tisdag, augusti 31, 2010

rödgrönt manifest

Idag har så de rödgröna presenterat sitt valmanifest. (se bl a Dn och SvD). Det finns några saker som man verkligen blir fundersam över:
1) Man har tagit över regeringen Perssons modell med att blåsa upp små pengar som jättelika satsningar. Ett exempel är satsning på hemläkarbilar mm som ska rymmas inom 100 miljoner. När vi drev ett motsvarande projekt i Kalmar län var kostnaden bara för Kalmar - ca 2 miljoner. Så här är det på område efter område. Man sprider löften som man inte har finansierat hela vägen utan sedan ska kommuner och landsting stå för fiolerna.

2) Lars, Mona och Maria måste längta efter att få vara kommunpolitiker, de fortsätter att på område efter område lägga fram förslag som egentligen kommuner och landsting beslutar om. Men eftersom de är i Stockholm så vet de ju allra bästa för alla i landet.

3) Könsperspektivet är förskräckande; Rot ska behållas, men Rut ska avskaffas. LoV ska avskaffas, Vårdvalets etableringsfrihet ska avskaffas. På område efter område ska kvinnors möjlighet beskäras och blotta möjligheten att de skulle få starta företag inom områden de idag arbetar är inte tänkbart och 11 000 arbetstillfällen (merparten besatta av kvinnor) ska bort. Tala om ojämställd politik!

4) De rödgröna är omoderna och lever kvar i det tidiga industrisamhället - de tror inte på människors valfrihet utan att alla ska nöja sig med samma service som erbjuds av de offentliga (jämför den svarta T-forden). De tror inte på en utveckling av en tjänstesektor utan ser med förakt på den och vill minimera den. Service är möjligen ok om den görs i offentlig regi.

Varför hycklar man om att detta skulle vara rättvist och jämställt när det är tvärtom!

måndag, augusti 30, 2010

Hur mycket har avgifterna höjts?

Härom lördagen var jag på Nybro torg och då blev jag uppsökt av en man som ställde följande fråga:
- Hur mycket dyrare har det blivit med sjukvården?
Jag svarade  att det har höjts rejält men exakt vet jag inte. Han berättade då historien om sin mamma, som är en pensionär med låg pension och som inte har högkostnadsskydd just nu för sin sjukvård. Hon skulle nu göra en vanlig besöksrunda som inkluderar provtagning på hälsocentralen, röntgen i Kalmar och därefter ett besök hos doktorn på en av sjukhusets kliniker. Det kostar inklusive sjukresor 900:- och är något som drabbar denna pensionär under en väldigt kort tid, kanske inom ramen för en pensionsutbetalning - det blir en stor andel.

Jag kollade upp hur mycket det har ökat sedan 2006 och de rödgröna s k rättvisepartierna tog över.... jo då hade samma runda med besök kostat 650 kronor, dv vi har haft en kostnadsökning på 38% sedan 2006. Jag måste erkänna att jag blev chockerad över utfallet och att kostnaderna ökat så snabbt. Något måste göras åt detta!
Vi har från Centerpartiet och Allianspartierna lovat att återställa de höjda egenavgifterna för hjälpmedel som närmare dubblerades förra året, men vi måste också gå igenom patientavgifterna och se om det går att ändra i dem också. Vi ska ta ansvar för ekonomin, men de orättvisor som de rödgröna skapat kan inte få fortsätta oförändrat vid en Alliansseger efter valet. Jag tror att vi måste också se på möjligheten för en patient att dela upp betalningen om man drabbas av stora kostnader på kort tid.

Anders Henriksson och de röda partierna har nu visat sig från sin rätta sida - de är orättvisepartier! Hur kan ni försvara avgiftshöjningar på 38%?

Vilka drömmar har vi?

Idag har Centerpartiet lanserat en ny reklamfilm på tema framtidsdrömmar. Den ställer frågorna på sin spets - vad är det vi drömmer om egentligen, är det praktikplatser och utlasning eller är det ett vanligt jobb i ett nytt eller gammalt företag? Se den och döm själv:

söndag, augusti 29, 2010

Mona fortsätter som kommunpolitiker

Idag igen uppträdde de rödgröna ledarna som om de kandiderade till kommunfullmäktige någonstans i Sverige. Varför påstår jag nu detta? Jo tittar man på de förslag som de presenterade för äldrepolitiken ( se DN, Aftonbladet m fl) så handlar det om sådant som beslutas om runt om i landets kommuner och landsting.

Jag tycker det är märkligt att man tycker man vet allting bättre i centrala Stockholm än man vet runt om i landet, eller är det så att man har ingen politik för nationen så därför kommer man med dessa kommunala förslag. Sedan är det uppenbart att man nu inte tycker att maxtaxan i hemtjänsten är inte nog utan nu ska man i Stockholm bestämma maxpris per hemtjänsttimma också. Men jag tror jag vet var det klämmer - RUT. Om de nu ska fullfölja sin arbetsfientliga politik och förbjuda RUT vid en rödgrön seger så har de insett att många äldre skulle bli utan hemservice som de fått billigt och bra via RUT som de därför måste kompenseras för och det ska man göra med staliga regler istället för lokalt bestämmande. Men det är klart har man en de kommunist i gänget så är ju inte annat att vänta än centralstyrning!

lördag, augusti 28, 2010

C på väg uppåt!

Idag har jag varit och kampanjat i Hultsfred och Loftahammar. Där har samlats tusentals människor och Centerpartiet och även de flestas andra partier är ute och kampanjar. När jag nu möte människor och får erbjuda en vindsnurra till barnen så får jag många positiva reaktioner på satsningarna på förnybar energi, men också att det känns bra med ett aktivt Centerparti i en fortsatt Alliansregering.

Jag hade idag ett längre samtal med en person som skulle välja det parti som kan lösa jobben. När vi fått talas vid ett tag om betydelsen av företagande och det visade sig att han hade ett vid sidan av företag så var slutordet - klart jag ska välja centerpartiet.

Det är alla dessa små signaler som gör att det känns bra att bedriva valrörelse och att jag känner att de positiva signaler som finns i opinionsmätningarna också har en resonansbotten i samtalen i valrörelsen. Därför delar jag den bilden av den positiva trend som Per Ankersjö skriver om i sin bloggutmaning!

Torsåspartiet fiskar i grumliga vatten!

Jag vet inte om det är en slump att samma vecka som SD börjar visa sitt rätta ansikte med en horribel och lögnaktig rapport om våldtäktsbrott och en främlingsfientlig valfilm som TV4 stoppar så går Torsåspartiet ut och fiskar i SD vatten. I uttalanden i Barran, Östran och Radio Kalmar så säger man att nu ska Torsås inte förlänga sitt avtal för att ta emot flyktingar. Genom att göra flyktingmottagandet till en valfråga så har man markerat var man står. Det är bedrövligt att man inte vill undsätta utsatta människor och att man inte ser mottagandet som en möjlighet för utveckling av kommunen. Varje kommun bör bidra till flyktingmottagandet utifrån grundläggande humanistisk principer!

Mona fabulerar

Häromkvällen intervjuades Mona Sahlin i TV. När hon ställdes inför frågor om vårdvalet och dess framgång över landet tvekade hon inte att säga att det var  inte bra trots att det markant ökat antalet vårdcentraler med 250 stycken. Nej sade hon föredrog lösningen i Kalmar län där man minskat vårdköerna genom att politiken bestämmer. När hon sade det visade hon att hon inte vet vad hon talar om.
1) Vårdvalet har inte startat i Kalmar län
2) Politiken har inte bestämt ett dugg om var vårdcentraler ska finnas i länet
3) I jämförelse med andra landsting ser det inte ut som om tillgången på vårdcentraler ökar särskilt tydligt med vårdvalet. Särskilt inte om vi jämför med Alliansstyrda Jönköping där tillgången till vårdcentraler ökat markant i hela länet.
Men hennes kommentar avslöjade tydligt att för henne och sossarna är det viktigare att politiker bestämmer än att patienten kan välja sin vårdcentral och sin doktor. Enkelt uttryckt Politik före patienten och det är bra att hon är så tydlig. För mig är det tvärtom!!

torsdag, augusti 26, 2010

Att skrämmas med konkurrs - så lågt kan man sjunka!

I dagens Barometern/OT är det hot som används mot personalen. Om man ska avgå som vänsterpartistiskt landstingsråd och i tidningen kommer ut som mer miljöpartist och sosse än vänsterpartist, då kan man inte tydligen använda det ultimata skrämskottet - ni blir av med jobbet - vårdcentralen ni jobbar på går i konkurs om ni får som ni vill. Ja det var Johnny Petersson främsta argument vid Landstingsstyrelsen igår och i tidningen idag när han ska förklara bort kritiken från de egna i Oskarshamn. Men det Johnny gör när han på detta sätt skräms är att att han underskattar medarbetarna på hälsocentralen i Kristineberg.

Med en hälsocentral i välfungerande lokaler - nya eller i andra mer välutformade för verksamheten och med en personal som blivit motiverade av de möjligheter en ny lokal erbjuder så har man alla chanser att lista fler patienter och därmed också få bättre ekonomi. Med välanpassade lokaler kan också arbetet bedrivas effektivare - vilket också över tiden innebär möjligheter till bättre ekonomi. Men det är klart, så mycket Vänsterpartist är Johnny P fortfarande att han ser bara vårdvalet som ett statiskt förhållande inte som en möjlighet till utveckling i Kristineberg - men vad kan man begära av en snart avgången vänsterpartist!

onsdag, augusti 25, 2010

Kör över personalen

Idag har de rödgröna i landstinget bevisat sig igen - utan att tveka på manschetten tog man beslutet att trots personalens protester skriva på ett 25 års avtal för ombyggnation av nuvarande undermåliga lokaler för Hälsocentralen. Trots deras protester och vårt förslag om en försiktig återremiss så bankade man igenom beslutet! Nu riskeras personalflykt och personal som blir omotiverade för sina viktiga arbetsuppgifter. Det är sorgligt att man i sin maktfullkomlighet inte kunde ta ett steg tillbaka och säga - det här blev inte bra!

Men så är det när man har en majoritet som tror sig ha rätt i alla frågor!

tisdag, augusti 24, 2010

Tro dom inte - det s löftet är inget värt

I dagarna har sossarna i Vimmerby enligt Radio kalmar gått ut och krävt att alla anställda i Vimmerby kommun ska få rätt till heltid, jag har bara en kommentar - tro dem inte!! Samma löfte ställde man ut i landstinsgvalet och runt om i länet i förra valet. Inget har hänt. I landstinget omvandlades löftet till en rätt till deltid som man kan få önska att få större tid på, kanske till och med i bästa fall nästan en heltid. I det beslut som de rödgröna drev igenom i landstinget så slogs det väldigt tydligt fast - detta innebär inte rätt till heltid!!

Utvecklingen i landstinget liknar den som varit på andra håll där liknande löften ställts ut. Därför talet om heltid en rättighet som vallöftet är enbart något som gäller för sossar i opposition.I majoritets ansvar gäller något annat!

Jag delar åsikten att man ska kunna leva på sin lön och den anställning man har och det är därför ett arbetsgivaransvar att försöka erbjuda alla som så önskar heltidstjänster. Men samtidigt måste detta anpassas mot verksamhetens behov och vilka ekonomiska resurser man har - det är därför storvulna löften om heltid en rättighet alltid är fel!

skatt eller stimulans?

Idag kan man se väldigt tydligt skillnaden mellan Centerpartiet och Allianspartierna å ena sidan och Miljöpartiet och de rödgröna å andra sidan. När Allianspartierna nu gemensamt enats om Centerpartiets förslag till supermiljöbilspremie (se ekot) får vi nästa steg i teknikomställningen av fordonsparken. Premien är inriktad på att göra bilar med ny, klimatvänlig men i inledningen dyr teknik möjlig att köpa även för privatpersoner när bilarna introduceras de kommande åren. Det är ett teknikvänligt och stimulerande förslag. Men när Miljöpartiet nu ska visa hur de som de rödgrönas miljöröst vill få fram nya bilar med ny klimatvänlig teknik - jo då ska man straffbeskatta gamla bilar (se DN)..., dvs nya bilar med gammal teknik. Det illustrerar så väl de rödgrönas inriktning, kan man välja mellan att stimulera eller att beskatta så väljer man i 10 fall av 10 att beskatta.
Alliansregeringen genomförde under innevarande miljöbilspremien för att stimulera tillväxten av nya miljöbilar - det gav mer än 300 000 nya miljöbilar - bra att man nu enats om nästa steg för att få in bilar med ännu mer klimatvänlig teknik - det kommer leda till en stark omställning av bilarna i Sverige de kommande åren!

måndag, augusti 23, 2010

Debaclet i Kristineberg

Tänk vad en bild kan betyda? I förra veckan skulle de rödgröna göra en PR succé ånyo ( om de nu haft någon sådan) och klädde ut tre landstingspolitiker till byggjobbare och ställde dem framför Hälsocentralen i kristineberg i Oskarshamn. De skulle förmedla budskapet att en duktig politik nu levererade lösningar, men symbolen slog helt fel och utlöste en kraftfull reaktion från personalen på Kristinebergs hälsocentral. De var inte alls nöjda med en renoverad hälsocentral i nuvarande lokaler. Den kritik som vi från Allianspartierna framfört under hela veckan att förslaget är dåligt och binder verksamheten för alldeles för lång tid ( 25 år) fick nu stöd av personalen. Bråda tider bröt ut hos sosseriet och Yvonne Hagberg spred pressinfo om att man vill veta varför personalprocessen inte fungerat... notera inte en kommentar till deras missnöje och kritik. Nu försöker alltså Hagberg sprida bilden att det är någon annan som gjort fel - det är svag och bedrövligt att inte ta ansvar. De röda har varit inne i processen från första början och pressat fram den lösning som nu ska beslutas av landstingsstyrelsen. Så ta ansvar - försök inte kom undan!

Det enda rätta för att starta om och ge personal och medborgare i Kristineberg en chans är att återremittera ärendet på onsdag och visa stort politiskt ledarskap - men det är väl för mycket att hoppas på från Anders Henriksson och Yvonne Hagberg - lyssna har inte varit deras styrka den gågna mandatperioden!

Om du vill läsa artiklarna i ärendet  se Barometern - OT

söndag, augusti 22, 2010

stockholmsstyrda rödgröna

I ett som det skulle framstå handlingskraftigt utspel talade de rödgröna ledarna igår om att de vill satsa 1 miljard på läkarbilar och närakuter. Det är spännande att de nu tydligen kandiderar gemensamt till alla sveriges landsting - för det är där man beslutar om hur vården ska se ut. Att de inte har kunskap framgår av förslagen.... närakuter är i princip enbart ett stockholmsfenomen där man beroende på att primärvården inte räckte till före vårdvalet byggde särskilda sk närakuter. Jag tror inte att närakuter är någon särskilt bra idé i Kalmar län eller andra landsbygdslän. Jag är övertygad om att det är bättre att satsa på en primärvård med hög tillgänglighet - där patientens fasta läkarkontakt kan möta patienten. Det är inte möjligt på en sk närakut. Förslaget om läkarbilar är intressant, men här i länet avskaffade de rödgröna det de första de gjorde när de tillträdde 2006 -så man undrar ju hur deras politik hänger ihop.

Bästa att fråga den som bör veta - Anders Henriksson ska det bli närakuter och läkarbilar i Kalmar län och varför har du inte lanserat det tidigare?

 Nej jag tror inte Anders har något svar, för de rödgröna ledarna har bara försökt göra ett inhopp i landstingsdebatten i stockholm och de har redan gett upp kampen om regeringsmakten!;)

Läs om förslaget här i DN, SvD

lördag, augusti 21, 2010

Varning för sosse!

Idag har jag varit på Nybro torg och kampanjat. Alla partier är på G och alliansen har gemensamt bjudit på tårta. Men jag är positivt överraskad över den självinsikt som drabbat Sossarna. De går omkring i röda varningsvästar:


Och jag måste säga att det är skönt att de på detta tydliga sätt varnar omvärlden för sin politik! Men som en del i valrörelsen är det ju lite ovanligt;)!

torsdag, augusti 19, 2010

Vad säger SIFO´n om läget i kalmar län

Så publicerade då Barran sin väljarundersökning och den är nu utlagd på nätet!

Men resultatet kan man ha en del funderingar kring eftersom underlaget har en stark tyngdpunkt i Oskarshamn och Kalmar - de utgör 2000 av de totalt 2500 tillfrågade. För ett parti som centern så torde det innebära en hygglig underskattning eftersom Kalmar och Oskarshamn var våra två "sämsta" kommuner i förra valet. I alla övriga kommuner (utom Västervik) låg vi en bra bit över 10% och det var det som lyfte oss till länsresultatet på strax över 11%. I Kalmar hade vi i riksdagsvalet 7,5 % och i Oskarshamn strax över 6 % så om vi nu har 8% enligt den regionala SIFO´n så torde det snarare antyda att vi har ett bättre resultat än det nu Barometern redovisar. Med detta resonemang vill jag visa på att om man konstruerar en mätning med sådan regional obalans där särskilt Oskarshamn får en sådan tyngdpunkt så riskerar det att leda till sneda resultat, även om man intervjuat många - för det har man!

Men om nu detta resultat ger någon vink om hur det kan bli så stärker det mig i min övertygelse att vi kan få en Alliansmajoritet från länet i riksdagsvalet, vilket vore fantastiskt och det är bara att hoppas att detta sedan kan smitta på landstingsval och kommunval i länet. Ett bra resultat för Centerpartiet och Allianspartierna är möjligt - nu återstår 4 veckor och med Alliansupptakten i Kalmar idag blir avstamp mot valseger 2010!

Kolla på radio kalmar som också har resultatet på webben

onsdag, augusti 18, 2010

Sifo i länet

Idag annonserade Barometern att i morgon presenteras en specialgjord SIFO för länet. Man kan lätt säga att det spritt undran, förväntan och en del oro bland de politiska företrädare jag mött idag. En gemensam fråga har varit - hur påverkar detta valrörelsen i länet?

För min egen del känns det angeläget att redan innan den är publicerad vädra mina funderingar och lite farhågor. Det är ett stort ansvar Barran tar på sig eftersom det aldrig tidigare gjorts en seriös opinionsmätning för riksdagsvalet i länet så finns det inget att jämföra resultaten med. En enstaka mätning ger en blixtbild, men ingen har en möjlighet att relatera den till något. Därför hoppas jag att man är försiktig i sina uttolkningar och påståenden. En enstaka mätning säger betydligt mindre än en serie mätningar som ger en utveckling och ett sammanhang. Om man då drar kraftiga slutsatser så kan det påverka valrörelsen mycket, men på tveksam grund.

För min egen del går valrörelsen vidare oavsett siffror i morgon, det är fyra veckor till valet och det är då sanningen om valresultatet skapas - till dess ska fler röster vinnas!

rot och rut är bra för jämställdheten

idag är det en intressant artikel i DN. Man lyfter fram det faktum att sedan ROT blev permanent så skriv allt fler hus över lika på makarna i en familj. Tyvärr är det så att väldigt många par när de köper hus eller lägenhet så skrivs den på ena parten - oftast mannen. Men detta ändrar nu ROT systemet, för om man ska kunna nyttja ROT avdraget fullt ut så måste både parter i familjen vara ägare till huset - det innebär att ROT jämnar ut förmögenheten i familjen på ett väldigt bra sätt! Så med RUT som gör familjepusslet enklare och ROT som jämnar ut förmögenheten mellan män och kvinnor så har vi fått två bra förändringar för ett mer jämställt Sverige- Alliansregeringen sätter inte bara Sverige i jobb, den skapar också ett mer jämställt land! Och allt detta vill de rödgröna avskaffa om olyckan är framme den 19/9 - det är viktigt att se till att det inte sker.

Valfilm - favorit!

Idag i östgöta corren har man kollat partiernas valfilmer/reklamfilmer. Den man utser till favorit är den lokala film vi gjort i länet. Förvisso tycker de att den är för lång, kanske det, men jag gillar slutorden:
- den går rätt in...!

Om du inte sett den kan du göra det här!

tisdag, augusti 17, 2010

Så försvann det halmstrået för sossarna i länet

Under våren och försommaren har ledande socialdemokrater brett och högt lovat att om det blir s-seger nationellt då vet man att det blir stora satsningar på Tjustbanan. Idag var Thomas Östros i Kalmar och på direkt fråga från Radio Kalmar ställer han inte ut några löften om satsningar på Tjustbanan. Precis som man kunde misstänka så var det fagert löftestal utan täckning från S i länet, men å andra sidan är det ju inget nytt - särskilt inte på infrastrukturområdet.

Annat är det med Åsa T och Alliansregeringen som levererat satsningar runt om i länet och i södra länet satsar mer än 1 miljard på järnvägen efter många år av fagra löften från S ministrar så förverkligas dessa nu och kommande år!

måndag, augusti 16, 2010

Sjukförsäkrings debatt i Emmaboda

Lyssnar i kväll på sjukförsäkringsdebatt och det är intressant hur S ledamoten vulgariserar debatten och förnekar verkligheten med att vi hade en sjukförsäkring som spårat ur. MPs Jonas löhnn söker svaren i den ekonomiska tillväxten och vill dela jobb och minimera tillväxten.
KD ledamoten lyfter förtjänstfullt fram det faktum 50000 fått del av rehabiliteringsgarantin i år. Det är en positiv del av försäkringsreformen.

Solveig Z gör lysande intryck när hon med hjärta och engagemang argumenterar för reformen. Eller som hon säger
- Varför hör vi inget om de 200 000 som gått från sjukskrivning till arbete, de har ju fått det mycket bättre?!


Posted using BlogPress from my iPhone

Halvmesyr i Oskarshamn

Idag presenterade vänstergänget lösningen för Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn. Och på grund av handlingsförlamningen som man lidit av under så lång tid, vilket lett till att landstinget riskerar ett miljonvite från arbetsmiljöverket så tvingas man nu ta till en nödlösning - man bygger om de nuvarande lokalerna. Det är lokaler som inte fungerat tidigare beroende på huset konstruktion och det faktumet ändras ju inte för att man renoverar och bygger om. Men nu har man försatt sig i ett nödläge och väljer då att binda sig för 25 år till i nuvarande lokaler - ja det är priset för en handlingsförlamad vänstermajoritet som annars riskerar att få betala miljoner i vite! Det är dyrbart för medborgarna i Oskarshamn med den nuvarande vänstermajoriteten!

TUT - RUT eller ingenting!

Dagens stora nyhet i DN är att nu vill S i Stockholm har Butler i tunnelbanan eller som Anders W Jonsson skriver TUT ( tunnelbana med när tjänster)...;) På fullt allvar hävdar man att detta är mycket bättre än RUT och hushållsnära tjänster. Den enda skillnad jag kan upptäcka är att man måste sprin ga till tunnelbanan för att få hjälp istället för hemma. Och den stora skillnaden är det nu är manlig butler istället för kvinnlig piga man fokuserar på. Jag måste erkänna att jag trodde det var 1:a april när jag såg utspelet, men det markerar återigen hur desperat S är både här och i Stockholm så nu verkar det ena tokiga utspelet efter det andra vara möjligt....

Gör som Maud argumenterar för i Aftonbladet vi bör satsa på att utveckla RUT, det är nära hemmet och hushållet tjänsterna behövs inte i tunnelbanan. I Svd redovisas en ny rapport om hur jobbskapande RUT reformen är och därför är det klokt att satsa vidare på denna framgångsrika reform.

Till sist har vi ju nu sett att det rödgröna gänget i landstinget insett att de nog förlorar i höst så de satsar på en alternativ karriär i ROT svängen allt på bild i Östran och Barran idag!

Läs också Annies blogg!

söndag, augusti 15, 2010

Desperationen sprider sig hos S!

I dag presenterades nyheten att den rödgröna majoriteten i landstinget nu vill renovera de landstingsägda vårdcentralerna. Uppdraget att ta fram förslaget gavs till landstingsadministrationen i början av förra veckan - tala om valsatsning.

När vi från Allianspartierna för några år sedan föreslog att 30 miljoner skulle avsättas till renovering av lokaler i primärvården avvisades det med ett fnys om färg och tapet pengar.... Frågan är ju då vad 25 miljoner 2-3 år senare är? Likadant var det när den stora lokalgenomgången av primårvärdens lokaler redovisades för 1,5 år sedan och vi begärde en åtgärdsplan för alla hälsocentraler med behov... De avvisades och sades att det får man ta med långsiktig planering... Denna långsiktiga planering har nu sjunkit till en vecka, men nu är det ju å andra sidan val om 5 veckor.

Det är bra att man äntligen vill göra något åt primärvårdens lokaler, det är bedrövligt att det skulle behövas ett val som man är rädd för att förlora för att det ska ske något. Hade man lyssnat på allianspartierna förslag när de lades så hade vi redan varit igång. Men det kännetecknar ju denna högmodiga vänstermajoritet - man lyssnar bara på sin egen röst och nu sade den att vi behöver något som ser offensivt inför valet....

lördag, augusti 14, 2010

Valupptakt i Kalmar

Idag har vi distriktsupptakt i Kalmar med Martin Rydell och Lena Ek. Nu börjar valrörelsen på allvar.- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag, augusti 13, 2010

Nu blir det jobbigt för Henriksson

Denna mandatperioden har Anders Henriksson och vänstermajoriteten gjort flera mindre kloka förändringar. En av dessa var att göra landstinget i kalmar län till ett värsting landsting när det gäller avgifter i vården. Jag har kritiserat honom för att det är orättvist, orättfärdigt och i längden tveksamt vilka pengar de ger. Nu får vi stöd i vår kritik från oväntat håll.... s i jönköpings län som enligt radio Jönköping vill sänka avgifterna i ett län som inte alla har Kalmars nivå på avgifter. De säger:
Socialdemokraterna tycker alltså att det är för dyrt att gå till vårdcentralen och säger att alla människor, oavsett inkomst, ska kunna besöka vården och därför vill man ta bort vårdavgiften helt.
Men det kan ju också vara så att S i Jönköping gör som S i Kalmar län att man före valet säger att inga avgifter ska höjas utan snarare sänkas och efter valet gör tvärtom...Men de orättvisa avgifterna i Kalmar län bär socialdemokraternas signum - kan inte S i Jönköping ring Henriksson och upplysa honom om detta!

Men inte nog med detta... i det nationella socialdemokratiska valmanifestet lanseras nu hemsjukvårdsbilar med läkare... känner ni kära läsare igen detta. Visst det är en variant på mobildoktor som S i länet avskaffade när man tillträdde 2006. Jag undrar om man nu kommer lansera detta i vårt län, som ett eget förslag eller? Anders Henriksson blir det mobil doktor i länet om olyckan är framme och S får sitta kvar vid makten?

S i länet är uppenbart i otakt med partiet!

Läs gärna Radio Jönköping, Ekot, DN

Trygghet är företagande - kolla filmen!

Idag har vi presenterat vår valfilm från Centerpartiet i Kalmar län. Den är på tema trygghet och på ett humoristiskt sätt kan man få en bild av hur man kan skapa sin egen trygghet genom att starta sitt eget företag och i förlängningen ge andra trygghet genom att erbjuda jobb - det är Centerpartiets idé om hur företagande skapar välfärd!

Kolla här:

onsdag, augusti 11, 2010

Riv vårdgränser - patienten i fokus

Idag har jag och min kollega i Kronoberg Lena Karlsson lagt fram ett förslag om att riva ner vårdgränserna mellan våra landsting så att man kan ha sin primärvårdskontakt där man som patient önskar utan att ta hänsyn till eventuella landstingsgränser.

Vi ser allt fler som studiependlar och arbetspendlar över länsgränser. Man har rätt att söka sjukhusvård i det landsting man önskar, men just nu kan man inte ha sin primärvårdskontakt i ett annat landsting. När vi nu har en gemensam bas genom vårdvalet bör det vara enkelt att öppna för de medborgare som vill att man kan lista sig på en vårdcentral i grannlandstinget.

Det är genom att riva den typ av gränser patienten kan styra och regionaliseringen får ett konkret innehåll för våra medborgare!! Med ett starkt Centerinflytande efter valet kan detta bli verklighet!!

Radio kalmar har en bra redovisning av våra tankar!

tisdag, augusti 10, 2010

Bransch som skjuter sig i foten!

Än en gång uppvisar minkbranschen att man inte förstår sitt eget bästa! Avslöjandena idag från djurrättsaktivisterna i Ekot, DN, SR kalmar m.fl visar att pälsdjursbranschen inte förstått att man måste sköta sig och följa djurskyddslagen. Det är skamligt! Jag har svårt för pälsar överhuvudtaget, men om det ska vara tillåtet med försäljning av pälsar i Sverige så tycker jag att det är självklart att det också ska få finnas en uppfödningsbransch i Sverige. Jag tycker det är hyckleri när de rödgröna vill förbjuda uppfödning av djur men om jag förstått det rätt inte försäljning av pälsar, då flyttar ju bara uppfödningen någon annanstans. Nej utgångspunkten måste ju vara istället att precis som Eskil Erlandsson markerat idag - tillsynen måste skötas och där måste nu Länsstyrelsernas visa att man är uppgiften mogen och prioritera den. För det är inte ok med ännu fler avslöjanden om något år som visar att djurskyddslagen inte följs!!

måndag, augusti 09, 2010

Kortsiktigheten har fått ett namn - SJ

Precis som man kunnat misstänka så har SJ drabbats av närsynthet, i varje fall om man får tro DN´s reportage i dag om hur företaget minskat underhåll och investeringar. det är inte många år sedan staten fick gå in och rädda företaget med kapital för att man misskött sig och gjorde stora förluster. Nu gör man förvisso hyggliga vinster, men man har missat att dessa bör användas för investeringar så att man klarar att fungera som ett pålitligt tågföretag. Nej vinsterna har man lagt i ladorna och skickat vidare till staten. det är inte underligt att X2000 tågen stannar, falerar, inte klarar tidtabellen - man har inte underhållit dem och man har inte skaffat nytt tågmaterial som kan ersätta dem.

Så kan man bara sköta sig när man inte har konkurrens. Hade SJ haft konkurrens så hade man förlorat till varje konkurrent som kunde erbjuda pålitligt tågtrafik - dvs där du vet när du kommer fram. Därför tror jag att SJ kommer att må bra av att få konkurrens de närmaste åren så att man tvingas tänka på kunderna och inte på enstaka års vinstmål. För med konkurrens kommer man bli av med kunderna om man fortsätter att köra tåg som man gör nu. I vårt län har vi ju sedan tidigare sett hur SJ hanterar monopolsituation. När man tog över ansvaret själva för tågtrafiken till Göteborg satte man in 80-tals vagnar som är skitiga och slitna - men vi som kunder har inget alternativ om vi vill åka tåg till Göteborg - det är så man gör när man har monopol!!

söndag, augusti 08, 2010

Valvind i rätt riktning

Idag presenterade SIFO den första större undersökningen efter sommaren och den visar väldigt tydligt att Alliansen fortsätter att ha ett gott stöd i opinionen, precis som före sommarstiltjen. Och det är som Magnus Andersson skriver viktigt för oss som Centerpartister att Alliansen fortsätter att ha ett gott stöd!!

Men det är klart att SIFO mätningen visar att det för Centerpartiet finns ett stort arbete att göra. Men jag är övertygad om att med de ställningstaganden som gjordes i valmanifestet och i samband med valkonventet så har vi lagt en bra grund för en offensiv valrörelse.
Jag tänker särskilt på
x RUT satsning för våra äldre så att de ännu lättare kan köpa hemservice och ha ett gott liv
x Fritt matval för våra äldre inom ramen för gemensamt lokalt finansierad mathållning - storkökens tid är hotad!
x Matsatsningen partiet redovisade med 21 förslag för bättre miljö och mat i Sverige (läs här)
x Halverad tjänstemoms för fler jobb i tjänstebranscherna - det kommer skapa nya instegsjobb  för många yngre.
osv osv

Vi har bra förutsättningar för att under valrörelsen växa både i stad och land!
Det finns en sak jag inte alls gillar med denna SIFO mätning och det är att den placerar SD precis ovanför riksdagsstrecket, blir det verklighet så har vi fått in ett ny främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag det vore bedrövligt!

Tidningar som skriver om dagens SIFO är SvD, GP och Aftonbladet

lördag, augusti 07, 2010

Det handlar om könet stupid!

Igår hade vi ett samtal på Valkonventet om viktiga framtidsfrågor. I det samtalet deltog en företrädare för ett hemtjänst/hemservice företag. Företaget har idag 500 anställda och räknar med att fördubblas om RUT får fortsätta efter valet. Hon berättade också att man nu för samtal om en skolverksamhet där man ska starta en kombinerad SFI och serviceutbildning. Men man vågar inte starta den nu beroende på att man inte vet om RUT finns kvar efter valet.


Vi har de sista två åren fått en bransch som mångdubblats i omsättning, en bransch som genomgående anställer människor som ofta varit långtidsarbetslösa och en bransch som erbjuder möjligheten för äldre och yngre att få sina hemstädade och i ordning. I de allra flesta fall hade alla partier applåderat detta, men så är inte fallet nu - för det som är speciellt med denna bransch är att den i huvudsak anställer kvinnor och beroende på våra existerande roller i familjerna hjälper/avlastar kvinnor och det är vänsterpartierna emot. Tala om könsdiskriminerande politik. Jag har aldrig varit med om att vi har ett val som handlar om en bransch ska kunna utvecklas eller ej - men så är det denna gång. Utan RUT kommer den nya hemservicebranschen lida sotdöden därför att som blogg kollega Anders W Jonsson visar så kommer inte mer än extrem högavlönade ha råd med detta utan RUT.

Nu står valet mellan Centerpartiets idé om att utveckla RUT så att våra äldre har än bättre möjlighet att använda RUT eller försvåra för dem och alla andra att få hemservice. Nu står valet mellan att ge kvinnor samma möjlighet till att utveckla företagande som manliga hantverkare alltid har haft - välj könsneutrala lösningar säg nej till vänsterkartellens könsdiskriminerande politik.

Läs DN också!

fredag, augusti 06, 2010

Rimlig ekonomi för människor med stora funktionsnedsättningar

Samhällslön för människor med väldigt stora funktionsnedsättningar är ett väldigt bra förslag som partiet presenterar idag i Svt, DN  och Barometern. Det är orimligt att man som individ med stora funktionshinder blir helt utlämnad åt att anhöriga skjuter till pengar för att man ska få sin ekonomi att gå ihop, därför är det ett viktigt förslag.

Kan man på grund av omfattande funktionsnedsättningar inte jobba så måste vi gemensamt ta ansvar för att dessa personer kan leva ett tryggt liv utan att de själva eller anhöriga hela tiden ska behöva oroa sig över att få plus och minus att gå ihop.
Det finns många personer med funktionsnedsättningar som till viss del kan arbeta, med hjälp av rätt stöd och insatser. Dessa kommer inte att omfattas av förslaget. Det är bra att man håller i arbetslinjen och att den markeras.

Men det finns en grupp människor som aldrig kommer att kunna ha ett vanligt jobb. För dessa personer riskerar allt prat om ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsförmåga och återgång till arbete” att framstå som närmast kränkande - därför är förslaget om samhällslön ett viktigt förslag!

Valkonvent!

600 Centerpartister är nu samlade till valavstamp i Stockholm. Det ska bli fantastiskt kul! Dagen inleddes bra med Mauds utspel om samhällslön till funktionshindrade som inte kan delta på arbetsmarknaden - det är ett bra anslag för valrörelsen.- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag, augusti 05, 2010

Maten och djuren dags för förändring!!

I en väldigt bra men sorglig artikel i SvD berättas om köttindustrin och hur den utvecklas mot en alltmer ovärdig djurhållning, men nu också för människan farlig industri. I artikeln påvisar man hur djurhållningen av grisar leder till överanvändning av antibiotika, spridning av MRSA och andra sjukdomar farliga för även människor. Jag tror att vi på europeisk nivå måst skärpa kraven. Men samtidigt är det så att vi som konsumenter måste göra mer medvetna val och ställa än större krav på att veta var djuren fötts upp och hur djurhållningen varit. Vilken matkedja i Sverige blir först med att göra detta val enkelt och tydligt för oss konsumenter, för som artikeln visar det är det inte idag!

Samtidigt kan jag konstatera att Eskil Erlandssons arbete med att lansera och bidra till att bygga upp konceptet matlandet Sverige är ett steg åt rätt håll, dock kan det inte bara handla om den lilla produktionen utan måste också omfatta den stora massproduktionen och hela ledet fram till oss konsumenter i butiken. Här torde finnas utrymmer för mer aktiviteter och åtgärder.

Till sist är det sorgligt att konstatera att vi i den offentliga sektorn fortfarande är för dåliga på att ställa krav i våra upphandlingar, där är fortfarande prisargumentet helt avgörande vilket leder till att det köps billigt kött som producerats under mycket tveksamma omständigheter - här krävs förbättringar!

SvD förtjänar allt beröm för sin artikel!!

Miljöpartist lurad eller förstår inte kilometerskatten

De röd-gröna föreslog i sin budgetmotion i våras en ny kilometerskatt på transporter. Den fördyrar alla lastbilstransporter i landet och den slår särskilt hårt mot landsbygdens företag eftersom de är beroende av längre transporter. I en debattartikel i DI idag så visar företrädare för Svenskt näringsliv att den ökade transportkostnaden kommer att leda till markant prishöjningar för konsumenterna.

Men dagens mest intressant men märkliga inlägg står en miljöpartist för på Aftonbladet debatt. Han hävdar på fullt allvar att kilometerskatten gynnar landsbygden för att det ska leda till att fler företag startas och fler företags förädlar sin varor. Antingen har han blivit lurad av sin partiledning i Stockholm som internt påstår att detta är vad som kommer att ske - eller har skribenten ingen kunskap om vad det är för transporter som drabbas och hur en marknad fungerar. Sanningen är ju den att majoriteten av transporter är korta varuleveranser som förser bl a landsbygdens verksamheter med varor och material, det är på många håll transporter för skogsindustrin till sågverk och andra delar av träindustrin som är oerhört priskänslig och konkurrensutsatt. Och det är inte som den gode miljöpartisten påstår så att man i stor utsträckning kör oförädlade varor långa sträckor.  Så verkligheten är den omvända till vad som påstås i debattartikeln, landsbygdsföretagen riskerar att konkurreras ut för man får betala ännu mer för att få sina varor dit där kunderna finns i de större städerna och runt om i världen. Därför är kilometerskatten ett hårt slag mot landsbygden. Jag undrar om våra kära miljöpartister i Kalmar län har gått på samma propaganda från partiledningen i Stockholm eller om de också är lika okunniga.... I vart fall är en röst på MP och de rödgröna en röst för utarmning av landsbygden i Kalmar län och resten av landet!!

onsdag, augusti 04, 2010

Trygghet i norra länsdelen

Idag har jag tillsammans med mina landstingskamrater i Västerviks området fått göra ett viktigt ställningstagande - vi accepterar inte längre att norra Västerviks kommun  delar av dygnet är en svart fläck när det gäller ambulanstillgång. Får vi inflytande i en majoritet nästa mandatperiod kommer vi göra vad vi kan för att utöka ambulanstiden i Gamleby så att den täcker en större del av veckan och dygnet. Det är en jämlikhetsfråga! VT skriver bra om vårt ställningstagande!

Alliansen gör skillnad för barnen!

Idag presenterar vi från Allianspartierna våra ambitioner för en bättre sjukvård och starkare barnposition i landstingets verksamhet. I Barometern finns en bra artikel som visar tydligt våra satsningar både på barnrätt, med en barnombudsman, barnpris - för att uppmuntra goda insatser, men också konkret att barn ska vårdas av barnkompetent personal. Det är så politik kan göra skillnad, särskilt när vi innevarande period haft en majoritet som skött frågorna med vänsterhanden....
VT lyfter tydligt fram frågorna om barnrättigheterna - det är kul. Det känns bra att vi gemensamt från Allianspartierna kan göra en så tydlig manifestation kring barnfrågorna!

tisdag, augusti 03, 2010

Patienten först

Igår gjorde jag och Anders Andersson ( min C-kollega i Kalmar) ett gemensamt åtagande om att nästa mandatperiod utveckla samverkan mellan kommun och landsting enligt nedan:

Medborgare som drabbas av sjukdom bryr sig inte om, ifall det är kommun eller landsting som har ansvaret för vården, man förväntar sig att vården fungerar. Så är det dessvärre inte.
De senaste fyra åren har tyvärr inte lett till förbättringar av samverkan mellan kommun och landsting, vilket de röd-gröna majoriteterna i landstinget och Kalmar kommun bär ett stort ansvar för. Det har saknats ett fungerande politiskt stöd. Det förekommer alldeles för ofta att olika verksamheter säger att det är någon annans ansvar och överlåter till patienterna att reda ut vem som ska göra vad – så får det inte fortsätta.

