måndag, november 02, 2009

Bra Åsa

Enligt en debattartikel på Newsmill så presenterar regeringen och Åsa Torstensson i morgon en strategi för bredband. I debattartikeln introduceras ett väldigt ambitiöst och bra mål - 90% av alla hushåll ska ha möjlighet till 100 mb bredband 2020!! Och det föranmäls att regeringen kommer med en tillgänglighetsproposition i vår. Nu handlar dels om att där marknaden inte räcker till att stimulanser ges och att staten och övriga offentliga verksamheter på allvar börjar nyttja nätet med service. Skatteverket är i det avseendet ett föredöme, men det finns många andra som har långt kvar. Kommuner och landsting är långtifrån några slags välfungerande 24 timmars myndigheter och där finns väldiga möjligheter att bli mer serviceorienterade.

För landstingen är den stora utmaningen den nationella IT strategin för vården. När man lyckats införa den så kommer vi som medborgare ha bättre möjlighet att följa vad som finns skrivet om oss och hur vården dokumenterar en vårdprocess. Men det blir också lättare att få en vårdprocess att hänga ihop mellan olika vårdgivare.

Dock för att detta ska bli medborgerlig service som fungerar krävs det att de allra allra flesta har tillgång till bra bredband - regeringens strategi skapar sådana möjligheter.

Inga kommentarer: