måndag, november 30, 2009

En fråga i rättan tid

På fullmäktige i kväll ställdes årets fråga - varför tar inte Emmaboda emot flyktingbarn?
När nu frågan ställs kryper sossarna direkt och säger att här finns inga stängda dörrar. Men sanningen är att det sägs först när pressens lampa lyser på kommunen. Det har funnitsmånga chanser tidigare - frivilligt ta ansvaret men det har man inte gjort. Bristen på handling talar för sig själv.Hoppas man tar chansen!

Sorgligt resultat i Schweiz!

Folkomröstningsresultatet i Schweiz som redovisas i Dn och SvD om förbud mot byggande av minareter är bedrövligt och beklämmande. Det förstärker intrycket av rädsla och uttrycker inget annat än intolerans. Från olika håll i Europa så kritiseras regelbundet olika länder bl a islamska länder för att förtrycka kristna företrädare och förhindra att kyrkor byggs eller används. Nu gör ett förment kristet land samma sak mot muslimer.
Religiös frihet ska vara lika och är en mänsklig rättighet - folkomröstningsbeslutet i Schweiz bryter mot denna grundläggande mänskliga rättighet.

Sedan finns det ju ett annat bekymmer och det är att folkomröstningsresultatet fördjupar och förstärker konflikter och jag tror att Oscar Fredriksson har rätt i sin blogg notering att det faktum att extremister stjäler en debatt skapar bekymmer. För att förhindra en fortsatt utveckling mot fördjupade konflikter måste vi som står för tolerans och respekt för mänskliga rättigheter höras i debatten och markera att vi inte accepterar extremisering av diskussioner som rör bl a integration och globalisering.

Steg framåt i klimatfrågan

Det är med blandade känslor jag har sett datumet för klimatmötet i Köpenhamn närma sig. USA är knappt ur startblocken, Kina och Indien är trevande och det finns inget riktigt bra folkligt tryck i frågan.
Dock är det positivt att det nu enligt DN finns ett förslag till ramavtal som är ganska offensivt och som innebär tydliga åtaganden för världens länder. Det kan frigöra handlingskraft i de olika länderna. Men jag tror att det folkliga trycket behöver öka och därför är det viktigt att vi alla manifesterar vår åsikt genom olika kampanjer. Det finns en sådan klimatkampanj som samlar många organisationer - 2grader.se
Om du inte ännu skrivit under gör det!

lördag, november 28, 2009

Ett runt kulturlän även för barn i Gamleby

I länet pågår nu en diskussion om hur vi vill att kulturen i länet ska kunna utvecklas och göras än mer relevant och tillgänglig. I samband med detta har det också förts samtal om hur de sk fria kulturresorna för skolorna fungerar. Det har ju visat sig att intressant och viktiga platser saknar man möjlighet att åka till, såsom exempelvis Vida museum på Öland. En annan del är svårigheten att i praktiken få till resorna beroende på begränsningarna som finns i länets kollektivtrafik. I VästerviksTidning finns det ett väldigt bra exempel på hur det inte borde få fungera, eller rättare sagt inte få fungera.

Ska barn och ungdomar i länet kunna ta del av olika utställningar och besöka kulturinstitutioner i hela länet måste de bli enklare med kulturresorna. Jag ska göra vad jag kan för att när "kultur med nya ögon" läggs fram så innebär det starten på att reglerna för kulturresor ändras, dels så att det blir enklare dels så att fler relevanta platser kan besökas.

Har de andra för hög skatt?

I veckan har vi haft budgetfullmäktige i landstinget och en av de frågor vi hanterat är skattesatsen. Landstinget i Kalmar län har idag den 3:e lägsta landstingsskatten i landet, det är enbart Halland och Östergötland som har lägre. Kalmar län har bland den lägsta medelskattekraften i landet och skulle man använda denna faktor som utgångspunkt så borde Kalmar län kanske ha 30-40 öre högre skatt. Men det har vi inte och det är bra.

Jag tror att skattenivån i länet kan hållas på denna låga nivå dels beroende på att skatteutjämningsystemet fungerar bra både vad gäller inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. De senaste åren har länet gått från att vara bidragsgivare till kostnadsutjämningssystemt till att erhålla stöd från systemet. Det är bra! Men den andra sidan är att produktiviteten i sjukvården i Kalmar län är hög, dvs vi får ut mycket vård för varje insatt skattekrona. I nyligen publicerad statistik i öppna jämförelser visar det sig att länet har upp till 10% högre produktivitet jämfört med snittet. Det är till gagn för skattebetalarna i länet.

Men kan inte andra landsting göras samma sak? Jo det kan man! Den strukturförändring alliansmajoriteten genomförde förra mandatperioden med ett enigt fullmäktige som stöd tillsammans med ett envist vardagligt arbete sedan dess ger resultat. Vi kommer nu se en våg att skattediskussioner runt om i landet där man hävdar att det går inte att göra något åt kostnaderna. De senaste 6 åren i Kalmar län visar på motsatsen. I många landsting borde fokus vara på produktivitetshöjningar inte renodlade kostnadsförändringar. Sett till statistiken är det mycket som talar för att många landsting har en högre skatt än nödvändigt och när man ser till öppna jämförelser så är det många röda landsting som ligger sämst till vad gäller kostnad för vården och produktiviteten. Det behöver vi som Alliansföreträdare uppmärksamma medborgarna på!

fredag, november 27, 2009

Konfrontatorisk majoritet - gagnar det medborgarna

Så var då landstingets budgetfullmäktige över för i år. Det blev som det brukat vara under denna mandatperioden - vänstermajoriteten har alltid rätt - oppositionen har alltid fel och ska förklenas. Det betyder att med något litet undantag så avslog man alla våra yrkanden. Vilken innebär sämre utveckling för demensvården, ingen bättre tillgänglighet vid ungdomsmottagningarna osv.

Men det allvarliga tycker jag är att man som majoritet har satt i system att allt ska avslås. Även när vi riktar uppenbart rimlig kritik mot presenterade förslag som miljöplanen, så vägrar man lyssna. Man har ett helhetsansvar som majoritet och det kan göra att man är rädd och överdrivet försiktig. Men samtidigt är det ju så att man skapar konsekvent konfrontation genom att bara ha ett ord i språket - avslag!

Jag tror inte detta system gagnar utvecklingen av sjukvården och det gagnar inte länet. I principiella frågor ska man självklart hålla i, men i andra frågor måste man som majoritet vara beredd att lyssna till konstruktiva förslag. Det ska jag verkar för att vi gör i en framtida Alliansmajoritet. Jag tror att vi tjänar medborgarna bäst så. Avslag för prestigens och ofelbarhetens skull ser jag inget värde i!

torsdag, november 26, 2009

Äntligen massvaccineringen

Nu kan massvaccineringen starta i länet enligt bl SR Kalmar, kan inte skriva annat än äntligen. Det betyder att vi innan jul kan erbjuda vaccinering för den breda allmänheten och därmed begränsa smittspridningen.
Dock kommer detta betyda en ytterligare ansträngning för framförallt primärvården och dess medarbetare.
Nu gäller det att logistiken fungerar, att vaccinlevereras så kanske hela denna massvaccinationskampanj kan avslutas på ett bra sätt.

Miljöplanen och MP

Nu har MP hamnat helt off när det gäller Miljöplanen. I en kommentar på Landstingsmajoritetens blogg verkar man dels saknas kunskap om kommunallagen, när man påstår att vi kan genomdriva en ny återremiss. Men det kan ju vara så att man vet att den interna stödet i majoriteten är så dåligt för planen så det är ett antal ledamöter som skulle rösta med oss. Jag tycker dock att det är en väldigt defensiv hållning.

Majoriteten har nu chansen att göra en bearbetning av planen, vi är villiga att delta i samtal för att göra den bättre, då kan det ju istället bli ett enigt beslut i mars. Det vore väl en ambition att arbeta efter! Några av de frågor vi gärna samtalar om är de vi lyfte på landstingsstyrelsen och de finner man här.

onsdag, november 25, 2009

Viktig budgetdebatt

Så har då äntligen landstingets budgetdebatt inletts. I min ledning lyfte jag bl a frågan om psykiatrin så här:

Vi har mycket kvar att göra för Stina och hennes systrar och bröder som drabbas av psykisk sjukdom. Jag har den senaste tiden talat flera gånger med Stina och hennes anhöriga. Att drabbas av att inte ha förtroende för sin behandlande doktor, att känna att man blir tvungen att söka psykiatrisk slutenvård, att uppleva att ingen bryr sig när man är där, att tvingas leva med dagar som fylls av
- vakna
- frukost
- inget att göra
- lunch
- inget att göra
- kaffe
- inget att göra – vänta på en tid från doktorn
- kvällsmat
- tråkig tv
- sova någon timma...

Att leva sin behandling i flera veckor så här – är det värdigt och rimligt – kan vi inte bättre än så här. Stina och hennes anhöriga undrar – de förstår inte vården, de känner inte att någon bryr sig. Bryr vi oss?

För Centergruppen i landstinget kommer utvecklingen av psykiatrin vara i centrum kommande år. Vi behöver mellanformer för vård, vi behöver bättre fungerande första linjens vård, vi behöver förebygga psykisk ohälsa, vi behöver fundera på om vi kan leva med en sluten vård som fungerar så här – listan kan göras lång, utmaningen är stor. Nu måste utvecklingen i den nya förvaltningen ta fart om inte kommer detta bli en stor stridsfråga framöver. Majoriteten har haft 3 år på sig och tillräckligt har inte skett, nu gäller det att att skapa en positiv utveckling!

Miljöplanen underkänd

Just nu diskuterar vi landstingets miljöplan. Ett undermåligt förslag från vänstergänget är uppe till behandling. Vi yrkar återremiss, vilket fått miljöpartiet gått i spinn! Överdrifterna från talarstolen är ofantliga, men det är väl för att dölja sitt eget misslyckande. Om man studerar landstingets miljöarbete under de år Miljöpartiet haft ansvar så är inte resultaten imponerande. Sanningen är den att man inte åstadkommit något mätbart resultat om man läser landstingets årsredovisningar.

Nu försöker man driva igenom en miljöplan utan något nuläge, inga referenspunkter för de mål man sätter upp och det innebär att det bli en plan enbart med fluffiga ambitioner som inte går att mäta eller följa upp.

Vi försökte redan i landstingsstyrelsen få majoriteten att ta ett omtag men som vanligt är de ofelbara och lyssnar inte på någon annan än sig själv. Därför blir det som det blir idag, en återremiss i från fullmäktige och möjlighet att göra om - göra rätt.

Vilket besked!

Att vänstergänget i landstinget slåss med spöken har vi begripit sedan länge. Igår spred man en lögnaktig rapport om att vi skulle ha en dold agenda för olika slag av entreprenad läggning. I morse försöker Östra Smålands ledarsida sprida samma lögn, men bara för att något upprepas är det inte sant!

Dock känns det nu bra att vi fått veta att Vänstermajoriteten inte har ambitionen att sälja några sjukhus. Av budskapet förstår vi att de har haft långa och intensiva diskussioner, men nu kommit till ett beslut - inga sjukhus ska säljas. Bra vi har undrat!! Hur de givit besked? Jo de har alla på sig "eleganta T-shirts" i landstingsfullmäktige med detta budskap- Skönt nu kan vi sova lugnt om natten - vi har varit orolig över alla rykten!;))

tisdag, november 24, 2009

Lögnens strategi

Om man upprepar något tillräckligt många gånger så blir det nog sant. Under denna devis verkar nu socialdemokraterna återigen aktualisera påståenden om att vi från Allianspartierna har en dold agenda. Tala om att sänka debatten som man gör idag i ett utspel i Västerviks tidning.
Allianspartierna har gemensamt utfärdat ett tydligt löfte till Vsäterviksborna och till resten av länet - ingen entreprenadläggning av sjukhusen under den kommande madatperioden. Det gäller! Lena Segerberg sluta sprid lögner ägna dig åt att utveckla en politik för att utveckla sjukvården i länet och i Västervik. Uppenbarligen har du ingen så därför sprider du lögner istället!

Tack för stödet, men rikta uppmärksamheten mot Universitetet

För ett bra tag sedan skrev jag om den ny styrelsen för Linneuniversitet och det faktum att den saknar företrädare för den offentliga sektorn, vilket inte är bra eller rättare sagt dåligt. I dagarna uppmärksammades det i Östran först i artikelform och idag på ledarplats. Man tackar för stödet. Men ledarkommentaren har fel när man försöker skylla regeringen för sammansättningen på Linnéuniversitetets styrelse. Det är ju faktiskt så att det är Universitet själv och dess rektor som väljer styrelse. Därför borde Östrans ledare undvikit ryggmärgsreaktionen att skylla allt på regeringen - utmana istället Universitetet!

måndag, november 23, 2009

Hur ska vården bli bättre? Kan kvinnor lita på vården?

Idag har de sk Öppna Jämförelser redovisats nationellt och i vårt län. Det är en viktig sammanställning av över 120 indikatorer om sådant som är bra och mindre bra i sjukvården i landet och länet.

I länets media ( Vt, Sr Kalmar, Barometern) fokuseras gärna på det som är bra i länet - vilket det är på många områden - särskilt det som handlar om patienternas nöjdhet, ekonomi och tillgänglighet. Att landstingsmajoriteten framhåller att allt är bra att inte förundras över, men det vore ju klädsamt om en något mer ödmjuk hållning ändå funnes.

När jag tittar igenom materialet och kommer till översikten hur länet klarar medicinska resultat så är det ju inte så att där är toppresultat, utan där finns stort behov av utveckling. En del områden är under bearbetning såsom strokevården, hjärtsjukvården och diabetes - men det går långsamt och frågan man kan undra över är ju om vi hinner i kapp övriga landsting i deras förbättringar. För det är ju så att även andra län jobbar med förbättringar av vården.

Jag blir mest bekymrad över att vi inom Cancervården närmast konsekvent ligger i den sämre tredjedelen. Det förvånar mig eftersom en del av denna vård utförs i Linköping och i Östergötland har man bättre vårdresultat. Det är också så att det är relativt sett små skillnader mellan landstingen, men ändå är det inte betryggande att våra resultat så konsekvent är sämre än många andra.

Det finns en trend som står sig i denna version av öppna jämförelser jämfört med tidigare utgåvor och det är att vården i Kalmar län klarar ekonomi, tillgänglighet och patientnöjdhet väldigt bra, men vårdresultaten är inte lika bra. Andelen behandlingsrelaterade indikatorer där landstinget i Kalmar län tillhör den sämre tredjedelen (röda faktorer)är nästan hälften och det som är särskilt bekymmersamt är att det verkar vara så att när det är könsuppdelat så är det kvinnorna som har de sämre resultaten.

Här finns en utmaning - att i det läget förnöjt och förnumstigt göra som Landstingsmajoriteten blunda för verkligheten och resultaten är på gränsen till arrogant.

söndag, november 22, 2009

vaccinbrist - håller företaget vad de åtagit sig?

De senaste dagarna har man kunna läsa och höra att kommande vecka kommer det inte kunna levereras vaccin i den utsträckning som lovats. Barometern beskriver hur det riskerar att leda till större smittspridning, ökat lidande och högre sjukvårdskostnader. Det är en alldeles korrekt beskrivning, tyvärr! Dessutom kommer det leda att sjukvårdens personal kommer att få möta fler frustrerade medborgare.

Jag tror att i den utvärdering som ska göras är det viktigt att följa upp om företaget hållit sitt avtal. För landstinget och skattebetalarna riskerar den bristande leveransförmågan att leda till dubbla kostnader - fler som blir sjuka och behöver vård och dessutom måste vi betala för vaccinet som kom sent t o m försent...

fredag, november 20, 2009

Jämställdhet

I veckan har det förts en debatt på landstingsbloggarna kring jämställdhet både av Gudrun Brunegård och landstingsmajoriteten m fl. Läste idag på Annie Johanssons blogg om en kampanj som Centerkvinnorna driver kring jämställdhet. Man driver den med anledning av att det är 30 år sedan Sverige fick den första jämställdhetslagen, just det initierad av en borgerlig regering - inte av vänstern! Handling talar!

Det satsas i länet

I dagens Barometern och på Radio Kalmars web kan man läsa om den satsning som ska göras på järnvägarna i länet, i detta fallet i norra länet. Det är jättebra. Vi har haft regionförbundets styrelse i två dagar i Hultsfred och det var många av ledamöterna som hade synpunkter på alla vägarbeten som var på vägen dit. Det de inte alltid insåg var att det var ett uttryck för de ganska stora infrastruktursatsningar som nu görs i länet, särskilt i mellanlänet. Det är steg framåt, men det behövs mer under kommande år. Men det kan konstateras att trots många påståenden så har Kalmar län gynnats av Alliansregeringens satsningar på infrastruktur, men bristen på satsningar under många år av s styre kan inte kompenseras på fyra år.

Men om vi når till förbättringar av järnvägen, så räcker ju inte det om inte länet kan driva tågtrafiken på ett kompetent sätt. Revisionsrapportern från Rikstrafiken tidigare i veckan visar på att det brister i kompetensen och ansvarstagandet. Om inte en skärpning sker väldigt snabbt kommer det bli ett av de största fiaskona vi har sett i länet när tågen stannar i vår därför att de får körförbud. Vem tar ansvar på vänstersidan för detta?

onsdag, november 18, 2009

Sent ska (s)yndaren vakna

Sverige har inte i modern tid haft så låga relativa sjukskrivningstal som vi har nu. Och de fortsätter att sjunka. Orsakerna är många, en är att vi idag har betydligt fler människor på arbetsmarknaden, trots lågkonjunkturen, en annan är att rehabiliteringen börjar fungera, om än inte tillräckligt bra. Ett stort och viktigt skäl är att vi dag har en mer jämlik sjukskrivning genom de försäkringsmedicinska riktlinjerna. Vi har dessutom en förändring av sjukersättningen.

Socialdemokraterna har sedan valet 2006 bekämpat alla förändringar och förnekat behovet av förändringar. Nu äntligen börjar man erkänna sina missgrepp och startar en själrannsakan enligt DN. Det var på tiden, men det är inte partiledaren som drabbats av insikt utan en av de ledande riksdagskvinnorna. Mona Sahlin förnekar fortfarande utvecklingen och behovet av förändring. Men verkligheten talar för sig själv - sjukskrivningarna sjunker och det borde alla tycka är bra.

Tåg haveri!!

Det senaste 1,5 året har tågtrafiken på Tjust och Stångådalsbanan inte fungerat. Det vet vi alla både genom egna rese erfarenheter, genom media osv. Idag har jag skummat igenom en revisionsrapport som Rikstrafiken beställt för att analysera varför det inte fungerar.
Det är skrämmande läsning och visar på ett totalt haveri av ledning och styrning från alla inblandade parter, från KLT och Östgötatrafiken till Veolia och de olika underhålls leverantörerna. Ingen har tagit ansvar, alla har försökt hitta någon annan som är skyldig. Av rapporten kan man nu utläsa att det finns en stor risk att hela trafiken särskilt på Stångådalsbanan kommer att stanna i vår eftersom det som kallas revisionsunderhåll inte genomförts enligt den plan som funnits. Om man inte kan ta sig ifatt så kommer ett antal tåg få totalt körförbud de närmaste månaderna.

Nu måste ägarna till trafikhuvudmännen - Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län kräva rättning i leden och ordning och reda. Jag förväntar mig att landstingsstyrelsen ordförande omedelbart tar ett initiativ för ett krismöte och att det nu upprättas en handlingsplan som gör att trafiken kan säkras - allt annat är att svika medborgarna som är beroende av en fungerande tågtrafik.

tisdag, november 17, 2009

Hotet mot sjukvården

Idag skriver DN återigen om det som är en av de största utmaningarna för sjukvården - antibiotika resistenta bakterier. Nya rapporter visar nu att det sprider sig snabbare och snabbare. Det är mycket bekymmersamt. Det ökar trycket på vi i sjukvården ska klara av att minska de vårdrelaterade infektionerna till ett minimum, läkarkåren måste i Sverige, men också i hela Europa, bli mer återhållsamma när det gäller att förskriva antibiotika och forskningen på alternativ måste förstärkas.

Om vi inte kan vända denna trend har vi en mycket problematisk situation framöver och riskerna i sjukvården kommer att bli oerhört mycket större. Här behövs ett stort samlat grepp för att möta denna utveckling!

Läsvärt om jämställdhet

Gudrun har grunnat rätt på sin blogg om jämställdhet - läs hennes inlägg. Instämmer till fullo i hennes slutsats - Handling är bättre än prat... det ser vi också när det gäller frågan om heltider och deltider i landstinget. Före valet 20006 skulle det genomföras rätt till heltid i landstinget om vänstergänget bara vann valet. Nu tre år senare har inget hänt! Prat är man bra på - riktig handling saknas!

Grattis Jönköping till vårdvalet!

Läste Annies blogg och blev då uppmärksammad på den framgång som införandet av vårdval i Jönköpings län inneburit. Man har fått in 56 ansökningar om att driva vårdcentraler varav 31 offentliga och 25 privata. Framtill idag har man haft 33 offentliga och 3 privata. Många av ansökningarna från nya privata enheter är i de mindre kommunerna, ibland på orter där man haft svårt med läkarrekrytering. Kul, precis detta har varit avsikten med vårdvalssystemet. Möjligheten till en mer fast läkarkontakt och en större variation i utbudet av primärvård har varit förhoppningen - i Jönköping blir den verklighet. Det blir intressant att höra vänstersidan argumentera emot denna framgång i valrörelsen 2010.

Om genomslaget i Kalmar län blir lika stort så kommer vi i t ex Oskarshamn, Mörbylånga och Vimmerby få nya aktörer bredvid de offentliga hälsocentralerna Varför pekar jag ut dessa kommuner - jo i dessa finns enbart landstingsdrivna verksamheter där en del av dem haft betydande rekryteringsproblem. Med fler aktörer kan det problemet minimeras! Vårdvalet gör det bättre för medborgarna i län efter län som genomför det, men var tror ni det släpar efter - jo självklart i de mest dogmatiska sosselandstingen! Måtte väljarna göra uppror i nästa val!

måndag, november 16, 2009

Mona kastar sten i glashus!!

Sedan mitten på förra veckan debatteras Vattenfall och hur detta statliga jätteföretag fungerar. För alla oss som står vid sidan av är det närmast parodiskt att se hur sosse företrädare som Sahlin i Expressen och Enerot i radion försöker göra detta till en fråga om näringsministerns ägarstyrning, när det handlar om deras historiska misstag.

1) Det var under Perssons ledning som man startade resan mot ett stort Europeiskt energibolag.
2) Det var under sosse Persson ledning som man köpte kärnkraftverk och kolkraftverk i Tyskland
3) Det var sosse Persson som tillsatte den nu avsatte VD:n
4) Det var sosse Persson som inte gjorde någon analys av vad det innebar att köpa kärnkraftverk i Tyskland vad gäller ansvar och risker.

När nu Näringsdepartementet under Mauds ledning börjar gräva i frågan så visar det ju sig att köpet av kärnkraft var ett gigantiskt risktagande som man aldrig förstod vidden av. Både sosse regeringen och Vattenfalls ledning trodde att det var som i Sverige - kärnkraftindustrin har begränsat ansvar vid olyckor. Så var och är det inte. I Tyskland har kärnkraftsindustrin fullt ansvar vid en olycka och kan inte lasta över det på staten. Det är bra och så bör det bli helt och hållet i Sverige.

Maud gjorde ett misstag i förra veckan - hon var inte tillräckligt nyanserad i kritiken av det avtal Vattenfall hade slutit med sitt dotterbolag i Tyskland. Hon borde sagt - det är förskräckligt att man sluter ett avtal man inte förstått konsekvenserna av, men det är en bra princip att kärnkraftsföretagen har fullt betalningsansvar vid en olycka. Men det faktum att hon och näringsdepartementet sedan i våras nystat i sossehärvans effekter det kan varken bli att förleda nationen eller dålig styrning. Det är grunden för att förbättra styrningen. Hade Göran P och andra sossa ställt rätt frågor när kärnkraftverken köptes så hade detta aldrig inträffat. Sahlin och Enerot kastar sten i glashus för att försöka komma undan det som är deras ansvar. Det är bedrövligt!

söndag, november 15, 2009

En kall vind över Sverige

I ett antal tidningar (SvD, DN, GP) presenteras idag en ny opinionsmätning. Jag vet man ska inte hänga upp sig på en, men det är ändå så att resultaten av denna undersökning skickar en kall vind över Sverige - SD långt över 4 procentsgränsen. Jag ska erkänna att jag är både bedrövad och förskräckt över att SD efter sin uppvisning i islamofobi och främlingsfientlighet den senaste tiden så tydlig ökat sitt stöd. Det är en entydig utmaning för oss som står för en humanistisk hållning där alla människors lika värde är själva utgångspunkten.

Jag tror det är oerhört viktigt att möta SD med en värderingsdebatt och utifrån det diskutera hur vi vill att ett samhälle ska fungera och hur vår värld ska fungera för att ett välfärdsrikt och hållbart samhälle ska vara möjligt. Men det är klart det går inte att låta bli att också belysa SD partiets inkonsekvens och hyckleri. De odlar en världsbild om svenskhet som aldrig varit korrekt och aldrig kommer bli korrekt. Sverige är ett land av inflyttare och kommer alltid att vara. Vår rädsla för förändring får inte hindra oss från att se och inse att vi behöver människor från olika delar av världen för vår utveckling och vår välfärd, på samma sätt som andra länder och delar av världen behöver oss. Som man säger på engelska: We are in it together!

lördag, november 14, 2009

läs konsums annonsblad!

Oj nu har jag blivit vimsig kan man tro, men icke. Jag bläddrade precis i Konsums annonsblad för veckan och vad kan jag läsa där... jo att receptfria läkemedel kan nu köpas på Konsum. Huvudvärkstabletter och annat är nu tillgängligt i Emmaboda från kl 7 på morgonen till kl 22 på kvällen 7 dagar i veckan. Det är så bra politik blir synligt i vardagen.

Det är nu man undrar om PRO och sossarna ska ställa sig utanför konsum och protestera eller om Jonas Hellberg (s politisk sekreterare) ska sluta gå på konsum för att de anpassat sig till Allianspolitiken. Självklart inte - de/han kommer snabbt inse att detta är en mycket uppskattad reform bland väljarna. Och i valrörelsen kommer det låta som om de genomfört den!

Vänstergängets orättvisa

Östra Småland uppmärksammar nu ännu en del av landstingetsmajoritetens rättvisepolitik. Som en del av den skamliga höjningen av avgifter togs också bort bidraget till bl a glutenallergiker. Man kan säker diskutera hur stort det ska vara. Men jag har nu blivit uppmärksammad på att i sitt bristande ansvarstagande för sitt beslut har man undvikit att informera de berörda medborgarna direkt utan det har man överlåtit till de stackar dietister som möter de berörda patienterna. De får ta smällen av fullmäktigebeslutet - det är inte sjysst. Vänstergängets ledning borde skrivit ett brev till alla de som är behov av hjälpmedel och livsmedelsstödet och förklarat varför man valt att straffa dem med höjda avgifter och indraget stöd - men det är väl som vanligt man vill bara synas när det är positiva besked som ska ges inte när det är hårda kalla besked! Det är också ett ledarskap!

Dahl har rätt, men lite fel

I torsdagens tryckta Barometern framgick det att i en av länets kommuner hade landstinget gjort skillnad på om vårdpersonal var anställd i offentlig tjänst eller privat och vägrat vaccinera dem i privat tjänst. Det var ju helt galet och att ha missförstått riktlinjen att vårdpersonal ska prioriteras i vaccineringen. På detta reagerar Per Dahl i Barometern, med rätta. Om jag förstått det rätt så har fler än Per Dahl reagerat och misstaget ska vara på väg att rättas till.

Men det finns en annan tes i kommentaren till "diskrimineringen" och det är att vi inte ska göra politik av vaccineringen. Det finns ingen sådan deal i landstinget och min kommentar i fredags tidningen generellt om hur vaccineringen fungerar i länet illustrerar det. Jag är övertygad om att mycket i vaccineringsprocessen kommer att behöva både diskuteras och bedömas både regionalt och nationellt.

Det som för min del gjorde att jag inte agerade i frågan i torsdags var det enkla faktum att jag inte kunde läsa det på Barometerns websida.... Barometern har sedan en längre tid begränsat vilka nyheter man lägger på webben och det gör att om man inte är på plats i tidningens spridningsområde så är det inte lika enkelt att få del av det som skrivs .... och jag var inte vid mitt eget frukostbord på torsdagsmorgonen.

Så kära Barometern stimulera debatten släpp ut mer av era nyheter på webben, det kommer öka intresset för er som nyhetsförmedlare och länets debattcentrum - det vore väl bra!

torsdag, november 12, 2009

Barn och ungas hälsa i fokus!!

Är idag på Sjukvårdsdelegation på SKL och vi får bl a en bred föredragning om den satsning vi gör gemensamt i landet kring barn och ungas psykiska hälsa. Det är ett imponerande brett utvecklingsarbete som handlar väldigt mycket om att samverka och samordna alla de resurser vi har i kommuner och landsting. Det är bra att detta är ett prioriterat projekt som också staten bidrar med pengar till. Jag hoppas att detta kan göra att vi blir mycket bättre med förebyggande arbete och att ge de barn och ungdomar som behöver stöd och eller behandling - för det behövs.

Efter nyår kommer en totalundersökning redovisas av alla högstadieungdomars upplevda psykiska hälsa redovisas. Det är första gången en sådan bred undersökning görs. Det ska bli oerhört spännande att se resultatet särskilt som de kommer att gå att bryta ner ända på skolnivå. Det ger oss ett verktyg för att bedriva lokalt utvecklingsarbete och lära av varandra. Samtidigt kan det ju bli tufft om ungdomar på någon skola har särskilt dåliga hälsa. Jag hoppas att detta också blir en valfråga nästa år, dvs att vi från partierna överanstränger oss att presentera förslag och idéer hur vi ska möta dessa ohälsoproblem.

onsdag, november 11, 2009

Bra beslut om vattenfalls elnät

Idag har det i media spridits ett rykte eller skröna om att regeringen skulle accepterat en försäljning av Vattenfalls elnät för att köpa kärnkraftverk. Det var inte sant!! Maud meddelar i DN att regeringen på fråga från Vattenfall sagt nej till en sådan affär. Men sossar och miljöpartister har redan tagit till brösttoner. Det intressanta är att under den tid Mp stödde S regeringen så köptes det många nya kolkraftverk av Vattenfall, det accepterade miljöpartiet. Tala om att kasta sten i glashus när man nu försöker kritisera regeringen för något som inte skett istället för att bedriva viss självprövning om varför man inte lyckades stoppa kolkraftverksköpen i Tyskland under förra mandatperioden. Men det kanske man redan har förträngt!

Klarar vi vaccineringen i Kalmar län?

Nu händer det som varnats för under lång tid - svininfluensan sprider sig snabbt och väldigt många blir sjuka. Det kan avläsas på Google flutrends eller i DN eller nästan vilken media som helst. Men då reses frågan hur klarar olika landsting sitt ansvar. I helgen hade Dn en artikel med karta över hur stor andel som blivit vaccinerade i olika län och igår kväll hade Aktuellt ett liknande inslag. Av dessa båda kan man dra slutsatsen att så här långt är inte Kalmar län på pall´plats när det gäerr vaccinationsgrad eller tempo i vaccineringarna.

Det har varit väldigt svårplanerat eftersom beskeden från vaccinleverantören och socialstyrelsen varierat över tiden. Men trots det får jag ett intryck av att den strategi som valts i Kalmar län inte riktigt klarat av att anpassa sig till de reella förhållandena vilket medfört att vi har haft vaccinlager liggande periodvis och inte heller nått den vaccinationsgrad som borde varit möjlig. Det finns en risk att landstinget följt den militära devisen att när kartan och verkligheten skiljer sig åt gäller kartan.

Med en allt större smittspridning kommer trycket på vaccinering att öka - frågan är då om vården fått förutsättningar att klara detta och kan anpassa sig till nya förutsättningar?? Jag hoppas det men utvecklingen så här långt övertygar inte! Dock det är fortfarande väldigt viktigt att den som får chansen att vaccinera sig gör det!

tisdag, november 10, 2009

Storstäderna är vinnare!

Inte så förvånande men bedrövligt nog så har Kammarkollegiet idag yrkat avslag på bildandet av ny eller nya regioner i Norrland enlig Ekot. Det finns tydliga vinnare på detta - storstäderna och de existerande regionerna Västra Götaland och Skåne. Dessutom finns det säkert Moderata företrädare som applåderar.

Men för oss i svagare landsdelar och med stort behov av att samla resurser för regional utveckling så det är ett stort bakslag. Norrlands process har varit ljusglimten i en i övrigt ganska misslyckad regionaliseringsprocess så här långt. Trots att bevisen från utvecklingen i Skåne och VG är så entydiga så kan vi uppenbarligen inte i resten av landet samla ihop oss för att skapa tyngd och konkurrenskraft. Det är ett underkännande av vårt ledarskap att ingen av oss lyckats utnyttja det möjlighetsfönster regeringen skapat för att bilda nya regioner. Förlusten vi gör är stor och leder till sämre infrastruktur, sämre förutsättningar att driva en offensiv kollektivtrafik, sämre förutsättningar för kulturpolitik osv. Nu kommer inget hända innan nästa val - jag tycker att alla vi som är regionpolitiker måste nu fundera igenom hur vi tar vårt ledaransvar och hur frågan ska drivas under nästa mandatperiod för att komma i hamn då!

Apoteket i Emmaboda blir småföretagarägt - wow

I går presenterades listan på vilka som köper vilka apotek. Det absolut roligast i den redovisningen var att Emmabodas apotek blir ett småföretagarapotek. Det betyder att vi skapar möjlighet för ett nyföretagande och en personlig service i vårt samhälle som kanske inte de stora kedjorna kan klara av. Oavsett vem det nu blir som blir företagaren - lycka till jag ska försöka vara en lojal kund!!

Varför ingen kommun i kalmar län?

I dagarna har presenterats en lista på de bästa miljöbilskommunerna i bl DN och i en bilaga till Dagens samhälle. Den toppas bl a av Leesebo vilket är väldigt kul Men varför finns det inge kommun från kalmar län på 10 topp. Vi har gemensamt i länet lagt fast målet om fossilbränselfritt och arbetar mycket med klimat frågor i många kommuner. Det borde varit naturligt att någon kommun i sitt arbete ellrr landstinget nått en position att i sin egen bilpark haft enbart 100% miljöbil. Det hade ju varit ett litet steg på vägen. Ska vi leda utvecklingen på detta område måste vi från kommun och landsting underbygga våra uttalande och mål med konkret handling - uppenbarligen har vi en bit kvar i länet.

måndag, november 09, 2009

1:a vallöftet - Västerviks sjukhus i landstingsdrift

Under en längre tid har vänstergänget drivit en närmast lögnaktig politisk debatt i Västervik om att vi från Allianspartierna skulle överväga att att driva Västervikssjukhus på entreprenad. Det är och har varit lögn ganska länge. När vi gemensamt drog tillbaka förslaget om entreprenad drift 2003 så var det också ett beslut med lång räckvidd. Men vänsterfolket har försökt påstå något annat. Nu vill vi diskutera de viktiga frågorna för sjukvården i norra länet såsom ambulanssjukvården, utvecklingen av länscentra för smärtbehandlingar, barnklinikens utveckling osv.

vårt första vallöfte är nu avgivit - Västervikssjukhus ska utvecklas i offentlig regi!

söndag, november 08, 2009

Tack alla farsor!

Idag är det Fars Dag. Någon kan se det som ett kommersiellt jippo. Men det tycker jag är felsyn. Det är en dag för att visa på betydelsen av pappor som tar ansvar, som försöker vara en närvarande förälder, som sliter med att bryta egna och andras fördomar om vad det är att vara pappa. Det är en hyllningsdag till "pappaskapet" och dess betydelse för barn och för ett modernt välfungerande familjeliv.

Samtidigt är det en påminnelse för alla oss fäder om vårt ansvar och vår uppgift - det är stort.
Till min far vill jag bara skriva:
Tack farsan för vad du varit och gjort & gör. Tack för att du varit och är en förebild - Tack far

fredag, november 06, 2009

Vårdgaranti på allvar - ett steg framåt!

Idag har regeringen enligt DN och Ekot presenterat ett förslag till lagfäst vårdgaranti. Det är bra, även om jag tycker att man kunde skruvat åt tumskruven lite ytterligare. Nu lagfäster man 90 dagar till besök och 90 dagar till behandling. Jag tycker det är väldigt lång tid som man nu accepterar. Man borde skruvat den till att åtminstone kräva att inom ramen för 90 dagar till behandling ska alla olika typer av undersökningar göras, exempelvis röntgen undersökningar. Eller följt Centerpatiets stämmobeslut som föreskriver totalt 120 dagar från remissen lämnar primärvården till dess att behandling inleds - om nu det ska erbjudas.

I landstinget i Kalmar län är vi nu på väg mot en egen vårdgaranti som är 90 dagar fram till att behandling ska ha inletts från det att remissen lämnar distriktsläkaren, dvs en halvering av tiden. När vi nått det kan man tala om köfri vård och då har vi nått en nivå som är kvalitetsmässigt rimlig för medborgarna. När ska resten av Sverige följa efter?

Äntligen beslut om 1 spruta

Idag kan man läsa på DN.se, Sr kalmar m fl att myndigheterna beslutat sig för att en spruta med vaccin räcker. Bra, synd att det tog lite tid. Men beslutet skapar ju nu förutsättningar för att nå hela befolkningen snabbare med vaccinering och därmed minska smittspridningen.

Sedan uppkommer ju en intressant diskussion - vad gör vi med det överblivna vaccinet och vem betalar för vad.... Här har socialstyrelsen och SKL ett stort ansvar att reda ut detta så att kostnader minimeras och att producerat vaccin kommer till användning.

torsdag, november 05, 2009

Linnéuniversitetets styrelse problematisk

Jag är ju tjänstledig från LNU och kanske inte borde kommentera den nya styrelsen. Men jag kan inte låta bli. Sammansättningen av styrelsen ska spegla många olika delar av samhället och jag kan tycka det är en intressant blandning av människor med olika bakgrund som Barometern presenterar. Dock måste jag säga att jag saknar företrädare för regionen och politiken. Universitetens styrelser ska inte vara en tummelplats för partipolitiska strider, men politiken och de offentliga verksamheterna i en region är oerhört viktiga aktörer för ett universitets utveckling. Om man studerar Högskolan i Kalmars utveckling så har den varit väldigt beroende av kommuners, landstings och regionförbundets insatser. För att underlätta det för utvecklingen av LNU borde någon företrädare från de offentliga organen varit ledamot av styrelsen. Bortvalet av offentligheten kommer att försvåra LNU´s utveckling och förankring i regionen.

Makten talade - s störda

I dagens Barometern skriver Mats Andersson om landstingsstyrelsen och han ger i stort samma beskrivning som jag bloggade om igår. Jonas Hellberg kommenterar det hela idag på landstingsmajoritetens blogg och känner sig uppenbart störd. Det är bra. Men hans argumentation för demokrati är falsk. Jag respekterar full ut att man vill ha betänktetid, men det innebär inte att man inte kan delta i en demokratisk debatt. Vi ställde frågor igår, vi presenterade förslag, vi kritiserade majoritetens bristfälliga förslag. Normalt sett skulle det lett till reaktioner och en debatt. Men nu hade majoriteten bestämt sig för att här skulle ingen debatt hållas, man skulle bara klubba igenom sammanträdet och visa att man bestämmer och behöver inte delta i ett demokratiskt politiskt utbyte.

Det politiskt taktiska beslutet underminerar det politiska samtalet och i förlängningen landstingsstyrelsens legitimitet - tänk om!

onsdag, november 04, 2009

Budgetdebatt utan debatt....

Så har vi äntligen avverkat budgetbeslutet i landstingsstyrelsen. Äntligen på så sätt att det är alltid lite anspänning innan denna process.
Tyvärr ville inte majoriteten ta någon debatt. Jag respekterar att de inte tycker att de kan ta ställning till alla våra goda yrkanden. Men den politiska nyfikenheten borde ju leda till att man ställde frågor om vad vi menar med olika förslag och framförallt borde man försvara/argumentera för sina egna förslag.
Nu accepterade man
- beskrivningen att satsningen på äldre är inte deras utan ett resultat av alliansregeringen prioriteringar
- inga familjecentraler ska bli till de kommande åren
- demensvården låter man bli hängande osv osv

Vänstermajoriteten har valt att vara som skumgummi i debatten idag - det är en tystnadens strategi som demokratin förlorar på.

Visa humanism - gör skillnad

På morgonens Eko sändning i radio hörde jag ett inslag om flyktingbarn och hur det nu verkar bli allt fler som kan diagnostiseras som apatiska barn igen. 2005 fördes en väldigt laddad och inflammerad debatt i denna fråga och regeringen Persson uppvisade då en antihumanism som var förskräcklig. Man förnekade helt enkelt att apatiska barn existerade eller att de var sjuka.

Om det nu är så att antalet apatiska barn växer igen signalerar det att vår flykting politik inte räcker till. I det läget måste regeringen visa att man lyssnar och förstår allvaret. Författaren Agneta Pleijel har initierat en namninsamling - kära regering lyssna till den - visa er humanistiska sida!

tisdag, november 03, 2009

Huvudvärken minskar

De senaste dagarna har vi både kunnat läsa, lyssna ( radio kalmar) och t o m börjat upptäcka fördelarna med apoteksmarknadsförändringen. Nu börjar det bli möjligt att köpa huvudvärkstabletter och nässpray mm på bensinmacken eller på konsum runt om i länet. Kuba greppet om Sverige släpper alltmer och nu har t o m sossarna gett upp motståndet. Om något år kommer de ta åt sig äran och hävda att det egentligen var deras idé - men det får vi väl ta då!

Huvudsaken är att bra apoteksprodukter nu blir mer lättillgängliga och att servicen för oss medborgare blir bättre!

måndag, november 02, 2009

Bra Åsa

Enligt en debattartikel på Newsmill så presenterar regeringen och Åsa Torstensson i morgon en strategi för bredband. I debattartikeln introduceras ett väldigt ambitiöst och bra mål - 90% av alla hushåll ska ha möjlighet till 100 mb bredband 2020!! Och det föranmäls att regeringen kommer med en tillgänglighetsproposition i vår. Nu handlar dels om att där marknaden inte räcker till att stimulanser ges och att staten och övriga offentliga verksamheter på allvar börjar nyttja nätet med service. Skatteverket är i det avseendet ett föredöme, men det finns många andra som har långt kvar. Kommuner och landsting är långtifrån några slags välfungerande 24 timmars myndigheter och där finns väldiga möjligheter att bli mer serviceorienterade.

För landstingen är den stora utmaningen den nationella IT strategin för vården. När man lyckats införa den så kommer vi som medborgare ha bättre möjlighet att följa vad som finns skrivet om oss och hur vården dokumenterar en vårdprocess. Men det blir också lättare att få en vårdprocess att hänga ihop mellan olika vårdgivare.

Dock för att detta ska bli medborgerlig service som fungerar krävs det att de allra allra flesta har tillgång till bra bredband - regeringens strategi skapar sådana möjligheter.

Skamliga avgifter

I eftermiddag har vi haft presskonferensen och så här tolkade Radio Kalmar det hela. Vidare lät det så här i intervjun (http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2033015&BroadcastDate=&IsBlock=)!

satsning på jämlik vård

Idag har vi från allianspartierna gemensamt presenterat vårt budgetförslag för de kommande åren. Vi har närmare 30 yrkanden och av dessa finns det några som är särksilt viktiga:
- ta tillbaka den skamliga avgiftshöjningen som gjordes i augusti i år. Den har bl a drabbat en liten patientgrupp som har behov av vissa hjälpmedel.
- satsningar på demensvård, bättre tillgänglighet på ungdomsmottagningarna, bättre tillgång till smärtbehandlingar mm
- satsning på en högre kvalitet och jämlikhet i vården. Vi behöver säkra införandet av nationella riktlinjer för att höja kvaliteten, vi behöver höja följa upp och höja kvaliteten på sjukresorna och vi behöver säkra kvaliteten i vården för många av åra kroniker grupper.
Sedan förstärker vi en del av de förslag majoriteten lagt såsom att vi ska införa en sk 90 dagars vårdgaranti, vi ska erbjuda webbaserad behandling i psykiatrin och vi ska bygga ut familjecentralerna.

Detta är något av det vi idag presenterat - viktiga förändringar för medborgarna i länet.

söndag, november 01, 2009

Scener ur ett äktenskap - kultur på allvar

Wow igår kväll var vi på Dramaten och vi såg Scener ur ett äktenskap. Well vi var på den digitala biografen i Emmaboda och såg en föreställning live från Dramaten. Det var fantastiskt kul i många bemärkelser.

Jag var 13 år när detta stycke hade premiär i svensk TV och mina minnebilder är mest att det var ångest och elände. Men nu 37 år senare finner jag en föreställning som stundtals är väldigt kul - skrattar ofta och högt - och som samtidigt har en text med sådant allvar och till slut sådant hopp. Nu ges inga fler möjligheter att se denna föreställning digitalt, men har någon vägarna förbi stockholm så ta chansen och se föreställningen. Möjligen kommer den på TV så småningom.

Men när jag var med och möjliggjorde den digitala utrustningen på Folkets Hus i Emmaboda så var det bland annat för att den här typen av arrangemang skulle bli möjligt. Vi skulle med denna teknik göra olika typer av kulturupplevelser möjliga på den lilla orten. Jag hoppas utsändningarna från Dramaten blir fler för detta gav mersmak. Operorna som sänds från Metropolitan är nu inne på tredje säsongen och börjar nu så sakteliga bygga en publik - fantastiskt kul att Emmaboda blivit en operascen som drar folk från hela sydost.

Med högkvalitativa evenemang - nyttjande av den digitala tekniken så kan även den lilla orten ha ett kulturutbud som är helt lysande. Det är så kultur kan ses med nya ögon.