onsdag, december 31, 2008

Året är dött - leve året!

För att travestera ett annat uttryck kan man skriva som ovan. Idag är en lite underlig dag, ett år tar slut, med alla sina berättelser och upplevelser, samtidigt skapas förhoppningar på något nytt som ett nytt kalenderår ska ge. Sanningen är ju den att de händer inget magiskt denna natt, det är bara vi människor som försöker skapa oss ett tillfälle att starta om. Gott är väl det.

Så låt oss tillsammans skapa ett bättre år under 2009, det är det bästa vi kan göra. Låt oss frejdigt debattera och diskutera för att de bästa idéerna ska vinna kraft. Min största förhoppning till 2009 är att Sverige ska kunna bidra till att vi får ett nytt klimatavtal som begränsar uppvärmningen. Det är det bästa bidrag vi kan ge till framtiden!

Gott Nytt År!

tisdag, december 30, 2008

framtiden avslöjas i två barns död eller

I dag har det berättats i olika medier (DN, SvD m fl) hur två nyfödda barn smittats av en resistent bakterie och att de i sin tur innan de avled smittats andra. Det som hände dessa barn och deras familj är ett av våra största hot mot liv och hälsa. Det var en mycket stor mänsklig framgång när antibiotikan utvecklades. Den har räddat tusentals människor från att dö i förtid. Men vi har i sjukvården i Sverige men ännu mer internationellt misshushållat med denna behandling så att vi har skapat resistenta bakterier. Det kommer nu alltfler fall där människor smittas och det blir allt svårare att behandla dem. Om vi inte lyckas hitta ny motmedel som kan ersätta antibiotika så står vi inför en stor förändring av sjukvården som är mycket svår att överblicka. I avvaktan på att vi via forskning kan finna andra vägar måste användningen av antibiotika bli annorlunda - mer restriktiv - och vi måste i sjukvården och exempelvis äldreomsorgen så långt det går undvika att sprida olika slag av infektioner som kan leda till behov av antibiotika behandling. Bara genom bättre hygien kan vi starkt minska riskerna för olika slag av infektioner. Händelsen i Stockholm illustrerar att det är viktigt att något görs så vi minimerar risken för fler tragiska händelser som den i Stockholm.

måndag, december 29, 2008

DN och det politiska året

DN publicerar idag en sammanställning av årets politiska händelser.Det är en i raden av något slag av årskrönikor. Som vanligt när media av olika slag beskriver politiken så intresserar man sig mest för händelser och inte för politikens resultat och konsekvenser. Det är lite sorgligt eftersom det leder till en stundtals väldigt ytlig och förenklad beskrivning av politikens påverkan på människors liv.
Jag kan ju tycka att det blir lite udda att när man gör en årskrönika för politiken 2008 inte säger något om att vi detta år i Sverige haft fler i arbete än någonsin i modern tid, eller att för första gången på väldigt länge bröts utvecklingen mot allt fler med sk förtidspension. Det är också intressant att notera att vi under några få månader haft en varselutveckling som vi inte heller sett i modern tid samtidigt som Svenska folket hade den högsta disponibla inkomsten sedan man började mäta. Allt detta är konsekvenser av politik, bra och dåligt. Det är ju detta som betyder något för samhällets utveckling. Det politiska spelet är kanske kul att följa och lite mer spektakulärt, men ger inte så mycket av stor betydelse för utvecklingen av samhället. Om man gör en årskrönika kanske man kunde spegla även innehållet i året.

att skapa nyheter... knäcker trovärdigheten

Det är en allt vanligare företeelse att olika medier försöker skapa sina egna nyheter med allehanda opinionsundersökningar. Idag har SR ekot och SR Kalmar gjort nyhet på att man gjort en opinionsundersökning om vad allianspartiernas politiker tycker om regeringens politik och då särskilt åtgärderna på arbetsmarknadsområdet. SR Kalmar generaliserar vilt och säger att det är var fjärde allianspolitiker i Kalmar län som tycker att regeringen sköt frågan om a-kassan dåligt. Jag blev lite förvånad över det påståendet eftersom det uttalande ställde kravet att man intervjuat alla allianspolitiker i länet. Men det visar sig att det har man inte gjort. SR ekot har skickat en enkät till allianspartiernas avdelningsordförande ( lite över 1000 personer) och ställt frågorn. I Kalmar län torde det bli ett urval på ca 50-70 personer och sedan har lite över 60% svarat på detta. Det betyder att på ett urval av 30-35 personer vågar Radio Kalmar påstå att 25% av allianspolitikerna i länet är kritiska till regeringen. Om de hade någon statistisk kunskap så skulle de veta att man kan inte göra det påstående på det begränsade underlaget.
Har man verkligen så här dåliga statistiska kunskaper på Radio Kalmar eller fanns det någon annan agenda som gjorde att man struntade i relevansen och bristerna i underlaget och drog helt vilda slutsatser oavsett trovärdigheten? Jag vet inte, men dessa nyhetsmediers trovärdighet får sig en allvarlig knäck när man skapar egna nyheter med så begränsat underlag!

Vad gäller frågan om regeringens arbete så är det säkert så att man oavsett parti och regering alltid kan hitta dem som tycker att man kan göra bättre ifrån sig... annars är man inte mycket till politiker! Politik är att alltid leva med både lyckade insatser och mindre lyckade insatser eftersom verkligheten alldrig är så enkel att hantera som i värderingar, principer och program. Därför kan det alltid bli bättre!

söndag, december 28, 2008

devalvering - välfärdsförlust!

Nu börjar konsekvenserna av höstens kris visa sig på fler områden. Idag redovisar Barometern en artikel som synliggör konsekvenserna av att kronan förlorat i värde under höstens kris. När vi hade EMU omröstningen för ett antal år sedan var det just den utveckling som vi har haft i höst och konsekvenserna av det - fattigare Sverige - som var ett av mina viktigaste argument för att vi borde ansluta oss till den monetära unionen och använda Euro som valuta. I höst har vi devalverat kronan med uppemot 15% mot Euron. En devalvering som inte har något med Sveriges ekonomiska styrka att göra utan enbart ett resultat av att Kronan är en liten valuta som inte blir särskilt intressant att ha när det är oroligt i världen. Kronan har i höst varit och är fortfarande en skvalpvaluta! Jag hoppas nu att alla som ville bevara kronan har ett bra försvar för att Svenska folket på några få månader ska bli uppemot 15% fattigare än europeiska invånare i euroländer. Jag kan inte begripa vad det finns för fördelar med att det vi behöver importera ska bli dyrare, när vi åker utomlands har allt blivit dyrare och för att upprätthålla vår välfärd måste vi bli ännu bättre. EMU omröstningen har stått oss dyrt och kommer att fortsätta att göra det, det blir intressant att höra om någon har ett bra argument varför detta är ett viktigt offer för den svenska samhällsekonomin.

fredag, december 26, 2008

kärnkraftens vara eller icke...

Det är märkligt i helgtider dyker det alltid upp allehanda små utspel som inte annars skulle få rum i den vanliga nyhetsjakten. I ekot på Sveriges radio och på dn;s websida dyker det nu upp frågan om Centerpartiets syn på kärnkraften och att partiet skulle vara "kluvet".... i frågan. Det krävdes nog att det var kärnkraftfrågan för att en vanlig avdelningsordförande i en av Centerpartiets många avdelningar skulle bli stor nyhet hos SR ekot.
Det historiska perspektivet är ju sådant att även om jag tillhör dem som aktiverade mig i Centerpartiet för dess motstånd mot kärnkraften och var mycket aktiv i linje 3 så är det ett historiskt faktum att kärnkraften blev aldrig avvecklad. Istället byggdes sossar med stöd av andra fast Sverige i ett stort kärnkraftsberoende. Det har ju gjort att avvecklingsdiskussionen nu bara kan handla om hur länge existerande kärnkraft är tekniskt säker. Det måste styra avvecklingen av nuvarande reaktorer.

Men det som idag spelas upp i media är frågan om vi ånyo som land ska bygga fast oss i en energikälla som binder mänskliga resurser i 1000-tals år och utsätter människor i kommande generationer för ännu mer risker än de vi redan skapat. Den lättsinnige kan då säga att vi har ju redan avfallet så lite mer kan väl inte spela någon roll. Men min mening är att frågan är om vi ska göra om samma misstag två gånger under en generation?? Det är vore ansvarslöst. Nu är utmaningen att bygga nya energikällor som är långsiktig hållbara och som förnyas. Därför kan det inte vara klok Centerpolitik att byta fot och var för en ny utbyggnad av kärnkraften. Vår energipolitik måste nu, liksom tidigare hämta sin grund i förnyelsen och hållbarhetens tänk inte i industrisamhällets förbrukningslusta. Jag ser gärna fram emot en ny energidebatt inom Centerpartiet, en som blir mindre fastlåst och domedagsorienterad och mer fokuserad på vad som skapar möjligheter både politiskt och ger utvecklingsmöjligheter för Sverige. Min övertygelse är att det ligger i förnybar energi inte i förbrukningsenergi....

torsdag, december 25, 2008

Bra inspel av Kenneth J

I dag på Dagen Eko presenterar Kenneth Johansson idéer och förslag på att regeringen bör öka ambitionerna vad gäller regelminskningar till att också gälla sjukvården inte enbart företagen. Det är jättebra, dokumentationskraven och pappersarbetet i sjukvården har ökat under senare år och stjäler tid från patientarbetet. Det är en stor fördel om socialstyrelsen får i uppdrag att rensa i sitt regelverk så att man minskar byråkratin samtidigt måste vi ute i landstingen öka våra insatser för att minska byråkratitrycket. Men det finns ett viktigt memento, det finns ett behov som man inte får ge avkall på. Det är arbetet med att öka kvaliteten i vården och ett viktigt led i detta är arbetet med olika slag av kvalitetsregister. Det arbetet måste fortsätta, men måste göras så smart att det inte ökar kraven på särskilda arbetsinsatser utan integreras i det vardagliga journalarbetet på vårdenheterna. Dör har vi lite kvar att göra för att de digitala systemen ska fungera enkelt och förenklade för vårdarbetet.
Uppenbarligen finns det uppgifter kvar att göra efter julledigheten, men nu återgår kah till juldagsvilandet!

onsdag, december 24, 2008

God Jul

Två dagars julstök i lagom tempo - så kan det vara ett bra år som det här. Vaknar till en julafton med en millimeter snö, mer än jag vågat hoppas på. Läste på morgonen ledaren i Barometern, den berättar vad julen handlar om på ett väldigt bra sätt. Om man vill läsa ett julbudskap som är mer ironiskt kan man läsa DNs julledare.

Han en skön julhelg - det är du värd.

GOD JUL

söndag, december 21, 2008

misslyckad s politik bevisar sig!

Hur fördelar sig rikedomen i Sverige? En SCB rapport, som redovisas i Barometern, visar på det vi alla vet om hur Sveriges förmögenhet är fördelad, dvs det är en lite äldre man och han bor utanför Stockholm möjligen i Skåne som har de största förmögenheterna. Det är resultatet av långvarigt misslyckat socialdemokratiskt styre av Sverige, där den bärande idéen varit omfördelning av välfärd genom högt skattetryck. Det resulterade i skapandet av ett jättestort utanförskap och snedfördelning av tillgångar. Det gjorde människor beroende av samhällstöd istället för att skapa möjligheter till eget arbete och egen försörjning.

Jag inser att vänster folket och sossar kommer att skylla på allt och alla andra, men sanningen är att deras politik låst in välfärdens möjligheter och stängt många ute. Därför är det bra att arbetslinjen återupprättats av Alliansregeringen och att nya möjligheter skapats för fler att bli förmögna genom eget arbete. Men SCB rapporten visar att det behövs fler mandatperioder med Alliansstyre för att bryta den sneda utvecklingen, det är utmaningen kommande två år att säkerställa detta.

Dikt och verklighet

Niklas Ekdahl har en väldigt bra kolumn i DN idag, läs den! Den handlar om hur detta år 2008 verkligheten blivit ett oerhört händelserikt år som i allt för många avseenden slår diktens fantasier. Hollywood kommer få det jobbigt framöver....

Chicago - om betydelsen av att synas!

Igår kväll var vi och tittade på sista föreställningen av musikalen Chicago i Växjö. En mycket bra föreställning som tydligt visade att det går att sätta upp kvalitativa föreställningar utanför storstäderna. Men temat i Chicago är verkligen högaktuellt. Den speglar konsekvenserna av att vi lever våra liv genom att synas i media (ska jag skriva) och därigenom blir vi något....

Det är lite sorgligt på många sätt när vi sätter vår självkänsla i relation till synlighet. Det är varje dag viktigt att vi påminner oss om att vi är alla födda lika och vårt värde ligger i att vi är människor inte i vad vi gör eller hur vi syns. Det är särskilt viktigt att påminna sig i en tid som vår. Sedan är det säkert så att vi alla behöver bli sedda av våra närmaste, men vårt värde är inte beroende av det!

fredag, december 19, 2008

Är välfärden hotad?

I dagarna presenterade SKL en ny prognos för skatteintäktsutvecklingen för kommuner och landsting 2009-2012. Det är en dyster läsning på många sätt. För landstinget i kalmar län innebär det jämfört med den budget vi tagit att intäkterna 2009 minskar med 94 miljoner, 175 miljoner 2010 och 225 miljoner 2011. Det är en så snabb omställning att det går inte att snabbt minska kostnaderna på det sätt som detta kräver. Men i perspektivet 2010 så kommer det säkert innebära förändringar i många landstinges organisationer. Många kommer dessutom att höja skatten!

Det finns fortfarande i många kommuner och landsting möjligheter att minska sina kostnader, den slutsatsen kan man dra när man ser hur olika saker kostar i olika delar av landet trots att det inte innebär några positiva skillnader i kvalitet. Resultaten är snarast tvärtom, dvs låga kostnader är ofta en indikation på bra kvalitet och bra tillgänglighet. Så den utmaning som kommunsektorn möter nu kan på flera håll innebära nödvändiga förändringar. Men det kan inte sägas gälla generellt. Så på flera håll kommer det innebära sämre service, särskilt på mindre orter, medborgarna får klara mer själva och urgröpt välfärd för dem som kanske behöver det bäst.

För att minimera riskerna för en skadlig skattehöjningskedja landet över som äter upp de viktiga skattesänkningar som Alliansregeringen gjort och för att förhindra en felaktig urgröpning av kärnan i välfärden - den kommunala och landstingskommunala välfärdsservicen, så måste man samla ihop sig och höja statsbidragen till kommunsektorn. Dessutom måste man sluta spela roulette med landstingen om läkemedelskostnaderna. Staten måste ta sin sedan tidigare överenskomna andel av kostnadsutvecklingen för läkemedel allt annat är skamligt. Om man inte gör det nu, så bör SKL överväga att säga upp avtalet med staten.

torsdag, december 18, 2008

Är glaset värt lika mycket som fordonsindustrin

Samtidigt som debatten i landet går hög om krisen i fordonsindustrin har det blivit alltmer tydligt att glasindustrin och det stora företaget Orrefors Kosta Boda har det väldigt besvärligt. Det framstår nu som om hela glasriket är i fara, i varje fall om man får tro Smålandsnytt och Barometern ikväll. På något annat sätt kan man inte tolka Landshövdingens brev till regeringen med en vädjan om friska pengar och lånegarantier. Orrefors Kosta Boda är inte enbart arbetsplats för ett antal hundra glasarbetare, det är också kärnan i den växande och ekonomiskt alltmer betydelsefulla besöksnäring som Glasriket utgör i sydöstra Sverige. Det vore katastrofalt om företaget skulle gå under eller krympa till något litet miniföretag med enbart varumärken. Det drabbar inte enbart dem som arbetar på företaget utan en stor näringsväv runt om i regionen. Därför krävs det stor kreativitet från både ägaren New Wave group och samhället för att finna en strategi för att stabilisera verksamheten. Dock är det så att ägarskapet är ett stort ansvar och i det ingår att ta både vinster och förluster. Därför kan inte det bara handla om att samhället med stat och kommuner ska göra insatser, det förutsätter ett ännu större ansvarstagande frå ägarna till Orrefors Kosta Boda. Landshövdingens brev är en allvarligt signal hoppas det kan bli starten på en förändring till det bättre, där även regeringen engagerar sig för att möjliggöra detta. Glasindustrin är relativt sett lika viktig som fordonsindustin, hoppas regeringen förstår det!

onsdag, december 17, 2008

0 i ränta feltänk??

I går beslutade federal reserve i USA att sänka styrräntan till 0 procent. Börsen tog ett glädjeskutt, men kommentatorerna på de olika tidningssidorna är från entusiastiska till tveksamma (se exempelvis DN eller Svenska Dagbladet). Jag är förvisso ekonomiskt skolad, men ingen nationalekonom. Men det jag lärt mig från det jag arbetat med marknadsföring så har jag följande fundering. Låga priser stimulerar efterfrågan, men det förutsätter att det finns någon som är villiga att bjuda ut en produkt till det som ska vara marknadens låga pris. Här menar jag finns en stor risk. På en marknad (finansiella) där man inte litar på varandra, villa ha säkerheter och tydliga riskpremier ökar inte skälen för att erbjuda sig att låna ut pengar när priset närmar sig noll - det blir ointressant! Japan har ju under hela 90-talet närmast tillämpat denna strategi och effekterna är inte uppmuntrande. Man har varit fast i en väldigt långsam ekonomisk utveckling. Jag är rädd att man från amerikanskt håll försöker skyla över de grundläggande bekymmer man har, en överbelånad ekonomi, med många företag som är svaga, särskilt på den finansiella sidan. Istället för att göra det stålbad som vi i Sverige gjorde och som rensade ut de underliggande bekymren på den finansiella marknaden försöker man få de svaga länkarna att överleva. I Sverige hjälpte staten till genom att sortera ut de dåliga krediterna och förvalta dem och låta nya friskare företag komma tillbaka till marknaden. Jag tror att det var helt rätt. Men det verkar tyvärr som ideologiska skygglappar hindrar den nödvändiga samverkan mellan marknad och stat samtidigt som man inte låter makrnaden verka i form av konkursewr och naturliga utslagning eftersom det skulle kunna slå sönder hela det finansiella systemet. Man väljer då att mer eller mindre konservera situationen. Jag tror att det är en riskabel lösning.

tisdag, december 16, 2008

politiskt fiasko

Idag har vi landstingsstyrelse och i samband med informationsärendena föredrogs hur det går med det projekt som skulle leda till att alla som vill kan få heltidstjänst i landstinget. Det var ett av vänstersidans stora vallöften. När nu projektet pågått i ett år så visar det sig att endast 10% av de som var berörda kunde man erbjuda en förändrad sysselsättningsgrad, tala om fiasko. I den preliminära utvärdering som redovisades så framkommer det att detta med tjänstgöringsgrad är en fråga för respektive chef inte något som kan skapas och lösas genom olika projekt eller politiska löfteskaruseller. I diskussionen vi hade i frågan gladde sig miljöpartiets landstingsråd särskilt åt detta. Jag kan också glädja mig åt denna slutsats eftersom det var den strategi och det arbetssätt vi från Alliansen tillämpade under förra mandatperioden och nådde goda resultat med. Det är bra om detta politiska löftesfiasko nu ersätts av ett målmedvetet vardagligt systematiskt arbete... även på detta område kan "varje dag lite bättre gälla"

måndag, december 15, 2008

risken att bli sjuk minskar...

Idag presenterar Sveriges Kommuner och landsting en studie av förekomsten av vårdrelaterade infektioner på vårs sjukhus. Nationellt kan man konstatera att det varierar oerhört mycket med ganska bekymmersamma siffror i Jämtland och Stockholm, medan Halland återigen har bra resultat. Barometern redovisar i en artikel att i Kalmar län är det Oskarshamns sjukhus som har lägst nivå på antalet vårdrelaterade infektioner. Det är bra, men det finns mer att göra. Varje individ som blir sjuk av att vara på sjukhuset är en för mycket och ser man till resultaten så har länssjukhuset en hel de kvar att göra för att minska riskerna för patienterna.

Landstingen driver ju nu en gemensam kampanj för att fram till 2010 halvera förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Men ska riskerna minska ytterligare måste vårdhygienen i den kommunala hälso- sjukvården och hemtjänsten bli bättre. Där har vi en spridning av infektioner som inte heller är acceptabel. Primärkommunerna måste nu ta på sig samma uppgift som landstinget att genom systematiskt arbete minska riskerna genom att höja nivån på vårdhygienen. Det skulle ge oss en mänskligare och bättre kommunal omvårdnad till lägre kostnad. Det är en bra kombination!

söndag, december 14, 2008

vänsterpartiet vinnare på sahlins misstag

Bevisen duggar tätt för att den stora vinnaren på Sahlins försök till ensamsegling med Miljöpartiet är Vänsterpartiet och Lars Ohly. Det kan avläsas bl a i Dagens Nyheter idag. Att detta misstag på vänstersidan i politiken leder till att socialdemokraterna tappar stöd gör inget. Det har dessutom fördelen att alternativen blir tydliga och vänsterprofilen på den nya skattehöjaralliansen inte längre går att dölja. Men det var kanske inte detta resultat som Mona och gänget hade räknat med när man startade processen tidigare i höstas - så det kan bli....

fredag, december 12, 2008

Bra att skl markerar

För en vecka sedan presenterade regeringen ett brett stimulanspaket. Igår presenterades ett paket för fordonsindustrin. Båda dessa åtgärder är bra, och det är bra med paket med innehåll, även om regeringsföreträdare tidigare sagt att man inte tänker presentera paket så har man nu gjort det i flera steg. Jag vet inte om det är insikten om behoven, hoppas det, eller om det är inspirerat av det faktum att vi närmas oss jul... Men det finns ett område som regeringen så här långt förnekar behovet av insatser för och det är välfärdssektorn som drivs och i huvudsak finansieras av landsting och kommuner. I ett uttalande idag markerar Sveriges kommuner och landsting enligt en artikel i DN att nu måste regeringen inse att man också måste öka anslagen till kommuner och landsting, annars kommer uppsägningar och neddragningar att sprida sig som en löpeld över landet. Det är ett stort antal kommuner (enligt uppgift 91) som höjer skatten för att klara resultaten 2009 och likaså ett antal landsting. Det kan inte vara regeringen önskan att bidra till en fortsatt skattehöjningsvåg över landet. Därför är det bra att SKL säger ifrån och varnar för utvecklingen, måtte nu regeringen bara lyssna!!

torsdag, december 11, 2008

Nu blir vårdköerna kortare

I regeringens budget fanns det i höstas ett nytt initiativ - tillgänglighetsmiljarden. Tanken var att den skulle stimulera och utmana landstingen att faktiskt klara av det åtagande man har med vårdgarantin. Idag har överenskommelsen mellan regering och SKL presenterats. Bra! När vi diskuterade detta på sjukvårdsdelegationen idag så var det uppenbart att alla olika företrädare för landsting runt om i landet funderade på hur de ska få del av pengarna. Just det - det finns en hake, man måste klara minst 80% av vårdgarantin för att få del av pengarna! Idag är det egentligen 4-5 landsting som klarar det resten har ett mer eller mindre stort arbete att göra.

En sådan här dag är det skönt att vara aktiv i ett landsting som klarar vårdgarantin bra i jämförelse med övriga. Och att det arbete vi startade under Alliansansvaret förra mandatperioden håller i sig. Men Landstinget i Kalmar län har fortfarande mycket arbete kvar för att alla ska få i utlovad tid - tidigare i höstas var det 17% eller över 1500 personer som väntat längre än 90 dagar. Var och en av dem är EN för mycket. Men trots det, om inte vänstermajoriteten i Landstinget ställer till det alldeles bör Kalmar län få del av dessa resurser från Alliansregeringen. Nu väntar vi bara på att Anders Henriksson för en gångs skull kan säga att regeringens satsning är bra, men det kanske är att önska för mycket.

onsdag, december 10, 2008

arenan klarade rätten

Bra beslut i länsrätten i eftermiddag, vilket framgår av Barometerns hemsida! Nu kan den arena byggas som behövs för att möjliggöra elitfotboll i kalmar i framtiden. Det är ett positivt tecken i en annars tuff höst och behövs för att vända blicken mot möjligheter för framtiden!. Nu återstår bara... att den finansiering som var tänkt funkar mitt i finanskrisens ekonomi - hoppas verkligen det. Grattis Kalmar FF och alla andra fotbollsintresserade i närområdet.

tisdag, december 09, 2008

Apoteket frigör från monopolets bojor!

Idag redovisade socialministern regeringens förslag till omreglering av apoteksmarknaden. Vi ska gå från statsägt monopol till ett som öppnar för en mer kundorienterad och tillgänglig apoteksmarknad. Det är bra att regeringen försöker skapa en möjlighet för också ett små företagande inom apoteksområdet. Det ger entreprenöriella farmaceuter en möjlighet att driva ett eget apotek. Samtidigt säkerställer regeringen tillgång till apotek i hela landet. Ännu ett steg mot avsossefieringen av Sverige är taget, det är bra!

på gränsen till sexism....

Igår presenterade Centerpartiets kommunkrets i Nybro vem man avser att föreslå som ny gruppledare och kommunalråd - det blev Christina Davidsson. Hon är en rapp och kunnig politiker med erfarenhet både från konkret vardagligt partiarbete, folkrörelse arbete i SV och inom kommunpolitiken både i landsting och kommun. Hon är välförberedd för detta uppdrag och har en tydlig egen bas att stå i det kommande arbete.

Men jag måste erkänna jag blev en aning trött igår. Vad är det media gör till den bärande tesen/budskapet jo att hon är gift med Stig Davidsson, dvs avgående gruppledare för centerpartiet i Nybro. Det är mycket tveksamt om man behandlat en man på samma sätt!! Till och med det annars jämställda ibland över gränsen politiskt korrekta Radio Kalmar gör det till en central del i utfrågningen av Christina. Bedrövligt! Arbetet med jämställdhet har pågått länge och det är länge sedan vi avskaffade sambeskattningen och mannens rätt att bestämma över kvinnan... men när en kvinna i ett förhållande föreslås till ledare då blir det relationen till mannen som blir en av huvudfrågorna.... Vi har en del kvar att göra på jämställdhetens område och media i länet har en del kvar att göra på sitt sätt att presentera och intervjua kvinnliga ledare.
Dock hyser jag ingen tvekan om att Markus Lund får en ny värdig opponent i Christina, till och med så att han framöver kanske kommer att sakna kombattanten Stig....

måndag, december 08, 2008

sossarna ger upp!

I går presenterades det som bekräftar att det politiska landskapet i Sverige ritats om! Det är en historisk händelse att sossarna ger upp ambitionen att låtsas vara ett majoritetsparti. Det har tagit dem närmare 40 år att inse att man inte har en majoritet bakom sig för det är så länge sedan man hade ett valresultat i närheten av detta. Detta måste vara en jobbig omställning för det parti som trot sig vara det unika maktpartiet. Orsaken är alliansbildningen mellan Centerpartiet, kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna, man kan inte tolka det på något annat sätt. Det måste nog sägas vara alliansens andra seger, första var valvinsten 2006, nästa seger är nu att sossarna erkänner att man inte aspirerar på makten ensam utan tillsammans med v och mp. Det är bra för demokratin och för väljarna eftersom man då kan begära tydliga besked om politiken. Den blir inte längre en resultatet av hemliga förhandlingar i slutna rum efter valet, utan något som får prövas i ett val! Gårdagen var en storförlust för sossarna och en stor vinst för demokratin och allianspartierna! Tackar!

fredag, december 05, 2008

bra med stimulans men välfärdens kärna missade man!

Just precis så har regeringen presenterat åtgärder för att motverka lågkonjunkturens härjningar. Det är bra, men man missar ett viktigt områden - kommuner och landsting! Jan Björklund säger på presskonferensen att kommunerna behöver inga pengar för att budgeterna är klara. Men hur har de blivit klara?? Jo genom ett stort antal skattehöjningar, bland landstingen en tredjedel. Samtidigt förbereder man uppsägningar av medarbetare i en omfattning som inte vi inte sett på mycket länge. Det tillsammans med att skatteprognoserna nu skrivs ned i en omfattning som vi inte sett sedan början av 90-talet kan man inte säga att problemen kommer senare. De är här NU! Därför är det ett stort sakligt och politiskt misstag att inte höja anslagen till kommuner och landsting - tyvärr blir det underkänt för detta!

onsdag, december 03, 2008

revir stoppar ibland effektiv vård

På förra veckans landstingsfullmäktige ställde jag frågor om landstingets arbete med att öka överlevnad vid hjärtstopp. Bakgrunden är att i många andra landsting ökar man nu samverkan med räddningstjänsterna för att öka människors chans att överleva vid ett hjärtstopp.
För något år sedan gav vi från landstingsstyrelsen i uppdrag till ambulansen att teckna avtal med de kommuner i länet som vill medverka i denna typ av samverkan. Det har gått trögt och jag börjar nu ana varför. Efter fullmäktige fick jag ett samtal från räddningstjänsten i kalmar, som har tecknat ett samverkansavtal om att man ville informera mig om hur det funkar i Kalmar.

Min tro var att eftersom landstinget har tecknat ett avtal så blir räddningstjänsten larmad vid ett hjärtstopp, men så är inte fallet visar det sig. Det avtal landstingets företrädare konstruerat innebär att man blir enbart larmad om ambulansen bedömer att man hinner nog inte fram i rimlig tid, istället för att båda enheter får larmet samtidigt.
Verkligheten är sådan att chansen att överleva ett hjärtstopp är inte så stor och varje sekund/minut är avgörande. Därför är det förkastligt att det är först när ambulansen prövat om man hinner i tid som räddningstjänsten får ett larm. Den minut/minuter det tar kan innebära att en människa dör eller får skador som är irreparabla.
Detta är ett revirtänk som inte är accetabelt, man har inte medborgaren i fokus utan den egna verksamheten som utgångspunkt - det är aldrig acceptabelt!

jag hoppas att vi med påverkan kan ändra detta och få fler kommuner att skriva samverkansavtal så att vi ökar chansen att överleva!

tisdag, december 02, 2008

vårdvalet bevisar sig!

Idag har det redovisat ännu en rapport om hur primärvården i Stockholm utvecklas efter införandet av vårdval. Denna gång är det fokus på kostnader och produktivitet. Sammantaget visar rapporten att invånarna i stockholm kunnat göra i snitt 12% fler besök till en kostnadsökning på mindre än 2%. Besöken har dessutom ökat tydligt mer i de sk socialt svaga områdena.

Även om jag är övertygad om att kalmar län måste forma sin variant av vårdvalssystem så visar utvecklingen i stockholm och även i halland att idéen fungerar och bidrar till en högre tillgänglighet utan att med nödvändighet bli kostnadsdrivande!! Bravo! Nu återstår bara för vänstergänget i vårt län att våga börja prata om att utveckla primärvården i kalmar län och hur vi kan utforma en vårdvalsmodell som passar vårt län.

Den som vill bidra till samtalen om hur vi kan utveckla primärvården i vårt län kan komma till IOG-NT lokalen i Kalmar på torsdag kl 13 för att delta och bidra! - Välkommen

ett steg framåt

Noterade idagens tidning att vänstermajoriteten försökte ta åt sig äran för att man nu hade ett förslag till klimatstrategi framme. Vill bara i all ..... ödmjukhet ..... påminna om att jag och Anders Åkesson motionerade om detta redan 2006. Det är bra att man nu två år senare och efter en återremiss har ett förslag framme. Men även i politiken bör man ha hedern att komma ihåg var olika förslag kommer ifrån... så jag hoppas att när vi behandlar frågan framöver att man noterar ursprunget till att landstinget i Kalmar län nu håller på att få en klimatstrategi!

måndag, december 01, 2008

vad betyder en klinik?

Sjukvårdsstrukturer är en svår fråga. När vi gjorde strukturförändringarna 2003 - 2004 så var diskussionerna högljudda och stundtals hätska. Men sammantaget så gick det ganska bra. En av de frågor som då var svårlöst var hur kirurgin skulle och ska fungera i länet. Vi nådde en bred enighet om att Kalmar och Västervik skulle fortsätta och ha fullvärdig akutkirurgi 24 h - 365 dagar per år. Oskarshamn skulle i huvudsak få ett sk elektivt uppdrag dvs sköta planerade insatser och blir en välfungerande enhet för dagkirurgi. På det sättet skulle vi säkra att det fanns en möjlighet att dagtid hantera akutinsatser i Oskarshamn om så krävdes, men framförallt se till att vi kunde få bättre tillgänglighet på det som är den stora verksamheten i form av planerade ingrepp och som människor fått gå och vänta på. Sedan detta gjordes har det varit svårt att få ett tillräckligt stort flöde av patienter till oskarshamn och därmed n7ttja den kapacitet som funnits där. Under det senaste året har kliniken i Kalmar insett att Oskarshmans kirurgi skulle kunna hjälpa dem att klara vårdgarantin och man har medvetet börjat styra planerade insatser till Oskarshanm för behandling där. Jättebra! Nu vill man utveckla sin samverkan så att man blir en enhet och då växer frågorna om hur det påverkar hela den kirurgiska verksamheten i länet! Hur påverkar det utvecklingen i Oskarshamn? Jag för min del ser den hitillsvarande utvecklingen som något positivt - frivillig samverkan till nytta för båda sjukhusens verksamheter. Men en gemensam klinik väcker andra frågor, särskilt som en av idéerna är en gemensam läkarstab, då är frågan hur det slår för framtiden. Har du som läser detta funderingar eller synpunkter . skriv ett mail och tala om vad du tycker... christer.jonsson@ltkalmar.se