tisdag, november 30, 2010

Positivt cancerbeslut

Ja det är inte ofta jag kan sätta denna typ av rubrik på mina funderingar, men idag gör jag det med glädje. Vi har idag haft regionsjukvårdsnämnd i Jönköping. Genom nämnden samarbetar Kalmar, Jönköping och Östergötlands landsting kring sjukvården. Idag har vi tagit ett viktigt steg framåt för cancervården i vår region, vilket berättas om i ett pressmeddelande från landstinget. Vi bildar nu ett gemensamt regionalt cancercenter som ska arbeta med att höja kvaliteten i vården och se till att vi ger vård i framkant.

Målen för arbetet är formulerade utifrån ett patientperspektiv och de rymmer bl a rätten till palliativ vård, att patienten är välinformerad om behandlingen, att man erbjuds bästa möjliga hälsofrämjande insatser osv. MEN det kanske absolut viktigaste och som är en rejäl utmaning för vården i våra tre län är löftet om att "Ingen patient i regionen har väntat mer än 4 veckor på att adekvat behandling inleds" Det betyder att från det att det finns en medicinsk misstanke om att någon har cancer till dess att behandling inleds ska det få ta max 28 dagar. Det är en oerhört tuff precisering och om man ställer det i relation till exempelvis tiden idag för den som drabbas av prostatacancer så är det 160-170 dagar och detta innebär att den tiden ska kortas oerhört mycket.

Detta kommer inte att gå i ett steg och det kommer krävas noggrann uppföljning, men den 30/11 2010 är framöver en viktig dag för cancervårdens utveckling i vår del av landet. Ska bli intressant att se om andra delar av landet vågar följa efter!

måndag, november 29, 2010

framgångsrikt vårdval

I slutet av förra veckan redovisade konkurrensverket sin bedömning och analys av hur införandet av vårdval fungerat i landet. Deras slutsats är att det fungerat bra och att konkurrensen skärpts till fördel för patienterna. Det har också lett till ett ökat utbud av vårdcentraler. Det intressanta är att majoriteten av dessa nya enheter är småföretag. Det är inte de stora drakarna som tagit frö sig utan det är mindre enheter som etablerat sin verksamhet. Det känns oerhört glädjande!

I Kalmar län är vi fortfarande i genomförandefas och fortfarande är det så att några av åra privata aktörer sedan tidigare tvekar om att gå in i vårdvalet. jag hoppas att konkurrensverkets övervakning och rapport ska göra att de nu tar steget. Min förhoppning är att vi om några år har betydligt flera privata vårdgivare runt om i länet så att man i många kommuner inte är ensidigt beroende av landstingets hälsocentraler och deras sätt att fungera. Det är exempelvis i Vimmerby, Oskarshamn och Mörbylånga som det skulle vara väldigt bra med nya aktörer!!

lördag, november 27, 2010

Några reflektioner efter fullmäktige

Så här någon dag efter fullmäktige kan det fiinnas skäl för några reflektioner över vad som skedde:

* Sverigedemokraterna höll en väldigt låg profil - de hade inte ens riktig energi för det som enligt partisekreterare Björn Söder enligt SvD ska vara en profilfråga nämligen att gömda och papperslösa flyktingar inte ska få något mer än riktigt akut vård. När vi hade den debatten gjorde de ett pliktskyldigt inlägg! Nu tog övriga fullmäktige ett värdigt och värderingsstyrt beslut - allas rätt till vård efter behov!

* De rödgrönas politiska förvirring är intressant. Under detta fullmäktige har det äntligen upptäckt att den spökbild av Alliansens politik som de odlat i flera år kanske inte är korrekt. På något annat sätt kan man inte tolka Ander Henrikssons, Linda Fleetwoods med fleras uttalanden där de var väldigt frustrerade över att vi från allianspartierna stod för argumenten och kampen för en jämlik vård i länet.Eller det faktum att Anders Henriksson i sitt ekonomianförande ser t ex vårdvalet - hälsovalet som en stor rödgrön politisk framgång. Jag tarf mig för pannan - de släpades fram till ett beslut för ett år sedan, nu ett år senare är det en stor viktig reform för dem. Tala om att vända på klacken!

* Bristen på räkneförmåga är överraskande upptäckt! På något annat sätt kan man inte se de rödgrönas förnekelse av besparingarna inom psykiatrin. Men vi kommer se det under det kommande året, när antingen satsningarna på unga vuxna skärs ner eller när underskotten växer inom förvaltningen!

* Centergängets engagemang för kulturen blev manifesterat genom flera god inlägg både för kulturcheckar, kulturanslag och kultur som en del av friskvård för personalen!!

patienten före systemet!

Vi har i dagarna avhandlat budgeten i landstingsfullmäktige och där höll jag liksom övriga gruppledare en liten inledning. Nedan kan du läsa den i huvuddrag:


Landstingets verksamhet ska vara värderingsstyrd – vård efter behov, alla ska behandlas lika, alla människor är lika värda. Men är det så?
Nej ojämlikheten finns där hela tiden. I vårt län är den geografisk, den drabbar också barnen och ungdomarna. Barnens rätt tas inte tillvara och senast förra veckan fick vi ett exempel på att i tandvården anmäls inte till socialtjänsten när man har skäl att misstänka att barn blir misshandlade. Det är sorgligt och ett uttryck för att vi inte tar ansvar för våra barn. Vi har mycket kvar att göra innan vi är i mål! Och jag ser fram emot att vi tar offensiva och positiva steg med bl à en barnombudsman för att bevaka barnens rätt under detta fullmäktige!

Det rödgröna gänget talar gärna om jämlikhet och likvärdighet men ert tal om jämlikhet är väldigt ofta tomma fraser, utan handling och utan riktning – det är systemet före patienten.

Men vi tar ett viktigt gemensamt steg framåt – vård för papperslösa och gömda flyktingar på likvärdiga villkor. Jag tycker det är storartat att vi som landsting nu tar detta viktiga symboliska beslut men för några människor väldigt viktiga reella beslut. Är du i Sverige, är du sjuk, eller far illa så att du behöver vård ska du få vård även om du lever under utvisningshot eller förlorat dina papper på väg till Sverige. Vård är en mänsklig rättighet, vården ska aldrig behöva bedöma en människas rättsliga status eller ekonomi, vård ska ges efter behov! Därför ett det oerhört glädjande att den nu ska ges likvärdigt i Kalmar län – det är stort! Det är patienten före systemet! Det är en seger för alla människors lika värde!

De rödgröna talar gärna om framstegen, och de finns! I jämförelse med andra landsting har vi gemensamt nått långt när det gäller tillgängligheten, även om jag kommer ihåg repliken från  Anders Henriksson när vi började arbetet med vårdgarantin – Ni klarar det aldrig, men det gjorde vi och det har fortsatt utvecklas tack vare medarbetarnas fantastiska arbete. Det har varit patienten före systemet.
Men det finns en annan sida av de rödgrönas styre som måste synliggöras och starkt kritiserar och det är arbetsmodellen:
Små steg då och då på väg mot koncentration och försämringar – med den dolda avsikten att förändringar ska inte ska märkas direkt eller inte ges något sammanhang.
Små steg då och då på väg mot koncentration och försämringar
- Ja så kan man beskriva den strategi som det rödgröna gänget valt men som man helst inte vill skylta med. Det är ingen slump att:
* Jourfrågan i Oskarshamn dyker upp två månader efter valet
* Sammanslagning av kliniker mödravård och kvinnoklinik i södra länet kommer två månader efter valet
* Röntgen frågor ska avgöras två månader efter valet
* Rehab verksamheten sakta men säkert koncentrerats till större orter
* psykiatrin är allt mindre närvarande i de mindre kommunerna
Detta är tillsammans med andra små förändringar - pusselbitar i det medvetna koncentrations och centraliseringsarbete som de rödgröna driver, men inte vill skylta med utan gör allt för att hålla borta från de politiska dagordningen så mycket man orkar. Men den observante medborgaren kan se mönstret – koncentration av vård till de större kommunerna. Resten av länet ska åka och dessutom gärna vänta länge på sjukresan! Systemtänkande styr och dominerar - inte patienternas väl och ve. När de rödgröna styr är det systemet före patienten!

För mig som centerpartist och alliansföreträdare är jag stolt över att vi gemensamt kunnat presentera 29 förbättringsförslag som alla bidrar till att sätta patienten före systemet. Särskilt nöjd är jag med satsningen på psykiatrin. Jag är särskilt glad att vi från alliansen håller fast vid att egenavgifterna för hjälpmedel ska återställas.
Jag är särskilt glad över att vi - för att få en mer jämlik vård vill använda vårdval även för KBT och sjukgymnastik. Jag är glad över att vi prioriterar satsningar på barn och unga med bl a barnakut. Jag är glad över vår prioritering av den nära vården. Detta är alla exempel på förslag som sätter patienten före system!

Vi har hört och kommer att få höra hur bra allt är i landstinget i Kalmar län – men för mig är det så att politiken är viktigare än självberömmet och vi har långt kvar innan vi verkligen sätter patienten före systemet och kan vara nöjda
För det är så att:
         Vi har mycket kvar att göra när prostacancerpatienten får vänta 160-170 dagar från misstanke till behandling
         Vi har mycket kvar att göra när patienten som väntar på en behandling får ringa kliniken och fråga varför de inte fått någon tid trots att 90 dagar passerat
         Vi har mycket kvar att göra när cancerpatienten får ringa strålningsenheten och fråga vart remissen tagit vägen efter veckors väntan oro och undran.
         Vi har mycket kvar att göra när våra vårdresultat på viktiga områden fortfarande inte är i nivå med rikssnittet
         Vi har mycket kvar när högmodet dundrar från talarstolen från majoritetsföreträdare – där ödmjukhet inför patienterna borde vara det självklara
Därför tänker jag som centerpartist tillsammans med mina allianskollegor fortsätta kampen för att sätta patienten före systemet även om det - de kommande fyra åren är i opposition! Med detta vill jag också yrka bifall till Allianspartiernas gemensamma förslag där vi sätter patienterna före systemet!

onsdag, november 24, 2010

Kulturcheck eller ej

Kultur och hälsa hör ihop och allt mer talar för att det kan användas som en del i behandlingar, och som en del i rehabilitering. I landstingsplanen skriver de rödgröna allmänt om att kultur ska användas i vården, men man anvisar inga redskap och inga metoder för att kunna göra det. När vi från Alliansen nu presenterar ett förslag då är vårt val av benämning fel och det är fel, dock oklart hur. Det är en bedrövligt dålig argumentation för ska detta bli en del i vården så måste vi erbjuda metoder och verktyg och det måste utarbetas. Dock är det klart att det kan inte jämställas eller jämföras med det som kallas motion på recept. Men om man gör en jämförelse så är det så att inte heller FAR hade kommit igång om inte öandstinget bidragit till att skapa verksamheter, upprättat samarbetsavtal och hittat ett sätt/metod för hur detta organiseras - det är vägen också för detta, kulturcheck! Tänk om - gör rätt kära majoritet!

SD gör debut

Idag gör SD debut på landstingsfullmäktige på allvar. De presenterar tre egna yrkanden där två behandlar deras grundläggande profil - invandrar och flyktingfrågan. Deras första yrkande är retoriskt förföriskt - att man utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv måste tala god och förståelig svenska bland dem som arbetar i vården. I grunden är det en självklarhet att man kan tala svenska med sina patienter men det är också självklart att man på alla andra områden kan utföra sitt arbete när man arbetar i vården. Detta är något som man i varje anställningssituation ska kontrollera, bara den som är kompetent för sitt jobb ska anställas. Om fullmäktige ska börja besluta om alla anställningskrav har vi många beslut att fatta framöver, detta ska hanteras av ansvariga chefer i verksamheten inte av landstingsfullmäktige och oss politiker.

Sedan handlar deras andra yrkande om att SD vill inte ge likvärdig vård till våra gömda flyktingar - det är inte förvånande utan illustrerar SD politiker grund och profil.

Dock kan man konstatera att de försöker hitta en legitim grund för sina krav - de talar om patientsäkerheten. Det är ett förrädiskt tal där man kan lura många åhörare - men SD är en ulv i fårakläder när man döljer sin politik i fagert tal, hoppas ingen går på det!

måndag, november 22, 2010

Hur är vården i Kalmar län?

I dag presenteras Öppna jämförelser av vården i landet. Den övergripande bilden av utvecklingen av vården i landet är att den de senaste fem åren blivit allt bättre, men samtidigt är det lätt att inse att mycket återstår. På viktiga sjukvårdsområden visar Öppna jämförelser att vi har en sjukvård som är allt mer jämlik, men på vissa områden finns variationer som över tid inte är acceptabla.

I Kalmar län har landstingets PR maskineri dragit igång och som vanligt är talas om alla framgångar, det är bra. Det är ett fantastiskt arbete som utförs varje dag för att ge bra bemötande, skapa förtroende och vara väldigt tillgängliga. Men jag ska erkänna att jag blir bekymrad när tonläget är att vi blir bara bättre och bättre, när det visar sig att om man tittar på den landstingsprofil som Öppna jämförelsematerialet ger visar att på de viktiga diagnosområdena som berör många är fortsatt sämre än rikssnittet. Sammanställningen visar att resultaten vi uppnår är inte i paritet med genomsnittet i landet och på en del områden är vi långt efter. För att ta några exempel:
* Förlossningsvård mm så visar sammanställningen att vi på 7 indikatorer har sämre resultat än rikssnittet på 5 av dessa. I landstingets pressinfo beskrivs detta som att vi gjort stora framsteg, det är också sant, men börjar man i ett sämre läge så räcker det inte med att bli bättre - länsinvånarna kan förvänta sig en vård som minst håller genomsnittet i landet!

* Hjärtsjukvården visar sammanställningen att på 28 indikatorer så är vi sämre än snittet på 17 och även här beskrivs framgång i landstingets information. Men jag menar att för länsinvånarna är det nu viktigt att känna att ni på viktiga områden når snittresultaten i landet.

Öppna jämförelse är ett fantastiskt redskap för att skapa tryck i utvecklingsarbetet och på det sättet se till att vi ger bästa möjliga vård till våra medborgare. Att det ger resultat kan vi se när man redan efter fem år av jämförelsearbete ser en positiv trend för hela landet. Bekämpandet av överförskrivning av antibiotika minskar som delvis ett resultat av jämförelserna, kampen mot VRI är framgångsrik och har i Kalmar läns landsting lett till tydliga förbättringar, vilket är väldigt bra.

Landstingets PR maskineri  bör alltid beskriva alla delar av utvecklingen men man fortsätter att måla tillvaron i ljusa färger det kan bli hämmande för utvecklingen av en vård som jag tycker på alla områden borde uppnå minst genomsnittliga resultat av vården i jämförelse med resten av landet. Frågan är om den politiska majoriteten i landstinget är beredd att ta på sig den utmaningen att länet ska nå snitt nivå på vården?

söndag, november 21, 2010

Vad vilja socialdemokraterna, inte ens de själva vet!

Låt mig först skriva, Centerpartiet gjorde ett dåligt val och vi har en hel del att fundera på och vårt läge parlamentariskt är inte alls säkert. Den valanalys som nu pågår måste bli starten på ett intensivt arbete för att lyfta oss ur nuvarande läge. Dock har vi i partiet gjort ett betydelsefullt förnyelsearbete under 2000-talet som nu måste ledas vidare. Jag skriver detta för att ingen läsare ska tro att jag när jag nu funderar kring socialdemokraternas svåra uppgift har missat eller är högmodig nog att tro att vi som Centerpartister har politiskt utvecklingsarbete att göra.

Men det finns viktiga skillnader, som bl a Hanne Kjöler i Dn beskrev rått häromdagen, det är parti utan ledare, utan bestämd politik och på jakt efter förlorade väljare. Det är inte överraskande att det på DN debatt nu kommer det ena efter det andra s-märkta utspelet från personer som vill lyfta fram sin dolda kandidatur till partiledarjobbet. Men det är överraskande att glappet mellan vad de säger är så stort. I dagens DN avrättar Lena Sommestad på ett oerhört charmant sätt Tomas Östros debattartikel som publicerades för någon vecka sedan och i grunden anklagar honom för att helt tappat perspektiven på partiets värderingar och uppgift.

