onsdag, oktober 28, 2009

länet straffas för dåligt vägunderhåll

Idag kom så det slutliga beviset för att Vägverkets dåliga vägunderhåll slår mot länet. Både på SR Kalmar och i Barometern kan man läsa om hur hastigheterna på många av länets vägar sänks. Det är en vägsträcka som höjs i övrigt är det bara sänkningar. det är för bedrövligt och drabbat alla dem som pendlar i länet och som inte kan använda kollektivtrafiken.

Det finns bara en väg vidare - bättre underhåll och bättre vägar så att hastigheten kan återställas!

Inga kommentarer: