tisdag, mars 31, 2009

bra med rot avdrag för bredband!

Läser i kväll på aftonbladets hemsida att när regeringen idag presenterade propositionen om rot avdrag eller det som kommer att kallas HUS avdrag så ingår också att man kan göra avdrag för att skaffa bredband!! Det är en viktig åtgärd för att fler människor på landsbygden ska kunna ha råd att skaffa bredband till en mer rimlig kostnad. Bra jobbat!

Nattsvart är nu bekräftat - vågar majoriteten nu tala allvar

I eftermiddag har det presenterats två olika ekonomiska prognoser, en av KI i bl a DN och en av OECD. Båda beskriver en förskräcklig bild av ekonomin de närmaste 18 månaderna. Långt värre än vi har haft siffror på så här långt. En enkel jämförelse, den skatteprognos som SKL levererade i februari byggde på att BNP minskar 2009 med 1,5%, idag menar KI att det minskar med nästan 4%. Det är förvisso inte ett enkelt samband mellan skatteutvecklingen och BNP, men om man samtidigt väger in höjd nivå på arbetslösheten så kan man tyvärr vara ganska säker på att i nästa skatteprognos så blir det ännu sämre siffror. Det kan betyda mellan 50-100 miljoner lägre intäkter redan i år och för 2010 vågar jag inte tänka.

I morgon den 1/4 ska landstingsmajoriteten presentera sin riktlinjer för budgetarbetet. Jag hoppas man nu lämnat snömoset och de valtaktiska övervägandena och inriktar sig på politiskt ledarskap och ansvar. Om man inte ger signaler om att nu krävs större åtgärder och att vi måste skaffa underlag för det, så blir både 2009 och 2010 förlorade år, som sedan får mycket stora konsekvenser de kommande åren därefter. Vi talar om risken för underskott över 100 miljoner per år, som sedan ska återställas. Nu är det upp till bevis!

Jag menar inte att det finns några enkla förändringar, vi måste klara ekonomin, men också tillgängligheten i verksamheten, det gär att finns inga enkla förändringar. Därför är det ännu viktigare med riktiga underlag och genomlysning.

Sjukgymnastik i fara del 2

För någon vecka sedan skrev jag om en orimlig lagtolkning av jurister på SKL som förts vidare av medarbetare i Landstinget i kalmar län. Kontentan var att de sjukgymnaster som slutit vårdavtal med landstinget blivit av med sin avtalsreglerade och lagfästa etableringsrätt.

Jag tog initiativet till att föra frågan till mina kontakter i regeringskansliet. Företrädare för regeringen kan förvisso inte göra några skriftliga utlåtanden om lagtolkning, men man har gått igenom den tolkning SKL gjort och finner inte den rimlig enligt den information jag fått tillbaka. Detta innebär att om vi från landstinget och politiken meddelar att vi hedrar de avtal vi ingått, dvs att etableringsrätten kvarstår så är frågan ur världen. Jag ska i morgon på landstingsstyrelsens arbetsutskott föra upp frågan och hoppas vi kan döma av den då. Jag tror det finns ett brett politiskt intresse för det. Vi behöver dessa sjukgymnaster i länet, vår rehabilitering är fortfarande inte välutvecklad så det vore till stor nackdel för medborgarna om denna verksamhet hotades i länet. Att de som driver verksamhetern lugnas är också bra. viklet framgår av Västervikstidningens webb.

måndag, mars 30, 2009

ojämlik vård - men gör något!

I förra veckan presenterade rapporten om ojämlik vård av SKL och i tidningsartiklar. I dag kommenterar ett av de ansvariga landstingsråden detta på majoritetens blogg. Hennes uppmaning är ljug, och överlämnar sedan hela ansvaret till medborgaren trots att bekymret finns i landstingets verksamhet och personal. Det hade varit klädsammare om hon istället för en tjusig slogan på slutet " varje dag lite bättre" hade uppvisat en enda idé om hur vi ska få en mer jämlik vård. Vi startade från alliansmajoriten ett stort arbete förra mandatperioden för att komma åt ojämlikheten. Det avslutande den nuvarande majoriteten och hävdade att det skulle nu in i den vardagliga verksamheten. Konsekvensen är att inget händer och vi har en politisk ledning utan idéer och initiativ. Resultatet är inte varje dag lite bättre, det är lite sämre!

Halvt steg framåt för studiestödet

Idag presenteras i DN och i Barometern m fl media förslag om hur studiestödet ska utvecklas. Studiestödet är en av de absolut viktigaste sociala institutioner detta land har. Det möjliggör för de allra flesta att studera oavsett bakgrund. jo jag vet att det är annat än ekonomi som avgör detta. Men om inte de ekonomiska förutsättningarna fanns där så skulle möjligheten att läsa vidare på universitet var förbehållet några få. Det är därför viktigt att man nu försöker förbättra studiestödet. Jag tycker det är jättebra att man försöker hitta möjligheter att höja stödet - det har stått still länge, och gör det mer möjligt att jobba bredvid. MEN det finns en paradox i detta! Arbete vid sidan av som man närmast uppmuntrar motverkar det kommittén samtidigt säger sig vilja öka, nämligen genomströmningen. I den politiska debatten talas det allmänt om ett högre kunskapsfokus, högre krav i studierna osv. Det är rätt, men jag kan ju som universitetslärare se att studenternas arbete bredvid motverkar kravställandet, de får andra fokus och vi får delvis en kamp om tiden. Sedan är det tror jag olyckligt med den begränsning som man vill införa vad gäller antalet terminer man kan få studiestöd. Det blir om inte annat en mental barriär och kommer motverka rekrytering till längre utbildningar och motverka att studenter väljer om, trots att man insett att en utbildning inte passar dig. Jag tror inte detta kommer öka genomströmningen, men vi kommer få se fler avbrutna utbildningar och det kan jag inte se är någon poäng.

söndag, mars 29, 2009

Grattis Magnus

40-årskalas är alltid en upplevelse. Igår fick jag och ett stort antal andra vara med och fira Magnus Danlids 40-årsdag. Det var väldigt trevligt. Magnus är sedan många är medlem i Centerpartiets landstingsgrupp. Han är en politiker med bra kontakt med sina väljare, och som har ett lokalt perspektiv. Det är viktigt i politiken att kunna se hur olika beslut påverkar människor ikring dig. Sedan gör han ju livet kul eftersom det alltid finns ett leende och skämt på G. Stort Grattis Magnus, hoppas du får många goda dagar framöver!

fredag, mars 27, 2009

huvudvärken blir lättare att bota

I eftermiddag har regeringens förslag om receptfria läkemedel presenterats enligt Dagens Apotek! Bra!! Det innebär att i höst blir det lättare att bota huvudvärken även om man inte har ett apotek som är öppet på helgen. Ännu ett bra steg för att underlätta tillvaron, märkligt att socialdemokraterna aldrig klarade av att göra detta.

Bra idé med generika listor även på receptfritt, så att man som konsument kan göra kloka val utan att fångas av varumärken och giftig reklam.

ojämlik vård fortfarande!

Idag redovisar SKL en undersökning av hur jämlik den svenska vården är i bl a Ekot och i tidningar som barometern. . Resultaten förskräcker. Om man har kortare utbildning, lägre inkomster och mindre tillgångar så får man sämre vård. Rapportens resultat förskräcker,men illustrerar mer än väl det jag möter i medborgarnas kommentarer om vården - de säger ofta att man måste stå på sig, veta mycket och ställa krav för att komma fram i vården, särskilt när det inte handlar om akut vård utan man är i början av ett vårdsökande.

rapporten handlar bl a om att vården för KOL sjuka varierar starkt, att bröstcancervården varierar osv. I dessa fall handlar det ofta om att patienten själv måste vara aktiv och om man inte är det så... Detta är djupt bekymmersamt!

Vi har i vårt län fört dessa diskussioner om ojämlik vård i olika avseenden och det är alltid svårt att nå igenom hos professionen. Många vill inte se och erkänna att det görs skillnad på människor. Jag hoppas att vi med denna nya rapport återigen kan väcka diskussionen och det kan bidra till att skapa en mer jämlik vård. För i grunden handlar detta om medvetenhet hos personalen. sedan kan jag på vägen dit bara önska att fler medborgare vågar ta försig och driva på - även om man inte ska behöva det!

torsdag, mars 26, 2009

S förlorar

I en del media (bl a Barometern, SMP)redovisas en analys av vårens opinionsundersökningar. De visar på en intressant trend. Det opinionsras som vänstersidan haft sedan i höstas bottnar i en stor förändring i attityderna i storstadsområdena. Där finns nu en stor alliansmajoritet. Medan det fortfarande är så att vänstergänget har majoritet i mindre orter och på landsbygden.

Inför valet 2010 är detta lovande, storstäderna går vanligtvis före i opinionssvängningar. Och det har historiskt inte gått att vinna regeringsmakten utan en tydlig majoritet i storstäderna. Så detta bör vara en analys som sprider stor oro i socialdemokratin. I Stockholm kan man misstänka att bl a den starka sosse kritiken av vårdvalet nu slår tillbaka. Nu märker väljarna att vårdvalet givit större tillgänglighet till primärvården - det uppskattas.

För oss som verkar i Kalmar län visar analysen att vi måste öka trycket för att vända opinionen till alliansens fördel även här, men också att det är möjligt!! Närmare 18 månader återstår till valet - nu är det bara att intensifiera arbetet för en fortsatt alliansmajoritet!

NEJ var dagens "klo"

Vi har haft landstingsstyrelse idag. Dagens pseudofråga var när budgeten ska tas. Och socialdemokraterna och deras kompisar har valt att skjuta besluten framåt i tiden - till november. Man tror det blir enklare då. Det tror inte jag! Men på detta sättet kan man ännu en tid hålla obekväma beslut i från sig. Men när vi fick en prognos för det ekonomiska utfallet i år, fick vi en bild av vilka problem landstinget har. Ekonomidirektören Ingeborg Eriksson redovisade en prognos som innebär att årets resultat blir -14 miljoner. Men det viktiga var att man räknar med att sjukhusens ekonomi fortsätter att försämras, så här långt i begränsade omfattning. Men det redovisades att man vidtar åtgärder för att minska kostnaderna. Och på min fråga om detta kan göra att sjukhusen minskar sitt budgetunderskott var svaret efter lång tvekan ..... NEJ.

Det betyder att även i år ökar budgetunderskottet för sjukhusen och Anders Henriksson fortsätter att förneka att det behöver göras något. Jag är rädd att med den hållningen så kommer årets underskott bli större än 14 miljoner. När ska majoriteten inse verkligheten och sluta göra valtaktiska överväganden och ta ansvar för landstingets ekonomi. Jag bara undrar!

onsdag, mars 25, 2009

väljarnas frågor

Idag har det i bl a DN presenterats vilka frågor väljarna anser särskilt viktiga. Överst är självklart frågan om arbete och arbetslöshet. Det kommer att bli en intressant och viktig debatt fram till valet om vilken jobbpolitik väljarna sätter sin tilltro till. Dock måste ju vänster gänget presentera en sammanhållen politik och inte bara löften om mera pengar till allt.

För mig som är sjukvårdspolitiker är det särskilt glädjande att dessa frågor är den nummer tre på listan. Det är med stolthet jag kommer möta väljarna för att visa på resultat. Följande har exempelvis hänt:
- jätte satsning på psykiatrisk vård
- väntetiderna till vården krymper och kommer vara de kortaste i modern tid vid valet.
- vårdvalet med alla dessa förändringar har ökat tillgängligheten och mångfalden i primärvården så att en mycket större andel av medborgarna kan säga att man har en fast läkarkontakt.
- omreglering av apoteksverksamheten så att vi får fler apotek med bättre öppettider och en stor del receptfria läkemedel kan man från i höst köpa lite varstans under ordnade former.

Det kallar jag framgångsrik Allianspolitik och bidra till framgångar i valet 2010.

tisdag, mars 24, 2009

Sjukgymnastik i fara!

Vad betyder en lag? Riksdagen fattade för ett tag sedan beslut om att ge de sjukgymnaster som har sk nationellt etableringstillstånd möjlighet att fortsätta och verka och den dag man vill pensionera sig sälja verksamheten vidare till en annan sjukgymnast. Det har varit en efterlängtad förändring av den avvecklingslag som socialdemokraterna m fl hade genomdrivit tidigare. Men man får aldrig vara riktigt nöjd!

Många av de sjukgymnaster som har etableringstillstånd har för att underlätta för patienter och avlasta landstinget slutit sk vårdavtal. Det har inneburit att de har haft ett reglerat samarbete med landstinget, vilket varit väldigt bra. Döm om min förvåning när jag i slutet av förra veckan fick kunskap om att dessa sjukgymnaster och företagare anser juristerna på Sveriges kommuner och landsting har förlorat sina etableringstillstånd eftersom de har ingått vårdavtal. Det innebär att de skulle förlorat den självständiga grund de har haft för sin verksamhet, trots att det i de avtal de skrivit med landstinget står att de har rätt att återgå till att verka på etableringstillståndet om vårdavtalet upphör.
Dessa känner sig nu lurade vilket bl a framgår av en artikel i VästerviksTidningen

Detta är inte rimligt!! Jag har nu kontaktat regeringskansliet för att reda ut om SKL juristernas tolkning är rimlig/korrekt och hoppas få ett svar de närmaste dagarna. Men uppenbart är att denna tolkning står inte i samklang med de intentioner regeringen hade!

Det vore en stor förlust för patienterna i Västervik och i andra delar av länet om detta leder till att ett antal verksamheter avvecklas - för det är risken! Tycker Lena Segerberg som ansvarigt landstingsråd verkligen att detta är ok eller är hon beredd att göra en insats för att välfungerande rehab verksamhet i Västervik ska få leva vidare?

Annie på besök

Riksdagens yngsta riksdagsledamot besökte Emmaboda igår. Hon mötte gymnasieelever och lokalmedia vilket gav två bra reportage i Barran (enbart papperstidningen) och Östran om detta att vara ung i riksdagen.
På kvällen hade vi ett inspirationsmöte för allmänheten om detta att vara politiskt engagerad. Jag tror att alla vi som var där fick en hel del positiv inspiration om politikens möjligheter och nytt bränsle för att engagera oss i samhällets utveckling. Väldigt bra kväll!

måndag, mars 23, 2009

Hyckleriets höjdpunkt

Igår kväll såg jag för ovanlighetens skull på Agenda. De behandlade den senaste tidens debatt om bonusar och särskilt socialdemokratiska företrädares agerande i frågan. I programmet fanns klipp från riksdagsdebatten där Tomas Östros skäller som en bandhund på regeringen och använder allehanda okvädingsord. Sedan ett reportage om hur olika företrädare för LO och arbetarrörelsen i olika pensionsföretag/förvaltningar hanterat frågan om bonusar. Man kan enkelt säga att det var skillnad på ord och handling!! Och det var pinsamt och bedrövligt att höra S nye partisekreterare på alla frågor om varför det blivit så här svara " Det är regeringens fel!". Politik handlar både om ord, värderingar men också om hur det omsätts i handling. Och i det här fallet visade det sig att det var bara ord men inga handlingar och inget ansvar. Detta kröntes av partisekreteraren som vägrade erkänna det för alla tittare uppenbara att det fanns ett stort mått hyckleri. Jag tror att det är oerhört bekymmersamt både för politiken men framförallt för socialdemokratin om man inte kan erkänna att våra företrädare har gjort fel. Man bör nog i sin retorik vara så måttfull att man inte kastar hur mycket sten som helst i det glashus man själv byggt. Därför borde Östros och andra tagga ner sin retorik och istället kanske fundera på vad där som gör att så många av oss människor sveps med av tidsandor och präglas av dem så som uppenbarligen skett i fråga om bonussystem och ersättningar. Jag tror att Mats Knutsson på Svt har rätt i sin kommentar att detta undergräver förtroendet allvarligt för arbetarrörelsen och LO´s ledning ( se DN t.ex) och det var väl inte det Östros m fl tänkt sig när man skapade krigsretorik om bonusar. Men det är som det gamla ordspråket säger "den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri".

söndag, mars 22, 2009

Lysande musikal

Igår kväll var jag på premiären av Lyndon Starblazer i Växjö. Den sätts upp av studenter på estetiska programmet på Katedralskolan i Växjö. Det var en lysande föreställning och man inser att Sverige är fyllt av underhållningstalang. Jag blir stolt över en skola som på detta sätt kan stötta, uppmuntra, utveckla förmågan hos ett stort antal ungdomar och ge oss som lyssnar och tittar en riktigt kulturell nöjeskväll. Vill du se ett utdrag och lite om föreställningen kan du läsa på SMP galej som hade ett reportage om föreställningen i fredags. Och har du en chans att gå och titta kan du göra det. fler föreställningar ges i veckan och nästa helg.

Här kan du se ett klipp från föreställningen!

linje 2 har återuppstått

Miljöpartiet har blivit ett linje 2 parti - avveckling med förnuft - som var 2:ans tes i folkomröstningen 1980. På något annat sätt kan jag inte läsa dagens inlägg från vänstergänget på DN debatt. För några veckor sedan var man inte beredd att tala kärnkraft, nu ska den finnas kvar och användas tills dess att den ersatts/ersätts med hållbar energiproduktion. Det betyder att miljöpartiet i praktiken givit upp sin avvecklingslinje. Tyvärr lanseras inga nya idéer om hur kärnkraftens 50% andel av elproduktion ska ersättas och det betyder att den döljande retorik som gällt de senaste 30 åren fortsätter, vi ska avveckla, men väldigt små steg vidtas. Istället ledde denna utveckling till att vi har blivit alltmer beroende av kärnkraften. Det är nu linje 2 som är vänstergängets tes - intressant!

Jag kan som kärnkraftsmotståndare bara beklaga och sörja över att 30 års energipolitik lett oss hit. Och det känns konstigt att vänstergänget för att förklara sin hållning påstår att regeringen vill bygga ny kärnkraft - den kommer inte bygga ett enda nytt aggregat, inga nya subventioner som gällde på 60- och 70-talet. Men man känner ju igen delar av vänstern när den riktiga nyheten är att man vill införa allehanda priskontroller och statlig styrning, då vet man att Ohly varit framme vid tangentbordet. De planekonomiska föreställningarna som tydligen nu också S och Mp delar trodde jag vi begravt för länge sedan, men ränderna går uppenbarligen inte ur!

lördag, mars 21, 2009

Om jesus

Köpte i torsdags Jonas Gardells nya bok "om jesus". Har läst hans tidigare bok som benämns "om gud" och tyckte den var bra. Har nu börjat läsa boken och jag gillar anslaget. Å ena sidan har han ambitionen att visa på att människor, kyrkan, intressen har lagrat på massor av föreställningar och bilder om vem Jesus var och är och utifrån det riva ner överlagringarna. Men å andra sidan är han tydlig med att det trots denna ambition blir hans bild av den historia han finner om den historiske Jesus.

Så den återkommande uppmaningen är - vi måste var och en bilda oss en uppfattning om vem Jseus är och vad han betyder för oss var och en. Det känns rätt! Just nu tar jag till mig den upprepade formuleringen i Gardelss bok "följ mig"!

1:a kaffet på altanen!

Oj vilken härlig dag det blev idag! Vårsolen strämmar ner och efter en vårpromenad kunde det första kaffet intas på altanen. Härligt! Samtidigt strömmade ljudet av de sista skidtävlingarna ut från huset. Hmm kan vara bra för att påminna sig att Kung Bore lär inte släppa greppet riktigt ännu, även om ljuset och värmen nu återvänder. Hoppas du också kunnat njuta!

fredag, mars 20, 2009

Premiär i tysk radio!

Nu är det ett tag sedan intervjun gjordes, men i efterspelet till regeringspartiernas energiuppgörelse så blev jag kontaktad av en journalist som arbetar för en tysk radiokanal. Han var intresserad av den svenska energidebatten, kärnavfalls förvaret och varför debattklimaten i Sverige och Tyskland har varit och är så olika i kärnkraftsfrågan. Han hade hittat mig via denna blogg och min mest citerade formulering så här långt - det är en sorgens dag!

Om du vill lyssna till min premiär i tysk radio följ denna länk. Av det jag förstår så verkar det blivit helt ok;)

Vilken hjälte

Igår fick jag lyssna till en svensk hjältinna! Aftonbladet och någon Tv kanal delade i höstas ut pris till vad man kallade årets hjältar. En av dem som fick priset var Therese Eriksson. Hon är idag en 22-årig driftig kvinna som tagit på sig ett stort uppdrag. Hon är uppvuxen i en familj där hennes mamma blev alkoholist och drabbades av psykisk sjukdom när hon var tonåring och där hennes pappa inte orkade/klarade av att vara vuxen och förälder. Det blev Therese som fick vara den vuxne i familjen. När hon fick priset "svensk hjälte" så fick önska ett pris och valde då att hon ville möta svenska makthavare inom sjukvården och socialsektorn för att få berätta sin historia och det gjorde hon igår i riksdagshuset. Vi var ett tjugotal personer som var samlade, från socialministern till SKL företrädare.

Den historia hon berättar får mig att både bli glad och oerhört bedrövad. Glad över att en människa kan bli så stark och ur ett elände och få energi att skapa något som kan hjälpa både henne själv och andra. Hon har skapat organisationen Maskrosbarn som försöker vara ett stöd för och kunskapsspridare kring barn och ungdomar som lever under dessa svåra familjeomständigheter. Bedrövelsen kommer av att trots all kompetens, alla resurser vi har i socialtjänst och sjukvård så kan vi misslyckas så kapitalt och hennes berättelse visar på att vi ser inte barnen, frågar inte efter hur de mår och ger dem inte det stöd de borde få.

I den barnrapport vi presenterade från Allianspartierna för ett tag sedan har vi ett litet avsnitt om detta. Jag är efter gårdagen övertygad om att vi måste lyfta detta mer för att se till att barnen blir lyssnade på och ges stöd. Om du har en möjlighet att lyssna till Therese - gör det, kan du bjuda in hennes organisation till din skola eller socialtjänst eller psykiatri - gör det. Du får något att arbeta vidare med!

torsdag, mars 19, 2009

Äldresjukvården kan bli bättre

Idag igen redovisas en rapport om att vi kan göra äldresjukvården bättre. Vi har problem med övermedicinering, samordning mellan olika vårdnivåer, primärvårdens ansvar är oklart osv. Om detta kan man läsa i en rapport från socialstyrelsen idag och som redovisas i Barometern och Dagensmedicin mm. För mig signalerar det väldigt tydligt att det krav vi från Allianspartierna i landstinget har drivit är rätt och viktigt - det behövs ett mycket tydligare äldreuppdrag till primärvården, där vi bl a beskriver att övermedicineringen måste hanteras, att man bör ta ansvar för att koordinera vården för de mest sjuka äldre, att det finns en sammanhängande vårdkedja för olika diagnoser osv. Ett fungerande äldreuppdrag skulle ge bättre vård för våra äldre, men också lägre kostnader för landsting och kommuner. Det är vad som krävs i dessa tider!

psa test eller ej?!

Igår publicerades nyheten att screening med sk PSA test kan minska risken att dö i prostatcancer. Men resultaten säger fortfarande att väldigt många män kommer bli diagnostiserade och behandlade i onödan, med konsekvens att de riskerar att bli inkontinenta och impotenta. Karin Bojs DN beskriver problemet oerhört bra i en artikel där hon beskriver det på följande sätt:
Men sedan måste mannen välja själv: tjugo procents mindre risk att dö i prostatacancer, men kanske femtio procents risk att diagnosen ger falskt alarm.


Jag tror vi ska invänta bättre diagnosmetoder innan vi startar allmän screening. En start nu kommer att skapa mer bekymmer än fördelar och det finns forskning som pågår som sannolikt kommer att ge oss bättre metoder. Låt det bli färdigt innan vi vidtar åtgärder.

hur svart blir det?

Det senaste dygnet har jag ägnat mig åt möten på SKL ( Sveriges kommuner och landsting) och det finns ett samlat intryck för den ekonomiska utvecklingen - nattsvart! Signalerna från regeringskansliet är att statens intäkter inte sjunker, de rasar ner oerhört snabbt som en lavin som utlösts. Vi har sett motsvarande för kommuner och landstings skatteutveckling, men jag är rädd att nästa prognos i april kommer vara ännu sämre.

I detta läget måste politiken samla ihop sig för att ta gemensamma tag, både mellan nationell nivå och kommunal/regional nivå. Men vi måste så långt möjligt också hitta lösningar över blockgränser för att möjliggöra långsiktigt hållbara lösningar. Det förutsätter en majoritet som också är beredd att ta ansvar och vågar tala om att förändringar behöver göras. Det räcker inte med "stopp" beslut av allehanda slag, det krävs mer än så!

onsdag, mars 18, 2009

Rätt skattesänkning

I olika slag av angrepp från vänstersidan kritiseras Alliansregeringens jobbskatteavdrag. Det ger medieinkomsttagare närmare 1500:- i månaden i lägre skatt. Det är en rejäl ekonomisk stimulans i den svenska ekonomin som når rakt ut till de allra flesta arbetande familjer. Att det funkar visar nu en ny prognos från Handelns utredningsinstitut där man skriver upp prognosen för detaljhandelns utveckling. Detta är bra! Tillsammans med det permanentade rot avdraget ( numera HUS) så kommer detta bidra till att hålla den svenska ekonomin igång. Skattesänkningarna fungerar som den ekonomiska stimulans som vänsterkritikerna hela tiden tjatar om. Det är bra!

Förtroende en viktig tillgång

Marken eroderar under Mona Sahlin, något annat intryck kan man inte få av den undersökning kring partiledarnas förtroende som redovisas i DN. Det är flera delar som bidrar till denna bild, dels att Fredrik R har det absolut största förtroende och ökar förtroendet bland S väljare. Det är också det faktum att Monas S eget förtroende sjunker på alla håll och att hon nu har ett lägre förtroende är min egen partiledare. Då leder Mona ett parti som officiellt har knappa 40% i opinionsstöd, medan Maud leder ett parti som har 6-7% stöd. Maud borde inte kunna utmana Mona S på detta område. För mitt eget parti är den viktiga frågan hur utväxlar vi förtroendet för Maud i stöd för partiet, det är en fråga att hantera inför valet 2010. För S är frågan hur länge det dröjer innan den interna kritiken börjar höras utåt och ytterligare underminera Mona S ställning. För till slut är det ju så att all politik handlar om förtroende för person och parti!

tisdag, mars 17, 2009

Bra öppning Maud

I ett samtal med riksdagsjournalisterna öppnar Maud för att ompröva partiets hållning till införandet av Euron enligt bla DI. Sverige har alldeles för länge använt devalveringar som metod för att behålla konkurrenskraft. Det har inneburit att svenska folket blivit fattigare och fått betala företagens bekymmer. Det är nog klokt att låta finanskrisens värsta delar blåsa över innan partiet tar en ny diskussion, men inför stämman 2011 borde dettas vara ett givet diskussionsämne!

äntligen ett läkemedelsavtal

Äntligen är SKL och regeringen överens om läkemedelsavtalet. Det är ett helt ok avtal som innebär att regeringen tar sin del av kostnadsökningarna för läkemedel. Hur mycket Kalmar län får av de 800 miljonerna beror på fördelningen mellan landstingen. Men det borde bli ca 15-20 miljoner, vardera året. Det är pengar som behövs. Det enda man kan undra över är värför det skulle dröja ända fram till mars 2009 i nnan man kunde bli överens. Det är inte rimligt med denna osäkerhet för framtiden. Staten och SKL måste nu bli överens om en annan förhandlingsordning för framtiden.

måndag, mars 16, 2009

Svenska folket är kloka!

Idag presenterar Svenska Naturskyddsföreningen en debattartikel i SvD som redovisar att svenska folket prioriterar energiinvesteringar i vind- och solenergi samt energieffektiviseringar. Det är bra! Det visar att huvudinnehållet i regeringens energiuppgörelse ligger i linje med svenska folkets åsikt om att prioritera vindkraftsproduktion och annan förnybar energi. Man lyfter också fram frågan om energieffektiviseringar, där jag delar deras åsikt att det är ett historiskt misslyckande att vi har så mycket kvar att göra. Industrin har mycket att göra, men vi kan också göra mycket i bostadssektorn, vilken kommun och stat styr en del över. Här vore det bra om man i dessa lågkonjunkturens tider gav stöd för energiinsatser i hyresfastigheter för att snabba på förbättringarna inom denna sektor och samtidigt skapa jobb i byggsektorn. Hoppas regeringen tar intryck och använder kommande ekonomiska stimulanser till detta, det skulle göra dubbel nytta!!

Förövrigt tar jag det som självklart att inga statliga subventioner till kärnkraft innebär att inte heller franska staten får subventionera eventuella reaktorbyggen i Sverige, såsom man gör i kärnkraftsbygget i Finland.

900 000 för många!

Idag presenterades på dn´s debattsida folkhälsoinstitutets undersökning om rökvanor. Utfallet är åt rätt håll, dvs antalet rökare har minskat, men fortfarande är det alldeles för många som fastnar i denna beroende fälla. Mest bekymmersamt är att det är så många unga kvinnor som gör det. Enkäten visar att arbetet mot rökning har givit resultat, men att vi har en lång resa kvar. I Kalmar lön har Folktandvården drivit ett intressant projekt som kallas tobaksduo och som är ett försök att förhindra att tonåringar börjar röka. Projektet ger goda resultat, dvs hindrar många från att börja. Men nu är det dags att gå från projket till ordinarie verksamhet och då behövs det lite resurser för att göra det. Det är vid sådana här tillfällen som prioriteringar sätt på prov. Landstinget har ekonomiska bekymmer, men samtidigt säger vi i alla policy dokument att förebyggande arbete ska prioriteras. DÅ är den intressanta frågan om vi klarar av att prioritera fram de nödvändiga pengarna så att vi på lite längre sikt kan minska antalet rökare som belastar sjukvården. Min undran är: när ger Johnny Petersson och majoriteten besked om hur det blir? Klarar man att prioritera det förebyggande arbetet eller inte? För att de 900 000 ska bli färre behöver vi satsa mer på förebyggande, nu är det upp till bevis!

söndag, mars 15, 2009

Pengar!

Medan jag var borta besöktes Kalmar av Alliansledningen i Sveriges Kommuner och landsting. Ett av de budskap man förde ut var behovet av höjda generella statsbidrag till kommuner och landsting. I en artikel på DN´s hemsida idag visar ett nytt material från konjunkturinstitutet att det är en stor mängd arbeten som är i fara om inte ekonomin för landsting och kommuner förstärks. Det man särskilt lyfter fram är att det är landstingen som drabbas först av de ekonomiska svårigheterna. Allt detta kan man se i Landstinget Kalmar län där den försämrade skatteutvecklingen gör att intäkter blir 250 miljoner lägre än budgeterat 2010.

Nu får man bara hoppas att partivännerna i regeringen tar intryck och helst före vårpropositionen ger besked om höjda generella statsbidrag inför 2010! Det finns inget skäl att försämra välfärden och att öka på arbetslösheten. Det finns inget generellt behov av strukturomvandling i välfärdssektorn, därför bör man säkra ekonomin i välfärden!

Missade distriktsstämman

I fredags hade centerdistriktet i länet stämma. Tyvärr missade jag den, vilket inte känns bra men sådant händer. Jag läser i tidningarna att mina kamrater här hemma gjorde ett bra jobb för att skapa publicitet både kring distriktsordförande skiftet - tack roland åkesson - välkommen ann petersson och kring det politiska manifest som behandlades på stämman, med många bra förslag och idéer om hur länet ska fortsätta kunna utvecklas. Det var närmade 200 personer som deltog i stämman i fredagskväll, där det både rymdes debatt, måltid och nöje i bra blandning, det visar upp ett parti som fortfarande när det är som bäst fungerar som en folkrörelse. Stämman är ett bra avstamp inför mötet med väljarna i juni och nästa år.

fyra dagars tystnad ...Jo så är det, jag har varit på semester i Österrike och hade tänkt att jag skulle skriva något hela veckan. Men i mitten på veckan tog hjärnan och skrivlusten semester så det blev inget skrivet. Istället hängav jag mig åt skidåkning, brädåkning, mängder med snö ( har kommit närmare en 1m under veckan) god mat och dryck, samt många skratt med vänner från värnamo trakten. Det har alltså varit väldigt vilsamma dagar. Men nu tar jag ett nytt tag och nya funderingar. Hoppas du som läser ska återvända till min sida och mina funderingar.

tisdag, mars 10, 2009

läkarassisterade självmord absurd idé

Debatten om olika nivåer av dödshjälp förs på olika ställen i den svenska debatten. Jag måste nog konstatera att jag instämmer helt i det Anders W Jonsson skriver på sin blogg, där han tar helt avstånd från tanken att gå vidare på vägen mot läkarassisterade självmord. Klokt skrivet - viktigt att markera!

måndag, mars 09, 2009

sätta barn i skuld!

I eftermiddag redovisas på bl a DN´s hemsida att landsting runt om i Sverige låt barn bli skuldsatta för vårdräkningar. Att 12 000 barn och ungdomar sätts i skuld för vårdräkningar som föräldrarna skulle betalat är otillständigt och inte acceptabelt. Jag är glad att landstinget i Kalmar inte gör det.

Jag hoppas verkligen att mina landstingskollegor funderar en gång till över detta beteende och inser att det i grund och botten strider mot barnkonventionen, om inte annat så dess intentioner. Att försvara sig med att vi följer lagen innebär att man avsäger sig sitt eget ansvar för de regler man tillämpar i det egna landstinget. Så även om Sveriges riksdag gjort fel behöver inte landstingspolitiker runt om i Sverige upprepa detta misstag. Gör ändring för barnens skull!

söndag, mars 08, 2009

En dag för eftertanke!

I dag är det den internationella kvinnodagen. Det är en dag att fundera och uppmärksamma jämställdhet och kamp mot allt det kvinnoförtryck som finns världen över. Det är ocksa en dag att inse hur beroende vi män är av kvinnor och erkänna detta och utifran det fundera pa hur vi kan bli mer jämställda i vart liv.

bilar

Körde igar genom tyskland pa väg till semester. Bilar i massor och väldigt fa miljöbilar eller bilar som ens är lite snala. Snarare sveps man hela tiden förbi av snabba tyska bilar som inte verkar ha funderat pa bilens miljöpaverklan. Jo jag vet vi är inte oskyldiga som kör till Österrike, men det finns ända variationer pa inställningen. När jag da ser bilderna pa DNs hemsida fran bilmässan, sa blir det sa tydligt hur stort behovet ar av nytänk i bilindustrin och hos oss kunder. Man kan bara önska att de klimatvänligare bilarna blir verklighet sa att bilen blir en allt mindrer klimatstörande produkt. För man kommer inte samtidigt ifran vilka möjligheter den skapat och skapar för oss människor.

fredag, mars 06, 2009

pensionärsråd

Har på förmiddagen idag deltagit i pensionärsrådet. Bra samtal och intressant. Det fanns en diskussion som blev väldigt intressant och det var kring patienternas/medborgarnas syn på sig själva och syn på sjukvården. Historiskt har människor varit väldigt underdåniga. Men när vi sitter där och för detta resonemang säger en av företrädarna för en pensionärsorganisation:
- Det kommer bli annorlunda, våra medlemmar vill ta för sig och klara sig själva. De vill hävda sin rätt mot myndigheter och sjukvården. Jag ser att människor alltmer kan ta för sig och det tycker jag är bra!

det var helt underbart att höra detta att man även i pensionärsorganisationerna bland sina medlemmar ser denna utveckling där allt fler vågar stå på sig. Jag tror att det är bra för samhället och för utvecklingen av sjukvården. Sjukvården har nämligen kommit undan den typen av tryck tidigare och därför är det bra om det förändras.

torsdag, mars 05, 2009

äldre får för mycket och fel läkemedel

Socialstyrelsen har ånyo granskat hur vården i Kalmar, Östergötland och Jönköpings län hanterar läkemedel till äldre enligt en notis i bl a Barometern. De konstaterar att det har inte blivit bättre sedan deras granskning 2005.
- Detta är ett underkännande av det arbete som bedrivits under senare år. Jag kan bara konstatera att det förstärker behovet av det Äldreuppdrag som vi gemensamt från allianspartierna krävt ska formuleras för primärvården.
- Det behövs nu göras en granskning av varför denna läkemedelsförskrivning fortsätter trots att den inte är rimlig och jag förväntar mig att majoriteten tar initiativ till detta!
De kunskaper som nu finns om läkemedelsförskrivning och äldre måste få ett genomslag. Dessutom illustrerar rappporten att det förslag vi lade fram från Allianspartierna i budgetdebatten förra året borde genomförts. Vi föreslog att man för primärvården också skulle ha ett mål om att alla som är inskrivna i hemsjukvården, inte bara de som bor på särskilt boende, ska en läkemedelsgenomgång per år. Det avslog majoriteten. Socialstyrelsens rapport visar att det var ett helt felaktigt beslut. Jag förväntar mig att man nu lyssnar på oss när vi upprepar förslaget detta år!!

Grön rehabilitering

Jag mötte på förmiddagen tillsammans med Pierre Edström verksamhetsledaren för Örtagårdens Rehabträdgård som arbetar med sk Grön rehabilitering. Hon redovisade väldigt bra resultat från den verksamhet man så här långt bedrivit. Men samtidigt visade hon hur svårt det är att driva en sådan här verksamhet med en stabil grund och seriöst.
Rehabiliteringen för långtidssjukskrivna är ett besvärligt område med många aktörer inblandade. Om man dessutom fokuserar verksamheten på dem som drabbats av utmattningsdepression så har man det ändå mer besvärligt eftersom det är en diagnos som innehåller många symptom men som ändå inte självklart syns...Dessutom drabbar det mest kvinnor.
jag tycker för min del att försäkringskassan borde ha ett mycket tydligare ansvar för rehabilitering. Jag tror att vi skapar svagheter i systemet när så många aktörer ska vara inblandade. När man har definierade diagnoser som kräver rehabiliteringsinsatser av en viss omfattning borde försäkringskassan ansvara för att upphandla dessa och stå för uppföljning. Då skulle ansvaret bli tydligare och den institution som tjänar på att rehabiliteringen fungerar har också ansvaret för den. Tyvärr är vi inte där än, men vi borde komma dit. Under tiden ska vi försöka hjälpa till så att Grön Rehab kan fortsätta i vår del av landet.

en liten bil för framtiden

Elbil till länet visas upp i lokaltidningen! Äntligen kunde den visas upp Elbilen som regionförbundet köpt in för att använda för prov. Det är en liten bil och ett litet steg mot framtiden. Men samtidigt är det så att den offentliga sektorn måste använda sin köpkraft för att bidra till att skapa marknader för nya tekniker och innovationer som leder till att vi kan lyckas med klimatomställningen. Hoppas detta kan leda till fler elbilar i länet när nu produktionen av dessa bilar sakta börjar ta fart!

onsdag, mars 04, 2009

riktlinjerna slår igenom

Socialstyrelsens förslag till riktlinjer slår idag igenom i media, bl a i Expressen och Svd. Det är bra eftersom det kommer att skapa ett tryck på vården att ge rätt vård eftersom patienterna nu kommer att kunna börja ställa frågor om de får behandling ng vi enligt de riktlinjer som finns och den evidens som finns. Det är också en kunskapsstyrning vi behöver.

ångest och depression

Deltar idag i ett seminarium om nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsjukdom. Det är ett bra arbete som redovisas. Det kommer dels ge en högre kvalitet på den vård och göra att den bli mer likvärdig över landet. Detta är den typ av kunskapsstyrning som kan bidra till utveckling av vården, men samtidigt undviker den typ av statlig regelstyrning som skadar vårdens utveckling.

Den stora utmaningen under kommande år blir att följa implementeringen av riktlinjerna i landstinget så att de utnyttjas och följs i den mån det är möjligt.

tisdag, mars 03, 2009

hälsa på väg

Idag redovisas hälsoindex för länet av folkhälsocentrum. Resultaten visar att hälsan i länet blir bättre, men fortfarande är sämre än genomsnittet i landet och att det ser olika ut i landet.
Resultaten visar att det är viktigt både med det arbete som nu inleds med att förnya folkhälsoplanen för länet så att vi kan vidareutveckla det förebyggande arbetet. Men också att det är många aktörer som måste ta ansvar. Av Barometerns notis om folkhälsorapporten framgår att skäl för ohälsa är otrygghet när man går ut och svaga nätverk som gör att människor känner sig ensamma. Här handlar det om att polisen och kommunerna måste utveckla sitt arbete, liksom att vi som individer måste bli bättre på att ta vara på varandra och bygga relationer.
Folkhälsorapporten säger något om vårt samhälle som vi alla kan lära av.

radiodebatt om ekonomin

Igår hade Anders Henriksson och jag en radiodebatt om landstingets ekonomi. Den går att lyssna på i efterhand här.
Det är intressant att han som ordförande så fort han ska uttala sig undviker ansvar. Han pekar på regeringen, han skyller på oppositionen som han påstår inte vill ta ansvar. Livrädd för att erkänna att den ekonomiska situation landstinget är inne i kommer att kräva förändringar försöker han hela tiden skyla över och skjuta besluten framåt. Detta är ett bekymmer eftersom underskotten i landstingets verksamhet för varje år som gått växer under den nuvarande vänstermajoritetens ansvar. Förra året var det 126 miljoner. Hade de varit under kontroll, som det var på väg att bli i slutet av förra mandatperioden så hade läget varit mycket bättre idag. Det är detta ansvar som är Anders Henrikssons och det är något han inte heller igår vill kännas vid.

Det blir i det läget bekymmersamt när han skyller på andra!

måndag, mars 02, 2009

satsning på länssjukhuset

På förmiddagen idag togs första spadtaget för ny och ombyggnaderna på länssjukhuset. Det är som företrädaren för Skanska sa en satsning i rätt tid. När lågkonjunkturen rullar på så kan landstinget investera och hålla byggverksamheten igång. samtidigt kan man få ett relativt sett lägre pris.Dessutom är det en satsning i rätt tid för att hålla en modern vård i länet. Sjukvård är en alltmer investeringstät verksamhet och ska man kunna ge en modern och högkvalitativ vård så må¨ste man som landsting hela tiden investera. Vi har skjutit på investeringar i landstinget, det duger inte framöver. Vi kommer att behöva hålla en hög nivå på investeringar framöver, men det förutsätter ordning på landstingets ekonomi och överskott. Annars kan de inte finansieras. Därför är det oerhört viktigt hur den nu pågående ekonomiska krisen i landstinget hanteras.

söndag, mars 01, 2009

Rimligt strandskydd en möjlighet

DN´s hemsida redovisas idag en artikel om hur Högsby och KS ordföranden Ewa Engdahl nu arbetar för att ta vara på de nya möjligheter som enklare strandskyddsregler kommer att ge bl a mindre kommuner i inlandet. En mycket bra artikel och dessutom en angelägen politisk reform!

Bra ledare

I dagens DN är det en mycket bra första ledare, som lyfter fram frågan om resurser till kommuner och landsting på ett mycket klokt sätt. Kära regering läs den! Det finns dock ett sakfel i ledaren. Svenska tyckare har inte lärt sig att till skillnad från staten så måste kommuner och landsting balansera sina resultat varje år, enligt den lagstiftning som finns. Det betyder att en kommun som har gjort goda resultat under flera år kan inte använda dessa för att medvetet köra med underskott under en omställning. Alla underskott ska återställas, vilket betyder att behovet av besparingar blir ännu större om man kör med underskott. Därför hjälper inga "lador" och kommuner kan inte som staten planera för underskott under svåra tider.
Med den lägre nivå på skatteintäkter som nu kan förutses är det bara tre vägar som gäller:
1) Höjda generella statsbidrag
2) Rationaliseringar, nedläggningar och effektiviseringar
3) Skattehöjningar.

Om inte 1:an inträffar så är jag rädd att många kommuner och landsting väljer skattehöjningsvägen. Det är oftast lättare att hantera ett valår än stora nedragningar i verksamheten. Därför är höjda statsbidrag oerhört viktigt och ett besked snarast!