i anslutning till denna diskussion om sammanslagningar har också debatten om minskat antal studieplatser kommit upp. Den är viktigt och inte helt enkel!

Vi har idag och för ett bra tag framöver ett stort utbildningsbehov som inte minskar bara för att ungdomskullarna minskar. Det är olyckligt att många av universiteten idag har sökanden som inte får en plats eller som inte kan läsa inom det fält man önskar därför att det saknas platser. Här tror jag att man från regeringen måste tänka en gång till!! Det kan vara så att minskningen av ungdomskullarna ska slå igenopm till viss del i antalet platser - Men det är för fyrkantigt tänkt! man måste också se till det underliggande trycket av unga och lite äldre som vill läsa och deras möjlighet att göra det. Vi behöver som samhälle också se att behovet av utbildning minskar inte - det ökar och det ställer krav både på stor tillgång på akademisk grundutbildning, men också på möjlighet till fördjupning och breddning under ett yrkesliv. Jag hoppas verkligen att regeringen i den kommande budgeten gör en rejäl satsning på utbildning på många områden och att en del av detta är en reducering av platsminskningen! Dock finns det en pusselbit till i detta. Sosse-regeringarna under många år inrättade platser på högre utbildning utan att skicka med pengar. det har inneburit att undervisningsinsatserna för studenterna har minskat rejält de senaste 10 - 15 åren. Det leder till kvalitetsproblem och en utveckling som vi inte har i gymnasiet och grundskolan där man är garanterade en undervisningstid som elev. Jag tycker inte staten ska reglera antalet timmar - men det finns en undre gräns för vad som är acceptabelt och jag menar att man på många utbildningar passerat den. Utöver att man behöver säkra ett utbildningsutbud med platser, behöver staten höja kvalitetsambitionen med högre utbildning genom att höja anslagen per plats!

Läs Universitetsläraren, Barometern

tisdag, augusti 21, 2012

Universitetsnoblessen slår till!

I dagens DN kan jag till min förskräckelse läsa hur en högre tjänsteman på Högskoleverket ger uttryck för åsikten att fler högskolor och universitet bör slås samman och underförstått avvecklas... Argumentet är det förmenta att man klarar inte kvaliteten på mindre enheter, men de döljs bakom ett ekonomiskt stordrifts argument! Det är samma typ av argumentation som användes när vi från Centerpartiets sida drev på för att utveckla fler högskolor runt om i landet, både för att öka möjligheten för fler att studera och för att bidra till kompetensutveckling och regional utveckling runt om i landet! Bevisen är många för att dessa satsningar lett till att vi nu har en större spridning i samhället av vilka som väljer att studera och alla högskolor och universitet runt om i landet bidrar till utvecklingskraften i den region man verkar.

Om man ser till de kvalitetsutvärderingar som presenterades i våras så visar de att många både gamla och nya högskolor/universitet har kvalitetsproblem,och att det inte finns ett entydigt samband mellan stort och hög kvalitet! Ett bra exempel på detta är Högskolan i Jönköping som inte är stor, inte är gammal men som visade upp väldigt god kvalitet på sina utbildningar!

Det finns från annat politiskt håll de som nu hävdar att det är dags att minska utbudet av högre utbildningen Sverige - de krafterna måste hejdas. De hade inte rätt för 40 år sedan och de har inte rätt n. Högre utbildning tillgänglig i hela Sverige skapar jämlik tillgång och bidrar till utveckling i hela landet.

fredag, augusti 17, 2012

Nu är det nog!

I snart två veckor har drevet pågått mot Annie Lööf och Centerpartiet, det startade på sund grund men har för många dagar sedan förlorat sitt innehåll och riktiga betydelse. Låt mig för att vara tydlighet extravaganser som tillväxtverket unnat sig på skattebetalarnas bekostnad är och var inte ok. Inte heller var det ok att någon godkänt att Näringsdepartementet skulle betala en middag för Centerpartister. Det kan säkert vara så att kostnaderna för departementets julfest var i högsta laget, men fråga era arbetsgivare vad julbordet kostade med underhållning och annat. För det måste vara så att även om man är anställd i kommun och stat så har man som personal rätt till både personalfest och julfest. Dessutom innehöll julfesten också utbildningsmoment! Annie och departementsöedningen har konsekvent agerat öppet, inget har undanhållits och man ställde den självklara frågan - har vi själva saker att städa upp efter avslöjandet om Tillväxtverket. Och satte igång detta! Och därmed var ju själva sakfrågan under hantering, sedan har drevet i brist på riktiga nyheter fortsatt med nonsens nyheter och det är där det måste ta stopp!

I Kalmar län hade vi för 1,5 år sedan samma typ av avslöjanden som Östran gjorde kring en kultur som hade skapat i landstinget. Men det är värt att notera att när fakturorna hade visats upp och analyserats, landstingsstyrelsens ordförande hade markerat att han insåg allvaret, regler stramades upp så var sakfrågan över. Det är ingen som varken då eller nu hävdar att Anders Henriksson borde avgå eller att han personligen kunde lastas för denna situation. På samma sätt är det nu med Annie Lööf! Hon har som departementsansvariga från början markerat allvaret, markerat genom regelgenomgång, att nu skärper vi detta! Men det är väl ingen som på allvar menar att Annie Lööf eller för den skull Maud ensamma skapat en kultur som gör att man tillåter sig att vara extravaganta på sina håll i statsförvaltningen och då särskilt i Näringsdepartementet. Det man kan som medborgare kräva av Annie har nu gjort, låt nu henne återgå till att regera och utveckla företagens möjligheter i Sverige.

Till sist se är det med förvåning jag läser någon professor som är upprörd över att när media begär ut handlingar i en fråga så informeras ledningen för verksamheten. Det är väl självklart att den som är ansvarig för en verksamhet ska ha rätt till informationen att det sker, det allvarliga är om man försöker fördröja eller förhindra och det har ju inte skett i detta fallet. Om tidningen hade ställt frågan till alla myndigheter, kommuner och landsting om hur detta hanteras så hade svaret i de allra flesta fallen varit likadana - det är klart att vi informerar när någon begär ut handlingar så att man har kunskap i ärendet om/när det blir frågor!

Drevet har nått vägs ände, det blir inte en bättre soppa nu - den blir enbart smaklös!

Läs SvD, Aftonbladet

onsdag, augusti 15, 2012

Spännande befolkningssiffror - särskilt grattis Öland!

Idag har jag fått del av SCBs befolkningssiffror för första halvåret 2012 och det är intressanta siffror. Ett år är ingen trend, men det är ändå intressant att notera att för första gången på länge så har vi haft en ett mottagande av nya svenska som ger oss plus för länet. Fortfarande gäller dock att vi relativt Kronoberg tar emot färre och hade vi haft deras utveckling så hade vi haft ett plus på flera hundra för länet, nu blev det en ökning med 39! Den andra observationen man kan göra är att Öland är stora vinnare med goda inflyttningssiffror både från resten av Sverige och från utlandet. Jämfört med förra året samma period så är det särskilt för Borgholm en väldig skillnad. Sorgebarnet är fortsatt Kalmar som inte är det draglok för länet som det skulle behöva vara. K(S) ordföranden försöker hela tiden sprida bilden av den framgångsrika utvecklingen, tyvärr kan det inte avläsas i befolkningssiffrorna. Kalmar län behöver ett mer framgångsrikt Kalmar, men den nuvarande politiken verkar inte räcka till för att skapa det!

Jag hoppas att vi även fortsättningsvis kan se en positiv invandring till vårt län, och att vi välkomnar nya svenskar på samma nivå som våra grannlän - då kan vi vända den negativa befolkningsutvecklingen. För att detta ska lyckas krävs bostäder, utvecklande företagsklimat, välfungerande välfärdsutbud osv. För det krävs politiska initiativ och politisk kraft framöver!

Här kan man läsa statistiken, här är Radio kalmars inslag

måndag, augusti 13, 2012

Dags att vända utvecklingen

Före sommaren hade vi en intensiv debatt om hur kollektivtrafiken i länet fungerar. Statistiken från 2010 visade att vi i kalmar län har en väldigt dyr trafik som inte nyttjas av medborgarna. Under sommaren har verksamhetsstatistiken för 2011 presenterats från Myndigheten för trafikanalys. Den visar att utvecklingen under 2011 blev värre och att nge förbättring kan skådas.Självfinansieringsgraden för KLT är nu nere i 29%, medan den som snitt för landet ligger runt 50 %. Nedanstående bild visar på ett tydligt sätt hur trafiken i vårt län avviker från resten av landet. I Kalmar län ha vi de absolut högsta kostnaderna per resa alla kategorier och samtidigt tar vi ut bland de högsta avgifterna per resa av resenärerna. Dessutom har den röda majoriteten höjt skatten för att ytterligare öka kostnaderna. Detta är Ebberöds bank. Nu behövs en riktig handlingsplan för att vända denna utveckling, kostnaderna per resa måste ner, antalet invånare som vill resa måste öka och det kan inte ske genom att spendera ännu mer. Andra län, även glesa län lyckas långt bättre än vad vi gör!

fredag, augusti 10, 2012

Sviktande patientfokus

Det är sorgligt att läsa artiklar i både Oskarshamnstidningen, och Nyheterna idag. Både handlar om hur landstinget hanterar dialyspatienter i oskarshamns området. Jag förstår att landstingets personal behöver semester, men våra patienter behöver också vård. Dialyspatienters livskvalitet är alltid begränsad eftersom de får ägna många timmar i veckan åt sin dialys och resor till och från denna. Att då ordna en sommarlösning som innebär att dessa kroniska patienter får åka ännu mer och ännu längre tid varje vecka är inte OK.

Landstinget i kalmar län hävdar att man ska ha ett patientfokus - detta har uppenbart förlorats i detta fallet när man organiserat sommarvården. Nu vädjar patienterna till LS ordföranden om att gripa in - jag förväntar mig att han gör det. Våra kroniska patienter får inte komma i kläm på det sätt som här uppenbart har skett och sker!

tisdag, augusti 07, 2012

Nystart med nystartszoner

Idag har en särskild utredare för regeringen presenterat sin utredning om och  hur man ska kunna införa sk nystartszoner i Sverige. Utgångspunkten för utredningen är ett förslag från centerpartiet i valrörelsen 2010. Det är glädjande att utredaren nu presenterar ett konkret förslag som verkar genomförbart och som skulle kunna förbättra människors möjligheter till arbete i områden i sverige där utanförskapet är som störst.

I vårt län har ju Hultsfred och högsby ansökt om att få pröva denna modell, nu är det dags för regeringen att ta fram deras gemensamma ansökan och låta två mindre landsbygdskommuner prövar möjligheterna med nystartzon, för detta kan inte enbart bli en fråga för storstäderna!

Läs utredarens pressmeddelande!

För övrigt betyder detta att jag nu drar igång skrivandet och funderandet efter en vilsam sommar!