torsdag, maj 29, 2008

landstingsstyrelsen över

Oj vilket styrelsemöte! Miljöpartiet och övriga i majoriteten röstade emot vindkraft, man avslog en begäran att parallellt med försök att rekrytera läkare till Smedby och Ljungbyholm pröva entreprenadläggning av dessa vårdcentraler för att snabba på möjligheterna till återställd bemanning. Majoriteten genomdrev nya sjukreseregler som betyder att ett besök på sjukhuset för den som bor i de yttre kanterna av länet kan innebära upp till 4 timmars väntetid och avslog vårt förslag att maximera väntetiden till 2 timmar över en dags sjukresa. Sorgligt och landsbygdsfientligt.

Det är en majoritet utan medkännande och inkännningsförmåga som styr om man får tro dagens ställningstaganden och beslut. Jag hoppas de kan samla sig och tänka om, inte för allianspartiernas skull utan för medborgarnas. Nu har de tagit en budget som inte innebär någon utveckling, inga nya idéer utan status quo, inte vad en redan bra vård i länet behöver. Men men för vajre dag som går är vi en dag närmare valet 2010 då kan vi byta ut dem!!

maktens språk

Politiken bli ibland som sämst, det är när lusten att demonstrera makt och härskartekniker kryper fram ur gömmorna.
I landstinget har vi haft en överenskommelse om hur vi hantera budgetprocessen och beslutsfattande i samband med den. Det har inneburit att vi vid landstingsstyrelsen enligft både kommunallagens förordningar och för den politiska klarheten har ställt oppositionens olika yrkanden under proposition vart och ett. Denna ordning var kravet från s och v under förra mandatperioden och det har varit en självklar ordning att fortsätta med i denna period. Men så blev inte fallet idag.

S-V - MP bestämde idag ensidigt att detta skulle ändras, så att man inte tar beslut på detta sätt och körde igenom en ordning som skapar större oklarhet och inte har respekt för de förslag som förs fram. Dessutom är det för det politiska klimatet djup oklokt att göra dessa förändringar ensidigt eftersom umgänget i politiken bygger på att vi är hyggligt överens om spelplanen. Nu bestämde man diktatoriskt att vi ändrar detta och vi skiter i vad oppositionen tycker. Vi har ingen anledning att fråga ens vad alliansens tycker utan vi har makten och vi bestämmer.
Det är en sådan brist på ledarskap så att man häpnar. Umgänget blir kyligt den närmaste tiden!

Fiasko!!

Idag på landstingsstyrelsen fick vi info om projektet som majoriteten lanserat om sk önskad sysselsättningsgrad. Det är ett politiskt prestigeprojekt eftersom det var ett stort vallöfte att alla som vill jobba heltid ska få göra det. När nu projektet rullat närmare halva tiden så visar det sig att av dem som önskat upp till heltid så är det enbart en tredjedel eller färre som kan få den önskade arbetstiden resten ställs vid sidan av.
Tala om ett politiskt misslyckande av magnitud. Det som i juni 2006 var något som skulle GARANTERAS ALLA 1/1 2007 är nu något som man inte ens kan erbjuda en liten del av personalen i oskarhamn. Vallöftet är brutet - fiaskot är här. Synd om alla dem som lurades att tro att det var något enkelt att fixa. Valretorik är en sak , genomförande visar sig nu vara något annat!

oj vad det går

Inte skrivet något på flera dagar, men det beror på intensiteten i tillvaron då jag knappt kommer nära datorn förrän kl 23 på kvällarna. Men det har varit ett gott arbete med den gemensamma alliansbudgeten som fyllt dagarna och tankarna. Den presenterade vi igår med gott resultat. Vårt tydliga fokus på äldre har fått ett bra genomslag. Ska bli intressant att se idag hur majoriteten hanterar våra förslag.

fredag, maj 23, 2008

fragmentariskt om förlossningsvården

Den som läser denna blogg lite regelbundet vet att jag för ca en vecka sedan skrev om min frustration över att ingen samlad bedömning redovisats om varför vi vid framförallt länssjukhuset i Kalmar har högre dödlighet i samband med förlossning än andra landsting. Frågan har varit i utredning sedan i höstas och utredningarna som ska ge svar på varför dröjer.

'Nu börjar det, tyvärr sippra ut information via media. I veckan har östra Småland publicerat fragment, Dagens medicin har publicerat likartade fragment, dvs att ett skäl är att övervakningen inte fungerat som den kanske borde och att det har lett till syrebrist. Det duger inte att fragment redovisas, det måste ges en samlad bild och redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med bekymren. Det är oerhört olyckligt med denna fragmentariska informationspridning eftersom den leder till ökad oro. Därför gäller det nu att snarast redovisa den information som man har och vad som görs.

onsdag, maj 21, 2008

sjukvård för alla

Idag har riksdagen röstat om en ny lag för sjukvård till asylsökande flyktingar. Detta beslut ändrar inget i det förhållanden som gäller idag utan befäster enbart det som skötts via avtal mellan staten och landstingen.
Dock har den rört upp en viktig diskussion som rör papperslösa flyktingar och andra som är i landet på mindre laglig grund. Där har företrädare för mitt parti hamnat i en position där man tappar det mänskliga - etiska perspektivet och argumenterar emot att man som individ ska ha rätt till akutsjukvård oavsett om man kan betala eller ej!!
Jag tycker att det i enlighet med de konventioner Sverige skrivit under och hälso-sjukvårdslagen är självklart att man ska ge alla sjukvård utan att fråga om man kan betala för sig. Det faktum att polisen inte klarar av att avvisa dem som inte får asyl beviljad eller att människor kommer till Sverige och svartjobbar och inte blir fångade av polisens garn, kan inte vara ett argument för att när behov uppstår så har man inte rätt till sjukvård.
Grundregeln måste vara att är man i Sverige och blir akut sjuk då har man laglig rätt till vård och det ska inte behöva ifrågasättas. Nu håller vi på att få en situation där riksdagen utreder och fattar beslut om en sak och alla landsting tillämpar något annat i praktiken. För det är verkligheten, i allt fler landsting fattas nu beslut om att ge samma sjukvård till alla oavsett situation till den som är i behov. Då blir utredning och riksdagsbeslut bara skenbeslut, det vore bättre om riksdagen står upp för mänsklig rätt! Problemen i migrationsolitiken och på arbetsmarknaden ska inte åläggas sjukvården att hantera!

tisdag, maj 20, 2008

Miljöpartiet förlorade - vindkraften inte värd 300 000:-

I landstingets skryter Miljöpartiet ständigt med hur pådrivande man är. När majoriteten nu skulle ta offensiva steg framåt med el inköpen så valde man att satsa på vattenkraft i stället för Bra miljö val el. det senare ger en säker andel vindkraft och el producerad i kraftvärmeverk drivna av biomassa mm I stället har man valt att stimulera framväxten av mer vattenkraft - jag tar mig för pannan. Jag kunde inte ana att Miljöpartiet och resten av vänster gänget såg framtidens elproduktion i mer vattenkraftsproduktion, det är det knappast någon annan som gör.

Nu har man 10 dagar på sig att tänka om och inse att det är fel förslag som man lagt, de 300 000 kronorna i skillnad kan väl ändå inte avgöra frågan. Klimatomställningen borde väl vara värd det åtminstone, eller Akko och Ann?

linnéuniversitetet

Vilket bra val av namn! Min nya huvudarbetsgivare kommer att heta Linnéuniversitetet!! Det tycker jag var ett väldigt klokt val av namn på det nya sammanslagna universitetet Växjö - Kalmar. Internationellt gångbart, speglar en person som var både nydanande, systematiserande och genuint nyfiken. Kan det nya universitetet leva i den andan har det en stor chans att lyfta sig till en inressant internationell nivå. Nu gäller det att regeringen bidrar med mer forksningsmedel samtidigt som medarbetarna blir ännu bättre på att söka och få forskningsmedel i konkurrens.

För den som blev osäker på min inledning - jag ska inte sluta med politiken, men jag är fortfarande anställd vid nuvarande Växjö Universitet och kommer så förbli.

måndag, maj 19, 2008

företagsklimatets betydelse

I veckan som gick presenterades Svenskt Näringslivs utvärdering av företagsklimatet i länets kommuner. Med några undantag är det en bekymmersam läsning för länets kommuner. Många går bakåt och många ligger långt ner på listan.
Man kan som kommunal företrädare reagera olika på detta, men för mig är det ett slags öppna jämförelser mellan kommuner. Hur bra är man på att möta företagens och företagarnas behov, vilket bemötande finns det, hur byråkratisk är man i myndighetsutövandet. En kommun ska i sitt agerande möta alla medborgare på ett bra sätt, inse att man är till för dem. Om företagsklimat mätningen visar brister i bemötandet så är det inte enbart företagare som drabbas utan också övriga medborgare. Därför är klimat mätningarna en allvarligt fråga eftersom det tar tempen på hur det står till och hur en kommun klarar sig i konkurrensen med övriga kommuner.

Nå hur gick det för min kommun - Emmaboda.... dåligt. Nära bottenplats och siffrorna går fortsatt åt fel håll. Detta röjer en allarlig utveckling som underminerar kommunens utveckling. Den socialdemokratiska ledningen fortsätter att visa sin inkompetens och oförmåga att tänka om och skapa en ny öppnare kultur och klimat i kommunen. Tyvärr kommer medborgarna och företagarna att få leva med det fram till valet 2010.

söndag, maj 18, 2008

Brist på läkare – ett politiskt ansvar!

I slutet av april hade vi ett Centermöte i Vassmolösa gästgiveri. Det var ett välbesökt möte kring oron och farhågorna för att man i Ljungbyholm och Smedby skulle bli utan fasta läkare. Då var det farhågor, nu är det ett faktum. Orsakerna till att det blivit så här är säkert många, men det finns i grunden ett politiskt ansvar och brist på ansvarstagande.
1) Det har utbildats alldeles för få läkare i Sverige och särskilt specialistutbildats till allmänläkare, för detta bär de tidigare vänstermajoriteterna i riksdagen ett stort ansvar. Alliansregeringen ändrar nu på detta och ökar läkarutbildningen i Sverige!
2) Styrningen av svensk sjukvård till att i princip allt ska drivas i offentlig regi gör att många utbildade läkare sysslar med annat. Detta är ett resultat av det fokus som socialdemokrater och vänsterpartister har haft på driftsformerna snarare än att göra vården tillgänglig. Det viktigaste borde vara att vården är likvärdigt tillgänglig för alla medborgare inte driftsformen, men så har det inte varit. Alliansregeringen kommer nu att ändra på detta genom införande av det som kallas vårdval och inom ramen för detta fri etableringsrätt i primärvården. I de landsting som redan arbetar efter denna modell har tillgängligheten till läkare ökat.
3) Landstinget i Kalmar län styrs nu av en vänstermajoritet. Den fick kunskap om riskerna i Smedby och Ljungbyholm tidigt detta år, ändå har man inte visat något intresse för frågan. När företrädare för Allianspartierna ställt frågor om vad man gör så har man reagerat med irritation och ilska över att frågorna väcks. Allt för att skyla över sitt politiska ansvar. Allianspartierna har på olika sätt uppmärksammat svårigheterna i Smedby och Ljungbyholm och föreslagit att man nu måste pröva att snabbt erbjuda dessa vårdcentraler som entreprenader för att säkra läkartillgången. Majoriteten har skickat det för handläggning och rapport till hösten. Handlingsförlamningen är total!
4) När de vänstergänget tillträdde sitt majoritets ansvar 2006 var beskedet att nu skulle det inte bli fler utan färre hyrläkare i landstinget. Rekryteringen skulle bli mer offensiv och man skulle nyttja rekrytering från Polen ännu bättre. Verkligheten har blivit att landstinget har högre hyrläkarkostnader än på mycket länge om man någonsin haft så höga. Misslyckandet är kapitalt!

Vad ägnar sig då majoritetsföreträdarna åt för att lösa dessa problem? Svaret är inget! Ann Hellenborg som är ansvarig för primärvården har inte tagit något initiativ för att försöka lösa problemen varken i Ljungbyholm och Smedby eller på andra håll i länet. Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson ägnar sig åt att argumentera emot allt som kan öppna vägen för fler läkare i primärvården. Han är nu en av de argaste kritikerna mot en sk Vårdvalsreform, rädd som han är för nya lösningar som kan förbättra läkartillgången i primärvården. En framgång för vårdvalet skulle ju innebära att man praktiskt visade att det är inte enbart socialdemokratiska lösningar som gör välfärden bättre i Sverige utan snarare förslag och idéer från Centerpartiet och övriga Allianspartier.

I väntan på annan politisk majoritet i landstinget i Kalmar län kan jag bara uppmana medborgarna, ring den politiska majoriteten och kräv att man gör något så att de kommer loss från sina fastlåsta positioner!

torsdag, maj 15, 2008

måste det dröja med besked om förlossningsvården

Sjukvården i landstinget i Kalmar län har när man jämför med andra län sämre resultat i förlossningsvården. I ett internationellt perspektiv är det ett oerhört bra resultat, men exempelvis i jämförelse med Halland har vi sedan flera år tillbaka sämre vårdresultat. Detta förhållande har studerats tidigare och då har man skyllt på slumpen. Har inte känts särskilt bra!
Under förra året började det hända oväntade saker och ett stort antal förlossningar har under det senaste året Lex maria anmälts,därför att förlossningen på ett eller annat sätt gått fel. I skiftet september - oktober förra året blev det ohållbart och det initierades tre parallella utredningar för att klaralägga vad det är som gått/går fel och framförallt vad som ska göras för att säkra kvaliteten. Dess olika underlag skulle vara färdiga i början av april och samtidigt vidtogs åtgärder för att öka tryggheten vid förlossningar.
Idag är det den 15/5 och ingen av utredningarna är färdiga och besked kan inte ges när de är färdiga. Ursäkterna är flera, bl a brist på folk och på att man inte fått fram data ur vårt kära DR Cosmic.
När detta stod klart på dagens budgetberedning blev jag mycket upprörd eftersom varje dag som går är både för personal ( som gör sitt bästa) och för blivande föräldrar en osäkerhet som man borde besparas. Sex månaders analys och bearbetning måste räcka!
För allas skull måste man nu få fram underlag som gör att vi förstår vad som hänt och vad som kan göras för att vi ska få lika bra resultat som övriga landsting. Det är ett krav som är oåterkalleligt! Sedan måste de resurser som behövs sättas till för att förbättringsarbete ska kunna ske!

tisdag, maj 13, 2008

avgifter, osthyvel och försvunna pengar

Så har man då haft en chans att läsa vänstermajoritetens budgetförslag. Det är den första budget som de lägger fram helt på egna riktlinjer och på egna meriter. Vad möts man då av? Höjda avgifter i olika former är den stora reformen. Det man förra året sänkte för 16-20 åringarna, höjer man nu för alla. Tala om rättvisa.... Prioriteringar har fortfarande ingen betydelse för vänster gänget. Nu får alla de med svårare sjukdomar betala mer medan snuviga tonåringar kommer undan avgiftsfritt. Märklig ordning!

Samtiditg kan man nu glädjas åt ett uppvaknande - pengar anslås till BTI, bra om än ett år för sent!! Pengar anslås till unga vuxna och beroendevården, bra men ett år för sent.

Men unga killa och framförallt tjejer i norra länsdelen blir även fortsättningsvis underbehandlade om man drabbas av ätstörning, här anvisas inga pengar! Sorgligt och bedrövligt!!
'
Budgetunderlaget visar också att regeringens sysslesättningspolitik är framgångsrik. Skatteutvecklingen inför 2009 är fortfarande väldigt bra och vi har en situation där 160 miljoner ökar intäkterna med dessutom blir vi vinnare i det utvecklade skatteutjämningsystemet. Men märks detta då i resultatet eller i satsningar?? Svar nej! Anders Henriksson slarvar bort alla intäkterna och nettokostnader tillåts rusa iväg, det är oroande inför kommande år. Och det syns i resultatet för 2011 som man inte klarar målen för!

Den sorgligaste nyheten är dock att osthyvelsprincipen återinförs i landstinget. 2010 och 2011 är det utlagd 25 mijloner i odefinierat spar på förvaltningarna, det döljs under strategier för effektiviseringar, men när det nu ska räknas in i budgeten blir det en osthyvel på verksamheten. Det Anders henriksson talat så vackert om blir nu brutalt - spring snabbare till personalen! Det är ett återfall som inte bådar gott för framtiden.

måndag, maj 12, 2008

vad är ett ord värt?

jag skrev i fredags om min irritation över att vänstermajoriteten sluter sig och skapar en ny anda för mindre samförstånd. Jag anade inte då att de besked jag fick då inte var korrekta! I fredags var svaret, vi är inte färdiga med budgeten, vi har inte på tre dagar hunit läsa och ta ställning etc etc. Idag när man öppnar tidningen så finns där en färdig debattartikel som presenterar budgetförslaget, slutsats det var inte sant att inte budgeten var färdig i fredags. Det enda man ville skaffa sig var ett mediaförsprång och försökt till billiga pr poäng. Bedrövligt och en inte helt korrekt hantering av sanningen....

Sedan är det ju lite roligt att man nu ett år försent gör anslag till verksamheter som BTI till ett huvudnummer. För ett år sedan var deras besked att den utvecklingen skulle ske inom ram... nu måste det till nya pengar. Ätstörningsenheten skulle utvecklas inom ram, nu förbereder man för pengar till den.... Ett år för sent, men det är ju bra att man vaknar nu - bättre sent än aldrig!

fredag, maj 09, 2008

majoriteten sluter sig!

I landstinget i Kalmar län har vi under en rad av år haft en ordning där majoritet och opposition samtidigt får tjänstemännens slutliga budgetunderlag. Det har inneburit likvärdig förutsättningar att sätta sig in i förutsättningarna och ta del i samtalet om att utveckla landstinget. I år bryter vänstermajoriteten denna tradition och döljer budgetunderlaget, medan man mixtrar med materialet. Det är bedrövligt. Förvisso är budgeten när den läggs fram i landstingsstyrelsen ett tydligt politiskt dokument, men att i en viktigt del av beredningsprocessen stänga ute halva fullmäktige är inte ok.
Landstingsstyrelsen ordförande har fram till nu talat mycket om betydelsen av breda lösningar för att klara landstingets ekonomi. När det nu kärvar till sluter man sig och förhindrar en transparans som skulle vara bra. Det arbetssätt som de nu sätter i sjön, sätter i fara den ekonomiska bas som vi skapat i landstinget de senaste åren. Det kommer bli mycket svårare att nå lösningar som håller när majoriteten sluter sig och stänger ute halva fullmäktige.

Jag tycker det är självklart att man som majoritet sätter sin språkliga och ekonomiska prägel på den budget som läggs fram, men det borde inte betyda att man förhindrar information att bli tillgänglig om de grundläggande delarna i budgeten och dess inriktning. Det är bara rädsla, maktfullkomlighet och ett tydligt brott mot den öppenhet som funnits i landstinget under en lägre tid. Vänstermajoriteten särdrag börjar nu bli tydliga - tyvärr

onsdag, maj 07, 2008

att värdera ett arbete

Vårdkonflikten är inne på sin tredje vecka och patienter runt om i landet börjar drabbas, det är sorgligt. Som vice ordf i landstingsstyrelsen är jag arbetsgivarföreträdare och har svårt att se hur medlemmarna i vårdförbundet föreställer sig att man i en avtalsrörelse ska kunna uppjustera värdet av det arbete de varje dag utför. Men samtidigt finns det skäl att göra några principiella funderingar:
a) utbildning och ansvar måste betalas och investerar man i att utbilda sig måste det löna sig. Så är det inte med någon självklarhet idag. Och det gäller sjuksköterskorna, men det gäller också andra exempelvis lärare. Därför behöver kunskapsyrkena uppvärderas!! - Men det kan inte göras i en avtalsrörelse. Jag hoppas man kan komma till en lösning som innebär att man tar sikte på en strategi för framtiden som skapar incitament för att utbilda sig.

b) i landstinget i kalmar län tillämpar man sedan ett antal år sk krontalslönesättning istället för procentuell uppräkning. Det är i grunden ett felaktigt system om man vill uppmuntra utbildning och utveckling. Konsekvensen av ett sådant system är att det blir löneutjämnande, dvs motverkar lönespridning och skapandet av incitament för att utbilda sig i sitt yrke. Avsikten när man genomförde detta var att försöka hålla tillbaka läkarnas och andra riktigt högavlönades löneutveckling. Men så har inte blivit fallet och det beror ju på att de har ofta en helt annan förhandlingsposition när de anställs och arbetsformer som driver lönenivåerna. Det innebär att krontalslönesättningen är tillbakahållande på övriga akademiskt utbildade yrkesgrupper - det är inte bra. När konflikten är över är det dags att initiera en diskussion om att vi i Landstinget i kalmar län bör se över vårt arbetssätt och lämna detta nivellerande system.

bra eftermiddag i västervik

Igår eftermiddag deltog jag i Astma dagen, ett arrangemang som anordnades av lokalföreningen för Astma Allergiförbundet i Västervik. Det var en intressant eftermiddag där jag fick lära mig mer om varför astma utvecklas och hur behandlingar utvecklas. Det anordnas många liknande arrangemang runt om i länet regelbundet och bakom varje aktivitet finns det någon eller några eldsjälar, så också i Västervik. Dessa människor är fantastiska i sitt engagemang och lust att driva sina frågor och göra andra medvetna om vad som är viktigt. Utan detta engagemang skulle mycket av vårddebatten avstanna. Därför är jag oerhört tacksam mot Claire och alla andra som driver på oss beslutsfattare.
Jag själv tar med mig perspektivet att ha Astma är ett funktionshinder som vi som beslutsfattare ofta tappar bort när vi fattar beslut. Vi är ofta så fixerade vid de fysiska funktionshindren så vi tappar bort detta.

måndag, maj 05, 2008

Var är Helleborg

Jag skrev för några veckor sedan om mötet i Vassmolösa som till stor del handlade om oron inför att Smedby och Ljungbyholms vårdcentraler blir utan fasta läkare. Jag önskade då att den politiker som är ansvarig skulle göra något, lyssna till oroliga människor och ta något initiativ. Men inte. Idag hade hon chansen att ta upp till behandling vår skrivelse att parallellt med fortsatta rekryteringsförsök börja förbereda en upphandling av vårdcentralerna. Men inte! Inget hände, inget ansvar bara en förhoppning att det ska försvinna som bekymmer.

Nu borde Ann Helleborg ta initativ till en medborgarinformation där hon berättar vad som görs och hur vården ska fungera när ingen fast bemanning finns - det är hennes politiska ansvar och hennes politiska heder som miljöpartist. Visa nu handlingskraft för medborgarna och patienternas skull!!

öland

Under den gångna helgen regnade det förvisso då och då på Öland, men det var fantastiskt vacker. Blomningen är fantastisk och vi fick se massor av orkidéer bl a på Högenäs Orde på norra Öland vid Källa gamla kyrka. Vi upptäckte också en fantastiskt vacker stig på södra Öland nere i Degerhamn - Bergsstigen. Vi fann den vid södra Bruket och gick den upptill Albrunna. En fin promenad längs stranden. Jag kan dock inte avhålla mig från att visa nedanstående bild som är från kustvägen en bit söder om Sandvik. Där fann vi en äng med S:t Pers nycklar och några blickade ut över havet.

Visst är det vackert!!

torsdag, maj 01, 2008

vänstermajoritetens orättvisor

Idag på första maj vore det klädsamt om Anders Henriksson och övriga ledande företrädare för majoriteten i landstinget berättade hur man ska bryta de orättvisor man så här långt vägrat göra något åt i landstingets verksamhet:
- När ska de autistiska barnen få rättvisa?
- När ska tjejerna med ätstörningsproblem få rättvisa?
- När ska Nybro - Emmaboda få en rättvis sjukgymnastik?
- När ska invånarna i Smedby - Ljngbyholm få en rättvis primärvård?
- När ska invånare med psyktriska sjukdomar få en rättvis vård - likvärdig över länet?

Men det kommer han och de andra inte att tala om. Tyvärr - rättvisan lär få vänta!


frihet kräver rättvisa dagens paroll

Idag kommer det från allehanda talarstolar talas om betydelsen av rättvisa, ett klassiskt socialdemokratiskt signalord när man vill mobilisera medlemmar och väljare. Problemet är att det numera ekar så tomt!!
När de förlorade valet 2006 lämnade de efter sig ett stort utanförskap som begränsade många människors frihet.
De hade olika typer av samhälleliga ersättningar, men ingen frihet att råda över sin vardag eller sin ekonomi. De var och är utsatta för politikens och myndigheters nycker som begränsade deras frihet och trygghet. 
Parollen för dagen är rätt, men sossarna har ju inget att komma med. 
För socialdemokraterna förefaller rättvisa sitta i att politiken vidtar åtgärder av ett speciellt slag, inte om åtgärder av olika slag har rätt effekt. Jag menar så här, förvisso kan man diskutera omgörningen av arbetslöshetskassan och införandet av jobbavdraget, men effekten av dessa åtgärder och ett antal till är att ca 160 000 människor har vunnit frihet att styra över sin vardag och för mig är det den högsta graden av rättvisa. Om effekten av Alliansregeringens åtgärder hade varit inga lämnat utanförsskapet så hade jag förstått kritiken. Men sanningen är ju att effekten av åtgärderna är ju frihet och rättvisa. Det borde applåderas en dag som denna och självkritiken borde dåna i högtalarna - Varför lyckas alliansregeringen med något vi inte klarade av?