fredag, juli 30, 2010

Könsdiskriminering á la vänster!

I en alldeles underbart välformulerad kolumn i DN idag avslöjar Pernilla Ström vänstersidans könsdiskriminerande hållning. Men det hon visar på är också att sossarna så tydligt lever kvar i industrisamhällets föreställningar och normer. Industrisamhället som byggde på industriarbetarnas fysiska arbete och skicklighet, men som också innebar att fokus var på att alla ska arbeta i industrin, det var det som var "fint". När nu industrisamhället försvinner och vi alltmer får tjänste- och kunskapsproduktion så funkar inte dessa föreställningar längre, industrin kan inte opch kommer aldrig mer att kunna sysselsätta Svenska folket, vi behöver nya företag och nya branscher. En del av dessa kommer att ha höga kompetenskrav andra kommer att ha lägre kompetenskrav, men de behövs för ett fungerande samhälle.

Rut och ROT debatten illustrerar att vänstersidan inte förstått att tiden gått i från dem och att de har en föråldrad och könsblind inställning i dessa frågor. Sedan tycker jag att Pernilla Ström har en annan väldigt viktig point när hon påpekar att när man talar om ROT avdraget handlar det alltid om byggarbetarna och vad de gör. När man i debatten talar om RUT handlar det alltid om köparna -stämplade av vänstersidan som överklassen. Men det är med säkerhet så att strukturen på köparna ser likadan ut för både rut och rot, kanske tom så att det är fler högavlönade som nyttjar ROT för investeringar. Med RUT vet vi nu att det är allt fler äldre som nyttjar systemet för att klara sin städning och annan viktigt hushållsarbete - den gruppen finns nog i väldigt liten utsträckning bland ROT köparna!!

Flyktingars rätt till vård!!

På Centerstämman för snart ett år sedan tog vi ett viktigt beslut när det gäller rätten till vård för papperslösa flyktingar  m fl. Det beslutet innebar en tyngdpunktsförskjutning i regeringen som gjorde att man kunde starta den utredning som behövs för att vi ska få ett gemensamt regelverk i landet. Idag är det så att de flesta landstinger ger vård till alla, även om man inte har papper. Men eftersom det finns en nationell lagstiftning som inte speglar detta så finns det hela tiden en oklarhet och osäkerhet. Därför är det viktig att frågan nu snarast blir utredd och att ett lagförslag läggs på riksdagens bord efter valet.

Men det är lite oroande att läsa DN.s ledare idag att man i utredningsdirektiven återigen har blandat frågorna om människor rätt till vård med migrationspolitiska bedömningar. Det finns i denna blandning av föreställningar en del likheter med de synpunkter som Göran Persson och sossarna hade kring Polens anslutning till EU och det de kallade social turism. Det verkar som om det hos en det finns en föreställning om att frågan om vård skulle driva människor till att fly sina hemländer och söka sig till Sverige. Det tror jag är att verkligen blanda korten. Människor flyr för att man inte vågar vara kvar i sina länder och man går under jorden i Sverige för att man är rädd för sina liv om man tvingas återvända till det land man flytt.

Människors rätt till vård är en moralisk och etisk fråga och den bör nu regeringen lösa direkt efter en valvinst i höst!

torsdag, juli 29, 2010

tobalksfritt på´sjukhuset!!

Rökning är en av våra allra mest sjukdomsframkallande vanor. Vi vet att cigarettrökningen är väldigt beroendeframkallande och att många människor har väldigt svårt att ta sig loss ur beroendet. När vi ser på statistiken så visar den att rökningen ökar bland yngre kvinnor och vi vet att det kommer att leda till att alltfler av dem dör i lungcancer. Om man betänker allt detta så är det väldigt bra att länssjukhuset nu markerar att man vill inte underlätta för människor som besöker sjukhuset att få tag i tobak. Det leder säkert inte till att så många slutar, men det är en viktig symbolisk markering mot att rökning är ohälsosamt och inget man vill bidra till på sjukhuset, inte ens i kiosken. Så även om det är många som blir upprörda över vad som idag berättas i Barometern och av Radio Kalmar är min åsikt - stå på er det är en viktig markering! Och jag instämmer inte i den bloggkommentar som finns på Barrans hemsida!!

onsdag, juli 28, 2010

Östran ute och cyklar

I en ledare med överdrifter och övertoner om vårdvalet framstår det med all önskvärd tydlighet att för Östra Småland är systemet och den offentliga driften av vården viktigare än patienterna. Det är intressant att i en artikel som handlar om sjukvården finns inte en rad om hur vi ska skapa det bästa möjliga systemet för att ge vård till medborgare som är sjuka. Nej här det bara den ideologiska enögdheten inte resultaten som räknas. I ledaren konstrueras mytbilder och vrångbilder på löpande band!!

Låt mig först vara tydlig med två saker:Den gemensamma finansieringen av sjukvården är självklar och den ska finansiera det som i lagen kallas nödvändig sjukvård för patienten, dvs det vi alla uppfattar som självklart idag!
Den privat finansierade vården ökade som snabbast före innevarande mandatperiod och det byggde på att allt fler medborgare kände sig inte trygga med att få vård i tid. Därför är det genant att ledaren påstår att den stora privatiseringen sker nu, den har skett tidigare som ett resultat av misslyckad socialdemokratisk sjukvårdspolitik.

Vårdvalet har inneburit att vi har fått över 180 nya vårdcentraler runt om i landet. Grannlandstinget Jönköping fick ett 20-tal nya vårdcentraler runt om i länet, ett fåtal av dem i Jönköping. I Kronobergs landsting har det inneburit att man fått ett antal nya vårdcentraler både inne i Växjö men också runt om i länet. I landsting efter landsting som genomfört vårdvalet kan man se denna positiva utveckling som innebär att nya privata vårdgivare etablerar sig där det finns patienter som inte är nöjda med nuvarande verksamheter eller som kanske haft långt till närmsta vårdcentral. Hela denna utveckling har uppstått tack vare den fria etableringsrätten inom ramen för ett landstingsstyrt system med gemensamma regler och samma uppdrag för alla!

Det är lögnaktigt att som i ledaren påstå att de nya aktörerna har fri dragningsrätt på skattepengar. De har ingen annan ersättning än den som de offentliga har och får man inga patienter har man inga inkomster alls. Har respektive landsting utformat ersättningssystemet klokt så stöttar det ett kvalitativt och patientorienterat arbetssätt samtidigt som det uppmuntrar till vårdeffektivitet så att vi inte får ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

Men jag inser att patienten och den enskilde medborgarens möjligheter att göra egna val och genom dessa påverka vårdens utveckling och utformning är en styggelse för Östrans ledare – för den har bara en ledstjärna - systemet och politiken vet alltid bäst! Det är det (s)ynsättet som gjort att Sverige haft de längsta vårdköerna i västvärlden, och som gör att i vissa S-styrda landsting har 40% av dem som söker en vårdcentral en dag aldrig fått någon kontakt.

Jag håller dock med ledarsidan om en sak, det är angeläget att valdebatten handlar om dessa skillnader i värderingar för uppenbarligen finns det en socialdemokratisk grundsyn där man misstror medborgaren att kunna fatta självständiga beslut, en uppfattning som Östrans ledarsida är en bra megafon för!

tisdag, juli 27, 2010

Y1 fortsätter att gå..

Idag är jag åter i Kalmar och åkte denna morgon tåg till den stora staden - vilket var skönt. Men när jag kom till Kalmar C noterade jag att återigen så stod det en Y1:a och väntade på att gå mot Vimmerby och Linköping. Har av en mycket bra debattartikel i Vimmerby tidning förstått att så har det varit denna sommar - de vanliga kustpilentågen går fortfarande inte i den ordning som utlovats. Vilket betyder att komforten inte är bra!! När ska KLT få ordning på trafiken och underhållet av tågen, det är bedrövligt och Magnus Danlid vittnar väldigt bra i ett inslag på TV4 om problemen!!

Läs gärna Ingela Nilsson Nachtweijs blogg här som kommenterar det hela!

söndag, juli 25, 2010

Krantz gör en pudel

I veckan har pågått en debatt om de ändrade antagningsreglerna för högskolan och konsekvenserna förefaller blivit milt uttryckt tveksamma. Det är bra att man försökt öka incitamenten för ungdomar att söka sig in på högskoleutbildning och att man nu givit bättre skäl för att läsa kvalificerade kurser istället för en del av det rams som givits inom gymnasiet tidigare. Men det är inte rimligt att man samtidigt stänger ute äldre studerande.

I den tid vi lever är det så att allt fler byter yrkeskarriärer, det är en bra dynamik på arbetsmarknaden. Och vill vi dessutom att man människor ska orka jobba fler år är det nog så att skiften mellan olika yrken blir en pusselbit för att orka. Men denna dynamik förutsätter att man också kan komma in på utbildningar. Allt annat är orimligt och man ska inte stängas ute för att man har äldre examina.

När jag då i idag i DN läser att företrädare för högskoleministerna i brev till en äldre (28 år) studerande skriver att man haft sin chans då uttrycker det en förlegad och hämmande syn på samhällsutvecklingen. Det förefaller som en del av utbildningsdepartementet har en väldigt teknokratisk syn på utbildning som inte begriper att utbildning inte är något man bara göra efter gymnasiet, den kan behövas även senare i livet och då måste man ha en möjlighet att komma in på utbildningar om man har meriter som är lika bra eller bättre än de yngre.

Så Krantz gör en pudel, säg att ni gjort fel - nu gör vi om och gör rätt. 

torsdag, juli 22, 2010

Magnus i gamla skor

Magnus Andersson lanserade häromdagen sitt personvalsmaterial - det är läckert utfört som en Bondinspirerad comicstrip!! Du kan ta en titt på det här och samtidigt läsa hans önskan om stöd för kampanjen - det ska jag göra - gör det du också!

Stoppa tåget

Sedan något år tillbaka förs det diskussioner om att bygga upp en pendelträgstrafik i sydöstra Sverige som skulle kopplas ihop med resten av Småland och Skåne. Det finns flera skäl till att detta blivit aktuellt, den viktigaste är regeringens satsning på att rusta upp järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona. Men en annan viktig orsak är att Skånetrafiken byter tåg och det är därför möjligt att köpa begagnade tåg till rimliga kostnader för att börja bygga en pendeltågstrafik.

Den som följt diskussionen vet vi har inte ännu blivit helt överens mellan sydostlänen om denna satsning - men det hoppas jag vi blir snarast eftersom detta är en viktigt strategisk satsning för att knyta ihop triangeln Kalmar - Karlskrona - Växjö och integrera Kalmar län i den utvecklade Småland - Skåne trafiken.

När nu järnvägen till Karlskrona rustas upp och man ska/måste bygga mötesspår i Vissefjärda är det med förvåning jag läser i dagens Barometern att det inte är självklart att man ska låta pendeltåget stanna några gånger per dag i Vissefjärda. Om tåget ändå ska stå still där för möten och det ska det - så vore det ju konstigt om man inte prövade att utveckla trafiken så att Vissefjärda borna skulle kunna ta tåget. Det vore klimaträtt och det skulle bereda en av Emmaboda kommuns vackraste samhällen än bättre möjligheter att bli en attraktiv bostadsort. Därför kommer jag både som regionpolitiker och lokalpolitiker göra vad jag kan för att Vissefjärda ska stå med på ställen man stannar på när pendeltågstrafiken startar!!

måndag, juli 19, 2010

Utklädd Mona

Jag ser idag på Politikerbloggen att S och Mona Sahlin lanserar en ny reklamkampanj. Det blir närmast parodiskt när man ser bilderna, här försöker man placera Mona Sahlin i olika miljöer och anpassa hennes klädsel/stil men effekten är att hon ser extremt malplacerad - kolla in på politikerbloggen själv, jag undrar om inte någon Alliansmedarbetare gjort denna reklamkampanj för den förstärker bilden av en S-ledare som inte har förankring utan enbart ser utplacerad ut - komiskt!

Inga garantier?

Det är inne att idag diskuterar förekomsten av garantier i välfärden. I en debattartikel i Sydsvenskan diskuterar en doktor förekomsten av olika garantier i vården. Och han ondgörs sig över dessa och dess konsekvenser.  När jag läser debattartikeln slås jag av det starka produktionsperspektiv som han har, det är inte patienternas perspektiv som lyfts fram utan det är att vi i vården gör alltid allt det bästa för patienterna och vi vet hur det ska göras. Men det är just därför vårdgarantier och annat behövs!!

Barometern har en intressant ledare idag. Ledarskribenten är irriterad över att partier och politiker numera vill förstärka utspel genom att kalla dem garantier. Poängen är att om vissa löften innebär garantier då undrar man vilka löften eller för den delen verksamheter i välfärden är det som inte är garanterade, dvs inte riktigt "gäller", den andra invändningen är att man missbrukar begreppet garanti. När det används i en köp-säljrelation har garanti en juridisk betydelse och innebär att man som köpare kan ställa krav på rättelse om inte en tjänst eller vara fungerar som avsett. Desssutom har skribenten en invändning mot att det är ofta rikspolitiker som ställer ut garsantier som sedan kommuner och landsting ska organisera och finansiera.

Det finns flera poänger med Barrans ledare, jag tycker inte heller att rikspolitiker ska ställa ut garantier som andra som leverera, men det är tyvärr ett uttryck för att man på nationell nivå ständigt tycker sig veta bäst och gärna gör ett nationellt bekymmer av något som kanske enbart är ett bekymmer i en eller ett fåtal kommuner - den sk parboende garantin är ett sådant exempel. Men det uttrycker också den svenska lusten att allt ska vara lika överallt - variationer i lösningar mellan kommuner och landsting är inte accepterat och man låter inte den regionala eller lokala demokratin hantera eventuella bekymmer, vilket vore det naturliga.

Men den utökade användningen av garanti begreppet i välfärden rymmer också en annan diskussion som finns skäl att fundera på och det speglas både i Sydsvenskeartikeln och Barometerns ledare - medborgarnas svaga ställning i relation till välfärdsverksasmheterna. Vi har byggt en bild av som innebär att myndigheter och offentliga service verksamheter vet alltid bäst och medborgaren har inga eller väldigt svaga rättigheter. Och det är trots allt för att tydliggöra medborgarnas rättigheter som garantibegreppet har en funktion, men det förutsätter ju dock att det inte bara är ett löfte utan att man kan vidta åtgärder om inte garantin hålls, såsom att kunna gå till annan vårdgivare om vårdgarantin inte hålls. Här menar jag rikspolitiken har en uppgift inom sjukvårdsområdet, nämligen att samla ihop och tydliggöra patienternas rättigheter och det tror jag behövs inom fler områden. Då kan vi lokalt utfärda garantier för hur vi vill att våra verksamheter vi är ansvariga för ska fungera så att medborgarna kan utvärdera hur vi sköter det och vi kan som politiker ställa krav på verksamheterna för det ska sägas att det behövs., Det är trots allt så att utfärdandet av garantier och krav är ett sätt att mäta och synliggöra kraven på verksamheterna och driva på verksamhetsutvecklingen och som sådana är det ett verkningsfull grepp det visar bl a arbetet med vårdgarantin.

Så visst ska man vara försiktig med garantier i politiken, men jag kan nog garantera att det blir fler garantier för sjukvården inte färre!!

torsdag, juli 15, 2010

Några funderingar kring kultur och sjukvård...

Läser idag i SvDs kulturdel en lång och välskriven intervju med Anders Åkesson om Centerpartiets kulturpolitik. Jag gillar verkligen att han lyfter fram betydelse av våra mötesmöjligheter runt om i landet och hur angeläget det är att många av de små biografer som finns kan digitaliseras - stjärna för det!! Sedan tror jag det är viktigt det Anders lyfter fram om betydelsen av kulturens integritet, som sitt eget värde. Vi har som Centerpartister varit lite slarviga med den tydligheten och blivit lite nytto orienterade och det är skönt att detta markeras så tydligt.

En annan läsning som gläder mig idag är från Dagens Apotek, men kanske inte mina S kombattanter i länet.... Farmaceutföretagarna bildar tillsammans med Boots en ny Apotekskedja i Sverige. Måletär 100 nya butiker runt om i landet. Vi får med detta bättre tillgänglighet, fler företagare och fler anställda totalt i sektorn. Dessutom får landets kunder utöver bättre läkemedelsservice tillgång till Boots stora egna produktsortiment - det är så en omreglering ska fungera - tack och lov att den nu är så långt gången att den inte kan hejdas även om olyckan är framme i höst och det blir en rödgrön seger!!

Till sist en fundering kring Hanne Kjölers krönika i DN idag angående väntetidsgaranti på akuter. Hon menar att det är ett felaktigt påfund och förskjuter fokus till fel uppgifter. Anledningen till artikeln är KDs förslag om en akutgaranti på 4 timmar. Hon menar att akuten ska alltid ha behovet som prioriteringsgrund och det äår ju helt sant och hon har helt rätt i att alldeles för många månniskor går till akuten med åkommor som de kunde vänta med till vårdcentralen är öppen. Men samtidigt kommer man inte ifrån att flödena på våra akutmottagningar i mångta fall inte fungerar optimalt utan man har ett arbetssätt som förlänger väntetiderna. För att komma åt just det kan en sk akutgaranti vara en bra åtgärd. Men jag tror att den måste kombineras med att man tydligt och rakt försöker styra bort vårdsökande som inte behöver sjukhusets resurser. För att det ska fungera krävs det kanske vårdcentraler som har helgöppet och öppet lite längre på kvällen. Det krävs en sjukvårdsrådgivning som blir tydlig för de som söker vård vart man bör vända sig. Annars riskerar akuten bli en allt för "populär plats att gå till" och då hotar det vården för dem som behöver den bäst!

Vänsterpartiet ej trovärdigt

I dagens Barometern (ej på webben) presenteras V:s landstingsprogram för de kommande åren. Det är intressant områden Linda Fleetwood lyfter fram enligt Barometern:
- låga avgifter - det är efter att vänsterpartiet höjt avgifterna till Sverige högsta tillsammans med S och Mp

- stöd till personer med funktionsnedsättning, - det är efter att man höjt med 50% avgifterna för olika hjälpmedel, vägrat att skapa möjlighet för fler med arbetshandikapp att få tjänster i landstinget - sk lönebidrags anställningar, centraliserat rehab osv osv

- satsning på psykiatrin, - efter att man närmast föraktfullt avslagit alla Alliansförslag inom området och så fort vi från Allianssidan fört frågor om psykiatrin på tal så har man hävdat att vi svartmålar osv.


Varför ska man tro på Vänsterpartiet nu, de har haft chansen de senaste fyra åren och konsekvent handlat i motsatt riktning av vad man nu tycker är viktigt. Vänsterpartiet säger en sak och gör en annan det är slutsatsen!!

onsdag, juli 14, 2010

Hur många sjukhus och vårdplatser ska vi ha?

Det har en längre tid från bl a Socialstyrelsen och även Läkarförbundet drivits tesen att vi har för få vårdplatser/sängar på våra sjukhus. I en färsk rapport från SKL redovisar hur akutsjukvården i Sverige förändrats de senaste årtiondena, där bl a antalet sängar reducerats med 5/6, eller antalet akutsjukhus halverats. Jag tror dock att minskningen på akutsjukhus är ännu större eftersom vi har alltfler sjukhus med mer begränsade akutuppgifter. I vårt län är det ju så att Oskarshamn är ett sjukhus med akutkapacitet, men egentligen fullvärdigt inom medicin området. Denna typ av utveckling tror jag har skett och kommer att fortsätta ske runt om i landet. Skälen är ju flera, antalet dagoperativa insatser har ökat dramatiskt, den tid man behöver i en sjukhussäng efter en behandling har krympts radikalt - i de flesta fall med enbart bättre kvalitet som resultat enligt tillgängliga kvalitetsstudier.

Hade någon sagt för 30 år sedan att vi skulle få se denna utveckling så hade man betraktats som stollig, men utvecklingen illustrerar en enorm produktivitetsförbättring i sjukvården som ingen riktigt kunde förutse dimensionerna av. Därför tror jag att man ska vara försiktig med att ha en bestämd åsikt om vi har får få eller för många vårdplatser för akuta insatser.

Jag menar att om vi lyckas fortsätta att tydligt minska exempelvis vårdrelaterade infektioner, skapa ännu bättre flöden - patient anpassade - på sjukhusen, om vi skapar bättre samverkan mellan olika vårdnivåer så är jag övertygad om att vi minskar behovet av vårdplatser. Om det sedan kompenseras av ökade behov beroende på¨åldrande befolkning, ja det är inte omöjligt. Men utvecklingen de senaste 30-40 åren gör att man ska vara försiktig med väldigt bestämda åsikter om behovet av vårdplatser. För det är ju som Göran Stiernstedt säger i en intervju i Svd:

–Det finns en gräns för hur få vårdplatser vi kan ha, men visst går det att effektivisera sjukvården ännu mer. Patienten blir inte frisk av att ligga i en säng utan av att få rätt behandling, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Dessutom ska man komma ihåg - det finns inget egenvärde i att ligga på ett sjukhus - det är en farlig plats!
Läs gärna DN också som beskriver rapporten

måndag, juli 12, 2010

Arbetslinjen roar Sverige!

Idag i DNs kulturdel kunde man läsa följande:

Sedan a-kassereformen gjorde det dyrare för skådespelare att vara arbetslösa har det blivit populärare att springa i dörrar och dra sexskämt på Sveriges utomhus­teatrar under sommarmånaderna. Numera vill även skådespelare från Dramaten och Sveriges stadsteat­rar ta del av mångmiljonindustrin Buskis AB.

På ett enklare och tydligare sätt kan det inte förklaras det som Mona Sahlin och andra vänsterargumentatörer har undrat över - hur kan ändringar i A-kassa ge fler jobb.... Jo genom att man blir mer intresserad av att använda sin arbetsförmåga istället för att låta den vila. Det driver fram nya lösningar och nya erbjudanden, inte bara inom kulturområdet.

Jag tror inte det var Alliansregeringen ambition att just öka kulturutbudet särskilt sommartid, men det får man väl ändå säga vara en positiv sidoeffekt av reformerna för att öka arbetsutbudet. Så arbetslinjen har också blivit en kulturreform, men jag skulle också säga att just detta exemplet talar för att det är en hälsoreform - många människor skrattar sig igenom dessa olika förställningar - det skapar hälsa!

Så den som vill bevara sommarföreställningarna runt om i Sverige har fått ännu ett gott skäl att rösta för en fortsatt Alliansregering - för det är väl ingen som tycker att detta är ett buskisargument;).

lördag, juli 10, 2010

Läs Basse

Min blogg kollega Basse har ett alldeles underbart lite blogg kommentar enligt nedan:
SVT:s Mats Knutson på Twitter:
"Ett ödesval, så sa Sahlin igår. I dag presenterades ett förslag om maxtaxa i kommunala musikskolan."

Ja vi har olika prioriteringar om vad som är viktigt i livet!

Miljöovänliga partiet

Idag har miljöpartiet återigen visat sitt rätta ansiktet - förbudspartiet! Den stora nyheten idag är att staten ska införa ett 5 årigt stopp för nya sk extern lokaliserade köpcenter. Argumentet som MP använder är att det hotar handeln i innestäderna och att det inte är milöjövänligt.

Aftonbladet visar på ett förtjänstfullt att MP har helt fel vad gäller att det skulle hota handeln i central städer - det gör det inte. Men det är också så att extern lokaliserad handel är miljövänligt. Det skapar en möjlighet för en familj att göra större samlad inköp och lätt ta med dem hem. De externa handelscentra minskar ju dessutom trafiken i innerstäderna, vilket är bra för miljön.

Dessutom skapar det möjlighet för nya affärslösningar såsom IKEA. Utan externhandel hade inte IKEA varit en möjlighet, så MP förslaget är ett direkt stopp för IKEA att ytterligare expandera i Sverige, men det gäller fler företag.

Dessutom är det så att MP förslaget innebär att den prispress som extern handeln skapar uteblir och övertid kommer vi konsumenter få betala högre priser för våra inköp.

Det som är utmaning för våra kommuner är att se till att för den som inte har en bil eller som inte behöver den för sina inköp också kan ta sig till ett externt köpcenter via kollektivtrafik, det är tyvärr oftast något som inte funkar så bra.

Jag lyssnade på Maria Wetterstrand i Almedalen där hon hävdade att hon var liberal och inte emot stora handelscentra, det tog två dagar så visade det sig vara osant. Hon vill i praktiken förbjuda handelscentra - MP etablerar sig ytterligare som ett tydligt förbudsparti - det är bra att alternative blir tydliga!

Läs också DN´s kommentar!

torsdag, juli 08, 2010

Sällsynta diagnoser en utmaning!

Jag har i eftermiddag besökt ett seminarium som Riksförbundet Sällsynta diagnoser anordnade. De företräder en grupp patienter som i varje diagnos är få, men se till alla diagnoser så är det ändå väldigt många i Sverige. Många av dessa patienter har många olika funktionsnedssättningar som är medfödda ( genetiskt betingade) men kanskie inte bryter ut förrän senare i livet. I många fall är det diagnoser som förkortar livet, särskilt om man inte får adekvat behandling tidigt och bra stöd.

Problemet är att eftersom det i varje diagnos finns få patienter så har den vardagliga vården oftast väldigt lite kunskap om de olika diagnoserna, man har svårt att i primärvården diagnostisera och tolka de symptom som patienten uppvisar på rätt sätt. Det gör att för många dröjer diagnostiseringen alldeles för lång tid.

Utmaningen för landstingen är att skapa kunskapscentra som kan ge stöd för professionen. Detta kan inte göras i varje landsting utan måste göras gemensamt. Jag har varit med och ta ett initiativ via SKL för att lyfta dessa frågor och det har lett till att man nu inom Rikssjukvårdsnämnden arbetar med att finna lösningar för kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, och stöd både till patienter och vårdgivare. Allt i syfte att patienter ska få korrekta diagnoser och rätt vård så tidigt som möjligt.

Detta är utsatta människor och vi måste som politiker ge röst åt detta!

onsdag, juli 07, 2010

Rödgrön vårduppgörelse inget nytt

Idag har de rödgröna presenterat en vårduppgörelse och när jag går igenom den kan man konstatera att där finns inget nytt utan bara steg tillbaka och mer regelstyrning från staten. Merparten av de förslag man presenterar är gamla förslag som antingen är under genomförande eller sådant man förlorade valet på 2006.
Läs mer på DN.

Men det finns några saker som är allvarliga:
1) Man vill riva upp och förstöra vårdvalet genom att återinföra landstingens monopol i primärvården genom att ta bort den fria etableringsrätten. Det betyder att man är emot de ca 160 nya vårdcentraler som skapats runt om ilandet sedan vårdvalet infördes. Det betyder att man tar bort den förnyelsekraft som vårdvalet genom den ökade konkurrensen innebär.

2) Man har inga ambitioner när det gäller utveckling av vårdgarantin. Det är obegripligt att de rödgröna inte prioriterar en köfri vård!

3) Utökad regelstyrning när man bl a säger att alla läkare ska vara tvingade att följa de natikonella riktlinjer. De går från seriöst utvecklade rekommendationer baserade på evidens och erfarenhet till "lag". Det kommer hämma vårdutvecklingen och innebär att de blir mycket svårare att ta fram nationella riktlinjer eftersom de då inte kan prövas av varje doktor när de ska användas utan ska kunna läsas som en regelbok - gör så här. Jag skulle säga att det är ett helt oseriöst förslag som bara ska ge intryck att man skapar press på landstingen, men det man däremot gör är att man försvårar vårdgivarnas arbete.

tisdag, juli 06, 2010

Dirty tricks från de rödgröna!

Igår var jag på ett av FORES seminarium om liberalism där Maud O och Peter E. Det var en stundtals bra debatt och stundtals rätt mycket gyttja vilket Peter E MP inledde med att kasta i sitt inlägg redan från början. Men det som var sorgligt för att inte skriva kränkande var när Peter Eriksson mot slutet av debatten säger till Maud
- Du kommer avgå innan jag och Maria lämna som språkrör - redan på valnatten i höst....Och sedan säger han, jag slår vad om 100:- att det blir så.

Jag uppfattade det som kränkande men mest som dålig debattetik. Men när jag senare på eftermiddagen läste Aftonbladets Almedals blogg där man spred ryktet att Maud skulle snart avgå och därefter Expressen idag där man kör som huvudnyhet att Maud ska avgå snart och börjar spekulera i efterträdare.

Det är uppenbart att själva ryktet inte är sant - det finns ingen partiledare som i inledningen av en valrörelse förbereder sin avgång, så ej heller Maud Olofsson. Men det mönster som avtecknar sig är något helt annat och det är så att denna rykteskampanj är resultatet av en medvetet lögnkampanj från de rödgröna som bl a Peter Eriksson var en kommunikatör av.

Det är beklämmande att de rödgröna väljer negative campaigning och att en partiledare så tydligt deltar i den. Men det säger något om hur makthungrigt MP är och det är ju ett bra besked - ändamålet helgar medlen uppenbarligen.

måndag, juli 05, 2010

Miljardregn i almedalen à la V

Lyssnar ikväll på Lars Ohly. Han har ikväll inte enbart vunnit på lotto utan han har bestämt sig för att ta över Riksbankens sedeltryckeri. På något annat sätt kan man inte tolka hans löften om bl à
- fri och utökad kollektivtrafik
- tandvård nästan avgiftsfritt
- subventioner till nya bostäder
- högre löner till alla kvinnor
och så går han igenom område för område.

Det är tydligt att Ohly och vänsterpartiet ännu inte är regeringsdugligt och
med det är det rödgröna alternativet inte heller regeringsdugligt.

Skönt att det blir så tydligt att vänstern är livrädda för människors frihet och entreprenörskap och tror att allt kan lösas med mer pengar till allt som betalas med nya friska skattehöjningar.- Posted using BlogPress from my iPhone

S fast i industrisamhället

Lyssnar på Nya jobb debatt mellan Peter Eriksson, Sven-Erik Österberg, Annie Johansson och S-O Littorin. Det är några saker som framträder tydligt:
1. Österberg och S är helt fast i industrisamhället och all argumentation bottnar i att det är dess logik och föreställningar som ska styra politiken.
2. S förstår inte behovet av en stark tjänstemarknad med olika typer av jobb. Man ser ner på tjänstejobb som inte kräver civ. Ing. utbildning, vilket är beklämmande.

Sedan begår Littorin misstaget att vid diskussionen om LAS säga till Annie att en uppluckrad LAS inte skapar nya jobb. Det är fel. På samma sätt som ökat arbetsutbud bidrar till fler jobb, så bidrar ökad flexibilitet på arbetsmarknaden till ökat antalet arbeten. Det finns väldigt bra forskning kring detta. Så här har moderaterna en blind fläck!

Till sist det är en frejdig debatt men Österberg drar sig inte för härskarmetoder mot Annie - det är bedrövligt.

- Posted using BlogPress from my iPhone

söndag, juli 04, 2010

Reinfelt i Almedalen - tar munnen full

Gotland välkomnar i år på ett fantastiskt sätt med värme och sol. Och ikväll inleddes det hela med Fredrik Reinfelts tal i Almedalen. Retoriskt oerhört skickligt, levande och med mycket energi. Det var bra även jag inte blev chockad som Aftonbladets retorisk kommenator blev.

Men innehållsligt hur var det då? Ganska magert tycker jag och det är något som delas av bl a SvD även om det var som DN skriver mycket om jobbens betydelse och skatternas negativa påverkan på arbetslinjen. Det är en bra markering tycker jag.. Men jag saknade en bild av vad Reinfelt och moderaterna vill utveckla med Sverige, vad är deras dröm eller vision. Ikväll var svaret "more of the same" vilket inte skapar nerv och energi för en intressant debatt om Sveriges utveckling kommande år. Det var ett kortsiktigt tal.

Sedan innehöll det en del om allmän intresse och särintresse kopplat till den DN debatt artikel som han hade idag om Moderaterna som det statsbärande partiet. Det är för mig att ta munnen full... men framförallt förstår jag inte varför man som politiskt parti vill peka ut sig själv som DET statsbärande/samhällsbärande partiet. Dels tror jag inte det är något man gör utan något man av andra uppfattas vara, dels innebär det ju att man begränsas i sitt förnyelse och förändringsuppdrag av ett land, själva beteckningen är konserverande. Det är något som drabbat Sosseriet tidigare och jag har svårt att förstå varför man från Moderatledningen väljer att använda denna typ av beskrivning av partiet. De har den den legitimitet de behöver och att bli statsbärande och partiet med stort P som står för allmänintresset begränsar partiet snarare än förnyar och utvecklar det.

För Alliansen var det trots mina funderingare en bra start på veckan, med väldigt mycket folk och en energisk statsminister - det lovar gott för valrörelsen.

lördag, juli 03, 2010

Grekland ett rökeri....

Under mina dagar i Grekland är det en sak som slagit mig- det ständiga rökandet. Landet måste vara en dröm för tobaksindustrin- eftersom det verkar vara så att man där trots allt lyckad rekrytera nya till cigg-bruket. Utifrån ett hälsoperspektiv är denna upplevelse förfärande. Förekomsten av lungcancer och andra sjukdomar kopplade till rökning kommer att öka framöver. Det kommer förvisso skapa underlag för avancerad dyr sjukvård och läkemedel men jag tvivlar på att det är välfärdsskapande. Min fundering är: vad kan vi göra gemensamt i EU för att bekämpa tobaksindustrins framfart? Jag tror att man snart måste skapa ett förbudstryck, åtgärder som åtminsine stoppar nyrekryteringen. För jag tror inte Grekland är ensamma om denna utveckling, i Sverige ser vi hur tjejerna är de nya rökarna, därför behöver något gemensamt göras i EU. Vem vågar ta den kampen med tobakslobbyn?


- Posted using BlogPress from my iPhone

En vecka i Grekland - händer det något?


En veckas lågvarv är nu slut. Vila i Greklands paradis på södra Pelloponesos är fantastiskt. Har varit på en liten ö, utan internetcafe och utan fungerande 3G. Det betyder inget surfande och inget bloggande. Hur det är? Jo i mitt fall har det varit skönt att vara bortkopplad, koncentrera mig på att läsa och vila.

Jag har bl a läst "Kronprinsessan" som handlar om Maria Wetterstrand, det var bl à det sämsta jag läst på länge. Ohöljd dyrkan av en person som är utvald av ödet om man får tro författaren. Saknades allt av analys och bredare perspektiv och sammanhang. Har däremot läst en väldigt bra men bedrövande bok om finanskrisens bakgrund och orsaker " the Big short" av Michael L. Mycket underhållande där berättelsen drivs av historien om några personer som såg vart det barkade, försökte säga det, men ingen trodde dem eller ville se. Samtidigt får man en bra bild av de institutionella förutsättningar som skapade grunden för kraschen och att nästan en hel bransch kraschade och nästan helt tvingats till omstrukturering. Men så här i backspegeln är det lätt att förstå att det skulle krascha när författaren redovisar att man gav mångmiljonlån till människor som saknade fast jobb och inga möjligheter att betala lånet om inte värdet på huset steg så man kunde låna mer.

Boken är väl värd att läsa även om man inte är ekonom utan enbart samhällsintresserad. Den ställer en rad viktiga frågor om personligt ansvar, hur politik och ekonomi kan förleda varandra trots goda avsikter, hur svårt organisationer och media har att hantera någon som säger att "kejsaren är naken".
En vecka utan uppkoppling kan ge andra och nya intryck och samtidigt vila - det har varit bra!

- Posted using BlogPress from my iPhone

Familjeföretagandets paradis?

Det finns en sak som slagit mig under dagarna i Grekland och det är familjeföretagandet. Och då talar jag inte om något kärnfamilj tänk utan om den stora familjen med många generationer som samverkar i företagandet. Jag har sett det i minimarkets, tavernorna, rums och lägenhetsuthyrningen osv.

Här finns ett klimat och en företagaranda som vi i Sverige har något att lära av. Hos oss har familjeföretagandet funnits kanske främst i traditionell tillverkningsindustri men inte så mycket i serviceföretagen. Jag tror att vi delvis skapat en kultur som motverkar familjeföretagandets utveckling, nämligen den enormt starka fokuseringen på individens eget förverkligande oberoende av andra. Familjeföretaget innebär att man lever i ett starkt beroende av andra- det har inte blivit riktigt ok hos oss. Det tror jag är synd och det hindrar en utveckling av företagande.

I välfärdens kretslopp behöver vi nya företag som skapar jobb och resurser för den gemensamma välfärden och för att lyckas med det behöver vi en renässans för familjeföretagandet och då särskilt i de nya servicenäringarna i vår ekonomi. Frågan är vilka politiska åtgärder som kan vidtas för att skapa bättre förutsättningar för en sådan här utveckling, det kan finnas något att lära från Grekland!


- Posted using BlogPress from my iPhone