fredag, september 30, 2011

Häggs manschauvinism

Jag har de senaste dagarna fascinerats och bekymrats över att så många olika tidningskommentatorer nu skjuter in sig på främst Annie men också på Anna-Karin att de inte talar konkret politik. Och att centerpartiet inte blivit konkretare. De senare är lätt absurt efter en partistämma där mängder av konkreta politik beslut fattats såsom att göra LOV obligatorisk för äldreomsorg i hela landet, samhällsservicegaranti för hela landet till beslut om Nybyggarlandet Sverige som inte är alls fluffigt eller okonkret. Nej dessutom är det lätt parodiskt vad gäller kritiken av Annie med tanke på att hon under ordförandekampanjen fick regelbundet kritik för att hon tidigare presenterat ett stort antal konkreta kontroversiella förslag. Att utifrån det försöka göra henne till en pratpolitiker som inte säger något konkret är okunnigt och felaktigt. Värst blev det i morse i pratsoffan i SvT 1 godmorgon där först Stig malm och sedan Göran Hägg orerade.... Hägg passerade sedan alla gränser när han jämförde Annie med Mussolini ( även om han strax backade...).
I detta finns som jag ser det en manschauvinism som handlar förminskning av kvinnliga politiker med ett annat språk och som söker ett annat tonläge - det klarar tydligen inte en del manliga kommentatorer. Att i sin desperation efter att hitta en kritisk ingång välja den enkla är bedrövligt och beklämmande. Det tråkiga är att om de fortsätter kleta fast denna etikett på både Annie och Anna-Karin så kommer de få slita hårt för att tvätta bort den. Så kära Annie och Anna-Karin servera de hungriga kommentatorerna varsitt 5 punktsprogram så de får tugga i sig lite och ännu tydligare inse att politik är både ett resonemang utifrån värderingar som är viktigt och konkreta förslag!

onsdag, september 28, 2011

Vet äldre människor sitt bästa?

Vet äldre människor sitt bästa? Ja det är en fråga man kan ställa sig efter att ha läst några forskares debattartikel på DN debatt igår. De har förvisso rätt att det är svårt att välja mellan komplexa tjänster både inom välfärdsområdet, men också sådana som hanterar våra pengar och försäkringar. Denna typ av tjänster är alltid svåra att utvärdera för den enskilde, särskilt på förhand. Men betyder det att man som enskild inte ska få eller ha möjlighet att fatta egna beslut, ja det är i det närmaste den slutsats forskarna drar utan nämnvärd empirisk grund utan istället utifrån mer teoretiska reflektioner, vilket påpekas väldigt bra i en ledarkommentar i SvD idag. Men det finns två saker jag funderar på ( kanske är det fler men som jag skriver om): 1) om äldre människor enligt dessa forskare har så svårt att fatta egna rationella beslut och utvärdera olika alternativ kan man ju undra varför de inte också drar slutsatsen att man borde dra in rösträtten. Om något är politiska valalternativ väldigt svåra att utvärdera och jämföra särskilt på förhand. Borde man inte med deras slutsats och reflektioner begränsa rösträtten? 2) det framstår också i artikeln som en underliggande självklarhet att politiker och myndigheter har mycket bättre möjligheter att utvärdera alternativ och välja åt den äldre. Min undran är då hur politiker och myndigheter bättre skulle kunna förstå mina behov och göra mina val, de lider ju nämligen av bristen att de upplever inte den min situation eller hur olika insatser fungerar för mig särskilt inte när jag är sjuk eller har dåligt med ork. Det finns i artikeln en ton av att självbestämmande är överskattat och ett politisk modernt påhitt som är ganska onödigt. För mig är det en av de grundläggande värdena i ett välfärdssamhälle att välfärden inte bara är tillgänglig för alla utan också att jag själv kan bestämma hur, när var och av vem den utförs så långt det bara är möjligt. Att bestämma själv är inte alltid enkelt och blir inte alltid rätt, men det har mycket större chans att bli rätt än om någon anna bestämmer oavsett om jag är ung eller gammal, frisk eller sjuk eller... Läs gärna Anders w Jonssons bloggkommentar

När blir det KBT på nätet

För mer än två år sedan lanserade vi från Allianspartierna att landstinget borde öppna möjligheten att erbjuda KBT via internet. Det fanns redan då studier som visade att det var en välfungerande modell som hade bra kvalitet med bra resultat. Men de rödgröna var då närmast avvisande, nu kom det så småningom med i budgeten, men än har inget hänt. Det är bedrövligt. Särskilt som man nu kan läsa i IT i vården att resultaten för KBT på nätet är goda och har lägre risk för återfall i depression. När ska majoriteten ta tag i frågan - vad väntar de på?

tisdag, september 27, 2011

Fel på bostadsmarknaden!

Idag har Radio Kalmar nyheten att det i Västervik är mycket ont om hyreslägenheter. Det är ju på ett sätt förvånande att i en kommun som krymper i befolkning så har man ändå inga bostäder att hyra ut. Men det illustrerar att sambanden är inte så enkla. För att man ska få en kommun att kunna växa behövs en bostadsmarknad med förnyelse hela tiden så att det dels finns nya bostäder att tillgå hela tiden, att det finns olika typer av bostäder lediga, både billiga och dyrare, annars får man ingen rörelse på en bostadsmarknad och man bromsar inflyttning. Västerviks problem är de inte ensamma om i länet, utan det finns i Kalmar sedan länge, men också i våra mindre kommuner. I de mindre kommunerna har de en situation där ingen vågar ta risken att bygga nytt vilket stoppar utvecklingen helt. Ska man få utveckling måste man inte bara ha tillväxt av jobb man måste också ha tillväxt på bostäder. Detta är en strategisk fråga för länet eftersom den hämmar hela utvecklingen. För att ta ett exempel så har bristen på bostäder varit ett skäl till att vi i vårt län inte välkomnat så många invandrare som våra grannlän. Hade vi haft deras välkomnande så hade Kalmar län haft en positiv befolkningsutveckling. Därför bör det tas ett initiativ mellan länets kommuner och Regionförbundet för att analyser vad som kan göras för att vända utvecklingen - för det behövs! Bostadsmarknaden och bostadsförsörjnngen i Kalmar län fungerar inte!

lördag, september 24, 2011

Bestäm själv!

Igår tog vi ett nytt Välfärdsprogram för Centerpartiet. Det har ett starkt fokus på att ge de människor som har den svagaste ställningen möjlighet till en bättre livssituation. Men det betonar också att vi i välfärdssamhället Sverige måste utveckla välfärdspolitiken så att det alltid tar sikte på människans möjlighet till självbestämmande. Man ska oavsett om man är missbrukare, arbetslös, i behov av hemtjänst så långt det är möjlighet kunna fatta egna beslut om vilken insats man ska ha, hur den ska göras och också av vem det ska göras. Det ställer krav på en offensiv utveckling av hur vi utformar välfärdstjänster i kommuner, landsting och hos statliga myndigheter. LOV är ett viktigt instrument för att skapa denna förändring, men den räcker inte på alla områden. Därför drev jag igår på stämman att vi skulle ta en portalparagraf om självbestämmande i välfärden för att säkerställa att det i alla kommun och landsting ska ske en utveckling mot självbestämmande. Det finna ett stort ideologiskt motstånd på den röda sidan mot att människor ska kunna fatta egan beslut och själva välja och vara delaktiga, det gör att det idag finns en allt större obalans mellan människors rättigheter - det duger inte. Detta anslag mot en politik för självbestämmande var också en viktigt tråd i Annies installationstal idag på eftermiddagen. Hon uttryckte det väldigt bra: när andra svarar myndigheter är vårt svar människan, det skapar tryck på en politisk utveckling. I media har det ett bra tag diskuterats en annan del av välfärdsprogrammet som dock hör samman med självbestämmandet och det är vårt uttalade mål att på sikt ska 50% av välfärdstjänsterna erbjudas av andra än det offentliga. Ska det vara möjligt att fatta beslut om vem som ska erbjuda en välfärdsinsats - självbestämmande- så måste det finnas alternativ utanför det det offentliga, det är det som målet om 50% i grunden handlar om. Det innebär inte att verksamheter ska säljas ut, nej det innebär att privata och ideella aktörer ska kunna verka på lika villkor som offentliga, det är målet! Jag vet att detta retar sossarna och numera verkar det också irritera våra moderata kamrater, men det gör inget vi blir då det tydliga alternativet för människors självbestämmande! Läs också: DN, SvD, Aftonbladet, Expressen

fredag, september 23, 2011

Lööftesrikt!

Annie är vald och det kändes löftesrikt för framtiden. En samlad, energifylld stämma valde henne enhälligt och det känns verkligen som en grund för en omstart av Centerpartiet. Särskilt som vi på denna stämman inte enbart förnya partiledningen utan också viktiga delar av politiken, vilket skapar förutsättning för en ny partiledning och partiet i sin helhet att driva viktiga och relevanta frågor. Det är många nya förslag, såsom servicegaranti för en likvärdig tillgång till samhällsservice i hela landet. Det är ett helt nytt fokus för att skapa Nybyggarlandet Sverige. Vi tar ett helt nytt grepp om välfärdsfrågorna som tydligt fokuserar på de mest utsatta som inte våra välfärdssystem ger rimliga levnadsförutsättninga och att vi utvecklar människors möjlighet till självbestämmande inom välfärdsområdet. Med dessa möjligheter har vi nu gemensamt alla möjligheter att växa som parti! Läs också Johan Hedin, DN, Aftonbladet, SvD, Barometern,

torsdag, september 22, 2011

Test

Idag finns det i olika tidningar ett utspel från olika håll, bl à Folkpartiledaren, om att han vill förhandla om energi och klimatuppgörelsen. Bakgrunden är att han nu insett att det som han vill ha kanske inte blir av - mer kärnkraft, eftersom de nuvarande kärnkraftsägarna inte är självklart intresserade att bygga nytt eftersom det är förenat med stora risker och uppgörelsen mellan partierna innebär att bolagen ska ta full kostnadsansvar. Och uppgörelsen innebär att ska det bli nya verk ska de byggas på de nuvarande platserna för kärnkraftverk och av nuvarande ägare. Jag vet inte vad Björklund med flera trodde, men att nu komma dragande och vilja förhandla om när villkoren i överenskommelsen slår till är närmast löjeväckande. Därför är det bra att Maud markerar att det är inte aktuellt att förhandla om. Men jag tror faktiskt detta är ett försök att utnyttja vårt partiledarskifte, någon illasinnad har tänkt att nu får de någon ny och då kanske det går att pressa och hota en ny partiledare att börja om - jag tror att Annies svar i Di Yoch Expressen och Anders W Jonsson på bloggen illustrerar att de tänkt fel - det är bra!

Nybyggarlandet

Idag har stämman inletts och det var med ett fantastiskt bildspel stämman inleddes som visade hur många av våra maträtter, produkter, etc har skapats av nybyggare i Sverige eller förts till Sverige från när och fjärran. Det visade med närmast övertydlighet hur Sverige idag är ett resultat av hur människor från n R och fjärran tillsammans bidragit till det vi idag kallar Sverige. Utan nybyggare från andra länder hade Sverige inte varit något! Det är med stolthet jag noterar temat för årets stämma -nybyggarlandet Sverige. Det känns fantatiskt bra att vända på perspektivet och lyfta fram hur vårt land ska kunna utvecklas med människor som söker sig hit för att arbeta, skapa företag, men också för att få skydd mot förföljelser och krig. Framtidens Sverige ligger i att öppna upp och bli ett starkt nybyggarland, då klarar vi välfärden, både ekonomiskt och utifrån behovet av människor som arbetar i den. Frågan är hur många fler partiet som vågar hänga på denna positivs bild av Sverige som ett nybyggarland och hjälpa till att skapa detta!

tisdag, september 20, 2011

Nöjda patienter

Idag redovisar Svenskt Näringsliv SVD resultatet av en särskild analys av den stora patientenkät som redovisades första gången förra hösten. De man nu tittat på är om patienterna som går till privata vårdcentraler är mer eller mindre nöjda jämfört med det som går till offentligt drivna vårdcentraler. Slutsatsen är att de patienter som går till privata vårdcentraler är signifikant mer nöjda.

En enkel analys av samma studie i Kalmar län visade på samma tendens när jag tittade på det förra hösten. Men varför är det så? Jag tror att det i grunden är en effekt av att de offentliga vårdcentralerna har i många delar av landet inte levt med konkurrens och därför finns det bland dem en del som inte förstått att man måste möta patienterna på ett annat sätt när nu de väljer och bestämmer var man vill ha sin vård. Dessutom är det så att om man tar Kalmar län som exempel så finns det ett antal vårdcentraler som inte är utsatta för konkurrens utan i praktiken har monopol på sin ort, dvs patienterna har inget att välja mellan - då blir nog patientfokuset inte lika starkt.

Därför är det viktigt att vi får alternativ på alla orter så att patienterna får ett reellt inflytande och kan välja, det kommer höja kvaliteten i omhändertagande, bemötande och involvering av patienterna i vården. I Kalmar län saknar vi alternativ på flera platser såsom Vimmerby, Oskarshamn, Mönsterås etc. Det vore välkommet med nya privata enheter på dessa platser så att patienterna kan välja och välja bort, så att patientnöjdheten kan öka ytterligare!

Här finns den särskilda analysen!

måndag, september 19, 2011

de äldre ska bestämma

Idag redovisas i SvD och på Ekot att regeringen kommer lägga förslag om att äldre par ska ha rätt att flytta in tillsammans på särskilda boenden även om det är enbart den ene som har behovet. Jag tycker att det är en självklar rätt, samhället ska inte dela på två människor utan de måste få fatta beslut själva så att de behov man har på bästa sätt kan lösas. Men det faktum att vi har haft kommuner som vägrat äldre par att flytta tillsammans till ett boende trots att de kanske levt tillsammans i 40, 50 , 60 år (även om tiden tillsammans egentligen inte ska spela någon roll) är förskräckligt. Men det illustrerar den socialdemokratiska filosofin att samhället vet bäst, du ska inte tro att du kan bestämma något. Samtidigt är det ett underkännande av oss kommun- och landstingspolitiker att riksdagen ska behöva fatta ett sådant här beslut. Vi på lokalnivå borde alltid ha värderingen klar för oss att så långt möjligt ska människor själva fatta beslut om hur man vill leva, även när man är i behov av ett särskilt boende. Riksdagen ska inte behöva pränta in den värdering i en särskild lag om parboende!

Läs också Anders W Jonsson

torsdag, september 15, 2011

Räcker pengarna?

Igår på landstingsstyrelsen redovisades en ekonomisk prognos för landstinget. Den visade att kostnaderna rusar och vore det inte för att Alliansregering fått ordning på Sveriges ekonomi så att skatteintäkterna ökade mer än budgeterat så hade landstinget stått inför ett stor underskott redan i år. Men prognosen visar att det blir en tuff tid de kommande åren.

Jag funderar en del över den skattehöjning som de rödgröna drev igenom i somras och som helt skulle reserveras för höjd ambitionsnivå i kollektivtrafiken. De pengarna skulle inte föras vidare utan särredovisas i landstinget. Det garanterade landstingsstyrelsens ordförande eftersom den höjda skatten togs ut i förtid, dvs innan de eventuella kostnaderna uppstår. När de rödgröna om en månad redovisar sitt budgetförslag blir det intressant att se om löftet hålls! Om de gör det så ska man utöver landstinget normala  mål om 2% överskott, dvs ca 100 miljoner, så ska man i budgeten redovisa ytterligare ca 50 miljoner i resultat. Jag tror tyvärr det är låga odds på att pengarna är borta redan då utan att gå till kollektivtrafiken!

tisdag, september 13, 2011

Var är patientperspektivet?

I morgon har vi landstingsstyrelse och då ska vi bland annat behandla ett förslag om att införa vårdval för sk Multimodala behandlingar och KBT terapi. Det är ett stort steg framåt att vänstergänget samlat sig till detta. Men tyvärr lyser det ideologiska motståndet igenom. Patientperspektivet är åsidosatt för ett väldigt uttalat produktions och beställarperspektiv, det är bekymmersamt. Jag menar att fördelen med införande av vårdval är att patienten själv kan välja vem som ger vården och att olika vårdgivare är tillgängliga på samma villkor. Men för att patienten ska kunna välja så måste man bli informerad, ha kunskap. Därför måste det finnas ett säkerställt informationsarbetet, en informationsplikt så att patienten kan välja vem man vill gå till. Denna grundläggande inriktning saknas och det riskerar leda till att det inte blir ett reellt val för patienterna. Sedan är det ju så att vårdvalet som nu införs för KBT borde inte bara handla om rehabiliteringsgarantin som är förslaget nu utan bli ett allmänt vårdval för all KBT behandling. Det skulle leda till en ökad tillgänglighet och större möjlighet att bygga goda vårdrelationer för patienterna som skulle kunna bidra till att öka kvaliteten i behandlingar. Sedan ska det ju bli intressant att höra hur vänsterns företrädare argumenterar för vårdvalet i morgon, på ett område som man inte är tvungen till, för det blir ju svårt att framöver utpeka privata aktörer som något påtvingat eller vårdval som något som den "onda" regeringen tvingat på dem. Men ur mitt perspektiv är bra att man nu tar detta steg framåt, även om patientperspektivet får stå tillbaka för producentperspektiv.

söndag, september 11, 2011

Integritetens utmaningar

Integritetsfrågorna har blivit allt viktigare i det allt mer digitala samhället, det skapar möjligheter att registrera, kartlägga, begränsa och kontrollera oss medborgare. Idag när vi minns de hemska händelserna i NY för tio år sedan finns de också goda skäl att utöver dela minnet fundera vad de tio åren fört med sig för den demokratiska världen. "Kriget mot terrorn" som startade efter 9/11 har inneburit en utveckling mot allt större integritetshot och en situation där stater och företag tar sig allt större rätt att utifrån säkerhetsargument begränsa en av de saker som är allra viktigast i en demokrati - medborgarnas rätt till integritet och skydd mot angrepp på denna. I en viktig debattartikel på DN debatt lyfter Fredrik Federley och Lena Ek upp dessa frågor och problematiserar dem. Vi behöver både i Sverige och bland alla de demokratiska länderna en stor och bred debatt om en ny avvägning, där vi bryter den utveckling mot allt större integritets ingrepp i vår värld. Säkerhet är viktigt, men den är inget värd när den innebär att mina fri och rättigheter begränsas och när min integritet som medborgare hotas. Jag ser gärna att vi i Centerpartiet försöker ta oss an denna uppgift med att formulera en tydligare och bättre politik för detta fält, men vi måste söka partners utanför Sverige eftersom denna utveckling sker på internationellt plan - i vårt fall särskilt inom ramen för EU.

torsdag, september 08, 2011

Rym inte från ansvaret!

Igår skrev jag om ett blogginlägg som vänsterpartiets landstingsråd skrivit och som inte var korrekt utan snarare var ute och valsade.... I ett svar på mitt inlägg så erkänner hon att vårdvalet givit fler vårdcentraler - det är ett steg framåt. Men sedan fortsätter hon att hävda att landsbygden drabbats, vilket inte är korrekt. Hon tar dessutom upp ett konkret fall i vårt län - Överum och hävdar att ingen privat vill driva verksamhet där. För det första är det skrämmande att hon som majoritetsföreträdare dömer ut verksamheten på en ort i länet och frågan är ju enkel att ställa - vad har hon gjort, vilka kontakter har hon tagit för att säkerställa att det blir fortsatt vårdcentrals verksamhet i Överum. Hon som har sådan tilltro till offentliga lösningar borde väl vara överlycklig nu när den nuvarande privata vårdgivaren talar om att inte gå in i vårdvalet och föreslå att den offentligt driva primärvården bör öppna verksamhet också i Överum. Inget i vårdvalsupplägget hindrar henne från det - så kära vänsterföreträdare ut på banan och berätta hur det offentliga tänker etablera sig i Överum. Överums invånarna likväl som ungdomarna som väntar på unga vuxna mottagning i Kalmar, liksom barnen på BUP skolan väntar på konkret handling, inte svepande vänsterretorik!

Ideologiska glasögon och privat verksamhet

Igår på DN debatt var det en intressant artikel från SNS forskare. Den satte fingret på en viktig fråga, att vi har dålig kunskap om hur olika välfärdslösningar fungerar utifrån ett effektivitetsperspektiv. Deras analys om bristen på kunskap är viktig och sedan har de uppenbarligen för att få publicitet spetsat sitt budskap så att allehanda vänsterföreträdare tyckt sig få argument för att privata lösningar är dåliga. Det intressanta är att debatten lockar fram de ideologiska glasögonen hos forskare som är ganska spännande. I en artikel i dagens DN (tyvärr ej på nätet ännu) så säger en forskare följande: UNDER DE SENASTE tjugo åren har borgerliga politiker öppnat den offentliga sektorn för privata entreprenörer och socialdemo-kratiska politiker har inte åter-reglerat verksamheten. Vårdval fi nns i fl era landsting och elever ses som kunder i skolvärlden. – Privatiseringen är driven av en politisk övertygelse, den byg-ger inte på empiri, och som fors-kare tycker jag det är lite trist, säger Lars-Åke Levin. Så vi vet inte om det är en bra affär för skattebetalarna? – Nej, sedan kan politiker visa på att tillgängligheten eller val-friheten har ökat, men det säger inget om effektiviteten, säger Lars-Åke Levin. Det intressanta med detta uttalande är att den ger uttryck för att vi skulle veta att allt i offentlig drift i monopol situation är effektivt, även om det inte sägs rakt ut - och det vet vi inte. Dock kan man konstatera att det är mycket lite som talar för det med den kunskap vi har i övrigt om hur konkurrens och marknader fungerar. De lär oss att monopol oavsett ägare är negativt ur alla aspekter. Den andra frågan som också är intressant är hur ska vi i ett land som Sverige skapa empiri som går att studera om vi inte genomför reformer som vårdvald och elevpeng. Utan dessa funnes det inget att börja studera. Herr Levin och andra borde fundera på sin forskarroll och de egna ideologiska glasögonen innan man uttalar sig. För min personliga del hoppas jag att denna viktiga debatt leder till att SKL och staten tillsammans initierar ett fristående forskningsorgan som fokuserar på s k policyforskning som studerar reformer och reformideer och som tar in internationell forskning. Ett bra internationellt exempel på detta är Queens fund i England som studerar hälsosjukvårdsfrågor och ger substantiella bidrag till kunskapen om hur sjukvårdsystem bör utformas. Läs gärna också repliken på Dn debattartikeln.

onsdag, september 07, 2011

(v)änsterlindas valser

Idag i ett blogginlägg sprider vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood nya dimridåer och svepande påståenden utan förankring. Men det är ju inget nytt! Det är ju enklare att sprida felaktigheter om andra än sköta sitt uppdrag. I sitt bloggiinlägg ger hon intryck att vårdvalsreformen skulle leda till färre vårdcentraler på mindre orter och nedläggning av sådana. Sanningen är ju den omvända! I Sverige har vi sedan vårdvalet infördes fått ett stort antal nya vårdcentraler både på landsbygden och i städerna. Om Linda orkar åka över länsgränsen till Jönköping så skulle hon upptäcka just detta. I vårt län har det tyvärr inte lätt till den utökning jag skulle önska, men det beror till stor del på hur vi hanterade införandet med listningen av patienter. Sedan har hon det bristande omdömet att lyfta frågan om en eventuell höjning av högkostnadsskyddet ( inte maxtaxan). Hon är en av tre gruppledare i en röd majoritet som höjt taxan för vården till den högsta i landet, särskilt mycket höjde man för hjälpmedel som inte har något högkostnadsskydd. Hon borde veta bättre än att kasta sten i det glashus hon varit med och bygga. Jag har bara ett råd - ta dig an de uppgifter du har ansvar för, BUP skolan, den ojämlika tillgången till unga vuxna mottagningar i länet, den minskande tillgängligheten till psykiatrin genom den allt mer förekommande centraliseringen. Och inna du igen lyfter frågan om högkosnadsskyddet återställ avgifterna som ni höjde, innan dess är retoriken enbart hyckleri!

Kön eller kompetens

Läser idag en liten intressant notis på DNs webb. I notisen konstaterar TT att Centerpartiet styrs av kvinnor efter stämman i Åre och att det är likadant i CUF med flera syskonorganisationer. Den ivirige journalisten har då talat med en statsvetare för att få expertens utlåtande om hur det kan bli på detta sättet - kvinnor styr...Svaret enligt TT kan vara att Karin Söder valdes som första kvinna i svenska partier till partiordförande på 80-talet. Det kan vara så... Förebilder är viktigt, men jag tror det är mycket enklare och mycket självklarare - dessa personer som är kvinnor har av partiet ansett mest lämpade och kompetenta för uppdraget. Könet har inte varit den styrande faktorn och det är att reducera Annie, Hanna, Anna-Karin m fl när man indirekt talar om att det är överraskande att de styr eftersom de är ju kvinnor. ... Det röjer journalisters och experters egna föreställningar och fördomar. Det är inte överraskande - det handlar om förmåga oc kompetens! Till sist i Expressen finns ett annat anslag med samma dumskap där någon försöker skriva satiriskt om valet av Annie och även där reducera henne till könsföreträdare - det är sorgligt att en kultursida ägnar sig åt sådant!

tisdag, september 06, 2011

Det är bättre idag!

Idag redovisar DN en intressant rapport som Swedbank sammanställt. Den behandlar hur hushållens ekonomi utvecklats de senaste 40 åren. Sammanfattningsvis och enklast kan det sägas att hushållen fått det betydligt bättre. Det intressanta är att för hushållen har de senaste 15 åren varit särskilt bra och det sammanfaller med det byte i ekonomisk strategi som startade under 90-tals krisen. Då gick vi från höginflationspolitik till låginflationspolitik. Då växlade vi ner räntenivåerna, vi skapade fristående Riksbank och det budgetmässiga ramverk som alliansregeringen gör allt för att upprätthålla.

Vi kommer under hösten när krisvindarna blåser över Sverige i höst, höra dem som vill släppa fram mer inflation, mer pengar från staten etc då är det viktigt att ha koll på historien. Den strategi Sverige haft de senaste 15 åren har varit bra för hushållen, även om den inte alltid är mest populistisk. Men i det långa perspektivet är det inte snabba pengar som räknas för hushållen utan att den utveckling man får är reell och inte försvinner i inflationsluft och höga räntor!

När vänstergänget i höst spenderar kom då ihåg vilka risker de tar med Sveriges ekonomi!

måndag, september 05, 2011

Integritet är avgörande

Idag är det en viktig debattartikel på SvD Brännpunkt kring integritetsfrågorna, kopplat till utvecklingen av alltmer digitaliserad information i vården. Vi har digitala journaler, s k nationell patientöversikt som nu införs i hela landet, information i kvalitetsregister osv. Debattörerna problematiserar frågan på ett väldigt bra sätt och helt nödvändigt. Vården är en förtroendebransch och genom utvecklingen av alltmer digitala lösningar så skapas helt nya integritetsproblem. Detta är något som jag upplever att vårdens olika aktörer ofta håller ifrån sig, men det är en alltför defensiv hållning. Jag tror att SKL borde initiera en process för hur man bör hantera integritetsfrågorna och hur man kan balansera de olika intressena mot varandra. Den dag vi får en informationsskandal i vården, den dagen riskerar många års investeringar i förtroende att försvinna - därför borde det vara klokt att innan det händer öka arbetet och ta initiativ!

Läs oxå: Federley