onsdag, december 31, 2008

Året är dött - leve året!

För att travestera ett annat uttryck kan man skriva som ovan. Idag är en lite underlig dag, ett år tar slut, med alla sina berättelser och upplevelser, samtidigt skapas förhoppningar på något nytt som ett nytt kalenderår ska ge. Sanningen är ju den att de händer inget magiskt denna natt, det är bara vi människor som försöker skapa oss ett tillfälle att starta om. Gott är väl det.

Så låt oss tillsammans skapa ett bättre år under 2009, det är det bästa vi kan göra. Låt oss frejdigt debattera och diskutera för att de bästa idéerna ska vinna kraft. Min största förhoppning till 2009 är att Sverige ska kunna bidra till att vi får ett nytt klimatavtal som begränsar uppvärmningen. Det är det bästa bidrag vi kan ge till framtiden!

Gott Nytt År!

tisdag, december 30, 2008

framtiden avslöjas i två barns död eller

I dag har det berättats i olika medier (DN, SvD m fl) hur två nyfödda barn smittats av en resistent bakterie och att de i sin tur innan de avled smittats andra. Det som hände dessa barn och deras familj är ett av våra största hot mot liv och hälsa. Det var en mycket stor mänsklig framgång när antibiotikan utvecklades. Den har räddat tusentals människor från att dö i förtid. Men vi har i sjukvården i Sverige men ännu mer internationellt misshushållat med denna behandling så att vi har skapat resistenta bakterier. Det kommer nu alltfler fall där människor smittas och det blir allt svårare att behandla dem. Om vi inte lyckas hitta ny motmedel som kan ersätta antibiotika så står vi inför en stor förändring av sjukvården som är mycket svår att överblicka. I avvaktan på att vi via forskning kan finna andra vägar måste användningen av antibiotika bli annorlunda - mer restriktiv - och vi måste i sjukvården och exempelvis äldreomsorgen så långt det går undvika att sprida olika slag av infektioner som kan leda till behov av antibiotika behandling. Bara genom bättre hygien kan vi starkt minska riskerna för olika slag av infektioner. Händelsen i Stockholm illustrerar att det är viktigt att något görs så vi minimerar risken för fler tragiska händelser som den i Stockholm.

måndag, december 29, 2008

DN och det politiska året

DN publicerar idag en sammanställning av årets politiska händelser.Det är en i raden av något slag av årskrönikor. Som vanligt när media av olika slag beskriver politiken så intresserar man sig mest för händelser och inte för politikens resultat och konsekvenser. Det är lite sorgligt eftersom det leder till en stundtals väldigt ytlig och förenklad beskrivning av politikens påverkan på människors liv.
Jag kan ju tycka att det blir lite udda att när man gör en årskrönika för politiken 2008 inte säger något om att vi detta år i Sverige haft fler i arbete än någonsin i modern tid, eller att för första gången på väldigt länge bröts utvecklingen mot allt fler med sk förtidspension. Det är också intressant att notera att vi under några få månader haft en varselutveckling som vi inte heller sett i modern tid samtidigt som Svenska folket hade den högsta disponibla inkomsten sedan man började mäta. Allt detta är konsekvenser av politik, bra och dåligt. Det är ju detta som betyder något för samhällets utveckling. Det politiska spelet är kanske kul att följa och lite mer spektakulärt, men ger inte så mycket av stor betydelse för utvecklingen av samhället. Om man gör en årskrönika kanske man kunde spegla även innehållet i året.

att skapa nyheter... knäcker trovärdigheten

Det är en allt vanligare företeelse att olika medier försöker skapa sina egna nyheter med allehanda opinionsundersökningar. Idag har SR ekot och SR Kalmar gjort nyhet på att man gjort en opinionsundersökning om vad allianspartiernas politiker tycker om regeringens politik och då särskilt åtgärderna på arbetsmarknadsområdet. SR Kalmar generaliserar vilt och säger att det är var fjärde allianspolitiker i Kalmar län som tycker att regeringen sköt frågan om a-kassan dåligt. Jag blev lite förvånad över det påståendet eftersom det uttalande ställde kravet att man intervjuat alla allianspolitiker i länet. Men det visar sig att det har man inte gjort. SR ekot har skickat en enkät till allianspartiernas avdelningsordförande ( lite över 1000 personer) och ställt frågorn. I Kalmar län torde det bli ett urval på ca 50-70 personer och sedan har lite över 60% svarat på detta. Det betyder att på ett urval av 30-35 personer vågar Radio Kalmar påstå att 25% av allianspolitikerna i länet är kritiska till regeringen. Om de hade någon statistisk kunskap så skulle de veta att man kan inte göra det påstående på det begränsade underlaget.
Har man verkligen så här dåliga statistiska kunskaper på Radio Kalmar eller fanns det någon annan agenda som gjorde att man struntade i relevansen och bristerna i underlaget och drog helt vilda slutsatser oavsett trovärdigheten? Jag vet inte, men dessa nyhetsmediers trovärdighet får sig en allvarlig knäck när man skapar egna nyheter med så begränsat underlag!

Vad gäller frågan om regeringens arbete så är det säkert så att man oavsett parti och regering alltid kan hitta dem som tycker att man kan göra bättre ifrån sig... annars är man inte mycket till politiker! Politik är att alltid leva med både lyckade insatser och mindre lyckade insatser eftersom verkligheten alldrig är så enkel att hantera som i värderingar, principer och program. Därför kan det alltid bli bättre!

söndag, december 28, 2008

devalvering - välfärdsförlust!

Nu börjar konsekvenserna av höstens kris visa sig på fler områden. Idag redovisar Barometern en artikel som synliggör konsekvenserna av att kronan förlorat i värde under höstens kris. När vi hade EMU omröstningen för ett antal år sedan var det just den utveckling som vi har haft i höst och konsekvenserna av det - fattigare Sverige - som var ett av mina viktigaste argument för att vi borde ansluta oss till den monetära unionen och använda Euro som valuta. I höst har vi devalverat kronan med uppemot 15% mot Euron. En devalvering som inte har något med Sveriges ekonomiska styrka att göra utan enbart ett resultat av att Kronan är en liten valuta som inte blir särskilt intressant att ha när det är oroligt i världen. Kronan har i höst varit och är fortfarande en skvalpvaluta! Jag hoppas nu att alla som ville bevara kronan har ett bra försvar för att Svenska folket på några få månader ska bli uppemot 15% fattigare än europeiska invånare i euroländer. Jag kan inte begripa vad det finns för fördelar med att det vi behöver importera ska bli dyrare, när vi åker utomlands har allt blivit dyrare och för att upprätthålla vår välfärd måste vi bli ännu bättre. EMU omröstningen har stått oss dyrt och kommer att fortsätta att göra det, det blir intressant att höra om någon har ett bra argument varför detta är ett viktigt offer för den svenska samhällsekonomin.

fredag, december 26, 2008

kärnkraftens vara eller icke...

Det är märkligt i helgtider dyker det alltid upp allehanda små utspel som inte annars skulle få rum i den vanliga nyhetsjakten. I ekot på Sveriges radio och på dn;s websida dyker det nu upp frågan om Centerpartiets syn på kärnkraften och att partiet skulle vara "kluvet".... i frågan. Det krävdes nog att det var kärnkraftfrågan för att en vanlig avdelningsordförande i en av Centerpartiets många avdelningar skulle bli stor nyhet hos SR ekot.
Det historiska perspektivet är ju sådant att även om jag tillhör dem som aktiverade mig i Centerpartiet för dess motstånd mot kärnkraften och var mycket aktiv i linje 3 så är det ett historiskt faktum att kärnkraften blev aldrig avvecklad. Istället byggdes sossar med stöd av andra fast Sverige i ett stort kärnkraftsberoende. Det har ju gjort att avvecklingsdiskussionen nu bara kan handla om hur länge existerande kärnkraft är tekniskt säker. Det måste styra avvecklingen av nuvarande reaktorer.

Men det som idag spelas upp i media är frågan om vi ånyo som land ska bygga fast oss i en energikälla som binder mänskliga resurser i 1000-tals år och utsätter människor i kommande generationer för ännu mer risker än de vi redan skapat. Den lättsinnige kan då säga att vi har ju redan avfallet så lite mer kan väl inte spela någon roll. Men min mening är att frågan är om vi ska göra om samma misstag två gånger under en generation?? Det är vore ansvarslöst. Nu är utmaningen att bygga nya energikällor som är långsiktig hållbara och som förnyas. Därför kan det inte vara klok Centerpolitik att byta fot och var för en ny utbyggnad av kärnkraften. Vår energipolitik måste nu, liksom tidigare hämta sin grund i förnyelsen och hållbarhetens tänk inte i industrisamhällets förbrukningslusta. Jag ser gärna fram emot en ny energidebatt inom Centerpartiet, en som blir mindre fastlåst och domedagsorienterad och mer fokuserad på vad som skapar möjligheter både politiskt och ger utvecklingsmöjligheter för Sverige. Min övertygelse är att det ligger i förnybar energi inte i förbrukningsenergi....

torsdag, december 25, 2008

Bra inspel av Kenneth J

I dag på Dagen Eko presenterar Kenneth Johansson idéer och förslag på att regeringen bör öka ambitionerna vad gäller regelminskningar till att också gälla sjukvården inte enbart företagen. Det är jättebra, dokumentationskraven och pappersarbetet i sjukvården har ökat under senare år och stjäler tid från patientarbetet. Det är en stor fördel om socialstyrelsen får i uppdrag att rensa i sitt regelverk så att man minskar byråkratin samtidigt måste vi ute i landstingen öka våra insatser för att minska byråkratitrycket. Men det finns ett viktigt memento, det finns ett behov som man inte får ge avkall på. Det är arbetet med att öka kvaliteten i vården och ett viktigt led i detta är arbetet med olika slag av kvalitetsregister. Det arbetet måste fortsätta, men måste göras så smart att det inte ökar kraven på särskilda arbetsinsatser utan integreras i det vardagliga journalarbetet på vårdenheterna. Dör har vi lite kvar att göra för att de digitala systemen ska fungera enkelt och förenklade för vårdarbetet.
Uppenbarligen finns det uppgifter kvar att göra efter julledigheten, men nu återgår kah till juldagsvilandet!

onsdag, december 24, 2008

God Jul

Två dagars julstök i lagom tempo - så kan det vara ett bra år som det här. Vaknar till en julafton med en millimeter snö, mer än jag vågat hoppas på. Läste på morgonen ledaren i Barometern, den berättar vad julen handlar om på ett väldigt bra sätt. Om man vill läsa ett julbudskap som är mer ironiskt kan man läsa DNs julledare.

Han en skön julhelg - det är du värd.

GOD JUL

söndag, december 21, 2008

misslyckad s politik bevisar sig!

Hur fördelar sig rikedomen i Sverige? En SCB rapport, som redovisas i Barometern, visar på det vi alla vet om hur Sveriges förmögenhet är fördelad, dvs det är en lite äldre man och han bor utanför Stockholm möjligen i Skåne som har de största förmögenheterna. Det är resultatet av långvarigt misslyckat socialdemokratiskt styre av Sverige, där den bärande idéen varit omfördelning av välfärd genom högt skattetryck. Det resulterade i skapandet av ett jättestort utanförskap och snedfördelning av tillgångar. Det gjorde människor beroende av samhällstöd istället för att skapa möjligheter till eget arbete och egen försörjning.

Jag inser att vänster folket och sossar kommer att skylla på allt och alla andra, men sanningen är att deras politik låst in välfärdens möjligheter och stängt många ute. Därför är det bra att arbetslinjen återupprättats av Alliansregeringen och att nya möjligheter skapats för fler att bli förmögna genom eget arbete. Men SCB rapporten visar att det behövs fler mandatperioder med Alliansstyre för att bryta den sneda utvecklingen, det är utmaningen kommande två år att säkerställa detta.

Dikt och verklighet

Niklas Ekdahl har en väldigt bra kolumn i DN idag, läs den! Den handlar om hur detta år 2008 verkligheten blivit ett oerhört händelserikt år som i allt för många avseenden slår diktens fantasier. Hollywood kommer få det jobbigt framöver....

Chicago - om betydelsen av att synas!

Igår kväll var vi och tittade på sista föreställningen av musikalen Chicago i Växjö. En mycket bra föreställning som tydligt visade att det går att sätta upp kvalitativa föreställningar utanför storstäderna. Men temat i Chicago är verkligen högaktuellt. Den speglar konsekvenserna av att vi lever våra liv genom att synas i media (ska jag skriva) och därigenom blir vi något....

