torsdag, november 12, 2009

Barn och ungas hälsa i fokus!!

Är idag på Sjukvårdsdelegation på SKL och vi får bl a en bred föredragning om den satsning vi gör gemensamt i landet kring barn och ungas psykiska hälsa. Det är ett imponerande brett utvecklingsarbete som handlar väldigt mycket om att samverka och samordna alla de resurser vi har i kommuner och landsting. Det är bra att detta är ett prioriterat projekt som också staten bidrar med pengar till. Jag hoppas att detta kan göra att vi blir mycket bättre med förebyggande arbete och att ge de barn och ungdomar som behöver stöd och eller behandling - för det behövs.

Efter nyår kommer en totalundersökning redovisas av alla högstadieungdomars upplevda psykiska hälsa redovisas. Det är första gången en sådan bred undersökning görs. Det ska bli oerhört spännande att se resultatet särskilt som de kommer att gå att bryta ner ända på skolnivå. Det ger oss ett verktyg för att bedriva lokalt utvecklingsarbete och lära av varandra. Samtidigt kan det ju bli tufft om ungdomar på någon skola har särskilt dåliga hälsa. Jag hoppas att detta också blir en valfråga nästa år, dvs att vi från partierna överanstränger oss att presentera förslag och idéer hur vi ska möta dessa ohälsoproblem.

Inga kommentarer: