lördag, januari 31, 2009

kalmar län en tillgång för flera partier

I dagarna har både socialdemokrater och kristdemokrater sk kommundagar och på båda är sjukvårdsfrågorna i centrum. Det är bra eftersom det är en välfärdsverksamhet som berör i stort sett alla medborgare. Det är dock intressant att notera att på båda dessa samlingar är landstinget i Kalmar län framlyft som ett exempel enligt både Dagens medicin och bloggandet från s- konferensen.


Sosse skribenten Jonas Hellberg fortsätter att skryta ohemult om framgångarna i landstinget i Kalmar län. Men det intressanta är att om någon kontrollerar beslutsfattande i landstinget i Kalmar län så har den nuvarande vänstermajoriteten inte fattat några förändrade beslut för att öka tillgängligheten sen man tillträdde (som har haft genomslag ännu) istället har man lugnt och försiktigt gjort allt för att inte rubba den förbättring av tillgängligheten som skapades under förra mandatperioden då Allianspartierna hade ansvaret för utvecklingen. Istället var det ju så att de då röstade emot de förslag Allianspartierna tog fram för att höja tillgängligheten och de deklarerade flera gånger att man inte trodde att den politik som vi drev skulle leda framåt. Vilken framförallt byggde på en tilltro till medarbetarna, regelbunden och tydlig uppföljning, hårt arbete med sk kölistor och ett vardagligt fokus. Vi är stolta över att dessa resultat fortfarande håller i sig, men det är lite magstarkt att använda det som skrytfönster för socialdemokratisk framgångspolitik.

Sedan kan man ju bara undra mot vilken spöken Monas Sahlin slåss, det hon påstår i sitt tal är den stora skillnaden i sjukvårdsfrågorna existerar inte. Hon säger sig vara för patientens val men inte vårdval som gör det möjligt. För det kan väl inte vara t-ford lösning hon förordar i retoriskt snömos... Inte ens i vårdvalpropositionen är det fullständigt fri etablering utan landstingen styr kraven på verksamheten och resurssystemet som ska användas. Men det kan ju inte bli vårdval utan att nya verksamheter kan komma in på banan. Men det kanske är så att sosse sidan fortfarande tycker det är viktigare vem som driver en verksamhet än att den är gemensamt finansierad och tillgänglig för alla. Det är det viktgaste för mig.

fredag, januari 30, 2009

brist på insikt

Idag har energidebatten fått ny fart, med olika inspel. Ett av de mer märkliga består en av DNs ledarskribenter för. I en kolumn hyllas en ny bok som tydligt saligprisar kärnkraftens möjligheter. Boken vill jag inte uttala mig om men resonemanget i kolumnen är att vi som lever nu måste säkra våra energibehov, konsekvenserna av det får framtida generationer ta. På något annat sätt kan man inte tolka det när man så ohämmat talar för kärnkraftsutbyggnad utan en enda problematisering om exempelvis avfallet. Dessutom är det ju för mig som centerpartist hedrande att vi betraktas som ett av de partier som styrt energipolitiken. Om det nu är vi eller andra omständigheter såsom resultatet av en folkomröstning som hindrat kärnkraftsutbyggnaden kan aknske diskuteras. Men jag är oerhört nöjd med att denna broms som vi varit nu har bidragit till att det äntligen sker en satsning på vindkraft i Sverige, att det de senaste tio åren skett en fjärrvärme/kraftvärme utbyggnad som minskar elberoendet och oljeberoendet. En ensidig satsning nu på kärnkraft skulle återigen stjäla både kapital och utvecklingskraft från de förnyelsebara energikällorna. Det skulle vara ett historiskt misstag och göra att vi som nation missade den chans som finns att få en elproduktion som är hållbar även i ett mycket långsiktigt perspektiv. Med det verkar ju inte DNs skribent ha som fokus - det är att beklaga. Det är inte utan att man kan sakna den tid när DN var en av de främsta budbärarna för förnyelsebar energi!

Bra jobbat Mona

Dagens Medicin skriver idag bl a Mona Sahlin om att hon tycker att man måste begränsa vårdbyråkratin så att vårdpersonalen får mer tid för vård. Bra tänkt. Det är en fråga som pratats mycket om och senast initierade socialutskottets ordförande Kenneth Johansson detta vid årsskiftet. Jag antar att ni läste det och tyckte det var bra, kanske borde framgått att ni lånade idéen från någon annan.

hur ska vårdpolitiken se ut framöver?

I debattinlägg på SVD Brännpunkt ger två ledande socialdemokrater underkänt åt partiets nya vårdprogram. Det kan jag förstå och bara instämma i. Sedan finns det ju intresanta premisser i det de skriver som att de förutsätter att vården även framöver kommer att ha en blandning av privata och offentliga producenter. För mig som agerar i Kalmar län är det ju fantastiskt bra att få läsa från s sidan med tanke på den dogmatism vi möter i debatten här. I vårt landsting ser sossesidan varje privat initiativ som en förlust och som något som inte borde hända. Om man får tro Nylund och Watz så ser de ändå de privata vårdföretagen som en positiv del av Svensk sjukvård.

När jag sedan läser vänstermajoritetens blogg i länet så påstår deras politiske sekreterare att de vill att patienten ska kunna välja vårdgivare, men argumenterar samtidigt emot alternativ i vården... Det är att argumentera som Henry Ford gjorde: " Det är möjligt folk vill ha röda, vita och blå T-ford, men vi säljer bara svarta." Patientens möjlighet att välja bygger ju på att det finns något att välja mellan och att olika aktörer kan etablera sig i verksamheten, annars blir valmöjligheten en chimär!

För övrig så har Anders W Jonsson bra kommentarer till SvD artikeln.

torsdag, januari 29, 2009

Dags för timeout för S

I den kommun där socialdemokraterna har styrt längst i länet uppvisas de senaste dagarna skillnaderna mellan torgmötesretoriken och den faktiska politiska förmågan. Östra Småland och Barometern har både på nyhetsplats och i ledare kommenterat de orimliga förhållanden som avslöjas. Självklart måste nu frågan ställas hur de politiska riktlinjerna i denna sossekommun sett ut och ser ut. Det finns en tendens till att man i tidningarna gör detta till en fråga om styrelsen i Byggebo. För mig handlar det om ett parti som suttit vid makten alldeles för länge och som tappat den politiska kompassen och fotfästet. Partiet borde ta timeout från makten ett tag - Mona Sahlin åkte ju till Mauritius men det räcker med att de åker till Gotland och får perspektiv på sin gärning. Om nu inte denna lilla "förhoppning" slår in så får man verkligen hoppas att väljarna 2010 ger sossarna timeout!

onsdag, januari 28, 2009

Undrar vad länet tycker?