Nu är det dags för ett gemensamt åtagande, där patienternas intresse går före ekonomiska trätor mellan landsting och kommun. Får Centerpartiet ett starkt inflytande i landstinget och i Kalmar kommun, ska vi skapa arbetssätt och regler som gör att patienterna går före kommun- och landstingsgränser. Vi ser några områden som detta är särskilt viktigt för:

Barn och ungdomars hälsa– samverkan mellan elevhälsa och landstingets olika verksamheter måste bli mycket bättre. Vi är beredda att pröva fler gemensamma lösningar för att se till att inte ungdomar hamnar mellan stolarna.

Psykiatrisamverkan är av väldigt stor betydelse. Vårdsamarbetet måste bli enklare och naturligare. Vi måste ha gemensam syn på vårdprocesser och fungerande gemensamma vårdplaneringar. Arbetet med s.k. case-managers blir oerhört betydelsefullt.

Vården av våra äldre kan bli mer samordnad och sammanhållen, särskilt för dem som drabbas av stroke eller är s.k. multisjuka.

Vi tror att landstinget och Kalmar kommun behöver ha både politiska och verksamhetsmässiga uppföljningar för att systematiskt klarlägga var det uppstår luckor mellan våra vårdorganisationer och ta fram förslag för att åtgärda dessa. För oss, som Centerpartister, är den självklara utgångspunkten att en patient med behov av vård ska få det utan att behöva vänta på att landsting och kommun reder ut vem som ska betala. Det politiska beskedet är enkelt – ta hand om patienten!

måndag, augusti 02, 2010

Framgångsrik miljöpolitik

Undan för undan bekräftas fördelen med den miljöpolitik som Centerpartiet driver och som Andreas Carlgren som miljöminister i Alliansregeringen varit ansvarig för. Idag publiceras i Ekot och DN nya siffror för nybilsförsäljningen och miljöbilsförsäljningen slår nya rekord. Det är genom ny och bättre teknik som vi ska möta miljö och klimathoten inte genom förbud och förhindrande av bilanvändning såsom MP vill. Aldrig hade sålts så bränslesnåla bilar i Sverige - det lovar gott för framtiden.

Nya apotek

Idag rapporterar Ekot om den fantastiska utvecklingen med nya apotek som öppnas runt om i Sverige just nu. Så här långt är det ca 80 som redan öppnat, trots att omregleringen enbart är ett halvår gammal. Enligt branschuppgifter så tror man att det kommer öppnas mellan 500 - 700 nya apotek de kommande åren. Vi får se hur det blir med det. Men uppenbart är att vi kommer att gå från apoteksbrist i Sverige till god tillgänglighet, i nivå med den som finns i många andra europeiska länder. Tala om framgång för en reform! Men det märkliga är att sossarna fortfarande är emot förändringen och helst skulle vilja ha tillbaka monopolet - tala om att vara fast i ideologiska dogmer.

söndag, augusti 01, 2010

Sterilt reportage om sterilisering

Idag har Ekot som stor nyhet det faktum att man i olika landsting får betala väldigt olika för att bli steriliserad, när det inte är medicinskt motiverat. Det är till och med så att i vissa landsting såsom Jämtland kan man inte få det utfört i den offentligt finansierade vården.
Som vanligt när man gör denna typ av nyheter så väljer man att köra rättviseperspektivet och det är någon som inte har råd med ingreppet som får symbolisera orättvisan. Jag förstår varför man blir upprörd som patient och det förefaller inte helt rimligt att den sk självkostnaden mellan olika landsting varierar så mycket som den nu gör.

Men reportaget är sterilt... eftersom det inte ens ställer frågan varför varierar det så här mycket och varför det är till och med så att man inte får ingreppet utfört i vissa landsting?! Den behandling detta handlar om är sterilisering när det inte finns ett medicinskt behov utan du vill själv av praktiska familjeskäl sterilisera dig för att kanske slippa använda preventivmedel. Då är frågan ryms det inom hälsjo-sjukvårdslagens prioriteringar, finns det skäl att utföra ingreppet och betala med skattemedel, eller ska man göra det, men ta ut ett "självkostnadspris" eller ska det anses ligga inom det offentliga åtagandet. I de landsting som har genomfört en rejäl prioriteringsdiskussion  har man i de flesta fall kommit till slutsatsen att det inte ska göras eller medborgaren ska själv få betala ingreppet. Medan andra landsting undvikit diskussionen om prioriteringar eller gör bedömningen att detta ingår i nödvändig sjukvård. Att slentrianmässigt säga att detta är en rättvisefråga är att göra det för enkelt för sig, den handlar också om vad vi ska och inte ska finansiera med skattemedel.

Jag tycker inte detta är en enkel fråga. Om man jämställer sterilisering med en preventivmedelsinsats så är det ju så att vi via läkemedelsförmånen subventionerar vi vissa läkemedel, men andra preventivmedel subventionerar vi inte alls. Sett över en livstid så kanske en sterilisering är en billig insats jämfört med att under lång tid själv köpa preventivmedel. Om EKOT reportaget hade innehållit något av dessa olika funderingar hade det fyllt en viktig funktion för att väcka diskussioner, nu blev det det vanliga orättvise reportaget utan det djup som frågan kräver!

Läs också DN och Svd!