måndag, augusti 31, 2009

Anders lämnar landstingspolitiken

I eftermiddag har vi via radio Kalmar och östran fått beskedet att Anders Andersson lämnar landstingspolitiken för att ersätta Chatrine Pålsson i riksdagen. Vi i Alliansen i landstinget förlorar den mest erfarne landstingspolitikern vi har och det kan jag bara beklaga. Anders har genom åren gjort en fantastisk insats för att utveckla sjukvården i vårt län och han har alltid sett vården från patienternas perspektiv, det är en förmåga som jag avundats honom. Men förvisso behövs det perspektivet i riksdagen också. Det finns en stor fördel jag kan se i att Anders nu hamnar i riksdagen och det är att det är bra om socialutskottet i riksdagen bemannas med en erfaren landstingspolitiker som kraftfullt kan argumentera mot de värsta försöken att centralisera och nationalisera vården. Vilket verkar vara på modet i Stockholm.
Men innan Anders lämnar ska vi tillsammans i Alliansen försöka se till att skapa förutsättningar för ett så bra vårdval som möjligt i Kalmar län.

Felaktigt, domslut mot Odell

Idag kom domen mot Anna Odell och tyvärr väljer domstolen att fälla henne enligt uppgifter i SR och Barometern. Jag har tidigare tagit ställning för att hennes konstverk inneburit en så stor samhällsnytta och att det sannolikt inte varit möjligt att frilägga dessa problem i den psykiatriska vården utan det hon gjorde. Därför var hennes aktion motiverad. Jag kan bara beklaga att inte rätten såg detta och även om man domen är väldigt mild så blir hon dömd!

Friskvård är lönsamt

I Kalmar län vet vi sedan tidigare att friskvård och satsning på hälsoarbete är lönsamt för både individen och samhället. Och det är därför arbetet med att utveckla vård vårdcentraler till hälsocentraler varit så viktigt. När vi från Allianspartierna anslog 10 miljoner extra till detta 2006 så var det att ett försök att omvandla erfarenheterna från ett flerårigt projekt till vardaglig systematisk verksamhet i vår primärvård. Hälsocentralerna är viktiga för att motverka insjuknande och framförallt medikalisering av sjukdom som vi kan motverka genom att äta bättre, röra oss mer osv.

Men egentligen börjar ju allt tidigare och det är därför jätteroligt att läsa artikeln i DN idag som visar att alla de små hälsoutmaningar och stegtävlingar som arrangeras på arbetsplatser runt om i landet är så hälsobringande att de kan anses bidra till att sänka våra sjukskrivningstal. Det är där grunden för bättre hälsa läggs- i vardagen. Så¨ta ett initiativ på ditt jobb eller i grannskapet där du bor, mer rörelse, mer naturupplevelser och bättre hälsa och samtidigt lite kul tävlingsmoment!!

lördag, augusti 29, 2009

Hoppas det inte sprider sig för snabbt!

Idag rapporteras det att svininfluensan sprider sig allt snabbare i Barometern, Svd och Dn med flera medier. Informationen är illavarslande eftersom det fortfarande dröjer en månad innan vi kan börja vaccinera och sedan tar det 13 veckor innnan det är genomfört. I SVd lyfter man fram, tycker jag, det viktigaste argumentet för varför vi ska vaccinera oss - solidaritet med andra. Vi gör det för att inte andra ska drabbas! Måtte det kunna bära igenom hösten och må tiden räcka till! Annars kan det bli en mycket tuff höst för svensk sjukvård och

Jämlik vård - laglig rätt?

Det finns många perspektiv på svensk sjukvård. I ett internationellt perspektiv är kvaliteten hög och ganska jämlik både vad gäller tillgång till vård och likvärdig kvalitet. Men det är samtidigt ett faktum att vården inom Sverige är ojämlik i många avseenden, både vad gäller män och kvinnor, vuxna och barn, högre utbildad och mindre väl utbildad, men också geografiskt. Därför är det viktigt för mig och för många politiker att försöka göra vården mer jämlik.

Det är bra att moderaterna i sin utveckling av sjukvårdspolitiken tagit sikte på en mer jämlik vård. Men jag måste skriva att jag är förvånad över den väg man väljer och det perspektiv man har som det bl a redovias i DN .Såvitt jag förstår så väljer man enbart ett geografiskt perspektiv, dvs skillnaderna som finns mellan olika delar av landet, men negligerar i praktiken andra och skulle jag skriva viktiga skillnader i mäjligheterna till jämlik vård. Det är dessutom en märklig lösning man anvisar - lagstiftning baserad på påbud från stockholm.

jag inser att när moderaterna nu i inte längre säger sig vilja avskaffa landstingen och inte vill ha en sjukvårdsförsäkring så söker man andra vägar att göra landstingen onödiga. Och en lagstiftning baserad på påbud om vilken vård som ska ges innebär att man inlett nedmonteringen av landstingen - tror man... För mig avslöjar det mest en bristande förståelse för hur sjukvården som kunskapsintensiv professionaliserad verksamhet fungerar. Man kommer aldrig genom diktat i lag från stockholm skapa en jämlik vård. Det gör man bara genom kunskapsutveckling, kunskapsspridning, konstanta jämförelser av vårdarbetet i olika delar av landet och arbete med att genom professionen utveckla gemensamma riktlinjer för vården. Det är bara så jämlik vård kan skapas utan att man tar bort den positiva dynamik som finn i svensk sjukvård med olika sjukvårdshuvudmän som prövar olika vägar för en förbättrad vård. För mig framstår tanken på lagstiftning om vilka behandlingar som ska ges och vilka mediciner som ska ges som ett slags medicinskt gosplan - bevare oss för detta!

fredag, augusti 28, 2009

Bra annie

Idag har Centerpartiet genom Annie Johansson gjort tydligt vad vi prioriterar i budgetdiskussionerna inför nästa år. Det är jättebra att hon markerar att för oss går studenternas ekonomiska situation och pensionärerna före ett ytterligare steg i jobbskatteavdraget. Både studenter och pensionärer har fått stå tillbaka de senaste åren och studenterna ekonomiska situation är väldigt pressad. Därför är det bra att den frågan lyfts och jag är glad att mitt parti gör det.

torsdag, augusti 27, 2009

Bra samtal

Vi är ju mitt i processen med att förbereda vårdvalet i vårt län. Det är en besvärlig process eftersom vi har en politisk majoritet som inte vill. Men vi gör vad vi kan för att det ska bli en så bra utformning som möjligt under dessa omständigheter.

Vi har under samtalens gång upprepade gånger framför att majoriteten och landstingets tjänstemän inte enbart ska tala med primärvården i offentlig regi utan också med våra privata vårdgivare så att de upplever att det blir en utformning av vårdvalet där de kan och vill verka. Men vi har förstått att det intresset har varit lågt från i varje fall majoritetens sida. Så vi har ikväll för att åtminstone få lite avstämning mött ett antal av de privata läkarna i länet. Det var ett bra samtal och mycket enkelt kan man säga att de är bekymrade över att det finns en risk för att vårdvalet enbart gynnar större enheter och att det blir byråkratiskt. Deras synpunkter ska vi nu försöka bära med oss i det fortsatta arbetet.

Men det fanns också i kväll ett tonfall som är bekymmersamt och det är att man från flera håll känner att landstingets politiska majoritet inte har förtroende för dem som privata vårdgivare och att de gör en viktig uppgift för patienterna. Den känslan ska ingen som arbetar med sjukvården i Kalmar län behöva känna och vänstermajoriteten har ett stort ansvar för denna brist på förtroende. Det sorgliga är att det inte verkar förstå detta.

Ett majoritetsskifte om ett år skulle kunna börja ändra på det förhållandet.

onsdag, augusti 26, 2009

Bra uppdrag granskning!

I kväll visade på SVT 1 uppdrag granskning där man beskriver konsekvensen av dålig läkarbemanning. Man visar att socialutskottets ledamöter inte kan HSL och rätten till eb fast läkarkontakt. Dock kan jag ha en synpunkt - landstingen uppfyller inte lagen - men det är riskdagen som bestämmer hur många som ska utbildas. Vi ser nu konsekvensen av att tidigare regeringar och riksdagar inte tagit sitt ansvar.

Att sedan Jämtlands landsting hängs ut är inte så förvånande eftersom det är ett av de mest vänsterrigida landstingen i detta land och där har bristen en politisk orsak.

Min förhoppning är att vårdvalssystemet ska innebära att många av de läkare som nu agerar hyrläkare för att kunna styra sin tillvaro väljer att starta eget och bli en aktör där man formar sitt arbete inom vårdvalet istället. För det kan väl inte vara så att den grupp (läkarna) vi som samhälle satsar så mycket pengar på i utbildning inte vill göra ett ansvarsfullt och professionellt arbete om man kan påverka det och forma det i en egen verksamhet. När vi nu bryter landstingen monopol på att driva primärvård borde många fler ta plats. För det kan väl inte bara vara den rikliga ersättningen som styr valet att bli hyrläkare.

Patienterna har rätt till en fast läkarkontakt - regering - riksdag och landsting har genom årtioenden inte klarat den uppgiften, med ökad läkarutbildning och vårdval kan det finnas ett chans att vi nu löser detta

Miljöpartietsvariant av Ringholm

I fredags intervjuades miljöpartiets landstingsråd om sitt famösa blogginlägg av SR Kalmar i programmet Fokus. Jag hade möjlighet först igår att lyssna på intervjun. Den är historisk! Vad miljöpartiets väljare drar för slutsatser av den vet jag inte men jag drar mina. Om du vill dra dina lyssna här!

Den som med detta som underlag vill säga att en "pudel" har gjorts gör det utan att kräva trovärdighet i den.

läsvärt

Annie Johansson har ett väldigt läsvärt blogginlägg idag om Byggnads! Läs det här!

tisdag, augusti 25, 2009

Bra jobbat regeringen

Med anledning av regeringsbeslutet som presenterade på förmiddagen om stöd till pandemivaccin i bl a DN och Barometern har jag gjort följande kommentar:


- Bra att regeringen ger besked och att man bidrar med nästan hela kostnaden för inköpet av vaccin säger Christer Jonsson (c) i en kommentar till regeringsbeslutet idag att avsätta en miljard i engångsstöd till landstingen.

Det är bra att regeringen delar ansvaret med landstingen för den extraordinära situation som pandemi situationen skapat. Särskilt med tanke på den ekonomiska situation som landstingen befinner sig i. För Kalmar län innebär det över 20 miljoner i stöd och det är viktiga pengar om Alliansregeringen bidrar med avslutar Christer Jonsson (c).

söndag, augusti 23, 2009

Omhändertagande och bemötande

För någon vecka sedan kunde vi i lokal media läsa om hur människor känt sig kränkta och dåligt bemötta i den psykiatriska vården i vårt län. På försommaren anordnade vi från Centerpartiet en samtalskväll kring den psykiatriska vårdedn på Kalmar museum. Orsaken att vi var där var att man hade öppnat Anna Odells utställning vars konstverk just handlar om hur vi möter människor i det absoluta nödläget och hur vi hanterar människor i psykiatrisk vård. Odells verk är oerhört utmanande och grundas både på en egen erfarenhet och ett seriöst grundarbete. Idagens DN har men stor artikel som i grunden emanerar ur Anna Odells verk och den uppståndelse hon skapade i vintras när hon iscensatte ett omhändertagande i Stockholm och dokumenterade det. Varför skriver jag då om detta nu. Jo dels är det så att för mig är det oerhört viktigt att vården för människor som är i behov av psykiatrisk vård fungerar ännu bättre och att bemötande och omhändertagande är centrala moment i detta. Men så är det också så att i morgon inleds rättegången mot Anna Odell. Förvisso fejkade hon ett vårdbehov, men effekten av det har vi som samhälle stor nytta av eftersom hennes konstverk satt fokus på något väldigt viktigt - hur vi möter de mest utsatta i vårt samhälle. Därför hoppas jag att man frikänner henne!

Viktiga prioriteringar

I dagarna är vi ett antal centerpartister från länet som skrivit nedanstående debattartikel för att ge vår syn på budgetprioriteringarna. Den är så här lång publicerad i bl a Västerviks Tidningen


Centerpartiet tar ton i budgetförhandlingarna


Sänkta arbetsgivaravgifter, höjda pensioner och fler ungdomar i arbete

Centerpartiet har tagit ton i budgetförhandlingarna inför 2010. För oss i kommuner och landsting är behovet av åtgärder stort för att ta oss ur lågkonjunkturen.

Sänkta arbetsgivaravgifter är en ytterst viktig åtgärd. Den riktas till såväl företagare som till kommuner och landsting. För kommunerna innebär det till exempel bibehållen nivå inom skolan och äldreomsorgen, områden som Centerpartiet värnar. En sänkning av arbetsgivaravgiften för Kalmar läns landsting skulle ge ett tillskott på över 20 miljoner kronor, räknat i 2008 års utfall. En ansenlig summa. Kalmar kommun skulle få ett tillskott på ca 14 miljoner kronor, Högsby kommun ca 1,3 miljoner kronor för att ge några exempel. Jobb och verksamheter skulle bibehållas och utvecklas.

Höjda pensioner är en ytterst viktig angelägenhet. Vi centerföreträdare anser att det i första hand är de med de lägsta pensionerna som ska prioriteras. Pensionärskollektivet är inte en enhetlig inkomstgrupp. Variationerna mellan de med höga inkomstpensioner och de med garantipension är oerhört stor. Inga ytterligare jobbskatteavdrag utan att pensionärerna först får sin beskärda del.

Ungdomsarbetslösheten är hög, alltför för hög. Alla medel för att minska den är viktig för såväl den enskilde ungdomen som samhällsekonomin. Slopad åldersgräns för starta-eget-bidrag, flera utbildningsplatser i såväl yrkeshögskola som högskola, kortare handläggningstider i jobbgarantin för unga samt höjda studiemedel och fribelopp är åtgärder som är rätt. Dessa åtgärder tillsammans med dem som redan finns ger ungdomar en bättre chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Höjda studiemedel skulle ge fler ungdomar möjlighet att utbilda sig samtidigt som de som redan är etablerade på arbetsmarknaden kan vidareutbilda sig.


Centerpartiets förslag inför regeringens budgetarbete gynnar vår del av landet och därför hoppas vi att övriga partier är lyhörda och inser att Centerpatiets förslag både gynnar välfärd och arbete!

fredag, augusti 21, 2009

Bra Västerviks satsning på biogas

Den 31/8 invigs en biogas mack i Västervik enligt Västerviks Tidningen. Det är bra!! Tillgången på biogasmackar i vår del av landet är alldeles för liten trots att vi vet att det är det renaste bränsle vi kan köra vår bilar på. Därför är det en väldigt bra satsning som nu görs. Dessutom betyder det ju att man tar om hand om ett avfall och gör något positivt av det. Mycket bra!

Nu krävs en markering

I dagens länsmedia (Barometern, Östran, Västerviks Tidning exploderar frågan om Ann Hellenborg och hennes trovärdighet. Men ärligt skrivet får väl Miljöpartiet hantera den. Den viktiga fråga som nu måste hanteras är den om hur Anders Henriksson som främste företrädare tänker göra för att återställa förtroendet för vaccineringsprocessn. Det räcker inte med den lilla pudel som gjordes på majoritetens blogg igår eftersom den gjordes av en person som tidigare på dagen skrivit bort hela sin trovärdighet.

Så Anders ut på banan och gör något utöver politisk skadebegränsning, bidra aktivt till att stärka förtroendet för vaccineringsprocessen. Det kommer att behövas efter gårdagens fadäs!

torsdag, augusti 20, 2009

Rättning i leden?

Ann Y Hellenborgs oansvariga bloggskriverier idag och min reaktion har rönt stor uppmärksamhet i bl a Barometern och Östran. Uppenbarligen har resten av majoriteten också reagerat eftersom man nu raderat hennes skriverier från majoritetens gemensamma blogg. Det gör att den som använder min länk på ett tidigare inlägg kommer inte att finna något. Men om någon vill läsa det så är det bara att höra av sig. Jag har det kopierat. Men det räcker inte att man radera inlägget nu måste majoritetens företrädare förklara vara man står och Ann Hellenborg måste tydligt markera om hon står bakom de gemensamma besluten eller om hon tänker fortsätta sitt oroskapande.

Den samhällsförsäkring som vi gemensamt tecknat med beställningen av vaccinet behöver vi nu gemensamt arbeta för att den ska funka, men kan vi lita på att majoritetens företrädare gör det när det gäller och när det sprids andra rykten och orosmoment under hösten.

Sjukvårdsdelegationen överens - ingen avgift

Nu har vi gemensamt hanterat rekommendationen om pandemivaccinering.
Diskussionen har varit bra och det känns bra att vi mellan partier och olika delar av landet delar bilden att nu måste allt göras för att detta ska bli en framgångsrik process som innebär att vi kan minimera risken för en stor grupp sjuka i influensa i höst. Vaccineringen är en försäkring som vi gemensamt nu ska ta, men det kräver att så många som möjligt också vaccinerar sig.
Rekommendation tar också ställning för att ingen avgift ska tas ut - efter den diskussion som varit är det bra. Vi pekar också på betydelsen av att alla aktörer som kan medverka i vaccineringsprocessen gör det och att kommuner och företagshälsovårder har ett särskilt ansvar att ställa upp. Hoppas denna tydlighet kan göra att vi i vårt län blir överens med kommunerna om att dessa ska ta ansvar för att vaccinera skolbarn, våra äldre i äldreomsorgen och sin egen personal.

Helleborg sprider oro

I ett blogg inlägg på landstingsmajoriteten sällar sig nu vänstermajoritetens miljöpartistiska landstingsråd till dem som sprider oro och ogrundade påståenden om den kommande vaccinprocessen. Att komma på idéen att jämföra pandemivaccinet med nerousedyn är bland det värsta jag sett. Hon tar på sig ett mycket stort ansvar när hon nu sprider denna ogrundade information vidare.

Om vi ska kunna få en situation där vi undviker en situation där 20 - 40% av befolkningen blir sjuk i höst måste vaccineringen nå många. Att då som ett ansvarigt landstingsråd för sjukvården i Kalmar län sprida oro och i praktiken avråda från vaccinering är oansvarigt. Är Ann Hellenborgs stådnpunkt majoritetens?

fler apotek!

Nu börjar vi kunna se fördelarna med omregleringen av apoteksmarknaden. Idag skriver Östran (finns även på SR Kalmar) att Celesio ska öppna apotek i Giraffen. Man bygger en ny verksamhet där ambitionen är att utifrån den framgångsrika verksamhet man utvecklat i bl a Norge driva kundorienterade apotek. Jättebra! Grattis Kalmar!

Landstingen SKL och vaccinet

Oj vad man kan skruva en fråga. Ylva Johansson (s) har ägnat delar av sommaren åt att sprida oro och osäkerhet. Senast idag i Aftonbladet, där hon på fullt allvar försker beskriva läget som att allt hänger på SKL´s rekommendation och hur kostnaderna ska hanteras. Hon uppvisar en häpnadsväckande minnesförlust, på något annat sätt kan man inte förstå det. Det var under hennes tid första avtalet mellan landsting och stat slöts som innebär att landstingen har ansvaret fullt ut för vaccin och vaccinering medan staten enbart betalar den sk vaccingarantin. Den överenskommelsen gäller och alla landsting arbetar utifrån den tills eventuellt något annat sker. Vad gäller frågan om samverkan med kommuner och företagshälsovårder så pågår det arbetet runt om i landet och i den rekommendation vi kommer ta idag i SKL så kommer samverkan att poängteras ytterligare. Vi står inför en tuff process i höst och Ylva Johansson borde hålla sig för god att sprida oro och försöka skapa osäkerhet. Ge landstingen som är ansvariga stöd för arbetet i stället för att underminera förtroendet.

Sedan vad gäller frågan om avgift så är det så att det måste vara lika över landet och jag tror att det enda som är möjligt är att vaccinet blir fritt tillgängligt över hela landet för att vi ska få en maximal vaccineringsnivå. Den försäkringspremien får landstingen ta, även om jag kan tycka att det vore bra om staten bidrog till att betala den premien.

onsdag, augusti 19, 2009

aftonbladet på läktaren

I en ledarkolumn i Aftonbladet idag diskuteras vår hantering av pandemiläget. Det är en intressant kolumn i sitt upplägg.

Vi vet alla hur det är att sitta på en fotbollsläktare, det finns ingen av oss som missar en frispark eller ett målläge. Vi vet alltid hur lagen ska spela. Lite så är det med Aftonbladet. Dom vet exakt vad regering och landsting gjort för fel eller kommer att göra för fel...

Det är imponerande att redan nu säga att landstingens förberedelser varit för dåliga. Det kan vara så, men det vet vi ju inte förrän höstens vaccineringsprocess startat och genomförts. Men aftonbladet vet redan. Om man är tidning på vänstersidan har man ju alltid pengar och därför är man helt säker på att Sverige i statlig regi skulle byggt en egen vaccinfabrik, med en teknik som ännu inte fungerar och det skulle varit lönsamt... Verkligheten är ju den att om regeringen mot bättre vetande beslutat sig för att starta en vaccinfabrik hade denna ändå inte varit färdig och användbar nu. Dessutom är det ju så att den tänkta tekniken för tillverkningen är ännu inte i funktion. Aftonbladets ledarsida illustrerar hur lätt det är att veta vad som är rätt när man sitter på läktaren och kritiserar. Men för svenska folket är det bra att vi har den arbetsfördelningen - vänsterledarsidan i aftonbladet är utan makt och sitter på läktaren - alliansens företrädare har makten och leder landet!

Bra artikel i östran

Idagens Östran finns en bra artikel som redovisar hur de nya avgiferna som infördes 1/8 gör landstinget till värstingen i landet när det gäller att ta ut avgifter. Jag förstår fortfarande hur man på detta flagranta sätt kan bryta sin vallöften! Vid sidan av de höjningar som redovisas i Östran tillkommer de som gjorde för hjälpmedel där det inte finns något högkostnadsskydd. Där har majoriteten lagt en ny stor börda på en liten del av länets befolkning. Vänstergängets återkommande fagra tal om jämlikhet och rättvisa klingar falskt!

tisdag, augusti 18, 2009

utländskt kunnande som behövs

Idag har DN en väldigt bra artikel om vad förändringen i utlänningslagen betyder. Man beskriver hur den gjort det lättare att få tag i kompetens och hur svenska företag på det sättet kan lösa kundproblem på ett säkert sätt. När man nu läser detta ska man notera att artikeln poängterar att den stora fördlen med lagen är dess enkla procedurer vilket gjort systemet enkelt och förutsägbart.

Då kunde man tänkt sig att det var väl hela riksdagen med på... Men icke de fackligt orienterade vänsterpartierna var emot att facken inte fick inflytande i frågan och inställningen avspeglar sig tydlig i den intervju som görs med en vänsterpartistisk företrädare, kunde lika gärna varit en sosse. Det är denna öppenhet, enkelhet och utvecklingsorientering som också står på spel om olyckan är framme om ett år och den rödgröna kartellen vinner valet.

måndag, augusti 17, 2009

löftesbrott gav värsting landstinget!

Kollegan Anders Andersson (kd) beskrev majoritetens förslag om nya mycket högre patientavgifter, som började gälla 1/8, att de gör landstinget i Kalmar län till ett värsting landsting!

Anders hade rätt, mycket rätt till och med! Jag sitter nu och tittar i SCB´s sammanställning av ekonomin i landstingen. Där redovisas också hur mycket avgifter varje landsting tar ut per invånare. Siffrorna visar att redan 2008 var vi 3:a i landet på att ta ut avgifter i öppenvård efter Norrbotten och Jönköping. Dessa höjde nu majoriteten med 33% (primärvården), vilket torde innebära att när vi får siffrorna för 2009 kommer vi vara värst i landet.

Detta är socialdemokraternas sätt att leverera sitt vallöfte från 2006 då man i sitt valmanifest sa att man inte skulle höja avgifterna. Vänsterpartiet lovade likadant och inkluderade tandvården. Dessa höjde de rejält redan förra sommaren.

Det är så man skapar en rättvis och jämlik vård i länet!

Oroande rapport

Enligt en debattartikel på SVD från företrädare för bl a Svenskt Näringsliv så kan inte kommunala företrädare prioritera när man får mer pengar. Det är inte första gången den typen av påståenden görs från detta håll. Men om det man skriver skulle stämma så finns det ett moment som är oroande men som jag inte tror handlar om kommuner utan om hur organisationer fungerar.

I artikeln gör man nämligen stor poäng av att nya pengar har lett till att nya tjänstemän anställts centralt på kommunkanslierna. Det kan vara korrekt, men jag är övertygad om att det handlar om alla beslutsfattares brist oavsett om det är företag eller kommun. Man ser de behov som finns närmast en och då avsätter man resurser dit, medan man ser inte lika enkelt bekymren på golvet och den vardag som finns där i exempelvis skolan eller hemtjänsten. Det är inget försvar, men kan göra beteendet lite begripligare.

Dock är det så att för alla oss förtroendevalda som ska hålla koll på sådant här så är detta en utmaning! För det är och har alltid varit oerhört viktigt att se till att pengar hamnar där de bäst behövs och det är inte i de centrala staberna. Även om det behövs resurser där också för att skötseln - administrationen - av verksamheten ska fungera. Jag kan också påpeka att jag sett det omvända förhållandet där en förvaltningschef för att klara verksamheten sparade bort i stort sett allt stöd runt om honom/henne - det var heller inget bra, även om det var rätt fokus!

För att prioriteringarna ska bli rätt så handlar det om att skapa en kultur i en kommun eller landsting som alltid sätter verksamheterna i centrum och ser resten som stöd för att den ska fungera. Då minskar riskerna för felprioriteringar och utarmning av resurserna till kärnverksamheterna.

lördag, augusti 15, 2009

ljusglimt och bristande kunskap

Igår presenterade SKL en ny skatteprognos och för första gången på ett år så reviderar man siffrorna uppåt. Det är 2008 års utfall som blivit bättre, det är skönt. Det visar att fallet i ekonomin stoppats upp och att 2008 inte blev så illa som man trodde - skönt! Politiskt visar det också att regeringen hanterat frågan bra när man inte blåste iväg en massa pengar i våras utan hade kylan och strategin att våga hålla på hanen något. Det ger nu förutsättningar för strategiska satsningar i höstens budget!

Sedan är ju detta med ekonomi lite svårt och kanske särskilt för Dagens Medicin.... men när de nu rubriksätter den förbättrade prognosen så hävdar man att det beror på att Svenskarna blev rikare 2008 som det ekonomiska läget har förbättrats för landstingen. Så är det inte! Det beror på att inkomsterna var bättre än prognosticerat. Hade vi blivit rikare hade inte skatteverket märkt av det eftersom det inte höjer inkomsterna till staten - förmögenhetsskatten är nämligen avskaffad! Jag har tidigare misstänkt att de ekonomiska kunskaperna på Dagens medicin är begränsade efter en ledare häromdagen där man förordade en statlig finansiering av vården med tron att det skulle ge vården mer pengar.... Statens sätt att hantera verksamheter på andra områden talar inte för det! Studera till exempel vilka budgetprinciper man har för att räkna upp anslagen till Högskolorna och till Domstolarna.... Inte tilltalande! Så en lite fortbildning skulle inte skada på Dagens Medicin.

fredag, augusti 14, 2009

bemötande och patienten

I dag kan vi i Barometern och Östran läsa om två exempel på hur vården inte sköter bemötandet och omvårdnaden av patienter. Det är sorgligt och det är extra bedrövligt att båda exemplen handlar om psykiatrin. Det väcker frågor om hur vården i vardagen fungerar och vilka värderingar som styr beteenden.

Jag vet att man i vården och särskilt psykiatrin har en tuff arbetssituation. Men även när det är det så måste rätt värderingar styra och bemötandet vara professionellt korrekt. I de två exempel vi nu kunnat läsa om har det inte varit så - det är ingen bra signal om hur det fungerar.

vägarna är dåliga och osäkra

Idag har vi fått ännu et bevis för att länets vägar inte håller kvalitetsmässigt. Vägverket har presenterat förslag enligt SR Kalmar till nya hastighetsgränser. Och vad sker, jo med ett undantag så föreslår man sänkta hastighet. Så 90-vägar skall bli 80-vägar. Det är säkert rätt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Men det illustrerar det vi från länet sagt så länge - vägarna är för dåliga och håller inte tillräcklig kvalitet. Vägverkets förslag förstärker vår legitima krav på mer pengar till infrastrukturen i länet!

Bra ledarkommentar

I dagens DN kommenteras Centerpartiets förslag till prioriteringar i höstens budget. Det är en mycket bra kommentar som just lyfter fram det faktum att en sänkning av arbetsgivaravgifterna både stimulerar jobb och säkrar välfärd. Hoppas regeringskollegorna läser och tar till sig!

Sedan skrive Hanne Kjöller väldigt bra om sjukskrivningarna - läs det!

torsdag, augusti 13, 2009

Befolkningsfrågan

Idag redovisade SCB befolkningsförändringarna första halvåret. De är glädjande för länet, men sorgliga för min hemkommun som är en av få som minskar mycket i länet. Det illustrerar återigen att politiken i Emmaboda leder fel och att socialdemokraternas ledning av Emmaboda hämmar utvecklingen!

Siffrorna visar också att fortfarande så är inflyttningen från andra länder för liten i länet. Det gör att vi aldrig kommer få en stabilare befolkniningsutveckling. En ökad inflyttnings skulle leda till nya kompetenser och erfarenheter, en föryngring av vår befolkning i länet och i förlängningen också att födelsetalen skulle bli bättre. Det arbete som nyligen inletts i regionförbundet måste höja tempot.

bra förslag

I den något märklig dans som varit i sommar med att Allianspartierna presenterar sina budgetbud inför förhandlingarna i regeringen så presenterade Maud centerpartiets förslag. De är bra. Jag gillar att "man gör två flugor på smällen" dvs lyckas stimulera både jobben och öka stöden till välfärdsverksamheterna genom sänkta arbetsgivaravgifter. Sedan gillar jag att man lyfter upp frågan om studiemedel och markerar att dessa behöver höjas rejält. Det är sakligt helt rätt och har varit länge och kommer göra det lättare att tala med studenter i höst.

Nu gäller det bara att man blir överens i Alliansregeringen så att alla partier får ut något!! Kan bli tufft!

onsdag, augusti 12, 2009

Viktig blogg att läsa

Igår fick jag ett tips om en blogg som jag borde läsa. Den skrivs av mamman i en familj vars son i vintras drabbade av en väldigt aggresiv cancer. Bloggen är väldigt välskriven och ger en viktig bild av hur en sådan här sjukdom drabbar en hel familj, om hur vården funkar och hur viktig omgivningen är. Jag tycker du också ska läsa den på följande web adress: Allra käraste lilla familj

Ojämlik cancervård

I dag har det redovisats en rapport från södra sjukvårdsregionen i bl a Ekot och DN och med anledning av det finns det skäl at begära klarhet i hur det ser ut hos oss:

- Hur ser cancervården ut? Är det lika illa i den sjukvårdsregion vi tillhör med Östergötland och Jönköping som det uppenbarligen är i södra Sjukvårdsregionen? Det finns skäl att ställa många frågor med anledning av den rapport som presenterats i Skåne idag

Jag förväntar mig att Lena Segerberg (s) som är ansvarig för sjukvårdsfrågorna ser till att det på kommande landstingsstyrelse redovisas hur det ser ut i vår region. Om det skulle vara så att vi inte har ett underlag för detta är det ett måste att ett sådant tas fram menar jag. Vi har tidigare i länet fört många diskussioner om vården är jämlik eller ej. Vänstermajoriteten har på allt sätt försökt hålla frågan ifrån sig, men samtidigt lovat att man ska ge redovisning av hur jämlik vården är. Nu är det upp till bevis och redovisa om det är så att Emmabodabor och Hultsfredsbor får lika bra cancervård som de som bor nära länets sjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping. Om man får tro rapporten från Skåne så finns det en risk att det inte är så!

Lena ge besked - skapa klarhet!

tisdag, augusti 11, 2009

När man inte har ansvar

I en debatt artikel för någon dag sedan skrev Thomas Idergard på DN debatt om hur lätt det skulle kunna vara för kommunerna att hantera konsekvsenserna av lågkonjunkturens effekt på skatteintäkterna. Det är värt att notera att om man kanj sitta på sitt luftkonditionerade kontorsrum i Stockholm så är det enkelt att med svepande påståenden och blandning av äpplen och päron göra det svåra ekonomiska arbete enkelt.

Man kan säkert ha många synpunkter på politiska prioriteringar i kommuner och landsting och det finns fortfarande mycket förändringsarbete att göra. Det finns också behov av att kommunpolitiker inte tar på sig kostnader som inte är nödvändiga såsom att köpa glassamlingar för 10 miljoner som vänstermajoriteten i Emmaboda kommun gjorda före sommaren. Men debatten blir alldeles för grov och förenklad när man gör som Idergard gör i sin artikel. Han bara bevisar att är man dåligt påläst kan man påstå vad som helst. Därför känns det också bra att Anders Knape - SKL´s ordförande svarar så bra i dagens DN och rättar till en del av de värsta felaktigheterna i Idergards artikel.

Dessutom är det intressant att notera att man på Timbro inte anser att kultur är välfärd... vilket fattig liv de måste leva!

måndag, augusti 10, 2009

Borg har hittat pengar....

Ja det är spännande, för bara en månads sedan var allt tal om a mer pengar till kommuner och landsting oansvarigt och icke aktuellt. Nu har plötsligt Anders Borg och andra hittat pengar, vilket man meddelat på pressträffar refererade bl a i DN och Barometern. Jag tycker förvisso det är bra att man nu kommit till denna slutsats, men det undergräver finansministerns trovärdighet att så snabbt byta fot och hitta pengar. Dessutom finns det i den senaste tidens utspel ett starkt oroande moment, partierna börjar var för sig budgetförhandla i media - det är inte bra. Det bara skapar fler solospel och större otydlighet i ett Alliansbygge som så här långt varit starkt. Borg och Reinfeldt borde vårda Allianskonceptet bättre co regeringens trovärdighet.

det kunde varit annorlunda

Idag har vi genomfört första alliansdagen med verksamhetsbesök. Bra besök med många goda samtal. På förmiddagen besökte vi Smedby vårdcentral som för snart två år sedan förlorade stora delar av sin fasta läkarbemanning. När vi från Allianspartierna för 1,5 år sedan föreslog att man borde pröva en entreprenadläggning så avvisades det av majoriteten och man lovade att det snart skulle vara ordnat med rekrytering. Nu visar det sig att det löftet var inget värt. Trots att persnalen arbetar bra och hårt så är inte rekryteringfrågan löst, man hoppas att den ordnar sig. Det gör det säkert, men det är bekymmersamt att ideologiska skygglappar på detta sätt tillåts att begränsa möjligheterna för medborgarna att åter få en fast läkarkontakt. För det måste ju ändå vara det viktigaste!!

söndag, augusti 09, 2009

Sista kvällen på semestern

I morgon börjar vardagen igen. Det var aldrig riktigt meningen att jag skulle göra ett sådan här långt uppehåll i mitt skrivande. Men tekniken gjorde att jag under närmare tre veckor inte kunde skriva så då bestämda jag mig för att låta allt vara till vardagen åter ska börja. Det blir i morgon!

Vi står inför en intensiv politisk höst där valåret inleds med alla praktiska förberedelser med listor och planering av valarbetet. Det är också många frågor som ska hanteras, landstingets sparbeslut med mängder av utredningar ska gås igenom och kommer leda till många diskussioner. Det finns en stor risk att om inte de hanteras rätt kommer vänstermajoriteten driva igenom strukturförndringar som slår mot de mindre orterna och inlandet i vårt län. Vaccineringsarbete för svininfluensan ska genomföpras och jag är övertygad om att de kommer leda till många samtal oh rubriker under hösten. Jag hoppas bara att vi hinner få igång vaccineringarna innan influenasan slår till och att den fortsätter att inte vara så aggresiv så vi slipper stor påverkan på hela samhället. Den viktigaste framtidsfrågan under hösten blir utformningen av vårdvalet i vårt län. Jag hoppas att vi kan nå ett enigt beslut i landstinget, det vore bra för framtiden, men där finns knäckfrågor som jag inte vet om vi hittar en samsyn i.
Det blir en intressant och spännande politisk säsong, följ den här på min blogg!