fredag, oktober 19, 2012

Rätt till jämlik vård!

Är cancervården ett postkodlotteri?
Är det verkligen så att enskilda patienter får betala kostnaden för sina läkemedel?

Ja det är frågor man kan ställa sig efter en debattartikel i DN idag. De påstås i den att man på vissa sjukhus erbjuds att själv betala dyra cancerläkemedel eftersom inte sjukhuset vill tillhandalla dem eftersom de är dyra. Är det sant är det helt oacceptabelt! Och jag menar att om man har den typen av uppgifter så måste man presentera var det sker så att man kan rätta till det. Det strider helt not hur svensk sjukvård ska bedrivas!

Sedan är det självklart att vi ska ha en så gemensam process för användandet av läkemedel som är möjligt i Sverige. Men här finns många intressen, nya läkemedel ska föras in och bli en del av en behandlingsmodell, läkemedel är aldrig en isolerad sak. Det betyder att när ett nytt läkemedel blir tillgängligt så måste existerande modeller förändras. Sedan är det trots allt så att allt ska finansieras och i den processen ska nyttan av nya läkemedel ställas mot andra lösningar i sjukvården. Jag inser att det är oerhört frustrerande att veta att det finns läkemedel som eventuellt kan hjälpa men som man inte får tillgång till och det gör att vi i den svenska sjukvården måste skapa en process som är snabb och säker för införande av nya läkemedel. Ska det bli möjligt så måste vi i landstingen ta ansvar för att ha en rak och tydlig beslutsprocess, idag är det för många steg!

Utvecklandet av nya läkemedel är en utmaning, dels vad avser finansiering, men också hur de förändrar vården. Sverige ska ha världens bästa sjukvård, det måste innebär att nya bra läkemedel ska användas utan onödig fördröjning i sjukvården!

läs DN debatt, se SVT.

fredag, oktober 12, 2012

Färdtjänst på rimliga villkor

Kalmar län är ett av dem som hårdast driver att färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och utifrån det sker positiva saker som att man försöker göra all  reguljär kollektivtrafik tillgänglig för alla medborgare. Och om man åker färdtjänst i den reguljära kollektivtrafiken så åker man fritt. Men det har också negativa konsekvenser, en sådan är att det i Kalmar län är väldigt svårt att få ett färdtjänsttillstånd, vi är snålast i landet och som myndighet överklagar vi gärna sådant som går emot de egna bedömningarna. Men idag sätter Radio kalmar och funktionshinderorganisationerna fingret på en annan negativ effekt. Det är att den som har behov av en transport, inte kan nyttja den reguljära kollektivtrafiken och inser behovet av en resa samma dag som man ska resa ska enligt reglerna drabbas av en straffavgift på över 40 kronor, dvs biljettpriset ökar nästan 3 ggr.
Vi har inget sådant systemt i den vanlig kollektivtrafiken att sent köp av biljett blir dyrare, däremot tillämpar SJ och flygbolagen det. Frågan är ju om det är med dem vi i landstinget ska jämföra oss?

Jag tycker att i den översyn som nu pågår av regelverket kring färdtjänsten så bör man också tittat på om denna avgift är rimlig, särskilt som ansvarig tjänsteman i radion säger att den sällan debiteras! Då kan man verkligen  fundera på om den ska vara kvar! Färdtjänsten är en trafiklösning för den som inte kan förflytta sig på egen hand beroende på ett funktionshinder, den bör så långt möjligt vara av samma kvalitet och kostnad som den reguljära kollektivtrafiken.

Läs på Radio kalmar

onsdag, oktober 10, 2012

En reflektion över ett styrelsemöte

Dagens landstingsstyrelse tillhörde det ovanliga, inga beslutsärenden av avgörande karaktär, men många presentationsärenden med stor betydelse. Vi hade ett beslutsärende av större betydelse delårsbokslut, det visar på ett bra resultat för året, men när man skärskådar det inser man att det beror till väldigt liten grad på att vi har verksamheter som följer budget. Istället beror det i huvudsak på engångshändelser och den i jämförelse med budgeten starka ekonomiska utvecklingen i Sverige. För så här är det:
Prognosen för året är ca 160 miljoner i överskott, 80 av dessa kommer från återbetalning från AFA vilket i sin tur beror på att de nationella sjukförsäkringsreformerna haft bestående effekt på sjukskrivningslängder och antalet sjukskrivningar. Den rödgröna majoriteten verkade idag inte ha något emot att ta emot dessa extra pengar - trots allt tidigare kritik av förändringarna i sjukförsäkringen! Resterande 80 miljoner i överskottet kommer sig av att skatteintäkterna blivit betydligt högre än budgeterat. Om inte dessa händelser inträffat hade landstinget som bäst nått ett noll resultat i år och debatten på landstingsstyrelsen varit en helt annan....

Dock kan det konstareras att trafiken - klt - får ett betydligt större underskott än vad man lovade i maj, trots Anders Henriksson stora löften om att nu skulle man få hejd på detta. Året är inte slut och vi kommer alla ihåg förra året då underskottet ökade radikalt i bokslutsprocessen!

Hälso-sjukvårdsförvaltningens underskott är 112 miljoner, fruktansvärt högt och även om det pratas om att den negativa utvecklingen nu stoppats upp, jag nog se det innan jag litar på det!

Ett annat viktigt presentationsärende var hyrläkeriet. En reflektion jag gjort därifrån är att i redovisningen säger man att vi har 230 sökande till 15 at - tjänster, varför tar vi inte emot fler när så många söker.... Obegripligt!

Vi fick en kort redovisning av händelserna kring socialstyrelsens beslut från i tisdags. Det som förvånade mig  var det mycket lama agerandet från ansvarigt landstingsråd när frågan kom upp om vad som gjorts och görs. Fortfarande verkar skygglapparna sitta på om att hon är ansvarig för en verksamhet som har bekymmer och att det krävs politiskt ledarskap!
tisdag, oktober 09, 2012

När allt går fel - en katastrof för en människa

Igår kom socialstyrelsen med ett tillsynsbeslut med anledning av ett sk Lex Maria ärende beroende på självmord. Landstinget i kalmar län har som policy att alla självmord som sker med någon koppling till vården Lex maria anmäls - det är bra! Det ger verksamheten en möjlighet att utvecklas och förändras för att minska risken för att någon tar sitt liv.

Det senaste året har 19 fall lex Maria anmälts och i en del fall är det säkert så att vården har gjort allt som är tänkbart. Men detta är inte de första 19 fallen utan sedan landstinget började med denna princip så har ett stort antal Lex Maria anmälningar gjorts. I det perspektivet är det förvånande och bedrövligt att det som nu skedde med den 29 -åriga kvinnan där socialstyrelsen klandrar verksamheten kunde ske. Det är obegripligt att efter så många lärtillfällen så har man inte rutiner och arbetssätt som räcker till. Det tyder på ett system som haltar betänkligt och där ansvariga inte har brytt sig eller klarat av att utveckla arbetet så att man kan minimera risken för att någon som är i kontakt med psykiatrin begår självmord.

Men den andra stora frågan är hur man arbetar med självmordsförebyggande arbete, med vilket allvar man gör systematiska skattningar för att bedöma risken för självmord. Enligt uppgift gör man bara sådana skattningar på dem som redan försökt ta sitt liv... om det är korrekt så är det mycket tveksamt om man uppfyller kraven på att motverka självmord!

Nu får ansvariga inom psykiatrin ta ansvar, berätta varför detta kunde hända och vilka åtgärder man vidtar för att förhindra en upprepning. Men en viktig fråga är vad man vidtagit för åtgärd redan eftersom den kritiserade händelsen inträffade för 1 år sedan. Det är 19 stycken till som tyvärr har tagit självmord efter det, vad säger det om lärprocessen?

Läs barometern, Svt, Gudruns kommentar.

tisdag, oktober 02, 2012

Nära till tårar...

I morse när jag stod på perrongen i Emmaboda och väntade på tåget, så ringde telefonen, det var Ulla som ringde och berättade att hon precis hört på radion att New Wave lägger ner bruken i Orrefors och Åfors helt. Det är en mångårig verksamhet som man en morgon bestämmer sig för att stänga. Och när jag stod där på perrongen var det väldigt nära till tårar eller det var tårar...

Jag förstår de ekonomiska realiteterna, men om man som jag kommer ihåg löftena och visionerna som spreds när New Wave tog över så inser man vilket kapitalt misslyckande detta är. Argumentet för att de köpte glasbruken var att man var duktig på marknad och kunde tillföra kanaler ut världen. Av detta har blivet närmast intet. Fortfarande är man extremt beroende av Grekland och USA, trots att en förnyelse behövts så länge.

Det som är det det värsta med allt detta är att man också underminerar möjligheten för framtiden. Att bli en duktig glasblåsare tar lång tid, när nu ännu fler duktiga människor tvingas lämna så försvinner också kunskapen ut genom dörren. En kunskap som inte går att återvinna, för vem av dem som nu lämnar vågar återvända ens om möjligheten ges, man har ju den hårda vägen lärt sig att Glasarbetet är osäkert!

Det sista som överger en är ju hoppet och talet om att det finns intressenter kan jag bara hoppas kan övergå i något reellt, men jag tror då att det finns en pusselbit som staten skulle kunna bidra med och det är miljöskulderna kring bruken. Det måste skapas ett rimligt alternativ för detta om någon ska våga eller kunna gå in och köpa bruken! OKB borde inte fundera på vad man kan ta i betalt för bruken, eftersom om ingen tar över har man bara en skuld kvar - frågan är ju snarare vad man ska betala för att kunna hitta nya ägare....

Läs DI, Barometern, Östran, SR Kalmar