onsdag, mars 31, 2010

Väg och järnväg i i sydost - regeringen satsar!!

Idag presenterade Åsa Thorstensson äntligen förslagen till satsningar på infrastruktur. Förslaget visar att hon och regeringen lyssnat på de förslag vi gemensamt arbetat fram i regionen och framfört från Regionförbundet och genom partiöverläggningar. Det är särskilt kul att det för första gången redovisas hela satsningen på Emmaboda - Karlskrona, men att den också utökats till att omfatta satsningar på sträckan Emmaboda - Kalmar, med bl a mötesplats i Örsjö - totalt 970 miljoner. Ur ett Emmaboda perspektiv är det också bra att det görs stora järnvägssatsningar i Kronobergs län med mötesplatser och Resecentrum i Alvesta.

Ur ett länsperspektiv är det också bra att det görs stora satsningar längs med E22, från Skåne och till Norrköping. Även om inte allt som behöver göras, görs nu så tas det många bra steg framåt för att göra E22 till ett bra vägval för framtiden.

Det kommer nu från den röd - gröna oppositionen heta att det görs för lite, men då ska man komma ihåg att det har aldrig i modern tid gjorts så här stora satsningar i och runt Kalmar län på infrastruktur - sedan får sossar och andra skrika sig hesa, den som kan räkna kan lätt se detta!

tisdag, mars 30, 2010

MP - skäms de för Sverige?!

Idag på DN debatt och i SvD presenterar Miljöpartiet sitt underlag för valmanifest. Det är ett sammelsurium av allehanda stora utgiftslöften med stora subventioner inom olika områden, kopior av Centerpolitik - typ sänkt tjänstemoms och besked om att landsbygden minsann ska klara stora kostnadsökningar för drivmedel eftersom kostnaden kommer öka i framtiden när bensinen tryter i världen... Tesen verkar vara att det är bättre att slå ihjäl landsbygden direkt med stora skattehöjningar än att lösa bekymren med miljöbilar och nya drivmedel.

Men det som stör mig mest är en formulering som finns i slutet av artikeln:
Miljöpartiet har varit oppositionsparti och samarbetsparti. Nu går vi till val för att tillsammans med våra samarbetspartier fullt ut delta och bilda en ny rödgrön regering. Vi tror på den potential vi har i vårt land och vet att det kan bli ett mycket bättre land att leva i. Ett land att vara stolta över.

 Miljöpartiet är alltså inte stolta över Sverige som det är idag! På något annat sätt kan man inte läsa denna formulering. Jag måste säga att det är beklämmande att man indirekt i lanserandet av sitt valmanifest sägger att man skäms för Sverige... Det gör inte jag!
Med Centerpartiet och Alliansregeringen har ett bra land blivit ännu bättre. Vi har världens kraftfullaste energi och klimatpolitik. Vi skapar steg för steg bättre och bättre förutsättningar för företagande och företag och  det leder till fler och fler i arbete - trots en stor internationell finanskris så har vi fler i arbete nu än när de röd-gröna lämnade över 2006. Just idag har Åsa Torstensson och regeringen presenterat ( se DN, Svd) den största satsningen på infrastruktur någonsin. Det kommer göra Sverige ännu bättre och mer klimatanpassat!
Jag tycker att det är ett grundkrav att man som parti inte talar illa om sitt land, det gör MP och dess språkrör idag - det skäms jag över!

måndag, mars 29, 2010

Nu lyfter valballongerna i Kalmar

Jo jag vet att jag inte borde lägga mig i men det gläder mig att man nu börjar ställa en del kritiska frågor kring förra veckans val utspel om Pendeltåg inom Kalmar kommun. SR Kalmar redovisar i eftermiddag en del av dessa frågor och det förvånar mig att inte annan media tidigare ställt den grundläggande frågan:
*Tågen man vill använda för pendeltågstrafiken har använts på Tjustbanan. Där har avgångarna det senaste året regelbundet varit inställda bl a beroende på problem med tågen. De är väldigt gamla och det finns inte reservdelar att uppbåda. Hur ska man med dessa som grund kunna bygga en fungerande tågtrafik som människor kan lita på?
Jag är rädd att den som gjorde utspelet ville vara offensiv och hoppades att ingen skulle syna korten och avslöja utspelet som den valluftsballong det är! När Kalmar kommun är beredd att betala för nya tåg (ca 54 miljoner/tågset) då blir ambitionerna och engagemanget trovärdigt, inte innan dess.

söndag, mars 28, 2010

Varför köper Sydafrika JAS Gripen?

Idag på DN debatt finns en välidgt bra debattartikel som lyfter fram frågan om Sveriges försäljning av JAS Gripen till Sydafrika. Jag har aldrig förstått vad det är som driver ett fattigt land med enorma utvecklingsbehov att investera en del av sitt begränsade kapital i nya stridsflygplan. Nu beskriver Sydafrikanska och Svenska kyrkoledare hur denna vapenaffär lett till en utveckling som man kan resa många frågetecken inför och det är bedrövligt att Sverige och ett antal andra Europeiska länder bidrar till en utveckling av korruption och misskötsel av pengar.

Sverige bör i enlighet med debattartikeln ta initiativ för att bryta denna utveckling!

lördag, mars 27, 2010

Bra satsning för pensionärerna

När partiledarna idag besöker Huskvarna presenterades ett efterlängtat och bra besked med en stor skattesänkning för pensionärerna. Det är rättvist och rimligt att man nu ger pensionärerna mer i plånboken. Förvisso kommer säkert PRO vara missnöjda och de rödgröna komma med ett överbud, men det förtar inte fakta Alliansen satsar på pensionärerna utan att dra ner på jobbskatteavdraget vilket är andra sidans argument.
Satsningen betyder som bl a framgår i DN och Aftonbladet att den absoluta majoriteten av pensionärerna får högre köpkraft kommande år. Det visar Alliansens ansvarstagande för välfärden. Att sedan konstruktionen är gjord så att den säkrar att bra tillskott till de pensionärer med de lägsta pensionärerna är också bra!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Centerstämma med framtid o historia!

Idag har vi distriktstämma i Frödinge utanför Vimmerby. Det kommer vara den största politiska samlingen i Kalmar län idag trots att Mona S är i Kalmar. Centerpartiet i Kalmar är länets näst största parti med närmare 3000 medlemmar. Idag spänner vi bågen för valet i höst med valplattform o riksdagslista. Men vi gör det med en 100 årig historia som bas eftersom partiet firar 100 år i år.


- Posted using BlogPress from my iPhone

fredag, mars 26, 2010

Centraliserings ivrare kan försämra svensk sjukvård

Jag hade på förmiddagen idag nöjet att besöka Onkologidagarna som arrangerats i Kalmar under veckan. På programmet stog diskussioner kring framväxten av den nationella cancerstrategin och och olika delar av denna. Det jag förvånas över är att så många, såsom Ylva Johansson (s), företrädare för Cancerfonden och professionen runt om i landet tilltror staten så mycket. Det finns orimliga skillnader inom många områden av hälso-sjukvården och det måste vi bekämpa. Men slutsatsen att det kan avhjälpas med nationella beslut i riksdag och olika myndigheter är så överdrivet naivt att det är obegripligt.

Om man tittar på ett antal områden som staten idag styr, så kan det konstateras att vägstandarden ser väldigt olika ut i olika delar av landet, rättstillämpningen inom olika områden när det gäller administrativ beslut ser olika ut, inte heller inom skolan där staten styr väldigt mycket med lag och förordning ser det lika ut...

Man gör det alldeles för enkelt för sig när man säger att det saknas nationella beslut och att det skulle lösa olikheterna. Det är inte korrekt! Dessutom är det så att ett ovist användande av statlig styrning skulle kunna leda till att den dynamik som finns i svensk sjukvård och som gör att den när det gäller behandlingsresultat är bland de bästa i världen går förlorad. Dynamiken förutsätter både en professionell och politisk diskussion om vad som är rätt lösningar och att man prövar sig fram.  Om det var så att denna dynamik ledde till att det blir sämre skulle vi brutit den, men allt talar för att den leder till ständig utveckling. Därför är frågan för mig hur får vi en ännu bättre kvalitetsdynamik inom cancervården så att den blir än mer i framkant och på lika hög nivå i hela landet. Svaret är inte så enkelt som mer av nationella beslut!

Valplattform 2010

Under dagen igår ägnade jag mig åt att presentera vårt förslag till valplattform för landstingsvalet i höst. Det sipprar nu ut i länets tidningar i lite olika steg och förhoppningsvis antas det av stämman i Frödinge i morgon lördag.

Inför pressträffarna igår sammanställde jag en förkortad variant av innehållet. Läs och begrunda:

Centerpartiets valplattform för landstingsvalet 2010 bygger på vi ser tre stora utmaningar under den kommande mandatperioden:
* Den största utmaningen är vården av våra mest sjuka äldre. Möjligheten att få t ex hembesök av doktorn måste stärkas. Ett genomförande av förslagen i vår plattform skulle göra tillvaron enklare för våra mest sjuka äldre.

* Patientkvalitet och patientsäkerhet är den andra stora utmaningen kommande år. Det innebär att vårdprocesser och vårdflöden måste bli mer standardiserade och systematiska utifrån ett patientperspektiv.

* Kvalitetsutveckling i den psykiatriska vården är den tredje stora utmaningen. Särskilt viktigt ärdet att samverkan mellan kommuner och landsting blir bättre.
Vi vill möta detta med särskilda insatser för bättre psykisk hälsa och vård, förebyggande hälsoarbete, utvecklad mångfald och företagsamhet samt en vård som ännu tydligare utgår från patientens perspektiv.

Bland de idéer som lanseras i plattformen finns följande:


-Utvecklade mellanvårdsformer inom den psykiatriska vården – en gränsöverskridande vård mellan landsting och kommun – mellan öppenvård och slutenvård.
- Bättre fysiska miljöer i den psykiatriska vården
- Jämlikare hälso- sjukvård i länet – förstärkt förebyggande för särskilt utsatta grupper
- Utveckla användandet av Kultur i hälsoarbetet
- Använd LOV – vårdval inom fler områden av sjukvården såsom KBT behandlingar.
- Vårdsamordnare för våra mest sjuka äldre
- Kö-fri vård i Kalmar län
- Maximerad planeringstid för vård 90 dagar

onsdag, mars 24, 2010

Äntligen en årsredovisning - som visar Miljöpartiets misslyckande!

Den som följt mitt bloggande det senaste halvåret vet att vi diskuterat landstingets miljöarbete och den miljöplan som vänstermajoriteten med MP som påhejare utarbetat och drivit igenom. Min och Allianspartiernas kritik har varit att det saknats underlag för hur landstingets miljöpåverkan ser ut och om de mål som fastställdes 2006 har uppnåtts eller ej.

Efter mycket tjat som inte givit resultat, fick jag idag tills slut landstingets årsredovisning, inkluderande miljöredovisning. Den visar vid en enkel koll att de tre åren med MP vid rodret har inte inneburit att vi klarat alla målen i landstingets miljöplan. På vissa områden har det gått bakåt. Årsredovisningen visar också att vi trots löften om motsatsen inte fått något underlag för de nya mål som majoriteten så svepande lade fram i förslaget till miljöplan för kommande år

Återigen visar det att Miljöpartiet är mer angeläget om svepande formuleringar och yvigt beslutsfattande än reella resultat. Men att skriva det kanske är att, för att citera en regionalt känd miljöpartist, att slå in öppna dörrar. Det visste vi väl alla sedan tidigare!

tisdag, mars 23, 2010

(C)atsar framåt i Stockholm

På dagens DN debatt skriver några av mina  C- kollegor i landstinget i Stockholm om hur de vill utveckla sjukvården och vårdvalet där. Jag tycker det är väldigt bra funderingar och förslag som presenteras och som möter en stor del av den kritik som funnits mot det i övrigt väldigt framgångsrika vårdvalssystemet i Stockholm. Man lyfter upp en breddning av ersättningssystemet så att sociala faktorer och vårdtyngd vägs in. Vidare tar man in frågan om de korta besöken som det påstås blivit vanligare. Samtidigt gör man två väldigt bra politiska markeringar:
1) Etableringsfriheten är ett måste för att vårdvalet ska få den betydelse det ska ha, dvs att patienterna får makten och mycket större möjlighet att påverka hur vården fungerar. Detta är ju fortfarande vänstergänget emot och det beror ju på att de inte har patienterna i fokus utan systemet.
2) Politisk stabilitet kring vårdvalet - centergänget sträcker ut handen mot vänsteroppositionen för att man ska kunna nå en bred uppgörelse om hur vårdvalet ska fungera framöver. Det är klokt, framförallt för patienternas skull men också för vårdgivarna, man ska veta att reglerna för primärvården är bestående över tiden. Dessutom visar mina Centerkollegor på en väg som sällan nyttjats i Stockholms politiken där konfrontation varit legio. Jag tror inte det är bra för vården och därmed inte heller för patienterna- Därför hoppas jag att man är framgångsrika med detta delvis nya tonfall i Stockholms debatten!

