måndag, juli 11, 2011

Vila!

Så ska jag nu ta lite ledigt och det blir inte så ofta jag kommer skriva kommande veckor. Men tills vi hörs igen - ha en god sommar!

söndag, juli 10, 2011

SD odlar de bruna rötterna

Jag lyssnade idag till Jimmie Åkessons premiärtal i Almedalen. Att det var en stor sak för honom och hans parti var han väldigt ärlig med. En stor del av sitt tal ägnade han åt det politiska spelet som varit och som han hoppas komma skall, men på slutet slog han an en ideologisk ton som fick mig att rysa. Det var när han talade om folkhemmet som förötts och att återskapa det svenska folkhemmet på basis av den nationella samhörigheten och gemenskapen. Underförstått en samhörighet som den som inte är född i Sverige inte kan dela utan det r ut på att odla och förgylla det nationalromantiska folkhemmet Sverige.

Retoriken om landet som en familj som alla ska tas om hand i är förförande, men byggd på en förfärande grundide om folket som en enhet. Här kommer det bruna, fascistiska arvet i dagen eftersom detta bygger på föreställningarna om det sammanhållna folkgemenskapen som inte ska delas upp i partier eller grupperingar. Inte för att SDs partiledare uttryckte det likadant, men i valrörelsen formulerade deras kusinparti Svenskarnas parti, som att olika partier och åsikter delar folkgemenskapen och skapar skillnader i det sammanhållna folket, därför var deras mål att ena folket i ett parti. JÅ tycker nog inte så här, men idearvet är detsamma.

Två slutsatser drar jag, det var underbart att både Maud O och Jan B med så stor tydlighet markerade en helt annan väg för framtida välfärd, det var invandring och tillväxt i Sverige med hjälp av nya invånare inte genom att stänga gränser och stänga inne. Det är en helt annan väg än den SD förespråkar.
Den andra slutsatsen är att om S och MP tillsammans med SD röstar ner regeringen i avgörande frågor, tar på sig ett stort ansvar för att legitimera SD. Det vore en oklok politisk insats!

Läs DN, Aftonbladet, Expressen

fredag, juli 08, 2011

Det krävs mod, det krävs Maud

Igår kväll talade Maud för sista gången i Almedalen, det var ett avskedstal av rang och som DN konstaterar med en kraft som om hon vara på väg att starta om igen!

Nybyggarlandet Sverige är det begrepp Maud och Centerpartiet myntat under den förnyelse ro ess som nu drivs i partiet. Det var en stor poäng att lyfta fram hur ofta vi i debatten och i våra vardagliga samtal slarvar med orden och förknippar våra invandrare med negativa begrepp men nästan aldrig med positiva trots att det skulle kunna vara lika relevant. Det är invandrare som står för en stor del av personalen i välfärdens olika grenar och utan invandring skulle Sverige krympa, både i antal, men framförallt i utvecklingsförmåga och energi. Det var underbart att Maud lyfte fram detta i sitt sista stora publika tal, det är något för partiet att gå vidare med!

Men Maud har stått för mod och ibland har modet varit så inopportunt så att mod har stavats Maud. Ett sådant exempel var när hon, när alla andra ville spendera pengar på Saab, formulerade sig tydligt med att man ska vara försiktig med skattebetalarnas pengar. När hon påminde om det igår kväll fick hon kvällens för att inte skriva veckans varmaste och längsta applåd. Det var inte en applåd för en retorisk finess det var en applåd för en viktig politisk insats!

Det återstår tre talare i Almedalen, men jag tror faktiskt de alla tre får svårt att nå Mauds energi, engagemang och kraft i sina tal - Maud blev igår årets Almedalsregent!

Läs Expressen och Dn

torsdag, juli 07, 2011

Vårdval i glesbygd

Så har vi då presenterat vår ideskiss till vårdval i glesbygd på seminarie i Almedalen. Succé får man nog säga, många positiva ord om upplägget och många deltagare i seminariet. Men vad var det vi presenterade. Jo det var följande:


• Inför ett smalt basuppdrag – med möjlighet att växa in i ett bredare uppdrag - kanske basen ska vara en doktor och en eller två sköterskor.
• Skapa ett uppdrag som tillsammans med ersättningsmodell uppmuntrar till att bredda uppdraget i takt med att en etablering stabiliseras
• Lägg till delar i ersättningsmodellen som går att påverka utifrån de lokala behoven i glesbygd
• Tillåt tilldelning av passiva listan – detta är ett sätt att få fler etableringar i glesbygd
• Utveckla samverkan landsting och deras vårdval med LOV i kommunen– fler entreprenörer får fler ben att stå på i sjukvården
 
Bakgrunden till vårt förslag är att särskilt Norrlandslandstingen format sitt vårdval så att det inte passar glesbygd, och inte löser de problem man har med brister i läkarkontinuitet, mycket hyrläkare etc. Vi menar att man måste omforma vårdvalet så att det löser de problem man har i respektive landsting och så att patienterna får höjd kvalitet och bättre kontinuitet. Nu riskerar vi få en situation att medborgarna i norr får sämre vård beroende på politiskt - ideologisk dogmatism hos de röda partierna, det är inte acceptabelt.

Jag hoppas man kommer lyssna och bli mer pragmatiska!

Dagens medicin skriver om vårt förslag idag.

onsdag, juli 06, 2011

Läkarförbundet och vårdgarantin?

