tisdag, april 29, 2008

ny vänsterpartist

Idag har vi haft landstingsfullmäktige och det finns en del att kommentera från det mötet. Men det ska jag återkomma till imorgon. Men bums måste jag skriva om att vi idag på fullmäktiges debatt sett en ny vänsterpartist. Det var den till miljöpartist förklädda färeträdaren Akko karlsson som visade upp sitt rätta jag. Värre än den värsta marxist talade hon om det farliga med marknadsekonomi och hur farligt det kommer att bli om vi får en omreglering av apoteksmarknaden så att vi i Sverige som resten av den demokratiska världen även får privata apotek.
Hon verkar helt ha missat att det är med marknadsekonomi som vi har kunnat skapa nya fantastiska läkemedel. Är det någon som känner till ett större läkemedel från något land med något annat än marknadsekonomi?? Inte trodde inte det.
Man kan ju också notera att de värsta miljöbovarna är fortfarande de länder som inte har marknadekonomi eller en fullt utvecklad sådan. Nu har jag lättare att förstå varför Mp valde samarbetet med s och v efter förra valet. Mp var "infiltrerat"....

måndag, april 28, 2008

Landstingsfullmäktige i morgon - upphetsande??

I morgon samlas vi ånyo till landstingsfullmäktige och på dagordningen finns flera intressanta frågor:
- Remissvar på apoteksmarknadsutredningen - där vänstergänget tycker att det är helt ok att vi har europas sämsta tillgänglighet till apotek (danmark undantaget) och att detä rbra att ha en prissättning som ger de internationella läkemedelsbolagen den näst högsta ersättningen i europa för läkemedel. Märkligt!
- Årsredovisningen där det finna ett antal intressant mål som inte uppnätts under 2007 - frågan är om Anders Henriksson har några bra svar nu, det hade han inte på ls.
- Interpellationer! Av de svar jag fått del av idag kan man dra slutsatsen att Lena Segerberg har gett upp arbetet med att utveckla ett center för smärtbehandling och rehabiliteringsmedicin i Västervik. Sorgligt att hon inte orkar stå upp för fattade beslut!

De blir en intressant dag!

Henriksson sprider desinformation

I ett antal insändare har landstingsstyrelsens ordförande spridit desinformation om alliansregeringens politik. Sanningen är att framgången för jobb politiken och de goda ekonomiska resultaten innebär;
- att landstingets skatteintäkter under 2007 och 2008 är bättre änr budgeterat.
- att sjukskrivningstalen sjunker vilket i förlängningen har en positiv effekt på sjukvårdens arbete.
- att regeringen och alliansmajoriteten kommer att göra en större satsning på psykiatrin, sannolik större än den oppositionssatsning som sossarna försöker ge intryck av att man gör. Ingen av dessa kommer dock att inträffa förrän 2009!!
- att satsningen på primärvården med större möjlighet för patienterna att få vård i tid är positiv och ger makt till medborgarna.

Anders Henriksson vill ha det som det var förr - ledsen anders det tåget gick i september 2006. Sedan dess bekämpas utanförskapet på allvar med alla de fördelar det har för människor och ekonomi!

internet skugga!!

Oj oj oj, jag trodde inte detta kunde hända, men jag var på resande fot förra veckan med regionförbundet i Oskarshamn och Västervik och sedan i Vimmerby med landstingsgruppen. På inget av det ställen jag bodde fungerade min uppkoppling, frustrerande och märkligt!! Det innebar bl a att denna kära lilla blogg inte fick några kommentarer.
Det är märkligt hur van man är vid att detta fungerar och hur konstigt det blir när det inte gör det. tack och lov kunde jag via mobilen läsa mail och svara, men inget mer...
I fortsättningen blir kravet vid val av boende att man kan garantera att trådlös internetuppkoppling funkar!

tisdag, april 22, 2008

Storsamling i vassmolösa - visa handlingskraft Ann H!

I kväll anordnade Centeravdelningarna i Södermöre ett möte om primärvården och hur den blir med den nu när det från början av maj inte finns fasta läkare i Smedby och Ljungbyholm. Det kom många för att lyssna och ställa frågor. Det kändes inte lika bra att inte kunna säga att jag vet att det är nya doktorer på väg in. Sanningen är den som en av mötesdeltagarna konstaterade efter min redovisnig av läget:
- Vi ska alltså hoppas på okända holländare, polacker och eventuellt vårdaktörer som driver våra vårdcentraler på entreprenad. 
Det var ju tyvärr sant. Jag hoppas - kräver - att Ann Hellenborg nu orkar ta konsekvenserna av läget och meddelar vänsterpartigänget att nu tänker hon parallellt med arbetet med rekrytering dra igång  ett arbete för att kunna pröva dessa på enheter på en upphandling. Det kanske är naivt, men för en gångs skull kanske hon kan visa att Miljöpartiets valplattform betyder något för den majoritet hon ingår i. Det skulle vara bra för medborgarna på de berörda orterna.
Om inget sker kan det bli en lång period utan fast bemanning på läkarsidan. Det blir inte eklare ju längre tiden går utan ofta svårare!

vård i olika former

I eftermiddag besökte vi i alliansgänget två bra vårdverksamheter i länet. Det första var Östersjökliniken som är en privat plastikkirurgisk verksamhet som startats av en mycket duktig kvinnlig läkare och som ligger på Öland strax utanför Algutsrum. Hon driver en verksamhet framförallt på det området som inte omfatts av den offentliga vården. Problemet är att hon också får ta hand om patienter som får vänta för länge i vårdköer och därför känner sig tvingade att välja att betala på egen hand för att få hjälp trots att de skull ha rätt att få det gjort av landstinget. Det är därför extra sorgligt att den nuvarande rödgröna majoriteten i vårt län inte orkat med att ge Disa och hennes medarbetare ett vårdavtal som skulle göra det möjligt för våra kliniker att remittera patienter och därmed minska onödig väntan på behandling. Det är exempelvis kvinnor som har haft bröstcancer och där brösten ska rekonstrueras. Där finns långa väntetider vilket ger dessa kvinnor en sämre livskvalitet, bara för att de så här långt finns ideologiska spärrar. Jag hoppas att vi försiktigt kan lyfta denna spärr. 
Senare på eftermiddagen var vi  på besök på Mörbylånga vårdcentral. En välfungerande enhet där vi mötte engagerade medarbetare. Bland annat startar man nu där ett projekt med stöd av regeringens stimulansmedel ett projekt som ska ge fler läkarbesök i hemmet. Det kommr att bli bra! Vidare arbetade man aktivt med att bli hälsocentral. Det är roligt att möta det engagemang som finns att arbeta mer förebyggande. Det kommer att ge friskare Ölänningar med möjlighet till en högre livskvalitet.


måndag, april 21, 2008

interpellationsdags

Nästa vecka har vi landstingsfullmäktige och då är det återigen dags för olika interpellationsdiskussioner med majoriteten. Jag har idag lämnat in nedanstående interpellation om tillgängligheten. Bakgrunden är att även om vi har god tillgänglighet jämfört med andra landsting går det fortfarande att göra förbättringar och en viktig del av detta är framförhållning och planering. Därför har jag lämnat in följande frågor:

Interpellation till landstingsrådet Lena Segerberg ang tillgänglighet

Landstinget i Kalmar län har sedan vårdgarantin infördes 2005 en allt bättre tillgänglighet. Ett medvetet arbete som startade vid vårdgarantins införande ger fortfarande goda resultat. Dock är det så att det fortfarande finns möjlighet att förbättra tillgängligheten.
Ett instrument är planeringen på sjukhusens olika kliniker och framförhållningen i denna planering. I samband med införandet av vårdgarantin så beslutades att varje klinik ska ha minst tre månaders planering så att man täcker hela vårdgarantin perioden. Men det finns dock information om att det finns kliniker som inte har en sådan framförhållning, vilket är oroande.
I den film som gjorts kring hur tillgängligheten i vårt landsting utvecklats lyfter man bl a fram det faktum att ortopedkliniken i Oskarhamn ger den besökande patienten en tid direkt för nästa steg i processen, så att man som patient vet när man ska komma tillbaka för exempelvis en behandling. Frågan är då om detta är ett ensamt exempel eller om det är så att detta har spridits sig till fler kliniker i länet.
Jag vill med anledning av ovanstående resonemang ställa följande frågor till Lenas Segerberg:
- Har alla kliniker inom hälso-sjukvårdsförvaltningen minst tre månaders planering i enlighet med den inriktning som tidigare fastlagts?
- Om man inte har det, varför är det så och vad är du beredd att göra för att man ska uppfylla kravet på god planering?
- Hur många fler kliniker inom hälso-sjukvårdsförvaltningen arbetar på det framsynta sätt som ortopedkliniken i Oskarshamn där patienten får nästa tid direkt vid besöket ?
- Vad är du beredd att göra för att detta goda arbetssätt ska sprida sig till alla kliniker?


Blir intressant att höra/läsa vad Lena svarar!

söndag, april 20, 2008

våååååårrrrrrrr!!

I helgen blev det vår på allvar. Lördagen spenderade jag ute helt och hållet. Fixa i trädgården, nog rekord med att klippa gräset i april, men det kändes bra! Rabatterna är fixade och gräsmattan gödslad, hängrena rensad ja det var mycket som gick att göra i den sköna vårsolen. Men bäst var ändå att få vara ute!! Hoppas du också fick det!

äldreriksdag

Torsdag - Fredag var jag på ett intressant evenemang - Äldreriksdag. Det är på ett sätt udda att vi anordnar ett särskilt evenemang för att diskutera en specifik åldersgrupp som om de inte vore individer. Men det bjöd ändå på en rad intressant aktiviteter.

Det bästa seminariet handlade om äldre och läkemedel. En professor Yngve Gustavsson från Umeå föreläste så jag blev alldeles jättebekymrad. Han hävdade att av alla äldre som kommer till en akutmottagning är 1/3 läkemedelsförgiftad, dvs lider av så allvarliga biverkningar att de blir sjuka. Jag visste redan innan att läkemedel i väldigt begränsad omfattning provas ut på äldre, men hade ändå inte insett hela problemet ( om man nu kan det?). När en människa passerar 80-85 år så har kroppens funktioner ändrats så mycket att man inte kan tillämpa exempelvis vanlig dosering av läkemedel. När jag blir så gammal kommer jag ha 25% mindre vatten i kroppen, vilket påverkar hur stor en dos ska vara, jag har en helt annan njurfunktion, vilket påverkar hur stor en dos skall vara osv. Yngve hävdade att hans läkarkollegor i allt för liten utsträckning kan något om de förändrade kroppsfunktionerna hos den som är över 80.

Min slutsats är att dels måste vi härhemma stärka läkemedelsgenomgångarna hos vår äldre, men dels måste vi nu dra igång ett fortbildningsprogram för läkarna i primärvården och i nästa steg på övriga områden så att de får en bättre kunskap. Det skulle spara mycket lidande, och mycket pengar!!

Ett annat intressant pass var Centerpartiets eget, där Lennart Levi förelästa om gott åldrande. Han är en fantastisk person med den erfarenhet och kunskap som han nu använder för att omforma sverige i riksdagen och som vi passerade 75 har en energi för att ta tillvara varje dag. Hoppas han får ännu en period i riksdagen efter 2010.

onsdag, april 16, 2008

Framgångar för alliansen...

Jo man kunde önska sig mer framgång, men något fick vi ut av dagens landstingsstyrelsen:
1) På vårt förslag blir det nu initiativ till samtal med länets kommuner att skapa en gemensam grund för arbetet med psykiatrin. Kalmar är här föregångare, nu måste likvärdiga överenskommelser träffas med övriga kommuner

2) Satsning på hälsocentraler, även om vi inte fick helt som vi ville innebär dagens beslut att under detta år kommer majoriteten av vårdcentralerna bli hälscentraler med den resurser och kompetens som krävs för att fungera som detta!

3) Vi fick synliggöra vänsterblockets rigiditet och ideologiska frändskap med Kuba i fråga om omreglering av apoteksmarknaden. Det är sorgligt att man prioriterar statliga monopol som innebär att tillgängligheten för medborgarna är dålig och prisnivån för inköp av läkemedel är relativt hög jämfört med andra länder. Detta kommer vara en reform som sossefolket kommer att uppskatta när den väl är gjord, eftersom de med sitt vänstersällskap inte klarat ut det under många år.

4) Vi har idag ställt på sin spets frågan om man är helt låst i entreprenadfrågorna eller ej. Primärvården har svårt att hitta intresserade läkare till vårdcentralerna i Smedby - Ljungbyholm och det finns därför sakliga skäl att parallellt med att man fortsätter försöken att rekrytera ta fram ett underlag för att kunna entreprenadlägga dessa enheter. Men frågan är om man har politisk ork eller om medborgarna ska få betala priset för den ideologiska rigiditeten. De kommande månaderna får vi se?!

Är allt detta framgångar, ja en del av vår uppgift är att kunna synliggöra de politiska brister som nuvarande majoritet har - det kunde göras idag!!

Det blir tåg

Idag hade vi, som jag tidigare skrivit om, överläggning med KLT om den framtida tågtrafiken i länet. KLT´s vd redovisade att det nu börjar lösa upp sig. Det gemensamma och entydiga beskedet var från mig och Anders Henriksson var att tågtrafiken Emmaboda - Karlskrona ska fortsätta, även om det återstår att få ett helt färdigt avtal med Blekingentrafiken.
Det som också redovisades var den positiva satsning som från och med 2009 sker på Kust t Kust. Vi får fler förbindelser morgon och kväll och Kalmar får regional trafik kvällstid, nu kommer man kunna göra något i kalmar på kvällen och åka hem till exempelvis emmaboda. Efterlängtat! Liksom att det blir tidigt morgontåg till kastrup och möjlighet att åka hem sent när man kommer med ett kvällsflyg. Mycket bra!

Känns bra att denna viktiga trafik får ett lyft kommande år, det kommer bidra till en positiv utveckling i vår region. Nu återstår för regeringen att säkra investeringen i järnvägen så att vi får kvalitet i trafiken emmaboda - karlskrona, det som en sosse regering inte klarat på 45 år bör en alliansregering klara av!!

tisdag, april 15, 2008

järnvägstrafik - nu gäller det!

I morgon onsdag blir en viktig dag för järnvägstrafiken mellan emmaboda och karlskrona, dels är det en manifestation till stöd för att man ska rusta upp banan. Det är viktigt och det är jättebra att företrädare för Emmaboda och Karlskrona drar till Stockholm på torsdag för att uppvakta regering och riksdag. Det är dock viktigt att komma ihåg att orsaken till att banan är i så dåligt skick är sosse styre under minst 45 av de år som har gått sedan banan senast rustades upp på allvar. Hade Ulrika Messing och Ann-Marie Fagerström gjort vad det borde under förra mandatperioden hade vi idag haft en fungerande bana - det har vi inte. I morgon kommer det sannolik från en del låta som om det är nuvarande ministers fel, det är inte rätt! Men samtidigt förväntar jag mig att när regeringen lägger förslag till hösten så finns vår bana med!!

Nej det viktiga för järnvägstrafiken sker inte i Emmaboda i morgon utan i ett sammanträdesrum i lt huset i kalmar. Landstingsstyrelsens presidium möter då KLT´s presidium och då ska alla järnvägsfrågor behandlas, däribland om landstinget är berett att ge det ekonomiska stöd som krävs för att trafiken ska fortsätta på banan efter 1/1 2009. Jag kommer då att stenhårt pressa Anders Henriksson på att ge ett positivt besked så att trafik kan beställas liksom tåg att köra med. Om inte besked ges så är det vi i regionen som dödar järnvägstrafiken inte staten, det vore katastrofalt om vi inte tar vårt ansvar!

Läs rapporten i morgon!

måndag, april 14, 2008

vårdval en utveckling

Idag presenterades utredningen som kommer att om det lyckas, vilket jag tror, ge många fler medborgare en fast läkarkontakt och en bättre tillgänglighet i primärvården. Det jag tänker på är Toivo Heinsoos utredning som redovisats för regeringen idag. Så här skriver han om de förslag som läggs:

Utredningen föreslår att patienten ges rätt att välja vårdgivare genom att det blir obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalsystem i primärvården. För att öka patientens möjligheter att välja mellan olika vårdgivare ges vårdgivare möjlighet att fritt etablera sig. Genom sitt val för patienten resurser till vårdgivaren.
Förslaget innebär att ett grunduppdrag för primärvården fastställs nationellt. Landstingen kan komplettera grunduppdraget utifrån lokala förutsättningar och på så sätt forma regionala vårdvalsystem. Alla vårdgivare som uppfyller ställda krav har rätt att etablera sig. Grunderna i ersättningssystemet ska vara att pengarna följer patientens val. Privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är upp till varje landsting att besluta om ersättningens närmare utformning.
Förslaget fokuserar på patientens ställning. Genom rätten till vårdval där ersättningen följer patienternas val förtydligas och förstärks patienternas valmöjligheter. Makten att välja utförare överlämnas från landstinget till patienten. Ett vårdvalsystem med fri etablering ökar möjligheten för fler vårdgivare att etablera sig. Genom att vårdgivaren finansieras genom patientens val är det av avgörande betydelse för vårdgivarna hur patienterna väljer, vilket kan utveckla vårdens kvalitet. Samtidigt lämnar förslaget handlingsutrymme till varje enskilt landsting att utforma systemet efter sina egna förutsättningar och motverkar inte den pågående utvecklingen i landstingen. Förslaget innebär också att systemen kan utvecklas genom att olika vårdvalsystem kan existera parallellt och prövas mot varandra.
Efter det att de regionala vårdvalsystemen varit i kraft en tid och utvärderats kan det finnas anledning att återkomma till frågan om en mer enhetlig nationell reglering bör införas. Utredningens förslag kan mot den bakgrunden ses som ett led i en handlingslinje där regionala system alltmer övergår till ett nationellt enhetligt hälso- och sjukvårdssystem.
I betänkandet föreslås också att bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin tas bort. I praktiken har lagen inte tillämpats och de faktiska möjligheterna att under överskådlig tid erbjuda alla invånare en fast läkarkontakt genom en specialist inom allmänmedicin är inte realistiska. Därmed riskerar den nuvarande formuleringen enbart att begränsa patientens rätt till en fast läkarkontakt och kan till och med skada primärvårdens trovärdighet. Allmänläkarspecialisten kommer även framöver att vara en central resurs och en nödvändig kompetens i primärvården. Primärvårdens framtida uppgifter ställer också stora krav på en utveckling av olika yrkesgruppers kompetenser.
Utredningen föreslår att Konkurrensverket ska få i uppdrag att följa och utvärdera vårdvalreformen från konkurrens- och konsumentsynpunkt. Vid utgången av år 2009 ska vårdvalsystem i primärvården ha införts i samtliga landsting.


Detta är den kommentar jag har gjort idag till media:

Pressmeddelande angående förnyelse av primärvården!
- Nu skapas en möjlighet som kan ge fler läkare till primärvården och en mycket bättre möjlighet att ge alla medborgare en fast läkarkontakt, säger Christer Jonsson (c) i en kommentar till den utredning som presenterades på måndagen av Toivo Heinsos.
- Det är positivt att man nu skapar möjlighet för medborgarna runt om i landet att få välja var man vill ha sin fasta vårdkontakt, genom att alla landsting får i uppdrag att införa en vårdvals modell.
- Jag tror att Heinsoos förslag kommer bli en mycket viktig pusselbit för att de områden i kalmar län som har haft svårt att rekrytera läkare nu ska få tillgång till sådana. När man i Norge genomförde denna typ av reform så gjorde det att man klarade av att täcka läkarbehovet i princip i hela landet, trots att man innan hade haft stora svårigheter.
- Jag förväntar mig nu att landstingsmajoriteten i Kalmar län tar initiativ så att vi i vårt län kommer igång med en vårdvals modell under 2009, nu finns inget att vänta på avslutar Christer Jonsson landstingsråd för Centerpartiet.

söndag, april 13, 2008

Apoteksutredningen igen

I veckan var den en riksdagsdebatt kring omregleringen av apoteksmarknaden. Och Göran Hägglund gav då ett antal bra svar på de frågor som ställts. Jag har nedan klippt in hans svar för jag tycker det ger en bra beskrivning av varför detta är en viktig och riktig reform!

Här är socialministerns mycket välformulerade svar:

Apoteksmarknadsutredningen överlämnade sitt huvudbetänkande den 8 januari i år. Betänkandet innehåller flera förslag som är avsedda att säkra tillgången till läkemedel i hela landet. Fram till den 11 april remitteras utredningens förslag till berörda myndigheter och organisationer. Därefter fortsätter beredningen av ärendet inom Regeringskansliet. Med hänsyn till att behandling av förslagen pågår kan jag för närvarande inte exakt ange vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa tillgängligheten till läkemedel på landsbygden. Men ett av huvudsyftena med omregleringen av apoteksmarknaden är och förblir att förbättra tillgängligheten till hela läkemedelssortimentet, såväl på landsbygd som i storstad. Jag vill passa på att säga att verksamhet på landsbygd inte med automatik innebär dålig lönsamhet. Det är därmed inte givet att alla dessa apotek är oattraktiva för företag på en omreglerad apoteksmarknad. I de områden där det är svårt att driva verksamhet, men där det ur patientperspektiv finns behov av service, finns olika sätt att garantera läkemedelstillgängligheten. När det gäller detaljhandel med receptfria läkemedlen har Apoteksmarknadsutredningen helt nyligen lämnat förslag om hur tillgången till dessa varor ska kunna förbättras. Betänkandet Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel innehåller bland annat förslag om vilka förutsättningar som bör gälla för dem som vill sälja ett begränsat sortiment av receptfria läkemedel utanför apotek. Utredningens förslag kommer nu att remitteras och därefter beredas inom Regeringskansliet. Innan beredningen är avslutad kan jag inte heller i denna del närmare presentera vilka förslag som regeringen kommer att lämna till riksdagen. Eftersom omregleringen av apoteksmarknaden är en unik händelse i Sverige så får man göra en utblick till andra länder för att se vad som har hänt där när deras apoteksmarknader har förändrats. Det som ligger nära till hands att betrakta är Norge, som 2001 förändrade sin apoteksstruktur och fick en ny apotekslag. Den nya lagen medgav i praktiken en fri etablering och lokalisering av apotek i Norge. Reformen har inneburit att över 170 nya apotek har etablerats sedan 2001, vilket motsvarar en ökning av antalet apotek med 44 procent. Tillgängligheten till såväl receptfria som receptbelagda läkemedel har således ökat markant i Norge de senaste åren. Sedan 2003 har dessutom norska livsmedelsbutiker, kiosker och bensinstationer möjlighet att sälja ett begränsat sortiment av receptfria läkemedel. Den senare reformen har ytterligare ökat tillgängligheten till receptfria läkemedel i Norge. Elina Linna nämner i sin interpellation OECD:s rapport Pharmaceutical pricing and reimbursement in Sweden. I rapporten, som publicerades 2007, fastslog OECD att apotekstätheten är lägre i Sverige än på något annat håll. Enligt rapporten skulle konsumenterna sannolikt bli mer tillfredsställda med tillgängligheten om försäljningen av receptfria läkemedel konkurrensutsattes. Vidare konstaterar OECD att när det gäller förskrivna läkemedel visar erfarenheten från Norge och Island att antalet apotek har ökat och att öppettiderna har förlängts sedan apoteksmarknaderna reformerades. OECD menade att Norges förändrade apoteksstruktur kunde fungera som en förebild för en eventuell apoteksreform i Sverige. Regeringens intention att förbättra tillgången till läkemedel genom att dels avskaffa det statliga apoteksmonopolet och dels möjliggöra försäljning av ett begränsat sortiment av receptfria läkemedel utanför apotek är således helt i linje med OECD:s förslag. Erfarenheten från Norge visar också att intentionen att förbättra tillgängligheten till läkemedel går att realisera genom att omreglera apoteksmarknaden. En förutsättning för att få en förbättrad tillgänglighet till samtliga läkemedel är emellertid att det blir intressant för näringsidkare att öppna nya apotek i Sverige. Omfattningen av nyetableringar av apotek beror till stor del på om staten väljer att behålla verksamheten i Apoteket AB intakt eller att avyttra delar av verksamheten. En avyttring av apotek underlättar för nya aktörer att etablera sig. Om ingen avyttring sker är det stor risk att nya aktörer uteblir, eftersom trösklarna för marknadsinträdet blir för höga. Med hänsyn till detta har regeringen beslutat om en proposition med förslag om att riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra en del av de apotek som Apoteket AB i dag äger. Det är regeringens bedömning att merparten av apoteken kommer att finnas kvar i statlig ägo. Apoteket AB kommer därmed att finnas kvar som en central aktör och agera på samma villkor som de nya aktörerna. Staten kommer emellertid även efter omregleringen av apoteksmarknaden att ta ett aktivt ansvar för läkemedelsförsörjningen i hela landet. Jag vill dock understryka att skapandet av den nya apoteksmarknaden inte är ett nollsummespel som handlar om uppdelning av de apotek som nu finns i Apoteket AB:s bestånd. Lika väsentligt är att det därutöver skapas nya apotek så att det totalt sett blir fler apotek. När det gäller prissättningen på receptfria läkemedel är den i dag så gott som fri för Apoteket AB. Apoteksmarknadsutredningen förslår att prissättning på receptfria läkemedel även i fortsättningen ska vara oreglerad för såväl apotek som övrig detaljhandel. Utredningen menar att på så sätt skapas förutsättningar för lokal priskonkurrens och prispress. Innan beredningen av utredningens förslag är avslutad kan jag inte uttala mig om regeringens kommande förslag i denna del.

nu kan vi vidareutveckla primärvården

I morgon måndag presenteras en av de viktigare reformerna inom sjukvården för den här mandatperioden. Då presenteras förslag som kommer
- att leda till att fler läkare söker till primärvården
- medborgarna får större möjlighet att påverka vården genom att alla landsting kommer att vara tvungna att införa en sk vårdvaldmodell där pengarna följer medborgaren till den vårdgivare man listar sig hos. Förövrigt en modell som vi inför i kalmar län redan förra mandatperioden.
- fri etablering i primärvården inom ramen för den utformning av primärvården som respektive landsting utformar.

Jag lanserade nästan detta i valrörelsen, även om jag var lite försiktigare eftersom jag vill begränsa etableringsrätten till inlandet. Men om vi nu får en tillströmning av läkare till primärvården genom att man tar bort kravet på allmänläkarespecialitet så kommer det att bli möjligt att nå en god täckning av primärvård i hela landet. När man i Norge gjorde motsvarande reform så inom ramen för ett år uppnådde man att nästa alla medborgare kunde få en fast läkarkontakt. Om det blir resultatet av toiwo H utredning då har han gjort ett stort jobb.

Vi kommer nu höra vänster landsting gråta blod över det förskräckliga med detta förslag att de ska tvingas delta. Problemet är ju att det är i en rad vänsterlandsting som tillgängligheten är som sämst och där behövs denna reform som bäst - för medborgarnas skull!

resultat kommer med tiden

Vi hade i fredags besök av centerkollegor från Sörmland. De var intresserade av att få veta hur vi arbetade med det stora omställningspaketet för att få ordning på ekonomin. De leder nu Sörmlands landsting som lider av ett tidigare mångårigt vänsterstyre precis som landstinget i kalmar län gjorde.
Alf J gjorde en bra redovisning av det arbete som utfördes och gemensamt poängterade vi ett antal saker:
- politisk förmåga att skapa bred enighet - det hade landstingsalliansen!
- betydelsen av bra och ihållande kommunikation så att alla känner att de vet vad som sker.
- tydligt personalpolitiska ansvar - undvik att avskeda sök andra lösningar
- gör det så snabbt det bara går - utdragen process leder enbart till sämre resultat och mer oro.
- tala inte bara pengar utan arbeta också med utvecklingen av verksamheten.

De sista är tror jag kanske det viktigaste just nu - under åren efter de ekonomiska strukturbesluten ökade arbetet med tillgänglighet, vårdkvalitet, patientsäkerhet. Det gav redan då resultat och det ger fortfarande mycket goda resultat. Den senaste tiden har det redovisats mängder med rapporter som visar att landstinget i kalmar län skapar bra resultat på flertalet områden. Den nuvarande vänstermajoriteten glider på en räkmacka som de inte fixat själva, de lever på det politiska ansvar som togs under den förra mandatperioden, frågan är nu vilket resultat de klarar av att lämna över till nästa mandatperiod, det avgörs bl a i den budget som de nu arbetar fram. När vi tar över nästa period hoppas jag att inte arvet blir lika uselt som det var 2002.

tisdag, april 08, 2008

vad är 8 miljoner värt?

Nu börjar innebörden av majoritetens beslut om besparingar på folkhögskolorna att framträda i all sin tydlighet, även om man försöker dölja konsekvenserna. Det är bedrövligt att man utan att belysa konsekvenserna för utbudet i folkhögskolornas verksamhet beslutar att man ska spara 8 miljoner kronor.

Men nu sipprar det ändå fram.... Ett av de områden som kommer att drabbas är de rehab kurser som bedrivs exempelvis för dem som är långtidssjuksrivna eller de som försöker behärska sin smärta. dessa hotas nu av nedläggning.

När vänsterpartiet hade sin distriktskongress gjordes det markeringar om att vänsterpartiet försvarar folkhögskolorna och deras stora betydelse. Det lät ju vackert... men nu visar det sig inget värt!
Har inte vänsterpartiets distriktsordförande Tomas markjung något att säga till om i arbetet i landstingsmajoriteten? Med den utredning som nu redovisas om besparingarna på folkhögskolorna så är det uppenbart - Tomas är sidsteppad, liksom vänsterpartiets distriktskongress. Det är synd i just detta fallet! Det hade varit bättre om landstingsfullmäktige följt Alliansförslaget om en förutsättningslös utredning där man kunde analyserat möjliga besparingar med vilka konsekvenser de skulle få för verksamheten. Nu tog landstingsmajoriteten ett "carte blanche" beslut och blundade för konsekvenserna. Att S - V och MP skulle underminera folkhögskolornas verksamhet var inget de skyltade med i valrörelsen, en kovändning så god som någon annan.

måndag, april 07, 2008

tillbaka i verkligheten

En bra semestervecka, jo men tyvärr avslutades den med efterhängsen sjuka som gör att första dagen tillbaka, blir hemma... så kan det gå när man ska vila.

Men händer det något på en vecka? Jo när man kollar i lokalpressen och annat finns det alltid ett och annat:

- Annika Qarlsson som ville inkomstrelatera barnbidraget får fortsatt mycket kritik - berättigad sådan från alla håll. Det känns bra att likabehandlingen av alla barn sitter säkert och att det också väcker en berättigad diskussion kring vad som är hög inkomst, dvs var är det relevant att sätta gränser. För mig illustrerar det att de många årens sosseretorik om hög och låginkomsttagare när det kommer till kritan är väldigt svår att bestämma och om man verkligen ska tala om höga inkomster då är det väldigt få som är berörda i samhället och då blir inomstrelatering av barnbidrag och annat ointressant, mer än möjligen som symbolhandling.

- Landstingsmajoritetens aprilskämt föll inte i så god jord - hamnade mitt i avtalsrörelsen. När man har ansvaret och även annars bör man fundera på vad man kan och inte kan ironisera och skämta om. Det kan aldrig vara kul att underförstått nedvärdera en av landstingets viktigaste personalgrupper - sjuksköterskorna!

- Johnny P har blivit 40 år i förra veckan - fredags! Stort grattis i efterskott. Med din långvariga erfarenhet av landstingspolitiken i Kalmar län kunde det varit 10 år till som du fyllde. Hoppas du hade en bra födelsedag!

- Centerstämman i Blomstermåla blev en stor succé!! 250 pers som lyssnade på Andreas Carlgren, såg Byteatern spela klimatkabaré och dessutom fattade man kloka beslut. Än lever rörelsen, det blir en stor fördel i de kommande årens opinionsarbete, för ett starkare Centerparti och en fortsatt Alliansregering 2010!!

- Grattis Eva!! I lördags valdes Eva Bengtsson Skogsberg till distriktsordförande för Moderaterna i länet. Roligt att en kunnig, engagerad och i lokalpolitiken förankrad riksdagskvinna tar hand om detta uppdrag. Hon kommer bli en stor tillgång för Moderaterna i länet och en bra samarbetsperson i Alliansarbetet i länet.