tisdag, november 10, 2009

Varför ingen kommun i kalmar län?

I dagarna har presenterats en lista på de bästa miljöbilskommunerna i bl DN och i en bilaga till Dagens samhälle. Den toppas bl a av Leesebo vilket är väldigt kul Men varför finns det inge kommun från kalmar län på 10 topp. Vi har gemensamt i länet lagt fast målet om fossilbränselfritt och arbetar mycket med klimat frågor i många kommuner. Det borde varit naturligt att någon kommun i sitt arbete ellrr landstinget nått en position att i sin egen bilpark haft enbart 100% miljöbil. Det hade ju varit ett litet steg på vägen. Ska vi leda utvecklingen på detta område måste vi från kommun och landsting underbygga våra uttalande och mål med konkret handling - uppenbarligen har vi en bit kvar i länet.

Inga kommentarer: