fredag, november 06, 2009

Äntligen beslut om 1 spruta

Idag kan man läsa på DN.se, Sr kalmar m fl att myndigheterna beslutat sig för att en spruta med vaccin räcker. Bra, synd att det tog lite tid. Men beslutet skapar ju nu förutsättningar för att nå hela befolkningen snabbare med vaccinering och därmed minska smittspridningen.

Sedan uppkommer ju en intressant diskussion - vad gör vi med det överblivna vaccinet och vem betalar för vad.... Här har socialstyrelsen och SKL ett stort ansvar att reda ut detta så att kostnader minimeras och att producerat vaccin kommer till användning.

Inga kommentarer: