torsdag, november 05, 2009

Linnéuniversitetets styrelse problematisk

Jag är ju tjänstledig från LNU och kanske inte borde kommentera den nya styrelsen. Men jag kan inte låta bli. Sammansättningen av styrelsen ska spegla många olika delar av samhället och jag kan tycka det är en intressant blandning av människor med olika bakgrund som Barometern presenterar. Dock måste jag säga att jag saknar företrädare för regionen och politiken. Universitetens styrelser ska inte vara en tummelplats för partipolitiska strider, men politiken och de offentliga verksamheterna i en region är oerhört viktiga aktörer för ett universitets utveckling. Om man studerar Högskolan i Kalmars utveckling så har den varit väldigt beroende av kommuners, landstings och regionförbundets insatser. För att underlätta det för utvecklingen av LNU borde någon företrädare från de offentliga organen varit ledamot av styrelsen. Bortvalet av offentligheten kommer att försvåra LNU´s utveckling och förankring i regionen.

1 kommentar:

Kjell sa...

Men hela Lnu är ju en del av offentligheten