Kärnkraftsomröstning igen

I dagarna är det 30 år sedan kärnkraftsomröstningen genomfördes och samtidigt lägger regeringen en ny proposition om kärnkraften enligt SR Kalmar. Jag slet tillsammans med många andra för Linje 3 och ett nej till fortsatt användning av kärnkraften. Men vi förlorade. Vinnare var de som ville bygga ut och binda oss vid ett kärnkraftsberoende för att sedan avveckla. Utbyggt blev det och beroende blev vi, det såg den snygga socialdemokratiska - fack - industrigrupperingen till. Under dessa 30 år har det förts återkommande politiska diskussioner om avveckling ,men endast Barsebäck har avvecklats och kärnkraften utgör idag i princip hälften av vår elproduktion - när den är igång.... Av detta kan man lära att politiken har inte klarat av att driva en process som avvecklar kärnkraften. Den har heller inte lyckats med att driva fram en utveckling av nya produktionskällor inom sol och vind. Det är med den bakgrunden man ska se den energi och klimatuppgörelse som regeringen gjort och som Centerpartiet ställt sig bakom. Den uppgörelsen visar redan positiva effekter genom att  satsning på vindkraft nu ökar enormt mycket och nya investeringar görs, samtidigt lägger den ansvaret för kostnaderna för kärnkraften på dess ägare och investerare. Jag vill inte ha mer kärnkraft, det finns väldigt mycket som talar för att utan subventioner kommer inga nya reaktorer byggas. Därför blir det heller inga nya kärnkraftverk även om förbudet tas bort i enlighet med regeringens förslag.

Vi som är kärnkraftsmotståndare kan fortsätta att skrika oss hesa - framgången har varit begränsad - nu är det rätt att istället satsa vår energi på nya energikällor;) för att på det sätt onödiggöra kärnkraften- Det är utmaningen de kommande åren. Jag tycker Kerstin Lundgren på sin blogg gör väldigt kloka funderingar kring alla dessa frågor idag.

måndag, mars 22, 2010

MP sådana vänner behöver inte socialdemokratin några fiender...

I senaste numret av Fokus intervjuas Maria Wetterstrand och hon uttalar sig då bl a om de maktpolitiska ambitioner hon och MP har. Det är intressant att hon är så tydlig - MP vill bryta det hon kallar Socialdemokraternas maktmonopol. Det är något som jag som centerpartist tycker är oerhört bra. Ambitionen att bryta s- monopolet har varit ett viktigt skäl för mig när jag förordat att mitt parti inte skall göra maktuppgörelser med socialdemokratin utan arbeta i Alliansen. Sverige behöver bryta den sossifiering av värderingar och samhällsföreställningar som fortfarande dominerar det politiska samtalet. Vi ser det som på så många områden, senast i debatten om skatterna och jobbskatteavdraget där S argumentet slår igenom om att man tar statens pengar.... när det istället är medborgarnas pengar vi tar en mindre andel av. Eller debatten om RUT och ROT där dels service jobb inte är fina nog att ges skatteavdrag för men rejäla byggarbetar insatser är ok att ge skatteavdrag för.

Men Wetterstrands argumentation visar på en helt annan strategi än den vi i Centerpartiet valt för att ändra maktförhållandena i vägen och följer den klassiska devisen " if you can´t beat them - join them". Men med den skillnaden att inifrån samarbetet medvetet försöka underminera den andra parten. Jag kan bara önska Miljöpartiet lycka till i den ansatsen för i längden kan det gynna både ett öppnare politiskt klimat i Sverige och större möjligheter för Allianspartierna att leda landet framåt. Dock förstår jag den oro som Peter Akinder ger uttryck för i sin ledare i Östran idag och som jag snott rubriken ifrån - nästan... Även om han inte skriver det direkt  så är hans slutsats att Mona Sahlin och socialdemokraterna när en Ulv vid sin barm och han undrar när ska någon våga säga sanningen....?
Det kanske är så att Mona Sahlin har samma ambition som Wetterstrand och MP, dvs hon vill göra socialdemokraterna mer till ett vanligt parti och inte ett lika maktfokuserat parti. Med den utgångspunkten blir legitimerandet av både V och MP fullt begripligt. Detta verkar ju dessutom de socialdemokratiska väljarna förstått om man får tro DN från i helgen där förtroendesiffrorna för Mona Sahlin som ledare är fortsatt katastrofalt dåliga. För det kanske är så att man misstror en ledare som abdikerar och låter Miljöpartiet och Vänsterpartiet härja fritt och anpassar sig efter deras nycker och påhitt.

Jag förstår att Peter Akinder är orolig för sitt parti - särskilt som han i vanliga fall brukar hylla det gamla goda maktpartiet, det som nu Sahlin och Wetterstrand med gemensamma tag underminerar!

söndag, mars 21, 2010

Vård och demokrati

Ikväll efter en vecka på snö så följer jag den amerikanska representanthusets debatt kring sjukvårdsreformen som debatterats så länge. Det är intressant att följa både den retorik som används men också det politiska formalia spel som pågår. I media, som DN ikväll framgår osäkerheten in i det sista om hur voteringarna under kvällen ska falla ut. Men för min egen del är jag efter att ha hört debatten övertygad om att Demokraterna och President OBama klarar hem den den största social reformen i USA på väldigt väldigt länge. Det är bra.

Men för mig finns det två men. Det ena är att man i den amerikanska demokratin tillåter sig att ha ett regel och voteringssystem som blir ett hinder för utveckling och försvårar för en politisk majoritet att fatta beslut. Jag tycker det är bra att det i en demokrati finns en långsamhet, men det system amerikanerna väljer att leva med framstår ibland som mer än lovligt långsamt.... Det har bl a inneburit att en väldigt stor andel av befolkningen stått utan sjukförsäkring onödigt länge!

Mitt andra men är den sjävbild man odlar i representanthuset. Förvisso är det säkert så att alla nationer odlar bilden av sig själv som väldigt duktiga och framgångsrika. Men när man hör en del av inläggen i den amerikanska debatten om sjukvård så undrar jag om det inte finns någon känsla för att man bör kolla sina påståenden och grunden för sin övertygelse... I flera stora jämförelse så framstår det amerikanska sjukvårdssystemet som i bästa fall medelgott och sett ur ett kostnadsperspektiv är det inte resurseffektivt  ej heller om man tar in det faktum att väldigt många inte omfattas av en sjukvårdsförsäkring. Om man i det läget hävdar på fullt allvar att man har världens bästa sjukvård har man missat någon lektion i sjukvårdsskolan. Som politiker tror jag att man gör sig själv en otjänst och servar sina väljare dåligt om man inte åtminstone försöker skapa sig en bild av hur verkligheten ser ut både i närområdet och rnt om i världen. Det ställer då krav på att man som politiker både har möjlighet och tar chansen att göra studiebesök och studieresor - annars kan man inget lära.

Till sist - det som nu blir en historisk reform.... är ändå inte en frändring som riktigt kommer täcka alla amerikaner - de har fortfarande en bit att varandra!

fredag, mars 12, 2010

Vita vidder

De kommande dagarna kommer jag inte vara lika flitig i mitt skrivande eftersom jag är på resa ommande vecka. Men några inlägg blir det, det lovar jag!

torsdag, mars 11, 2010

Friskola i Virserum - wow!

Föräldrarna och invånarna i Virserum belönades enligt Barometern idag för sitt ihärdiga arbete för att bevara högstadiet i Virserum. Idag fick man besked från Skolinspektionen att man får starta friskola till hösten. Nu gäller det för Hultsfreds socialdemokratiska ledning att släppa prestigen och tillåta invånarna i Virserum att få hyra sin skola och göra det möjligt för dem att enkelt starta sin skola. Svälj de dogmatiska ställningstagandena!

Hotet mot demokratin

Igår berättade Lisbeth Lennartsson i Radio Kalmar att hon blivit sjukskriven dels eftersom hon hanterat många svåra frågor i kommunen och dels och framförallt att hon är kränkt av Per Lublin. När man sedan läser Östran  och Barometern så framgår det att herr Lublin inte begriper att han skulle kunna vara skuld till någon kränkning. Han menar att är man KS ordförande så får man tåla ....lite "kränkning".

Jag tycker inte man oavsett politisk ställning ska behöva tåla något som kan kallas kränkande behandling eller granskning. Politik och demokrati bygger på debatt och diskussion men inte på personpåhopp eller något som liknar det. När man bedriver sitt politiska arbete på detta sätt så blir man inte en demokratisk medspelare utan snarare ett hot mot demokratin. Det är tragiskt att Per Lublin med stöd av en del väljare i Borgholms kommun år efter år kan fortsätta sin destruktiva politiska gärning.

tisdag, mars 09, 2010

När länsstyrelsen inte sköter sig!