Men utöver den välargumenterade avrättningen består oss inte Lena S med någon tolkning av vad värderingarna ska betyda i vår tid och i dagens samhälle. Det är här den socialdemokratiska bristen är så stor. Vad är er analys av globaliseringen? Vad betyder omvandlingen från tillverkande samhälle till ett tjänstesamhälle? Hur tolkas människors valmöjligheter i en tid när allt är möjligt för väldigt många människor? Hur ska den svenska demografiska utvecklingen påverka välfärdens utveckling och finansiering? Frågorna är många och de socialdemokratiska svaren är väldigt få, och det betyder att man heller inte kan utveckla en politik för detta samhälle, utan då får man en politik för ett annat samhälle än det vi lever i och det har man nu förlorat två val på, frågan är om det räcker. Chansen - risken är stor att det tar ett val till för att se det behov av renovering som man behöver genomgå som parti! Ur demokratisk synvinkel är det inte bra, men för Allianspartierna är det en stor fördel!

fredag, november 19, 2010

Att skydda barnen!

Idag redovisar Barnombudsmannen ( se artikel i Barometern) en undersökning av hur tandkliniker, främst Folktandvården hanterar barn som besöker kliniker och där man har god skäl att misstänka att utsatts för misshandel.
Det finns en anmälningsplikt och översikten för hela landet visar att det är alldeles fór få klinikchefer som gör en anmälan till socialtjänsten, trots att de måste/bör ha förstått att allt inte står rätt till. Rapporten visar också att det i Kalmar län uppenbarligen finns en tradition att inte anmäla eftersom man här gör än färre anmälningar till socialtjänsten jämfört med resten av landet. Detta är allvarligt och måste följas upp.

Men detta visar också på behöver av en barnombudsman i landstingets verksamheten. Hade vi haft en befattningshavare med detta ansvar så hade hon eller han redan idag sätt igång ett arbete för att följa upp barnombudsmannens rapport. Därför är det viktigt att när fullmäktige på onsdag behandlar vårt förslag från Alliansen

torsdag, november 18, 2010

Jämställdhet i fokus

Läste något väldigt roligt i Dagens Industri idag. Konsultbolaget McKinsey har redovisat en studie som visar att företag med jämställd ledning- där kvinnor har en verklig roll i företagsledningen tjänar mer pengar! De har högre avkastning på insatt kapital och högre rörelsemarginal osv. Med den kunskapen undrar jag ju hur snabbt det kommer att gå med rekrytering av nya kvinnliga ledare och chefer i alla företag. De valberedningar som nu förbereder styrelseval i börsbolagen har nu fått alla de argument man behöver för att skapa mer jämställda styrelser - högre vinst!

Har under dagen varit på regionstyrelse och där har vi haft ett jämställdhetsseminarium kopplat till regional utveckling. Det var lätt att se att vi har en del kvar att göra för att strategiska insatser också ska bidra till ett mer jämställt län, men kanske också ta vara på kvinnors förmågor och utvecklingskraft, för det gör vi inte idag!

Även om vi är ganska jämställda har vi fortfarande mycket kvar att göra!

tisdag, november 16, 2010

god vård , i vart fall inte för alla

Jag hörde nyligen en berättelse om hur vården kan hantera en cancerpatient. Misstanke om cancer uppkom i början av september och efter det kom en snabb process med datortomografi och andra nödvändiga undersökningar igång snabbt, så att cancer konstaterades och lokaliserades. När det var gjort tog tempot i vården slut. Patienten fick information om en tänkt behandlingsstrategi först av en doktor, sedan mötte personen en annan doktor som hade en annan idé och till slut fick patienten komma till den första doktorn igen som då gav beskedet att nej det är den första behandlingsstrategin som gäller. Den byggde bl a på strålning och därmed på att en remiss skull skickas till strålningsenheten. När nästan fjorton dagar hade gått ringer patienten själv till strålningsenheten och undrar vad som skett, eller rättare sagt varför inget hänt. Då visar det sig att den bestämde doktorn inte kunnat få till och skicka en remiss. Strålningsenheten tar nu tag i frågan, men inget besked ännu om när behandling ska starta utan patienten lever i ovisshet.

Hela denna resan, som ännu inte är avslutad, röjer allvarliga brister i vårdprocessen för cancerpatienter. Den visar på bristen på systematiskt arbete och uppföljning och är alldeles för sårbar. Det ska inte behöva gå närmare 2,5 månad utan tydliga besked om vad som sker och när - när diagnos tidigt är fastlagd och man åtminstone säger att man vet vad man ska göra. Det ska inte behöva vara så att patienter ska behöva ringa och undra varför inget sker - men det är det som händer varje dag runt om i länet.

Vi får ständigt höra att vården i Kalmar län fungerar bra, det gör den nog i många fall, men det räcker inte, den måste fungera bra i alla fall och för alla patienter. Innan dess blir talet om den goda vården ihålig!

måndag, november 15, 2010

makt(s)pelet i emmaboda

Knappt två månader har gått sedan valet och nu visar sig de rätta ambitionerna på olika håll. I Emmaboda framträdde ett röd-rött alternativ med V och S som hade ambitionen att fortsätta att regera Emmaboda. Valet utföll så att tillsammans har man majoritet, men sossarna har ingen egen majoritet utan om de inte har vänsterpartiet i sitt gäng så får sverigedemokraterna vågmästarroll.

Det är därför förvånande att läsa i dagens Östran att sossarna slänger ut vänsterpartiet från sitt samarbete och därmed representation i ett antal nämnder och styrelser. Det är en maktdemonstration och det betyder att man medvetet ger SD en vågmästarroll. Det är inte bra och det är väldigt förvånande. Förvisso brukar ju vänsterpartisterna vara lätta att få med på olika spendersamma projekt, men det är ju ändå så att de kommande åren så ska beslut tas om järnvägsområdet, Boda etc etc är det då smart att inte säkra en majoritet för sina förslag... För när väl vänstern är ute ur majoritetssamarbetet så lär det säkert kunna uppstå intressanta koalitioner i fullmäktige. Det är bra för debatten, men det är tveksamt om det har några andra fördelar! Kanske borde Allianspartierna precis som 2006 testa om det går att göra upp med vänsterpartiet om en regnbågsallians, för Emmaboda skulle må bra av att sossarna utmanas och ska Emmaboda ändå styras av en minoritet, då kan det lika gärna ske på en annan bas än en socialdemokratisk!

söndag, november 14, 2010

Så gick då Mona....

Precis nyss meddelade Mona Sahlin att hon lämnar in. Det har väl varit på väg ett tag, men den som tror att det är lösningen på socialdemokraternas problem gör en grov en missbedömning. De senaste dagarnas förvirrade politisk utspel av t ex östros om skattepolitiken eller uttalanden om att vi gick till val på fel politik illustrerar något mycket allvarligare. Den politisk ledningen tror inte längre på det uppdrag man har och man har inte kunnat erövra det mandatperioden som behövs för att förändra politiken och skapa en politik i takt med tiden.

Jag läser just nu Tony Blairs biografi där han beskriver transformeringen av labourpartiet efter 16 år av Torystyre. Men man förstår av texten att förändringen var trots alla år av förluster inte enkel och inte självklar. Socialdemokraternas är precis som labourpartiet ett parti med stor åsiktsbredd, det har sina fördelar, men det kan leda till en stor blockering av förnyelse möjligheterna - olika åsiktsfalanger tar ut varandra och stoppar därmed nödvändig förnyelse.Frågan är nu om det drama Mona Sahlin nu skapat med att avgå befriar förändringskrafter eller leder till en öppen konflikt mellan åsiktsfalangerna - det avgör vilken riktning partier tar och hur länge krisen består.

PJ Anders Linder har i dagens SvD en väldigt bra kolumn på temat. Den är lite förvånanade eftersom han, som borgerlig ledarskribent närmast önskar att förnyelsen ska ta vid och inte blockeras. Men läsvärt är det.

Jag har tidigar skrivit om hur sossarnas politik är kvar i industrisamhället frågan är om det nu kommer ske ett uppvaknande eller om låsningarna fortfarande är för starka? Det får de närmaste åren utvisa.

torsdag, november 11, 2010

Sviker uppgörelse

Igår skrev jag om förändringarna vid Oskarshamns sjukhus, jag undrade då vad lena Segerberg tyckte om förändringarna! Idagens tidningar visar det sig att hon bejakar en neddragning av vården i Oskarshamn och hon inser inte att hon med detta bryter 6 partiuppgörelsen. Det är sorgligt och bedrövligt, men det säger något om att sossarna nu efter valet anser att man inte behöver bry sig om övriga partier.

Med ännu ett steg har man fortsatt centraliseringen av vården. Med små steg då och då undermineras den nära vården och dras till de stora orterna - den politiken gick de inte till val på, men det är den som nu genomförs. Nu väntar jag bara på att de (s)viker sina löften om verksamheten i Vimmerby!

onsdag, november 10, 2010

Vad tycker Lena Sesgerberg?

Idag redovisar Barometern -Ot en oroande artikel om att det förbereds ändringar i joursystemet för kirurgen vid Oskarshamns sjukhus. Den nuvarande ordningen är ett resultat av 6 partiuppgörelsen 2004-2005. Så min fråga är om det är på an(s)variga landstingsrdådet Lena Segerbergs initiativ frågan väcks och vilket ställningstagande hon har gjort? Jag undrar bara om hon tycker det är om att underminera den existerande jourverksamheten i Oskarshamn och varför drivs denna processmässiga idet fördolda? Om en förändring ska höras så borde den ju varit med i majoritetens budgetförslag det var den inte - varför inte Lena?

tisdag, november 09, 2010

Parodi eller politisk taktik

Som politiker gillar man alltid stora dina bilder i tidningen, men dagens stora bild i Barometern och rubrik kunde jag varit utan! Det var inte Alliansen och ej heller jag som stod för det Barometern kallar parodi eller politisk cirkus - det var den rödgröna majoriteten och Anders Henriksson styrelsens ordförande.

Jag kan hålla med Mats Andersson på Barran att det blir lite märkligt att de rödgröna inte alls klarar av att på allvar ta ställning till något av oppositionens förslag, men än mer märkligt att man inte ens kan argumentera för sina egna förslag, vilket var fallet igår. det var i flera fall man blev svaret skyldig - det är dåligt.

Men med tanke på det record som de rödgröna har så menar jag att det faktum att de yrkar avslag på alla alliansens förslag i styrelsen med hänvisning till att man inte hunnit sätta sig in i förslagen är en ren skenmanöver. Man vill dölja det faktum att man driver sitt majoritetsarbete konfrontations inriktat - oppositionen har aldrig rätt. Det spelar ingen roll hur tidigt vi levererar våra förslag de kommer att avslås ändå, för så har det varit hitintills i alla budgetfullmäktige sedan de rödgröna tog över. Men om jag får råda inför nästa år så kommer vi i Alliansens presentera våra förslag så att de rödgröna inte igen kan skylla på sena förslag!

måndag, november 08, 2010

Kul notiser...

Det händer ju trots allt positiva saker runtomkring. Idag har blivit klart att Alliansen tillsammans med MP och sjukvårdspartiet tar över styret i Värmland, väldigt roligt. Nu kan förnyelsens vind blåsa även där. På Radio Värmlands hemsida säger den nya majoriteten att de ska skapa en mer decentraliserad vård - det är ett bra besked!

En annan nyhet som Dagens Apotek står för är att medborgarna i glesbygdskommuner har tack vare omregleringen av apoteksmarknaden fått mycket bättre tillgång till receptfria läkemedel. Det känns bra att vi trots det monumentala röda motståndet kunde genomdriva den reform och undan för undan se en positiv utveckling som ett resultat av förändringarna. Det är så politik blir meningsfyllt!

Nej var (s)varet!

Idag har vi så haft landstingsstyrelse med budgetbehandling och kort och enkelt kan man beskriva majoritetens besked som nej! Jag vet att de är inte så snabbtänkta, men att säga att de kan inte förhålla oss till några av Alliansens förslag är bara trams, så låsta kan de inte vara!!

Men nu blev det Nej till barnakut i Västervik vilket både Radio kalmar och VT rapporterat!
Nu blev det nej till sänkningar av egenavgifter för hjälpmedel istället blev det ett litet nja till försiktig korrigering av avgifterna.
Nej till att ge psykiatrin rimliga förutsättningar - istället fick de ett spar på ytterligare 6 miljoner - förskräckligt sorgligt.
Nej till en vårdgaranti för specialisttandvård!

Ja min uppräkning kan fortsätta länge, men det är så enkelt vi har en defensiv nej majoritet, jag hade hoppas att med delvis ny besättning skulle man bli mer öppna till sinnet. Idag fanns det inga tecken på det! Någon kanske tänker att de ändrar sig till landstingsfullmäktige, det skulle vara en nyhet för det har man inte gjort vid något tidigare tillfälle!!

söndag, november 07, 2010

Förnyel(s)e

Läser idag med intresse två olika artiklar i DN, dels har Peter W en lång kolumn om S förnyelse och på debattsidan skriver Ylva Johansson om hur hon ser på behovet av förnyelse av socialdemokratin. Ledarkolumnen gör en intressant problematisering av partiets läge, men jag tycker den missar det som jag anser vara det absolut viktigaste - socialdemokratin är kvar i ett svunnet samhället - industrisamhället. Denna bild av samhället gör att man skjuter bredvid konstant när det gäller välfärdens utveckling, tjänstesamhällets genomslag, skolans betydelse, arbetsmarknadens utformning osv. Det blev så väldigt tydligt i detta valet att varje förslag var formade utifrån industrisamhällets principer och när man dessutom hade med Vänsterpartiet som barlast som än mer lever i historien så kunde det bara ge ett resultat.

Hur svårt det är att lämna och verkligen förnya sig synliggörs också av Ylva Johanssons debattartikel. Hon skriver att det behövs en förnyelse som är tydlig, men när det väl kommer till kritan så rör hon sig bara på ytan och tar inte i de svåra frågorna. När en äldreomsorgsförsäkring blir huvudnumret som dessutom ska innebära att man än en gång betalar för något man redan betalar så¨är det mer ett politiskt trick än förnyelse man hon formulerar.

Jag läser just nu Tony Blairs biografi. Man kan ha många synpunkter på hans insats, men hans förnyelse av labour har vi nog i svensk miljö glömt. När jag nu läser om den process han inledde, med bl a en helt ny ändamålsparagraf för vart partiet vill, där bl a förstatligande av produktionsmedlen togs bort så inser man vilket steg han tog då. Man förstår av texten att han drev denna förändring både av reella skäl - han trodde inte på förstatligande - men också av politiskt symboliska skäl - väljarna skulle förstå att nu tog labour ett steg mot något nytt så är det nog så att det är detta socialdemokratin ska göra om man ska klara en förnyelse. Vi har ju ett svenskt exempel med Nya moderaterna som i sin process gjort ett antal tydliga symboliska förändringar, med kanske det tydligaste att LAS ska vara kvar och inte förändras. I ett historiskt perspektiv är det en stor förändring som jag är övertygad haft stor effekt i väljarkåren som legitimerande av att det nu verkligen är nya moderaterna.

Det kan bli ett spännande politiskt år när s ska gå in i en förändringsprocess eller stanna kvar i moraset - wow vilka debatter vi kan få se. Frågan är dock om Mona Sahlin har kraften att riskera hela sitt ledarskap på detta, men jag tror det är hennes enda chans!

fredag, november 05, 2010

Budget, budget budget...

Oj nu har jag sovit, tänkt, skrivit och pratat budgetfrågor i fyra dagar. Jo det är lite märkligt att vakna kl 6 på morgonen och upptäcka att hjärnan håller på att argumentera för budgetsiffror och formuleringar som är på väg fram - visst är det lite nördigt;)

Men det känns ganska bra dels efter att vi kunde presentera tio raka förslag igår, som jag redovisat nedan på bloggen. Men vi har en del bra förslag kvar som vi kommer att lyfta på måndag i landstingsstyrelsen.

En fråga som jag just nu funderar en hel del på och som vi också ska lösa ut i helgen är hur landstinget bör formulera sitt ställningstagande när det gäller vård för gömda och papperslösa flyktingar. Landstinget har så här långt inte haft något policy i dessa frågor utan överlåtit åt vårdpersonalen att hantera frågan. Men efter att majoriteten lagt in en formulering i sitt förslag är debatten igång. Problemet är dock att den formulering som de valde är alldeles för begränsad och ger inte gömda och papperslösa tillgång till vård på ett rimligt sätt och under rimliga ekonomiska förutsättningar.

Jag hoppas att vi ska komma till ett beslut som gör att nödvändig vård blir tillgänglig för dem på samma villkor som för övriga befolkning. Då har vi tagit ett humanitärt beslut och det skulle kännas väldigt bra!

torsdag, november 04, 2010

10 förslag för bättre hälso-sjukvård!

Idag har vi från Allianspartierna gemensamt presenterat del 1 av vårt budgetförslag för landstinget. Vi har på två dygn tagit fram tio spetsförslag som skulle göra skillnad för patienterna i länet. När styrelsen möts på måndag presenterar vi del 2 av våra förslag.

Detta är våra tio förslag:


Patienten i fokus!


1. Återställ egenavgifter för hjälpmedel och utred strukturen för patientavgifter

Patientavgifterna är för den enskilde inte oväsentliga. De stora avgiftshöjningar som infördes 1 augusti 2009 har slagit hårt mot enskilda patienter både för besök i vården, men också som egenavgifter vid anskaffning av olika slag av hjälpmedel. Den nya struktur som avgifterna fått leder till att fler besöker sjukhusen och att ännu fler får frikort tidigare.

Landstingsalliansen föreslår att landstinget återgår till de egenavgifter för hjälpmedel som gällde före 1 augusti 2009.

Landstingsalliansen föreslår vidare att en genomgripande analys görs av avgifts-systemet så att det stimulerar till att man söker vård på rätt vårdnivå. Det får inte bli så att man avstår vård beroende på höga avgifter


2. Väntetidsgaranti för sjukresor

Reglerna för sjukresor bör förändras eftersom de i vissa delar medför orimliga konsekvenser för patienterna. Den som är sjuk och av medicinska skäl måste åka specialfordon och bor längst bort från den vårdgivande enheten får enligt nuvarande regler vänta dubbelt så länge som dem som har kortare restid. Reglerna hanterar heller inte de särskilda svårigheter som astmatiker och allergiker har med att nyttja kollektivtrafik och specialfordon eftersom de inte kan garanteras allergisanerade fordon. De tvingas att använda egen bil utan att få ersättning för det.

Landstingsalliansen föreslår att en garanti införs som innebär att den maximala väntetiden för ett besök i sjukvården begränsas till två timmar per vårdtillfälle för den som av medicinska skäl måste åka specialfordon.

Landstingsalliansen föreslår att det för astmatiker och allergiker införs möjlighet att, efter uppvisande av läkarintyg att man inte kan åka kollektivtrafik eller specialfordon, enbart belastas med halv egenavgift vid egen bilkörning.


3. Alla barn har rätt att vårdas av personal med barnkompetens

På länets sjukhus ska målet vara att alla barn ska vårdas av personal med barnkompetens på en barnavdelning/mottagning. Så är inte fallet idag. På Länssjukhuset i Kalmar behöver all barnsjukvård samlas på barnkliniken.  I Västervik behöver en barnakut inrättas.

Som ett första steg ska akutmottagningen förstärkas med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som har formell barnkompetens och som har erfarenhet av att arbeta med barn. Till detta avsätts 1,5 miljoner kronor.


4. Bibehållna resurser till psykiatrin

Under de senaste åren har psykiatriverksamheten fått tillfälliga resursförstärkningar för utvecklande av och bedrivande av ”Unga vuxna”-mottagningar och beroendevård. I den föreslagna budgeten sparar den rödgröna majoriteten in resurserna och försvårar för brukarna att få det stöd och den hjälp de behöver. Det bromsar också upp utvecklingen av ”Unga vuxna”-mottagningar i länet.

Landstingsalliansen tillför därför 6 miljoner kronor per år under planperioden för att möjliggöra en fortsatt utveckling av den psykiatriska verksamheten. 


5. Uppföljningsåtagande för kroniskt sjuka

Många personer med kronisk sjukdom upplever problem när de försöker boka tid till läkarbesök för kontroll och uppföljning då sjukvården ofta prioriterar tider för akuta besök. Ambitionen att ha hög tillgänglighet för akuta besök får inte riskera att skapa undan-trängningseffekter för kroniskt sjuka.

Därför vill vi i Landstingsalliansen ge ett uppdrag till landstingsdirektören att utreda utformningen av ett uppföljningsåtagande för kroniskt sjuka, kopplad till nationella vårdprogram, för olika kroniska sjukdomar.


6. Vårdgaranti inom specialisttandvård

Det finns exempel på att patienter får vänta ända upp till två år (väntetid bettfysiologi) för att få komma till specialisttandvården i Kalmar län. Även inom andra områden passeras ett år innan patienter får komma till en specialisttandläkare (ortodonti ca 1 år och protetik 1 – 1,5 år).

Inom Landstingsalliansen tycker vi att detta är oacceptabelt och det är nu dags att införa en vårdgaranti även inom specialisttandvården. Patienterna ska garanteras att få komma och påbörja sin behandling hos specialisttandvården/sjukhustandvården inom 90 dagar.7. Öka tillgängligheten – inför vårdval för sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi (KBT)

Rehabiliteringen efter sjukdom eller skada borde vara en mycket viktigare del av sjukvården i Kalmar län. Om patienter ska kunna komma tillbaka till arbetet och ett normalt liv så är rehabiliteringsinsatserna grundläggande. Det finns mycket att förbättra i Kalmar län och ojämlikheten är slående. Det ska inte ha någon betydelse var i länet man bor, om man är kvinna eller man och inte heller om man är gammal eller ung. Vi vill skapa vårdval för att förbättra tillgången till sjukgymnastik och rehabilitering i hela länet.

För att öka tillgången på KBT-behandling så att patienten snabbt kan få hjälp vill vi införa vårdval även för kognitiv beteendeterapi i vårt landsting. Patienten skulle på så vis fritt kunna få välja bland olika utförare och fler utförare skulle kunna etablera sig i länet. Genom användande av vårdval inom dessa områden skulle patienter lättare kunna få del av rehabiliteringsgarantin.

Landstingsalliansen avsätter 3 miljoner kronor för att skapa ökad tillgång till dessa två områden.


8. Öka ambitionsnivån – fler psykologer i primärvården

Den psykiatriska kompetensen i den första linjens sjukvård ska förstärkas för att underlätta upptäckt av psykisk ohälsa och göra det möjligt att snabbare kunna ställa diagnos och därmed sätta in behandling. Detta gör att trycket minskar på den specialiserade psykiatrin. Antalet psykologer i primärvården ska därför fördubblas från nulägets 12 till 24 under planperioden.

Landstingsalliansen anslår för detta ändamål 2 miljoner kronor för 2011 och ytterligare 2 miljoner kronor för 2012 utöver dem som finns anvisade i det rödgröna förslaget.


9. Samlade palliativa vårdplatser på sjukhusen

Oavsett var man bor i länet ska det finnas en öppen dörr med möjlighet till direktinläggning på sjukhuset för dem som behöver vård i livets slutskede. Vid vart och ett av länets tre sjukhus ska det finnas samlade vårdplatser för palliativ vård, med särskilt utbildad personal med palliativ kompetens, d.v.s. personal som kan se och möta personens behov, både psykiska, fysiska, sociala och existentiella. Beslut om detta fattades 2006, men fortfarande saknas samlade palliativa vårdplatser på våra sjukhus i Västervik och Oskarshamn. Detta beslut ska verkställas och garanteras på samtliga sjukhus under 2011.10. Slå vakt om den nära vården – stoppa centraliseringen!

Kalmar län har stora avstånd och det är därför viktigt att säkerställa att vardagsvård bedrivs runt om i hela länet. De senaste åren har det funnits en tydlig centraliseringstrend i landstinget, det gäller t ex mödravård, rehabilitering och psykiatri. Det finns en ojämlikhet i utbudet av vård i olika delar av länet. Landstingsalliansen anser det viktigt att säkerställa tillgång till t ex ungdomsmottagningar med tid för både killar och tjejer, ”Unga vuxna”-mottagningar i hela länet osv. Vi anser också att det är viktigt att olika sjukhusrelaterade öppenvårdmottagningar finns i olika delar av länet.

Vi föreslår därför att en plan ska tas fram för att utveckla den nära vården med olika typer av mottagningar samt att existerande verksamheter såsom röntgen i Vimmerby ska bibehållas och ges nödvändiga resurser. För att stötta denna utveckling avsätts 2 miljoner kronor varav 1 miljon kronor till ökad tillgänglighet vid länets ungdomsmottagningar.

onsdag, november 03, 2010

Rödgrön besparingsbudget i landstinget

Idag har de rödgröna presenterat sitt förslag till landstingsbudget för de kommande åren. Det är en besparingsbudget med ett antal illusionsnummer för att dölja detta faktum. Det är ett förslag byggt på vallöftesbrott (höjning av tandvårdstaxa), retorik om jämlik vård,men utan åtgärder, påstådda satsningar, men egentligen besparingar. Om detta är det bästa de rödgröna kunde åstadkomma så får man bara beklaga väljarna som före den 19/9 fick intrycket av något helt annat.

Mest allvarligt tycker jag det är att man lägger en stor besparing på psykiatrin om 6 miljoner. Psykiatrin behöver utvecklas, inte krympas. De rödgröna lövade satsningar - det blev besparingar, tala om att svika väljarna. Det blir en tuff utmaning för medarbetarna i psykiatrin att svälja en besparing på 6 miljoner!

Sedan är det bekymmersamt att de rödgröna inte klarat av att ge ett entydigt besked om vård för papperslösa. I budgeten gör man enbart ett åtagande som lagen kräver av oss och som är en mänsklig rättighet - vård vid akut sjukdom. Men det kontroversiella och som man inte ger besked om är nödvändig vård, dvs vård som är planerad för den enskilde. Jag menar att om vi nu som landsting måste göra en tydlig markering så ska den innefatta också nödvändig vård, då går vi bortom det som är vår skyldighet enligt dagens regler.Här hoppas jag att de rödgröna är beredda att ändra sig!

Besparingsbudgeten innefattar nu alla folkhögskolorna, it verksamheten som inte klarar sin nuvarande budget osv, jag kunde göra en lång uppräkning. Men summeringen är att detta är en defensiv och besparingsbudget, jag hade väntat mig mer av ett nyvalt rödgrönt gäng!

måndag, november 01, 2010

Vänsterns rekord i snabbt löftesbrott

Idag presenterade landstingsmajoriteten sina förslag för tandvården ( se radio kalmar) Man föreslår en rejäl avgiftshöjning på 5,6%, vänstergänget fortsätter sin avgiftshöjar politik. Det är en politik som de alltid i retoriken säger sig vara emot, men de senaste åren i praktisk politik tillämpat i full skala.

Men värst i detta är vänsterpartiets hyckleri, det är bara 6 veckor sedan de gick till val på inga höjningar (läs Pierre Edströms utmärkta blogg om deras valmaterial) och nu gör man något helt annat - dessutom igen! För detta är en upprepning av det löftesbrott man gjorde under förra mandatperioden. Man säger ju en gång är ingen gång - två gånger en vana. Vänsterpartiets heder är nu inget värd. Vem kan nu lita på det ännu icke valda vänsterpartistiska landstingsrådet - sämre start på sin insats som landstingsråd får man leta efter. Man bryter vallöftena innan man ens är vald!