tisdag, november 17, 2009

Hotet mot sjukvården

Idag skriver DN återigen om det som är en av de största utmaningarna för sjukvården - antibiotika resistenta bakterier. Nya rapporter visar nu att det sprider sig snabbare och snabbare. Det är mycket bekymmersamt. Det ökar trycket på vi i sjukvården ska klara av att minska de vårdrelaterade infektionerna till ett minimum, läkarkåren måste i Sverige, men också i hela Europa, bli mer återhållsamma när det gäller att förskriva antibiotika och forskningen på alternativ måste förstärkas.

Om vi inte kan vända denna trend har vi en mycket problematisk situation framöver och riskerna i sjukvården kommer att bli oerhört mycket större. Här behövs ett stort samlat grepp för att möta denna utveckling!

Inga kommentarer: