onsdag, augusti 14, 2013

Jonssons funderingar flyttar!

Sedan våren 2006 har denna blogg varit mitt ställe att uttrycka tankar, reflektioner, angrepp på dumheter och utmana politiska motståndare. Nu flyttar jag till en nybloggplats http://www.christerjonsson.se/
Ny utformning, nya möjligheter och ett bredare anslag - kort skrivet en hel hemsida med blogg! 

Välkommen till nya funderingar på http://www.christerjonsson.se/

tisdag, augusti 13, 2013

Gör om - gör rätt

Samarbetet mellan de olika länstrafikverksamheterna fungerar ganska väl. Men det finns fortfarande områden som inte fungerar särskilt väl och det är framförallt tänket kring pendlig över länsgränser. Där tänker fortfarande de olika länen alldeles för mycket intern, istället för att se helhet. Ett tydligt uttryck för detta är den överenskommelse som finns sedan något år tillbaka om en taxa för resor i sydsverige. Det avtalet innebär att det är alltid dyrare att åka över en länsgräns än motsvarande resa inom ett län. Man har infört en länsgränsavgift! Det är utvecklingshämmande och för gränskommunerna innebär det att det ger människor en orsak att flytta när man börja studera eller arbeta på andra sidan länsgränsen. För en Emmabodabo så betyder det att trots att det är lika långt till Växjö som till Kalmar, så får man betala närmare 40% mer för att åka en månad till Växjö jämfört med att pendla till Kalmar. Det är en orimlig ordning!

torsdag, augusti 08, 2013

Den ojämlika cancervården!

DN debatt idag finns en intressant debattartikel om variationen i tillgång till Onkologer i de olika sjukvårdsregionerna. Den underliggande tesen är att det skapar ojämlik vård och det gör det sannolikt eftersom det i Västra Götaland sannolikt är svårare att få möta en onkolog eftersom det går mer än dubbelt så många cancerpatienter per doktor där än det gör i Stockholm. Men men men jag menar nog att det där är att snarare driva ett intresse än patienternas vårdkvalitet.

Vi har ju sedan 8 år möjlighet att i det som är Öppna jämförelser se utfallet av vården och cancervården är särskilt väl belyst eftersom den sedan ganska länge på flera områden har kvalitetsregister. Om man tittar i sammanställningen från 2012 så kan man ju inte se att skillnader i vårdresultat synes bero tillgång till onkologer. Men det finns förskräckliga skillnader i landet och dessa torde bero på att best practice används inte systematiskt på sjukhusens olika kliniker och  vården är i många fall för utspridd, dvs många kliniker gör för få ingrepp för att man ska få tillräckligt bra kvalitet i behandlingarna. För att ta några exempel:
- Om man får lungcancer, vilket är en väldigt dödlig diagnos bör man bo i Uppsala om man är kvinna för där överlever mer än 54% av de som insjuknar första året medan om man bor i Värmland så är det enbart 38% som överlever. För männen gäller det att bo i Norrbotten eller Halland för där överlever 47 respektive 465 första året medans endast 32% av de som bor i Västerbotten överlever första året.
- Risken för att drabbas av en omoperation vid bröstcancer beroende på komplikation varierar stort mellan landets olika sjukhus. De bästa sjukhusen har knappt några medan de sämsta har en stor andel, ca 8%.
- Tjocktarmscancer är en diagnos som drabbar ganska många och som leder till kirurgiska ingrepp där varierar också fem årsöverlevnaden stort. Om man bor i Kalmar län  lever 67% efter fem år, medans endast 54% i Jämtland.

Dessa variationer måste vi sudda ut de kommande åren, det kommer ställa krav på bättre följsamhet mot de behandlingsriktlinjer som finns, koncentration av ingrepp som görs sällan till färre platser för att öka chansen till goda resultat och vi måste sluta se genom fingrarna med att det finns kliniker som tillåts ha mindre goda resultat år ut och år in. Det borde artikeln i DN handlat om - inte om antalet doktorer för det har sannolikt lågt förklaringsvärde för variationen i vårdresultat!

onsdag, augusti 07, 2013

Krävs åtgärder

I går kväll visades ett inslag på TV4 sydost -  Patient berättelse som handlade om en patient som blivit väldigt illa bemött i den psykiatriska vården. I inslaget spelades det upp en inspelning patienten gjort från när han ringde psykakuten. Det svar han får där är ovärdigt vården och helt oacceptabelt. Jag förutsätter att man från klinikens sida vidtar åtgärder, men jag tror att det är dags för en extern granskning inte av de formella rutinerna utan hur det faktiskt fungerar. Patientberättelserna är nu för många för att de ska kunna negligeras!

tisdag, augusti 06, 2013

Centraliseringen ett fördärv!

Tidningen Barometern har just nu en väldigt intressant och viktigt artikelserie om det faktum att Kalmar län har väldigt höga självmordssiffror och uppenbart inte lyckas i det förebyggande arbetet! Det är får man säga ett sorgligt misslyckande eftersom det finns inga självklara yttre skäl till att det ska vara så här. I dagens tidning lyfter forskaren och tidigare FoU ansvarige inom psykiatriförvaltningen, Kent-Inge Perseius fram det faktum att den allt starkare centraliseringen är ett stort misstag! Tyvärr gör han i sin upprördhet ett väldigt kraftfullt utfall/övertramp mot verksamheten vilket är väldigt olyckligt eftersom det riskerar att skymma hans viktiga erfarenheter och synpunkter.

Jag tror han har helt rätt! Centraliseringen av verksamhet och personal till sjukhusorterna och särskilt till Västervik och Kalmar leder till bristande tillgänglighet för patienter, bristande kunskap om patienternas vardagsmiljö, vilket har betydelse för behandling, och en oförmåga att anpassa verksamhet till lokala förhållanden och möjligheter. Den kamp vi förde i våras för att rädda Nymålenverksamheten utanför Oskarshamn var ett tydligt exempel på denna oförmåga och ointresse för att ta vara på goda lokal lösningar.
För mig framstår det som att det finns en stor risk att centraliseringen leder till mer inläggningar på psykiatriska kliniken och sämre livskvalitet för patienterna. Jag hoppas att de frågor och problem som vi är många som har lyft de senaste åren och som Barometern nu sätter fokus på leder till en självrannsakan - har vi valt rätt väg! Tyvärr kan man inte se något av detta i den kommentar som ansvarigt landstingsråd Linda Fleetwood ger i tidningen?

måndag, augusti 05, 2013

Jämlik vård!

När jag var i Almedalen i somras så var jag bland annat på ett seminarium med forskare som skulle tala om valfrihet och alternativen betydelse i vården för kvalitet och utveckling. Det intressant och lite betänksamma var att man från flera håll odlade föreställningar att det är sedan vi fick LOV som den ojämlikhet vården förstärktes. Men det är inte korrekt!

I internationella studier där man jämför västländer så visar det sig att Sverige sedan mycket lång tid har en sjukvård som ger den med bättre utbildning och högre inkomster bättre vård. Det beror inte på att man betalar för sig utan för att man kan hävda sin rätt, vilket inte alla vill eller kan. Den svenska kulturen med underdånighet inför vården och särskilt doktorn har medfört att den som känner sig i underläge, inte är så välutbildad heller inte vågar driva på eller ställa krav. Det är ett skäl till att vi i Sverige har en mer ojämlikhet vård än andra västländer. Sedan vet vi att behandlingstraditioner och mer eller mindre goda rutiner, följsammes till nationella vårdriktlinjer gör att vården blir olika och ojämlik. Så för mig gör man det alldeles för enkelt för sig när man påstår att patienters utökade rätt att välja och att det finns något riktigt att välja mellan skulle vara orsaken till ojämlik vård, det är snarare så att man har en annan agenda - man tycker inte om alternativ i vården och människors rätt till självbestämmande!

Nu är jag tillbaka...

Efter ett mer än 5 månader långt uppehåll på min blogg avser jag nu att ta mig tillbaka till det regelbundna skrivandet. Det är konstigt hur skrivlusten och disciplinen för detta plötsligt kan ta slut... Så gjorde det i varje fall i våras. Men nu avser jag ta upp tråden igen. Dock är det så att snabba kommentarer och funderingar kommer via mitt twitterkonto: @jonssonchrister där kan ni följa mig oxå!

 

onsdag, mars 06, 2013

vad ska vi göra för ungdomars psykiska hälsa?

Igår presenterade OECD en svidande kritik mot elevhälsan vid våra skolor, om de hade tittat närmare på landstingens sät att arbete med dessa frågor så hade sannolikt kritiken blivit lika skarp. I kalmar län började vi 2006 bygga upp unga vuxna mottagningar för at möta just dessa bekymmer. Tyvärr tappade den rödgröna majoriteten greppet om det så istället för att genomföra det i hela länet så stoppades utvecklingen upp. Just nu låter man mottagningarna krympa bort och samverkan med kommunernas minskar. Allt under ideen att det ska bli bättre när alla utredningar färdiga... Problemet är att man utrett länge nu och lämnat unga i ett vacuum.

 

Kritiken från OECD är en signal om handling både till kommuner och landsting, nu inte vänta och se!

 

Läs DN

 

tisdag, februari 19, 2013

Cancervård på rätt ställe!

Idag har vi varit samlade i Nässjö för att i vår sjukvårdsregion samtala om en av pusselbitarna för att ytterligare förbättra cancervården. Det är viktigt att skriva att i en internationell jämförelse så har vi i Sverige väldigt bra cancervård med fantastiska resultat om vi ser till helheten. Men det betyder inte att det inte kan bli bättre.

Landet är indelat i olika sjukvårdsregioner och var och en av dem har ett regionalt cancercentrum (RCC) och inom ramen för vårt RCC sydost så ska vi försöka utveckla cancervården. Den pusselbit var ägnat oss åt idag är det som på fackspråk kallas nivåstrukturering eller skulle kunna kallaskvalitetsstyrd arbetsfördelning. Bakgrunden är den att vi för olika diagnoser erbjuder behandling på olika sjukhus. Och baserat på forskning och erfarenhet vet vi att t ex den kirurg som ofta och regelbundet får utgföra ett ingrepp blir skickligare. Det vårdlag som utför behandlingen blir också som team skickligare om de får göra ett ingrepp ofta. Då har vi en del diagnoser inom cancer området som inte är jättevanliga och som kanske i vårt sjukvårdsområde utförs på ett hundratal patienter om året eller t o m färre. Sedan sprider vi ut dessa insatser påflera av våra elva sjukhus och det gör att ingen enhet gör ingreppet särskilt ofta. Det kan betyda att kvaliteten i insatsen inte blir så bra som den skulle kunna bli.

Jag tror att den som är patient om hon får välja väljer den enhet som gör flest ingrepp och har mest vana snarare än den enhet som ligger närmast och det menar jag borde styra våra beslut för framtiden. Jag vet att det är svårt att säga till en klinik att nu ska ni inte göra detta längre, men jag är övertygad om att det är nödvändigt om vi ska ta ytterligare kvalitetssteg i cancervården i vår del av landet.

Det som ytterligare talar för att dessa förändringar är nödvändiga är att våra vårdresultat i jämförelse med resten av landet är inte de bästa, vi har en tydlig förbättringspotential och när vi dessutom lätt kan se att vi har ingrepp som utförs på många ställen men på varje ställe i litet antal så är det ock en signal om att vi måste använda oss mer av en kvalitetsstyrd arbetsfördelning i regionen.

Jag hoppas att dagen samtal blir startskottet på en process som gör att vi om några år kan säga då tog vi ytterligare steg för en bättre cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen!

 

måndag, februari 18, 2013

Äntligen ett ideprogram som känns hemma!

Idag har Centerpartiets partistyrelse presenterat förslaget till ideprogram. Det är nästan helt omskrivet och har ett innehåll som jag kan känna mig hemma med och med stolthet säga att jag vill slåss för i den svenska politiska debatten.

 

  1. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår bygga.

    Detta är en beskrivning som jag helt kan ställa mig bakom och som känns väldigt rätt. Den anger en ton för vårt synsätt som jag tycker fångar partiets idé och vision för samhället.

    Läs och begrunda programmet här: http://www.centerpartiet.se/Documents/Id%c3%a9program/Partistyrelsens%20f%c3%b6rslag%20till%20id%c3%a9program%2018%20februari.pd

tisdag, februari 12, 2013

Gott betyg för vårdvalet

Idag har den relativt nyskapade myndigheten för vårdanalys presenterat en viktig rapport om hur vårdvalet fungerar. Förenklat kan man konstatera att den beskriver samma resultat som andra gjort, dvs vi har fått fler vårdcentraler över hela landet. Tillgängligheten till primärvård har ökat och fler kan nu få ett besök i rätt tid.

Det som är intressant med studien är en annan del som inte tidigare redovisats på detta sätt. Det är att det går inte att se några tydliga tecken på undanträngning i vården. Alla patientgrupper, även de med stora vårdbehov, har ökat sina besök hos läkare i primärvården. Och kan därmed få sina behov tillgodosedda. Det känns bra, särskilt med tanke på den debatt som stundtals förts från den röda sidan om att vårdvalet inte ger dem med störst behov den vård man behöver.

Sedan är det intressant att notera att man i analysen kan se hur våra olika ersättningssystem påverkar vårdutbudet och tillgängligheten. Här finns det skäl för oss i landstingen att ytterligare utveckla ersättningarna till vårdcentralerna så att vi ytterligare kan förstärka kvalitet och vård efter behov utan att försämra tillgängligheten.

Sedan är det värt att konstatera att genom att vårdvalet är obligatoriskt i hela landet har vården också blivit mer tillgänglig i hela landet, även om det varierar. Och de som bor i röda landsting har tack vare Alliansregeringen fått en bättre primärvård än de annars skulle haft!

Läs Dagens Medicin, Rapportern, Ekotmåndag, februari 11, 2013

Bilden av KLT

Idag redovisas den årliga kollektivtrafikbarometern som visar hur allmänhet och resenärer i länet uppfattar kollektivtrafiken, hur den fungerar och vilken tillit man har till den. För mig är kollektivtrafiken oerhört viktig och som ledande politiker i länet använder jag den regelbundet. Men de senaste åren har inte varit bra och fortfarande har man inget fungerande biljettsystem, de senaste veckorna har jag löst biljett flera gånger, men inte alla gånger kunnat ta ut den eftersom maskinen som ska leverera den inte fungerar. Så här är det varje dag runt om i länet. Det skadar ekonomin i trafiken och det skadar bilden av en fungerande kollektivtrafik.

När då KLT idag ska informera om resultatet av den senaste undersökningen och skickar ut ett pressmeddelande så framställs det som om utvecklingen gått åt rätt håll, trots att undersökningen visar det motsatta om man ser till helheten. Kundnöjdheten är den lägsta sedan 2008 och betydligt lägre jämfört med resten av landet. De som reser varje dag är lite mer nöjda, men jämfört med de senaste fem åren så är det den näst sämsta siffran. De som reser i tätort eller landsbygd är inte mer nöjda med trafiken utan i jämförelse med åren bakåt mycket mindre nöjda. Kundnöjdheten med KLT som organisation är den lägsta som har redovisats. Om man ser till resalternativen så är det under förra året ännu fler som anser att trafiken inte kan jämföras med att åka bil.

Jag kan fortsätta uppräkningen längre. Men min tes är följande:
1) Korrekt information borde vara vägledande!
2) Ska man ändra bilden och uppfattningen om hur det fungerar så borde man istället erkänna de problem man har, möta medborgarna där de är, istället för att låtsas som om det är ganska ok.

När man dessutom sätter detta i jämförelse med de mål som förvaltningen satt upp för 2013 så framstår det som att man inte har en klar koppling däremellan. Jag önskar inget annat än att 2013 skulle bli ett vändningens år för kollektivtrafiken i länet, särskilt med tanke på de nya stora resurser som vi satsar från skattebetalarna. Men det är just nu svårt att med den redovisade kollektivtrafikbarometern se att det är på väg att hända.

onsdag, februari 06, 2013

Hur arg får man bli?

Idag har vi haft landstingsstyrelse och detta har behandlats både smått och stort. Däribland en första bokslutsrapport som jag skrev om häromdagen. Det som dock skapade adrenalin idag var en debatt om hur vi från landstinget möter sjukvårdsbehovet hos våra medborgare på landsbygden. Vi hade att ta ställning till en skrivelse från pensionärsorganisationerna i Oskarshamn som länge drivit på för att man inte tycker att servicen utanför Oskarshamns tätort är tillräcklig - och jag håller med.

Majoriteten hade skrivit svar ( som nu kommer att avges) som innebär att man erkänner inte behovet eller det problem som pensionärena pekar på och man skyller ifrån sig på hemsjukvårdsväxlingen och vårdvalet. Båda delarna är helt fel. Jag förlorade dock mitt vanligtvis goda humör när det miljöpartistiska landstingsrådet i trängt läge hävdade att vi hade från Allianspartierna varit med och fattat beslut om att stänga alla disktriktssköterskemottagningar och att det var för att de var passé. Då svor jag högt för första gången i styrelsen och citerade CH hermansson...
Skälet - det är osant - Dock visar det hur trängd den röda majoriteten är i debatten. Service på landsbygden kan aldrig bli omodernt och de förändringar som gjorts de senaste åren har försämrat sjukvårdens tillgänglighet - det måste vi göra något åt. Vårt förslag innebär att vi skulle gemensamt med kommunen försöka hitta nya samverkanslösningar och inom landstinget försöka hitta sätt att stimulera användandet av filialer i primärvården. Jag tror nog att vi också skulle kunna överväga att ge ett ägardirektiv till den landstingsdrivna primärvården att man måste hitta sätt att öka sin service och tillgänglighet utanför hälsocentralsorterna. Men detta konstruktiva samtal och arbete säger de röda nej till - man vill inte och som landstingsrådet med ansvar för primärvård sa i slutet på debatten - man tycker inte att detta är prioriterat.

Den som vill få annan ordning måste i nästa val rösta på Centerpartiet eller något annat Alliansparti - så ä det!

Här kan du läsa om vårt förslag i dagens tidningar, Barometern, Nyheterna

tisdag, februari 05, 2013

Är det omodernt med nära vård!?

Under de senaste åren har jag regelbundet tillsammans med mina allianskollegor kritiserat den röda majoriteten för att man centraliserar vård och slår undan benen för smart, nära lösningar som gör att man som patient inte behöver åka så mycket. När det varit som hetast så har det hetat från majoritetens sida att jag är omodern...

För min del är det inte en fråga om modernitet att säkerställa att vård kan se så nära och så enkelt som möjligt för patienterna. Framtiden finns inte i långa resor och låg servicegrad utan tvärtom. Däremot behövs det nya lösningar och mer samverkan.

I morgon när vi har landstingsstyrelse så har de röd en ny chans att visa att man kommit till insikt. Landstingsstyrelsen ska då ge ett svar på skrivelse från pensionärsorganisationerna i Oskarshamn, där de önskar bättre service utanför tätorten. I det svar som majoriteten förberett säger man blankt nej och man vill inte hitta några lösningar. Vi kommer från Alliansen erbjuda Anders Henriksson ett alternativt svar som är positivt och som är konstruktivt. Vi är övertygade om att om vi från politiken vill hitta lösningar så går det, problemet är att de röda vill inte - det är baktåsträveri och omodernt om något!

måndag, februari 04, 2013

Landstingets blandade resultat

Idag presenterade landstinget en bokslutsrapport som visar på ett stort överskott 2012 - det är bra och viktigt! Men det gäller att också se varför det blev bra och vad som skett om inte en del extra händelser inträffat.
1) Landstinget fick, liksom landets övriga landsting och kommuner återbetalning av försäkringspengar, beroende på de låga sjukskrivningstalen.... 80 miljoner
2) skatteintäkter blev långt större än budgeterat  47 miljoner
3) intäkten av kömiljarden blev 2012 49 miljoner, vilket är 23 mer än budgeterat,

Så om alla dessa tre inte inträffat samtidigt så hade det inte blivit något överskott alls!
Dessutom är det så att obalanserna i många av verksamheterna kvarstår med - 92 miljoner för sjukhusen, -18 för KLT, - 13 för psykiatrin. Här finns nu den stora utmaningen att nå¨balans och tyvärr finns det inget i det verksamhetsplaner som så här långt redovisats som talar för att det kommer att ske. Det är oroande! Frågan är ju fortfarande vad Anders Henriksson och den röda majoriteten tänker göra, mer än hoppas på staten och ....

Om jag nu inte enbart ska vifta med orosflaggan... så är det glädjande att nettokostnadsutvecklingen har sjunkit och på jämförbara siffror är så låg som 1,9 % - det är bra!

Här kan ni se lt bokslutsrapport, SR Kalmar

torsdag, januari 31, 2013

Patientmaktsutredningen - ett steg framåt

Idag presenteras en av de viktigaste utredningarna inom välfärdsområdet på flera år. Det är på tiden att vi nu i Sverige får en uppdaterad lagstiftning om patientens makt och rätt. Utredningen betyder att vi flyttar fram möjligheterna för varje patient att själv påverka den vård man behöver utan att vi lämnar det grundläggande förhållningssättet att behovet ska styra. Jag tycker det är bra att patienterna t ex ska få rätt att välja vårdgivare oavsett landstingsgränser och avtal mellan landsting. Det kommer säkert bli en intressant diskussion framöver, men för mig som Centerpartist känns det rätt att systematiskt öka patienternas valfrihet och självbestämmande - hoppas nu att socialdemokrater och andra systemkramare vågar släppa greppet om landstingens makt!

 

Här kan man ladda ner utredningen: http://regeringen.se/content/1/c6/20/82/27/df7bb573.pdf

 

torsdag, januari 24, 2013

dra inte isär länet!

De senaste månaderna har olika händelser och handlingar gjort att jag är väldigt oroade över de tendenser som finns som kan dra isär länet i en tid när vi behöver varandra mer än någonsin!. I somras tog KF i Västervik beslut om att utreda länstillhörighet, ett liknande beslut har strax före jul tagits i Vimmerby KF. Samtidigt förs diskussioner i södra länet om storkommun, som väcker många frågor och splittring mellan partier och kommuner. En annan händelse är trafikverkets utspel igår om att man nu avser att ställa Västervik och Oskarshamn mot varandra för en kamp om vem som ska få bli sydhamnen för Gotlandstrafiken, en kamp som redan skapar bekymmer.

Vi har politiskt i länet varit eniga om att länets utveckling kräver att vi är med och skapar en större region, på vägen dit oavsett om det blir en sydregion eller något annat så kan vi inte ha ett vacum där inget sker och där vi tillåter olika intressen dra isär länet och göra att vi blir försvagade i arbetet med en större region men också i kapacitet att driva utvecklingsfrågor.

Därför krävs det nu ledarskap från länets regionala aktörer - landstinget och regionförbundet, men också länsstyrelsen. Men det krävs också politiskt ledarskap i våra kommuner, länets kommunstyrelseordförande måste se sitt ansvar för helheten och inse att en kortsikt retorisk vinst på hemmaplan kan undergräva den egna kommunen utvecklingsmöjligheter framöver. Hur ska vi kunna prioritera och besluta om gemensamma resurser för utveckling och satsningar i en annan kommun om vi inte vä'ger av våra lokalpatriotiska intressen mot helheten och det längre perspektivet? Sanningen minut för ledarskap närmar sig, klarar vi att hålla ihop när det finns krafter och intressen som lockar till att dra isär länet?

Läs SR Kalmar, Nyheterna, VT!

onsdag, januari 23, 2013

Rökningens farsot - 2% i mörbylånga - närmare 25 % i Borgholm

Idag på landstingsstyrelsens arbetsutskott har vi fått en redovisning av folktandvårdens arbete (tobaksfritt duo) med att hålla ungdomar bort från tobak! Det finns nu i hela länet och är inriktat mot högstadieungdomar! I de kommuner där de bedrivits en längre tid är det framgångångsrikt - dvs färre högstadieungdomar börjar använda tobak. Men i samband med redovisning så visade man också statistik från länet. Den kommun som har lägst andel rökande bland högstadieungdomar - åk 9 är Mörbylånga som 2012 hade 2,3 % som röker, medan i grannkommunen Borgholm har närmare 25% i samma ålder som gör det! Det är en helt absurd skillnad. Men skälet till att Mörbylånga har så låga siffror är att man där sedan mer än 20 år tillbaka från kommunens sida, främst genom skolan - tillsammans med många andra aktörer driver ett medvetet arbete. Det är uppenbart framgångsrikt. Och det lovar gott för att folktandvårdens satsning också över tid kan bli framgångsrikt - men undran är varför är det så få kommuner som medvetet bedriver detta folkhälsoarbete, inom skolans ram har man trots allt ett tydlig hälsoansvar! Mörbylånga borde utmana övriga kommuner i länet - för att få igång en process!

tisdag, januari 22, 2013

färdtjänsten en fråga även i år!

Det är med sorg jag läser artikeln i Vimmerbytidning om Margareta 83 år från järnforsen. Som själv uppfattar det som att hon som gammal har inget värde och därför blir dåligt bemött och ej förstådd av landstingets verksamhet - KLT. Om artikeln är rätt så har man dessutom från KLT höjt ribban ytterligare för att man som medborgare ska kunna få färdtjänsttillstånd, vilket är besynnerligt eftersom vi redan i kalmar län är snålast i landet med att bevilja människor denna hjälp. Artikeln om Margareta illustrerar att även 2013 kommer bli ett år då vi måste försöka rubba den röda majoritetens hårdföa hållning när det gäller sjukresor och färdtjänst. Landstinget uppfyller inte lagens idé om att färdtjänst ska vara en hjälp, den har bara en idé, till så få som det bara är möjligt - jag fattar inte hur socialdemokraterna i länet kan acceptera den hållning!

onsdag, januari 16, 2013

Oskarshamn är bäst!

Idag har Dagens Medicin publicerat rankinglistor över landets bästa sjukhus i tre olika klasser. Oskarshamns sjukhus är bäst bland de mindre sjukhusen i landet. Särskilt roligt är det att man lyfts fram som ett sjukhus med hög medicinsk kvalitet! Det ä resultatet av ett mångårigt arbete av medarbetarna på sjukhuset och jag antar att det är Ortopedin som särskilt bidrar till detta resultat! Detta utmanar våra två övriga sjukhus. Men det visar också att ett litet sjukhus kan bli väldigt bra på det man gör och stå sig gott i jämförelser!Så grattis Oskarshamns sjukhus - fortsätt det goda jobbet!

Läs Barometern, Radio Kalmar

måndag, januari 14, 2013

Vilket är vär(S)t, att ha ett id'eprogram som är omodernt?

De senaste veckorna har debatten gått hög om Centerpartiets förslag till ideprogram samtidigt har Socialdemokraternas motsvarighet varit ute på remiss. Dagens opinion ( http://www.dagensopinion.se/socialdemokraternas-nya-partiprogram-anses-omodernt ) publicerade i helgen en liten översikt över de kommentarer som kommit in, och de är inte nådiga...

"Programmet ska självklart bygga på våra grundläggande värderingar, men det måste samtidigt vara modernt, språket och anslaget ska spegla både den tid vi lever i och det arbete som partiet som helhet har gjort när det gäller 'Socialdemokraterna – Framtidspartiet'.”

Eller som ett annat distrikt skriver:

"Vi vill att partiprogrammet ska kunna användas som ett relevant underlag för det politiska utvecklingsarbetet på alla nivåer i partiet, men då krävs att det är mer lättillgängligt och känns både konkret, framåtsyftande och modernt."

 

 

Jag måste nog säga att om jag var partiledning för socialdemokraterna så skulle jag var mycket bekymrad över denna typ av remissvar, särskilt som de föregåtts av en närmast försumbar debatt ute i landet och i nationella media. Att få sitt partiprogram betraktat internt som omodernt måste nog ses som ett svårslaget rekord i att ha blivit Sveriges konservativa parti!

I det ljuset tror jag nog att Centerpartiet har bättre förutsättningar trots all debatt, eller kanske tack vare den och kommer ut med ett modernt,framtidsinriktat ideprogram som ger kraft för framtiden !

 

Olika skatter ingen väg framåt!

I fredags/lördags publicerade jag tillsammans med Hans Dalgren nedanstående debattartikel på Svd Brännpunkt, ett inlägg i den pågående idedebatten!Förslaget till nytt idéprogram för centerpartiet har den senaste tiden debatterats intensivt och särskilt då en del av de mer udda förslagen. Vi menar dock att den debatten delvis skymmer en betydligt mer angelägen diskussion att föra. I idéprogrammet lyfter man fram betydelsen av decentralisering och att ge varje medborgare mer självbestämmande och också stärka beslutsmakten lokalt och regionalt. Det är bra! Men det finns ett bekymmer och det är när man sedan säger att det ska ske utifrån federalismens principer och att man därför vill skapa möjlighet för regional lagstiftning och rätt för regioner att i praktiken etablera egna skattebaser. Nationen ska med det synsättet inte garantera likvärdigheten i landet utan de regionala förutsättningarna ska få slå igenom. Vi tror att det är fel väg att gå!
På samma sätt som vi som samhälle har ett ansvar för att när vi var och en drabbas av bekymmer ska ha rätt till gemensamt finansierad välfärd, så menar vi att den principen också gäller mellan starka och svaga regioner i landet. Vilket är något som centerpartiet hårt drivit i alla år exempelvis genom aktivt arbete för den sk kommunala skatteutjämningen. Om man fullföljer förslaget från programgruppen så leder det i förlängningen till att förutsättningarna för en skatteutjämning försvinner och därmed som vi ser det likvärdiga förutsättningar i landet.
När väljare tillfrågas om vilken fråga i politiken som de tycker är viktigast hamnar oftast välfärden på första plats. Detta avspeglas inte såsom det behöver i förslaget till idéprogram. Vi är övertygade om att Centerpartiet som vill skapa förutsättningar för rätten att bo och leva i hela landet ska vara de första försvararna för rätten till likvärdig välfärd i hela landet och det måste vara styrande för hur vi vill arbeta med decentralisering av beslut i framtiden. Vårt fokus för decentralisering bör därför vara mindre detaljregleringar av olika samhällsområden och genomdrivandet av en regionalisering av Sverige vilket idagsläget i praktiken förhindras av Moderaterna.
Välfärden står inför stora utmaningar, som har utretts i omgångar men utan konkreta politiska förslag på lösningar. Något som dock Centerpartiets välfärdsgrupp har i uppdrag att lämna förslag på och dessa skall presenteras inom kort. De som drabbas hårdast av en välfärd som inte är finansierad fullt ut är förstås de som är i störst behov av dess resurser.
I förhållande till de flesta andra länder, har Sverige ett gynnsamt läge. Ökningen av antalet äldre är inte lika snabb även om den kommer att få stora effekter även hos oss. I dag går det tre människor i yrkesverksam ålder på en pensionär. År 2025 räknar vi med att förhållandet är två till ett. Det är dock stora regional skillnader mellan landsbygd och stad. Till landsbygdens klara nackdel. I idéprogrammet finns en diskussion om regionala skattebaser vilket vi menar skulle utmana vår förmåga att ge vård efter behov och därmed en radikal utmaning för att skapa likvärdighet. Vi menar därför att dessa skrivningar inte svarar upp emot de utmaningar som välfärden står inför..
Centerpartiets linje för framtiden bör vara rätten till likvärdig kvalitet på välfärd i hela landet en federalisering och regionalisering av skattebaser skulle underminera den rätten därför bör dessa förslag avisas. Istället behöver vi förstärka skrivningarna om välfärdens betydelse och kvalitet liksom utmaningen att gemensamt finansiera den för framtiden!

onsdag, januari 09, 2013

Sparande en del av en hållbar ekonomi

Debatten om idéprogrammet sprudlar vidare och det har gjorts många goda inspel och markeringar de senaste dagarna och idag. Särskilt bra har det varit att läsa Anna-Karin Hatts inlägg liksom Annies markeringar via tidningsintervjuer idag.

Jag skulle vilja lyfta in en delvis ny fråga i debatten. Det finns i programmet en diskussion om ekonomisk utveckling och att bl a att vi måste finna nya vägar för mäta en hållbar utveckling, inte enbart BNP utveckling rakt av. Andra delar i den ekonomiska diskussionen är betydelsen av fungerande marknader och möjligheter för företag att utvecklas. För oss som individer finns en diskussion om det man i programmet benämner plattare skatt. Jag  tror för min del att man snarare borde säga att vi vill se skatt efter bärkraft, men också ett skattesystem som uppmuntrar till studieinvesteringar och arbete och risktagande. En del i detta är också möjligheter för medborgarna att bygga en egen buffert och en egen trygghet där man inte är lika utlämnad till enbart offentliga system. Man behöver ett eget sparande! Jag menar också att den tillväxt vi haft under många år har bygg på en utveckling av en kreditekonomi och det har i många fall varit av godo för att skapa resurser för utveckling. Men för den fortsatta utvecklingen av ekonomin mot större hållbarhet tror jag att vi måste också utveckla sparande för att sedan investera. Därför tror jag att en del av Centerpartiets nya program bör vara ett resonemang om hur vi delvis byter fot i den nationella ekonomin som inte enbart är kreditdriven. En anna del är att vi menar att den enskilde och hens familj ska kunna bygga upp en egen trygghet som både kan användas som trygghet för att komplettera de gemensamma systemen men också för att ha eget handlingsutrymme och gör en egen omställning i livet. På 90-talet var det en politisk diskussion om att varje familj borde ha en årsinkomst sparad. Det kanske är orealistiskt för väldigt många, men jag tror att vi som parti borde sätta tryck i diskussionen - hur ska familjer och enskilda kunna skapa sig en egen buffert för vi tycker att det är en viktig del för möjligheten att fatta egna beslut!. För in ett avsnitt om sparandet för en hållbar ekonomi!

