torsdag, april 28, 2011

Ännu ett hål i välfärden avslöjat!

I den politiska debatten förs hela tiden diskussoner om hål i välfärden, ibland rätt - ibland mindre rätt. I en debattartikel på SVD Brännpunkt redovisar SKLs ordförande Anders knape en studie som förbundet gjort av dem som är sjukskrivna eller utförsäkrade med försörjningsstöd. Studien visar två intressanta och väldigt viktiga saker:
1)de som utförsäkrats är en väldigt liten del av dem som har försörjningsstöd från kommunernas socialtjänst. Det är mindre än 1% och kostnaden för dessa är så begränsad att den inte kan förklara gon kostnadsökning i kommunernas socialbudget.
2)det finns en grupp på närmare 20% av dem som har socialbidrag som är sjukskrivna, men som inte har någon ersättning från sjukförsäkringen beroende på att de har aldrig i de flesta fall haft ett jobb. Detta är en grupp med yngre människor som i många fall har psykiska sjukdomar.

Detta är en sorglig sanning som avslöjas. Det är inte något nytt utan har funnits länge och det är människor som samhället övergivit. De får ingen rehabilitering och lever på väldigt små marginaler och med försörjningsstöd väldigt länge - kanske livslångt!

Detta ät inte acceptabelt, här behöver kommuner och stat gemensamt hjälpas åt för att forma stöd och vägar tilö ett arbetsliv. Av studien framgår att Försäkringskassan och AF erbjuder inte dessa människor något stöd. Sorgligt!

Välfärden har sina revor - här är uppenbarligen en som leder till långvarigt utanförskap!

Ännu ett hål i välfärden avslöjat!

I den politiska debatten förs hela tiden diskussoner om hål i välfärden, ibland rätt - ibland mindre rätt. I en debattartikel på SVD Brännpunkt redovisar SKLs ordförande Anders knape en studie som förbundet gjort av dem som är sjukskrivna eller utförsäkrade med försörjningsstöd. Studien visar två intressanta och väldigt viktiga saker:
1)de som utförsäkrats är en väldigt liten del av dem som har försörjningsstöd från kommunernas socialtjänst. Det är mindre än 1% och kostnaden för dessa är så begränsad att den inte kan förklara gon kostnadsökning i kommunernas socialbudget.
2)det finns en grupp på närmare 20% av dem som har socialbidrag som är sjukskrivna, men som inte har någon ersättning från sjukförsäkringen beroende på att de har aldrig i de flesta fall haft ett jobb. Detta är en grupp med yngre människor som i många fall har psykiska sjukdomar.

Detta är en sorglig sanning som avslöjas. Det är inte något nytt utan har funnits länge och det är människor som samhället övergivit. De får ingen rehabilitering och lever på väldigt små marginaler och med försörjningsstöd väldigt länge - kanske livslångt!

Detta ät inte acceptabelt, här behöver kommuner och stat gemensamt hjälpas åt för att forma stöd och vägar tilö ett arbetsliv. Av studien framgår att Försäkringskassan och AF erbjuder inte dessa människor något stöd. Sorgligt!

Välfärden har sina revor - här är uppenbarligen en som leder till långvarigt utanförskap!

onsdag, april 27, 2011

Nu snurrar det på sina håll

Vid senaste budgetberedningen presenterades ett förslag om att landstinget ska köpa vid kraft för att på det sättet skaffa sig billigare el. Vid detta möte enades vi om att låta serviceförvaltningen ta fram ett upphandlingsunderlag som gör att vi vet om beräkningarna i det material som presenterades håller.

Några har nu reagerat på detta och ställer den försåtliga frågan att man vill satsa på vården i stället för vindkraft. För mig blir den en snurrig argumenation! Vården behöver el - dessutom alltmer! Vården behöver pengar - dessutom hela tiden mer! Om vi då kan köpa eö billigare genom att köpa vindkraft så löser det två problem för oss vi får el billigare och därmed mer pengar till vården!! Att det dessutom innebär att vi bidrar till den klimatomställning som behövs är ju en stark plusfaktor!

Så för mig är det självklart och enkelt om upphandlingen visar att vi sparar pengar genom att köpa vindkraftverk så är det helt rätt väg att gå och det är att satsa på vården!

tisdag, april 26, 2011

När blev isolering en framgångs faktor?

I Påskhelgen lät landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping meddela att man slutar samtala med sina grannar om framtiden och om hur samverkan i nya regioner ska se ut.
Enligt radio Kalmar säger han: - Vi har bestämt oss så vi behöver inte delta i några samtal....

Tala om att vara isolationistiskt i sitt sätt att uttrycka sig!! Att i vår tid tro att lösningen till framtidens utmaningar ligger i att inte delta i samtal och att pröva samarbetsmöjligheter, eller att se sitt eget landsting som en isolerad ö där man gör som man själv tycker utan beroende av andra är närmast komiskt. Verkligheten vi lever är ju helt annan, den visar ju på att vi blir allt mer beroende av varandra. Att då inte delta i samtal som man blir inbjuden till är provokativt och obegripligt. Jönköpings läns landsting är ingen isolerad ö och borde inte bete sig som en sådan! Jönköping satsar ju hårt på att vara logistik centrum... tala om att vara beroende av relationer, men det verkar man inte har förstått.

Till sist vill jag bara skriva: jag respekterar att moderater och sossar i Jönköpings län inte tror på nödvändigheten av större regioner, men att sluta delta i samtalet det begriper jag inte!

onsdag, april 20, 2011

Inbrott ett hälsohot!

I ett pressmeddelande från landstinget så sägs det att Hälsocentralen i Emmaboda har haft ett inbrott, det andra på kort tid. De som bröts sig in har ställt till oreda och förstört. Konsekvensen av inbrottet är att man tvingas stänga hälsocentralen resten av denna vecka. ( se också Barran)

I Emmaboda har det den senaste tiden varit mängder med inbrott i skola, Folkets hus, kyrkor och hos privatpersoner - kort sagt en inbrottsvåg. Idag har den vågen fått till konsekvens att sjukvården inte kan hålla öppet. Det är inte acceptabelt att denna typ av kriminellt beteende ska få stänga viktiga samhällsfunktioner. Min fråga är vad gör Polisen, nu när den behövs som bäst?! Görs inget snabbt blir detta en brotts-tsunami i ett litet samhälle vilket leder till ökad otrygghet och misstänksamhet - enkelt uttryckt till ökad ohälsa. Därför är denna kriminalitet ett hot mot hälsan!

måndag, april 18, 2011

Järnvägens förfall - trafikverkets ansvar

Idag avslöjar Radio Kalmar och Ekot i en granskning hur Trafikverket missköter sitt underhållsansvar  och inte rättar till upptäckta brister inom föreskriven tid. Tyvärr får jag erkänna att jag är inte förvånad! Om man som jag är regelbunden tågresenär så har det länge varit uppenbart att inte underhållet sköts rätt och inte i tid. Det är ju otaliga gånger som signalfel upprepas på samma bandel och som uppenbarligen visar att man inte rättar till fel utan möjligen skyler över dem för en kort tid innan det blir fel igen.

När det sedan av Radio kalmars granskning framgår att skötseln av banorna i vårt län är långt sämre än i resten av landet blir jag förfärad över hur en statlig myndighet kan sköta sitta ansvar på detta sätt. Här behöver en rejäl granskning göras och korten upp på bordet, vi vill veta varför järnvägarna i Kalmar län inte sköts på det sätt som de ska. Regionförbundet bör snarast ta initiativ i frågan!

söndag, april 17, 2011

Den förenklade men viktiga skoldebatten!

De senaste veckorna har DN publicerat en artikelserie om den svenska skolan av Maciej Zaremba. Den har varit oerhört välskriven och intressant. Jag tror också att den sätter fingret på ett antal viktiga frågor som både rör vår allmänna syn på skolans status i samhället, syn på krav på barn och ungdomar och läraren betydelse. Det finns i artikeln en frekvent diskussion som handlar om att allt bottnar i kommunallagen gen av skolan och på något sätt symboliserades det av avslutningsorden i artikelseriens sista del där författaren säger att Sverige Kommuner och landsting får absolut inte ha något med skoldebatten att göra framöver... Vilket på något sätt är att göra denna fråga helt förvirrande enkel och skapar som jag ser det helt fel perspektiv.

Den svenska skolan har alltid styrts av staligt bestämda läroplaner, lärarutbildningen är helt statligt skött och reglerad, den svenska skolforskningen är statligt finansierad och styrts av rådande statliga vindar. Kommunaliseringen av skolan innebar att lärarna blev heöt och hållet kommunalt anställda istället för att som tidigare ha två arbetsgivarrelationer och att staten söutade bestämma hur många klasser vi skulle ha i Sverige, det var vad kommunaliseringen innebar.

Jag är helt övertygad om att kommunaliseringen har bidragit till en del av de problem vi har i skolan. Men min poäng är att de i grunden handlar om att vi i Sverige sedan 60-talet odlat bilden av att kunskap ska erövras enkelt och att kunskap inte kräver att man vet något, det mest extrema exemplet på detta var när de statliga pedagogerna på gamla skolöverstyrelsen introducerade mängdläran som huvudsaklig mattegrund i skolan. På något sätt symboliserade den idéen allt det vi nu slåss med.

Jag gick i skolan på 70-talet, vi läste inga hela böcker, i svenska hade vi fylleriövningar, dvs skrev nästan aldrig sammanhållna texter. Uppräkningen kan fortsätta. Jag gick på universitet i början av 80-talet och hade då vänner som läste lärarutbildning - inga kunskapskrav, grupper tor och grupparbeten var det vanliga, böcker behövde inte läsas osv.

Varför skriver jag då detta? Jo det finns en uppenbar risk att man nu i den skräpta skoldebatten som uppstår hävdar att allt bottnar i kommunaliseringen, någon kommer säga att det är utvecklingen av friskolor som är felet. Men jag är övertygad om att man då väljer alldeles för enkla svar. Utvecklingen bottnar i ett svenskt samhälle som i sitt sökande bort från ett auktoritärt skolsystem också spolade ut betoningen kunskap, lärdom och respekt för lärande och kunnande - för det uppfattades som odemokratiskt och gammalmodigt....

Vi behöver en renässans för lärande och att det kräver lärdom och hårt arbete och i den situation är det lärarna som har en nyckelroll. Men för att de som grupp ska få denna stärkta ställning krävs också en högre nivå bland lärarna och den utbildning de går igenom. En ny roll kommer inte genom beslut enbart utan genom en lärarkår som tar för sig och visar på kunskapens betydelse. Det hukande som funnit under många år måste bytas ut mot en mycket mer tydlig identitet och profil - där har lärarfacken något att arbeta med!

lördag, april 16, 2011

Laganda cup - innebandydag!


Idag är det lagandacup - en innebandy turnering för personalen i landstinget. Vi deltar med ett lag gemensamt för Alliansen. Det går sådär, men det är kul.
Och det blir en dag i hälsans tecken!

Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Smålandsgatan,Kalmar,Sverige

fredag, april 15, 2011

Amalga går igen...

Idag redovisar Östran att det vårddatasystem som hastig och olagligt köptes in av landstinget årsskiftet 2009-2010 aldrig har kommit till användning. Jag kritiserade då både upphandlingen och det uppenbara slöseriet med pengar som fanns. Tyvärr har det nu visat sig bli än mer korrekt eftersom Amalga vårddatasystem aldrig ens använts på allvar.

Nu krävs det en kostnadsredovisning av detta falisemang så att landstinget kan lära sig något och lägga Amalga fiaskot till handlingarna. Så Anders Henriksson, måste vi från Alliansen lämna in en begäran eller kommer du ta ett eget initiativ för att få reda på vad detta har kostat?!

onsdag, april 13, 2011

Ekonomi och sjukförsäkring

I morse läste jag en oerhört välskriven och stark debattartikel på DN debatt. Det är en ung kvinna som berättar sin historia om hur det är att tvingas ta konsekvenserna av att hennes mamma drabbats av att bli utförsäkrad. Jag kan ju inte alla delar i denna historia, men jag kan säga att om berättelsen om beslutsfattande från myndigheterna är korrekt i huvudsak så synliggöra det ett av de bekymmer som sjukförsäkringen har och som samverkan mellan olika statliga myndigheter har. Jag hoppas av hela mitt hjärta att de förändringar som annonserades i sjukförsäkringen häromdagen, ska råda bot på dessa problem, för den situation denna familj drabbats av är inte rimlig. Och det vore intressant om någon som kan regelverket kan bedöma om de föreslagna förändringarna skulle göra skillnad i detta och liknande fall. Så min uppmaning till er som kan detta - skriv gärna en reaktion!

Idag hade jag förmånen att lyssna på Anders Borg när han presenterade vårproppen (se Dn, SvD, Barometern, Aftonbladet). Han kunde nu redovisa hur en fungernade ekonomisk politik under krisen nu leder till stora positiva resultat. För landstinget kommer detta innebära stabilare ekonomiska förutsättningar kommande år, även om vi ändå kommer tvingas göra svåra prioriteringar. Jag hoppas dessutom att de muntliga löftena idag från Borg om att i höstens budget satsa på bl à sjukvården ska leda till att ytterligare resurser frigörs för att utveckla kvalitet och tillgänglighet. Jag tycker det är särskilt glädjande att arbetslösheten nu minskar i snabb takt och kommer ner till nivåer som motsvarar dem som vi hade under de bästa åren på 80- talet. Det kommer leda till mindre utanförskap, fler invandrade som som kommer i arbete snabbt, färre ungdomar som r gå och vänta första jobbet. Men det kommer också minska förekomsten av relativ barnfattigdom i Sverige. Alliansregeringens ekonomiska politik är en framgång och när jag hörde T waidelich(s) idag hade han betydande svårigheter att hitta relevant ekonomisk kritik att komma med.

tisdag, april 12, 2011

Hur säkerställer vi kvalitet i vården

Dagens Medicin redovisar idag att man i England överväger att publicera namnen på de kirurger som opererar tarmcancer. Orsaken är att resultatet av deras arbete är så olika  och uppenbarligen vill man på detta sätt öka trycket så att de som inte följer rådande best practice och/eller de riktlinjer som finns och som inte når goda resultat ska avstå från att operera och/eller att patienterna ska undvika dessa doktorer.

Det är en väldigt hårdför metod som man där funderar på, men det är klart att för den patient som drabbas av sämre kvalitet för att man inte visste att en operatör ofta har sämre resultat kan ju detta vara  något man verkligen efterfrågar så att man kan göra ett val.

Jag tror ju dock att detta är inte den väg man ska gå i första hand. Först och främst måste ju sjukhus och kliniker ha en egen process för kvalitetssäkring så att man inte i jämförelse med andra enheter har konsekvent sämre resultat. Vidare måste ju en enhet som har svårt att uppnå goda resultat över tid sluta utföra sådana behandlingar, det är ett patientansvar man redan har. Dessutom tror jag att det är fel att lägga bördan på enskilde doktorn, det är en hel vårdprocess som avgör kvalitet och resultat och därför är det klinikens eller sjukhuset ansvar, inte den enskilde doktorns.

Men i den svenska sjukvården ska vi nu gå igenom en kvalitetssäkringsprocess för bl a cancervården och jag tror det är mycket klokt att olika enheter nu prövar sin kvalitet och säkerställer den om man vill fortsätta att göra olika typer av ingrepp. För patienterna och samhället kommer inte, med all rätt, acceptera några större variationer i vårdkvaliteten och därför om man vill påverka sina möjligheter att bedriva en viss slags vård så bör man på varje klinik nu säkerställa sin vårdkvalitet, för granskning kommer!

måndag, april 11, 2011

Äntligen förslag om korrigering!

Idag presenterade företrädare för Allianspartierna att sjukförsäkringen ska korrigeras och rättas till (se DN, Expressen, SvD), äntligen! Det är på tiden att man nu förändrar så att de brister som funnits rättas till. Om det räcker kan man inte avgöra på det som presenterats idag, men det hoppas jag.
För mig har det varit oacceptabelt att allvarligt sjuka fått slåss för sin rätt till sjukpenning och att människor med funktionshinder plötsligt blivit utan försörjning.

Jag är glad för att man nu dels tydligt markerar att man ska kunna ta individuella hänsyn, vilket minskar risken för den fyrkantighet som nu funnits i tillämpningen av sjukförsäkringen. Jag är också glad över att de många funktionshindrade som hittills riskerat ställas utan försörjning kommer att kunna få det på ett rimligt sätt. Det är bra att Alliansregeringen nu lyssnat på den kritik som företrädare för Centerpartiet och andra riktat mot upplevda brister i sjukförsäkringsreformen.

söndag, april 10, 2011

Reklam för Pierre och Basse

Ibland drabbas man ju av godhet... Eller av det faktum att t av min lt kollegor i alliansen skrivit bra saker sina bloggat- och det har hänt idag!

Först vill jag lyfta fram vad Pierre Edström som skriver om Ölands sossarnas försök att komma undan sitt ansvar för debaclet med Mörbylånga Ambulansens tidigarei veckan och som jag också skrev om då. Läs det, det är både viktigt och underhållande!

Sedan skriver Sebastian Hallen om den artikel serie som pågår i DN om skolans utveckling. Artikelserien är väldigt bra och mycket läsvärd och Basse lyfter fram den på ett bra sätt.

Ha god läsning!

Dags att lämna hålkortstiden i vården!

Häromdagen hade Dn nyheten att socialstyrelsen upptäckt att SMS påminnelser från vården är inte tillåtet utan strider mot det regelverk som de själva skapat. Och nu ska man göra en översyn av regelverket - det är bra eftersom de flesta som nyttjat denna service från t ex tandläkaren vet vilken nytta denna lilla påminnels kan göra. Vården vet också att det gjort att antalet patienter som inte kommer till en avtalad tid minimeras. Men något sått illustrerar socialstyrelse reaktionen det faktum att vi i vård Sverige inte ens är i närheten av att ha förmåga eller regelverk som gör att vi kan dra nytta av ny kommunikationsteknologi eller digitaliserngens möjligheter.

Lyssnade i fredags morse på Jim Easton chef för brittiska NHS som på fullt allvar menade att vi i vårdvärlden inte ens inlett den IT revolution som andra delar av samhället redan är igenom eller inne i. Den revolution som transformerar en hel verksamhet och ändrar spelreglerna helt. I vårt kringliggande samhället ser vi det i underhållningsbranschen, resebranschen, nyhetsvärlden, etc etc. En revolution som förändrar arbetssätt, informationsflöden, och som också förändrar maktförhållandena i en bransch.

Jag tro vi väntar både på de innovativa företag som kläcker innovationerna för detta och som har kraften för det. Men vi behöver också fundera på hur våra regelverk ska se ut som klarar integritetsfrågorna, men som inte hejdar en utveckling där patienten och medborgarna r en starkare roll. För det är min övertygelse att IT revolutionen kommer stärka patienterna och ge deras berättelser och upplevelser en mycket starkare betydelse än vad de har idag i vården. Det är något jag ser fram emot!

torsdag, april 07, 2011

Vad är kollektivtrafiken värd -15 -20 -25 öre?

I Kalmar län har vi sedan ett år tillbaka utrett, diskuterat och funderat kring hur vi ska hantera kollektivtrafiken i länet i framtiden. Det har framförallt fokuserat på hur vi ska skapa en situation där landstinget har huvudansvaret men där kommunerna i länet kan garanteras inflytande över hur kollektivtrafiken fungerar och utvecklas. Men det har inte varit någon stor och öppen diskussion om en eventuell ambitionshöjning för trafiken i vårt län. Jag menar att vi behöver en sådan och vi tog i landstingsstyrelsen ett beslut om tåginköp för några veckor sedan som ska göra det möjligt. Men hur stor ska denna höjning vara och hur mycket vi är beredda att använda skattehöjning för att finansiera det är inte färdigdiskuterat! Därför blir jag väldigt förvånad och beklämd att Anders Henriksson nu återigen säljer skinnet innan björnen är skjuten eller konkret i dagens Västerviks tidning och Östran säger han att landstinget ska höja skatten med 25 öre för att höja ambitionerna i kollektivtrafiken, som om det vore beslutat och överenskommit. DET ÄR DET INTE! Det är möjligt att styrelsens ordförande är beredd att göra detta på egen hand med v och mp som stöd, men det har inte varit inriktningen tidigare utan den uttalar ambitionen har varit att det ska vara en bred politisk överenskommelse.

Vi är ännu inte i mål med att alla kommuner röstar ja för skatteväxlingen och vi är absolut inte i mål med att alla kommuner säger ja till ambitionshöjningen, vilket jag menar är avgörande. Dessutom är det så att den skattehöjning Anders Henriksson nu uttalar sig för innebär att vi tar ut skattehöjningen före det att vi behöver den för att finansiera en utvecklad trafik. Därför återstår det en del innan vi är överens om en eventuell skattehöjning. Men återigen så är PR viktigare för Henriksson än reella resultat, precis om när han skulle bara åka till Växjö och fixa pendeltågstrafik. Det utspelet ledde till att vi inte fick någon överenskommelse med Kronoberg och när vi nu köper tåg får vi ta kostnaden själva. Frågan är om detta är ett lika dyrt utspel som innebär att det inte blir någon större ambitionshöjning.

onsdag, april 06, 2011

Att bli lämnad med smärta

Idag har Östran och Radio Kalmar nyheten att en 92 årig kvinna fick vänta tre timmar på ambulans trots att det fanns en tillgänglighet. Orsaken var att hon hade "bara" ont av ett spräckt bäckenben och det är enligt larmrutinerna uppenbarligen inte tillräckligt för att bli prioriterad. Jag måste skriv att detta är bedrövligt och obegripligt. det är dessutom intressant att i Östran artikeln framgår det att SOS hade uppmanat dottern till den 92-åriga kvinna att framföra eventuella klagomål till politikerna. Då blir jag misstänksam, för det finns inga öppna politiska beslut om prioriteringsordning eller att Mörbylånga ambulansen inte får användas för prio 3 uttryckningar - varifrån och vilka politiska signaler har SOS och ambulansansvariga fått som inte är öppet beslutade? Vad har de rödgröna skickat för signaler? Jag är inte medicinskt utbildad, men det är inget svårt att räkna ut att en 92- åring som drabbas av svår smärta och som riskerar att bli liggande ganska snabbt kan förlora kraft och att lindring kan vara av stor betydelse för fortsättning. Kort skrivet - jag tvivlar på att hanteringen i detta fallet var patientsäkert och jag hoppas att man lex Maria anmäler denna händelse för att få den analyserad!

tisdag, april 05, 2011

Några funderingar från dagens nyhetsflöde!

I dagens Barometern (ej på webben) redovisar man att BUP skolan för barn och ungdomar som är en längre tid på barn och ungdomspsykiatrin fortfarande är i dåliga källarlokaler. Det är anmärkningsvärt att det får fortsätta och att man trots tidigare löften från vänstermajoriteten intet ändrat detta och uppenbarligen finns det ingen plan för det heller. Jag tror det är dags att anmäla frågan till arbetsmiljöinspektionen. Men det är klart kommer väl landstinget med sin aptit på viten vänta till ett sådant är utfärdat. Arbetsmiljöhanteringen i landstinget fortsätter att vara en sorglig historia!

I lördagens Östran uttalade jag mig om planerna på invigningen av Boda projektet. Och i den intervjun finns uppgiften att invigningen inklusive marknadsföring kostar ca 600 000 kronor. Idagens Östran försöker man korrigera denna bild med att det är 100 000 till invigning och 500 000 till marknadsföring inklusive en webb plats. Jag vet inte men jag tycker inte det i grunden ändrade något. Det är fortfarande ett projekt som gått överstyr där kommunen prioriterar 600 000 kronor till något som är en extravagant satsning istället för att satsa dem där de behövs - i skola, barnomsorg och äldreomsorg. Det är stöld från de viktiga områdena i kommunens ansvar!

De senaste dagarna har det skrivits om att rehabgarantin som Alliansregeringen har infört har misslyckats. En Anders W Jonsson visar i en kommentar att det är inte korrekt. Det är i huvudsak landstingen som misslyckats eftersom de använt resurserna till att finansiera egen verksamhet som tyvärr inte haft kompetens istället för att upphandla den. Detta signalerar att det är dags att syna resultaten i vårt län, där så här lång få patienter fått del av garantin och i princip alla pengar stannat inom landstinget, frågan är med vilka resultat?

måndag, april 04, 2011

Bra Anna-Karin !

Idag presenterar Anna-Karin Hatt på Dn debatt dels att hon kandiderar till centerpartiets styrelse och dels vilka frågor som är viktiga för henne. Jag tycker det är ett friskhetstecken att hon kliver fram och öppet visar att hon vill vara med och forma partiet och i vilken riktning hon vill utveckla Centerpartiet.

Detta är ett sätt att öppna partiet även för dem som inte är medlemmar, men också visa för omvärlden att det pågår en intressant framtidsdebatt i vårt parti.

Anna-Karin lyfter ett antal intressanta frågor, men med de värdeord som används i artikeln om solidaritet och ett varmt centerparti så saknar jag en mer uttalad ambition om utveckling när det gäller välfärdsfrågorna. Det är ett område som jag menar att Centerpartiet måste bli ännu tydligare och ännu mer profilerat inom. Om vi ska uppfattas som ett parti med välfärdsambitioner så tror jag att vi måste bli tydligare. Just nu är det viktigt att markera att vi inte kan vänta längre när det gäller att rätta till bristerna i sjukförsäkringen så att inte fler människor hamnar i kläm.

Så Anna-Karin och andra partistyrelsepretendenter tydliggör era politiska ambitioner i välfärdsfrågorna, det behövs!

fredag, april 01, 2011

Landstingets aptit på vites belopp

Landstinget som styrs av en rödgrön majoritet skryter alltid om hur bra allt är, men sprickorna blir ibland allt för tydliga. En av dessa sprickor som drabbar personal runt om i länet är återkommande brister i arbetsmiljön och att dessa inte åtgärdas i tid. Istället har landstinget blivit en prenumerant på vitesbelopp i arbetsmiljöärenden. Senast är det Hälsocentralen Blå Kusten som fått hot om vitesbelopp. jag förstår inte varför man inte trots upprepade påpekanden från arbetsmiljöverket inte gör något - det är skandalöst och ansvarslöst både mot personal och medborgare. När ska Yvonne Hagberg som är ordförande i personaldelegationen ingripa och strama upp arbetsmiljöarbetet. Det är förvånande att en person med den bakgrund  hon har låter landstinget bli prenumerant på vites belopp i arbetsmiljöärenden.

Läs Oskarshamnstidningen!

Länets största politiska församling möts - välfärden på agendan!

I kväll samlas Centerpartiet i Kalmar län till distriktsstämma. Det är länets största politiska församling på regional nivå. Vi är ca 200 ombud som samlas för att diskutera politik och hur vi vill förnya Centerpartiet. Vi kommer bl a diskutera fem politiska förnyelseområden där ombuden kommer att kunna påverka våra gemensamma ställningstaganden inom områden som Välfärd, Jämställdhet, Integration, Tillväxt i hela landet och Miljö. Centerpartiet behöver flytta fram positionerna och bli ännu mer präglat av de frågor som människor runt om i landet funderar på, diskuterar kring kaffeborden på jobbet och som upplevs som angelägna i vardagen.

För min egen del tycker jag det är väldigt angeläget att nu lyfta välfärdsfrågorna,  det som berör många människor varje dag. Vi vet att det finns brister som kan rättas till. Det är sjukskrivna som inte upplever att den reformerade sjukförsäkringen fungerar som den borde, det är funktionshindrade som inte har rimliga levnadsförutsättningar, det är missbrukare som lämnas åt sitt öde osv. Vi har många frågor att ta tag i och det är dags att vi som Centerparti blir ännu tydligare! Jag hoppas att också en del av detta kommer att prägla Annie Johanssons anförande på stämman!!

Kalmarlän tar för sig!

I veckan har Sveriges kommun och landsting haft valkongress och utsett ny styrelse och nya ledamöter och ersättare i beredningar och delegationer. Det är kul att kunna konstatera att länet är välrepresenterat i SKLs olika organ. Det är bra att länet nu återigen är representerat i SKLs arbetsutskott. Tidigare var ju Anders Andersson (kd) ledamot där, tills han blev riksdagsledamot hösten 2009. Och nu är en annan Anders invald, nämligen landstingsstyrelsens ordförande - herr Henriksson från Kalmar (s). Det är bra och Anders är bara att gratulera!. Men därutöver är vi ett hyggligt antal som är invalda i olika delegationer, vilket gör att länsföreträdare kan vara med och påverka både SKLs arbete men också många av de frågor som fattas beslut om på nationell nivå. Vårt perspektiv och våra erfarenheter från ett landsbydgslän i sydost behövs!! Så därför grattis och enligt Radio Kalmar är vi följande som nu är invalda på olika uppdrag:

Styrelse och Arbetsutskottet:Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län
Sjukvårdsdelegationen:
Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län
Beredningen för primärvård och äldreomsorg:Gudrun Brunegård (KD), Landstinget i Kalmar län - ersättare
Beredningen för socialpolitik och individomsorg:
Jessica Rydell (MP), Landstinget i Kalmar län
Beredningen för tillväxt och regional utveckling:Roland Åkesson (C), Mönsterås kommun - ordförande
Johan Persson (S), Kalmar kommun - vice ordförande
Harald Hjalmarsson (M), Västerviks kommun
Beredningen för utbildningsfrågor:Malin Petersson (M), Landstinget i Kalmar län

För min egen del så är det väldigt roligt att få fortsätta i Sjukvårdsdelegationen. Det är där landsting och regioner gemensamt arbetar för att driva sjukvårdsfrågorna och stöttar och utmanar varandra för att driva på utvecklingen.