fredag, mars 28, 2008

funäsdalen

Kommande vecka är jag på resa med familjen till Funäsdalen, ska bli alldeles undebart, Det är dfå inte säkert att bloggen blir uppdaterad varje dag. ha en bra vecka!

får man den vård man behöver

Vi har det senaste året haft återkommande diskussioner med landstingsmajoriteten om prioriteringar. På gårdagens landstingsstyrelse visade deras bristande förmåga att prioritera att det kostar pengar, att man utsätter ungdomar i länet för risker och att den som drabas av anorexi i norra länet har en risk att bli underbahdlad, dvs inte få adekvat vård i rätt tid!!

Prioriteringarn är politikens kärnuppgift, det är sorgligt när en politisk ledning prioriterar lägre avgifter framför möjligheten att bygga upp en vård som behövs. Behovet av en utbyggd verksamhet med fokus på ätstörning är jättetydlig - när ska den politiska majoriteten reagera.

torsdag, mars 27, 2008

majoriteten tror på särimner

I dag har vi haft landstingsstyrelse. Vi har haft många både viktiga och intressanta frågor och föredragningar. Bland annat presenterades en utredning om hur cancersjukvården i länet ska utvecklas de kommande 2-4 åren. Mycket bra arbete, men det visar på stora behov av resurstillskott om vi ska klara av at tutveckla vården i länet, upptill 40 nya miljoner!!

Finaniseringen av detta ska ske genom den av majoriteten skapade 2särimner" strategin för effektiviseringar. Det är nämligen så att majoriteten tror att man genom många små förbättringar ska kunna skapa behövligt resursutrymme, dvs frigöra nya friska pengar, för de ökade behov som den medicinska utvecklingen skapar. Problemet är att man använder denna sk strategi på många olika områden, samtidigt... Vilket betyder att antingen tror man att tricket kan upprepas många gångeroch ingen ska upptäcka att det saknas pengar eller kommer det att skapa ett nytt kostnadsmoras. I båda fallen leder det till att vi inte kommer klara av att ha en vård i framkant. Sanningens minut närmas sig och i majoritetens förslag för 2009 kommer sanningens ´minut!

onsdag, mars 26, 2008

är lika barnbidrag s politik?

I går skrev jag om barnbidragsfrågan som Maud med flera väckt till diskusion. Från många håll har jag fått reaktionen at det är bra att markera att vi står för vår värdering om alla barns lika värde. Men från något håll, bl a som kommentar här på bloggen att detär sossigt att vara för ett likvärdigt barnbidrag för alla barn oavsett föräldrar.

Centerpartiets grundläggande värde är alla människors lika värde, barnbidraget uttrycker detta genom att vara lika för alla. Barnbidraget är inget inkomststöd utan ett samhällets stöd för barnets behov oavsett föräldrar. För mig finns det inget sossigt i det. Sosse politik genom åren har varit inkomsrelaterade bidrag och stöd i alla dess former. För att kompensera allehand andra svårigheter i samhället. Konsekvensen har varit tröskeleffekter som minskar arbetsutbudet och som gör det mindre värt att arbeta en extra timme eller lämna bidragsberoende. Ett inkomstrelaterat barnbidrag är ännu en form som bidrar till att skapa tröskeleffekter och minskar de ekonomiska skälen att ta ett arbete. Det är i min värld inte centerpolitik utan har varit sossepolitik som vi nu avvecklar steg för steg.

Min tes är ska det finnas ett barnbidrag då ska et inte bli ett inkomststöd för föräldrar utan fortsätta att vara ett stöd för varje barn, annars kan det vara! Man kan ju också tänka sig riskena med att vissa barn blir utpekade bidragsbarn, vi har tillräckligt med socialstigmatisering beroende på bidrag i olika former. Lägg ner diskussionen - inse att det är fel!

tisdag, mars 25, 2008

barnbidrag för föräldrar eller barn?

I dag har min kära partiledare väckt frågan om man inte skulle kunna/borde pröva att göra barnbidraget inkomstprövat. Det är en synpunkt som man som politiker möter ganska ofta, är det verkligen rimligt att alla föräldrar får lika mycket pengar i stöd från samhället oavsett inkomst!
Om man ställer frågan så, så blir nog svaret för många, nej, det borde anpassas till behovet av stöd. Problemet är dock att frågan är fel ställd, som jag ser det!

Barnbidraget är i grunden ett stöd till barnen, ska följa barnen och bidra till att de får sina behov tillfredsställda oavsett familjens resurser eller föräldrarnas vilja eller möjlighet att ge ekonomiskt utrymme för barnet!

För Centerpartiet har det sedan barnbidraget kom till på 40-talet ( tror jag) varit en självklar argumentation att varje barn är lika mycket värt oavsett familj, jag tror det är en god värdering och god ideologi, därför beklagar jag att partiet bestämt sig för att dra igång denna diskussion, det är ideologiskt ett missgrepp.

söndag, mars 23, 2008

Påskdagens betydelse

Idag finns det endast en sak att blogga:

Kristus är uppstånden - ja han är sannerligen uppstånden!!

Glad påsk önskas ni alla som läser!

fredag, mars 21, 2008

Intensiv vecka

Det har varit en intensiv vecka med regionsjukvårdsnämnd i Linköping, möte med Christina Husmark Persson på SKL, regionförbundsmöte i Högsby mm mm.

Två saker har särskilt fastnat från denna veckan:
- Möte med Christina Husmark Persson. Ledande politiker som man möter är ofta engagerade och intensiva personer. Det är ju det som driver dem och alla oss andra som är politisk aktiva. Men om man är socialförsäkringsminister är man ju ansvarig för ett väldigt svårt område både mäsnkligt och tekniskt. Det finns nog en risk med det uppdraget att man har svårare att uppvisa glöd. Men mötet med Christina gav mig ett starkt intryck av en person som faktiskt orkar ställa frågan vad betyder förändringar vi driver för enskilda människor och hur skapar vi reella förutsättningar för att människor inte ska fastna i regelsystem, brist på rehab och lämnad åt sitt öde. Vilket har varit och är vanligt fortfarande i vårt sjukförsäkringssystem. Kombinationen av reformiver och empati gladde mig oerhört i mötet med henne i tisdags kväll. Får de nu föreslagna förändringarna sätta sig och filas till av praktiken (behöver alla reformer) kommer Christina bidragit till att ge enskilda möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet och samtidigt strama upp systemet så att det blir rättsäkert och likvärdig över hela landet.

- I samband med regionförbundets styrelsemöte i Högsby, var vi på ungt företagandes mässa som också var i Högsby. Över 80 företag ställde ut. Det är företag som startats av gymnasister. Vilken kreativitet, lust, skaparglädje, förmåga att skapa resurser - kort skrivet - entreprenörsanda som fanns i denna gympa sal. UF är en mycket bra verksamhet för att skapa bilder hos ungdomar om att företagande är möjligt och kul. Som tur var hade jag pengar med mig till mässan. Jga kunde köpa både det ena - knäckebröd från Öland (Ölandskrisp) och det andra - glasäpplen från Orrefors. Jättekul!!

Båda dessa saker sammanfattas av engagemang och känsla, men också möjlighet till förändring. Vilken bra påskvecka!
Ha en skön påskhelg!

måndag, mars 17, 2008

Vad är normalt?

Idag hade vi det seminarium om Nupp och KUB fosterdiagnostik jag skrivit om tidigare. Det blev jättebra, oerhört intressant att dels få höra vad detta är och varför det introduceras i fosterdiagnostiken. Men det var också intressant att höra föräldrar till barn med Downs syndrom och hur de ser på att fosterdiagnostiken utökas till att bli en, i praktiken, allmän screening av alla blivande mödrar efter foster med kromosom förändring.
Jag lärde mig flera saker:
- Den nya diagnostiken kan egentligen enbart fånga foster med risk/möjlighet att ha Downs syndrom.
- Vården och samhället i skön förening skickar genom utformningen av fosterdiagnostiken inom detta område signalen till blivande föräldrar att man bör allvarligt överväga om man verkligen ska föda ett barn med Downs syndrom
- Vi införde diagnostiken för att fånga upp foster med risk/möjlighet att ha Downs syndrom för 40 år sedan och att den nya tekniken ur det perspektivet är mycket säkrare eftersom den gör att man kan undvika att göra onödiga fostervattenprov på blivande mödrar. Vilket i sig är en stor risk.
Men kanske den största insikten var att hela denna diskussion handlar om vad vi som samhälle betraktar som normalt. Vad är normala - vanliga - variationer på mänskligt liv och människors livsförutsättningar? Vi lever i en tid då vi är liberala och allt mer variationer på livsmönster och livsbeteenden betraktas som naturliga inslag i mänskligheten. Vad är det då som gör att vi ska lägga mycket stora ekonomiska och mänskliga resurser på att finna de blivande barn som har Downs syndrom och erbjuda föräldrar att inte låta det bli deras barn? Vad är det som är så särskilt med den som har Downs syndrom?

Människovärdet har förvisso inte förändrats på 40 år men livsmöjligheterna för den som föds med Downs syndrom har förändrats till det bättre. Idag har man stora möjligheter att leva ett relativt långt, lyckligt och bra liv. Varför ska vi när det nu blivit så mycket bättre och vi inte i generell mening kan tala om att det blir ett lidande liv för den som föds med Downs syndrom starta allmän screening för att signalera till föräldrar att ni bör allvarligt överväga denna graviditet. För det är faktiskt det vi som samhälle gör när vi erbjuder alla blivande föräldrar möjligen till ett NUPP- KUB test.

Jag tror att det är dags att vi omprövar det 40 år gamla beslutet att söka efter foster med dessa kromosomförändringar, det är inte normalt i ett liberalt humant samhälle att bedriva sådan screening.

söndag, mars 16, 2008

fosterdiagnostik - kunskap - etik

I morgon har vi i Alliansen i landstinget ett seminarium kring innebörden av den sk NUPP diagnostiken. Den innebär att man med ett ultraljud kan bedöma om det finns risk för att ett foster ska utveckla Downs syndrom (framförallt) och om det finns skäl att göra ett fostervattensprov för att bli mer säker på om det är så eller ej.
Framtill helt nyligen var det fostervattensprov som gällde om man vill undersöka detta och det är en metod med vissa risker. Metoden användes främst när man bedömde att det fanns en ökad risk för genetiska förändringar exempelvis hos lite äldre blivande mödrar. Men med den nya tekniken så har sjukvårdens professioner på egen hand bestämt att sk NUPP diagnostik ska erbjudas alla och betraktas som en självklar del av det som sker under graviditeten.
Detta väcker frågor:
- Är sjukvården förbered att ge rätt information till alla föräldrar?
- Är sjukvården förbered att ge stöd och hjälp till de föräldrar där man finner förändringar som talar för att man kan få ett barn med Downs syndrom?
- Är det självklart att vi bara för att vi har kunskap ska erbjuda den till alla?
- Vad betyder det att vi skapar ett arbetssätt som innebär att vi börjar sortera bort barn, det är ju det underliggande syftet med att använda NUPP generellt.
De etiska frågorna kan bli många och jag tror inte att detta är steget som innebär att vi verkligen skapat ett sorteringssamhälle, men det är nog ett litet steg på den vägen och det är därför viktigt att vi för en diskussion om vad det betyder och vilka konsekvenser ett sådant här litet steg kan ha inför framtiden.

Det är bl a av dessa skäl som vi i morgon måndag anordnar seminariet - är du i Kalmar är du välkommen till lokalen epidemin kl 15.

fredag, mars 14, 2008

den givmilda kvällen

I kväll har jag varit auktionsropare på missionsauktion. Det är en fantastiskt upplevelse. Människor ger gåvor och sedan kommer de på auktionen och köper annat, köper lotter och deltar med stor glädje. Allt för att pengarna går till något man tycker är viktigt och angeläget. Det känns underbart!!
Givandets glädje får många ansikten en sådan här kväll! Vi samlade in ca 9000:- Det är fantastiskt.
Om du inte varit på en missionsauktion, testa, det är kul och du kan finna bra grejor till bra priser dessutom.

torsdag, mars 13, 2008

Grattis Johnny

I kväll blev Johnny P vald till ordförande i Kalmar FF. Jag är övertygad om att Johnny kommer att göra ett mycket bra jobb som ordförande. Han har hjärtat och känslan för uppdraget, han har ett rött hjärta, som i Kalmar FF, hur rött det är i övrigt får väl andra avgöra...

Det känns bra att landstinget också få bidra med lite sponsring till länets topplag i fotboll- så lycka till med uppdraget!!

Heja solveig!

I morogn fredag debatterar Solveig Ternström jämställd vård i riksdagen. Det är en fråga hon brinner för och argumenterar för på ett mycket bra sätt. Jag minns fortfarande den kväll i maj 2006 som hon var i kalmarsalen och en överfull salong lyssnade, häpnade och tog in hennes kunskap och engagemang för en jämställd vård. Hoppas detta kan bära igenom i debatten i morgon i riksdagen. Det skulle kunne ha effekt!

s - kuba och nordkorea och apoteken

Socialdemokraterna förnekar sig inte. Idag började vi hanteringen av vad Sveriges Kommuner och landsting ska svara på utredningen om omregleringen av apoteksmarknaden. Från Allianspartierna ser vi väldigt positivt på att utredningens förslag gör det möjligt att öka tillgången till apotek och få till bättre öppettider och i förlängningen försäljning av en del receptfria läkemedel utanför apoteken. Vi förstår inte varför man inte ska få köpa en burk Treo på Ica eller dylikt. Men ska man göra detta möjligt måste man bryta apotekets monopol och minska statens ägande och dominans på apoteksmarknaden.
Men vad vill då S? Jo att allt ska vara som det varit. De tycker det är ok att Sverige har den sämsta tillgången till apotek i Europa, Danmark undantaget. Det tycker att det är otäckt med privata aktörer som säljer läkemedel, trots att de säkert alla nyttjat Boots i Storbritannien eller någon annan privat aktör i Europa. Där det också fungerar utmärkt. Man odlar också en myt att vi har så låga priser i Sverige - det är inte sant. Vi ligger i god europeisk klass men utmärker oss inte mer än att vi betalar nästan mest av alla länder till läkemedelsföretagen. Man kan ana att läkemedelseföretagen är nöjda med sin lobbying mot s som man bedrivit i många år. Orörd marknade innebär mer pengar till de globala läkemedelsföretagen, trodde inte det var s politik, men man lär sig alltid något nytt.

onsdag, mars 12, 2008

att jämställa vård

I går fick vi redovisat slutrapporterna på¨det projekt som vi/jag med stolthet drog igång för två år sedan. Syftet var att ta ett rejält kliv mot en mer jämställd vård och därmed en mer patientsäker vår som tar hänsyn till skillnader mellan oss människor och som inte av slentrian bygger på könsmässiga stereotyper.

Erfarenheten visar att förnekelsen i stora delar av verksamheten fortfarande är stor, dvs att det finns en ojämställd vård trots att det finns mängder med studier som illustrerar detta. Det än mer sorgliga är att vi inte kunnat få fram en kvalitetsäkrad statistik som verkligen ger oss möjlighet att ställa frågor om varför skillnader i behandling finns mellan män och kvinnor.

I det fortsatta arbetet är detta det absolut viktigaste att göra, för om vi får fram en bra statistik kan man börja ställa relevanta frågor om varför gör de på detta viset.....

Berättelsernas i projektet visar annars på att många har haft aha upplevelser, där man både upptäckt sina egna stereotyper men också kunnat frilägga dem i verksamheten. Det ger hopp!! Men vi har ne lång resa kvar innan vi kan säga att vården är kvalitetssäkrad för genusskillnader.

måndag, mars 10, 2008

enparti kommunen Emmaboda

Förra veckan lanserades Emmaboda kommuns nya hemsida. Alla sade sig vara stolta och glada över denna uppfreshning. I kväll, mändag, var Alliansen näringslivsgrupp samlad och då berättar man att man börjat skärskåda den nya websajten och funnit att enbart socialdemokrater är den politiska kontakten för kommunens olika verksamheter. Man redovisar inte vem som är ledamot var eller hur man når dem. Framträder enbart det stora röda enpartiet, som vet och kan och som är vana att styra.

Vill du något - kontakta oss, socialdemokratiska företrädare, det är ändå vi som bestämmer.

Det är skandalöst att inte demokratikänslan är större hos det stora röda partiet, det gör mig både bekymrad och besviken. När detta nu blir affär i kommunen kommer man att slå i från sig och säga att så tänkte vi inte. Men om inte ryggradskänslan sade i från så brister det i synen på hur den lokala demokratin ska fungera. Om man jämför med s-styrda nybro så blir skillnaden enorm. Skillnaden synliggörs också på andra områden.
Emmaboda har fått ett dåligt företagsklimat och den nya websajten illustrerar detta med ännu en pusselbit. Om man klickar in sig på näringslivssidan, så finns ingen koppling till företagarorganisationerna eller det företag Emmaboda kommun är delägare i - Centrum Sydost som ska vara ett stöd för företagsutvecklingen i kommunen. Jämför man med Nybro så finns där flera externa länkar med kopplig till bland annat Nybro företagsgrupp. Att ha sådana länkar är det minsta man kan begära.

Summan är, släck ner - gör om - gör bättre - ta bort enparti kommunen Emmaboda.

torsdag, mars 06, 2008

rundtur eller effektiv sjukresa

På fullmäktige i förra veckan hade vi från Alliansen ställt frågor om den då pågående utredningen om sjukresorna. Bakgrunden är den att vi från Alliansen fick igenom ett beslut om att en genomgång av hur sjukresorna fungerar ska göras utifrån ett medborgarperspektiv, samtidigt som landstinget försöker skapa modeller för att fler sjukresor går via kollektivtrafik.
Vid fullmäktige vägrade majoriteten ha åsikter om det underlag som fanns i utredningen, svaret var att det är inte färdigt, vi väntar och ser osv. Man rymde från ansvaret.

Igår kväll fick jag materialet inför nästa au, vad finns då med där - jo en sk utredning om sjukresorna ur ett medborgarperspektiv. Det utredningen innehåller är att den vill lägga fast garantier för hur långa väntetider som medborgarna ska tvingas acceptera - som längst.... Men det finns inte en rad om hur sjukresorna fungerar, hur mycket rundturer vi har, eller vad reglerna som man föreslår kan innebära för de medborgare som bor i inlandet. Det enda man kan konstatera är att den som bor i inlandet, långt från våra sjukhus ska alltid ha sämsta villkoren i väntetider.

Jag är bekymrad över att man tar så lättvindigt på medborgarperspektivet. Med det uppdrag som fullmäktige gav så hade det varit rimligt att starta en genomlysning med samtal med handikapporganisationerna, göra en utvärdering bland dem som reser med sjukresesystemet och därefter funderat på vilka förändringar man bör göra. Inget av detta är gjort!! Jag förutsätter att majoriteten accepterar ett krav från oss att skicka tillbaka utredningen för ett rejält omtag så att man gör det som landstingsfullmäktige begärt!!

Den nyfikne kanske undrar vad det är som föreslås. Jo det är att den som bor längst bort ska kunna få vänta tre timmar före ett besök och tre timmar efter ett besök för att kunna hänvisas till att åka med kollektivtrafiklösningar. Det innebär att ett vårdbesök som kanske tar 20-30 minuter kommer i praktiken ta en hel dag. Det verkar inte rimligt!! Och det är en bestraffning av dem som bor längst bort från våra sjukhus.

Nu är det upp till majoriteten att bekänna färg, hoppas de ställer sig på medborgarnas sida.

onsdag, mars 05, 2008

Regionfrågan - att kunna men inte vilja

Så är ett dygn med regionöverläggningar avslutade. Det har i huvudsak varit välrepresenterat från alla Kalmar läns grannar. Beskeden som givits har däremot givit en del att fundera över. Våra grannar Blekinge och Kronoberg säger tydligt och samtstämmigt att neligt de beslut man har vill skapa en stor sydsvensk region tillsammans med Skåne och gärna med hela eller delar av kalmar län. Så långt är allt väl. Enligt de officiella besked från Skåne ska man där vara öppen för samtal. Då finns det ju åtminstone ytligt sett en överesntämmelse som borde leda till att man drar igång arbetet med att bilda en ny regionkommun. Men det är här det blir obegripligt. Alla inblandade säger dock sedan, men vi bör nog vänta i 6 år till... På vadå undrar jag och fler med mig.
Bland regionpolitiker runt om i landet och i vår region finns en klar övertygelse om att vi behöver större regioner för att klara våra uppdrag och exempelvis göra det möjligt att matcha staten i diskussioner om infrastruktur. Men om man nu i vår del av landet säger sig vilja vänta då avhänder vi oss själva medvetet verktyg som vi själva säger att vi behöver i ytterligare ett antal år. Därför blir vänta ett obegripligt val!
I kalmar län har vi vårt eget bekymmer med att vi står som åsnan mellan två hötappar, vi vill både gå söderut och norrut i vårt tänkta utvecklade samarbete. Och det blir en alltmer ohållbar position om vi ska vara med någonstans och påverka processen. Därför kommer snart sanningens minut att infinna sig, den blir tuff och svår, men jag tro att det snart är väldigt nödvändigt att bestämma ett huvudmål för var vi vill delta i för regionbildning. För min personliga del.... ja det ska jag återkomma till.

tisdag, mars 04, 2008

regionfrågan - kan vi göra den het igen...

I eftermiddag samlas vi ett antal företrädare för smålandslänen, östergötland och blekinge för fortsatta samtal och funderingar hur vi kan och vill gå vidare med regionfrågan. Vi har i Kalmar län tagit fram ett samtalsunderlag för hur vi kan fundera kring olika regionlösningar. Det finns en sak som särskilt slår mig är att författarna konstaterar att vår rörlighet i arbetsmarknadsregioner är väldigt begränsad om man jämför med andra delar av landet. I dagens DN finns en stor artikel om utvecklingen av kollektivtrafiken och rörligheten i Skåne efter det att Region Skåne bildades och man skapade ett sammanhållet trafikbolag med ansvar för hela regionen. Effekten har varit dels att kollektitrafiken ökat, men också att människor bosätter sig även i mindre kommuner och på landsbygden, bara det finns snabba och välfungerande förbindelser. Bara detta illustrerar för mig nödvändigheten och brådskan i att skapa en regionkommun som kan ta detta ansvar och binda ihop våra olika arbetsmarknader. Annars kommer det att vara så att när nästa lågkonjunktur kommer så tvingas människor att flytta för att kunna få ett arbete när det inte finns pendlinhgsmöjligheter i en utökad arbetsmarknadsregion.
Kalmar län måste minska sin sårbarhet och jag tycker det är på gränsen till ansvarslöst som socialdemokrater i länet driver att vi ska vänta 6 år till. Det är 6 förlorade år, är de verkligen beredda att ta ansvar för detta?

måndag, mars 03, 2008

Mona Sahlin - pinsamt okunnig!

Mona Sahlin verkar ha bestämt sig för att göra sjukvården till ett politiska slagfält. Efter åratal av socialdemokratiskt misslyckande som lett till långa köer och stora brister i tillgänglighet i vårt land tar hon nu till storsläggan mot alla de landsting som försöker hitta nya vägar att skapa en ännu bättre fungerande sjukvård.
I debatten med Filippa Reinfeldt i TV på söndagkvällen lyfte hon fram Landstinget i Kalmar län som ett positivt exempel. det är kul, men det hade ju varit bra om hon vetat vad hon talade om. Hon gör stor poäng av att det är fel att pengarna följer patienten, sk capiteringssystem i primärvården. Och att det är jättefel att man nu skapar ett sådant system i Stockholm, grejen är bara att primärvården i Kalmar län har ett sådant system sedan tre år tillbaka och det fungerar bra. Det har hyllats av Henriksson och gänget den senaste tiden som något man ska slå vakt om. Så Mona innan du öppnar munnen är det ju bra om du vet vad du talar om!

glasklockan imponerande insats

I lördagskväll var jag på Åforsteatern och deras föreställning "Glasklockan", en imponerand föreställning i många avseenden. Det är fantastiskt vad eldsjälar kan åstadkomma i ett litet samhälle när man samlas och alla som är med deltar med sin förmåga och kunnande. Dessutom handlar föreställningen om intressanta frågor om makt och vem som har makt och hur makt skapas och poängen att förändring skapar vi genom demokrati och tålmodigt långsiktigt arbete. Känns bra för en förtroendevald i vardagen. Om du inte har beställt biljett - gör det!

lördag, mars 01, 2008

Tåg och politik - eller var hittar man Henriksson

Igår presenterades i Västervik att nu var KLT och Östgötatrafiken överens om fortsatt trafik och tåginköp för banan, väldigt bra och viktigt för VÄsterviks förutsättningar. Den store argumentatören för detta har varit Västerviks ks ordförande Harlad Hjalmarsson, men nu stog bredvid honom både Ulf Nilsson och Anders Henriksson. Men det var väl som vanligt enligt Henriksson principen - positiva nýheter - dpå ska han alltid vara med!!

Jag ser fram mot när han står på jänrvägsstationen i Emmaboda under våren och visar upp att han varit med och ordnat fortsatt tågtrafik emmaboda - karlskrona. Men det är först då vi lär få se honom i Emmaboda, innan det är säkrat håller han sig nog undan.

Men jag unnar Anders den positiva nyheten för Emmabodas och sydostsamverkans skull! Så välkommen till Emmaboda.

No country for old men - intressant film

Igår kväll såg jag börderna Coens film som fick fyra OSKAR!! Bra, men skrämmande, mycket bra skådespeleri, och väldigt amerikansk. Mycket sevärd, även om filmen aldrig grep tag i mig på allvar. Dessutom var den för att vara amerikansk, actionrulle väldigt långsamt klippt, det var trevligt, ger ett helt annat djup åt berättandet.
Se den - döm själv!

forts apoteks samtal

Det är bra att möta dem som arbetat med en fråga!! Som jag skrev i torsdags skulle jag igår fredag möta en av dem som arbetat med utredningen kring apotekens framtid. Några saker lärde jag mig.
1) Om utredningen genomförs i huvudsak som föreslagits kommer vi att få ca 25-30%fler apotek, dvs i en ort som nybro får man ett apotek till och dessutom bättre öppetider.
2) Om man använder den prismodell som föreslagit så kan samhället göra väldigt stora besparingar när väl systemet är i fullgång och etablerat sig, tar några år.

Jag framförde ganska rakt att utredningen är svår att se konsekvenserna av och ger ingen entydig bild av förväntad resultat, därför var det bra att få en fördjupad bild av hur man resonerat och varför. Ett viktigt underlag visar det sig ha varit en OECD rapport från sommaren 2007. Den säger att den svenska modellen vad gäller priser är ok, men att mycket mer kan göras. Bland annat bör sjukvårdens och landstingens roll öka när man introducerar nya läkemedel och prissätter dem.

Den mest paradoxala nyheten var dock - i världen är det tre länder som har statliga monopol på apotek - Nordkorea - Kuba och Sverige. Intressant sällskap!!

Frågan är nu hur vi tar oss ur det tveksamma sällskapet under bra former!