Barometern inbjuder ikväll läsarna till att ha synpunkter på en framtida möjlig regionindelning. Det är bra! Nu finns det skäl att ha en diskussion om hur vi vill skapa en region som både ger identitet och möjlighet till utveckling. Alla idéer mottas tacksamt.

bra att det öppnar sig i stockholm

Regeringens besked idag i regionfrågan verkar nu öppna dörrarna för konstruktiva samtal även i Stockholm. Det är bra att de politiska låsningar som funnits runt om i landet och särskilt i Stockholm nu verkar släppa om man får tro en artikel i DN. Det kommer att bli en spännande period de närmaste åren när 1600-talets konstruktion av län kan hamna på museum och vi kan börja skapa en modern samhällsorganisation i Sverige. Där den regionala nivå kan driva på den regionala utvecklingen men regionerna kan också bli en maktmässig balanspunkt till nationell nivå.

ingen koll på hyrläkare förfärar -tillsyn är bra!!

Idag redovisar socialstyrelsen en tillsynsrapport enligt SR Kalmar och Barometern om hur landstinget arbetar med hyrläkare. Rapporten förskräcker utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Jag menar att landstinget måste ställa helt andra krav och likvärdigt över hela länet så att patientsäkerheten kan garanteras. Det är också viktigt att det ges möjlighet att göra en noggrann uppföljning av deras arbete så att kvaliteten i arbetet kan säkerställas. Men min undran är vilket initiativ Ann Hellenborg tar med anledning av socialstyrelsens tillsyn?

klartecken för regioner en C seger

DN debatt presenteras idag en överenskommelse om hur processen ska se ut framöver för bildandet av nya regioner. Det är en bra uppgörelse som nu gör det möjligt att arbeta vidare för att skapa en starkare och konkurrenskraftigare region där Kalmar län ingår. Vi har flera utmaningar framöver som att möta behoven från det blivande Linnéuniversitetet, stärka sjukvården så att den kan möta de problem som finns, skapa ett starkare kulturutbud i vår del av landet och kanske framförallt få ett grepp över infrastrukturfrågorna.
Det är ju inte okänt att det i regeringen funnits olika meningar i denna fråga, kompromissen visar att Alliansen är stark och kan hantera och leda landet även genom frågor där det finns skiljda linjer från början. Men det känns också som en seger för alla kommun och regionpolitiker som enträget upprepat sin begäran - ge oss en möjlighet att utveckla de regionala politiska instrumenten - den begäran har nu besvarats positivt. För mig som Centerpartist är detta en seger eftersom detta är fråga som vi har drivit sedan 60-talet för att demokratisera den regionala nivån. Regeringsbeskedet idag är ett steg på den vägen!

tisdag, januari 27, 2009

lyssnande är rätt väg

Idag har enligt bl Ekot partisekreterarna för Allianspartierna presenterat upplägget för Samtal med Sverige. Det är rätt perspektiv att starta politiken i ett dialogformat om vad människor bekymrar sig om, längtar efter, vill vara med och skapa osv. Det är i detta som nya idéer kan skapas och nya utmaningar upptäckas. Dessutom innebär ju samtalen en möjlighet att berätta om vad som gjorts och varför de två första åren med Alliansregering. Detta kan bli en bra start på förberedelserna för valet 2010.

alltmer talar för euron och kanske allt fler!

Idag publiceras på Dn debatt en artikel som visar på att Sverige förlorat på att vi inte valde att bli medlemmar av EMU. Det är som jag misstänkte, men det är sorgligt att vi inte lyckades kommunicera detta i folkomröstningen. Det är än mer sorgligt att vi just nu har en finansminister som tycker det är bra med devalvering och att göra svenska folket fattigare, enligt ett utalande häromveckan.

Annie johansson skriver på sin hemsida att hon ångrar att hon röstade nej till EMU. det är bra och vi kanske ska börja bygga ny opinion genom att alla sopm valde nej men ångrat sig börja tala om det högt och publikt. För ska den svenska opinionen ändras behöver ett antal av de som var emot bli tydliga förespråkare och först då kan man börja tala om en ny folkomröstning. För vi måste få ett slut på att i varje kris så ska man göra hela svenska folket fattigare för att skyla över näringslivets konkurrensproblem. Det är inte ok!

måndag, januari 26, 2009

Snart medarbetare vid Linnéuniversitet

Idag hade jag förmånen att delta i den regionala samling kring Linneuniversitet som bl a Barometern, Smålandsnytt, och Östran berättar om. Det var väldigt hoppingivande och jag är en stolt medarbetare (om än tjänstledig) vid det som snart är Linnéuniversitet.

Men bildandet av universitet är en utmaning för oss som har ett regionalt politiskt ansvar. En av de frågor vi måste bidra till att säkerställa är snabba och enkla transporter mellan de två campus områdena. Om det ska vara ett särskilt Linnétåg som Östran skriver om eller mer reguljär trafik, det kan diskuteras. Men trafiken behöver bli snabbare och tätare för att möjliggöra det helintegrerade universitet som man avses att skapa.
Det finns också behov av att vi tillsammans i regionen gör det praktiskt möjligt för studenter och lärare att verka i hela regionen, skriva uppsatser och ha partnerverksamheter över hela regionen. Det kan vara göras genom att kollektivtrafiken kompletteras med miljöfordon som står till förfogande för studenterna men också lärare.

Linnéuniversitet är ett stort steg framåt för vår region, förhoppningsvis kan det bidra till att det också skapas en mer sammanhållen region i andra dimensioner mellan Kronoberg och Kalmar län, mellan Växjö och Kalmar. Det är en bit dit, men det finns en stor möjlighet om vi tar den!

bra att ni lyssnade SJ

Idag har SJ ändrat sig och erkänner att tidtabellen de började använda i januari inte var så bra. I ett brev till Kalmar kommun meddelas att den 2/3 så tidigare läggs morgontåget så att det får anslutning både till Stockholm och Köpenhamn. Lysande!!
Jag kan bara konstatera att SJ nu visat att man kan lyssna till oss som kunder och anpassat sig, synd att man inte gjorde rätt från början. Men det är skönt att man kan ändra sig, vilket noterats i tidningarna bl a Barometern

För oss som är resenärer i regionen så har vi nu fått ett morgonalternativ till flyget, det är bra och jag kan misstänka att det är bara flygbolagen som beklagar förändringen i tidtabellen.

Dessutom visar Banverket enligt en notis i Barometern att de nu förstår att de måste garantera trafikledningen genom ett backup system. Bravo, den 26/1 är en bra dag för oss som åker kollektivt.

söndag, januari 25, 2009

ledarskapet sätter tonen

Har i helgen läst ut Eva Franchells bok om sin tid i Rosenbad. Det är en oerhört välskriven bok, intressant och spännande stundtals som en thriller. Boken har fått positiva recensioner i olika tidningar bl a DN. Det finns många olika saker som sticker ut i hennes berättelse, men det som stör mig och utmanar mig är de bilder av politiskt ledarskap som hon visar upp. Man talar i bland om management by fear och det skulle jag vilja säga att Franchell visar var ett väldigt vanligt beteende inom socialdemokratin och hos dess dåvarande ledare Göran Persson. Jag kan ju förstå varför han nådde vägs ände, han byggde aldrig ett team där man gemensamt kämpade tillsammans. Man var utlämnad åt sig själv och när man hade framgång gavs man stöd och alla försökte få del av framgången, när man hade det svårare lämnades man åt sitt öde och fick ta misslyckanden ensam. Problem gjorde man allt för att skyffla till någon annan och ansvar var inte det man var mest intresserad av att ta. Ur ett ledarskaps perspektiv är det bara sorgligt att läsa om detta. Som politisk ledare är det ett varningsmärke, måtte jag aldrig drabbas av denna arrogans och brist på ansvar som uppvisas från Rosenbads socialdemokratiska korridorer. Men för socialdemokratin är denna historia inte unik utan den kan göras jämförelser med erfarenheter av andra ledare på andra nivåer i partiet med likartade beteenden. Jag tror att sossarna har något att hantera i sin kultur, som inte är är bra för en organisation.

lördag, januari 24, 2009

Sänkta kostnader behöver inte betyda sämre kvalitet

I dagens DN finns det ett helt uppslag om förändringar i vården och kostnadsneddragningar som förbereds i olika landsting runt om i landet. Återkommande tesen är att det betyder sämre kvalitet. Det är en mycket tveksam tes som har liten grund de studier som finns kring sambandet mellan kvalitet och kostnader. Det är snarare så att utifrån ett kvalitetstänkt så innebär kostnadsbesparingar att man i alla verksamheter tvingas tänka igenom hur ska vi arbeta för att göra detta lika bra eller bättre men med mindre resurser.
I landstinget i Kalmar län genomförde vi under alliansledning stora strukturförändringar 2003-2004. Samtidigt ökade vi tillgängligheten i vården, dvs höjde kvaliteten i en dimension. När vi nu studerar kvalitetsutvecklingen i vården i länet,så finns det problem. men det beror inte egentligen på kostnadsbegränsningarna utan det beror på att vårdprocesserna inte är tillräckligt patientorienterade eller på att vi inte utvecklat bra system för rehabilitering osv.

Om man tittar på den statistik som finns om vårdens kostnader runt om i landet så kan man se att det finns ett antal landsting som har högre kostnader för att göra samma sak som andra landsting gör med lägre kostnad och samtidigt har man sämre tillgänglighet och inte någon vårdkvalitet som kan sägas vara högre. För mig är det slöseri med skattebetalarnas pengar, som vi inte borde ha råd med.

fredag, januari 23, 2009

kollaps i tågtrafiken

Idag igen står tågtrafiken stilla beroende på fel i Banverkets trafikledningssystem, det var likadant igår. Detta är katastrofalt för medborgarnas tilltro till järnvägen. Jag har sedan början av januari åkt väldigt regelbundet med tåg till Kalmar. Morgontåget kl 8 från Emmaboda har i princip inte gått i rätt tid någon gång. Tåget har varit lite eller mycket försenad och sedan har det på väg mot Kalmar blivit alltmer försenat beroende på att tågtrafikledningen hela tiden prioriterat de tåg som är på väg till Alvesta, så vårt tåg får invänta mötande tåg. Konsekvensen av detta är att de som varje dag pendlar till gymnasieskolan eller jobbet kommer för sent. Det kan varken skolor eller arbetsgivare tolerera en längre tid. Därför är dagens kollaps som den beskrivs i Barometern och de regelbundna förseningarna ett hot mot hela kollektivtrafiken. Det är ett statligt ansvar att se till att järnvägen fungerar. Nu måste det från politiskt håll ställas krav på den statliga myndigheten Banverket att de ska sköta sitt uppdrag. Om man inte klarar det får man väl hitta andra lösningar för att sköta järnvägens trafikledning. Detta är oacceptabelt.

torsdag, januari 22, 2009

ett steg saknas än!

Idag presenterade Maud Olofsson och Anders Borg nya förslag enligt Barometern för att möta konsekvenserna av finanskrisen för företagen och då särskilt fordonsindustrin. Det är flera bra förslag som presenteras för att hjälpa friska företag att kunna finansiera sin verksamhet och överleva de pågående svårare tiderna. Det är bra. Men det saknas besked till en frisk sektor som kan bli sjuk - kommun och landstingssektorn. Om inte de generella statsbidragen räknas upp kommer en stor varsel- och uppsägningsvåg dra över landet i år. Jag begriper inte varför man från regeringen väljer denna väg, jag förväntar mig att man ändrar sig och ger besked - med det snaraste. Annars blir en i huvudsak frisk sektor drabbad av allt större finansieringsbekymmer vilket kommer att gå ut över välfärden.

Sedan är det lite märkligt att TT, som flera tidningar använder för att redovisa presskonferensen på sina websidor påstår att det enbart var Anders Borg som presenterade regeringens förslag. När det faktiskt var så att det gjordes gemensamt av vice statsministern Maud Olofsson och finansministern Anders Borg. Man kan bli förundrad över detta försök att dölja kvinnors arbete och ansvar. Men den stora tidningen Dn redovisar dock det hela rätt - vilket är bra!

onsdag, januari 21, 2009

bra koppleri verksamhet

Har precis avslutat ett angeläget möte. I höstas deltog jag i ett seminarium kring sällsynta diagnoser. Det definieras som en sjukdom som max 100 på en miljon har, medfödd, livsvarig och obotlig. Det finns en växande grupp människor som delar på bördan att leva med en sjukdom som bara några få i Sverige har och som möter en sjukvård som inte hänger ihop, har dålig kunskap och i många fall inte förstår de bekymmer människor har. Mitt intryck från höstens seminarium var att de saknades en kontakt - kommunikation mellan företrädare för brukarorganisationen "riksförbundet sällsynta diagnoser" och oss som företrädare för sjukvården. Därför agerade jag kopplare idag och vi hade ett litet enkelt möte mellan några av oss som är ledamöter i SKL´s sjukvårdsdelegation och Elisabeth Wallenius som är ordförande i organisationen.

Det blev som jag hoppats ett gott möte där vi blev överens om att försöka initiera ett arbete inom ramen för SKL där vi kartlägger området och i ett nästa steg försöker se hur kan vi organisera vården så att den funkar bättre. Vi får se vad det blir av detta, men det känns lovande. Det är sådan här tillfällen som gör politikerjobbet meningsfullt, att hjälpa till att ge röst åt dem som är mest utsatta och som kommer i kläm i våra system.

bra motion om äktenskap

Idag har tre av allianspartierna gemensamt lagt motionen om en könsneutral äktenskaplslagstiftning enligt Barometern och bl a DN. Det är bra! Jag är övertygad om att samhället inte ska göra skillnad på kärlek mellan människor utan istället uppmuntra och stötta långvariga (helst livsvariga) relationer genom en äktenskapslagstiftning som är neutral. Därför är det bra att man i regeringen löste ut denna inbyggda konflikt på det sättet man gjorde och därmed möjliggjorde en reform även på detta område där partierna har olika värderingar.

Men det finns ju ännu en viktig fråga där partierna i alliansen är oeniga, det är i regionfrågan. Enligt min mening borde den kunna lösas ut med samma smidighet eftersom det även i den frågan finns en enighet mellan i princip alla partier utom moderaterna. Det är inte rimligt att de får blockera denna frågan lika lite som att kristdemokraterna kunde blockera frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning. Jag förväntar mig denna smidighet även i frågan om möjligheten att bilda nya regioner för att öka den regionala demokratin.

tisdag, januari 20, 2009

utanförskapet minskar - arbetslinjen har gett resultat

Fantastiskt bra nyhet som nu redovisas på Barometern´s Emmaboda sida. Socialbidragen i kommunen har enligt tidningen minskat med 2 miljoner de senaste två åren. Det var detta vi från centerpartiet och alliansen gick till val på - människor ska ges en möjlighet till egna inkomster. När politiken infördes har vänsterföreträdare på allehanda håll påstått att kommunernas socialbidrag skulle öka. Så har inte blivit fallet, vilket är väldigt bra. Särskilt som det nu finns en risk att i den svåra lågkonjunktur vi gått in i kommer leda till att också socialbidragen vänder uppåt. Då är det bra att de görs från en tydligt reducerad nivå.
Det är på sänkta socialbidrag som man kan utläsa vad det betyder att fram till i höstas så hade närmare 170 000 fler människor fått ett jobb och lämnat utanförskap. Det är den positiva konsekvensen av en framgångsrik arbetslinje!

Hussein installerad

så är han då president enligt DN, Barometern mfl- Barack hussein Obama! Det slår mig att sedan hans segertal den 4/11 har han vid nästan varje tillfälle han talat på olika sätt upprepat temat; vi är i kris och har stora problem, det kommer inte att lösas utan att alla gör sitt och ta tid. Det är också i hans installationstal ett viktigt tema - han utmanar alla att dra sitt strå till stacken och att man på det sättet ska vända utvecklingen. Det är bra, hoppas bara att usa och världen lyssnar annars blir alla sittande och väntande på Barack ska fixa alla problemen.

Sedan är det ju häftigt att någon med namnet Hussein och vars far kom till Usa för 60 år sedan från Kenya nu kan vara Usa´s president - det är hopp ingivande och skapar förutsättningar för ett nytt amerikanskt ledarskap.

Det finns ett avsnitt jag särskilt uppskattar i talet och det är när han markerar att Usa framöver ska skydda sig och utöva sitt ledarskap utan att samtidigt offra sina ideal om frihet och människors lika värde i den kampen. Det hoppas jag han levererar och det blir en stor kontrast till Bush-åren där det till slut verkade vara så att allt var tillåtet i det man beskrev som kriget mot terrorismen. Ett land som förlorar sin moral och sin etik kan aldrig vara ledaré för världen eller ett föredöme!!

Mobil doktor

Talade idag med en sjuksköterska i en av våra kommuner i länet. Hon hade arbetat i helgen och då haft en patient - en äldre - som hade hög feber och man var rädd för att hon hade lunginflammation. Om landstinget haft en mobil doktor som också på helger kan göra hembesök hade denna person sluppit en 7 mila resa till Oskarshamn för att få träffa en läkare och få konstaterat att - nej det var inte lunginflammation. Istället fick hon göra en slitsam resa i febrigt tillstånd!

När ska vänstermajoriteten ge upp sitt motstånd mot en mer patientvänlig vård och en som utgår från deras behov. De avskaffade den mobila doktorn utan att utveckla något annat mer än löst prat. Det är sorgligt!

måndag, januari 19, 2009

regionfrågan måste lösas

I fredags var jag i Linköping för ett möte i en av de arbetsgrupper som skapats mellan Kalmar - Jönköping och östergötland för att förbereda en regionbildning ( eller snarare undersöka förutsättningar för). Vi arbetar med hur den statliga verksamheten i vårt område ser ut och skulle kunna se ut i en framtid. I fredags mötte vi företrädare för olika statliga organisationer/myndigheter. Det fanns ett genomgående besked - de väntar också på beslut i regionfrågan och de menar att större regioner är ett viktigt steg framåt. Särskilt för att vår del av landet ska klara konkurrensen från de idag redan existerande större regionerna, Västra Götaland och Skåne. Ett av de länsråd vi mötte menade att landet håller på att kantra... därför att vi inte kan konkurrera med samma resurser och samma tyngd som andra kan. Det var oerhört välgörande att höra hur dessa företrädare för olika delar av den statliga apparaten i stort delar den verklighetsbild som vi som regionala och lokala politiker har, nästan oavsett parti!

Det är därför väldigt bra att företrädare för Sveriges Kommuner och landsting säger ifrån i en debattartikel i SvD idag. Det är bra med den breda politiska markeringen, hoppas nu bara att regeringens bromsklossar lyssnar för annars visare det ju att talet om ett underifrånperspektiv inte var något värt!

söndag, januari 18, 2009

Alternativet förskräcker

Under hösten har stödet för Alliansregeringen ökat alltmer, och det bevisas återigen idag när resultat från SKOP redovisas i bl a DN och SvD. Alliansregeringen har det högsta stödet som någon regering haft sedan 2003 - det är bra!

Jag måster erkänna att jag väntat på att alla de som röstade fram regeringen skulle upptäcka att de fick en regering som inte var en Persson regering som skapar utanförskap utan levererar något annat - mer möjligheter till arbete och inkomster. Jobbskatteavdraget som ger 1000:- mer i månaden till de allra flesta med ett arbete gör skillnad och det märks i plånboken. Men jag tror också att Alliansregeringens väljare också börja upptäcka vad skulle vara alternativet - en röd grön röra där de rödaste värderingarna gör sig alltmer gällande. Föreställningen av Lars Ohly som finansminister eller utrikesminister bidrar säkert till att det alternativet förskräcker. Därför är det väldigt bra att Mona Sahlin bröt den odemokratiska sossetradtion som funnits att man alltid säger att man ska bilda regering med egen majoritet trots att alla kan inse att de inte kommer att ske. Istället visar hon upp sin politiska plattform för en framtida regering det är bra - det stärker väljarnas inflytande.

Den fasta hand regeringen visat under inledningen av denna kris måste fortsätta, men kompletteras med välavägd finanspolitik för att se till att krisen inte fördjupas i onödan och att välfärden i kommuner och landsting undermineras. Hoppas denna typ av besked kan komma under vintermånaderna, så att man behåller initiativet och visar att man kan leda landet bättre än det rödgröna alternativet.

lördag, januari 17, 2009

förebyggande arbete

Idag har vi Centerkonferens i Oskarshamn och på förmiddagen hade vi ett intressant pass kring förebyggande arbete med inriktning på barn och ungdom. Jag kan känna en oro för att vi både i landsting och kommuner när det nu blir kärvare tider frestas att dra in resurser till förebyggande verksamheter. Vi fick del i siffror som illustrerar att fungerande förebyggande arbete ger stora vinster för både den enskilde och för samhället som helhet. Men vi som har ansvaret för olika verksamheter i samhället har en tendens att bara tänka på vårt eget område istället för att söka samverkan och ta helhetsgrepp. I vårt län startas nu Unga vuxna verksamheter som är ett försök att gemensamt mellan kommun och landsting minska risken för att ungdomar som drabbas av psykisk ohälsa att det utvecklas till allvarligare sjukdomsförlopp. Det är bra - men vi måste gemensamt mellan kommun och landsting nu utveckla samverkan för att möta ohälsa ännu tidigare bland våra tonåringar och barn. Det är en utmaning för kommande året!

fredag, januari 16, 2009

replik till sj

I tisdags publicerades i Barometern ett påhopp från SJ på mig personligen för mina synpunkter på deras sätt att sköta tågen. Tyvärr har tidningen inte ännu publicerat min replik, så därför publicerar jag den här!

Visa hederlighet mot kunderna SJ och satsa på komfort och en rimlig tidtabell!

Det är intressant att den kritik jag i föregående vecka riktade mot SJ´s kundfientliga tidtabell för morgontåget leder till ett sällan skådat publikt personangrepp på mig som person. Jag vet inte om det är någon ny PR filosofi från SJ, jag tvivlar dock på att den höjer företagets anseende hos kunderna i sydöstra Sverige. Till sakfrågan:
SJ har monopol på all persontrafik på Kust till Kustbanan och det betyder att det är enbart godstrafiken man stundtals konkurrerar med på denna järnväg. SJ valde att skaffa sig detta monopol när man förlorade upphandlingen om Öresundstrafiken genom att förklara persontrafiken kommersiellt bärkraftig. Att då underförstått göra sig till offer för andras beslut blir närmast parodiskt. Det är varken länstrafikbolag eller politiker på regionalnivå eller nationellnivå som har styrt SJ:s tidtabellsarbete, det är bolagets egna ambitioner och kommersiella intresse som styrt. Att påstå att man inte från SJ planerings och produktionsenheter är inblandad i och kan påverka hur tågutrymmet vid olika tider ska användas är inte ens i närheten av trovärdigt. Och det tror jag inte heller SJ´s informatörer tror på även om man vill skyla över företagets misstag.

Sedan är det så att jag delar bedömningen att det investerats för lite i infrastruktur i Sverige och därför är jag oerhört glad för att vi nu får en större investering de kommande åren på järnvägen mellan Emmaboda – Karlskrona. Det kommer att bli ett lyft. Sedan kanske det vore klokt att även SJ´s företrädare kan historien. Järnvägssträckan Kalmar – Alvesta har genomgått kraftig upprustning och både fått skarvfri räls och nya kontaktledningar efter 1902, så lite har nog hänt sedan dess, även om mer kunde ha hänt.

SJ´s intresse för trafiken på Kust till Kustjärnvägen borde ju vara väldigt stort eftersom man valt att ta över driften kommersiellt. Men jag måste erkänna att jag efter att idag ha prövat SJ´s nygamla tåg, tvivlar. SJ har nu varit inne på sitt ”järnvägsmuseum” och letat fram de vagnar som man slutade använda på kust till kustbanan redan på 90-.talet. Det är vagnar som SJ tog i drift för mer än 25 år sedan och de har i varje fall inte renoverats sedan 90-talet. Det är ett väldigt intressant sätt att manifestera att man satsar på komfort för kunderna. SJ har ju inte på väldigt länge visat något intresse att investera i tågtrafik i sydöstra Sverige och det var SJ som lade ner morgontågen till Stockholm. När man nu inför den nya tidtabellen fick chansen att åter utveckla både kopplingen till Stockholm och till Köpenhamn misslyckades man eller försökte inte. Vi som bor och reser i regionen lär aldrig få veta.

Men min utmaning och uppmaning till SJ är att bevisa sin kundorientering genom att rätta till sitt tidtabellsmisstag och visa att man verkligen vill och har förmåga att utveckla tågtrafiken i vår del av landet. Om inte kvarstår tyvärr min bedömning av företaget!

Christer Jonsson
Landstingsråd (c)

PS Jag är förövrigt inte ledamot av KLT´s styrelse, vilket hade varit lätt att kolla! DS

torsdag, januari 15, 2009

Bra folktandvården

I dag sprids nyheten i bl a Barometern att nu öppnas den sk frisktandvården för alla. Det är ett jättebra steg! Våra barn och ungdomar har fri tandvård upp till 20, och de flesta har efter detta en väldigt bra tandstatus. Frisktandvården gör det möjligt för dessa att för ett tydligt pris ( ofta lågt) få hjälp att bibehålla detta goda läge. För oss i andra åldrar innebär det en möjlighet att få kontroll på kostnaden för tandvård. Med en månatlig avgift får vi den tandvård som behövs för att vi ska klara våra tänder - om vi bara gör vår del, sköter våra tänder.
Frisktandvårdens förebyggande inriktning är en viktig insats för framtida god hälsa!

Noll tolerans mot självmord - en utopi ?!- säker vård ett krav!

Ja det kan låta som en utopi! Och kanske också är det, men jag kan inte se att man kan ha någon annan vision för ett samhälle. Därför är gårdagens beslut och kritik från socialstyrelsen väldigt allvarlig. Den sitter fingret på att den vårdorganisation landstinget har skapat inte klarar av det uppdrag den har att ge systematisk och säker vård inom psykiatrin. Ansvaret för detta finns självklart hos verksamhetschefer, men också i politiken. Min fråga till Anders Henriksson är vad han är beredd att vidta för genomlysning och förändringar för att säkerställa att landstingets vårdorganisation inom psykiatriområdet ska kunna fungera bättre. Att som han säger i en kommentar i Barometern till socialstyrelsen kritik mot hur vården hanterat tre fall av självmord är att han väljer att vara passiv åskådare. Större krav kan man ställa på politiskt ansvar. Dock följer det ett mönster. När jag ställde frågor i höstas om de överbeläggningar man hade på psykiatrikliniken i Kalmar senaste sommaren så var svaret att inget behöver göras! Den passiva hållningen upprepar sig - det räcker inte enligt min mening.

onsdag, januari 14, 2009

Viktiga besked saknas

Idag publicerade Alliansens partiledare en debattartikel om hur man ser på den ekonomiska krisen och vilka konsekvenser den har för regeringens arbete. Jag tror att det är bra regeringen markerar hur man ser på utvecklingen. Det är säkert en klok slutsats att reformutrymmet har begränsats att konjunkturutvecklingen. Särskilt med motiveringen att annars riskerar det att skapa besparingar i centrala välfärdsområden. Men samtidigt är det tyvärr så att besparingar med varsel sätts nu i sjön av många kommuner och landsting. I många fall beror det på att skatteutvecklingen är så negativ att man som ansvarig politiker inser att kostnaderna måste sänkas om man inte ska hamna i ett ekonomiskt moras. I dagens partiledardebatt som refereras i DN och Svd gavs inga tydliga besked på ett viktig område.
Här finns dock en viktigt fråga. Staten har totalt sett en väldigt bra ekonomisk situation, samtidigt som kommuner och landstings ekonomier kraftigt försämras och går mot en underskotts situation. I det läget måste regeringen inse att man måste höja statsbidragen för att inte ytterligare spä på arbetslösheten och få en försämring av välfärdsområdena. Det är (det har jag skrivit tidigare) otillständigt att man inte gör upp med landstingen om läkemedelskostnaderna - där krävs ett snabbt besked så att den frågan kan avföras.

Sedan är det värt att notera att oppositionen i rikspolitiken verkar ha förlorat all ekonomisk sans och vett - Så fort man uttalar sig just nu delar man ut pengar, idag spenderade man ytterligare pengar. Från socialdemokratisk håll beter man sig som den gamla vänstern - pengar åt allt och alla. Där saknas ett ansvarstagande av stora mått.

tisdag, januari 13, 2009

Odemokratisk och dogmatisk vänster i Emmabodae

Idag har jag deltagit i kommunstyrelse i Emmaboda. Det var ett av de mest beklämmande möten jag varit på, på mycket länge. Socialdemokraterna hade utan ett endaste underlag lagt fram förslag om att när avtalet om matupphandlingen för skola och äldreomsorg går ut vid nyår så ska det återtas i kommunal drift. Det fanns ingen ekonomisk bedömning av konsekvenserna, trots att man erkände att den nuvarande kommunala kosthållningen i ytterområdena i kommunen kostar mer än matavtalet. Man erkända att den kommunala kosthållningen ökat sina kostnader snabbare än vad kostnaderna gjort för det upphandlade matavtalet. Under diskussionen framhöll man att det var viktigare att ha kommunalt anställd personal i alla kök än fler lärare eller omsorgspersonal. Det var som man sa en kommunal kärnuppgift att i egen regi driva kök. Förlåt min okunskap, men jag trodde efter alla år av valdebatter om betydelsen av vård skola omsorg så betydde det att det var kärnverksamheter i välfärden, men tydligen inte. Förvisso är det väldigt viktigt att man serverar bra mat både till barn och äldre, men det borde inte vara viktig vem som står i köket och lagar den.

Detta är ju ingen ny fråga i Emmaboda, men oavsett majoritet i kommunen har vi vid varje tidigare beslutsfattande prövat principfrågorna om mathållningen i kommunfullmäktige. På allianspartiernas entydiga begäran nekade socialdemokraterna att föra frågan till fullmäktige - tala om maktfullkomlighet. Men det finns en annan tolkning! I Kalmar läns tidning i fredags framgår det att S gruppen inte är överens och om frågan hade förts till fullmäktige hade gruppen inte hållit ihop. Inför risken att drabbas av detta nesliga nederlag, valde man att vara maktfullkomlig. Eller som en S-ledamot framhöll i diskussionen: " Varför ska vi föra detta till fullmäktige vi vet ju ändå att vi är oense" Det är en intressant syn på demokrati! Måtte väljarna göra en förändring möjlig 2010!

varslen blir konkreta

Idag börjar konsekvenserna av gårdagens stora varsel på Orrefors Kosta Boda bli konkreta. Enligt Barometern är det bl a 27 som varslas i Åfors. Det är tragiskt och innebär att nu är detta återstående genuina hantverksbruk på randen till att försvinna. Jag hoppas verkligen att det klarar sig igenom denna smärtsamma process. Ska glasriket vara en del av en kulturbärande besöksnäring behövs också de mindre bruken med sin närhet till hantverket och kunnandet som skapas i tydlig samverkan mellan konstnär och glasarbetare. Det som finns i Åfors.

Men nu behövs besked om vilka investeringar bolaget gör för att utvecklas, för det är väl inte så att man tror att man banta sig ur sina problem, hoppas inte det! Samtidigt behövs det besked om hur glasindustrin kan få arbetsmarknadshjälp för att övervintra och utvecklas! Hoppas det kan komma snart.

måndag, januari 12, 2009

ett befarat besked - 50% borta

Idag presenterade Orrefors Kosta Boda det befarade beskedet enligt olika tidningar såsom Barometern, DN 'och SMP - nästan halva arbetsstyrkan varslas om uppsägning. Det är sorgligt och tragiskt att företaget hamnat i detta läge. Även om man som luttrad glasrikesbo vet att i varje lågkonjunktur så är våra kära företag illa ute. Jag inser att det sannolikt inte finns mycket att välja på för företaget för om man inget gör så är risken stor att man drabbas såsom irländska Waterford gjort - konkurs. Men jag tror på glasrikes företagen och på Orrefors Kosta Boda, men det måste vara så att man också investeras sig ur denna kris. Produktutvecklingen måste fortsätta och bli bättre. Man måste vidga marknadarbetet så att man når det som Torsten Jansson talade om när man köpte företaget - fler marknader särskilt i Asien. Det finns en önskan jag kan ha och det är att företaget med hjälp av arbetsmarknadspengar kan låta fler få förlängd varseltid med utbildning så att fler med yrkeskompetensen finns kvar i branschen när konjunkturen vänder - för det gör den. Om nu regeringen funderar på att hjälpa bilföretagen med finansiering för produktutvecklingen borde det vara lika relevant att göra för glasbranschen - det beskedet borde man kunna ge snarast.


Sedan kan man inte låta bli att göra en jämförelse. Telia Sonera varslar 1200 personer, det är inte en jättestor del av företaget, men Orrefors Kosta Boda varslar nästan 50 % av personalen, det borde kanske speglas i den mediala redovisningen. Men det är klart Telia är ju ett så kallat storföretag och det brukar vi ju omhulda i den svenska debatten.

Nu krävs det kreativa idéer och insatser för att Glasriket ska leva vidare och utvecklas - för glasriket behövs i sydöstra Sverige om vår stora besöksnäring ska kunna fortsätta att utvecklas.

Tänk själv om Gaza

Jag har under de snart tre veckor som krigsutvecklingen pågått i Gaza har jag undvikit att skriva om detta. Men jag har med behållning läst bloggen Tänk själv som skrivs av P-A Sahlberg. Han är kunnig och skriver tänkvärt och reflekterat. Läs P-As tankar om du vill fundera vidare kring Mellanöstern konflikten.

sveket mot studenterna

Idagens DN berättar man det som varit känt i universitetsvärlden sedan lång tid, undervisningstiden inom ett antal ämnesområden är otillständigt liten!! Den gamla sosseregeringen skröt länge med att man lät fler komma in på högskola och universitet. Men sanningen var att man betalade aldrig för att dessa nya studenter skulle kunna få en högkvalitativ utbildning. Så vid sidan av en helt otillräcklig uppräkning av studentpengen så lät man allt fler studenter dela på pengarna. Konsekvenserna har varit färre lärarledda undervisningstillfällen och allt större studentgrupper vid undervisningstillfällena.

Här finns ett politik område för mitt kära Centerparti att ta tag i, om vi vill stå för att vara ett modernt parti som anser utbildning viktigt så är en höjning av kvaliteten på universitets och högskoleutbildning en viktig del i detta. Om man verkligen vill att fler ungdomar ska genomföra högskolestudier så måste man också ge dem förutsättningar att klara av det med goda resultat, det gör vi inte idag. Det är ett politiskt ansvar att säkerställa förutsättningar för kvalitet, det tog inte sosseregeringarna fram till 2006, frågan är om Alliansregeringen är beredd att ta det?

söndag, januari 11, 2009

världen kom till emmaboda i en paketauktion

I kväll har jag varit på något väldigt speciellt - paketauktion. Alla som kommer till kyrkan har med sig ett eller flera inslagna paket som man skänker till auktionen. Det hela inleds med att någon berättar om Metodistkyrkans hjälparbete i andra länder. Vi besökte Indien, Mocabique, Liberia och Litauen. Och eftersom det är ett konkret hjälparbete kan man i bilder och berättelser se vad pengar går till. Det är till sjukvård, koprojekt som ska skapa möjlighet till självförsörjning, dövstumskola i Liberia, barnverksamhet för övergivna barn eller kvinnocenter i Litauen för kvinnor som far illa i vardagen. Plötsligt ser alla vi som är där att även en hundralapp eller tusenlapp från oss som är samlade i Emmaboda kan göra skillnad. Det finns en möjlighet att i det lilla bidra till en förändring för att vi ska vara fler på detta jordklot som har det bra.
Efter kaffedrickning så vidtar paketauktionen. På mindre än 30 minuter samlar ett 30-tal människor in över 3000:- till hjälparbetet genom att köpa ett eller flera paket som man sedan får öppna och förundras över vad det var man fick för sitt bud. Det är så i det lilla men viktiga lokala och globala verkligheten flyter samman och blir glokal. Vi vet att vi hörsamman och måste hjälpas åt, det fick vi göra en stund i Emmaboda ikväll. Det hoppas jag fler får uppleva vid tillfälle.

lördag, januari 10, 2009

tågsatsning för framtiden

I morgon börjar en ny tågtidtabell gälla i vårt område. I veckan har jag tydlig och högljutt kritiserat SJ för att man på den del de är ansvariga för gjort en tidtabell som kapar förbindelser istället för utvecklar förbindelse.

Men samtidigt måste jag uttrycka min glädje över att det som Barometern - SMP berättar om idag om hur trafiken i region utvecklas från och med imorgon. Denna satsning på Öresundstrafiken inleddes i samband med att bron blev färdig har varit så framgångsrik så att det nu går att bygga ut trafiken ytterligare. För den regionala trafiken i sydost innebär det att arbets och studiependlingen får ännu bättre förutsättningar. Den som bor i min hemkommun Emmaboda, får nu möjlighet att arbeta och studera, men även göra fritidsgrejor i städerna runt om. Oerhört bra. För lilla Emmaboda skapar det nu möjligheter att presentera sig som ett intressant boendealternativ till att bo i kransområdena till växjö och kalmar. Bor man i Emmaboda kan man ta sig in till stan med tåg, bor man exempelvis i utkanten av Växjö måste man ofta ha två bilar eller åka relativt sett långsam buss och dessutom betala mer för bostaden. Hoppas ledningen i Emmaboda har vett att ta vara på möjligheten!

Dock ska ett grattis först och främst gå till alla dem som redan i dag pendlar . nu kan tillvaron i de flesta fall bli enklare.

fredag, januari 09, 2009

besparingen som blev inställd !?

Under föregående år fördes en stor debatt om den besparing inom kirurgin som vänstermajoriteten beslutat om och genomdrivit verkligen varit så klok. Kritiken från verksamheten inom kirurgin i Västervik har varit väldigt stark och nådde ett crescendo i samband med landstingsfullmäktige i november som avhölls i Västervik. I dagens Västerviks tidning visar det sig att kliniken och verksamheten i praktiken fått tillåtelse att ta tillbaka besparingen och anställa ännu en överläkare. Det är bra för det var ingen rimlig arbetssituation som besparingen skapade på kirurgkliniken i Västervik. Men varför skulle det behöva ta så lång tid att inse detta och rätta till misstaget. Nu hoppas jag att man hittar en intresserad läkare så att man snarast kan skapa rimliga arbetsscheman för verksamheten inom kirurgin i Västervik.

bra ledare i DN

Jag hoppas att regeringens ledamöter och särskilt Anders Borg läser dagens ledare i DN - och följer dess budskap. Om man inte gör det står vi inför en period av mycket varsel och personalneddragningar i den kommunala sektorn. Det är ingen bra politik! Ett besked om ökade statsbidrag och för landstingssektorn ett hedervärt läkemedelsavtal skulle vara en bra start på de politiska säsongen.

Vad betyder en gemensam kirurgklinik?

I dagens Barometern/OT finns en beskrivning av ett förslag till sammanslagning av kirurgklinikerna i Oskarshamn och Kalmar. Det är ett i många avseenden intressant förslag, men inte okomplicerat. Kirurgiverksamheten i Oskarshamn har varit sammankopplad med både Kalmar och Västervik tidigare. men utfallet av dessa tidigare äktenskap har inte varit gott och inte lett till de fördelar som de borde kunnat göra. När vi från politiken tog beslut om att kirurgiverksamheten i Oskarshamn skulle bli egen klinik 2005 var det efter svåra diskussioner. Därför att ska verksamheten i Oskarshamn fungera som det är tänkt behöver man patienter från stora delar av länet för att man ska nyttja kapaciteten att utföra planerade operationer. Om man är egen klinik försvåras möjligheterna att skapa detta flöde av patienter. Samtidigt kan man inte tappa bort perspektivet att det har på olika håll i länet funnits "krafter" som har ifrågasatt det nödvändiga med kirurgi i Oskarhamn.

För mig har är det självklar att länet behöver verksamheten för att klara tillgängligheten för alla patienter i länet, och vi behöver det för att skapa en trygghet i Oskarshamnsområdet och närhet till denna typ av insatser. Dessutom har Oskarshamns sjukhus visat på en innovativ förmåga vad gäller att skapa snabbare arbetsätt för exempelvis diagnossättning till gagn för patienterna och man har en närhet som inte finns på våra övriga sjukhus.

Frågan är - är en sammanläggning av klinikerna till gagn för Oskarhshamns sjukhus och medborgarna i ett längre perspektiv - det återstår att besvara. vad tycker du som läser??

sj skyller ifrån sig!

I dagens Barometer ondgörs sig en av SJ´s informatörer över att jag haft synpunkter på deras exempelöst dåliga tidtabell. Han skyller på banverket och till och med på Åsa Torstensson. Mycket kan man säker skylla en minister för men jag betvivlar att hon har varit inne i SJ´s tidtabellsläggning. Det är förvisso så att det är trångt på spåren, men vid den tiden på dygnet konkurrerar detta tåg med godståg, hade detta varit en viktig tidtabellsfråga för SJ så hade man inte släppt tiden till godstrafiken utan krävt att man skulle få de extra minutrar som behövs för att klara anknytningen i Alvesta. Enligt de uppgifter jag har fått från dem som arbetat med tidtabellsläggningen så har SJ inte drivit frågan om dessa extra minutrar - man struntade i kunderna. Då får man stå där med skammen!

Nu finns det bara en sak som behövs - besked om när och hur man rättar till misstaget. När kommer det?

torsdag, januari 08, 2009

vallöftena kunna svikas...

Idag redovisar Barometern det som varit känt sedan i somras - vänstermajoriteten i landstinget i kalmar län höjde både vid halvårsskiftet 2008 och nu vid årsskiftet olika avgifter. I valet var budskapet att inga avgifter skulle höjas och ett stort paradnummer var att tandvården skulle hålla oförändrade priser hela mandatperioden. Men så blev det inte.

