tisdag, juni 30, 2009

längtan efter den enkla lösningen

Har idag varit på två seminarier som på olika sätt handlat om hur sjukvården fungerar och hur den styrs. Genomgående är dels att man tror att det finns enkla lösningar såsom att staten ska sköta det eller att försäkringsbolag ska klara det. Det andra är att man har en tilltro till en stark kraft - ofta staten - som ska peka med hela hande och sedan blir det så.

Det är mer än lovligt naivt och okunnigt. Sjukvård är en av de mest komplaxa system som vi människor driver. Där finns många olika starka krafter, med professionen som en av de mest kraftfulla. Att tro att professionen skulle förändra sitt beteende enbart beroende på ändrad finansiering är korkat.

Samtidigt visar de olika debatterna att vi som arbetar med sjukvårdssystemet har ett stort ansvar att än mer delta i debatten, men också att än mer skärpa vårt arbete för att göra vården tillgänglig och höja kvaliteten. Man kan inte säga att vi som arbetar i landstingen sköter oss när vi inte har bättre styrning än att kostnaderna för vårdinsatser kan variera oerhört mella olika landsting. Typ att man på Sundsvalls sjukhus har ungefär 1000 mer anställda för att göra samma produktion som vi gör på länssjukhuset i Kalmar. Då har vi ett slöseri som måste bekämpas. Men med de olika landstingen har vi också en dynamik för utveckling av vården som gör att svensk sjukvård är i världsklass, även om vi också har brister och bekymmer.

frukost om döden

Jag tillbringar morgonen på ett seminarium som Ersta diakoni anordnar om palliativ vård och döden. Det blir ett intressant samtal om vårdformer och hur vi hanterar döden. Men eftersom det bara är nationella politiker i panelen så halkar man som vanligt in i diskussionen om att det måste vara landstingen som är problemet.... Det finns i alla sådana här diskussioner en väldigt naiv inställning till hur beslut kan bli genomförda. Man underskattar den tid det tar att i sjukvården få genomslag för förändring, den tid det tar att ta fram resurser till nya verksamheter i konkurrens med annat som också är högt prioriterat. Dessutom underskattas professionens betydelse, vad den driver och vilka attityder den har. Dessutom är det lite kul att konstatera att de områden staten själv har ansvar för så är ojämlikheten monumental på många områden, exempelvis sjukförsäkringen. Men det illustrerar det faktum att förändring och kvalitetssäkring i komplexa organisationer tar tid och det måste man våga se och tala om.


Men den kanske viktigaste frågan blir samtalet om läkarassisterat självmord. Anders milton berättar att i Holland där detta är tillåtet och där grundkravet är att man ska begära det själv, så visar det sig att i praktiken blir det så att bara i 2/3 av fallen så är det verkligen så. Det betyder att man självmördar 1000 personer som inte själva kunde eller fick uttala sig om att man vill avsluta sitt liv. Det illustrerar det sluttande plan som man skapar om man öppnar för läkarassisterade självmord. Jag är övertygad om att vi inte ska öppna för detta utan vi ska hålla kvar vid läkaretiken om att rädda och vårda.

Offensiv Björklund

Igår kväll var det Jan Björklunds tur i Almedalen. Det var väldigt mycket folk på plats, men det var ingen jättestark stämning. Jag tror det beror på att han höll förvisso ett bra tal, men Björklund bryr sig inte om att knyta an till publiken, någon av hans medarbetare borde ge honom tips om hur man gör en avslutning av ett tal.... Hans inledning var kraftfull om den iranska diktaturen - väldigt bra! Och hans utpekande av olika reformområden var bra. Särskilt bra känns det att folkpartiet nu ansluter sig till vår idé om ungdomsavtal. Folkpartiets lösning kallas lärlinganställning, men liknar mycket det förslag som vi från C lanserade i valrörelsen 2006. Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas och nu finns det två partier som har likartade förslag, det borde förlösa regeringen att göra något. Så Maud och Jan ta kampen med Fredrik så att ungdomsdiskrimineringen i Sverige kan brytas.

måndag, juni 29, 2009

1 miljon elbilar?

Har i eftermiddag varit på ett intressant seminarium om elbilar och när de kan bli något som den vanlige konsumenten kan köpa. I det avsnittet var seminariet deprimerande. Samfällt oavsett moderat eller miljöpartist, oiika delar av industrin tror ingen på att laddbara elbilar blir någon viktig del av marknade förrän etfer 2015 och på allvar först 2020.

Förvisso börjar det nu visas upp fler och fler modeller, men inga är i fullskalig produktion, kostnaderna för dem är alldeles för höga fortfarande även om de är billigare att köra.

Samtidigt var det positiva att både på seminariet och runt om Sigyn där seminariet hälls visades upp modeller som entreprenörer av olika bakgrund tagit fram. Man har byggt om existerande bensin bilar till elbil och i många fall med väldigt gott resultat. Här finns en nybbygaranda som är väldigt spännande, dock kommer det ta ett bra tag innan vi konsumenter på allvar kommer att börja köra elbil - tyvärr. Vi får så längte leta efter andra miljöbilar som är levbara. Där måste vi nog ännu mer tittat efter bränsleeffektiva bilar oavsett bränsel. Etanolbilarna har här en jätteutmaning om de inte enbart ska bli en kortvarig företeelse. Vi måste från de offentliga fundera på hur vi stimulerar rätt utveckling utan att låsa den vid en given teknik, det är särskilt viktigt eftersom vi inte ännu vet vad som bär för framtiden och därför bör stimulera mångfald.

Nu ska jag lyssna på Jan Björklund, blir intressant att se om han i år håller ett nytt tal eller om han även denna gång recyclar som han gjorde förra året. Han har ju en opnionsframgång att vårda, ska bli spännande att se hur han väljer att göra det.

Tillbaka efter en vecka och nu i Almedalen

Ja det har inte blivit mycket skrivet de senaste dagarna, det beror på att jag firat födelsdag och jobbat intensivt. Men nu är detta över, kalaset vart jättetrevligt och jag vill rikta ett stort tack till alla som bidrog till så härliga dagar.

De kommande dagarna kommer jag skriva från Almedalen - ska bli spännande!

DN har rätt...

För en vecka sedan debatterades frågan om Emmaboda kommun ska ta över ansvaret för Kosta Bodas glassamlingar. Jag var väldigt tydlig i den debatten om att vi som kommunala företrädare ska inte ta över företagets ansvar. Om någon sviker sitt ansvar är det företaget med Torsten Jansson i spetsen som säljer företagets unika historia. Tyvärr lyssnade inte den socialdemokratiska ledningen utan genomdrev beslutet. Emmaboda kommun ska nu bli glasmuseum operatör. Det kommer att kosta stora pengar och är att ta på sig ett ansvar som vi inte har.

I helgen invigdes Kosta Art Hotel och DN recenserar hotellet såsom konstverk.... Väldigt intressant. I artikeln gör man en väldigt bra reflektion - varför säljer företaget sin glashistoria när man nu bygger en ny miljö där gammalt och nytt kunde mötts och skapat en spännande dynamik. DNs resonemang visar på hur illa genomtänkt hela denna historia är och vilket strategiskt misstag det är av företaget att sälja sin historia och sin mest värdefulla konst! Men Torsten och gänget som leder företaget - det är inte försent att ångra sig, jag tror inte ens den swocialdemokratiska ledningen i Emmaboda kommer protestera om man väljer att avbryta försäljningen.

onsdag, juni 24, 2009

Vad är kultur?!

Är på regionförbundets styrgrupp för "kultur med nya ögon". Spännande berättelser om den rundresa man gjort till institutioner och kommuner under maj. Vi landar i en diskussion om vad är kultur och hur ser vi det? Jag tycker det är jätteviktigt att öppna upp kulturbegreppet, men risken finns att om det blir ett helt öppet begrepp, så förlorar det all innebörd. Har du som läser synpunkter - skriv en kommentar!

Fungerande vårdgaranti

Hur fungerar vården egentligen? Hur patientanpassad är den? Jag möter i mitt uppdrag regelbundet de officiella beskrivningarna av hur bra vårdgarantin fungerar i landstinget i Kalmar län. Men jag möter också regelbundet mängder med patientberättelser som visar på när vården misslyckas. I Barometern redovisas idag en sådan berättelse ( tyvärr inte på webben) om hur ögonkliniken inte lyckats med sitt uppdrag. Det finns många intressanta saker i berättelsen, men den viktigaste, tycker jag, är hur man visar på att man inte håller ihop processen för patienten. Varför ska det vara så att man som patient inte får tiden för sin operation direkt när man är på kliniken. Istället ska man vänta hemma, ringa och fråga, undra över varför inga besked kommer osv. Om det funnits en fungerande struktur så hade den berörda inte varit orolig och hon säger själv att problemet är inte att vänta, problemet är att inte veta.

Jag tycker man som patient kan kräva:
- Tidsbokning direkt när man får remiss
- Tidsbokning direkt när doktorn beslutar att behandling ska ske
- Vård och besök inom ramen för vårdgarantins 45 - 90 dagar
- En snitslad bana genom vårdens olika kliniker när man håller på att ställa diagno

Vården har en del kvar att göra, första kravet är att patientens står i fokus, dagens berättelse i Barometern visar att Länssjukhuset har saker att rätta till!

tisdag, juni 23, 2009

ordens betydelse - nedskärningar något positivt!

I dagarna har SKL presenterat en rapport om utvecklingen inom svensk sjukvård. Rapporten visar att utvecklingen de senaste 10-15 åren har varit bra kvalitetsmässigt och även ur ett effektivitets synpunkt. Men när man beskriver detta så beskriver man förändringar som nedskärningar, vilket det inte är. Nedskärningar innebär att man försämrar något, ger sämre service och väljer en lägre ambitionsnivå. Men strukturförändringarna har inte varit nedskärningar de har varit en del av en nödvändig modernisering av vården så att man kan ge bättre vård med bättre resultat till fler.

Sjukvård måste ständigt förändras om den ska vara hög kvalitativ och i framkant, då blir det ett bekymmer när media som DN rubricerar sin redovisning av rapporten som att det varit fråga om nedskärningar. Jag tror dessutom att detta är symptomatiskt för hur man medialt och i debatten ofta beskriver viktigt förändringsarbete i välfärdssektorn - nedskärningar och besparingar. Det är ofta ekonomi som utlöser förändringarna, men de behöver inte betyda förändringar som är av ondo, de kan mycket väl leda till utveckling och förbättring. Det synsättet behöver vi utveckla för att vi ska kunna ha en välfärdssektor i Sverige som är modern och högkvalitativ.

måndag, juni 22, 2009

Historiskt beslut som väckt lite uppmärksamhet

Idag har vi i landstinget i Kalmar län parallellt med övriga landsting ställt oss bakom socialstyrelsens rekommendation att köpa dubbeldos vaccin till hela landets befolkning och börja förbereda massvaccinering, vilket ska ske under hösten.

Det är ett historiskt beslut som förvånansvärt väcker väldigt lite uppmärksamhet i media. När man ser på webbsidorna i länet så har östran och radio kalmar redovisat beslutet men inget mer. Barometern har inte ens gjort det... Det är en jätteprocess som nu drar igång som ska sättas i sjön till hösten när vaccinet börjar levereras som kommer få stora återverkningar på vårdens vardag under ett antal månader i höst. Ska detta bli framgångsrikt är det dessutom viktigt att en väldigt stor andel av befolkningen tar vaccinet.

I sjukvårdsvärlden har det varit omdiskuterat om det är en klok väg som Sverige tillsammans med många andra länder valt, det vet inte jag men ska denna försäkring mot samhällsbekymmer fungera så måste vi övertyga de allra flesta att vaccinera sig, annars blir det inte bra för att uttrycka sig försiktigt. Hela idéen bygger på att vi ska försöka undvika en Pandemis värsta följder genom att vaccinera alla - då är det viktig att det sker också! I modern tid har vi aldrig genomfört en process som liknar detta i sjukvårdssverige.

torsdag, juni 18, 2009

Nedräkningen har börjat!

Idag har vi varit och firat kollegan Pierre Edström som blir 50 år på söndag - stort grattis!! Skönt att Pierre nu banat vägen för mig som ska inträda i detta läge nästa tisdag den 23:e. Den som då är sugen på tårta är välkommen till Emmaboda och Kedjegatan 17, det är alltid trevligt med oväntat besök....

Fantastisk kväll på konstmuseét

Igår kväll hade vi från centerpartiets landstingsgrupp och partidistrikt bjudit in till en samtalskväll kring psykiatrin på Kalmar konstmuseum. Det blev en väldigt bra kväll som bl Östran rapporterat om.. Mellan 80-100 personer kom, såg delar av Anna Odells video utställning och deltog sedan i samtalet. Det var många viktiga frågor som väcktes under kvällen som både handlade om hur eftervården ser ut i gränslandet mellan kommun och landsting respektive hur vården möter den som blir allvarligt akut sjuk och inte längre kan ta ansvar för sig själv. Många tack uttalades till Anna Odell för hennes konstverk och för det samtal om psykiatrin som det öppnat för. Jag tycker det är fantastiskt bra att Kalmar konstumuseum vågade ta hit denna utställning trots att den varit så omdiskuterad. Med detta initiativ klev museet in i samhället och blen en angelägen aren för ett demokratiskt samtal - så ska väl ett konstmuseum fungera!

Politiska har vi nu att fundera vidare på hur vi gör med en del av de frågor som väcktes, vi måste nu förvalta detta på bästa sätt.

onsdag, juni 17, 2009

SCB glädje och oro

Idag har SCB´s väljarundersökning presenterats och särskilt intressant är den nedbrutna som speglar vad som sker i länen. Det är glädjande att socialdemokraternas utveckling vänts i en kraftig nedgång, undrar om de skickar ut pressmeddelande idag, som man gjorde senast! Det är bra att allianskollegorna i moderaterna går bra, och den storstadstrend vi sett tidigare slår nu igenom i länet. Men ur ett alliansperspektiv är det bekymmersamt att kristdemokraterna tappat så mycket i stöd och att vi från centerpartiet fortsätter tappas stöd i länet, även om denna SCB siffra är lägre än den vi hade i EP valet för någon vecka sedan.

Ser man till centerpartiets siffror landet runt så är det bekymmersamt att utveckling i städerna fortsätter inte utan där dominerar moderaterna alltmer, samtidigt som vi nu inte kan mobilisera vårt stöd i de delar av landet där vi varit traditionellt starka. Den breddning av partiet som pågått verkar just nu gått i stå och det kräver eftertanke särskilt med tanke på resultatet i EP valet för någon vecka sedan.

Vad behövs nu då - det ska jag återkomma till!

Östran i ständig opposition - tveksamt

Östra Småland/Nyheterna kör just nu TV reklam där bl a Politiske redaktören hävdar att man är en tidning i ständig opposition. Det låter ju angeläget och bra.

Igår fattade landstingsfullmäktige beslut om väldigt kraftfulla avgiftshöjningar, som med kirurgisk precision träffar en liten väl utvald grupp i länet. Denna lilla grupp på 10 000 - 15 000 personer ska nu bära ca 10% av landstingets besparingar. Det är uppenbart orättvist, osolidariskt och gör att Kalmar län får de högsta avgifterna i landet.

I min enkla värld hade jag då väntat mig att den socialdemokratiska tidningen i ständig opposition hade någon synpunkt på detta beslut och på de märkliga värderingar som väglett det. Men döm om min förvåning när jag öppnar tidningen idag så finns där inte en enda synpunkt, inte en kritisk kommentar.

Men ooops jag missade ju en viktig sak, det är ju en roströd järnallians av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöparti som styr landstinget. Och dit räckte uppenbarligen inte den ständiga oppositionen. Det hade säker varit annorlunda om landstinget varit alliansstyrt!

Uppenbarligen kör man med falsk marknadsföring i sin tv reklam - undrar om KO är beredd att pröva ärendet?

tisdag, juni 16, 2009

järnalliansen - roströd

Vi har tidigare beskrivit den politiska ledningen i landstinget i kalmar län som röd -grön. Men idag har jag insett att de förtjänar en annan beteckning - järnalliansen. Roströd, järnhård, oböjlig och obenhörlig. Vi tar inte hänsyn till varken politisk opposition, pensionärsorganisationer, hörselskadades riksförbund som alla har protesterat mot det avgiftshöjningar som gör att landstinget i kalmar län hamnar i avgiftstoppen i landet. En pallplats som det inte finns skäl att vara stolt över, men som inte verkar bekymra järnalliansen, för de är ju tuffa och orkar med orättvisa och orättfärdiga avgiftshöjningar. Tänk vad partierna som säger sig sätta rättvisa främst kan åstadkomma.

koenigssaab

Nu är det klart enligt DN, Barometern m fl att det svenska supersportbilsföretaget Koenigsegg tar över SAAB. Spännande och lite underligt. Man kan ju undra vad detta lilla företag kan tillföra SAAB. Jag tror inte att diskussionen om SAAB är över.

Men jag har ett förslag på en liten varumärkesförändring som kan ge nya spännande associationer, särskilt nu när värdet på saab som bil sjunker.

Jag tycker att man kan byta till Koenigssaab, det skulle ge nya spännande associationer och kanske lägga grunden för en höjning av saab-bilarnas värde med tanke på en supersportbil kostar ca 8 miljoner.

kuligheter på fullmäktige...

Idag är det landstingsfullmäktige och debatten går hög.... i varje fall ibland. På förmiddagen hade vi en intressant debatt där ledande företrädare för miljöpartiet hävdade att man bedriver ett medvetet systematiskt arbete för att förbättra lokalerna på vårdcentralen i Kristineberg, det gör man efter att ha fått ett föreläggande från arbetsmiljöverket. Jag trodde i min enfald att långsiktigt systematiskt arbete var ett sätt att undvika förelägganden, inte något man uppfinner när föreliggandet redan finns.

Sedan hade vi en långdiskussion om hur vi motverkar självmord. Från vänsterpartisterna försökte man hävda att det är allianspolitikens fel att vi har självmord... helt absurd diskussion. Med en sådan diskussion skulle man hävda att det var socialdemokratins fel som styrde Sverige under nästan hela 1900-talet att vi under den perioden hade bland de högst självmordstalen i europa. Det är en absurd och helt orimlig hållning som vänsterpartisterna framförde. Den röjer enbart en politisk desperation.

Deras diskussion blir dessutom skrattretande när samma vänsterpartister argumenterar stort för de dramatiska avgiftshöjningar som slår mot utsatta patientgrupper som man gemensamt i majoriteten. Då bekymrar det inte dem alls om att de med kirurgisk precision träffar människor som är beroende av vård och hjälpmedel. Det är svårt med konsekvens i argumentationen. Det som var viktigt på förmiddagen är inte viktigt på eftermiddagen. Så det kan bli....

måndag, juni 15, 2009

abort register - nej tack

Läste i morse om Anders Miltons förslag som presenterades på DN debatt om ett nytt nationellt abortregister. Kände spontant stor tvekan till detta och det känns bra att Anders Flanking och Annie Johansson redan i dag markerat att man avvisar förslaget!!

enögt

Idag har vi fått besked om det jag beskrev i lördags utifrån DN´s ledare. SR Kalmar redovisar att det var ett medvetet beslut från sjukhusledningen för att minska väntetiderna på ögonkliniken som ledde till beslut att man bara opererar ett öga i taget. Vi fick det också beskrivet på dagens landstingsstyrelse av sjukhuschefen.

Informationen och motiven vi fick var och är helt ok. Jag tycker det är bättre att man enbart opererar ett öga och skjuter den andra behandlingen lite framåt i tiden jämfört med som andra landsting gör - ändrar den sk indikationen, dvs om man ska få en behandling måste man se ändå sämre och vänta ännu längre.

Men det är inte ok att när jag på senaste landstingsstyrelsen frågade om hur det var med väntetiderna på ögonkliniken inte fick besked om att man sedan mars tagit dessa beslut. Då framställdes det som om man hade läget under kontroll och att verksamheten bedrevs som tidigare. Vi måste kunna lita på att vi får en fullvärdig information och att man inte döljer förhållanden när man inte klarar vårdgarantin.

Dessutom är det så att de har inte varit en standard procedur på ögonkliniken att man blivit kallad till nästa behandling inom någon månad. Istället har man fått vänta en hel vårdgaranti period till innan man fått nästa behandling. Uppenbart har ögonkliniken och LSK en del mer att arbeta på innan väntetiderna och behandlingsformerna är ok.

lördag, juni 13, 2009

fuskas det eller är DN´s ledare en tidningsanka

Jag måste erkänna att jag satte morgonkaffet i vrångstrupen idag när jag läste DNs huvudledare. De lyfter fram veckans nyhet att den sk kömiljarden verkar ha avsedd effekt och snabbt öka tillgängligheten till svensk sjukvård. Om detta stämmer och håller året ut är det en stor framgång för Alliansregeringen och särskilt för Göran Hägglund (kd).

I landstinget i Kalmar län har vi länge arbetat med tillgängligheten och så här långt varit stolta över de framgångar som visat sig i att medborgare i Kalmar län har bäst eller nästan bäst tillgänglighet till vård i landet. MEN döm om min förvåning när när DN´s ledarskribent hävdar att ögonkliniken ändrat sitt sätt att arbete så att det ser ut som om tillgängligheten blivit bättre, i själva verket har man enligt dem bara hittat ett sätt att dölja väntetiderna. Om detta stämmer är det sorgligt, särskilt som det skulle underminera den tilltro till tillgänglig vård som byggts upp i Kalmar län under en längre tid.
På måndag kommer jag att begära besked från ansvarigt landstingsråd hur det är med DN´s uppgifter. Det är särskilt viktigt att det inte blir så att det som i statistiken ser ut som en mer tillgänglig vård senare i år eller redan nu avslöjas som en fippel med statistik och ändrade indikationer. Det vore förödande för tilltron till vården och landstingens förmåga att utveckla tillgängligheten.
Så Lena Segerberg och Anders Henriksson hur är det med ögonsjukvården i länet?!

fredag, juni 12, 2009

student - några reflektioner

Igår var det student dag! Fantastiskt trevligt, och solen var med oss ända fram till kvällen!! En dag som denna finns det skäl att fundera över vad vi utbildar våra ungdomar till och vilka möjligheter de har när de lämnar gymnasiet. Det är uppenbart att vi genom gymnasieskolan ger ungdomar förutsättningar att vara mer expressiva och kommunikativa. Det finns en tillåtenhet för mångfald som jag uppskattar, utbildningsnivån hos varje ungdomskull nu är högre än tidigare sett som ett genomsnitt. Men i jämförelse med den möjliga utbildningsnivån tror jag inte vi alla får ut potentialen som ungdomarna har. Min erfarenhet från Universitet säger mig tyvärr att man är som nybakad student sämre förberedd för högskolestudierna jämfört med för 15- 20 år sedan. Det är ett bekymmer och något som vi som samhälle sakta med säker måste göra något åt. Jag tror/hoppas att den nya gymnasieskola som Alliansregeringen kommer genomföra blir starten på en sådan utveckling.

Det största frågetecknet en sådan är dag är dock det faktum att ungdomarna i Sverige har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden jämfört med väldigt många andra ungdomar i andra välfärdsekonomier. Vi måste göra något åt det faktum att vi konstruerat en arbetsmarkand som utestänger ungdomar och skapa en situation som öppnar dörrar för de yngre. Vi lever fortfarande i resterna att den sossestyrda arbetsmarknaden och tyvärr verkar inte våra allianskamrater se problemet eller vilja se de möjliga lösningarna.

Här menar jag att vi från Centerpartiet har en oerhört viktig fråga och debatt att föra mot idag i stort sett alla andra partier. Den ungdomsdiskriminering som pågår måste brytas och inför valet 2010 är detta en oerhört viktig fråga. Jag tror att dt beslut vi tog på centerstämman om en mer utvecklad flexicurity, dvs lite lägre anställningsskydd, högre ersättning om du blir arbetslös är en pusselbit i denna förändring. Men det behövs fler. Centerpartiet bör snarast presentera ett 10 punkts program mot ungdomsdiskrimineringen på arbetsmarknaden.

onsdag, juni 10, 2009

vårdavdelning mindre

I dagens Oskarshamnstidning finns det personal som har synpunkter på att det systematiska förbättringsarbetet nått hygienområdet. Landstingen i Sverige och därmed också i Kalmar län har målet att minska de vårdrelaterade infektionerna med 50% fram till 2010. Det innebär ett tydligt fokus på att man i vårdarbetet är klädd rätt och att framförallt handhygien sköts rätt. Som ett stöd i det arbetet sker observationer på vårdavdelningar så att man kan mäta hur väl de riktlinjer som finns följs.

Jag har svårt att förstå att man som anställd blir irriterad på att vården kvalitetssäkras och blir bättre, för det är ju faktiskt det som observationerna och mätningarna syftar till. I sjukvårds Sverige har vi litat på att varje anställd tar fullt ansvar, men vi kan ju numera konstatera att det funkar inte riktigt, ansvaret för handhygien och rätt klädd slarvas det med i bland. Vilket leder till att patienter blir sjuka av att vara på sjukhuset och får ligga längre på sjukhuset än nödvändigt. Det måste vara legitimt och helt rätt att genom att öka fokus på hygienfrågorna säkerställa kvaliteten i vården.

Enligt uppgift så är det så att i den senaste mätningen landstinget gjort så har antalet inneliggande patienter beroende på en vårdrelaterad infektioner minskat med så många som brukar finnas på en vårdavdelning. Det betyder stort minska mänskligt lidande, minskad risk för överbeläggningar samt minskade kostnader med närmare 30 miljoner. Det är värdet av ett förbättrat hygienarbete - inte illa!

belöningar bör styra rätt

Idag redovisas i DN en artikel om att olika vårdgivare i Stockholm ger bonus till läkarna för att öka deras tillgänglighet. I artikeln redovisas att detta ibland inneburit att patientbesöken blivit så snabba att patienter kommer ut och inte känt att de fått någon behandling eller bedömning.

Jag tror att det är bra att arbeta med olika typer att av stimulanser i alla verksamheter, men de måste leda åt rätt håll. I det här fallet kan jag tycka att man tar risker att styra fel.
Det första är att ha ett system som inte innehåller kvalitetsdimensioner. Man skulle mycket väl kunnat ha koppling till läkemedelsanvändning, man skulle kunna ha uppföljning om besöket löste problemet eller ledde till nya vårdkontakter. Någon kan tyck att då blir det inte så enkelt, nej men vård är inte enkelt och ensidig bonussystem riskerar att leda till nya bekymmer.
Den andra risken är det ensidiga fokuset på läkarna. Förvisso har de en nyckelfunktion men det är ett helt team som gör jobbet och som måste fungera. Vi måste i svensk sjukvård arbeta mer med teamperspektiv på vårdsituation och i det bör ju också ingå att stimulanssystem som man använder också uppmuntrar teamet att göra ett bra jobb. Det bortser man ifrån i de redovisade s k bonussystemen. Det är synd.

tisdag, juni 09, 2009

kulsorglig dag!

Har idag deltagit i en rundtur till olika företag i Emmaboda kommun. Intressant, kul och sorgligt!
Vi började på morgon hos Strehög, sveriges största mattgrossist. Det ägs av ett norskt företag, men har en vd som jag tidigare haft som student. Väldigt kul!! De har precis investerat i nya lokaler och bedriver en intensiv satsning på produktutveckling. Här fanns engagemang och framtidstro. Så även om vintern varit tuff så såg man nu en mycket tydlig förbättring. Vi besökte också EBV som legotillverkar plåtdetaljer av olika slag. Efter en katastrofal vinter, så hade det nu vänt uppåt och kändes mycket bättre!!

Efter lite andra besök under dagen avslutade vi den i Boda, med en kringvandring i de tomma brukslokalerna. Sorgligt och bedrövligt - det är ju på ett sätt fantastiskt att gå runt i det gamla brukets lokaler, som en industrikyrka. Men det är öde och i vissa delar är det som om man bara gått för rast och sedan inte kommit tillbaka.

Skälet till rundvandringen var att man från S-håll vill köpa glasbrukslokalerna i Boda. Det är så aningslöst så det inte är sant. Det skulle kosta multimiljonbelopp att iordningställa dessa lokaler för annat och underhålla dem. Jag menar att om Orrefors Kosta Boda vill bli av med lokalerna - får man skicka med stora pengar för att kommunen ska ta hand om dem - annars är det oansvarig användning av skattepengar.

måndag, juni 08, 2009

Dagen efter kvällen före - dags för nya tag!

Dagens samtal har i mångt och mycket handlat om varför bidde det så här nu då? I Kalmar län har vi inte gjort något bra val, men samtidigt är det inte ett riksdagsval eller kommunalval så man måste vara försiktig med vilka slutsatser man drar. Men det finns dock skäl att återkomma till frågan om varför?

En dag som denna gäller det att ladda om, och det har vi gjort gemensamt från Allianspartierna i landstinget. Dels genom en debattartikel i Barometern idag och dels genom att lansera vår gemensamma webbplats - landstingsalliansen.se - den blir en viktig pusselbit i vår gemensamma kommunikation inför valet 2010. Det är då det gäller nästa gång!

söndag, juni 07, 2009

höjt valdeltagande - många funderingar

I tidningarna som Barometern oc DN sprids nu valresultatet där Miljöpartiet, Folkpartiet och Piratpartiet är de stora vinnarna.

Oj många intryck från denna valkväll, några snabba kommentarer:
1) Centerpartiet gör ett ok valresultat, men långt under förhoppningarna när valrörelsen började
2) Valdeltagande ökade tydligt - väldigt roligt och viktigt.
3) Grattis folkpartiet kul att det gick bra för er!
4) Grattis Miljöpartiet - hoppas ni nu håller till en konstruktiv eu linje och att ni inte dolt er agenda!
5) Skönt att Sverigedemokraterna inte kom in i eu parlamentet. Jag tror att Piratpartiet stoppade dem från att komma in.

Men om man sedan tittar på den geografiska fördelningen av valresultatet så är det ändå väldigt intressant att notera att vi har en tudelning av landet, där nu socialdemokraterna är endast fjärde största parti i stockholms kommun och tredje största i stockholms län. Motsvarande förändringar om än ej lika kraftiga har skett i de övriga storstadsområdena. Det är, skulle jag skriva, en minst lika stor politisk skräll som att piratpartiet tog sig in i EU parlamentet.

