lördag, augusti 30, 2008

Veckan har nått sitt slut

En vecka i kanada fylld med studiebesök och information. Många likheter men också starka olikheter, främst den starka läkarstyrningen men också att viktiga delar va hälsosjukvården ligger utanför den gemensamma finansieringen, såsom läkemedel, hjälpmedel osv.
Vi lyssnade en eftermiddag på ett forskningsinstitut som sysslar med vad de kallar knowledge translation, dvs att samla ihop kunskap och göra den tillgänglig i verksamheterna. Väldigt bra för att se till att vården tar vara på alla nya kunskaper och erfarenheter som vinns världen över. Vi har fragment till detta isverige, men här finns mer att göra.
De har här i kanada mycket av voluntärarbetare i hälso sjukvården som hjälper till med information, håller en hand lyssnar på patienter och anhöriga. Det skulle vi behöva utveckla hemma.

Vi var under fredagen på ett stort sjukhus i Ottawa och mötte där bland att en kvinnlig chef - läkare - för deras central operation. När hon berättade om hur korta ställtider de har i sina operationsrum kan man säga att vi var imponerade, det betyder att de hinner med mer per dag, eller vi log när hon förvånat undrade varför vi inte operar fullt ut på fredagar... Som sagt hennes tänk om hur man får flyt på en operationsenhet och entusiasm för att göra det så bra som möjligt för patienterna var väldigt inspirerande.

Vi får se hur denna kanada resa så småningom blir nya pusslebitar i utvecklingen av svensk sjukvård!

jag hörde...

I torsdagskväll hade jag möjligheten att lyssna på Barack Obama när han höll sitt tal till demokraternas partikonvent. Ett fantastiskt tal med väldigt bra bilder och inspirerande idéer om vad han vill skapa. Det var en historisk händelse när en african - american accepterar att bli nominerad till president.När man lyssnar till flera av talen på demokraternas konvent slås man av hur retoriskt skickliga de är. Obama hade en intressant ordvändning på owner och on your own. Där han fånga repulikanernas ownership democracy och vänd det till att bli you are left on your own. Mycket skickligt. Men frågan är om inte Bill Clinton ändå hade den smartaste ordvändningen när han sa världen lyssnar och ser upp till oss när vi använder exemplets makt istället för när man får se exempel på vår makt (power of example and not examples of the power).

Jag är kanske lite nördig, men den retoriska skickligheten imponerar och inspirerar. Vi skulle behöva mer av den i svensk politik. och för övrigt hoppas jag fortfarande att amerikanerna är kloka nog att välja Obama till president, ur ett svenskt perspektiv känns det mycket bättre!

tisdag, augusti 26, 2008

socialistiskt eller privat?

Är just nu på studieresa i Kanada med SKL´s sjukvårdsdelegation. Kanada är intressant eftersom också de har ett i princip allomfattande offentligt finansierat sjukvårdssystem, som man är ganska stolta över. Vi har nu lyssnat på ett antal företrädare beskriva hur bra det är att det inte är privat.... utan offentligt eller som sjuksköterskornas företrädare beskrev det socialiserat sjukvårdssystem. Men ord är lurigt.
I den svenska debattklimatet skulle detKanadensiska vårdsystemet beskrivas som väldigt privatiserat.... eftersom i princip alla läkare driver sin egen privata verksamhet, man är inte anställd av det offentliga. Majoriteten av de sjukvårdsinrättningar som finns ägs och drivs av olika privata och ideella verksamheter såsom kyrkor och icke vinstdrivande företag... medan staten eller provinserna inte äger något eller driver något men finansierar allt. Det Kanadensiska systemet är när det gäller driften helt privat eller i varje fall icke offentlig!

I den svenska debatten vore det underbart om vi kom överens om att privat blir när det när sjukvården finansieras privat då skulle vi slippa denna eländiga debatt om privatisering som inte är begriplig. Utan bara blandar bort korten om finansiering och driftsformer.
Som centerpolitiker har jag inga ambitioner eller tilltro till att det vore bra om alla läkare körde sin egen verksamhet. Men jag tror att det vore bra om vårdteam inklusive läkare kunde etablera sig fritt i primärvården utifrån uppställda krav från landstinget, det som vårdval bl a handlar om därför det skulle ge medborgaren en reell valmöjlighet och oxå göra att vården tog vara på en del entreprenörsanda!

Anders Henriksson är ju med på denna resa oxå, men jag tror tyvärr inte att han drar samma slutsats. Men i de kommande diskussionerna om primvården i Kalmar län så blir den Kanadensiska jämförelsen intressant!

Rädda tandvårdsreformen....

Med sådana vänner behöver man inga fiender, ja det kan jag nog tycka att den av regeringen genomförda tandvårdsreformen drabbats av. Eller vad säger man om följande uttalande:
"Den nya tandvårdsförsäkringen täcker inte nya kindtänder. Dem kan vi klara oss utan. Det anser Kerstin Ekstrand Christiansson, ansvarig för tandvårdsreformen vid Försäkringskassan."
Förväntningarna hos många medborgare var höga inför genomförandet av reformen, men nu riskerar den att hamna i vanrykte för att byråkrater inte inser att tänder handlar om många olika saker. Om man är vuxen och hela sitt liv av olika skäl använt hela sin tanduppsättning när man tuggar så är det inte ok att mötas av beskedet att - du behöver inte dessa tänder -
Tandvårdsreformen skulle bli en lättnad för dem som har större tandvårdsbehov, men inte ge så mycket stöd for oss som oftast inte har det behovet. Solidariskt och bra! Men då kan inte undanta en så stor del av tänderna från försäkringen, då täcker den ingens behov!

Politiskt riskerar detta att bli en black om foten istället för en tillgång i valrörelsen 2010 - en reform som väckte förväntningar, men i realiteten bara gjorde människor besvikna.

Så kära regering, en snabb utvärdering och korrigering av dessa byråkratiskt påhittade dumheterna så att det också blir en tandvårdsreform värd namnet!

tisdag, augusti 19, 2008

Malin lämnar?!

Om man bortser från formalia och risken för någon helt oväntad händelse så kommer min moderata Allianskollega och vän Malin P att lämna landstinget för att börja som vice ordf i KS i Kalmar. Det är en storvinst för Kalmar och ger möjligheter att börja om på Alliansarbetet i politiken i Kalmar. Som det har varit de senaste åren så har Allianspartierna inte utmanat Sossarna och Johan Persson gemensamt, vilket man måste göra om man ska kunna rubba majoritets förhållandena i Kalmar 2010. Johan P`s resultat den här mandatperioden är ju inte så imponerande, minst sagt! Kina satsningen går trögt eller har stannat helt, WTC är en fråga i luften, Arenan har varit seg och slitsam och inte mycket att jubla över än så länge, men kanske är det mest oroande att länets största kommun och den som ska vara loket är den som tappar stor andel befolkning. Jämför man Kalmars utveckling med närliggande residensstäder så är det bekymmersamt att Kalmar inte räcker till. Det finns ibland i vårt län och i Kalmar en självgodhet om att vi är ju så bra och ett uttryck för detta var ett uttalande jag fick av en framträdande S - politiker från Kalmar häromdagen:
"Växjö är rädda för att få ner pendlingstiden mellan Kalmar och Växjö till 45 minuter för då kommer man bo i Kalmar och möjligen arbeta i Växjö"
Det säger man om en kommun som vuxit konsekvent de senaste 20 åren och som haft ett bostadsbyggande oavsett konjunktur. Jag tror att Kalmar politiken har en del att lära av Växjö och det måste finnas en insikt om att Kalmar måste lyftas om man ska klara konkurrensen. Tydligt är att Johan P och gänget inte klarat detta, hoppas att ett förnyat Alliansarbete med Malin som en av motorerna kan skapa en politik som kan öka Kalmars attraktionskraft och konkurrenskraft. Det behöver länet! Dessutom vore det mycket bra att bryta den socialdemokratiska dominansen i Kalmar kommun, den har varat alldeles för länge.

måndag, augusti 18, 2008

ännu ett exempel på ojämställd vård

I dagens östra Småland redovisas att bidraget till länets gluten allergiker är ojämställt. Baserat på någon uträkning från socialstyrelsen så får männen mer i bidrag än kvinnor. Där man minst anar det dyker könsstereotyperna upp. Idéen måste vara att män äter mer alltså ska de ha mer i bidrag... Jag vet inte om det kan bevisas att det är så att män har högre matkostnader, men för mig framstår det som helt tokigt tänkt! Med samma resonemang skulle män ha högre socialbidrag, det är ju baserat på människors kostnader för rimlig levnadsnivå, eller killar ha högre studiemedel. Vi inser alla att det är feltänk, men det visar på att arbetet för en jämställd vård behövs och att vi måste bekämpa könsstereotyperna!
Nu behövs ett initiativ för att rätta till dessa felaktigheter!

torsdag, augusti 14, 2008

interpellation om psykiatrin

Nu har väl säsongen börjat och jag har i eftermiddag lämnat in nedanstående interpellation för diskussion vid kommande landstingsfullmäktige. Skälet är att jag fått ett antal telefonsamtal och via media där människor uttryckt oro och funderingar kring varför det ska bli överbeläggning inom psykiatrin. Det finns också frågor om varför man inte kan ge tillräcklig vård inom öppenvården utan att människor ska känna att man blir så akut sjuka att man måste söka sig till slutenvården.

Jag hoppas att min interpellation kan ge stimulans till debatten framöver.


Interpellation till landstingsrådet Lena Segerberg

Ang situationen i den psykiatriska vården under sommaren 2008!


Sommaren kan vara en prövningens tid för många människor samtidigt som det är semester och vila för andra. För människor med psykiatriska sjukdomar kan sommaren vara en stor prövning eftersom behandlingar gör uppehåll, möjligheten att möta sin terapeut blir närmast omöjlig beroende på personalens semester. Redan utsatta människor riskerar att drabbas ytterligare.

Under denna sommar har jag via telefonsamtal men också via media kunnat förstå att människor känt sig drabbade och blivit mer oroliga och känt sig utlämnade. Samtidigt har den psykiatriska slutenvården i Kalmar drabbats av överbeläggningar vilket skapar svårigheter både för patienter och personal som är i tjänst. Vid överbeläggning är det dessutom stor risk att man inte kan ge den enskilde den behandling och hjälp som behövs för att åter bli friskt utan enbart erbjuda ett skydd mot fördjupat insjuknande

Det finns med tanke på utvecklingen den gångna sommaren skäl att fundera på om man inför kommande år måste organisera verksamheten på annat för att sommarens situation inte ska upprepas. Man kan också fundera på om öppenvården fungerar på det sätt som är avsett när så många människor finner skäl att söka sig akut till den psykiatriska slutenvården. Jag vill därför ställa följande frågor:

- Anser Lena Segerberg att sommarens situation inom psykiatrin varit acceptabel?
- Vilka åtgärder är Lena Segerberg beredd att vidta inför kommande år?
- Är Lena Segerberg beredd att initiera en analys av varför så många sökt sig till slutenvården och om detta kunnat undvikas med andra insatser inom öppenvården eller med utveckling av mellanvård?

måndag, augusti 11, 2008

Första dagen

Vad gör man första dagen på jobbet?? Det blir att samla ihop sig, kolla vad som är på G och uppdatera sig om vad som hänt under sommaren. Men jag har också fått göra något väldigt roligt. Idag har jag fått åka ut till Högalid och hälsa välkommen den nya rektorn - Gull-Britt Johansson. Gammal god vän som under många år arbetat i Västra Götaland, men som nu återvänder till sitt ursprung på Öland och arbetar på Högalid sedan den 1/8. Hon bär med sig bra erfarenhet på hur folkhögskolorna kan utvecklas och också hur kulturen kan användas för lärande och regional utveckling. Ska bli mycket spännande att se vad hon kan bidra med i vårt län.

semestern är över...

Tillbaka i landstingshuset och semestern är över... det är lite udda efter en så lång tid. Men det har varit en underbar sommar med besök i Rom och sedan en husbilstur till Jämtland och lite fjällhajkande. Mycket läsande, en hel del sol och värme, vackra vyer i fjällen och lite ansträgningar när man vandrar- sommaren kan inte bli bättre!!

Läsadet har innehållit en hel del deckare, men också Barack Obamas egen biografi från 1995. Den är mycket läsvärd, den ger bilden av en person som inte är formad av konventionell amerikansk medelklass utan mycket mer utifrån ett svart perspektiv på det amerikanska samhället. Ett perspektiv som jag tror kommer att betyda förändring om det är så att han blir vald i höst. Men risken finns ju att förväntningarna på förändringar är för stora på honom hos hans svarta kärnväljare. Om han blir vald är det en imponerande resa av en person genom det amerikanska samhället, med andra erfarenheter än många andra valda politiker i USA. Dock kan man ändå se att det finns vissa likheter i bakgrunde/familjesituationen som Bill Clinton har, även om Clinton sedan är formad av sin vita historia.

Sedan har jag också läst en biografi av den person som under tre år var Georg W Bush presssekreterare. Det är en person som är mycket modig.... han avslöjar obarmhärtigt hur vita huset mer eller mindre medvetet vilseledda landet på vägen in till kriget i Irak och som är oerhört besviken på att Bush förvandlades från en pragmatisk reslutatorienterad guvenär i Texas till en hårdför och dogmatiskt presdient i Washington- Förvisso skyller han en del av detta på den politiska miljön men hans slusats är att det republikanska gäng som tog över efter Clinton aldrig var intresserad av vardagligt politiskt kompromissarbete, man valde att regera genom att ständigt driva politiska kampanjer som därmed låste alla positioner, demoniserade motståndarna och i förlägningen skapat en väldigt hårdför konfrontativ politisk miljö.
Han har en stor poäng där! Efter det senaste politiska året här i landstinget finns det skäl att fundera på hur vi i denna mer enkla miljö skapar vår politiska vardag och hur vi också frestas att kampanja istället för att söka konstruktiva lösningar. Därför är jag lite stolt över att det var vi i Alliansgänget som tog initiativet till en kompromissskrivning i budgeten om primärvårdens utveckling. Hoppas nu bara att majoritetsgänget vill medverka till att förvalta denna kompromiss på ett konstruktivt sätt.

Det finns skäl att fundera på inför hösten hur man undviker invektiven och istället driver de konstruktiva lösningarna, de som väljarna valt oss för att hitta. Vi får se hur hösten blir!