Vi kan nu räkna in svikna vallöften på olika områden, ett annat område som man sviker på var löftet att erbjuda alla anställda som vill heltidstjänst. Det som innan valet påstods vara en fråga om att vi i Alliansen inte ville, medan vänsterns partier ville, är nu bevisat att de inte KAN. Man kör nu ett projekt för att dölja sitt misslyckande. Det kommr inte att bli något erbjudande till all personal om heltidstjänst, frågan är när de kommer erkänna sitt misslyckande och be väljarna om ursäkt. Frågan är vad kommunals medlemmar säger när vi närmar oss valet det var dem som S använde som argument för sina löften om heltid - svikna har de i varje fall blivit!

bra i tidningen - men kräver resultat

Skönt att Barometern tog upp den fråga jag skrev om igår, det kan kanske öka trycket på SJ så att dumheterna med tidtabellen rättas till vid nästa tidtabellskifte i början av juni. Jag förväntar mig att KLT nu trycker på SJ ännu hårdare så att det inte fortsätter vara så att Växjö-borna har bättre förbindelser än vad vi i Kalmar län har!

onsdag, januari 07, 2009

Gör vården tillgänglig - kundorienterad

Hur vården ska fungera är en fråga varje dag som landstingspolitiker. Det finns i vården alldeles förmycket ingrodda vanor och kvarlevande föreställningar om dess unicitet. Hanne Kjöller gör idag i DN en mycket bra reflektion kring hur man hanterar mammografin i landstinget i Stockholm. Läs den - det är bra och går att omsätta på fler områden i vården!

SJ - ett hot mot tågresandet

Idag har en av lokal tidningarna en artikel i tidningen som handlar om hur tågtrafiken ska fungera från och med denna helgen. Den visar tydligt hur SJ har svårt att hantera konkurrens och inte är särskilt kundorienterade. Men artikeln missar något av det som är ännu värre enligt mitt förmenande.

Från och med helgen kommer det att gå ett tidigt tåg från Kalmar (05.13), det är ett SJ tåg till Göteborg. Det ankommer 06.31 till Alvesta, då avgår Öresundståget till Kastrup/Köpemnhamn. 06.34 går det ett X2000 till Stockholm. Med den tidtabell SJ utformat på den del de har monopol på har man stängt ute möjligheten att åka detta tidiga tåg både till Köpenhamn och till Stockolm. Det är skandalöst!!! Det är särskilt förvånande att man inte löst kopplingarna till Stockholm. Tåget till Stockholm är ju SJ:s eget och det borde väl varit en fördel om man skapat en tidig förbindelse till Stockholm som kunde konkurrerat med flyget. Men inte! Det är sådant här kundfientligt och monopolistiskt beteende som kommer att göra att SJ förlorar sina marknader och som gör det begripligt att staten nu överväger att helt avreglera järnvägen. Ur kundsynpunkt kan det bara bli bättre!

tisdag, januari 06, 2009

sista dagen på julledigheten - vad blir frågorna

Så är den kommen och snart avklarad - sista dagen på juldagarna och ledigheten. Dagen har jag ägnat åt knäckebrödsbakande, stor kok på köttfärssås och långpromenad och däremellan lite annat pyssel inför kommande arbetsdagar.

Det kommer blir en tuff vår där regeringen måste ge positiva besked i regionfrågan, en god överenskommelse i läkemedelsområdet och en generell ökning av statsbidragen till landsting och kommuner.
Men det finns också andra som nu nåste visa att de klarar uppgiften - vänstermajoriteten i landstinget. Oavsett statens agerande så måste de visa att de klarar av ekonomin även i tuffare tider, så här långt har det inte varit någon större utmaning för dem, men nu måste de visa förmåga på att både hålla i pengarna men också göra rimliga prioriteringar för en jämlik vård i länet. Något man inte klarat så här långt. En stor fråga under det kommande året bli också frågan om att klara tillgängligheten i vården. Landstinget i Kalmar län har så här långt visat framfötterna efter den goda grund som lades i förra mandatperioden, jag hoppas den administrativa ledningen och politiken klarar denna uppgift under året - det vore slöseri om landstinget tappade den goda position det haft. Sist tror jag att det finns en fråga som medborgarna alltmer kommer bli medvetna om och det är olika slag av vårdskador och onödiga vårdrelaterade infektioner. De orsakar stort lidande helt i onödan och säkerhetsarbetet måste bli bättre i sjukvården. Jag tror att de enheter som inte kan visa upp goda siffror för patienterna kommer framöver att förlora patienter.

Det finns ännu mer att hantera den närmaste tiden såsom frågan om kirurgin i länet, men det får jag återkomma till.

måndag, januari 05, 2009

har vi rätt till både liv och död?

De senaste dagarna har det förekommit ett antal artiklar i Svd, Aftonbladet och blogginlägg som detta hos Annie om olika aspekter på detta att påverka när man ska dö.

Utgångspunkten har varit statens medicinsetiska råds förslag i höstas om att regeringen borde utreda om läkare ska hjälpa särskilt svårt sjuka att få dö. Sedan har det kommit upp förslag om att man borde till och med få hjälp att dö även om man är helt frisk när man själv vill.

Hela denna diskussion är besvärlig och delvis besynnerlig. I hela mänsklighetens historia har vi försökt förlänga människor liv, och genom utvecklad bl a medicinsk kunskap så kan vi nu bota och hålla bort sjukdom ur människors liv så att vi lever allt längre. För mig är det det rätta fokuset. Jag inser att för den som har en helt obotlig sjukdom med, som man vet på förhand, svåra lidanden i slutskedet så kan det vara begripligt att efterfråga hjälp att förkorta detta lidande. Det tycker jag man ska göra med att satsa resurser på väldig väl fungerande palliativ vård så att smärtor och andra lidanden minimeras. Och där finns mycket kvar att göra!!

Men vi tar som människor ett stort steg när vi ger oss in i beslutet att även ända en människas liv. Vi tar oss ut på ett sluttande plan som över tid kan kan leda till att fler ska "få rätt att dö". Jag ser inte att det kan vara sjukvårdens eller samhällets uppgift och jag tror inte att det är någon bra idé att låta det bli ett beslut som andra kan fatta. Man bryter då en gräns som över tiden kan leda helt fel.

Jag tycker dessutom att Barbro Westerholm hade en väldigt bra kommentar till förslaget att man ska få hjälp att dö även om man är helt frisk och äldre.... Hon menade att istället för ett sådant beslut borde man ta reda på varför fullt friska äldre människor vill begå självmord och sedan försöka motverka detta.

Jag är kanske naiv, men för mig måste samhällsbygget handla om att skapa livsförutsättningar och utveckling. Då blir hjälp till att dö en avvikelse från denna uppgift. Jag tror att vi människor behöver acceptera att vi kan inte styra och kontrollera allt i livet i det ligger också att döden är inget vi råder över.

Vilodagar på det nya året!


Det nya året har jag inlett med tre dagar i Tällberg! Tre vilsamma dagar med vinter, långa promenader, god mat och tid tllsammans. Väldigt skönt, nu kan jag starta det nya årets arbete.