Det är också värt att notera att allianspartierna tillsammans är större än den röd-gröna röran. Det känns bra!

att svika sitt ägaransvar...

Idag har DN´s Peter Wolodarski en märklig krönika. Hans syften kan man verkligen fundera över när man ser utformningen av artikeln och det resonemang han anför. Det som är hans officiella budskap är att regeringen och då särskilt Maud Olofsson inte är konsekventa med skattebetalarnas pengar. Exemplet som används är SAS i jämförelse med SAAB. Skribenten hävdar med emfas att regeringen om man tillämpat samma principer som i SAAB fallet, dvs inga pengar, så borde man inte stötta SAS heller, särskilt inte eftersom SAS misslyckats med sina affärer och sin affärsplan.

Dock är det så att Peter Wolodarski konsekvent tappar bort ett perspektiv - ägaransvaret!! Man kan tycka mycket om det faktum att svenska staten sedan lång tid är delägare i SAS, men det är ett faktum och det har väl kanske inte precis varit någon god idé sedan 2006 då Alliansregeringen tillträdde att sälja ett flygbolag. Så länge man är ägare måste man ta ägaransvar, dvs försöka säkerställa bolagets utveckling och överlevnad. Precis det krav den svenska regeringen med Maud i spetsen krävt av General Motors. Det hade varit att svika ägaransvaret att inte bidra till en rekonstruktion av SAS. Men det kanske är så att DN vill köra SAS i konkurs - skriv det i så fall.

Nej jag tror inte att det egentligen SAS Peter W är ute efter jag tror hans syfte är ett annat, att på EP valsdagen hitta ett sätt att förminska och underförståt underminera Maud Olofssons position och därigenom Centerpartiet. För på något annat sätt kan man inte tolka redigeringen av artikeln med en stor bild på Maud från ett sammanhang som inte har med artikeln att göra och därtill en ingress som handlar om Maud som person.

Det hade varit ärligare att skriva ut det man menar istället för denna typ av försåtlig och förminskande argumentation.

fredag, juni 05, 2009

prognoser som spretar

Två dagar kvar till EP valet och spänningen stiger. Nu presenteras den ena opinionsmätningen efter den andra i DN, Expressen, TV4 och resultaten spretar åt olika håll. Det enda man kan vara riktigt säker på att allt avgörs till slut av vilken mobilisering olika partier har av sina väljare. Så det är viktigt med ett bättre valdeltagande nu än för fyra år sedan, och jag hoppas verkligen att mina centerkamrater verkligen går och rösta på söndag. Varje röst gör skillnad!!

torsdag, juni 04, 2009

När okunnigheten talar sjukvård i eu debatten

Har precis avhört SVT´s eu debatt. Den var stundtals spännande och intensiv vilket kan läsas i DN´s referat. Men när man kom till frågan om vårdval Europa så kan jag som sjukvårdspolitiker bli bekymrad över kunskapsnivån.
Att höra miljöpartisten tala om att de skulle kosta mer pengar och sno pengar från andra patienter är struntprat. Varför - jo därför att vårdvalet är bara möjligt om man fått en läkarbedömning som betyder att en operation eller behandling ska göras, dvs det kommer att kosta pengar oavsett var eller när den görs. Det vårdvalet gör möjligt är att patienten skulle kunna få en operation snabbare. Sedan när miljöpartisten säger att svensk sjukvård brist på tillgänglighet beror på brist på pengar då talar han i nattmössan. Landstinget i Kalmar län har landets bästa tillgänglighet i vården men bl a de absolut lägsta kostnaderna i vården. Läs på Carl Schlyter.
Att höra Marit Paulson tala om cancerpatienter som åker utomlands för vård, då är man nog också ute och seglar, För cancervård finns inte vårdköer, så det är att sprida oro i onödan.

Det var skönt att höra alla alliansföreträdarna tala om att man vill göra det enkelt för patienter att söka planerad vård i europa och väldigt bra att Lena Ek lyfte det faktum att vi till sverige kan få inkomster för vård. För det tror jag faktiskt är en än mer trolig utveckling än att svenskar i stor utsträckning kommer åka i väg. Varför det nu då?
Jo tillgängligheten i svensk sjukvård blir allt bättre och på en del områden kommer vi få överkapacitet så småningom och då har vi bland den bästa vårdkvaliteten i världen att erbjuda. Dessutom är det så att när svenska patienter får insikt om förekomsten av alltmer resistenta bakterier typ MRSA runt om i Europa kommer väldigt få att vilja ta den risken för att få en operation i Spanien eller England. Vi har dessa problem också i svensk vård, men i mycket mindre utsträckning. Det kommer däremot vara ett skäl för medborgare i andra länder att söka sig hit. Vårdval europa är en möjlighet för svensk vård snarare än en ny kostnad för vården i Sverige.

platsen vald - säkerheten bestämde

Igår bestämde SKB var man vill placera slutförvaret av kärnavfallet. Valet föll på Östhammars kommun och skälet var att man funnit att berggrunde i Forsmark är tydligt bättre.
Även om det hade varit bra ur tillväxt synpunkt om valet fallit på Oskarshamn så är det skönt att veta att beslutet styrdes av säkerhetsperspektivet och inget annat. Jag tror att man under kommande år ska få SKB3 metoden miljömässigt godkänd och accepterad krävs det att hela processen drivs av säkerhetsperspektivet. Därför är det så bra att KS ordförande i Oskarshamsn är så tydlig i sin kommentar i Barometern att det var säkerheten skulle styra. Det är däremot mer bekymmersamt att företrädare för länsstyrelsen använder annan argumentation och tonar ner säkerhetskravet. En sådan linje leder fel!

onsdag, juni 03, 2009

det var värre förr...

Vi är ju mitt i en lågkonjunktur, där det talas om att arbetslösheten rusar iväg. På dagens sammanträde med regionförbundet redovisas arbetslöshetssiffrorna i länet. Då kan man konstatera att i jämförelse med 90-talskrisen så är vi tack och lov inte i närheten av den situation vi var då. Då i början av 90-talet hade vi närmare 18 000 öppet arbetslösa, idag har vi i länet lite över 5000 öppet arbetslösa och varsel situationen har lugnat ner sig. Dessutom ska man komma ihåg när man jämför arbetslöshetstalen att vi idag tillämpar ett mycket tuffare regelverk för hur vi räknar arbetslösheten och det betyder att om vi tidgare talade om mål kring 4% arbetslöshet så motsvarar det idag ca 5%. Det beror på att man också räknar in dem som studerar för att slippa vara arbetslösa, men som egentligen skulle vilja arbeta.

Det är tufft just nu, men det har varit värre och det kommer fler och fler tecken på att konjunkturen bottnat. Skönt!

tisdag, juni 02, 2009

Dags att granska Anna Hedh

I tisdags gjorde vi nedanstående utspel angående Anna Hedh och det faktum att hon kör under falsk flagg i sin eu valskampanj. Nu visar det sig enligt en artikel i Barometern att hon heller inte klara öppenheten kring sitt arbete och de ersättningar hon får. Det är tur att det finns andra att välja på i EU valet.

Vi gör idag från Centerdistriktet följande markering mot socialdemokratiska EU vals kandidaten Anna Hedh:

Granska Anna Hedh!
Vi vill varna alla ölänningar och övriga Kalmar läns bor med Centervärderingar eller Alliansvärderingar att falla för lockropen att få en lokal företrädare i parlamentet som framställer sig som EU-kritisk. Tvärtom är Anna Hedh en klassisk socialistisk politiker och det visar också genomgången av hennes röstningsmönster i europaparlamentet.
- Anna Hedh (s) bygger sin kandidatur till europaparlamentet på att hon är EU- kritisk och emot överstatligheten i EU. Vi hävdar att med något undantag så har hon stött en annan linje i praktiken i parlamentet genom sitt sätt att rösta. Dags att granska Anna Hedh säger Centerparitets distriktsstyrelse i Kalmar län i ett uttalande i samband med kampanjarbete på Öland.
”Jag tycker att EU lägger sig i lite för mycket av frågor som borde kunna skötas bäst av medlemsländerna” är ett av de uttalanden som går att hitta av Anna Hedh. Ändå har hon sammantaget under sin tid i parlamentet röstat för ett mer centraliserat och enhetsstyrt EU även om hon inte stött Lissabon fördraget. I jämförelse med Centerpartiets företrädare Lena Ek så är detta väldigt tydligt. Därför menar vi som Centerpartister att det är dags att peka på att hon i praktiken röstar som resten av den röda socialdemokratiska gruppen!
Ett exempel på hur Anna Hedh röstat är att hon vill att EU ska lägga sig i var man ska bygga cykelbanor och sänka lokala flygplatsskatter. Är detta verkligen någonting som EU har med att göra? Hedh röstade givetvis tillsammans med den socialistiska gruppen som utmärkte sig genom att vara den enda grupp där samtliga medlemmar stöttade förslaget.
Nästa exempel när Anna Hedh glatt röstade med sin grupp är när man ville detaljreglera folkhälsofrågor på EU-nivå. Frågan är om detta inte till och med överskrider gränsen för vad EU får göra enligt subsidiaritetsprincipen, men det tog Hedh inte någon som helst hänsyn till.
Centerpartiet vill använda EU när det behövs gemensamma spelregler men frågorna ska komma underifrån. Om man vill ha företrädare med lokal och regional förankring så erbjuder Centerpartiet det i Lena Ek och Kent Johansson som båda har förankring i Kalmar län och i Kents fall i Gårdby på Öland. Då stöder man politiker som också i verkligheten kommer arbeta och rösta för ett smalare men vassare EU!

glas inköp eller ej

Gårdagens händelser skapade också artiklar i Barometern och Östran.
Med anledning av det har jag följande funderingar:

Det var av demokratiska skäl som jag igår stoppade behandlingen av det sk glasärendet Jag menar att frågan är av stor principiell natur och det är bedrövligt att man inte klarat av att se till att fullmäktigeledamöter och invånare kunnat ta del av underlag för ärendet.
Det finns många funderingar man kan ha kring detta ärende och jag tycker mig kunna se att kunskapen hos fullmäktigeledamöter och invånarna är väldigt begränsad för att vara ett så här stort ärende. Några frågor man kan ställa sig är bl a följande:
- Hur många vet att ärendet förutsätter att kommunen ska köpa glas som tillhör Kosta Glasbruk och som inte kommer ur Bodas eller Åfors produktion. Det är hälften av kostnaden för glaset, ca 5 miljoner
- Hur många vet att beslutet innebär att kommunen på egen hand ska driva ett glasmuseum i Boda som det varken finns lokaler, personal eller utrustning för? Ett seriöst drivet museum innebär två –tre heltidstjänster. Museiverksamheten kräver iordningställande av lokaler så att en riktig utställningsverksamhet kan bedrivas.
- Hur många vet att kommunen moraliskt förpliktigar sig att köpa Orrefors Kosta Bodas lokaler i Boda. Vad ska de användas till, är de i ett skicka så att de går att använda?
Beslutet om inköp av glas och skisser är ett långsiktigt beslut som innebär att kommunen binder sig för stora driftskostnader och investeringar under lång tid framöver. Jag undrar om det är en kommunal uppgift och om det verkligen kan vara räddningen för Boda samhälle? Jag tvivlar på det, men mitt agerande igår har jag i varje fall säkerställt att invånarna i kommunen har en chans att ta del i samtalet fram till fullmäktige tar ett beslut. Min inställning igår och idag är att vi inte ska göra detta utan prioritera våra kärnuppgifter. Men läsare av detta får gärna försöka övertyga mig om motsatsen.

vart tar integriteten vägen

Den senaste tiden har det förts en debatt om missbruk och sk riskbruk av alkohol. det är en viktig diskussion. Idag redovisar Dagens medicin att utredaren av dessa frågor vill införa ett krav på att primärvårdens medarbetare vid alla typer av besök ska ställa frågor om alkoholanvändning. Det låter bra på ytan, men vart tar den personliga integriteten vägen, vart tar det personliga ansvaret vägen och vilken rätt har storebror vården att ställa den typen av frågor opåkallat. Jag tror att man ska vara oehört försiktig med att införa generella krav på att ställa enna typen av frågor. Det kommer att riskera leda till att man underminerar medborgarnas förtroende för vården. Och frågan är om man ens kan säga ha rätt att utan medicinsk grund ställa sådan frågor till medborgare. Jag är mycket tveksam! Här riskerar den goda viljan att leda fel - tyvärr!! Så avvisa detta förslag från utredaren!

måndag, juni 01, 2009

demokratin viktigare än snabba beslut om glaset

Oj vilken cirkus som bl a redovisas i SR Kalmar och Smålandsnytt i kväll!! I december beslutade vi att ge ks ordförande m fl i uppdrag att förhandla fram ett förslag. Inte en enda gång sedan dess har vi sett ett enda skriftligt underlag, utan enbart fått mer eller mindre konkreta ( mest mindre) muntliga presentationer. I förra veckan på tisdagen slutförhandlades förslaget till överenskommelse mellan Emmaboda kommun och New Wave group. I princip samtidigt kallades vi till ett extra kommunstyrelse idag före ordinarie kommunfullmäktige. Varken på dagordningen för ks eller kf fanns glasfrågan med. Men ryktesvägen, typ informell epost, har vi informerats i kommunstyrelsen att ärendet skulle behandlas idag. Men inga handlingar har lämnats ut. När vi idag kom till kommunstyrelsen så fick vi materialet. Jag har aldrig sett det innan. Förslaget innebär att Emmaboda kommun ska betala 10 miljoner kronor till NWG för glas och skisser på glas. Och om vi startar ett museum, så får vi de kommande fem åren ett stöd av företaget på 500 000 om året i fem år, notera dock enbart om vi startar museum!!
På kommunstyrelsen hanteras ärendet som extraärende och efter jag markerat att det är anmärkningsvärt att inga handlingar delats ut tas det upp på dagordningen. Vänstermajoriteten kör igenom beslutet! Sedan vill man omedelbart ta det till kommunfullmäktige. För att det ska vara möjligt så måste ett helt enigt fullmäktige säger ja till att ta upp det på dagordningen. Hade S-ledningen skött detta hade man kungjort ärendet i fredags och spridit handlingarna då hade man kunnat hantera ärendet i kväll. Men det gjorde man inte därför krävdes det ett helt enigt fullmäktige. Det fick man inte eftersom jag sade NEJ.

Varför gjorde jag det. Jo glasbeslutet innebär dels att vi bestämmer oss för en stor investering i konst, men också att vi måste skaffa oss utställningsmöjligheter för glaset. Jag menar att oavsett om man är för eller emot detta måste kommunens invånare åtminstone få möjlighet att ta del av all information. Och inte ens på kvällens fullmäktige fanns den framförhandlade avsiktsförklaringen med. Det hade varit odemokratiskt att efter 6 månaders hemlighållande snabb-behandla ett ärende genom att fuska igenom de regler som finns för att skydda demokratin. Därför blev jag formalist ikväll och det är jag stolt över!

skriv på - stoppa flyttcirkusen

Lena Ek har idag dragit igång en kampanj för att stoppa flyttcirkusen mellan Strasborg och Bryssel som EU parlamentet håller på med. Den kan du också skriva på här - gör det!
Det är ett gigantiskt slöseri med pengar och klimatovänligt så det förslår.

Nu tas osthyveln fram!

Landstingets budgetprocess ser i år lite annorlunda ut. Det betyder att vi nu inte fattar beslut om plan och budget vid juni mötet utan i november. Detta sker på initiativ av vänstermajoriteten. Men det vi däremot fattar beslut om och det som debatt går hög om är ett stort antal åtgärder och utredningsuppdrag. Vänstermajoriten har tidigare och så även nu mångordigt skrutet om att man satsar på varje dag lite bättre, nu ska det vara slut med osthyvlandet och struktursparandet. Men när vi nu ser förslagen visar det sig att man valt ta leta reda på den största osthyvel som tänkas kan och ska hyvla ner i stort alla verksamheter i landstinget. Detta döljs bakom det som kallas sänkt kostnadsutveckling, och den beräknas motsvara närmare 90 miljoner i tänkta sänkta kostnader, en stor del av detta hamnar i sjukvården. Men det påverkar också kulturen i länet, järnvägstrafiken, hälsofrämjande arbetet osv.

Vi har från Alliansen accepterat förslagen om att man ska försöka sänka kostnadsutvecklingen i landstingets verksamhet, men det är på något sätt bedrövligt att man från majoriteten vägrar erkänna och berätta vad det är man gör. De åtgärder de nu föreslagit riskerar att försämra tillgängligheten till vården, begränsa utbudet runt om i länet. De många små stegen dolda i en osthyvel riskerar leda till en ganska stor strukturomvandling även om det inte benämns så.

Under sommaren och hösten ska nu landstingsdirektören och hans medarbetare göra ett stort antal utredningar för att se om man kan spara pengar. Vi har från Allianspartierna varit för att man som vi beskrivit det ”vänder på alla stenar”. Tyvärr blev det inte riktigt så. Vänstermajoriteten har inte tillåtit oss i Allianspartierna att ta del av alla de förslag till utredningar och förändringar som förvaltningarna hade skisserat. Så vi vet inte om det bland dessa fanns fler förslag som borde ha övervägts. Vi kan bara konstatera att budgetprocessen denna gång är mindre öppen och mer räddhågad än när vi hade ansvaret för struktursparet. Då var det så att ledningsbolaget att presenterade sina förslag samtidigt både för majoritet och opposition och hela materialet blev offentligt. Det utlöste en jättedebatt i länet och massor av olika aktiviteter. Den öppenheten och demokratiska processen vågade inte vänstermajoriteten stå för denna gång, istället är det snäva valtaktiska överväganden som styrt arbetet. Det kan vi bara beklaga.

Under hösten när utredningarna om mödravård, specialistmottagningar, filialmottagningar mm blir färdiga får vi granska dessa och värdera om de är användbara. Men eftersom majoriteten uppenbarligen inte har något intresse för en bred demokratisk debatt vilar ansvaret tungt på oss i Allianspartierna att genom insändare, möten och allehanda aktiviteter se till att länets medborgare är medvetna om vad som sker och därigenom gör det möjligt för dem att påverka vilka beslut som landstingsfullmäktige tar i november. Vi har en intensiv höst framför oss!