fredag, november 20, 2009

Det satsas i länet

I dagens Barometern och på Radio Kalmars web kan man läsa om den satsning som ska göras på järnvägarna i länet, i detta fallet i norra länet. Det är jättebra. Vi har haft regionförbundets styrelse i två dagar i Hultsfred och det var många av ledamöterna som hade synpunkter på alla vägarbeten som var på vägen dit. Det de inte alltid insåg var att det var ett uttryck för de ganska stora infrastruktursatsningar som nu görs i länet, särskilt i mellanlänet. Det är steg framåt, men det behövs mer under kommande år. Men det kan konstateras att trots många påståenden så har Kalmar län gynnats av Alliansregeringens satsningar på infrastruktur, men bristen på satsningar under många år av s styre kan inte kompenseras på fyra år.

Men om vi når till förbättringar av järnvägen, så räcker ju inte det om inte länet kan driva tågtrafiken på ett kompetent sätt. Revisionsrapportern från Rikstrafiken tidigare i veckan visar på att det brister i kompetensen och ansvarstagandet. Om inte en skärpning sker väldigt snabbt kommer det bli ett av de största fiaskona vi har sett i länet när tågen stannar i vår därför att de får körförbud. Vem tar ansvar på vänstersidan för detta?

1 kommentar:

Jens sa...

Vad det beträffar järnvägen så har ju inte Oppositionen varit så bra på detta innan tyvärr........
Men Alliansen är ju inte ett dugg bättre.
Och när nu någon regeringsgrupp lagt en motion på att man vill dubbla avgiften för alla aktörer som använder järnvägen.
Ja då är det ju inte lättare precis för att bedriva tågtrafik i Kalmar Län eller någon annanstans i Sverige heller.
Så där är Alliansen ute och cyklar.
Kanske ska bli dressinkommunuikation i Västerviks kommun istället.