Även om jag är Centerpartist så lever jag ju inte nära lantbuksföretagen dagligdags. Men jag har med förvåning och förskräckelse konstaterat att länsstyrelsen i Kalmar län inte klarar sin uppgifter när det gäller att betala ut lantbruksstödet i tid och kommer undan med det! I myndighetsSverige så råkar den enskilde medborgare eller företagare illa ut som inte betalar sin skatt i tid eller moms i tid eller överhuvudtaget inte sköter sin relation till myndigheter inom de regler som fastställt. I många fall får man betala dryga extra avgifter för sin försummelse. Jag menar att detta synsätt borde vara tillämpligt även när en myndighet inte sköter sina uppgifter utan t o m skapar ekonomisk skada för enskilda och företagare.
En länsstyrelse såsom den i Kalmar borde få betala straffersättning till de företagare som skött sina åtaganden men ändå inte fått lantbruksstödet utbetalat i tid.  Då har vi skapat balans mellan myndigheter och enskilda.

Nå varför skriver jag om detta idag? Jo dels därför att vi i förra veckan på regionstyrelsen möte konsulter som just nu utvärderar länsstyrelsens sätt att fungera och detta var en av de frågor vi då talade om för dem. Det andra var att jag idag kollade in på Handelsbankens hemsida i Emmaboda och vad finner jag då.... jo de erbjuder en rörelsekredit till dem som inte får sitt lantbruksstöd i tid och hamnar i likviditetsbrist. Länsstyrelsernas misskötsel skapar uppenbarligen affärsmöjligheter bankerna, men inte betalar länsstyrelserna räntan för dessa lån - trots att man är orsak till dem!

måndag, mars 08, 2010

Kvinnors dag!

Idag ska jag inte skriva något eget utan hänvisar till några som skriver och bloggar, läs följande:

Annie Johansson

Christina Davidsson

Sofia Falk

och min landstingsrådskollega Gudrun Brunegård

Detta är några kvinnor som på olika sätt fightas för ett bättre samhälle och jämställt samhälle. Läs!

söndag, mars 07, 2010

Vart tar valet vägen? Centerpartiet kan säkra en stabil Alliansmajoritet!

Idag kan man på DNs web läsa om hur "hemliga" partimätningar nått TT och berättar hur opinionsläget ser ut i de tre storstäderna. Summan av redovisningen är att i storstäderna ligger socialdemokraterna riktigt illa till och det är ju en utveckling som pågått länge i Stockholm, men som nu kan avläsas i både Göteborg och Malmö. Siffrorna mellan de två alliansbildningarna upprätthålls av de faktum att MP fortfarande attraherar storstadsväljare. Men samtidigt kan man se på siffrorna att Allianspartiernas utmaning ligger nu i att övertyga väljarna på landsbygden och de mindre städerna i landet - om inte riskerar vi en väldig tudelning av landet även politiskt.

Här finns Centerpartiets utmaning! Vi måste som parti nu väldigt tydligt klara av att skapa politisk trovärdighet i våra klassiska områden. Vi är det parti i Alliansen som historiskt har störst trovärdighet utanför storstäderna. Den måste vi nu återerövra och vi måste mobilisera dessa väljare. Det odlas ibland i landsorts Sverige en bild av att vänsterpartierna skulle ha en bättre politik för dem. Jag kan inte förstå det. Under de senaste 100 åren är det vänstern som styrt Sverige i huvudsak. Den som på allvar hävdar att de fört en politik till gagn för landsbygden och de mindre orterna under dessa år måste lida av allvarliga minnesförluster. Det är ju vänsterpolitiken som utarmat landsbygden på växtkraft.

Jag vill bara påminna om att
- nu satsar mer på enskilda vägar än någonsin
- arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna har sänkts till gagna för alla mindre företag
- LOV är en servicereform som skapar möjlighet till nya små serviceföretag på landsbygden
- RUt och Rit mm skapar möjligheter

Uppräkningen kan göras lång - men vänstergängets trovärdighet är inte hög om man har någon historisk jämförelse. Framtiden ligger inte i mer offentliga bidrag - den ligger i utvecklat företagande - det kan vi skapa med starkare Centerparti!

lördag, mars 06, 2010

Forma vården efter patienten

Jag tror vi alla har någon bekant, anhörig eller så som fått ett första cancerbesked, men sedan fått gå och vänta antingen på att diagnosen ska fastställas efter ett antal prover eller att behandlingen ska starta. Den vänteperiod är fylld av oro och ångest både för patienten och dennas familj.

I veckan har vi i Östran kunnat läsa om hur en patient fick vänta länge på besked från alla prover som tagits, vården runt denna patient klickade. I processen fram till fastställd diagnos så är det många olika prover som tas och tyvärr är denna process inte alltid samordnad utan man får som patient fara fram och tillbaka sjukhuset. Det blir en tidsutdräkt beroende på att vården inte är samordnad och patientanpassad utan klinikgränser och professionsgränser styr istället. På Oskarshamns sjukhus har man försökt skapa en samordnad lösning och det måste nu spridas till hela länet eftersom den gynnar patienterna.

Idag kan man på Dagens Medicin läsa om hur en vård utan väntetider också leder till bättre vårdresultat över tiden. Det handlar i detta fallet om att man inte ska få vänta onödigt länge på strålbehandling för cancer. Notisen illustrerar det man som amatör har tyckt länge det finns inga fördelar med väntetider i vården, brister i patientorientering leder enbart till onödig oro, lidande och kanske i många fall sämre behandlingsresultat. Därför är en köfri vård och en smidig och samordnad vård över olika gränser ett oavvisligt kvalitetskrav på sjukvården framöver.

fredag, mars 05, 2010

Rot - Rut - Rit = HUS avdraget

Debatten om hur vi möjliggör utvecklandet av nya serviceföretag och service erbjudanden rullar vidare. Att de olika avdragen har ett brett politiskt stöd är uppenbart, även in på den rödgröna sidan. Det är visst så att relativt få människor använder tjänsterna med avdrag så här långt, men det är en dynamik i utvecklingen som är helt fantastisk.
DN redovisar en undersökning som gjorts för Svenskt Näringsliv ang de sk ROT avdragen, där 8 av 10 tycker det är bra. För min del är det fullständigt ologiskt att det rödgröna gänget vill bevara detta, men anser det helt förkastligt med RUT avdrag. Varför är skattavdsrag för en tjänst ok men inte för en annan? Om man bortser från alla de moralistiskt hycklande argument som använts handlar det inte om något annat än diskriminering av vissa tjänstesektorer framför andra och av något märkligt skäl sammanfaller det med manligt respektive kvinnligt - förklara det den som kan. Dessutom är det ju så att eftersom detta är helt nya vita arbeten så blir effekten den att de genomgående bidrar till ekonomin och i förlängningen är lönsamma även för skatteutvecklingen i landet, dvs avdraget betalar sig!

Centerpartiet har idagarna lanserat det sk RIT avdraget som kan läsas om här på SR´s sida, som innebär att man ska kunna få köpa IT support med samma avdrag. Det är bra och säkert något som skulle glädja många med en trasslande dator hemma.

För att nu undvika att man hamnar i allehanda förkortningsstrider borde avdrag för denna typ av hushållstjänster heta HUS avdrag och sakta men säkert bör bler och fler tjänster inkluderas i detta område.

För annars kan det gå som Sebastian Hallén antyder i sin roliga bloggkommentar om alla möjliga kommande R avdrag.... Läs och skratta som en inledning på en god helg!

PS Du som vill visa ditt motstånd mot dem som vill avskaffa RUT avdraget kan köpa en knapp här! DS

torsdag, mars 04, 2010

grattis Mönsterås

Idag redovisas hur nöjda medborgare i olika kommuner är med den kommunala servicen bland annat av Radio Kalmar. Mönsterås invånare är de mest nöjda, kommuner kommer på 18:e plats i listan och är bästa länskommun med det resultatet. I andra mätningar visar det sig att man har ett bra företagsklimat osv. Vid sidan av att det är god politisk ledning, så är det ändå intressant att fundera på vad det är som gör att en kommun hamnar i en god cirkel och blir uppskattad på olika sätt - här finns det utrymme för en intressant forskningsinsats!
Jag tycker det är lättare att förstå varför Högsby kommer sämre ut i samma undersökning. Man har genom åren haft politisk dragkamp, beroende på minskande befolkning fått lägga mycket tid på besparingar och diskussioner om detta och man är sedan länge en hårt ansat utflyttningskommun. Att det i det läget skapas negativa bilder är inte så svårt att förstå, även om jag tycker att också Högsby de senaste åren haft en tydlig politisk ledning som sakta men säkert stagat upp utvecklingen i kommunen. Men det tar ett tag att övertyga medborgarna.

onsdag, mars 03, 2010

Rut diskussionen fortsätter och hyckleriet lyser upp himlen

Det är lätt att tycka att inte andra ska få nyttja det sk RUT avdraget och ha allehanda moraliska invändningar mot att det finns. Men det får ju finnas en gräns för hyckleriet. Nu visar Aftonbladet hur ledande S företrädare själva använder RUT avdraget eller det man så förnedrande kallat pig avdraget. Det är alltså så att med S egen retorik - ledande socialdemokrater använder PIGA, tala om hyckleri. Men det kanske är såsom S valstratreg kommenterade det hela " det är väl dumt att inte utnyttja ett avdrag...." så talar det sanna hyckleriet!

