onsdag, oktober 28, 2009

Har KLT tappat spåret?

Den senaste tiden har det varit återkommande nyhetsinslag (främst Östran men också Smålandsnytt) om KLT. Det har rört sig om försenade tåg, uteblivna tåg, trasiga tåg, sunkiga tåg men också bussar som kör ifrån människor.
Jag vet att KLT har haft problem eller har problem med sina leverantörer. Men när man på morgonen idag får höra att man kör förbi busshållplatser där människor väntar för att de inte viftat tillräckligt tydligt att man vill åka med signaleras också ett annat bekymmer - kunden är inte i centrum!

Det kanske är så att man förlorat fokus och blivit allt för produktionsorienterad och att bakom tågproblemen finns ett annat - inställningen till uppgiften och vem är vi till för. För det är trots allt så att som politiker hör jag regelbundet människor som blir hårt drabbade när tågen inte funkar och inte får någon fungerande ersättningsservice. Med den situation KLT har och har haft är det en baggis att räkna ut att man måste ha servicekapacitet som är mycket stor när man har teknik som regelbundet falerar. Det har man inte haft. Det kanske är så att utöver jaga på sina leverantörer KLT måste fundera på om man har ett tillräckligt kundfokus. Jag tvivlar efter alla de historier jag har hört de senaste månaderna.

Inga kommentarer: