söndag, september 30, 2012

Socialdemokratisk pressmeddelandepolitik!

I dagarna har oppositionens budgetperiod inletts med allehanda olika typer av utspel. Uppenbarligen har sossarna nu nått vägs ände med pengarna i budgeten och nu övergått till pressmeddelande budgetering.

Jag tycker det är helt fantastiskt att man kan låtsas helt seriöst att 110 miljoner destinerade till läxhjälp i hela Sverige skulle göra skillnad, för det är vad man på fullt allvar försöker lura i läsarna på DN debatt idag! Om man omvandlar detta till ett anslag för Kalmar län och Emmaboda så skulle det ge länet ca 2,5 miljoner dvs ungefär fem lärartjänster att sprida ut på tusentals barn och ungdomar. I Emmaboda skulle det lite över 100 000 kronor dvs ca 10 timmar i veckan utspritt på 6 skolor eller 1,5 timmar per skola. De politiker som vill bli tagen på allvar och hävda att man gör skillnad bör hålla sig för god för den typen av förslag och debatt.

Nu skulle man ju kunna tänka sig att detta bara är ett enstaka exempel men icke. Anders w Jonsson visar på sin blogg att detta sker även om det sociala området och sjukvården. Det toppas av att partiledare Löfven i ett uttalande säger att regeringen förstår inte problemen och anslår 300 miljoner extra när regeringen avsatt över 4 miljarder. Om S vill hävda att man har ett alternativ bör man inte sänka sig till denna låga nivå av pressmeddelande budgetering. Tyvärr har man en tradition inom området!


måndag, september 24, 2012

Folkhögskola -Ny möjlighet för arbetslösa!

Inledde dagen med ett besök på Högalids folkhögskola för att på plats få höra om det arbete man sedan några år gör med att ge kurser för unga arbetslösa ofta utan fullständiga betyg från skolan. Folkhögskolans kärnuppgift är ju att ge dem som inte fått med sig tillräcklig med grund en ny chans. Och sedan några år tillbaka har man i samverkan med AF givit studiemotiverande kurser om 12 veckor för unga arbetslösa upp till och med 25 år. Resultaten av detta har varit väldigt goda och den nationella utvärderingen visar att mellan 35-40% har gått vidare till studier eller arbete direkt efter kurserna. Det är för att vara en del av arbetsmarknadspolitiken väldigt goda resultat.

Högalid har de senaste åren haft 10-15 ungdomar varje termin som gått en studiemotiverande kurs och i höst är det 13 som går den. Det roliga är nu att inför våren får man möjlighet att öka antalet kurser med en till för dem över 25 år - det har varit en åldersgrupp som inte haft möjlighet att göra detta tidigare. Men efter regeringens budgetförslag i förra veckan är nu det möjligt. Det är bra att folkhögskolan inte bara fick nya platser för den reguljära verksamheten utan också tas till vara för att utveckla arbetsmarknadspolitiken och ge fler en chans att komma tillbaka. Jag är övertygad om att folkhögskolorna särskilda arbetssätt och miljö kan vara väldigt värdefull för dem som inte fått in en fot på arbetsmarknaden och eller saknar fullvärdiga betyg och gjorda utvärderingar visar att så är fallet!

Läs gärna på folkbildningsrådets web här och här!

fredag, september 21, 2012

Sossarna och RUT

Läser i dagens DN om Leif Pagrotskis skatteutredning för socialdemokraterna. Det är allmän spännande att läsa att nu finns inga egentliga egna idéer utan nu är det anpassning som gäller. En av de roligare formuleringarna är följande:

”Rut underlättar vardagen för många människor och har också visat vissa positiva effekter för sysselsättning och minskat svartarbete”, skriver han i rapporten.

Det är väl första gången som någon ledande socialdemokrat erkänner det som varit ett uppenbart faktum för alla andra sedan länge. Att han sedan beskriver mer än 10 000 jobb som marginella det är ju bara kränkande för alla dem som fått ett jobb tack vare RUT reformen! I en radio intervju säger han att jag skulle ju aldrig infört denna reform, men den är ju ändå till nytta för medborgarna så vi bör nog inte ta bort den....Tala om att vara anpasslig och inte stå för sin åsikt. Men en intressant fråga är nu:

- Vad säger alla de som i talarstol efter talar stol talat emot RUT reformen och beskrivit dem med förminskande och försök till förnedrande ordalag, kommer de att vara lika anpassliga som Leif P, man kan tvivla!!

Men den som tror att utveckling av tjänstesektorn i vårt samhälle är en viktigt del i vår utveckling bör nog inte överväga att rösta S, därför man är fortfarande uppenbart kvar i tillverkningssamhällets logik - inte tjänstesamhället!

Läs gärna DN

torsdag, september 20, 2012

Men ni ly(s)snar ju inte!

Idag har vi varit på en intressant besöksrunda i Emmaboda med alliansgänget. Vi har bl a mött företrädare för RSMH som är riktiga eldsjälar. De företräder patienter som ofta inte blir hörda i den allmänna debatten och som i många fall som patienter heller inte blir lyssnade på när de får vård. Därför är det viktigt att vi som förtroendevalda möter och lyssnar på bl a företrädare för RSMH.

Det de sa till mig och övriga gruppledare från alliansen är att man upplever att den rödgröna majoriteten är inte intresserad, och inte bryr sig om vad man säger eller vad man skriver. De uppfattar det närmaste kränkande när företrädare som svar på frågan hur man hanterar olika skrivelser från RSMH ger svaret att de finns någonstans i rullorna och har själva inte läst eller brytt sig!

Denna bild blir paradoxal när jag samtidigt i Västerviks tidning kan se att sosseledningen i landstinget varit i Västervik och startat en kampanj för att lyssna på patienterna och att man skapat en särskild APP för detta. Det är ju utmärkt att man tänker lyssna på fler, men steg ett borde väl vara att lyssna på dem som redan nu hör av sig och har synpunkter, annars faller ju all trovärdighet! Så länge man beteer sig så mot dem som hör av sig så framstår ju den nu startade kampanjen enbart som ett påhitt för att få några fler rubriker - men man tänker ändå inte bry sig om vad angelägna patienter och deras brukarorganisationer säger!

Så kära s-företrädare åk hem och gör rätt innan ni skapar nya påhitt!

läs VT här!

fredag, september 14, 2012

Svidande uppgörelse inifrån psykiatrin

Igår fick vi alla i landstingsfullmäktige ett sk öppet brev från två tidigare nyckelpersoner och eldsjälar inom den psykiatriska vården i Kalmar län. Deras brev är en svidande uppgörelse med det de uppfattar som ett stort misslyckande - skapandet av psykiatriförvaltningen och hur vården utvecklas. Men jag tror också att det ska läsas som en stor besvikelse över att det de trodde på inte har lyckats med sitt uppdrag. Jag kan som oppositionspolitiker tycka att de riktar allt för mycket av kritiken mot förvaltningsledningen samtidigt som ansvariga politiker kommer undan. När man ser till den lista på misslyckanden som de tar fram så är det politiska ansvaret väldigt tungt:
- Unga vuxna mottagningarna har det inte blivit något med, trots entydiga fullmäktige beslut saknar den politiska vänsterledningen förmåga att satsa resurser och kraft på att förverkliga beslutet!
- avsaknaden av ett fungerande program mot självmord är sorgligt - vad gör ansvarigt landstingsråd för att skapa handling?
- Missbruks och beroendevården är ett svårt område och samarbetet där har inte varit framgångsrikt och landstinget kör sitt eget spår trots att om detta ska lycka så måste man samverka mellan kommun och landsting. Senaste exemplet är frågan om sprutbyte där Landstinget avser att vidga verksamheten utan att bygga upp en helhet med berörd kommun.

Det finns fler frågor och ansvaret är tydligt politiskt. Denna gång kan inte den röda majoriteten komma undan med att kalla det svartmålning som man gjort när vi från Alliansen lyft dessa frågor, frågorna och kritiken kommer från två med mycket stor erfarenhet av psykiatrin i länet - Min enkla undran är:
Vad har Linda Fleetwood (v) för svar på kritiken, vilka åtgärder förbereder hon och den politiska majoriteten?

Läs gärna Pierre Edströms utmärkta kommentar och Östrans nyhetsartikel

onsdag, september 05, 2012

Sjukförsäkringens konsekvenser

Vi har de senaste åren haft mycket debatt och diskussion om effekterna av förändringarna i sjukförsäkringen. För någon vecka sedan kom första utvärderingen om hur det gått för dem som omförsäkrades.  Den visade att av dem som "utförsäkrades" och övergick till arbetsförmedlingen så har väldigt många övergått till arbete, helt eller delvis, man har höjt sina inkomster och en del har gått tillbaka till heltidsarbete med heltidslön. Därtill är det en stor andel som efter att ha prövat att finna arbete gått tillbaka till en fortsatt sjukskrivning. Det finns många som drabbats av svårigheter beroende på förändringarna, men det visar sig nu att många har också fått det bättre och en möjlighet att arbeta igen - det är en framgång som tyvärr inte har gett några braskande rubriker!
Idag har den nye ledarskribenten på Barometern en intressant kommentar. Det handlar om de stora summor pengar som kommuner och landsting sparat de senaste fem åren tack vare att färre är sjukskrivna idag och att andelen långtidssjukskrivna sjunkit. Både kommuner och landsting har avtal med de fackliga organisationerna som förstärker inkomsten för den enskilde vid sjukskrivning. De senaste åren har premien för denna försäkring sjunkit dramatiskt och i år betalar dessutom försäkringen tillbaka delar av premierna för 2007-2008. I landstingets fall 80 miljoner. Det är också en framgång för den reformerade sjukförsäkringen. Det är intressant att notera att detta hör jag inga höga vänsterröster om att det är orättfärdigt utan dessa pengar tar man gladeligen emot utan argumentation. Det är förvisso bra för välfärden i kommuner och landsting, men det är märkligt med tanke på de brösttoner man tidigare använt.

Läs ledarkommentaren här