Sedan är det väldigt intressant att man från rödgröna gänget gör sådana skillnad på jobb och jobb. Att som man kallar det skattesubventionera ROT avdrag är helt ok - de jobben utförs av män, men att på samma sätt skattesubventionera hushållstjänster är helt fel, men just det de utförs i många fall av kvinnor.

I en intervju i Radio kalmar i morse så sa en städföretagare i Hultsfred att om RUT av draget försvinner så innebär det att det företag får säga upp 5-6 personer. Det är den rödgrön jobbpolitiken i ett nötskal!!

Anders W Jonsson och Annie Johansson har på ett förtjänstfullt sätt bloggat om detta också och det finns en bra debattartikel på Höglandsnytt.!

tisdag, mars 02, 2010

Sveket mot dem som behöver rehabilitering

Idag har jag debatterat med ansvarigt landstingsråd kring genomförandet av Rehabiliteringsgarantin. Det var sorgligt att höra hur initiativlöst och ambitionslöst man från den rödgröna majoriteten hanterar människors rätt till Rehabilitering. Landstinget i Kalmar län tillhör bland de sämsta i landet på att hantera rehabiliteringen för sjukskrivna med smärta i axlar och arma respektive lättare till medelsvår depression. Dagens svar gav inga indikationer på att det faktiskt kommer att bli bättre utan enbart fromma förhoppningar - det är en politik utan vilja!

Miljöplan utan fast mark

Oj oj oj, idag diskuterar vi landstingets miljöplan för kommande år. Men det är en väldigt haltande debatt eftersom det förslag majoriteten lagt fram fullständigt saknar nulägesbeskrivning och analys av resultaten av den föregående miljöplanen. Den innehåller nu många vackra mål, men ingen vet om det är relevanta mål i relation till verksamheten.Det är bedrövligt att inte enklaste fundamenta vad gäller planering och styrning följs.

Men debatten förs av den ledande miljöpartisten på ett sätt som man kan bli bekymrad över. Man slänger ut påståenden som är uppenbart inkorrekta, för att uttrycka mig försiktigt. Ett sådant är påståendet att landstinget har ett persondator-baserat webb-mötessystem. Det finns inget sådant system som är godkänt! Trots det upprepas det gång efter gång från talarstolen och trots påpekande så kör personen i fråga bara på och låtsats som om hon har rätt. Att majoriteten tillåter uppenbart inkorrekta uppgifter att upprepas är ett uttryck för ett svagt ledarskap. En felaktighet blir inte mer korrekt för att den upprepas flera gånger.

Ärligt besked från vänstergänget

Så kommer då beskedet enligt DN att vid en röd-grön seger avskaffas RUT avdraget för hushållsnära tjänster. Det är bra att man nu är ärlig och berättar vad man står för. Men det är förvånande att man så lättvindigt avfärdar 12 000 arbetstillfällen och avfärdar nya kvinnliga företagare och arbeten som i många fall har gått till kvinnor. Vi kommer alla ihåg vilka kraftord som användes kring krisen i fordonsindustrin och särskilt SAAB, det rörde direkt 3000 arbetstillfällen. När man nu med ett pennstreck ska dra bort mattan för 12 000 jobb då marknadsförs det som en rättvisereform. Sämre och värre har aldrig det ordet använts - det är ett slag i ansiktet på alla dem som fått ett jobb och alla dem som fått en något lättare vardag.

Ingen satsning på Palliativ vård

Eva - Lena Fungmark har till dagens fullmäktige ställt en interpellation om den Palliativa vården vid Västerviks sjukhus. Beslut om att samla den Palliativa vården till en enhet tog för flera år sedan av landstingsfullmäktige men har inte verkställt av den nuvarande majoriteten. Nu vill man i svaret till Eva-Lena från majoriteten göra gällande att nu minsann sker en satsning på den Palliativa vården och gått ut och presskonfererat om detta. Men skrytet fastnade i halsen. I dagens Västervikstidning så säger en av dem som jobbar med den Palliativa vården att det är väl bra med fina rum på sjukhuset, men vi behöver en samlad enhet där man kan bygga kompetens och ge människor vård utifrån ett helhetsperspektiv.Eller som rubriken tidningen uttrycker det - expert underkänner vårdsatsning... det är bra att hon är så tydlig. Dessutom är det så att det som nu görs stämmer inte med de beslut som tidigare fattats därför det beslutet innebar att vården skulle samlas för att bygga kompetens och höja kvaliteten. Det är bara beklaga att man inte gör rätt för att utveckla den palliativa vården - det hade den varit värd!