Det är lite sorgligt på många sätt när vi sätter vår självkänsla i relation till synlighet. Det är varje dag viktigt att vi påminner oss om att vi är alla födda lika och vårt värde ligger i att vi är människor inte i vad vi gör eller hur vi syns. Det är särskilt viktigt att påminna sig i en tid som vår. Sedan är det säkert så att vi alla behöver bli sedda av våra närmaste, men vårt värde är inte beroende av det!

fredag, december 19, 2008

Är välfärden hotad?

I dagarna presenterade SKL en ny prognos för skatteintäktsutvecklingen för kommuner och landsting 2009-2012. Det är en dyster läsning på många sätt. För landstinget i kalmar län innebär det jämfört med den budget vi tagit att intäkterna 2009 minskar med 94 miljoner, 175 miljoner 2010 och 225 miljoner 2011. Det är en så snabb omställning att det går inte att snabbt minska kostnaderna på det sätt som detta kräver. Men i perspektivet 2010 så kommer det säkert innebära förändringar i många landstinges organisationer. Många kommer dessutom att höja skatten!

Det finns fortfarande i många kommuner och landsting möjligheter att minska sina kostnader, den slutsatsen kan man dra när man ser hur olika saker kostar i olika delar av landet trots att det inte innebär några positiva skillnader i kvalitet. Resultaten är snarast tvärtom, dvs låga kostnader är ofta en indikation på bra kvalitet och bra tillgänglighet. Så den utmaning som kommunsektorn möter nu kan på flera håll innebära nödvändiga förändringar. Men det kan inte sägas gälla generellt. Så på flera håll kommer det innebära sämre service, särskilt på mindre orter, medborgarna får klara mer själva och urgröpt välfärd för dem som kanske behöver det bäst.

För att minimera riskerna för en skadlig skattehöjningskedja landet över som äter upp de viktiga skattesänkningar som Alliansregeringen gjort och för att förhindra en felaktig urgröpning av kärnan i välfärden - den kommunala och landstingskommunala välfärdsservicen, så måste man samla ihop sig och höja statsbidragen till kommunsektorn. Dessutom måste man sluta spela roulette med landstingen om läkemedelskostnaderna. Staten måste ta sin sedan tidigare överenskomna andel av kostnadsutvecklingen för läkemedel allt annat är skamligt. Om man inte gör det nu, så bör SKL överväga att säga upp avtalet med staten.

torsdag, december 18, 2008

Är glaset värt lika mycket som fordonsindustrin

Samtidigt som debatten i landet går hög om krisen i fordonsindustrin har det blivit alltmer tydligt att glasindustrin och det stora företaget Orrefors Kosta Boda har det väldigt besvärligt. Det framstår nu som om hela glasriket är i fara, i varje fall om man får tro Smålandsnytt och Barometern ikväll. På något annat sätt kan man inte tolka Landshövdingens brev till regeringen med en vädjan om friska pengar och lånegarantier. Orrefors Kosta Boda är inte enbart arbetsplats för ett antal hundra glasarbetare, det är också kärnan i den växande och ekonomiskt alltmer betydelsefulla besöksnäring som Glasriket utgör i sydöstra Sverige. Det vore katastrofalt om företaget skulle gå under eller krympa till något litet miniföretag med enbart varumärken. Det drabbar inte enbart dem som arbetar på företaget utan en stor näringsväv runt om i regionen. Därför krävs det stor kreativitet från både ägaren New Wave group och samhället för att finna en strategi för att stabilisera verksamheten. Dock är det så att ägarskapet är ett stort ansvar och i det ingår att ta både vinster och förluster. Därför kan inte det bara handla om att samhället med stat och kommuner ska göra insatser, det förutsätter ett ännu större ansvarstagande frå ägarna till Orrefors Kosta Boda. Landshövdingens brev är en allvarligt signal hoppas det kan bli starten på en förändring till det bättre, där även regeringen engagerar sig för att möjliggöra detta. Glasindustrin är relativt sett lika viktig som fordonsindustin, hoppas regeringen förstår det!

onsdag, december 17, 2008

0 i ränta feltänk??

I går beslutade federal reserve i USA att sänka styrräntan till 0 procent. Börsen tog ett glädjeskutt, men kommentatorerna på de olika tidningssidorna är från entusiastiska till tveksamma (se exempelvis DN eller Svenska Dagbladet). Jag är förvisso ekonomiskt skolad, men ingen nationalekonom. Men det jag lärt mig från det jag arbetat med marknadsföring så har jag följande fundering. Låga priser stimulerar efterfrågan, men det förutsätter att det finns någon som är villiga att bjuda ut en produkt till det som ska vara marknadens låga pris. Här menar jag finns en stor risk. På en marknad (finansiella) där man inte litar på varandra, villa ha säkerheter och tydliga riskpremier ökar inte skälen för att erbjuda sig att låna ut pengar när priset närmar sig noll - det blir ointressant! Japan har ju under hela 90-talet närmast tillämpat denna strategi och effekterna är inte uppmuntrande. Man har varit fast i en väldigt långsam ekonomisk utveckling. Jag är rädd att man från amerikanskt håll försöker skyla över de grundläggande bekymmer man har, en överbelånad ekonomi, med många företag som är svaga, särskilt på den finansiella sidan. Istället för att göra det stålbad som vi i Sverige gjorde och som rensade ut de underliggande bekymren på den finansiella marknaden försöker man få de svaga länkarna att överleva. I Sverige hjälpte staten till genom att sortera ut de dåliga krediterna och förvalta dem och låta nya friskare företag komma tillbaka till marknaden. Jag tror att det var helt rätt. Men det verkar tyvärr som ideologiska skygglappar hindrar den nödvändiga samverkan mellan marknad och stat samtidigt som man inte låter makrnaden verka i form av konkursewr och naturliga utslagning eftersom det skulle kunna slå sönder hela det finansiella systemet. Man väljer då att mer eller mindre konservera situationen. Jag tror att det är en riskabel lösning.

tisdag, december 16, 2008

politiskt fiasko

Idag har vi landstingsstyrelse och i samband med informationsärendena föredrogs hur det går med det projekt som skulle leda till att alla som vill kan få heltidstjänst i landstinget. Det var ett av vänstersidans stora vallöften. När nu projektet pågått i ett år så visar det sig att endast 10% av de som var berörda kunde man erbjuda en förändrad sysselsättningsgrad, tala om fiasko. I den preliminära utvärdering som redovisades så framkommer det att detta med tjänstgöringsgrad är en fråga för respektive chef inte något som kan skapas och lösas genom olika projekt eller politiska löfteskaruseller. I diskussionen vi hade i frågan gladde sig miljöpartiets landstingsråd särskilt åt detta. Jag kan också glädja mig åt denna slutsats eftersom det var den strategi och det arbetssätt vi från Alliansen tillämpade under förra mandatperioden och nådde goda resultat med. Det är bra om detta politiska löftesfiasko nu ersätts av ett målmedvetet vardagligt systematiskt arbete... även på detta område kan "varje dag lite bättre gälla"

måndag, december 15, 2008

risken att bli sjuk minskar...

Idag presenterar Sveriges Kommuner och landsting en studie av förekomsten av vårdrelaterade infektioner på vårs sjukhus. Nationellt kan man konstatera att det varierar oerhört mycket med ganska bekymmersamma siffror i Jämtland och Stockholm, medan Halland återigen har bra resultat. Barometern redovisar i en artikel att i Kalmar län är det Oskarshamns sjukhus som har lägst nivå på antalet vårdrelaterade infektioner. Det är bra, men det finns mer att göra. Varje individ som blir sjuk av att vara på sjukhuset är en för mycket och ser man till resultaten så har länssjukhuset en hel de kvar att göra för att minska riskerna för patienterna.

Landstingen driver ju nu en gemensam kampanj för att fram till 2010 halvera förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Men ska riskerna minska ytterligare måste vårdhygienen i den kommunala hälso- sjukvården och hemtjänsten bli bättre. Där har vi en spridning av infektioner som inte heller är acceptabel. Primärkommunerna måste nu ta på sig samma uppgift som landstinget att genom systematiskt arbete minska riskerna genom att höja nivån på vårdhygienen. Det skulle ge oss en mänskligare och bättre kommunal omvårdnad till lägre kostnad. Det är en bra kombination!

söndag, december 14, 2008

vänsterpartiet vinnare på sahlins misstag

Bevisen duggar tätt för att den stora vinnaren på Sahlins försök till ensamsegling med Miljöpartiet är Vänsterpartiet och Lars Ohly. Det kan avläsas bl a i Dagens Nyheter idag. Att detta misstag på vänstersidan i politiken leder till att socialdemokraterna tappar stöd gör inget. Det har dessutom fördelen att alternativen blir tydliga och vänsterprofilen på den nya skattehöjaralliansen inte längre går att dölja. Men det var kanske inte detta resultat som Mona och gänget hade räknat med när man startade processen tidigare i höstas - så det kan bli....

fredag, december 12, 2008

Bra att skl markerar

För en vecka sedan presenterade regeringen ett brett stimulanspaket. Igår presenterades ett paket för fordonsindustrin. Båda dessa åtgärder är bra, och det är bra med paket med innehåll, även om regeringsföreträdare tidigare sagt att man inte tänker presentera paket så har man nu gjort det i flera steg. Jag vet inte om det är insikten om behoven, hoppas det, eller om det är inspirerat av det faktum att vi närmas oss jul... Men det finns ett område som regeringen så här långt förnekar behovet av insatser för och det är välfärdssektorn som drivs och i huvudsak finansieras av landsting och kommuner. I ett uttalande idag markerar Sveriges kommuner och landsting enligt en artikel i DN att nu måste regeringen inse att man också måste öka anslagen till kommuner och landsting, annars kommer uppsägningar och neddragningar att sprida sig som en löpeld över landet. Det är ett stort antal kommuner (enligt uppgift 91) som höjer skatten för att klara resultaten 2009 och likaså ett antal landsting. Det kan inte vara regeringen önskan att bidra till en fortsatt skattehöjningsvåg över landet. Därför är det bra att SKL säger ifrån och varnar för utvecklingen, måtte nu regeringen bara lyssna!!

torsdag, december 11, 2008

Nu blir vårdköerna kortare

I regeringens budget fanns det i höstas ett nytt initiativ - tillgänglighetsmiljarden. Tanken var att den skulle stimulera och utmana landstingen att faktiskt klara av det åtagande man har med vårdgarantin. Idag har överenskommelsen mellan regering och SKL presenterats. Bra! När vi diskuterade detta på sjukvårdsdelegationen idag så var det uppenbart att alla olika företrädare för landsting runt om i landet funderade på hur de ska få del av pengarna. Just det - det finns en hake, man måste klara minst 80% av vårdgarantin för att få del av pengarna! Idag är det egentligen 4-5 landsting som klarar det resten har ett mer eller mindre stort arbete att göra.

En sådan här dag är det skönt att vara aktiv i ett landsting som klarar vårdgarantin bra i jämförelse med övriga. Och att det arbete vi startade under Alliansansvaret förra mandatperioden håller i sig. Men Landstinget i Kalmar län har fortfarande mycket arbete kvar för att alla ska få i utlovad tid - tidigare i höstas var det 17% eller över 1500 personer som väntat längre än 90 dagar. Var och en av dem är EN för mycket. Men trots det, om inte vänstermajoriteten i Landstinget ställer till det alldeles bör Kalmar län få del av dessa resurser från Alliansregeringen. Nu väntar vi bara på att Anders Henriksson för en gångs skull kan säga att regeringens satsning är bra, men det kanske är att önska för mycket.

onsdag, december 10, 2008

arenan klarade rätten

Bra beslut i länsrätten i eftermiddag, vilket framgår av Barometerns hemsida! Nu kan den arena byggas som behövs för att möjliggöra elitfotboll i kalmar i framtiden. Det är ett positivt tecken i en annars tuff höst och behövs för att vända blicken mot möjligheter för framtiden!. Nu återstår bara... att den finansiering som var tänkt funkar mitt i finanskrisens ekonomi - hoppas verkligen det. Grattis Kalmar FF och alla andra fotbollsintresserade i närområdet.

tisdag, december 09, 2008

Apoteket frigör från monopolets bojor!

Idag redovisade socialministern regeringens förslag till omreglering av apoteksmarknaden. Vi ska gå från statsägt monopol till ett som öppnar för en mer kundorienterad och tillgänglig apoteksmarknad. Det är bra att regeringen försöker skapa en möjlighet för också ett små företagande inom apoteksområdet. Det ger entreprenöriella farmaceuter en möjlighet att driva ett eget apotek. Samtidigt säkerställer regeringen tillgång till apotek i hela landet. Ännu ett steg mot avsossefieringen av Sverige är taget, det är bra!

på gränsen till sexism....

Igår presenterade Centerpartiets kommunkrets i Nybro vem man avser att föreslå som ny gruppledare och kommunalråd - det blev Christina Davidsson. Hon är en rapp och kunnig politiker med erfarenhet både från konkret vardagligt partiarbete, folkrörelse arbete i SV och inom kommunpolitiken både i landsting och kommun. Hon är välförberedd för detta uppdrag och har en tydlig egen bas att stå i det kommande arbete.

Men jag måste erkänna jag blev en aning trött igår. Vad är det media gör till den bärande tesen/budskapet jo att hon är gift med Stig Davidsson, dvs avgående gruppledare för centerpartiet i Nybro. Det är mycket tveksamt om man behandlat en man på samma sätt!! Till och med det annars jämställda ibland över gränsen politiskt korrekta Radio Kalmar gör det till en central del i utfrågningen av Christina. Bedrövligt! Arbetet med jämställdhet har pågått länge och det är länge sedan vi avskaffade sambeskattningen och mannens rätt att bestämma över kvinnan... men när en kvinna i ett förhållande föreslås till ledare då blir det relationen till mannen som blir en av huvudfrågorna.... Vi har en del kvar att göra på jämställdhetens område och media i länet har en del kvar att göra på sitt sätt att presentera och intervjua kvinnliga ledare.
Dock hyser jag ingen tvekan om att Markus Lund får en ny värdig opponent i Christina, till och med så att han framöver kanske kommer att sakna kombattanten Stig....

måndag, december 08, 2008

sossarna ger upp!

I går presenterades det som bekräftar att det politiska landskapet i Sverige ritats om! Det är en historisk händelse att sossarna ger upp ambitionen att låtsas vara ett majoritetsparti. Det har tagit dem närmare 40 år att inse att man inte har en majoritet bakom sig för det är så länge sedan man hade ett valresultat i närheten av detta. Detta måste vara en jobbig omställning för det parti som trot sig vara det unika maktpartiet. Orsaken är alliansbildningen mellan Centerpartiet, kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna, man kan inte tolka det på något annat sätt. Det måste nog sägas vara alliansens andra seger, första var valvinsten 2006, nästa seger är nu att sossarna erkänner att man inte aspirerar på makten ensam utan tillsammans med v och mp. Det är bra för demokratin och för väljarna eftersom man då kan begära tydliga besked om politiken. Den blir inte längre en resultatet av hemliga förhandlingar i slutna rum efter valet, utan något som får prövas i ett val! Gårdagen var en storförlust för sossarna och en stor vinst för demokratin och allianspartierna! Tackar!

fredag, december 05, 2008

bra med stimulans men välfärdens kärna missade man!

Just precis så har regeringen presenterat åtgärder för att motverka lågkonjunkturens härjningar. Det är bra, men man missar ett viktigt områden - kommuner och landsting! Jan Björklund säger på presskonferensen att kommunerna behöver inga pengar för att budgeterna är klara. Men hur har de blivit klara?? Jo genom ett stort antal skattehöjningar, bland landstingen en tredjedel. Samtidigt förbereder man uppsägningar av medarbetare i en omfattning som inte vi inte sett på mycket länge. Det tillsammans med att skatteprognoserna nu skrivs ned i en omfattning som vi inte sett sedan början av 90-talet kan man inte säga att problemen kommer senare. De är här NU! Därför är det ett stort sakligt och politiskt misstag att inte höja anslagen till kommuner och landsting - tyvärr blir det underkänt för detta!

onsdag, december 03, 2008

revir stoppar ibland effektiv vård

På förra veckans landstingsfullmäktige ställde jag frågor om landstingets arbete med att öka överlevnad vid hjärtstopp. Bakgrunden är att i många andra landsting ökar man nu samverkan med räddningstjänsterna för att öka människors chans att överleva vid ett hjärtstopp.
För något år sedan gav vi från landstingsstyrelsen i uppdrag till ambulansen att teckna avtal med de kommuner i länet som vill medverka i denna typ av samverkan. Det har gått trögt och jag börjar nu ana varför. Efter fullmäktige fick jag ett samtal från räddningstjänsten i kalmar, som har tecknat ett samverkansavtal om att man ville informera mig om hur det funkar i Kalmar.

Min tro var att eftersom landstinget har tecknat ett avtal så blir räddningstjänsten larmad vid ett hjärtstopp, men så är inte fallet visar det sig. Det avtal landstingets företrädare konstruerat innebär att man blir enbart larmad om ambulansen bedömer att man hinner nog inte fram i rimlig tid, istället för att båda enheter får larmet samtidigt.
Verkligheten är sådan att chansen att överleva ett hjärtstopp är inte så stor och varje sekund/minut är avgörande. Därför är det förkastligt att det är först när ambulansen prövat om man hinner i tid som räddningstjänsten får ett larm. Den minut/minuter det tar kan innebära att en människa dör eller får skador som är irreparabla.
Detta är ett revirtänk som inte är accetabelt, man har inte medborgaren i fokus utan den egna verksamheten som utgångspunkt - det är aldrig acceptabelt!

jag hoppas att vi med påverkan kan ändra detta och få fler kommuner att skriva samverkansavtal så att vi ökar chansen att överleva!

tisdag, december 02, 2008

vårdvalet bevisar sig!

Idag har det redovisat ännu en rapport om hur primärvården i Stockholm utvecklas efter införandet av vårdval. Denna gång är det fokus på kostnader och produktivitet. Sammantaget visar rapporten att invånarna i stockholm kunnat göra i snitt 12% fler besök till en kostnadsökning på mindre än 2%. Besöken har dessutom ökat tydligt mer i de sk socialt svaga områdena.

Även om jag är övertygad om att kalmar län måste forma sin variant av vårdvalssystem så visar utvecklingen i stockholm och även i halland att idéen fungerar och bidrar till en högre tillgänglighet utan att med nödvändighet bli kostnadsdrivande!! Bravo! Nu återstår bara för vänstergänget i vårt län att våga börja prata om att utveckla primärvården i kalmar län och hur vi kan utforma en vårdvalsmodell som passar vårt län.

Den som vill bidra till samtalen om hur vi kan utveckla primärvården i vårt län kan komma till IOG-NT lokalen i Kalmar på torsdag kl 13 för att delta och bidra! - Välkommen

ett steg framåt

Noterade idagens tidning att vänstermajoriteten försökte ta åt sig äran för att man nu hade ett förslag till klimatstrategi framme. Vill bara i all ..... ödmjukhet ..... påminna om att jag och Anders Åkesson motionerade om detta redan 2006. Det är bra att man nu två år senare och efter en återremiss har ett förslag framme. Men även i politiken bör man ha hedern att komma ihåg var olika förslag kommer ifrån... så jag hoppas att när vi behandlar frågan framöver att man noterar ursprunget till att landstinget i Kalmar län nu håller på att få en klimatstrategi!

måndag, december 01, 2008

vad betyder en klinik?

Sjukvårdsstrukturer är en svår fråga. När vi gjorde strukturförändringarna 2003 - 2004 så var diskussionerna högljudda och stundtals hätska. Men sammantaget så gick det ganska bra. En av de frågor som då var svårlöst var hur kirurgin skulle och ska fungera i länet. Vi nådde en bred enighet om att Kalmar och Västervik skulle fortsätta och ha fullvärdig akutkirurgi 24 h - 365 dagar per år. Oskarshamn skulle i huvudsak få ett sk elektivt uppdrag dvs sköta planerade insatser och blir en välfungerande enhet för dagkirurgi. På det sättet skulle vi säkra att det fanns en möjlighet att dagtid hantera akutinsatser i Oskarshamn om så krävdes, men framförallt se till att vi kunde få bättre tillgänglighet på det som är den stora verksamheten i form av planerade ingrepp och som människor fått gå och vänta på. Sedan detta gjordes har det varit svårt att få ett tillräckligt stort flöde av patienter till oskarshamn och därmed n7ttja den kapacitet som funnits där. Under det senaste året har kliniken i Kalmar insett att Oskarshmans kirurgi skulle kunna hjälpa dem att klara vårdgarantin och man har medvetet börjat styra planerade insatser till Oskarshanm för behandling där. Jättebra! Nu vill man utveckla sin samverkan så att man blir en enhet och då växer frågorna om hur det påverkar hela den kirurgiska verksamheten i länet! Hur påverkar det utvecklingen i Oskarshamn? Jag för min del ser den hitillsvarande utvecklingen som något positivt - frivillig samverkan till nytta för båda sjukhusens verksamheter. Men en gemensam klinik väcker andra frågor, särskilt som en av idéerna är en gemensam läkarstab, då är frågan hur det slår för framtiden. Har du som läser detta funderingar eller synpunkter . skriv ett mail och tala om vad du tycker... christer.jonsson@ltkalmar.se

fredag, november 28, 2008

grattis anders!

Idag fyller Anders Åkesson 50!! Stort grattis! politiken är fylld av människor som arbetar mycket och deltar gärna och villigt i allehanda aktiviteter. Anders Åkesson är maximal i det avseendet. Det finns få som kan klämma in så mycket i kalenders som anders och ha tid för människor och föreningar som vill framföra en åsikt eller höra hans åsikt om en fråga. Det är viktigt för en folkrörelsepolitiker vilket anders är! Stort grattis på födelsedagen och hoppas du orkar många år till i politikens frontljus!

onsdag, november 26, 2008

jämlik vård


Nu har vi landstingsfullmàktige och diskuterar jämlik vård. Majoriteten försöker komma undan frågan och säger vi utreder och tar små steg framåt. Fakta är att det är klen tröst för den som väntar på sjukgymnastik eller andra ojämlikt tillgängliga behandlingar. Myrsteg är deras politik - tyvärr!

tisdag, november 25, 2008

Mobilisering för västervik

Oj vilket bra initiativ, en medborgare i Västervik har skapat en stöd grupp på Facebook för Västerviks sjukhus och kirurgin verksamheten där. Jag har anslutit mig. Jag tycker det är mycket bekymmersamt att vänstermajoriteten för ett år sedan genomdrev besparingsbeslutet på kirurgen utan att analysera konsekvenserna. Nu ser vi dessa, alldeles för få läkare ska bära jouransvaret, vilket leder till utslitning och att hyrläkare måste tas in. Det underminerar verksamheten långsiktigt och skapar onödiga risker för sjukhuset. Därför tror jag det är bra att medborgare i norra länet mobiliserar så att sjukhuset kan utvecklas istället för att undermineras av okloka politiska beslut.
Om du äår facebook medlem anslut dig till gruppen!!

måndag, november 24, 2008

allt är inte svart

Har idag på morgonen varit med på ett företagsbesök på AMB i Broakulla. Väldigt roligt att möta ett familjeägt företag som är offensivt och investeringsorienterat. De har med skicklighet och anpassningsförmåga lyckats följa olika konjunkturer och teknikutveckling så att man hela tiden finner nya kunder. Men trots att tiderna nu är dystrare så har man hela tiden nya projekt på G som genererar nya affärer.

Men det fanns ett orosmoment, de stora företagen som man är underleverantör till försöker hela tiden hitta olika sätt att utnyttja sina mindre underleverantörer. Man betalar inte i tid, man ska dela risker, man får allt ansvar men inga påverkansmöjligheter. Det är på något sätt otillständigt att de stora företagen utnyttjar sin position och därmed underminerar de finfördelade nätverk av leverantörer som man har. Om de inte har några resurser så kan de heller inte bidra till utvecklingen, då får man inga nya smarta lösningar från leverantörer. Ska ett nätverk fungera måste alla aktörer ha glädje av det annars förtvinar det över tiden. Utvecklingskraften förtvinar! När det sker hotas dekedjor som de stora företagen alltmer utgörs av och jag kan misstänka att det är ett skäl till att fordonsindustrin är så illa ute som den är - förnyelsekraften har krympt ihop eftersom man har överutnyttjat sin nätverk av leverantörer.

torsdag, november 20, 2008

förmiddag på skl

Idag är det skl dag, dvs förbundsgrupp med mina centerkamrater som sitter i olika beredningar i skl. Vi håller nu å att gå igenom de olika frågor som man arbetar med. Det är allt från vindkraftsutbyggnad, lss, psykiatri, framtidens kultur osv osv. Det är hela det samhälleliga politiska fältet.

Det är väldigt kul att få delta i detta pågående politiska samtal om vårt samhällsbygge. Här står sakfrågorna verkligen i centrum.
Senare på förmiddagen ska vi få information om det samhällsekonomiska läget - blir sannolikt väldigt .... upplyftande ..... eller snarare tvärtom. Hoppas det blir någon ljusglimt.

intressant eftermiddag på hearing

Oj vilken spännande eftermiddag jag fick vara med om igår, men samtidigt bekymmersam. Det var spännande eftersom det sker en utveckling av metoder och läkemedel för människor med sällsynta diagnoser och det sker mycket forskning. Men det var bekymmersamt att bland dessa grupper upplever att SKL och landstingen är motståndare och inte vill förstå och att man sätter sin tillit till riktlinjer från EU och till enstaka riksdagsmän för att man ska få bättre sjukvård.

Det presenterades också en medlemsundersökning gjord bland riksförbundet sällsynta diagnoser den visar att man har stora bekymmer med sjukvården. Undersökningen visar att man möter en vård som har dåligt med kunskaper, som inte vill förstå. Särskilt stora är problemen med primärvården där man möter okunskap och ibland ointresse.

Jag tror att vi som arbetar med sjukvården har mycket att göra för att höja kompetensen men också se till att den kunskap som finns om olika sällsynta diagnoser finns enkelt tillgänglig på alla vårdnivåer så att människor som inte passar in i det vanliga sjukdomspanoramat kan få hjälp. Här måste vi använda it verktyg och se till att det finns kunskapnätverk. Men vi behöver också överväga hur vi gemensamt på nationell nivå ska samla den kunskap som skapas och behöver utvecklas. Det kan också behövas nationella center som arbetar med bygga kompetens.

onsdag, november 19, 2008

hearing om sällsynta diagnoser

Idag ska jag medverka vid ett seminarium om sällsynta diagnoser i stockholm. Det definieras som att 1 på 10 000 lider av denna sjukdom. Det arrangeras av föreningen "Sällsynta diagnoser" som samlar ett 50 tal olika diagnosgrupper. Det finns många svårigheter som drabbar den person och den familj som drabbas av denna typ av sjukdom. Bristande kunskap, det tar lång tid innan man får en diagnos vilket försenar behandling, drabbas av fördomar etc etc. Det är därför angeläget att vi som är ansvariga för asjukvården försöker hitta metoder för att vården ska fungera bättre. Vi behöver utbilda vår personal bättre, se till att kunskap sprids och att man bygger upp kompetens, säkerställa att tillgången till läkemedel och behandlingar är likvärdigt i landet.
För landstingen är detta också ett svårt område att det uppkommer så olika exempelvis behovet av sk särläkemedel kan påverka ett landstings ekonomi tydligt. Vi behöver därför hitta modeller för att dela på kostnaderna så att det inte hindrar patienter från att i rimlig grad få tillgång till läkemedel. Ska bli spännnade att höra de olika inläggen i eftermiddag.

västerviks tema på fullmäktige

Hur jämlik är vården i länet? Ja det är den fråga man verkligen kan ställa sig. Vi har gemensamt mellan allianspartierna försökt analysera läget och kan då se att det finns uppenbara olikheter som i många falla är till nackdel för den som bor i norra länet. Vi har därför ställt ett antal frågor till majoriteten inför nästa veckas fullmäktige i Västervik. Vi undrar över varför man inte verkställt beslut om palliativa vårdplatser i västervik, varför det inte ska finnas nåfon riktigt välfungerande ätstörningsenhet i västervik, varför man riskerar kirurgin i västervik eller om det finns en förhöjd risk för den som bor i delar av västerviks kommun att avlida vid ett hjärtstopp, jämfört med andra delar av länet. Vi hoppas få några svar, men också öka majoritetens medvetenhet och kunskap om de olikheter man är ansvarig för så att de börjar agera för att skapa en mer jämlik vård i länet. Det finns en hel del kvar att göra. Vi får se om de är beredda att ta sitt ansvar!

söndag, november 16, 2008

människan i centrum

sitter på centerpartiets förtroenderåd där vi diskuterar valplattformen för eu valet. spännande material med fokus på hur vi får ett smalare men vassare eu som har människan i centrum. här finns bl a förslag på en ombudsmanna funktion för att skydda människor, bra!

lördag, november 15, 2008

framtiden vad är den?

Befinner mig denna helg på centerpartiets framtidskonvent. En del av processen att förnya politiken inför kommande år. Gladde mig på morgonen åt debattartikeln på dn debatt om hur vi ska skärpa kraven för att klara av klimatomställningen. Kunde notera att den direkt lett till ett antal motreaktioner. BRA! då har poängen med en debattartikel lyckats.

Konventet har ett antal parallella worksshops och har förstått att de ser olika ut. Jag har haft oturen att välja två där man inte är intresserad av oss som deltar. Det har blivit presentationer och paneldiskussioner. En om välfärden och finansiering och utformning och ett seminarium om den ekonomiksa krisen. Bra innehåll, men de leder inte framåt.
Jag kan tycka att om man samlar människor från hela landet så måste man ta tillvara den kunskapen. På välfärdsseminariet var vi säkert 60 pers, där de flesta arbetar med välfärdens frågor ute i landet men ingen dialog skapades. Detta trots att vi har politisk väldigt utmanande frågor framför oss såsom hur stora olikheter kan vi acceptera, hur klarar vi att finansiera den framtida väldfärden, hur tar vi vara på arbetsmotivationen hos dem som officiellt uppnår pensionsålder men som vill och kan arbeta vidare.
Det är frågor vi måste söka svar på, men det blev det ingen process för idag - tyvärr.

fredag, november 14, 2008

Mona och satan

I veckan har den socialdemokratiska partiledaren uppvisat sin totala desperation och brits på debatt förmåga. I ett uttalande har hon betraktat regeringen och arbetsmarknadsministern som satanisk, dvs företrädande den yttersta ondskan.

jag måste skriva att det är med sorg jag ser den typen av uttalande, den demoniserar motståndare och förstör det politiska språket. Nog för att man som oppositionsföreträdare kan kritisera, men man bör göra det med vädeord som har rimlig bäring på verkligheten. Satan har inget med varken regering eller politiken i sverige att göra - be om ursäkt Mona, det är enda sättet att ta tillbaka din heder!

veckans berättelse

Tillgängligheten är hög sägs det, men man kan undra hur den funkar... Jag har mött följande berättelse från en medborgare. Hon hade av läkare blivt bedömd att hon behövde göra en starroperation och att hon skulle få en kallelse till denna. När 13 veckor hade gått ringde hon till ögonkliniken och undrar varför hon inte fått någon kallelse och om hon ska behöva vänte länga till... Svaret blev, oj då det är visst dags för dig, kan du komma nästa vecka!
Jo visst det kunde hon och sedan utfördes operation och den följdes upp. Sedan skulle ju andra ögat också göras. Beskedet var då att du får en kallelse om 6-7 veckor. När 7 veckor hade gått ringde hon upp och svaret var detsamma även denna gång: oj då det är visst dags för dig. Kan du komma nästa vecka?? Medborgaren berättade för mig att hon tror att det funkar så här eftersom det i lnadstingskatalogen finns ett särskilt nummer till ögonkliniken öfr tidförfrågningar...

jag vet inte hur det är men det sätt att verka på är inte ok. Det ska inte krävas av patienten att man ligger på, landstingets verksamheter ska vara så professionella att man har en planering och kallar patienter i tid. Sedan är det ju underligt att hon inte fick sin tid direkt när doktorn bestämde att hon skulle opereras respektive vid uppföljn ingen tid för operation av nästa öga.

Denna hantering är oprofessionell och man undrar ju hur verksamhetsledningen kan låta detta fortgå!

onsdag, november 12, 2008

tillgängligheten hög i allianslandstingen

Vid styrelsen idag så fick vi en redovisning av hur tillgängligheten fungerar i lanstinget. En sammanställning som sjukvårdsdirektören redovisade innebar att vi har minsta antal väntande i landet - enbart 17% som väntat mer än 90 dagar. Det är egentligen förskräckligt, för det är alldeles för många. Men samtidigt är det Sverigebäst och säger något om hur bra våra medarbetare arbetar med frågan.

Jag kollade dock på sammanställningen på ett annat sätt. Om man räknar ett snitt på de olika landstingen och hur många relativt som väntat mer än 90 dagar - så är det så att det är en kvalitetsskillnad mellan alliansstyrda landsting och vänsterstyrda. I de styrda landstingen så är det över 40% som väntat mer än 90 dagar, medans i de alliansstyrda är det knappa 33% som väntat mer än 90 dagar.
Det är ett underkännande av s landstingen och det illustrerar att vi som har ett ansvar för sjukvården har en lång vandring att göra innan vi kan säga att vi har en god tillgänglighet. Mycket återstår - men känns skönt att kunna skriva " Alliansen gör skillnad"

saved by lillebill

I dag har vi haft landstinsgstyrelse. det blev intressant och annorlunda. Man brukar säga "saved by the bell" och det kan man nog säga gälle för styrelsens ordförande idag. Men idag räddades han av min partikollega Lillebill grähs. Vi hade en diskussion om ambulansjukvården som revisionen granskat och ställt ett antal frågor om till landstingsstyrelsen Idag behandlade vi svaret på dessa frågor. Svaret som var skrivet av ambulanssjukvården avr vidlyftigt och innehöll en rad önskemål om pengar till utbildning, pengar till komunnikationssystemet RAKEL, och även en utökad satsning på ambulanssjukvården generellt. Jag ställde då frågor om hur vi skulle hantera dessa olika ambitioner i svaret och styrelsens ordförande svarade lite väl snabbt att vi skriver in i protokollet att de utfästelser som görs i svaret ska inarbetas i kommande budget..... Då insåg jag att han inte riktigt visste va det var han lovade - sannolikt uppemot 10 miljoner till olika delar av ambulansvården. Då ingriper min rättrådiga partikollega och säger borde det inte stå beakta i stället så att vi inte lovar för mycket..... Just det saved by lillebill. Anders Henriksson insåg raskt vad han varit på väg att göra och anammade Lillebills förslag. Räddad! Varvid vi ajournerade oss och jag ropade till Lillebill - nu får det bli kvartssamtal... Centerpartister och alliansföreträdare behöver inte hjälpa Henriksson med styret, det ska han klara själv - annars avgå. Men men vi fick oss ett gott skratt om hur det kan bli vid ett sammanträde när ordförande inte är riktigt på spåret - då kan han behöva hjälp av en klocka....

tisdag, november 11, 2008

att se det stora istället för det lilla

Jag har ikväll varit på en alldeles jättetrevlig teater. Frieriet en föreställning av Tjechov med panikteatern. Som publik satt vi mitt i scenen, serverades bortsj soppa och småpratade med varandra och skådespelarna tills det hela blen en scen... Frieriet håller i pjäsen på att komma bort därför att friaren och kvinnan fastnar i gräl om de små detlajerna som vem som äger en liten inäga eller vems jakthund som är bäst...

Jag tror att Tjechov fångade något viktigt med denna lilla pjäs - vi månniskor tappar ibland det viktiga och fastnar i det enkla och lilla. Det är också lätt att göra i politiken, tjabbla om småsaker och inte fånga de viktiga stora frågorna. I morgon har vi landstingsstyrelse och då hoppas jag vi kan hållas oss i huvudsak till de stora frågorna, såsom hur vi ska satsa på primärvårdens verksamhet och lokaler, eller hur vi ska ge våra en ännu bättre sjukvård genom att forma ett äldreuppdrag osv. Men risken finns att det blir det lilla i debattens hetta. jag ska försöka vara COOL nog att hålla mig till det viktiga för länets invånare.

han gjorde det - johnny p

Ja så hände det - Johnny gifte sig med sin Anna och fullföljde sitt indirekt frieri. Det är bra man ska hålla löften... När vi hade alliansledningsmöte i går måndag så skojade vi om att det blir nog bröllop på slottsfesten mellan Johnny och Anna. Inte för att jag visste att vi var synska, men det var vi.... Men jag måste erkänna lite överraskad blev jag när jag fick sms:t "nu gifter sig johnny".

Trots allt stort grattis, du håll ditt löfte - hoppas det blir bra för dig och Anna! I morgon är vi dock tillbaka i debattläge på landstingsstyrelsen, smekdagarna är över!

måndag, november 10, 2008

grattis kalmar ff och johnny

Så hände det som vi nu anat en längre tid - kalmar FF tog SM guld i fotboll. En fantastisk framgng för en mindre klubb. Framgången illustrerar en sak målmedvetet arbete och långsiktighet lönar sig istället för snabba klipp. Dock förutsätter det att ledare ( i detta fall tränaren i huvudsak)har en strategi och en idé om vad man vill och hur man vill nå dit och sedan driver det konsekvent. Strålande gjort. Extra stolt känner man ju sig lite som närbo till Broakulla, där tre av spelarna är uppvuxna och fostrade. Bröderna Elm symboliserar den lyckliga kombinationen av talang och hårt arbete samt föräldrar som ställer upp i alla väder. Underbart.

Nu saknas bara en sak i Kalmar - en riktig arena. Jag hoppas att överklagningsprocessen snart är över så att man gå vidare med processen att skapa en ny arena. Utan det blir det ingen bra fortsättning på denna sannsaga!

Stort grattis också till Johnny P som fått nöjet att vara ordförande när Kalmar tar SM guld första gången - en historisk framgång i alla avseenden. Nu återstår bara den lilla uppgiften att visa att han och resten av ledargänget kan förvalta detta och gå vidare - det är en utmaning som heter duga. Lycka till med detta!

söndag, november 09, 2008

grattis alla farsor!

Det är kanske lite förmätet att som kille och farsa gratta alla andra pappor, men jag gör det ändå. En dag som denna får man kanske tillåta sig att skriva: pappor är viktiga. Jag hörde för något år sedan en konsert med Mary J Blige ( fantastisk soul-r and b artist)där hon beskrev hur fäder överger sin barn och sina familjer och vilket ansvar man tar på sig som man när man gör det. Jag kan inte säga att jag riktigt kände igen mig i hennes beskrivning av familjeförhållanden, men jag har förstått att barn som blir pappaplösa är tyvärr inget ovanligt i fattiga stadsdelar i exempelvis USA. Men det som grep mig i det hon sa var snarare hennes predikan om fäders betydelse och deras skyldighet att ta ansvar för sina barn och sina familjer. Att vi då har en söndag då vi manifesterar pappas betydelse och kanske får tänka efter var och en hur vi fyller vårt ansvar som pappor är inte så dumt.
Jag tror att de flesta av oss med stolthet kan säga att vi är stolta över våra barn och det vi får göra för att hjälpa dem att finna och forma sina egna liv. Det är det vi ska fira på Fars Dag! Om det sedan blir tårta eller slips är bara lite extra för denna dagen. Det viktiga är att vi är en antal som får vara farsor runt om i Sverige! Grattis allihop - farsor är viktiga!!

fredag, november 07, 2008

snaps och gränslöst

Besökte idag Oskarshamns sjukhus och träffade där bl a chefsläkaren Joep Perk. Det var underbart trevligt. Han inleder vårt sammanträffande med att säga att jag förstår inte varför vi har väntelistor - det är ju helt onödigt!! Kunde inte mer än instämma och konstatera att det är sällan läkare är så tydliga. Sedan beskrev han hur man nu medvetet försöker se till att med det man kallar Snaps se till att den som har en misttänkt sjukdom, på kort tid får göra alla tester så att de kan få ett besked om vad det är de lider av. Ingen utdragen process med olika tester och resor till sjukhuset - allt samlat under en eller två dagar- Fantastiskt1 Det gör att medborgare som har en misttänkt cancer slipper gå hemma och undra. Nu arbetar man med att bygga ihop sjukhuset och primärvården i mellan länet - gränslöshet. Gör medveten arbetsdelning, skapar inläggningsrätter, och ser till att vården fungera sömlöst - det är bra då slipper medborgaren ligga hemma sömnlös oc vänta på kontakt och besked.

Det är kul att möta detta otroliga engagemang för att utveckla vården så att den blir patient orienterad på allvar!! Bara nu detta kan sprida sig i länet!

dogmatism

Häromdagen kunde man i tidningen läsa att ks ordförande i Emmaboda hade fått ett brev från två kvinnor som ville starta ett företag som skulle erbjuda äldreboende och hemtjänst. Ks ordförande hade förvisso, vänligt men bestämt, avvisat erbjudandet och skriftligen meddelat kvinnorna att det är inte aktuellt i Emmaboda. Detta eftersom det är inte en politik för socialdemokraterna i Emmaboda. Det som är offentligt ska vara offentligt! Tragiskt och tråkigt, men storyn blev ännu värre när jag på kvällen deltog i Alliansgruppens möte i Emmaboda. Det visade sig då att brevet hade funnits i kommunen ett par månader och aldrig stämplats in. Ej heller förmedlats till den nämnd som hantera äldreomsorgen - socialnämnden. Där visste man ingenting.
Nu handlade storyn både om dogmatism och begynnelsen till envälde. KS ordförande i Emmaboda verkar tro att nu när hon har majoritet behöver hon inte följa lagen och stämpla in material ej heller lämna det för beredning till den verksamhet som kan frågorna. Bekymmersamt enögt och begränsat!

Men det är väl tyvärr detta man får räkna med när man har en s majoritet som egentligen företräder fackliga organisationen kommunal och därefter socialdemokraterna och sist medborgarna.
Budskapet i Emmaboda är - tänk inget nytt eller som inte står i de röda dokumenten därför att det är otänkbart. Tragiskt och bekymmersamt för Emmaboda och vi som bor här!

torsdag, november 06, 2008

Konsten att lista sig!

jag mötte för ett tag sedan en person som berätta följande lilla historia:
Det var ett par som flyttat in till en av våra kommuner i länet. Och som nyinflyttad är man inte listad vid någon vårdcentral eller någon läkare. Frågan om att lista sig blev inte aktuell förrän en i familjen blev sjuk. Oj vart går vi nu?? Man ringde upp den närmast liggande vårdcentralen och bad om en tid för att få hjälp med den aktuella sjukdomen. Det gick bra tills personen på vårdcentralen fråga om var man var listad - ingenstans. OOOPPPS Det var ju inte bra. För att du ska få en tid måste du ju vara listad här. Kom in och lista dig så ska du sedan få en tid.... Jamen sa meborgaren i fråga - jag är ju sjuk och behöver en tid - kan jag inte lista mig med hjälp av dig direkt i telefonen eller när jag kommer för min tid hos läkaren --- nej var svaret från den offentliga vårdcentralen först lista sig sedan tid hos doktorn. tack sa medborgen och lade på och ringde till en annan vårdcentral - en av våra privata vårdgivare. Visst får du en tid. Läkarbesäket genomfördes och patienten och dennes familj listade sig på den aktuella vårdcentralen.
Den vårdgivaren vann 3 nya listade patienter och nöjda kunder den offentliga vårdcentralens varumärke förlorade i anseende och pengar.
Så går det när man ser till regler och administrativa system istället för patienterna och deras behov. Jag tror inte detta är signifikativt för alla offentliga vårdcentraler men ibland finns det en tendens till att systemet kommer före medborgaren i offentlig verksamhet. Det är aldrig ok!

200 funderingar

Nu har jag sedan i början av detta år publicerat 200 funderingar, många har rört landstingspolitiken, några med ilska andra med idéer. Det gläder mig att antalet läsare per dag växer sakta men säkert. Och jag är glad att jag ibland når vidare med bloggen genom annan media såsom nu senast historien om landstingets sjukvårdsekonomi och dess stora underskott.

Jag ska nu försöka ta ett steg vidare i mitt funderande.
Som förtroendevald i landstinget möter jag regelbundet människor med historier om sjukvården och dess framgångar och ibland tyvärr misslyckanden. Jag ska nu försöka att regelbundet berätta om en del av dessa historier, utan att för den skulle berätta vem som sagt och gjort vad. Poängen är snarare att väcka frågor utifrån det som sker. Det som är sagt i förtroende kommer att stanna i förtroende, men många historier går att göra berättelser av utan att individer går att känna igen. Jag ska försöka får vi se hur det går.

onsdag, november 05, 2008

Vargen är här östran!

I dag kommenterar östrans Rolf Asmundsson min blogg not från i fredags om budgetutvecklingen i landstinget. Det är en ganska välvillig kommentar, det är dock två saker jag fundrar över:
- Det är trevligt att Rolf undrar vad jag tycker man ska göra för att minska underskottet, men det vore väl ännu viktigare att ställa den frågan till landstingsstyrelsen ordförande. Han har ansvaret och är så här långt svaret skyldig i den politiska diskussionen.
- I noten antas att jag ropar att vargen kommer, men sanningen är att vargen anlänt. Sjukvårdsunderskotten är här redan nu och växer i år. Det som var nytt vid budgetberedningen var att förvaltningarna erkänner att dessa underskott blir inte mindre nästa år utan kanske större. Vargen är här Rolf, problemet är att landstingsstyrelsen ordförande inte vill erkänna det utan hoppas på börsen och dolda fack i plånboken. Jag menar att det är en tveksam ekonomisk strategi, särskilt med tanke på det vi sett de senaste veckorna med sjunkande börsvärden och skatteprognos som skrivs ned. Vargen är här, tyvärr!

Obamanight

Oj vilken natt. Sov till 02.40, vaknade av att min ena dotter smsade: är du vaken.... svarade att jag precis skulle vakna för att följa valet i USA precis som hon gjorde. Vi är lite konstiga i familjen för senare, efter kl 4 visade det sig också att sonen också väckt sig och följde valet. Men det var det värt. Det blev en historisk natt.
Det var rörande att se Jessie Jackson gråta när han insåg vad som var på väg att hända. Att det han och andra svart ledare ägnat ett liv åt och några också förlorat livet för nu var ett faktum; Du kan nå det högsta ämbetet i USA även om du är svart, din hudfärg hålls inte emot dig utan du blir bedömd som den människa du är och om du kan ha kapacitet att göra jobbet. Amerikanska folket ( de som väljer att rösta) kom igår till slutsatsen att Barack Obama kan leda landet. Jag både tror och hoppas att de har rätt. Det var också rörande att höra Mccain i sitt sista tal vara så ödmjuk och så generös. Det ´kan inte vara lätt att vara stor människa i en sådan här förlust, men han visade att han är det, fantastiskt.

Barack Obamas segertal var utmanande, han vågade vara tydlig med att det kommer att ta tid att åstadkomma "change" och att det är bara tillsammans man kan utveckla USA inte genom att dela det. USA har levt med en väldigt delad politisk debatt under nästa 40 års tid kanske kan man ändra på detta nu. Men det kräver något av alla politiska aktörer, men det ställer också krav på att det engagemang som valkampanjen skapat nu kan omvandlas till en politisk energi för att åstadkomma en annan samhällsutveckling i vardagen. Däri ligge Obamas utmaning och den nya demokratiska kongressen. Hoppas de orkar med det!

Efter att ha hört Obamas tal var det lite svårt att sova en timme innan den svenska politiska vardagen skulle börja med vice ordf konf. Men det gick. Det var en historisk natt - fantastiskt att få följa den!

söndag, november 02, 2008

dagordning för utvecklad primärvård

I fredags bröt kompromissen med majoriteten ihop om hur vi ska arbeta med att utveckla primärvården i länet. De försöker göra det till en fråga om tid, för mig är det en fråga om utveckling som tar tid och som inte kan vänta. De söker politiska poäng istället för konstruktiv dialog. Det är att beklaga.
För mig skulle en utvecklingsdialog handla om:
- hur ska vi utforma en nära vård i vårt län som möter en större del av människors behov på hemmaplan och nära
- hur ska vi kunna skapa förutsättningar för en utvecklad första linjens psykiatri för både barn och vuxna
- hur ska vi garantera människor i vårt län rätten till en fast vårdkontakt som verkligen gäller.
- hur ska vi ändra gränsen mellan sjukhusens insatser och primärvården
- hur ska vi skapa en reell möjlighet för medborgarna att kunna välja sin vårdgivare.
- hur ska vi skapa en än mer tillgänglig primärvård.
- hur ska det hälsobyggande arbetet se ut när vi nu tagit steget in i hälsocentraler?
- hur ska vi kunna möta behoven hos en allt äldre befolkning.

Det är detta som ett arbete om primärvården ska handla om, det är långt mer än det som regeringens kommande förslag om vårdval innefattar. Det är därför det inte finns någon direkt koppling till regeringen proposition och det är därför vänstermajoritetens hantering av frågan är konfrontativ och man väljer i sitt högmod att köra själva! Det är beklagligt för vården och länets medborgare.

fredag, oktober 31, 2008

81-88 miljoner i underskott 2009

Idag har vi haft budgetberedning. Den bjöd på en budgetchock!! På beredningen redovisades verksamhetsplanerna för 2009 från bland annat våra sjukvårdsverksamheter. Om man summerar det de sa så är så att redan när året startar så är det strukturella underskottet i verksamheten när vi inleder 2009 81-88 miljoner. Det betyder att om landstinget ska visa ett plusresultat måste Henriksson gömt mycket i sina byrålådor eftersom han inte kan förvänta sig att börsen och kapitalförvaltningen ska ge så stora tillskott under 2009 som de gjort tidigare år. Annars väntar stora strukturspar igen.

Jag har sedan jag tillträdde som vice ordf varnat för denna utveckling. Vänstermajoriteten har hållit det ifrån sig och sagt det ordnar sig. Nu närmar sig sanningens minut! Ett underskott på 80 miljoner när året börjar är ett jätteproblem när lågkonjunkturen börjar, det finns en stor risk att det blir värre! Frågan är i vilka verksamheter majoriteten kommer att sätta in besparingar inte om de kommer att göra det!

Handslag är inget värt!

Idag kom tyvärr beviset för att det går inte att göra kompromisser med den nuvarande majoriteten och lita på att de står för något! Vid fullmäktige i juni enades vi över partigränserna om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp kring primärvårdensutveckling. Vi hade då haft en väldigt tuff debatt som riskerade att leda till att primärvårdsfrågan blir en total konfrontationsyta i vårt län. Vilket vi från alliansgänget kände att vi ville inte bidra till det utan ge det en chans att bli denna madatperiodens stora fråga där vi kompromissade ihop oss.

Grunden för den kompromissen var att vi från båda sidor i det samtalet skulle gå in utan våra favoritbegrepp och förutfattade bestämningar. Från Allianspartierna drog vi tillbaka vårt yrkande om hur vi menar att primrävården bör utvecklas framöver.

Efter detta beslut har vi ett antal gånger informellt ställt frågor till majoriteten och Anders Henriksson om det inte är dags att starta arbetet. Men inga reaktioner har vi fått annat än svepande svar. Tll dagens au hade vi därför gemensamt lämnat in en skrivelse där vi begärde att gruppen ska tillsättas så att den gemensamma kompromissen och beslutet skulle hedras och vi skulle kunna få till stånd ett gemensamt samtal.

Men tyvärr valde majoriteten och Anders Henriksson att vanhedra kompromissen genom att ensidigt säga att det blir ingen grupp, utan den ska kopplas till den proposition som kommer om vårdval i Sverige. En koppling som vi från Allians hade släppt.

jag kan bara konstatera att det går inte att kompromissa med Anders Henriksson, hans handslag är inget vä'rt när han tror att han ska tjäna politiska poänger. För det "nöjet" väljer han att låta primärvården blir en reell konfrontationsyta i länet. Det är inget klokt beslut - än en gång visar det sig att Anders väljer konfrontationens och högmodets väg. Tyvärr!

torsdag, oktober 30, 2008

Vintern är här....

Oj, det var tufft att åka hem från Hultsfred idag. Nysnö på vägen, bilar som inte kom upp för backarna, 20-30 km/h vissa sträckor. Sådana här dagar blir länet väldigt lång!Jag är tacksam att vi inte har detta vädret alltid. Men tack och lov hade servicepersonalen på KLB satt på vinterdäck på bilen det gjorde det tryggare trots allt att köra hem. Jag hoppas alla nu sätter på vinterdäck så att vi inte behöver ha det så här bevärligt även om vintern stannar några dagar till. För vinter är ganska trevligt!

Lars tackar för sig!

Igår berättade Lars Hamrin att offentligt att han slutar med landstingspolitiken. Han är på allianssidan tillsammans med Anders Andersson den mest rutinerade politikern. Han har en gedigen kunskap om landstinget och en tydlig idé om varför han har varit och är politiker - för värderingarna och medborgarnas skull! Han har lagt mycket tid på att försöka hitta lösningar för att landstingets insatser på rehabiliteringens område ska bli bättre och ge människor som far illa en möjlighet att komma tillbaka. På förra fullmäktige skulle lasse fört en interpellationsdebatt om denna viktiga fråga tillsammans med ett antal allianskollegor. Men Anders Henriksson valde att blunda för rehabiliteringsfrågorna och talade regeingspolitik istället, gnällde och skällde som vanligt. Det visade på skillnaden mellan politiker - Lars som envist arbetat med rehabiliteringsfrågorna ville lyfta dem igen för att det ska bli bättre för medborgarna. Anders valde retoriken och övertonerna för att försöka ta några billiga debattpoäng. Så olika kan man se på sitt politiska uppdrag. Lasses hjärta för frågorna kommer att saknas när han lämnar i februari.

Tack

I eftermiddag har jag fått göra en tur till Hultsfred och delta i avtackningen av Bo Bergman. Han lämnar sitt uppdrag efter 12 år som ks ordförande. Han är förvisso sosse, men speciell. Han är nog en av väldigt få s ks ordförande som fått medverka på centepartiets partiaktiviteter, vilket han gjorde när vi hade regionala kommundagar i Hultsfred för några år sedan. Han fick då också föra en rapp diskussion med Maud som också medverkade.

Bo är en genuin kommunal politiker med s märktavärdegrundade lösningar och förslag. Men där finns inga retoriska ideologiska övertoner och där finns en ekonomisk sund inställning- Det gör att han också varit pragmatisk och handlingsinriktad, en person som det går att göra affärer med som Thatcher sa...

Jag förstår att Bo lämnar men den typ av politiker han har varit behövs i vårt län, även när de företräder "fel" parti.

måndag, oktober 27, 2008

skvalpvaluta! dags att byta?!

Jag skrev för någon vecka sedan om skvalpvaluta, ett begrepp som användes vid emu omröstningen. Sedan dess har det varit så att många tyckt att vi som ville byta till Euron hade överdrivit och att det gick väldigt bra för lilla Sverieg och vår egna valuta. Men nu visar sanningen säg. Om man tittar på det fundamentala i svensk ekonomi så borde vår valuta klara sig väl i den kris som nu rullar över världen. Nå gör vi det? Har vi någon glädje av egen valuta?

Ja det har vi för vi genomför just nu en jättelik devalvering av den svenska valutan, mot dollarn har den krympt med ungefär 16% den senaste månaden och mot Euron har den minskat med ca 8% värde. Det kommer göra det billigare för andra länder att köpa vad industrin tillverkar och vår industri tjänar mer pengar eftersom man får mer kronor för varje dollar i försälda varor och tjänster. Men samtidigt krymper vår egen köpkraft så vi kan handla mindre internationellt. Det betyder att svenska hushåll blir fattigare och fattigare och totalt förlorar hela det svenska folkhushållet.

Den pågående krisen illustrerar det som sas i euro kampanjen - när det blåser kommer vi att ha en valuta som skvalpar runt utan egen kraft och styrsel. Den som då slogs för kronan vill jag nu höra argumentera för varför svenska folket mår bra av att bli fattigare och få sämre välfärd. Än har ingen av dem klivit fram - det är ynkligt.
För min del tycker jag nu det är dags att börja tala om en ny folkomröstning nu har vi tydligt sett konsekvenserna av beslutet i emu omröstningen!

fredag, oktober 24, 2008

fokus på medborgarna

Idag presenterar regeringen förslaget o vårdval. Ett bra förslag! Fokus på att öka patienternas tillgång till primärvård runt om i landet. Bra att regeringen väljer en modell som vuxit fram bland landstingen och som landstingen får fortsätta att utveckla. Enligt förslaget måste landstingen utforma ett vårdvalssystem, men hur det ska fungera avgörs i respektive landsting. Det betyder att vi slår vakt om självstyret i landstingen samtidigt som medborgarna får likvädiga förutsättningar i hela landet. BRA!

Med anlednings av proppen har jag skickat ut följande pressmeddelande som en kommentar:
Pressmeddelande

Ökade möjligheter att få en fast läkarkontakt!

– Idag presenterade regeringen ett förslag som kommer att ge medborgarna tydligare rättigheter, skapa en tillgängligare primärvård och fler läkare till primärvården säger Christer Jonsson (c) vice ordf i landstingsstyrelsen.

När man genomförde en liknande reform i Norge så innebar det att inom ett par år hade över 90 % av befolkningen en fast läkarkontakt och tillgängligheten till primärvården ökade därmed väsentligt. Vi har i Kalmar län en i huvudsak välfungerande primärvård, men det är fortfarande så att närmare 40 % har ingen fast vårdkontakt. Med ett genomförande av vårdval så finns det förutsättningar för att den andelen ska öka betydligt menar Christer.

– Nu är frågan om vänstergänget som styr landstinget ska ta något initiativ för att genomföra reformen i Kalmar län eller om man tänker obstruera och förneka länets invånare denna möjlighet till en utvecklad primärvård. Jag menar att detta är den fråga där Anders Henriksson borde visa handlingskraft och konstruktivt arbeta för en bred överenskommelse i landstinget. Då skulle han visa en ledningsförmåga motsvarande den vi från Allianspartierna hade när vi lade grunden för den breda uppgörelsen om ekonomin under förra mandatperioden avslutar Christer Jonsson (c).


Vi får se om det får genomslag i media i morgon.

onsdag, oktober 22, 2008

vad betyder ett beslut?

På senaste landstingsstyrelse hanterade vi ett ärende om hur vi ska utveckla landstingets rekryteringsarbete. Bakgrunden var ett beslut från landstingsfullmäktige att landstinget ska initiera arbete med sk yrkesambassadörer. Skälet är ju att det finns en oro för att framförallt hälso-sjukvården ska ha svårt att rekrytera i framtiden och man därför måste arbeta aktivt med att presentera yrkesrollerna och "sälja" dem till ungdomar tidigt. För detta kan yrkesambassadörer var ett arbetssätt. Vilket också används av andra offentliga arbetsgivare. Döm om min och allianspartiernas förvåning när man från landstingets kansli lade fram ett förslag till beslut och rapport om att avslå detta. Efter en tids debatt i styrelsen blev ärendet återremitterat. Varken kansliet eller landstingsstyrelsen kan göra något annat än det fullmäktige beslutat.

Döm om min förvåning när jag igår fick information om att nu försöker man ånyo kringgå ett beslut fattat av landstingsfullmäktige. Denna gång rör det fritidssamordnare inom habiliteringen. Här finns ett entydigt fullmäktigebeslut om att vi ska ha fyra sådana tjänster ilänet. Trots det pågår nu ett arbete för att konvertera två tjänster till andra uppgifter. Det kan vara så att det är klokt. Men man kan inte förbigå ett fullmäktigebeslut!! utan att återkomma till landstingsstyrelse och fullmäktige och få det ändrat.

Nu undrar man ju vilka politiska signaler som vänstermajoriteten skickat ut- Har det nu plötsligt blivit ok att kanslier och förvaltningar gör som man vill oavsett beslut i fullmäktige. Det är otillständligt att man inte respekterar fullmäktiges beslut och jag undrar vad ordförande Nilsson säger om denna bristande respekt för fattade beslut.

måndag, oktober 20, 2008

patienträttighetsseminarie

Idag har jag medverkat på ett seminarium om patienträttigheter. Jag skrev om det för ett tag sedan. Toiwo Heinsoo medverkade och berättade om sin utredning. Han berättade dock inte mycket om det han ska presentera i december. Men en sak var tydlig han kommer inte föreslå någon rättighetslag som kan jämföras med LSS eller liknande utan det blir en samling av de olika lagar som reglerar patienternas status. Intressant men inte mycket nytt.
Däremot var Lars Trägårdh - professor i historia - oerhört intressant. Gav ett bredare perspektiv på detta med rättigheter. Han har bott i USA ett stort antal år och gjorde jämförelse med USA. Men problematiserade också det faktum att vi i Sverige har en skydlighets lagstiftning för sjukvårdshuvudmännen. Men ingen kan vidta åtgärder om man inte fullföljer sina skyldigheter. Han har ju tyvärr rätt i det när han exempelvis talade om vårdgarantin.
Det var inte lätt att komma efter honom, vilket jag gjorde. Men det blev en bra diskussion om det faktum att vi i Sverige har ett system fokus, snarare än individ fokus och att det skapar problem för patienten. Jag lyfte också fram att man tidigare under dagen glömt en grupp - professionen... Särskilt läkarna har en särställning och ska man tala om patienträtt kan inte läkarna tänkas bort. Det är i den relationen som patienterna i många fall ska hävda sig.

Det var en mycket intressant dag och jag tror att vi framöver måste tala om hur vi tydliggör och stärker patienternas röst och makt. Jag tror inte det finns ett sätt att göra det, utan man måste använda flera. Vårdvals diskussionen är en sådan där patienterna förfogar över resursen, då kan man ta dem med sig när man inte får en korrekt behandling. Patienten blir viktig för verksamhetens utveckling och överlevnad. Det stärker patienterna. Vidare tror jag att patientnämnderna kan få en starkare roll framöver.

Sammantaget en spännande dag!

söndag, oktober 19, 2008

Jag är vaken

I fredags publicerade Östra Småland ett debattinlägg från Anders Henriksson som bad mig vakna.... Nedan kan du läsa mitt svar! Men man kan inte annat än överraskas av den självgodhet som lyser igenom i Anders Henrikssons inlägg. Det är beklämmande!

Mitt svar:
Närmare hälften utan är det ok Anders Henriksson!

Landstingsstyrelsen ordförande försöker i ett sifferfyllt inlägg dölja det faktum att närmare 40 % av länets medborgare inte upplever sig ha en fast läkarkontakt. Varför är det viktigt? Jo enligt hälso-sjukvårdslagen är det en rättighet som varje medborgare har att ha en fast läkarkontakt. Det betyder att man vet vem man har som doktor, har en relation till henne eller honom och doktorn kan fungera som en lots genom vårdapparaten när så behövs. Men för Anders Henriksson är det inget problem att nästan 40 % i länet inte anser sig ha detta. Istället används en hel artikel till att sprida osanningar och felaktigheter om de landsting som med framgång försöker göra något åt sina bekymmer och nå bättre resultat. Vilket de gör!!

Några exempel:
Landstinget i Stockholm har sedan starten av vårdval Stockholm i januari i år ökat tillgången på en fast läkarkontakt. Sedan januari har det startats 21 nya vårdcentraler varav merparten i områden som varit mycket svagt servade under det tidigare vänsterstyret. 110 000 fler invånare har valt en egen läkare och det ökar för vare månad. Patienternas nöjdhet med vården ökar tydligt i Stockholm. Listan kan göras lång och oavsett vilka felaktigheter Anders Henriksson vill sprida så är resultaten mätbara fakta. Men de hjälper inte Kalmar län och dess invånare där närmare 40 % saknar en fast läkarkontakt och där ingen utveckling skett under de två år landstinget styrts av en vänstermajoritet. Jag vill därför uppmana Anders Henriksson att sluta tala om att du är nöjd – VAKNA – för de brister och svårigheter vi har i vårt län, annars kommer du innan denna mandatperiod är över ha förskingrat det guldläge du fick överta efter valet 2006.

Runt om i landet, oavsett politisk majoritet, förs en diskussion om hur man ska utveckla och förbättra primärvården. Oftast görs det under beteckningen vårdval eller något liknande. Huvudpoängen är att öka tillgängligheten och ge medborgaren en möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Något som närmare 40 % förnekas i vårt län. För min del får man kalla denna utveckling av primärvården vad man vill – om bara resultatet är att det leder till önskade förbättringar. Utifrån den hälsoprofil som nu utvecklas i vårt län måste vi ta steget vidare och på Allianspartiernas initiativ togs ett sådant inriktningsbeslut på landstingsfullmäktige i somras. Men nu verkar inte Anders Henriksson och vänstergänget vara intresserade av att utveckla primärvården. Istället skrivs det ständigt om hur duktiga man är och att det finns inget att lära av andra, allt på temat ”kan själv bäst”. Det är djupt sorgligt! Det blir närmast parodiskt när Anders Henriksson annars ständigt talar om betydelse av att lära och bli bättre. Om han tror på det så borde den tesen också inkludera att se vad man kan lära av andra landsting som har en positiv utveckling och prövar nya idéer.

Jag är övertygad om att en vidareutveckling av primärvården, med en större möjlighet för nya vårdgivare att etablera sig inom ramen för ett godkännande från landstinget skulle kunna ge fler medborgare en fast vårdkontakt, här som i Halland, Västmanland och Stockholm. En satsning på utvecklad öppenvård på våra vårdcentraler så att man behöver göra färre besök på sjukhusen skulle öka förtroendet för primärvården i länet och samtidigt minska trycket på våra sjukhus. En redan bra primärvård kan bli bättre.
Så Anders Henriksson jag är VAKEN för medborgarnas problem med fast läkarkontakt, du verkar ha tappat kontakten eller somnat in av maktens självgodhet, det är bara att beklaga! Jag tar gärna en debatt DIREKT med Dig – välj en plats och tid så kan vi utförligt debattera utvecklingen av vården i länet!

Oj vilken vecka

Oj vad tiden går fort när man har kul... I onsdag bar det av till Stockholm för arbete med olika frågor inför SKl mötena. Jag ska i november medverka på en hearing om sk Sällsynta diagnoser ochsom en förberedelse träffade jag Maria Gardsäter som är projektledare för detta. Hon är verksam i en organisation som samlar dem som själva har en diagnos eller är anhöriga till någon som har en sjukdom som 1 på 100 000 drabbas av som mest... Man har 50 olika diagnosgrupper i sin organisation men i varje grupp finns det bara några få i hela Sverige. Många av dem får kämpa hårt för att få behandling som är relevant och korrekt eftersom kunskaperna runt om i landet är så svaga ute på sjukhus och i primärvård. Det ska bli utmanande att delta i denna hearing och möta dessa frågor.

I torsdags var det vanlig SKL dag med sjukvårdsdelegationen samlad. Vi skulle anta ett dokument som beskriver vår syn på barn och ungdomspsykiatrin och det skulle ske tillsammans med SKLs utbildningsdelegation. Det blev en kulturkrock utan like. Det är första gången jag varit med om detta så tydligt. Från landstingen finns en tradition att använda tidigare landstingsförbundet och nu SKL för att samordna synsätt och hjälpa varandra med utveckling. Från utbildningsdelegationens primärkommunala företrädare var det tydligt att det var inte vad man tyckte SKL ska göra. För dem är SKL en intresseorganisation mot staten.... Summan av detta blev några mindre justeringar i dokumentet och att vi i sjukvårdsdelegationen antog det för beslut på styrelsen nästa månad. Vi får se hur det går. Men dokumentet synliggör en av de stora frågor vi har att hantera framöver - hur skapar vi i gränslandet mellan landsting och kommuner en fungerande 1:a linjens barn och ungdomspsykiatri. Det kommer att vara en utmaning.

Fredagen var väldigt intressant. Vi hade då en Allianskonferens kring vårdfrågor med en bred presentation och genomgång av alla de reformer som pågår. Det var väldigt kul att nätverka med alliansföreträdare från de olika landstingen och regionerna runt om i landet. Kändes som en bra avstamp för två års hårt arbete för en gemensam valframgång 2010. Dessutom fick jag den unika möjligheten att företräda Centerpartiet i de avslutande appellerna om 2010 års valfrågor inom vårdområdet. Jag lyfte då särskilt de frågor som rör psykiatrin och äldrefrågorna. Jag är övertygade om att de blir viktigt 2010.

tisdag, oktober 14, 2008

ödets ironi

Visst är livet fantastiskt ironiskt! Igår jublade världens börser. Wall Street steg tvåsiffrigt. Något man inte gjort sägs det sedan 30-talet... Men vad var det man jublade åt. Jo att det nu står klart att bankerna i europa och till del även i USA kommer att förtatligas. Vi ser nu den störta socialiseringen av det finansiella systemet i världen sedan marknadsekonomin fick ett genomslag. Det jublar börsen åt. Visst är det märkligt ibland!

För det är ju så att det är ett stort underkännande av företagens och företagsledningarnas förmåga att hantera risker och sitt ansvar. Det är ett stort underkännande åt alla de stora pensionsfonder som är dominerande ägare på många håll, vilka har misslyckats med att ställa krav och följa upp och utvärdera. Just nu framstår den offentliga sektorn som ett under av genomskinlighet och kontrollerbarhet, om man undantar den amerikanska ekonomin. För till slut är det ett underkännande av det amerikanska systemet för nationell styrning och ekonomisk politik. Vi har ju i Europa den sk stabilitetsöverenskommelsen som innebär att statskulderna ska begränsas och underskotten i staternas finanser ska vara begränsade osv. Det kan nu konstateras att den finansiella stabiliteten som Europas länder lagt som krav på sig utesluter att USA någonsin skulle kunna bli medlem i EMU och få använda Euro. Förvisso är det världens största ekonomi, men missköter man den länge nog kommer den inte att vara det eller förlorar man kontrollen över den eftersom man har så stora lån att andra bestämmer. Det är stor risk att USA snart är där. Bush åren har maximalt förstärkt dessa år, måtte president valet ändra på det. Viss är det ironiskt att den president som skulle stå för nationell säkerhet har bedrivit en ekonomisk politik som gör att landet nu är mer osäkert än tidigare!

söndag, oktober 12, 2008

hägglund satte vänstergänget på plats

I kväll lyssnar jag på partiledardebatten. Stundtals extremt förutsägbart och mindre intressant. Men när man talade skatter utspanns sig en väldigt elegant ordväxling. Maria W mp talade om varför man vill höja miljöskatterna, man vill minska användningen av det är som är miljöskadligt (jättebra. Men samtidigt vill både mp och S höja skatten på arbete, både för företagen och för individen. Med samma logik sade Göran Hägglund måste ni inse att ni hotar jobben. Höjer man som s och v o mp vill priset på arbete så minskar mängden arbeten. POINT

Efter det var vänstergänget förvirrade och försökte byta ämne.

fredag, oktober 10, 2008

patienträttigheter

Om en dryg vecka ska jag delta i en konferens om patienträttigheter. Arrangörer är bl a Handikapprörelsensen samorganisation. Konferensen anordnas troligen med anledning av det upprag som Toivi Heinsoo har att föreslå en förtydligad och förstärkt lagstiftning för patienträttigheter.
Idag har jag ägnat mig åt att förbereda mitt lilla bidrag och bl a sökt på nätet om vad olika aktörer tycker och vad det finns för ställningstaganden. Och det är intressant hur lite det finns!

Om man ser till den svenska diskussionen är det uppenbart att patientens rätt och möjligheter att hävda sig mot sjukvårdsapparaten är inte något som tar stor plats i debatten.Istället är det sjukvårdens finansiering, driftsformer och styrsystem, behov utifrån samhällets perspektiv. Men individens möjligheter är inget som egentligen lyfts fram. Det signalerar något om hur starkt systemperspektivet slagit igenom och att patientens egna beslut och påverkansmöjligheter är inte en stor fråga. Det är sorgligt och bekymmersamt därför det signalerar att när Toivos utredning blir färdig kommer den säkert mötas av systemkritik, dvs skyddet av det politiska och professionella komplexet.

Sedan är det ju så att hela hälso-sjukvårdslagen bygger på ett sätt på en patient rätt - rätten at utifrån sitt behov få vårdbehov tillfredsställt. Man kan ju då skriva att då behövs ju inget mer. Problemet är dock att patienten har inget eller begränsad egen makt att sätta emot, när man exempelvis inte får vård i tid, eller när behandling och bemötande inte är ok. Det gör ju att man hamnar i underläge. Därför är den pågående diskussionen om vårdval också en fråga om patienträttighet, dvs makten för den enskilde ökar att välja bort vårdgivare som inte fungerar. Det sätter press på vårdgivare att möta patienten på ett än bättre sätt annars riskerar man att förlorar denne och resursen till någon annan vårdgivare.

betydelsen av detta kan inte underskattas. Jag fick ett exempel på det idag. En medborgare ringde mig och sa att jag har nyligen flyttat in och jag blev hastigt sjuk och sökte hos min närmsta vårdcentral. Där fick jag beskedet att tyvärr du får ingen tid förrän du har listat dig hos oss. Varvid medborgaren ger beskedet att det kan jag göra bums. Nej var svaret det går inte, först måste du komma hit och lista dig,sedan kan du ringa upp och beställa en tid..... Medborgaren valde en privat vårdgivare som prioriterade vårdbehovet inte landstingets byråkrati. Tack och lov kunde denna medborgaren välja, det är inte alltid man kan det. Därför behövs tydliga patienträttigheter som också ger medborgaren reell makt!

vart tar medborgarna vägen?

Fast läkarkontakt viktigt för alla medborgare!

Svenska folket är ganska nöjda med sjukvården i Sverige men det finns två brister som både skapar diskussioner och krav på förändring och utveckling. Det ena är bristen på fast läkarkontakt, dvs att man idag inte möter samma läkare vid varje besök i primärvården. Det andra är bristen på tillgänglighet dvs att våra medborgare har svårt att få kontakt med primärvården och att få en tid för ett läkarbesök. Dessa bekymmer finn över hela Sverige, men hur svåra de är varierar. Det finns landsting där 40% av dem som söker kontakt med primärvården en given dag inte kommer fram eller kan få besked. Detta trots att vi som landsting lovat i vårdgarantin att alla ska få kontakt.

Det är utifrån denna insikt som diskussionen förs om hur vi ska utveckla primärvården i Sverige och i Kalmar län. Primärvården i Kalmar län har hög tillgänglighet, men vi har haft och har fortfarande stora svårigheter med att skapa en situation där alla medborgare i länet kan ges möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Det betyder att även i Kalmar län behöver det ske en förändring som gör att länets medborgare får möjlighet att bygga en fast och långsiktig relation till en hälsocentral med en given läkare. Men denna verklighet förnekas av Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande. Han har i ett antal artiklar försökt beskriva satsningen på det som kallas vårdval som ett hot och ett stort problem istället för att beskriva hur han vill öka tillgängligheten i primärvården och ge varje medborgare en fast läkarkontakt. Hans kritik blir inte trovärdig förrän han istället för svepande kritik presenterar reella lösningar.

Vårdval som modell har införts i ett antal landsting runt om i Sverige eller är på väg att införas. Skälet är att man vill öka tillgången på läkare och öka tillgängligheten. Erfarenheten från två av de landsting som har arbetat med vårdval är att man har fått en förstärkt tillgänglighet och tydligt fler medborgare har idag en fast läkarkontakt. Det redskap som används för att uppnå detta är att varje medborgare väljer själv var man vill ha sin läkarkontakt och övriga primärvård samt att man erbjuder den som vill starta en vårdcentral att göra det om man uppfyller de krav landstinget ställer och kan visa upp att man har medborgare som vill nyttja denna vårdcentral (lista sig).

Denna utformning av primärvården innebär att det skapas nya vårdcentraler där det finns medborgare som inte har en bra tillgänglighet och en möjlighet att få en fast läkarkontakt. Det betyder att den är en garanti för att även landsbygden och småorter kan ha fungerande vårdcentraler. Erfarenheten från exempelvis Hallands landsting är att det är i denna typ av områden som man får nya vårdcentraler.
När nu Anders Henriksson ägnar sig åt sin skrämselpropaganda så är det tyvärr bara att inse att det handlar enbart om rädslan för att ge medborgarna egna val och egna möjligheter, att han som politiker ska förlora makt. För mig är det ett steg i rätt riktning.

torsdag, oktober 09, 2008

mer hälsa för pengarna

Deltar i dag i en hälsoekonomisk konferens som följer upp den satsning på använda förebyggande insatser och icke farmakologiska insatser för att bryta det som kallas metaboliskt syndrom. Syndromet leder till hjärtkärl sjukdomar, att man har eller håller på att få diabetes, man är överviktigt mm mm.
Vi tror ju alla att det finns bra vetenskapliga underlag för att arbeta med viktminskning, rökavvänjning, motion på recept osv. Men det gör det inte, särskilt inte utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den studie som man nu gjort är inte helt unik, men ovanlig i detta sammanhang eftersom den uppfyller grundläggande vetenskapliga krav och säkerhet. Den går att använda för att säga att det är lönsamt för samhället, sjukvården och den enskilde att istället för att använda konventionella medicinska metoder med mediciner använda livsstilsrådgivning. Och erbjuda stöd och program till den enskilde för att byta livsmönster.

Med detta som grund blir det ännu lättare att argumentera för förebyggande insatser och andra behandlingsmetoder.

sossefieringen av ekot - nyheter i den demokratiska enpartistaten!?

Igår höll jag på att köra av vägen på väg till distriktsstyrelse i Mönsterås. På SR ekot hade man nyheten om att s o mp hade gift sig. Man kan ha stora funderingar kring tajmingen att presentera nyheten igår när den ekonomiska turbulensen var milt skrivet stor. Men det var inte det som rörde mitt sinne. Nej det var den kommentar som ekot kommentator fredrik furtenbach gav. Han intervjuades av studiereportern om varför detta sker nu och och vad det betyder. Då säger han i en avslutning TVÅ gånger att S o MP gör detta för att rycka undan mattan för OPPOSITIONEN!!???

I stackars Fredriks värld är det uppenbarligen så att S regerar alltid, även när man är i opposition och alliansen styr inte även när man har regeringsmakten ellelr? Jag tror snarare att det var en riktigt ordentlig felsägning beroende på att även i hans värld är det så ovant att s inte regerar. Det säger något om hur sossefierat Sverige är och särskilt om hur den opartiska nyhetsförmedlingen på Sr är präglad av denna kultur. Bara detta indikerar att Sverige behöver en annan politiska majoritet även efter 2010 så att det även i Sverige blir ett normaltillstånd att makten skiftar och därigenom bidrar till en dynamisk demokratisk utveckling.

Det finns i internationell media ett utryck om Sverige: Det är den mest demokratiska enpartistaten i världen.
Tyvärr har vi uppenbarligen inte brutit detta, men en alliansseger 2010 kommer att bli ett steg på vägen!

måndag, oktober 06, 2008

skvalp valuta

Jättelikt börsras idag, men det var också fortsatt fall för kronan. När vi hade EMU omröstningen för några år sedan var debatten hlg om vad det skulle betyda eller inte betyda att tillhöra Euro området. Nu i dessa kristider kan vi se det. Utifrån ett fundamenta perspektiv borde den svenska kronana klara sig bra just nu, men det gör vi inte. Kronan sjunker värre än börsen och allas vr köpkraft gröps snabbt ur. Förvisso gör det att exportföretage tjänar mer pengar, men de varor vi i hushållen beöver för vardagskonsumtion blir snabbt dyrare. Att resa utomlands blir dyrare och att leva på semesterorter bir dyrare för att kronan blir mindre och mindre värd.

Just nu har vi en skvalpvaluta på det finanshav som stormar och vi måste betala det själva. Det är i dessa dagar viser konsekvenser av EMU omröstningen. Det är lite trgikomiskt att i just nu så meddelar Miljöpartiet att det inte längre kräver att Sverige ska lämna EU, kan de inte fullfälja omvändelsen och istället kräva att vi ska gå med i EMU, då skulle deras omvändelse ha stor politisk betydelse, men det är väl att drömma om för mycket!

Öppna jämförelser

Idag är det en stor dag för alla oss som tror på att kunskap leder till utveckling! På förmiddagen har de sk öppna jämförelserna för sjukvården i landet redovisats. De visar på att de medicinska resultaten i landet blir bättre, men också att landsting och verksamheter använder materialet för att bli bättre. Helt enligt intentionerna!
Vårt eget län klara sig fortsatt utmärkt när det gäller ekonomi och tillgänglighet. De medicinska resultaten är varierande och det finns fortsatta svagheter inom förlossning, stroke och hjärt sjukvård. Det manar till fortsatt arbete, även om saker redan skett.
Ett bevis för hur viktigt detta utvecklingsarbete är fick vi på morgonen när socialstyrelsen meddelande sina beslut i Lex maria anmälningar som gällde två ytterligare fall på förlossning i kalmar. Där har vidtagits åtgärder och en handlingsplan satts i verket. Men denna process visar på att sjukvården måste bli ett ännu mer av lärande system och självgranskande, först då kommer det bli ännu högre kvalitet på sjukvården och lex maria anmälningarna betydligt färre.

mp in i verkligheten!

Idag har det kungjorts att miljöpartiet efter mer än tio år accepterar folkomröstningen om medlemskap i EU. Det är imponerande.... vilken respekt man har haft för svenska folket! Men nu har man äntligen insett att det är dags att vara konstruktiv och tillsammans med övriga eu länder försöka göra eu och europa till en väl fungerande gemenskap och sluta driva en isolationistisk politik. Välkommet!!

torsdag, oktober 02, 2008

olika besked om besparingar

I tisdags hade vi landstingsfullmäktige och Gudrun Brunegård hade ställt en interpellation om konsekvenserna av det stora besparingarna på folkhögskolan. Johnny P som är politiskt ansvarig svarade väldigt lugnande att besparingarna har inga stora konsekvenser.

Idag hade vi budgetberedning och verksamhetsredovisningar från förvaltningarna. Dåredovisades bl a folkhögskolornas plan för 2009. Den redovisning var en enda lång dragning av de negativa konsekvenser som besparingarna har för folkhögskolorna, främst på möjligheterna att vara en del av landstingets verksamhet, exempelvis ge kurser till dem med långvarig smärta mm.

Inom två dagars ram två helt olika verklighetsbeskrivningar. Det är bedrövligt att majoritetens företrädare skönmålar eller inte kollar upp hur deras åtgärder slår mot verksamheten och kan redovisa det för fullmäktige. Det minsta man kan kräva är sannfärdiga svar på interpellationer, det fick vi uppenbarligen inte i tisdags.

tisdag, september 30, 2008

världen är upp och ner!

I dag har vi lt fullmäktige och det inleddes av vänsterns landstingsråd tillika ordförande i Kalmar FF - Johnny Pettersson. Han hade tagit på sig att som inledning berätta något om FF´s utveckling och arena bygget som förhoppningsvis blir av under kommande år.
Men det intressanta var hur en vänsterpartist med glädje berättar om hur han som FF ordförande kan dra nytta av den typ av handel med arbetskraft som pågår inom sporten. Det kallas officiellt spelarförsäljning, men kan ju också ses som handel med arbetskraft. Det är en av sportens mer bekymmersamma sidor att det är handel med spelare som är en av de viktigaste inkomstkällorna. Jag förstår varför det finns, men man kan ju inte annat än ur ett värderingsperspektiv tycka att det har etiska och värderingsmässiga implikationer som är bekymmersamma.

Men just detta verkade inte och verkar inte bekymra vänsterpartiets landstingsråd. Utan spelaraffärerna beskrevs idag som en naturlig del av verksamheten och viktig för utvecklingen. Det är inte riktigt det jag förväntar mig vara en vänsterpartistisk värdering och världsuppfattning. Men i detta fallet kanske värderingarna skiftar beroende på sammanhanget och det som är ok som FF ordförande kanske inte behöver vara ok som vänsterpartistisk företrädare....Vad vet jag?

Nåväl för mig framstår det som en värderelativism som är överraskande eller det kanske är så att det vänsterpartistiska inte sitter så djupt.... hos Kalmar FF´s ordförande!

en förnedrad president när depressionen knackar på

Jag ska ju hålla mig till det regionala och nationella, men idag kan jag inte låta bli att ha en fundering kring det som sker i USA.
Finanskrisen i USA är djup och beror på många orsaker, girighet, för låga räntor under för lång tid, icke transparanta kreditlösningar allt tillsammans leder till bristande betalningsförmåga och kanske allra viktigast stor brist på förtroende mellan olika aktörer vilket leder till att man slutar låna ut pengar till varandra och då riskerar hela systemet att krascha. Det kräver likviditet!

För att hantera detta har nu USA en republikansk president som blivit den störste socialiseraren i modern tid. Hans presidenttid har varit en 8 årig katastrof med misslyckande både på hemmaplan och ännu mer internationellt. Hans tro på vapenmakt i stället för samtalsmakt har lett honom helt fel och gjort vår värld till en ännu mer osäker värld. Det har varit uppenbart att hans eftermäle skulle bli dåligt, mer av det tog äntligen slut. Men det senaste dygnet har han blivit helt förnedrad.

I går skulle kongressen tagit beslut om ett antal åtgärder och finansiering som skulle bidra till att stabilisera det finansiella systemet. Men man röstade nej, främst var det Bush´s egna som röstade nej! Man litade inte på hans ledarskap och man flydde sitt ansvar. Det riskerar leda till att man nu lever med en förnedrad president som inte har någon handlingskraft samtidigt som det finns en stor risk för att USA leder världen in i en depression som bara kan liknas vid den som upplevdes på 30-talet. En mer riskfylld situation får man leta efter och det känns bedrövligt när det politiska system visar sig så bristfälligt när det som bäst behövs.

Det visar sig än en gång att det politiska systemet bygger på förtroende och när det saknas förlorar det sin kraft. När både det finansiella systemet och politiska systemet samtidigt brister i förtroende är man illa ute. Det är bara att hoppas att man nu samlar ihop sig och räddar vad som kan så att inte kraschen blir helt bedövande! Då kommer det att få stora efterverkningar även här i regionen och landstinget. Då lär vi få vi bevisa vår förmåga att lösa frågor i förtroende.

fredag, september 26, 2008

östran förnekar sig inte!

I dagens östra småland så skriver ledarskribenten Rolf A om mig och om Anders Åkesson. Det är ju som politiker alltid bra att vara mitt i debatten, men det är intressant hur det i den socialdemokratiska retoriken alltmer finns en populistik ton. I samband med budgetfullmäktige i landstinget blev jag utnämnd till konfrontationspolitiker av ledande företrädare för S partiet, vidare blev jag beskriven som lokal företrädare för Stureplans centern och stockholms styrd. Det är intressant att notera att i dagens ledare i Östra Småland så används samma invektiv. Det är ett märkligt sammanträffande, om det inte är så att man i den socialdemokratiska maktbunkern har kommit överens om att jag och andra c politiker ska beskrivas med dessa termer för att som man tror kunna misskreditera oss. Men det är kanske att både överskatta sin egen betydelse och vara allt för konspiratoriskt lagd. Men det är ett märkligt sammanträffande eller?

Att stå för ett alternativ till det socialdemokratiska maktinnehavet är för mig självklart, allt annat är att svika det demokratiska uppdraget och ge väljarna en möjlighet att se att det finns bättre utvecklingsmöjligheter med en annan politik. För mig är det självklart att hela tiden söka möjligheter som ger medborgarna större möjligheter att få en fast läkarkontakt, att skapa större trygghet och bejaka möjligheten till olikhet central. Om det hotar den socialdemokratiska världsbilden kan jag leva med det, men det intressant vore om man istället hade en politik istället för plakat!