Ett misslyckande för folkhälsan

Ekot redovisar idag hur ökningen av antalet sk gastric-bypass operationer har ökat bland yngre de senaste 10 åren. Låt mig först säga att jag tycker det är bra att det finns en åtgärd att vidta men i samma stund måste jag erkänna att det är ett misslyckande för oss som samhälle med ett stort föräldraansvar, för skola och hälso-sjukvård att våra ungdomar kan utveckla sådan fetma att man redan i tidiga år måste göra en så livspåverkande operation som gastric - bypass. Det är ett uttryck för att vårt förebyggande arbete inte räcker till trots alla kunskaper vi har! Jag läste under senhösten en bok benämnd "ett sötare blod" - mycket läsvärd, men den sätter ju fingret på att vi har kunskap, frågan är om vi använder den?

Det är nu dags att på allvar ändå göra något så att vi slipper denna fortsatta utveckling. Inför i alla grundskolor fysisk aktivitet varje dag, i enlighet med de evidensbaserade erfarenheterna från Bunkeflo projektet. Arbeta i varje kommun med föräldrastöd så att fler har en rimlig chans att byta spår på kosten innan det blivit en praktisk omöjlighet. Från landstingets sida borde vi nu fundera på om det inte av samma skäl som vi nu driver projekt för att motverka rökning runt om i länet borde fundera på mer tydliga satsningar på matfrågorna. Annars får vi fortsätta att öka antalet sk fetma operationer - det är både dyrare och framförallt sämre för våra medborgare!

måndag, januari 07, 2013

På frukten känner man trädet!

Sedan jag senast skrev före jul har debatten om Centerpartiets ideprogram sprakat, högt och lågt har blandats och det är bra med en öppen demokratiska process. Jag ska försöka bidra till debatten idag och kanske framöver med funderingar kring några saker som jag tror är särdeles viktiga.

"På frukten känner man trädet" är ett citat som jag tror är användbart för att konstruktivt granska förslaget till idéprogram. Det är ju så, vilket rört upp debatten, att förslaget innehåller ett antal konkreta ställningstaganden som jag i flera fall inte delar och då kunde man ju tänka sig att om man bara ändrar dessa så är allt frid och fröjd. Men så menar jag att det inte är. Ställningstagandena är i många fall logiska utifrån de värderingar och principiella grundläggande ställningstaganden som förslaget innehåller inledningsvis. Det betyder att om man enbart stryker ett antal ståndpunkter så ändras inte de ställningstaganden som gjorde dem möjliga. Därför behöver en revidering av förslaget ändra i premisserna.

En grundläggande fråga i detta är synen på samhället och dess olika beståndsdelar. Centerpartiet har alltid varit kritisk mot överheten oavsett om det är kapitalet eller makten företrädda av storskalig socialdemokrati. Men vi har å andra sidan alltid stått upp för en solidaritet och rättvisa som garanteras genom gemensamma åtaganden. Det är inte utan skäl Centerpartiet var det drivande partiet bakom det generella barnbidraget när det infördes på 40-talet. Vi har därför inte haft den grundläggande synen att det är fel att lösa saker på politisk väg, eller att gemensamma samhälleliga lösningar är av ondo, vilket förslaget till ideprogram andas eller uttrycker. Och det är bland annat det som gör det möjligt att komma till slutsatsen att man inte ska ha generella arbetsmarknadslagar eller att vi gemensamt ska stå för grundläggande trygghet, men egentligen inte något mer. Eller att eftersom vi inte ska stå upp för det gemensamma välfärdssamhället så kan vi driva i botten frågan om fri invandring. Något jag principiellt inte har något emot, men inte kan se förenas med en välfärdsstat eller med en arbetsmarknad med grundläggande regler i gripbar framtid. Därför måste den principiella frågan hanteras på ett annat sätt.

Jag tror att det behöver föras in ett avsnitt som handlar om vår syn på samhällets roll, som beskriver avvägningarna mellan individuella lösningar och gemensamma lösningar som är politiskt grundade.  Jag är övertygad om att om den hållbarhets idé som finns i programmet ska fungera så krävs inte mindre utan i flera fall mer gemensamma lösningar och tyvärr ibland regelverk. Jag är för ett synsätt där vi gemensamt och solidariskt markerar att vi ska som samhälle ska fungera kompensatoriskt för våra barn, vi ska säkerställa jämlik tillgång till välfärd i hela landet inte bara grundläggande trygghet. Vårt politiska projekt måste ju till skillnad från Sossar och även Moderater vara att vi tror på gemensam finansiering men individuella lösningar med stort självbestämmande för den enskilde. Det är ju det som är den geniala lösningen med LoV och som fångar båda perspektiven.

Den omarbetning som nu ska ske måste leda till att delvis andra frukter växer fram och jag tror att de mer handlar om det hållbara samhället i alla dess dimensioner och vad det betyder för utvecklingen av Sverige! Då behöver också vår syn på det gemensamma förändras!

Läs gärna Kerstin Lundgrens inlägg!