torsdag, december 31, 2009

Mot 2010 - tack för 2009

Vill så här på slutet av 2009 sända en hälsning till alla mina läsare och tacka för kommentarer och läsningar under året som gått. Min blogg har fått ett litet genombrott med ett antal peakar under året. Är nu sedan några dagar i Barcelona och där blir jag påmind om en av de saker jag skrivit om under året - tillgången till apotek. När man går här och på alla möjlig och omöjliga tider och  med stor enkelhet kan finna ett apotek är det obegripligt att det väckt sådant motstånd i Sverige hos vänsterfolket. 2010 innebär en klar förbättring på¨detta område tack vare Allianspartiernas reform av apoteksmarknaden.

Under 2010 blir utmaningen att återigen skapa bilden av vad en fortsatt Alliansmajoritet kan betyda i riksdagen efter valet och samtidigt påminna om det som gjorts under gångna år och som hotas med en rödgrön röra efter valet.
Viktiga argument för mig blir:
- Lägre skatt för alla med vanliga inkomster
- Reducerade vårdköer i sjukvården
- Enklare med fast läkarkontakt efter vårdval
- Energi och klimatpolitik i framkant i världen
- Stora satsningar på infrastruktur i Sverige och i vårt län.
- Fler och mer närvarande poliser

Under 2010 blir det en viktigt utmaning för mig att driva på kvalitetssäkringen av psykiatrin i länet och säkra ett bra genomförande av vårdvalet så att vi får fler vårdenheter som kan ge en fats läkarkontakt . Jag tycker det vore utmärkt om vi efter vårdvals genomförandet i vårt län har närmare 50% av primärvården i annan regi än landstingets. Dock blir den stora utmaningen en Alliansmajoritet i landstinget - det är den stora uppgiften under kommande 9 månader -. hoppas du som läser vill hjälpa till!

tisdag, december 29, 2009

Vad är rätt politiskt organisation?

Inför varje mandatperiod gör vi en översyn av landstingets politiska organisation. I landstinget i Kalmar län har det sedan slutet av 90-talet formats en ganska centralstyrd organisation med i stort sett all makt koncentrerad till landstingsstyrelsen och dess arbetsutskott. Från Centerpartiets sida var vi väldigt tveksamma till denna utveckling tillsammans med några andra partier. Jag är fortfarande inte tillfreds med den lösning vi har där väldigt mycket makt koncentrerats till en liten grupp förtroendevalda medan den stora gruppen fullmäktigeledamöter inte kan delta särskilt aktivt i beslutsfattandet. Samtidigt kan det nog konstateras att ur lednings och styrningssynpunkt så är detta ganska effektivt men de demokratiska bristerna är tydliga.

I ett antal inslag har Radio Kalmar speglat politikerkostnaderna i de olika landstingen i vårt närområde. Där syns också landstinget i Kalmar läns särart, vi är det landsting med flest landstingsråd och flest politiska sekreterare men sammantaget kostar inte vår organisation mer än de andras. Det betyder att vi också lämnar mindre utrymme för fritidspolitikerna i fullmäktige att arbeta med olika frågor.

I den översyn som nu ska ske under våren måste vi försöka hitta en organisation och arbetssätt som ännu bättre kan kombinera demokratisk diskussion och förankring med en effektiv politiska styrning. Det blir en utmaning.

Basse har också kommenterat detta klokt - det kan du läsa här.

lördag, december 26, 2009

Annandag - vilken lyx

För ett antal år sedan hade vi besök av en ung amerikanska. Hon blev alldeles fascinerad av hur lång tid julen varade. Och Annandag jul var inget hon någonsin hade hört talas om eller upplevt. När jag nu sitter och njuter av denna helgdag är jag väldigt tacksam att vi i Sverige skapat oss möjligheten att ha en lång julhelg och i jämförelse med amerikanen inte ha enbart en dag utan istället tre dagars julfirande. Det är välfärd som ger tid för att vara tillsammans med familj och vänner innan vi återigen tar tag i vardagens arbete och rutiner. Så njut av din Annandag jul även om den i år infaller på en lördag.

fredag, december 25, 2009

Bra skrivet Pierre

PÅ dagen före julafton skrev min folkpartikollega Pierre Edströmen väldigt bra debattartikel i Barran om hyr psykiatrin fungerar i länet. Bra att han lyfter frågan och att han tydliggöra var det politiska ansvaret finns - frågan är om vänsterns ledare är beredd att ta ansvar - debatten får visa det framöver.

Vilken julgåva!

På Julafton röstade den amerikanska senaten enligt DN igenom ett lagförslag som ger en sjukvårdsreform värd namnet till många amerikaner - tala om julgåva! Det har under året har varit en närmast absurd debatt kring Presidentens förslag till reform. Det har odlats så många myter för att försvara ett i grunden helt osunt system, amerikansk sjukvård är dyr, sämre och omfattar inte alla medborgare. Därför får det säga vara en både demokratiska och politisk framgång att man nu samlat sig till en reform. För många amerikaner är det säkert den bäst möjliga julklappen!

God Jul USA...

torsdag, december 24, 2009

GOD JUL

Snön ligger vit...
Doften av julskinka dröjer sig kvar....
Julgranen lyser i rummet!
En krubba med Jesusbarnet lyser upp med julens bud - Guds son är född!

God Jul alla läsare 

måndag, december 21, 2009

Landshövdinge frågan aktuell igen....

Idag publicerar SR Kalmar ett stort reportage om landshövdingarnas sätt att utöva sitt ämbete. Det är många "avslöjanden" som många säkert har synpunkter på. För mig illustrerar det mest att hela idéen med landshövdingar är omodern och att vi som land behöver tänka om och skapa en ny klarhet om vad som är statens roll i regionerna och vad som ska skötas av regionala ledare och politiska församlingar. Landshövdingerollen måste bli mer av statlig chefstjänsteman och lämna fälten som handlar om utvecklingspolitik och gynnande av länen. Staten klarar inte idag sin roll med samordning av olika statliga funktioner och verksamheter, därför bör mer tid läggas där snarare än på att representera länet i olika avseenden.

Utvecklings och förnyelseansvaret för våra regioner måste få en tydlig demokratisk förankring därför är det nya regioner som behöver bildas och valda ledare som ska styra - inte statliga tjänstemän - det är föråldrat!

söndag, december 20, 2009

Julen är här

Efter en dag med hushålls pyssel, lång kall promenad kunde juag jag i kväll njuta av Köriosa sjunga in julen.

Hör ett litet klipp Julmusik med Köriosa


Hoppas du får lite julkänsla

lördag, december 19, 2009

LS prdföranden - från motståndare till förespråkare...

Nu ska jag vara surt sa räven om rönnbären-skribent!

I dagens Barometern talar LS ordföranden väldigt väl om det vårdvalssystem som vi nu inför i Kalmar län. Han talar väl om patientens fördelar och de möjligheter det skapar. Man skulle nästan kunna tro att han skapat hela idéen och nu vill tala om hur stor reformist han är. Sanningen är ju att vi från Allianssidan har släpat honom och vänstermajoriteten till arbetsbordet. Vi har drivit fram och varit dem som ställt krav. Det enda tydliga krav vänstergänget har haft är att de ville ha ett socioekonomiskt påverkat ersättningssystem men i övrigt har hållningen varit så lite reform som möjligt. Och underförstått går man och hoppas på att inga nya aktörer ska söka sig till systemet så att patienterna får en tydligare riktig valmöjlighet.
Därför måste jag erkänna att det är surt att Barometern låter den som motsträvigt släpas till arbetsbordet framstå som reformisten - jag förstår om LS ordförande är nöjd idag!

Är Stockholm sjukt?

I fredagtens DN redovisades utfallet av de första åren med vårdvalet i Stockholm. Den visar på att man uppnätt de mål som Alliansmajoriteten i Stockhom ville.... man har tydligt och klart ökat tillgängligheten och det är nu lätt för en patient att få en tid hos doktorn. Det är bra. I dagens Dn redovisas att trots en 20% ökning av besöken i primärvården har också besöken vid aktumottagningarna ökat. Det var ju dock inte avsikten! Sammantaget är det så att Stockholmarna gör fler besök i sjukvården än man gör i något annat landsting i landet. Frågan man ställer sig är ju om det verkligen är så att Stockholmarna är sjukare än resten av svenska folket?

Tror inte det! Utifrån ett folkhälsoperspektiv är ju stockholmaren friskare och man har bland de yngsta befolkningarna i landet. Nä snarare är det så att den större mängden besök är resultatet av stort utbud och en glidning mot efterfrågestyrd sjukvård snarare än behovsstyrd sjukvård. Det är ett bekymmer även för övriga landsting eftersom det kan starta en utveckling vi inte vill ha. Ska vi klara av att ha en gemensamt finansierad sjukvård måste den bygga på att sjukvårdsbehovet styr inte förmågan att efterfråga och kräva. Därför är det oroande när en ledande sjukvårdspolitiker i Stockholm säger " det är bara patienten som vet behovet av ett besök" - närmare än så kan man inte komma än att säga att efterfrågan ska styra.

fredag, december 18, 2009

Vårdval och kömiljard på en dag..

På förmiddagen idag beslöt vi enhälligt om nästa steg i genomförandet av vårdvalet i kalmar län, vilket redovisas bl a i Radio Kalmar. Det känns bra. Det är en Alliansreform som kommer att ge bättre möjligheter till fats läkarkontakt, större tillgänglighet och en tydligare anpassning av vården efter behov. Vänstergänget har släpats fram till detta beslut, det är synd, men nu har vi ett enigt beslut som vi alla har ansvar för och som gäller oavsett valutgång till hösten. Det är bra!

Sedan har vi idag fått resultatet av en annan Alliansreform - kömiljarden. Antalet som väntar mer än 90 dagar har minskat, behandlingar och besök ökar och tillgängligheten har blivit bättre. Samtidigt finns det smolk i bägaren eftersom flera landsting inte skött detta snyggt mot medborgarna och urholkat vårdgarantin genom att fiffla över väntande till sk frivilligt väntande utanför vårdgarantin. Det är inte värdigt landstingen och sjukvården, men även i offentliga sammanhang lockar pengar.... Min blogg kollega Anders W Jonsson har skrivit en bra reflektion kring sura sossar som längtar tillbaka på den tiden då väntetiderna var ännu längre!

Men en bra dag för Kalmar länsborna - man ser resultatet av två bra Alliansreformer kömiljarden som gjort att väntetide i Kalmar län är bland det kortaste i landet och vårdval startar efter årskiftet - bra!

Bedrövligt men inte oväntat

I eftermiddag kom så det besked ingen ville ha, men tyvärr många misstänkt skulle komma - GM lägger ner SAAB. På DN´s websida beskrivs hur GM nu fattat beslut utifrån den tidgräns man själkva satt upp. Beslutet är inte som Peter Eriksson säger ett misslyckande för regeringen - regeringen har aldrig drivit SAAB och ska aldrig göra det. Utan beslutet är ju ett stort företagsmässigt misslyckande som företagsledningen för GM, Investor och SAAB bär. Det är ju dessa som i olika skeden i historien misslyckats med att utveckla SAAB till att bli både konkurrenskraftig och vinstgivande. Det är inget svårt att göra jämförelser med BMW som också varit en lite dyrbils tillverkare, men som nu är en ganska stor dyrbils tillverkare. SAAB har inte dömts det senaste året, SAABs öde har formats under 20 år beroende på bristande utvecklingsinsatser och investeringar i nya bilar. Det tragiska är att duktiga tekniker och bilbyggare i Trollhättan aldrig riktig fått chansen beroende på bristande ägarskap och management.

Den som nu gör detta till en politiska fråga, gör det mot bättre vetande!

torsdag, december 17, 2009

Konspiratorisk så det förslår...

Sent igår på websidor och idag i tidningen kan man läsa att spot-priset på el rusat till höjden det senaste dygnet. Om jag läste rätt skulle 1 kw kosta 2,65 i inköp, därtill alla avgifter vilket betyder närmare 4 kronor. Orsaken sägs vara den ökade efterfrågan på grund av kyla, vilket inte är att förvånas över. Men den andra delen är märklig flera kärnkraftverk är avställda.

Då blir jag väldigt undrande - av vilket skäl har man ställt av den enligt alla kärnkraftsvänner mest driftsäkra energikällan vi har när elen behövs som bäst?
Det finns säkert något gott rationellt skäl någon kan komma upp med - men jag tycker det är skandalöst att sköta elproduktionen på det sättet. Att inte säkerställa driften av kärnkraften när den verkligen behövs... är oansvarigt. jag kan inte låta bli att bli konspiratorisk och tänka tanken att någon sett en möjlighet att tjäna en extra peng genom att dra ner produktionen.... men det är väl sådant som bara händer i det stora landet i väster...

onsdag, december 16, 2009

Nästan färdigt vårdvalssystem

Efter många sorger och fördröjningar närmar vi oss äntligen ett beslut om vårdvalssystem i Kalmar län. Efter att vänstermajoriteten förhalat processen länge och underlagen saknats så kunde vi igår eftermiddag debattera och diskutera utifrån nästa helt färdiga underlag - 3 dagar före beslutet i landstingsstyrelsen.

Vi kommer på fredag ta ett enigt beslut, men jag tycker egentligen att det för mycket detaljer och regleringar i materialet samtidigt som det lagts in en ganska stor uppföljningsbörda. Detta kommer att komplicera vardagen för både offentliga och privata vårdgivare framöver och jag är inte säker på att primärvården blir bättre. Men samtidigt kan det sägas att systemet vi har utformat på intet sätt är mer styrande och reglerande än vad andra landsting valt så på det sättet sticker vi inte ut.

Men från och med fredag eftermiddag startar nu processen att intressera nya aktörer för att etablera sig i Hälsovalssystemet i Kalmar län. Vårdgivare som vill driva ett förebyggande arbete och samtidigt på ett alldeles utmärkt sätt ta hand om sina patienter när man väl blir sjuk. Nu kommer medborgarna i Kalmar län få del av den dynamik som uppstår när viss konkurrens skapas i en verksamhet. Jag är övertygad om att vi kommer se enheter med längre öppettider, särskilda satsningar på barn och familj eller på äldre osv. Det ska bli spännande att följa utvecklingen under våren när allt ska bli verkstad!

Vaccinerad!

Så kom då äntligen turen till mig - över 50 - att bli vaccinerad. Från och med denna veckan har det varit möjligt och idag har jag gjort det. Vi är i länet runt 60% som har vaccinerat oss och jag hoppas att under denna och kommande veckor kommer alla +50 att ta sitt solidariska ansvar och gå och vaccinera sig. Då har vi gemensamt minimerat risken för en riktigt stor smittspridning i vårt län och minimerat riskerna för dem som ingår i riskgrupperna. Det är att vara solidarisk i dessa juletider!

tisdag, december 15, 2009

Välj rätt el

I dagarna har Oskarshamns elbolag annonserat enligt Radio kalmar att man satsar på det som beskrivs som klimatneutral el energi. Det låter ju bra, men när man sedan läser det finstilta, så visar det sig att det är 100% kärnkrafts - el och då blir det ju något annat. Att påstå att en elproduktion med 100 000 åriga konsekvenser är klimatneturalt och hållbart är enligt mitt tycke att böja sanningen. Medan andra bolag väljer att satsa på vind, vatten och t o m sol så väljer Oskarshamns bolag kärnkraft - undrar hur mycket OKG betalade för den reklaminsatsen? Min uppmaning är - gå inte på detta kärnkraftstrick!

måndag, december 14, 2009

Läkemedelsfusk

Idag avslöjar DN det man kunnat misstänka sedan länge - en del av läkemedelsbolagen manipulerar den statliga läkemedelssubventionen. Det är oetiskt och obegripligt att bolagen utsätter sig för risken att bli avslöjade som manipulatörer. Vilket man nu blivit.

I samband med omregleringen av apoteken diskuterades reglerna för generika handeln mycket och de som arbetade fram förslaget till omregleringen föreslog ju också ett förändrat regelverk för generika. Det avstyrktes av alla remissinstanser och regeringen valde att inte använda förslaget. Men DN´s avslöjande visar att det kanske hade varit klokt att byta upplägg. Det hade minskat risken för otillbörlig manipulation såsom nu sker!

Jag tycker att regeringen när processen med nya apotek är genomförd och fått "sätta sig" måste ta ett nytt grepp om generika försäljningen så att vi kommer ur en situation där den marknaden så uppenbart kan manipuleras!

söndag, december 13, 2009

Nu skärps trycket på tillgänglighet i vården

I elfte timmen blev SKL och regeringen överens om hur den sk kömiljarden ska fungera under nästa år. Uppgörelsen är en seger för medborgare som väntar på vård. Nu kommer alla som väntar på vård innefattas i vårdgarantin. Det kan ju låta lite konstigt men just nu är det så att i landet finns en stor grupp människor som sägs själva valt att vänta... sk Patient vald väntan. Att man hamnbar i det läget kan bero på att man fått en tid från vården som inte passade, eller att man väldigt gärna vill få vården på ett givet sjukhus (ofta det närmaste) och just de har långa väntetider osv. Från 1/4 så kan man fortfarande välja sitt närmsta sjukhus, men man ska då inte hamna utanför vårdgarantin - det är bra! Dessutom kommer detta ytterligare öka trycket på sjukvården att få ner väntetiderna till att enbart vara rimlig planeringstid. Det är helt möjligt i vården, även om det kräver en stor ansträngning.

2010 Kan bli ett bra år för patienten tack vara Alliansregeringens sk kömiljard och sjukvårdens personal som gör ett storartat arbete för att ge vård i tid!

torsdag, december 10, 2009

Partisympatierna - huvudvärk för många

I dag har SCB presenterat sin stora partisympatiundersökning. Den är verkligen blanda läsning och tror jag något som kommer att bekymra flertalet partistrateger. I DN, Svd mfl kommenteras resultaten. Mina funderingar är bl a följande:
Miljöpartiet är nog mest nöjda med dagens redovisning. De har just nu ett mycket starkt stöd i storstäderna särskilt i Stockholmsområdet. Den legitimering som Mona sahlin givit MP och deras eget profileringsarbete ger nu utfall.Men samtidigt måste det vara ett oerhört bekymmer för sossarna. Man är nu på väg att bli ett betydligt mindre parti i storstäderna. I stockholm är Moderaterna väldigt mycket större och där äts S av både MP och M. Sossarna när en.... vid sin barm eller?

För Moderaterna måste det vara glädjande att man stärker greppet i de större städerna, men samtidigt oroande att man generellt tappat sedan i maj. Frågan är hur den senaste veckans sjukförsäkringsdebatt påverkat dem... risken finns i ytterligare negativ riktning.

Partistrategerna kommer säkert också bekymra sig över SD´s tillväxt. Jag hoppas att vi nu från etablerade partier slutar diskutera det politiska spelet - gäller särskilt Mona Sahlin - och istället utmanar SD om mänskosyn, alla människors lika värde, behovet av att låta Sverige växa osv. SD är ett parti för sämre ekonomisskt utveckling och sämre välfärd - inte bättre!

För mitt kära parti är det ingten kul läsning - hur man än läser materialet så är det minus och det är en pågående trend åt fel håll i alla olika grupper, särskilt dock hos män.... Jag är övertygad om att vi nu måste komplettera partiets profil tydligt med ett tydligt socialt patos vid sidan av kampen för entreprenörskap och ett hållbart miljöutvecklande Sverige. Utanförskapsdebatten kan inte enbart bli sjukförsäkringsregler, det handlar också om hur vi gör vården mer tillgänglig, hur psykvården blir bättre, hur våra äldre kan känna sig tryggare och hur skolan inte enbart är ramar utan också kramar.

Projektraseriet breder ut sig!

I tisdagens Barometern uppmärksammas att det sk sortimentsstödet för mindre boklådor såsom den i Emmaboda försvinner och ersätt av möjlighet att söka projektpengar. Det är en bedrövlig ordning. Antingen har vi en kulturpolitik som vill bidra till ett brett sortiment i de mindre bokaffärerna eller har vi det inte. Ett projekt stöd kan aldrig fungera som det. Men den än viktigare synpunkten är att Allianspartierna har gått till val på förenklingar för den som driver näringsverksamhet, projektraseriet förenklar inte, det ställa bara till det för den enskilde företagaren. Därför är detta inte en bra ordning som kulturdepartementet uppfunnit!!

onsdag, december 09, 2009

Förödande kritik av psykiatriska kliniken i Kalmar

I dagens Barometern och SR Kalmar redovisas en tillsynsrapport från socialstyrelsen från en tillsyn på psykiatriska kliniken i Kalmar. Det är en sorglig läsning och samtidigt inte riktigt överraskande med tanke på de anhöriga jag talat med den senaste tiden.

Jag antar att ansvarigt landstingsråd kommer säga att dessa misslyckanden är verksamhetens ansvar - men det är det bara delvis sant. Om man läser denna rapport tillsammans med revisionsrapporten som kom tidigare i höstas ger det tyvärr intrycket av en verksamhet som inte fungerar som den ska. För detta finns det ett tydligt politiskt ansvar - frågan är om någon tar det. Vänstermajoriteten måste snarast komma upp med handlingsplan och ta sitt ansvar för den grupp som har svårast att göra sin röst hörd.

Satsningar i länet - hyllas?!

Igår meddelades i bl a Barometern det att EU nu bidrar till finansieringen av Emmabodabanan med uppemot 200 miljoner. Det är bra att Åsas och Alliansregeringens satsning nu också får Eu stöd. Särskilt kul är det att annars gnälliga socialdemokrater står längst fram i hyllningskören. Det KS ordföranden i Emmaboda inte klarade av under 12 år i riksdagen, har nu Åsa T ordnat på några få år. Med dessa satsningar från staten borde ju även regeringens förlängda arm i länet vara nöjd... Vi får väl se om det kommer något uttalande?

Ingen bra dag för socialdemokraterna

Igår hade vi landstingsstyrelse och det stora debattämnet var vänstersidans vallöftesbrott ang heltid en rättighet. I valrörelsen var det det stora vallöftet för socialdemokraterna. Löften ställdes ut om att den 1/1 2007 skulle heltid en rättighet vara infört. Nu har tre år gått, ett projekt genomförts och igår omvandlade s vallöftet om rätt till heltid till en rätt att diskutera med sin arbetsledare hur mycket tjänsgöringsgrad man ska ha. Men någon rätt till heltid gick inte att finna i underlaget, så går det med tom valretorik.

Under de tre år man varit ansvarig har tjänstgöringsgraden i öandstinget höjts med 3 promille, tala om framsteg.....

Det var en dålig dag för socialdemokraterna igår!

måndag, december 07, 2009

Socialisering av ambulansen

Nu visar sig vänstermajoriteten från sin rätta sida igen. I Barometern redovisas idag att socialdemokraterna varit nere med fingrarna i syltburken och bestämt att man inte ska upphandla ett antal av de nuvarande ambulansstationerna, t ex. Emmaboda, Torsås och Löttorp. Återigen är man rädd för att låta andra driva landstingsverksamheter och låta entreprenörer utveckla verksamheter.

Just nu hävdar man att stationerna ska vara kvar, men det är ju inte svårt att räkna ut att när de är inordnade i landstingets organisation kan man lätt ändra omfattningen av verksamheten. Man är ju inte längre bunden av några avtal. Därför skapar den uteblivna upphandlingen oro för stationerna också på lite sikt.

Dessutom är det bedrövligt att denna ändring av verksamheten inte behandlats formellt i något politiskt organ, man har försökt dölja de reella besluten. Det är en form av informell politisk styrning som inte är helt ok.

Tystnadens Iran

Jag brukar inte skriva om utländska förhållanden. Men nyheten i DN om att Iran stänger ner internet är en händelse värd att uppmärksamma. Händelsen visar en regim som inte skyr några medel för att dölja hur läget i landet är. En regim som är rädd för fria opinionsyttringar och spridning av information och som insett att den dagen medborgarna helt och hållet vet vad som sker riskerar man ett folkligt uppror.

Men händelserna talar för att det behövs en ny revolution i Iran och därefter skapandet av en demokrati med fritt internet och fri opinionsbildning alla andra mänskliga rättigheter som hör ett land till.

söndag, december 06, 2009

Låt principerna ge vika

Den senaste veckan har det i Emmaboda utspelat sig en debatt ( se östran och Barometern) kring hörselhjälpmedel för en flicka som i höstas började åk 7 på högstadiet i Emmaboda. Beroende på landstingets mindre snabba agerande så tröttnade familjen och köpte in behövlig utrustning på egen hand till en kostnad av 100 000:- Det är väldigt mycket pengar och inget som en familj ska behöva stå för. Förvisso bröt familjen principerna för hur man får hjälpmedel, men jag kan mer än väl förstå en familj som vill ge sin dotter bästa möjliga hjälpmedel i skolan och inte tycker sig kunna vänta på att hjälpmedelskvarnarna ska bli färdiga.

Jag vet att man ska vårda principer så att vi får lika behandling, men det finns också en fråga man alltid ska ställa sig när man sitter där med sina principer - känns det bra, känns som om detta var ändamålet med principerna? Jag tror inte att avsikten varit att denna flicka inte skulle få hjälpmedlen, därför bör nu landstinget försöka hitta en lösning och låta principerna vila lite. Landstingsstyrelsens ordförande bör nu markera att omständigheterna i detta fallet är ganska unika och därför bör man hitta en lösning som gör att landstinget tar över det inköpta hjälpmedlet.

lördag, december 05, 2009

Bra att du lyssnade Husmark!

Jag bloggade häromdagen om de uppenbart orimliga konsekvenser som de nya reglerna för sjukförsäkringen skapat för svårt sjuka människor. Debatten tog särskild fart när ett antal onkologer sade ifrån om de orimliga konsekvenserna. Det känns bra att socialförsäkringsministern sent igår på en presskonferens som refereras av DN, Ekot och Barometern tog reson och lyssnade till kritiken och presenterade förändringar som gör lagen entydig.

Det är många som varit upprörda de senaste dagarna och bloggkollegan Anders W Jonsson gör en bra beskrivning av varför det blev galet. Jag är övertygad om att förändringarna i sjukförsäkringen är i grunden goda men när man gör så stora förändringar så kan uppstå oavsedda effekter. Det kan ske på fler områden och därför tror jag det är jätteviktigt att regeringen tillsätter en särskild granskning av hur lagen fungerar så att eventuella åtgärder kan vidtas snabbt om fler oavsedda effekter uppstår. Det bör vara Husmarks nästa initiativ!

fredag, december 04, 2009

Ta bort den dubbla bokföringen av vårdköerna NU!

Alla vi som arbetar med sjukvårdspolitik och hur tillgängligheten ska bli bättre har med viss förvåning konstaterat att notoriskt dåliga landsting under 2009 börjat rapportera allt kortare officiella väntetider i vården. Lockelsen har uppenbarligen varit att få del av den av Alliansregeringen utlovade kömiljarden om väntetiderna minskar. Men hur man kortat väntetiderna i ett antal landsting, såsom Skåne är inte ok. Istället för att faktiskt erbjuda människor vård inom vårdgarantin så har man på olika sätt övertygat patienterna att ställa sig i den parallella kön där man själv väljer att vänta för att få nöjet att efter 12 månader bli opererad på sitt närmsta sjukhus. Det är inget annat än fuffel och båg. Målet med vårdgarantin är att ALLA oavsett om man åker iväg eller går till sitt närmsta sjukhus för besök eller behandling ska få det inom 90 dagar. Därför är den dubbla kön ett klart brott mot idéen med vårdgarantin.

I Dagens Eko och på morgonens Rapport uppmärksammar man idag detta förhållande och Göran Stiernstedt från SKL säger då att han tror att den dubbla bokföringen kommer att försvinna snart...Han borde sagt att under 2010 tar vi från landstingen bort den sk kategorin frivillig väntan som en del av vårdgarantin - den som enligt läkarbedömning behöver ett besök eller en behandling ska få få det inom 90 dagar - BASTA.

När vi möts till sjukvårdsdelegation nästa vecka måste denna fråga lyftas och vårdgarantin börja gälla för alla som den avser att omfatta.

Doc Morris - Välkommen till Kalmar

Nu börjar det klarna med hur det blir med apoteken i Kalmar enligt rapporter i Dagens medicin. Doc Morris etablerar två, du läste rätt TVÅ nya apotek i Kalmar de närmaste månaderna. Det ökar tillgängligheten och konkurrensen genom olika serviceerbjudande kommer leda till att vi som kunder får bättre apoteks service. Men fortfarande med samma läkemedelspriser som tidigare och med bibehållna nivåer på frikort (1800:-/år) för läkemedel. Kan det bli bättre? Nu väntar vi bara på att vänstergänget ska byta åsikt så är denna liberaliseringsprocess helt avslutad.

torsdag, december 03, 2009

Ingrip Husmark!

´

Något har blivit fel

I Dagens Medicin idag och DN de senaste dagarna har det diskuterats hur de nya sjukskrivningsreglerna utformats och kanske framförallt tillämpas. Det blir direkt pinsamt när det verkar vara så att ansvarig minister skyller ifrån sig.
Detta handlar om hur allvarligt sjuka människor, ibland med kort tid kvar att leva,behandlas och upplever sig behandlade av samhället. När de uppmanas att gå ut och söka jobb i slutet av kanske en långvarig sjukdomsperiod, så är det inte ok. Så kan det inte vara tänkt att det skulle fungera, något har gått snett.

Lagens syfte är att uppmuntra och utmana människor till att gå från passivitet till aktivitet och till att låta var och en bidra efter sin förmåga. Lagstiftningen och tillämpningen av densamma ska självklart vara både rimlig och innebära trygghet för den enskilde människan.

Men. något har blivit fel när tillämpningen av den nya lagen driver folk med cancer och kort tid kvar att leva att söka arbete på Arbetsförmedlingen. Detta måste ansvarig minister och försäkringskassan förändra. Jag bryr mig inte om lagen måste ändras eller om tillämpningen måste ändras eller både och.... bara resultatet blir rätt.

onsdag, december 02, 2009

Bra uppdrag granskning - men enkla demagogiska knep

Uppdrag granskning hanterar ikväll bilismen och dess problem i relation till klimatmålen. Man illustrerar tydligt hur svårt det är att förena nuvarande nivå på transporter och resor med klimatmålen - 2 grader. Vi lever med en rävsax där olika intressen står mot varandra. I programmet gör man en stor poäng av att de kommande årens infrastrukturinvesteringarna inte bidrar på önskat sätt till klimatmålen.

Det är ett något demagogiskt sätt att diskutera frågorna. Vägar och järnvägar skapar möjligheter till resor och i en utvecklad ekonomi är resor helt avgörande. Frågan är hur vi gör dessa resor. Den frågan närmast bortser Uppdrag granskning från. Man behandlar den utifrån tesen att teknikutvecklingen kommer inte räcka till och att inga eller väldigt få kollektivtrafiks satsningar kommer att göras. Men det är fel antaganden. Jag är helt övertygad om att oavsett regering och regionala ledningar kommer vi se alltmer kollektivtrafik satsningar och därtill mer av miljöstyrande avgifter av olika slag. Man kan inte som Uppdrag granskning tro att ofungerande vägar och järnvägar är en lösning - det är de aldrig. Det är det andra åtgärder som gör.

Sedan är det ett ovanligt lumpet påhopp på Andreas Carlgren när man ställer uttalande från 80-talet och hans roll som ungdomsförbundsordförande mot det han säger som miljöminister. Det är helt orimligt att låtsas som om inget hänt sedan 90-talet.

tisdag, december 01, 2009

Ett steg framåt i Stockholm

Frågan om sprutbytesprogram har diskuterats alltmer i landet den senaste tiden. Landstinget i Stockholm har varit väldigt kritiska till detta medan Lund och Malmö som enda platser i landet har erbjudit denna typ av lösning. Det har nästan funnits ett drag av konflikt mellan dessa båda punkter i landet...

Därför är det bra att Stockholms läns landsting idag enligt DN ska överväga att starta ett projekt med sprutbyte. Om detta ska göras på något ställe så är det ju i Stockholm som har ett stort antal missbrukare med hög risk att drabbas av smittade sprutor. Man kan ha många etiska funderingar kring detta med sprutbytesprogram och i vårt län är det bra att frågan börjat lyftas dels av min partikollega Bengt Hjelmkvist och dels i en interpellation av Lisbet Lindberg (fp) till landstingsfullmäktige. Vi behöver diskutera detta i landstinget och med länets kommuner innan några beslut fattas, men det är bra att det nu händer något i huvudstaden.

Grattis Kalmar ff - detta är bra för länet!

Äntligen (som Gert Fylking skulle sagt) blev det klart med Arenan rapporterar Barometern idag. Målet är satt till våren 2011 - kul! Det är bra för Kalmar län att det ledande fotbollslaget kan skapa en bra arena som utöver fotboll kan ta andra arena arrangemang. Det är bra för byggjobben i länet att det sker nu när vi har lågkonjunktur. Det är bra för länet att det sker en satsning som kan förstärka besöksnäringen. Sammantaget en bra dag för Kalmar FF, för Kalmar och för länet.