Jag har i eftermiddag varit på ett seminarium anordnat av läkarförbundet. Temat var vårdgarantin och den förändring av vårdgarantin som läkarförbundet lanserat. Jag lyssnade på Läkarförbundets ordförande och bakom alla vackra ord om att det borde gå snabbare och att vårdgarantin ska omfatta hela vårdkedjan så kokar det ner till att något helt annat - man vill inte ha någon vårdgaranti för patienten som ställer tidskrav på deras medlemmar. Man vill i stället minska förändringstrycket på vården och doktorerna. För när man beskriver vårdgarantin talar man om att det behövs nya prioriteringar - läs begränsningar för vården och försöker ge sken av att den nuvarande vårdgarantin inte omfattas av riksdagens prioriteringsbeslut, det gör den!

Vårdgarantin har inte undanröjt de medicinska prioriteringar som varje doktor ska göra när man får en patient framför sig. Men när doktorn anser att det behövs besök hos en annan specialist eller att en behandling ska ges - då har patienten rätt till att få den inom en rimlig tid. Hur den ska se ut föreskriver inte garantin. Men detta krav har skapat ett förändringstryck i vården. Vi behöver få ordning på vårdkedjor och vårdplanering! Jag tror att den debatt som nu Läkarförbundet dragit igång egentligen handlar om att en del av förbundets medlemmar tycker det är besvärligt och då som facklig organisation försöker man påverka detta. Man har då valt att tala om undanträngningseffekter som ännu ingen funnit och genom att retoriskt tala om något annat - en utvecklad vårdgaranti - snyggt försök men det duger inte! Förändringstrycket behövs, för att ge vård i tid och för att vi ska använda våra vårdresurser på bästa sätt, men det betyder att invanda arbetsmönster måste ändras!

För min egen del ser jag ett nästa steg i vårdgarantin som inkluderar röntgen, och andra typer av undersökningar på väg fram mot ett behandlingsbeslut och att vårdgarantin därmed omfattar hela vårdkedjan - det är nästa steg!

tisdag, juli 05, 2011

Mot almedalen och ett annat vårdval...

Idag bär det av till Visby och Almedalen, ska bli kul. Almedalsveckan är ett fantastiskt demokratiskt torg med stor möjligheter att nätverks, samtala, lära nytt och delta i intressanta debatter.

I år ska jag bl à medverka i ett seminarium om hur vi kan utveckla vårdvalet så att det även skapar bättre vård i landets glesare delar. Vi har skapat en ideskiss för vårdval i glesbygd och den huvudprincip vi lanserar är att man måste forma uppdraget så att det som en start man kan vara smalare och sedan kan man bygga på en verksamhet. I allt för många landsting har man valt ett stort och brett uppdrag, det gör att ingen vågar starta nytt eftersom det ställer så stora krav på många patienter från dag ett. Detta har medfört att framförallt landstingen i norr inte fått knappt några nya aktörer och man har inte skapat förutsättningar för mindre enheter på mindre orter. Det gör att medborgarna i t ex Norrland inte fått några valmöjligheter och fortfarande lever med hyrläkarparad. Ska bli intressant att höra vilka reaktioner vi får på vår ide!

fredag, juli 01, 2011

Inte överraskande besked om tågen!

Idag har Trafikverket redovisat en analys av de brister som finns i det svenska tågsystemet. Det är en ny genomgång, som kommer till samma slutsats som även tidigare rapporter från bl a Banverket redovisat. Tyvärr illustrerar det att trots Alliansregeringens stora extra satsningar på infrastruktur så är det mycket långt kvar till att det underhållsunderskott som tidigare s regeringar skapat blir avhjälpt.

Rapportens innehåll är ej heller överraskande för oss som åker tåg regelbundet, utan förklarar varför vi så ofta kommer fram senare än vad tidtabellen anger. För regeringen är det viktigt att man nu tar rapporten på allvar och med det förbättrade ekonomiska läge Sverige har, använder det till att på allvar försöka komma ifatt med järnvägens underhåll! Frågan har stor regional betydelse, men den har också stor betydelse för framtida ekonomisk tillväxt och klimatpolitiken. Jag hoppas att mina Centerkamrater i regeringen gör detta till en prioriterad fråga inför höstens budgetförhandlingar även om vi inte har kvar ministeruppdraget för infrastrukturen!

Läs DN, Barometern, SvD 

krävande uppdrag

Idag har Inger Rydbrink ks ordförande i Nybro meddelat att hon slutar. Orsaken är att hon upplever uppdraget som KS ordförande som för brett och som hon själv säger för djupt. Jag har bara några gånger mött Inger och har ingen bestämd åsikt om hur hon klarat sitt uppdrag, men det kan konstateras att hon lyckades väl i valet. Men hennes avgång väcker ändå frågor om arbetssituationen för heltidsförtroendevalda i mindre kommuner. Komplexiteten i uppdragen ökar alltmer, men samtidigt kvarstår medborgarnas förväntan, ibland krav, på att ks ordförande ska ha full koll på alla detaljer - det är i längden en omöjlig kombination. Det måste vara så att man som ks ordförande kan ha rätt att lämna detaljer till tjänstemän på många områden, men jag tror tyvärr att man då har svårare att få respekt i det politiska systemet. Risken att bränna ut sig är stor, för ngt år sedan fick Lisbeth Lennartsson ks ordförande i Borgholm ta en paus för att komma ifatt. Jag tror tyvärr att detta är ett tidens tecken och bör föranleda att både i de kommunala organisationerna och i de politiska partierna bör föras en diskussion om hur uppdragen ska hållas rimliga. För det kan inte vara så att vi vill ha ledande politiker på lokal nivå som får offra allt annat i livet eller som har orimliga krav på att greppa alla frågor. Ingers avgång är ett varningstecken - hoppas att hon själv nu får hälsa och sömnen tillbaka.

Läs Barometern och Östran