onsdag, september 30, 2009

skyltfönster ett statiskt förhållande

Den senaste veckan har vänstermajoriteten uppgraderat sitt retoriska manuskript och de vill nu beskriva sig som ansvariga för ett ett nationellt skyltfönster. Jag tror jag förstår hur de tänkt - de tänker att de är något fint att andra vill komma och lära. Men retoriska figurer kan vara förledande för hur funkar egentlige ett skyltfönster?


Jo det är ett fönster med skyltdockor och lite artefakter som ska skapa intresse och locka till köp. Men med undantag för möjligen julskyltningen så är skyltfönster statiska. Så är det verkligen så att vänstermajoriteten ser sig själva som skyltdockor för något som andra ska komma och titta på. Och är det verkligen bra att beskriva landstinget helt statiskt eller bestående av cirkel rörelser (ni vet hur det är med tomten i julskyltningen samma rörelser upprepas hela tiden) Jag tror att detta val av metafor precis som på reella skyltfönster enbart kommer leda till onödiga energiförluster. men det illustrerar verkligen behovet av att byta majoritet eftersom den nuvarande ser sig som en statisk samling skyltdockor i ett fönster. HUUWWA


Men jag

Rapport från fullmäktige

Precis som tidigare så bloggar Basse (Sebastian Hallén) direkt från fullmäktige. Du kan läsa hans noteringar här - gör det!

När arugementen inte håller

På förmiddagen har vi diskuterat folkhälsocentrums organisatoriska tillhörighet. Det kan förefalla vara en petitess, men när beslutet togs om att flytta det från att vara direkt kopplat till landstingsstyrelsen till att bli en del i primärvårdsförvaltningen så var det en nerprioritering och missuppfattning av folkhälsocentrums roll som vänstermajoriten drev igenom med motivet att primärvårdsförvaltningen var den naturliga organisationen. Majoritetens huvudargument för förändringen då var att det var i primärvården frågorna hörde hemma. När man nu argumenterar för att den ska vara kvar där så sägs det från talarstolen att den organisatoriska tillhörigheten spelare mindre roll, men att vi ska nu inte göra någon förändring... Tala om att byta position, men det är väl så att man insett att de gamla argumenten håller inte, då får man byta position och säga att det spelar ingen roll var folkhälsocentrum organisatoriskt hör hemma. Så det kan gå... som någon brukar säga

tisdag, september 29, 2009

Vänsterns rätta ansikte

Igår kväll beslöt vänstermajoriteten i Hultsfreds kommun att säga nej till en friskola i Virserum enligt bl a SR Kalmar, Barometern. Vad förvånad jag blir...nej inte alls. Men det är skönt att man så tydligt var man står i frågan om föräldrars inflytande och möjlighet att påverka sina barns skolgång. Beslutet är ett utmärkt exempel på att s-v-mp återkommande väljer systemet före den enskilde och medborgarens möjligheter att påverka sin vardag. Det gläder mig att allianspartierna stod eniga emot vänstergänget och inför valet nästa år visar det på viktiga skillnader som väljarna nu kan ta ställning till!

måndag, september 28, 2009

oklokt om uranbrytning

Att som statministern öppna för uranbrytning är idags läget en oklok signal. När han enligt Ekot efter en utfrågning i Umeå menar att det vore logiskt av en förlängning av kärnkraftsparentesen så verkar han inte riktigt tagit till sig kärnan i energi uppgörelsen. Poängen i uppgörelsen är inte att ytterligare bygga fast sig i kärnkraftslösningar utan att se till att Sverige får ett ytterligare energiben att stå på som är ekologiskt och miljömässigt hållbart. Det är där fokuset ska ligga och det är där alla goda krafter måste lägga sin kraft. Det är därför oklokt att dra igång en debatt som riskerar att leda till fel fokus och till att investeringar och insatser inte riktas mot olika slag av förnybar energi. Där det verkligen behövs! Min uppmaning:
Håll i nu statsministern så att den framsynta klimat och energiuppgörelsen får det innehåll som Sverige verkligen behöver, nu och för framtiden. Och svaret är inte uranbrytning!

Bra jobbat regionförbundet

I fredags började nyheten kablas ut i bl Barometern att regionförbundets ordförande tillsammans med företrädare för Kronoberg nått en deal med banverket om satsningar på våra olika järnvägar. Det är fantastiskt bra! Det är också en seger för Leif Larsson som oförtröttligt slitet med frågan om infrastrukturen under hela denna mandatperioden. Men det är framförallt en seger för möjligheten att skapa tillväxt i vårt läns alla delar.
jag tror Västervikstidning har en stor poäng att detta kanske är det slutliga beviset på att även Tjustbanan ska utvecklas. Det ställer dock krav på våra grannar i norr - Östergötland som nu måste tas sitt ansvar för att finansiera de nya tågen. Det läge vi har idag när Västerviks kommun betalar en del av denna kostnad bör nu förändras och vi bör gemensamt kräva att Östergötland tar sitt ansvar.

söndag, september 27, 2009

**** Allianskonvent

Ja om man får recensera ett arrangemang som jag varit med att initiera så ger jag det 4 ****. Det var precis som Basse skriver ett mycket lyckat allianskonvent som avhölls under lördagen i Oskarshamn. Unikt i sitt slag i landet eftersom såvitt känt motsvarande arrangemang har inte hållits i något län med partidistrikten som arrangör. Man kan ju undra varför det blev hos oss?? Men jag tror att det finns två viktiga skäl; Kalmar län är ett tudelat län och vi har lärt oss att det är bara tillsammans vi kan hålla vänster sidan i schack... det andra skälet är att arbetet i landstingsalliansen har utvecklats så väl och ger inspiration för framtiden.

Maria Larsson höll ett inspirerande och bra Allianstal!! Med både utmaningar och lite snesparkar till oppositionen. Utfrågningen under ledning av Peter Akinders (Östran) och Ola Mårtensson (Västervikstidning) blev både underhållande ( mycket skratt) och politiskt intressant eftersom den också visar att vi hela tiden har komplicerade frågor att väga av mellan partierna, men som vi på olika nivåer visat att Alliansen kan lösa! Eftermiddagens medverkan av HG Wessberg m fl från regeringskansliet var intressant och gav oss deltagare en möjlighet att ställa frågor - vilket många gjorde. Jag tror precis som Basse att Wessberg satte fingret på ett viktigt faktum - politiken blir bättre när den får diskuteras mellan våra fyra partier. Vi har samma grundvärderingar, men lite olika prioriteringar och lite olika tyngdpunkter - det ger bra möjligheter för en bra politik att skapas.
Min favorit från Centerpartiets samordningskansli Anders W Jonsson hade kört de 40 milen ner från Hedesunda för att medverka (storartat). Anders är som ett lysbloss för den reformerade sjukvårdspolitiken som alliansregeringen genomfört/genomför. Mycket bra och informativt.

Att sedan mot slutet av dagen lyssna till Ingela Carlsson och se henne måla en Allianstavla - det var kul.

Sammantaget en fyr-stjärnig dag!

fredag, september 25, 2009

Det någon sår kan andra få skörda

Idag har vänstermajoriteten i landstinget presenterat en rapport om vad man kallar "ett nationellt skyltfönster" och en liten videofilm. Dock redovisas inte rapporten på bloggen så jag vet inte om det är enbart prat.... Dock kan man konstatera att det som lyfts fram i bloggen och i filmen handlar i fler fall om sådant som fattades beslut om eller grundlade i förra mandatperioden. Därför borde kanske rapporten istället hetat vi skördar vad alliansen sådde.... men det är klart det går ju inte att erkänna detta förhållande.
Jag minns dock en viktigt sak när det gäller frågan om väntetider. När vi tog besluten om arbetet för att genomföra vårdgarantin då röstade vänstergänget emot och budskapet var - ni klarar inte detta. Idag är visan en annan, man skryter obehindrat med den goda tillgängligheten - men lånta fjädrar är alltid lånta fjädrar. I detta fallet lånar man konsekvent fjädrarna från personalen som arbetar hårt och medvetet och Allianspartierna som skapade förutsättningarna i tilltro till personalen. Den saknade vänstergänget då. Den som inte tror mig kan kolla protokollen!

2 grader i Köpenhamn

Idag har ett antal organisationer och företag lanserat en folkkampanj för ett hållbart klimatavtal i Köpenhamn. Man lanserade det med en websajt www.2grader.se och en ny Facebook grupp. Jag tycker det är en fantastiskt idé och något som vi nu alla som vill bidra till att rädda klimatet kan engagera oss i. Med hjälp av nåtet kan vi nu sprida detta över Sverige och världen och skapa ett tryck mot olika ledare runt om i världen. Varje värvad underskrift är ett steg mot ett hållbart klimat. 2 grader kampanjen kan bli en av de första nätbaserade folkrörelserna som gör skillnad i världen - vilken utmaning!

Grattis och välkommen

Igår kväll nominerades Gudrun Brunegård till nytt landstingsråd för Kristdemokraterna i länet, ett bra val. Gudrun är en vass skribent, varm och nära som politiker, dessutom söker hon gärna debatten med motståndargänget. Det blir ett bra tillskott i Alliansgruppledargänget och hon kommer kunna öka chansen att vi når en alliansmajoritet i valet om ett år.Så här hon presenterats i SR Kalmar, Barometern.

torsdag, september 24, 2009

Gemensamt uttalande om vård för papperslösa

C-landstingsråd och landstingspolitiker från hela Sverige:

- Regeringen måste förbättra vårdsituationen för papperslösa!

- Det är en skam för Sverige att vi rankas i botten inom EU när det gäller möjligheterna för papperslösa att få vård. Vi kräver att regeringen kommer till skott med frågan att förbättra papperslösas rättigheter och trygghet i vården. Det uttalade deltagarna på Centerpartiets sjukvårdspolitiska konferens för landstingsråd och andra regionala vårdpolitiker från hela landet som hölls i landstingshuset i Stockholm på torsdagen.


- Centerpartiets riksstämma i maj 2009 slog fast att papperslösa ska ha rätt till vård på samma villkor som övriga befolkningen. Tre av fyra partier i regeringen anser att papperslösa ska ha rätt till vård på rimliga villkor och att rätten till vård inte ska underordnas migrationspolitiska mål. Kravet stöds av stora delar av oppositionen och en stark opinion inom sjukvårdens personal och bland vårdpolitiker från alla partier. Det är dags att migrationsminister Tobias Billström (m) inser de parlamentariska förhållandena och ger upp sitt motstånd mot en humanitär vårdpolitik även för personer som inte har uppehållstillstånd i Sverige. Vi behöver få en gemensam och generös lagstiftning för hela Sverige.

- Vi förväntar oss att regeringen snarast initierar en process för att snabbt ändra lagstiftningen så att papperslösa försäkras om tillgång till vård under villkor som är trygga och ekonomiskt rimliga, avslutar landstingspolitikerna.

Gustav Andersson, landstingsråd Stockholm
Hans Hedlund, landstingsråd Västernorrland, vice ordf Centerpartiets Kommunala sektion
Birgitta Andersson, landstingsråd Västmanlands län
Cecilia Andersson, regionråd Västra Götaland
Björn Brink, landstingsråd Gävleborgs län
Christer Jonsson, landstingsråd Kalmar län
Rolf Edlund, landstingsråd Uppsala län
Per-Olof Jacobsson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Gotland
Mattias Claesson, landstingsråd Södermanlands län
Olle Edblom, landstingsråd Västerbotten
Lars-Olof Johansson, Östergötland
Margareta Ivarsson, ersättare i landstingsstyrelsen Värmland
Sofia Jarl, politisk sekreterare Dalarnas landsting
Maria Rönnbäck, politisk sekreterare, Örebro län
Jacqueline Bonneau, politisk sekreterare Region Skåne

Skam för Sverige

Idag redovisas bl a i DN en rapport som visar att Sverige skämmer ut sig internationellt med att vara sämst med att ge papperslösa vård. Den är sorgligt att vi som land inte sköter detta bättre och mer humant. Det är än mer bedrövligt att det både i regeringen och riksdagen finns en majoritet för att förbättra läget men Moderaterna har tagit på sig rollen att blockera en lösning. Det är nu dags att M viker ner sig och accepterar läget - partiet kan inte ha veto i denna fråga, lika lite som KD kunde ha i fråga om könsneutrala äktenskap.

Är idag på en sjukvårdpolitisk konferens i Stockholm och vi har därifrån gjort ett gemensamt uttalande i detta ärende för att öka trycket i frågan!

onsdag, september 23, 2009

Kreativ på "frihet"

Jag fick ett tips idag från Majoritetens blogg, jag får det ibland....
På websajten för "Frihet" presenteras nya Allianzböcker på ett väldigt kul sätt. Jag tycker det är särskilt bra att Maud blivit författare till en bok med titelen "Det magiska folket". Dock saknar jag på sidan motsvarande lansering från författare i den röd-gröna kartellen. Man skulle ju kunnat tänkt sig av Mona: "Varför jag inte får bestämma - en studie av (s)andlådan, eller Peter Erikssons: Så får vi välfärd utan att jobba; bäst är nog utgivningen av Lars Ohlys bok: "Ett bidrag till alla - en studie hur alla ska bli lika fattiga"

Men det kanske är så att just dessa titlar passar inte in i Frihets profil...

sandlåda

I Västerviks tidning sprider nu en kommun bilden att landstinget skulle "lurat" kommunerna i samband med hemsjukvårdsväxlingen. Det blir sandlådeaktigt. Det finns en gemensam överenskommelse mellan kommunerna och landstinget och enligt den ska det ske en gemensam utvärdering under 2010. I den får alla delar behandlas. Den typ av utspel som nu sker i media undergräver förtroendet mellan parterna på ett helt onödigt sätt. Jag förutsätter att ekonomin blir en del av den överenskommna utvärderingen tillsammans med andra frågor.
Det finns en historia av misstroende och brist på kommunikation mellan kommunerna och landstinget. De sista åren har det verkat bli bättre, men med denna typen av utspel tar vi flera steg tillbaka. Ta er ur sandlådan och bidra istället till att utveckla förtroende och kommunikation istället!

tisdag, september 22, 2009

Någon nytta med lågkonjunkturen

En blivande rapport från ett FN organ skrivs det om i bl a DN idag som berättar att lågkonjunkturen innebär att koldioxidutsläppten sjunker. Äntligen något positivt som kommer ut av den finansiella oron. Dock är det viktigt att komma ihåg att detta löser inte på något sätt våra långsiktiga problem. Men om vi använder de närmaste åren till kloka klimatinvesteringar och energiinsatser så har vi både genererat jobb under de svåra åren och bättre förberett oss för att hålla nere utsläppen när konjunkturen vänder.

Det är därför bra att regeringen anslagit än mer pengar till energiåtgärder i små företag och kommunala lokaler. Men det hade varit ännu bättre om man givit något slags stöd/incitament för energiåtgärder i flerbostadshus.

måndag, september 21, 2009

Intressant debatt inlägg om frihet

Idag har ett antal Centerkollegor publicerat en debattartikel på Newsmill. De försöker där skapa lite tryck på partistyrelsen att bli djärvare och mer profilerad i vad de beskriver som frihetsfrågor. Det tycker jag är bra. Dock tycker jag att det finns ibland i språkbruket en tendens till att betona frihet från snarare än frihet till, dvs frihet från staten, rätt att välja olika välfärdstjänster osv. Men det finns en annan sida och det är friheten att kunna välja, dvs ett socialt skyddsnät som skapar dessa möjligheter utan att låsa in i bidragsberoende och myndighetshantering, friheten att utbilda sig, dvs en skola som ger kunskap och som bidrar till lika förutsättningar.

jag tror att vi som centerparti har något att bidra med när vi kombinerar de olika politik traditioner vi har i partiet. Där äganderätten, självbestämmandet och valfrihet är viktigt men också inkluderar alla människor möjlighet att uppleva detta. Ibland blir vårt språk när vi diskuterar detta inte så tydligt i detta avseende men det är där jag tror att vi har en stor möjlighet att utmana båda de stora partierna.

Läs också Annie Johanssons, magnus Anderssons och Fredrick Federley

Onödigt gynnande av Byggebo

Idagens Oskarhamnstidning redovisas hur har arbetet med en nu hälsocentral i Kristineberg bedrivs. Det är bra att man nu äntligen förbereder för en ny hälsocentral. De lokaler man haft så länge har varit undermåliga. Men det är inte ok att man låter Byggebo fortsätta att vara den man hyr hos, inte utan att de utsatts för konkurrens. Jag menar att det är på gränsen till tjänstefel att driva processen så att Byggebo får monopol på frågan. Dels med tanke på hur man skött de nuvarande lokalerna, dels med tanke på att de utan konkurrens kan ta ut vilka priser som helst. Dessutom prövar landstinget inte om en annan fastighetsägare kanske har bättre idéer och lösningar för skapande av nya lokaler. Därför är min utmaning till Landstingsfastigheter och primärvården släng er inte i första bästa famn utan bjud in fler till förhandlingsbordet.

söndag, september 20, 2009

vad ger värme?

I förra valet hade vi en stor debatt om det sk utanförskapet, som socialdemokratisk misslyckad politik skapat under så många år. Alliansregeringens politik har i grunden ändrat detta och trenden har vänt, även om lågkonjunkturen har fått det att inte se ut så med ökad arbetslöshet. Sanningen är dock att bl ohälsotalen i landet sjunkit och fortsätter att sjunka. Inför nästa val förs en diskussion om hur tar vi steget vidare.

För Centerpartiet är det oerhört viktigt att ge människor möjlighet att både vara motiverade men också har en möjlighet att gå från utanförskap till innanförskap eller från kyla till värme. Här behövs en fortsatt politik utveckling, en politik för innanförskap eller vägen tillbaka. En politik som inte genererar bidrag utan som genererar bidragsmöjligheter, dvs en möjlighet för var och en att utifrån egna förutsättningar bidra till samhället och skapa sin egen vardag ekonomiskt och socialt. En socialpolitik fri från offersyn som socialdemokraterna alltid haft och har, vi behöver fortsätta att utveckla en socialpolitik och jobbpolitik som skapar möjligheter, fler vägar tillbaka som individen kan välja tillbaka in. Här tror jag att Centerpartiet har ett viktigt spår att arbeta vidare på annars riskerar vi att hamna i den hårdhänta regelfållan som är föga frihetlig eller liberal. Vi behöver utmejsla en varm socialliberal hållning för en politik för innanförskap. Det kommer behövas i nästa års valrörelse för att bli en positiv liberal kraft i svensk politik.

om att skapa debatt

Jag har tidigare skrivit om Anna Odells konstskapande som ledde till en nödvändig och intensiv debatt om hur psykiatrin i vårt land fungerar. Jag har hela tiden tyckt att hennes aktion var fullt acceptabel i relation till den ökade debatt och diskussion det lett till. Och jag är medveten om att inte alla hållt med mig.

Idag skriver Anna Odell i DN och berättar sin historia på ett väldigt bra sätt. Det finns en nyckelpassage i texten som jag tycker är oerhört viktig:

Mina anhöriga var oroliga över att jag skulle komma till skada, eftersom de av erfarenhet vet hur våldsamt ett omhändertagande kan gå till. Det gjorde det ännu angelägnare för mig att genomföra iscensättningen. Om det är så farligt att vara i behov av vård blev det desto viktigare för mig att försöka belysa det. ur DN

Det anger drivkraften och ett av de motiv som jag tycker motiverar varför hennes insats var så viktigt. När man till det lägger själva "behandlingen" på sjukhuset så signalerar det hur viktigt det är att vi fortsätter debatten, men också sätter sökarljusrt på hur psykiatrin ibland hanterar utsatta människor och det överläge man alltid har i vården. Läs artikeln och ta ställning! Vi måste hjälpas åt för att vården ska fungera ännu bättre.

lördag, september 19, 2009

Pengarna tillbaka!

I ett sista budgetutspel presenterade Alliansregeringen för media (DN, Barometern , Ekot m fl.)både sänkt inkomstskatt och mycket viktigare sänkta egenavgifter för egen företagare och handelsbolag. Det är som de säger i Robin Hood "skatteåterbäring" och det betyder att en undersköterska har fått ca 1500:- i sänkt skatt under denna perioden. Det är bra och han eller hon har fått behålla mer av sina pengar. Men jag kan tycka att det i det läger vi är nu kunde gjorts en investeringsprioritering, dvs regeringen kunde prioriterat åtgärder som leder till högre tillväxt på sikt, typ infrastruktur, forskning, etc. Men man har prioriterat tillväxt genom sänkningen av egenavgifterna. Det är dessutom ett sätt att kompensera för den förändring av egenavgifterna som gjordes i början av mandatperioden och som en del företagare klagat över. Jag tror att det kommer leda till att fler företag vågar och kan växa - det känns bra!

fredag, september 18, 2009

Äntligen steg framåt för tryggare företagare

När man startar ett företag och går från att vara anställd till företagare så tar man ett steg ut på osäker mark. En del av detta är för många tjusningen, men det är också något som hämmar människor från att våga. Därför är det jättebra att regeringen enligt DN idag lägger fram ett förslag som ökar det sociala skyddsnätet för den som blir/är företagare. Nu infriar regeringen en del av ett viktigt vallöfte. Förslagen kommer över tid att ge oss fler som vågar bli företagare eftersom risken minskar något. Bra jobbat Maud!

När såpa tv sätter dagordningen

Jag har inga synpunkter på de allehanda såpor som levereras i TV, utan tycker det kan vara ganska roligt att sjunka framför en kväll. Men det blir problematiskt när dessa med kvällstidningarnas hjälp sätter agendan för det politiska samtalet och man på fullt allvar låter debatten falla till en bekymmersamt låg nivå.

De senaste dagarna har en nybliven såpa stjärna från TV 3 fått stort utrymme på först kvällstidningarnas första sidor. Ann Anka sk Hollywood fru har nu lanserat sig i Aftonbladet och i Expressen på debattsajter som Newsmill osv osv. Andra debattörer hänger på och så rullas en debatt igång som det enbart finns en vinnare på TV3. Med den sväng som detta alstrat i debattköret så kommer TV 3 ha en gjuten succe under hösten. Man kan misstänka att detta PR upplägg har man betalat dyrt för, men det är nog lönsamt ändå.

Samtidigt som vi har en alldeles för hög ungdomsarbetslöshet, en ekonomisk kris som fortfarande griper kring sig, vi har långsiktiga bekymmer om finansieringen av välfärden osv osv, så blir de nattståndna funderingarna från Hollywoods kvarter debattämne i radio, tv, tidningar och debattsajter som om de var särskilt angelägna för svensk vardag. Man kan inte annat än ta sig för pannan och samtidigt gratulera TV 3 till hösten framgånsgrikaste PR kupp.

torsdag, september 17, 2009

Lysande CUF

Centerns ungdomsförbund lanserar nu en kampanj dels för att värva medlemmar, dels för att driva klimatfrågan och klimatbistånd. Som en del i detta har man lanserat en kampanjfilm som är bra. Du kan se se den här!

Kultur för tillväxt

I Kalmar län håller vi på med ett gemensamt arbete för att utveckla kulturens roll och position i länet och öka möjligheterna för hur detta ska bidra till regional tillväxt. Det är ett arbete som ska bli färdigt i slutet av året, svårt - men kul. Det verkar som om det arbetet ligger helt rätt i tid, eftersom Maud Olofsson och kultuministern idag redovisar utökade statliga insatser för att utveckla kulturella och kreativa näringar enligt bl DN . Syftet är att ge kulturentreprenörer ännu bättre möjlighet att utveckla sin verksamhet. Borde vara en möjlighet för oss att hänga på dessa utvecklingspengar till vårt regionala arbete. Samtidigt är det bra att regeringen markerar den betydelse kulturella näringar kan ha för att utveckla sverige och för nya arbeten i framtiden.

satsningen på pensionärernar

Det har de senaste dagarna skrivits mycket om skattesänkningen för pensionärerna. Jag tycker det var bra att regeringen tog ytterligare ett steg för att hjälpa dem som har de minsta pensionerna. Men det blir ju många mer eller mindre genomtänkta kommentarer och bloggkollegan Departementet har skrivit en väldig underhållande text om sossen Jan Andersson. Läs här.

Mer infrastruktur

Bra jobbat Åsa! Det är skönt att läsa/se på Rapport att Centerpartiet har framgång i att öka satsningarna på infrastrukturen i landet. När vi summerar denna mandatperiod kommer det framstå som en väldigt bra period, även om det ändå inte är tillräckligt. Men det ska man komma ihåg det beror på att tidigare vänsterregeringar försummat infrastrukturen så mycket så länge så hålen att täcka är alldeles för stora på kort sikt. Därför är det väldigt viktigt att Alliansregeringen får sitta kvar och fortsätta arbetet för en bättre infrastruktur!

- 30%

Vi träffade under vår RIGA resa ordföranden i det riksdagsutskott som hanterar lokala och regionala frågor. Det var spännande att också ur det nationella perspektivet få bekräftat att kommunförbundet är en aktiv samtalspartner som man inte bara samtalar mer utan också gör uppgörelser med. Vi diskuterade också den ekonomiska krisen och dess effekter på kommunerna. Jag tror vi alla fick en tankeställare när han sa att kommunernas intäkter minskat med 30%!! Medan vi är bekymrade för att intäkterna står stilla så får man i Lettland se dem sjunka - dramatiskt!

Det måste vara oerhört tufft, men ger också en viss relief till vår diskussion om svårigheter att få¨ekonomin att gå ihop. Vi har det betydligt enklare trots allt!

tisdag, september 15, 2009

något att lära!

vi har i eftermiddag mött lettiska skl. intressant! Något vi kan lära i sverige är hur man har överläggningar mellan regering och skl. lettiska kommunförbundet har mycket tydligare påverkansmöjligheter mot regeringen och det finns en bättre systematik för detta. man har också möjlighet att delta i parlamentets utskottsmöten. jag tror vi får skicka hit lite fler företrädare för att ta lärdom!

på rundvandring i Riga

Nu har vi anlänt till och tagit en liten promenad i den vackra gamla staden. I eftermiddag möter vi folk från en lite kommun, ska bli spännade att höra hur de har.

måndag, september 14, 2009

Bodström pysslar

Jag tror vi är ganska många som funderat över det faktum att sossepolitikern Thomas Bodström accepterat att sitta i styrelsen för Pysslingen AB. Av Agenda igår ocg Expressen idag förstår man att Mona Sahlin också undrar. Kollegan Anders W jonsson har i sin blogg en intressant fundering kring detta, läs den här.

Framgång för Centerpartiet

DN debatt presenteras idag att regeringen föreslår en höjning av studiemedlen, det är inte en dag för tidigt!! Förslaget får anses vara en stor framgång för Centerpartiet som var det enda partiet som inför budgetarbetet i regeringen förde fram vikten av höjda studiemedel.

Från vänsteroppositionen kommer vi att få höra replikerna ur det vanliga manuset:
- För lite...
- För sent...

LOVärt

I Östran/nyheterna kan man nu läsa att åtminstone 5 av länets kommuner förbereder sig för att öppna hemtjänsten så att den enskilde hemtjänstagaren kan välja vem som ska ge hemtjänsten man är beviljad. Det är utmärkt! Allianregeringens förslag och riksdagen beslut om LOV öppnar möjligheten för alla kommuner att ge framförallt våra äldre ett tydligt inflytande över den omsorg man får. Samtidigt öppnar den för personal i hemtjänsten att starta egna företag och därmed bättre kunna påverka sin arbetssituation, det är utmärkt. Det som förvånar är att inte alla länets kommuner och åtminstone alla Alliansstyrda kommuner i länet förbereder sig för att öppna hemtjänsten med hjälp av LOV. Varför saknas Mörbylånga och Borgholm? Men det är inte försent än att starta processen - gör det!

söndag, september 13, 2009

Miljöpartiets flygande matta

Ikväll har det kungjorts att Ann Hellenborg lämnar uppdraget som landstingsråd och första företrädare för MP i landstinget. Officiellt för att hon inte ska kandidera i valet nästa år. Men den som följt den senaste månadens skriverier inser att huvudorsaken sannolikt är en helt annan. Så Ann får ta den flygande mattan ut ur landstinget. Men då skulle man ju kunnat tro att skiftet skulle skett ganska snart, men enligt Jessica Rydells blogg i kväll så bli inte skiftet förrän nästa år i maj. Märkligt lång uppsägningstid, eftersom man efter ett sådant här besked är vad man i amerikansk politik kallar "lame duck". 8 månader utan ett landstingsråd som kan ge auktoritativa besked om primärvården, mitt i vårdvalets genomförande, förlåt Hälsovalet... är märkligt, för att uttrycka sig försiktigt. Man kan bara spekulera i vad som styrt detta, men det ska jag inte göra!

Mona Persson...

Ikväll har jag varit på södra Öland i Stenåsa och pratat politik. Utgångspunkten var perspektivet val om ETT år. Jag ställde två frågor i inledningen:
- Har du det bättre idag än för tre år sedan?
- Tror du att det hade varit bättre idag med en regering ledd av Mona Persson?

Jag avkrävde inte deltagarna något svar, men av minspelen att döma var det rätt enkelt... det är generellt bättre idag och framförallt ingen tror att det hade varit bättre idag med en regering som letts av först Göran Persson och sedan Mona Sahlin. Det är dessutom väldigt roligt att berätta om 40 - 80... dvs reringen har den här madat perioden satsat 40 miljarder in i kommuner och landsting för att säkra välfärden - det är den största satsning någon regering gjort i modern tid på så kort tid. Samtidigt har man klarat av att sänka skatteuttaget för låg och normalinkomstagare med 80 miljarder så att man idag har uppemot 1500 mer i plånboken. Det är bra!

Vi kan känna oss stolta, lite nöjda, men inte färdiga - därför behöver vi hjälpas åt med att säkra 4 år till för Alliansregeringen!

lördag, september 12, 2009

nytt koncept - politikerskola

Igår presenterade vi ett nytt sätt ( VT) att lära sig om vård och omsorgspolitik. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer vi från Centerpartiet i länet driva en politikerskola med inriktning på vård och omorsfrågor. Den kommer vara båda lokal och regional.

Min förhoppning är att den ska ge fler människor en möjlighet att engagera sig och lära sig mer om politik. Jag vet att dessa frågor är något som engagerar många människor men ibland saknas kunskap för att driva. Nu blir det en möjlighet nära dig.

torsdag, september 10, 2009

Bra förslag utbildningsministern

Idag meddelas det att regeringen från 2011 avser att öppna för att ta ut avgifter för studenter från länder utanför det sk EES området enligt Ekot. Det är bra. Högre utbildning är i många länder en viktig tjänsteverksamhet som man säljer. I Australien och Nya Zeeland liksom på andra håll tar man betlat för studenter från andra håll och använder detta för att utveckla sin högre utbildning och forskning. Det är rätt! Det finns inget rimligt skäl till att vi med skattepengar ska subventionera/betala den högre utbildningen för studenter från Kina, Indien och andra håll i världen. Vilket vi gör nu. Det är en möjlig marknad som kan ge oss bättre utbildningar och mer forskningspengar, därför är regeringens förslag alldeles utmärkt.

Nu vet jag att man från en del håll vill göra gällande att detta är första steget mot avgifter för svenska studenter. Det är trams!! Om något parti vill driva det, då kommer det bli en jättelik debatt och det går inte att för någon regering driva igenom i tysthet. Principiellt vore det helt fel att införa avgifter. Eftersom den avgiftsfria högre utbildningen ger alla samma möjlighet oavsett bakgrund och ger oss som samhälle en möjlighet att ta vara på alla de olika kompetenser som finns utan att vi skiljer ut människor beroende på ekonomi och social bakgrund. Det ska vi vara rädda om. Men om det ska gälla i andra länder måste dess medborgare komma till samma slutsats som vi gjort i Sverige att det är bra med avgiftsfri utbildning.

Influensan sprider sig långsamt - tack o lov!

Igrå fick vi beskedet av länets smittskyddsläkare att den stora vaccineringskampanjen börjar inte förrän i november. Jag ska villigt erkänna att det gjorde mig mycket bekymrad eftersom det skapar en stor risk för att vi kommer vara mitt inne i toppen av sjukdomsperioden när vi inleder vaccineringen. Därför är det väldigt bra att man nu enligt DN räknar med att spridningen över landet går långsamt. Det ökar chansen att vaccineringsprocessen kan göra verkan.

Man kan undra varför vaccineringen ska starta så mycket senare än vad socialstyrelsen och smittskyddet tidigare sagt och det svar jag fått så här långt är att mängden levererat vaccin i början inte är i så stora mängder som man från början trott. Här tror jag det är väldigt viktigt att man från nationellt håll blir tydliga med hur förutsättningarna ser ut så att inte varje landsting ska sitta på kammaren och gissa. Här behövs entydig och tydlig information - ge den!

onsdag, september 09, 2009

spretiga budskap från vänster

Höj skatten, det var monas besked i morse i dn, genast replikerade lars ohly, höj mer och höj snabbare, på detta kontrade mp, vi är inte så säkra på att höja skatten är så viktigt.... i varje fall inte på inkomster allt enligt SVD. Man undrar vad vill vänsteralliansen? Ingen vet och otydligheten ökar!
Men vi kan ju vara säkra på att skattehöjningar är vänstergängets recept för att motverka lågkonjunkturen, 2 slår den 3:e. Det är kan man försiktigt skriva ett något ovanligt recept för att motverka en lågkonjunktur. Men heder åt Mona och Lars för att de är så tydliga så att vi nu vet vad som gäller. Valrörelsen blir allt intressantare!

Enighetens styrelse

Det var lite märkligt på dagens styrelsen, den gick i princip i enighetens tecken och blev därför kort. Men samtidigt var det ett historiskt sammanträde eftersom vi i politisk enighet tog beslutet om ramarna för vårdvalet i kalmar län eller som det nu benämns hälsoval i kalmar län.Enigheten är oerhört viktig, särskilt som vi hade väldigt olika åsikter mellan alliansen och vänstermajoriteten om värdet av att genomför vårdval, enkelt uttryckt majoritetspartierna ville inte ta i det med tång. Men när riksdagen fattat sitt beslut kunde vi inleda konstruktiva samtal, det visar på en gemensam vilja att utifrån rådande omständigheter skapa något som kan bestå över tiden.

Vad är det så som tillfogas en redan ganska väl fungerande primärvård i kalmar län.
1) Möjligheten till fast läkarkontakt kommer att öka
2) Hälsoinriktning i allt primärvårdsarbete, dvs både hos offentliga som privata enheter.
3) Ganska väl definierat uppdrag för primärvården.
4) Enklare för olika intressenter att etablera sig i primärvården.
5)Ett så långt det är möjligt konkurrensneutral system.

Sedan är jag väldigt nöjd med att vi hittat en modell för mindre enheter att fungera i hälsovalet, det behövs i ett län som vårt.

Nu återstår ett antal pusselbitar att bli överens om och få färdigt, men ett viktigt steg är taget.

tisdag, september 08, 2009

Missnöjets apostlar är s märkta

Igrå presenterade regeringen förslag om att öka stabidragen till kommuner och landsting. Vi var många som var väldigt nöjda med detta. Ocj lite hade vi väl i vår naivitet... trott att motståndarsidan åtminstone skulle kunna säga att det var bra, men hur blir det framöver. Icke sa nicke. Nej nu kör man dubbelspår... dels det är valfläsk, men dels är det för lite eftersom man inte ger besked om att samma pengar kommer också 2011. Tala om att tala med dubbla tungor.

Alla önskar sig förvisso stabilitet i tillvaron, men i en tid när vi på några få månader gick från extremt höga tillväxttal till minus tillväxt i ekonomin, kan man inte som politiker ge intryck av eller kräva väldigt långsiktiga ekonomiska besked. Det utökade statliga anslaget för 2010 gör det möjligt att i de flesta kommuner och landsting (om man tidigare skött ekonomin) att bibehålla verksamheter och undvika uppsägningar och skattehöjningar. Det finns förvisso i alla sammanhang angelägna utvecklingsidéer och förbättringar, men i tider som dessa tror jag vi alla har att vårda det vi vunnit i avvaktan på att den globala och nationella ekonomin blir stabil. Att som socialdemokratin i alla utspel kräva mer och säga det räcker inte ger inte ett seriöst intryck och när mn under en mandatperiod fått 38 miljarder extra till välfärdssektorn klaga på att man har för lite pengar från staten - då är frågan om man ska vara lokal politiker överhuvudtaget. Jag tycker detta illustreras väldigt väl när jag igår hörde ks ordförande i Umeå, s- märkt, klaga att inga statliga pengar räcker. Sedan kan jag idag notera att samma ks ordförande sökt och nu fått uppgiften att göra Umeå till kulturhuvudstad 2014 till den beräknade kostnaden av 400 miljoner... jag förstår att han inte få plus och minus att gå ihop. Men att skylla på staten, det är magstarkt!

Överens om vårdvalet!

Idag har vi blivit överens om vårdvalet mellan landstingsfullmäktiges partier. Det är väldigt bra eftersom det är angeläget att skapa ett system som håller över tiden och som medarbetare, medborgare och olika vårdgivare vet står sig över tiden oavsett politiska majoriteter. Överenskommelsen innebär inte att vi är färdiga, men ett stort steg tas i morgon när överenskommelsen beslutas om på landstingsstyrelsen och i samband med det presenteras. Under resten av hösten ska vi få färdigt ett reviderat ersättningssystem, och utformningen av de avtal som ska användas och som ska baseras på det uppdrag som vi beslutar om i morgon och senare på fullmäktige.

Vi hade kunnat vara färdiga för 6 månader sedan, om inte vänstermajoriteten vägrat hantera frågan under förra hösten. Det gör att vi blir sena med att starta vårdvalet i kalmar län. Men nu blir det av och det känns jättebra!

måndag, september 07, 2009

Ylva lägger ner vårdcentraler!

I kväll har jag som först haft möjlighet att se SVTs Uppdrag gransknings andra del om läkarbristens Sverige. Det är ett bra program eftersom det dels visar hur läkarförbundets sätt att agera under många år har skadat svenska sjukvård och att man när man nu inser att det var inte så bra drabbats av akut minnesförlust och förnekar all kännedom om att man motverkat en ökad läkarutbildning och genomgående arbetat mot ökat antal utbildningsplatser. Det är sorgligt att de inte ens klarade av att göra en pudel...

Men det mest sensationella uttalandet göra Ylva Johansson (s). Hon vill nu införa en myndighet i Stockholm som ska ta på sig ansvaret och rätten att stänga vårdcentraler som drabbas av den läkarbrist som staten och hennes parti orsakat genom att under 12 års tid inte ta ansvar för att öka antalet utbildningsplatser. I programmet talas det om Sveg och de mångåriga svårigheter man haft där med att rekrytera läkare. Men det skulle lika gärna kunnat handla om Emmaboda, som tidigare hade stora svårigheter under flera år, eller Nybro eller just nu Smedby och Ljungbyholm och.... Enligt socialdemokraternas sjukvårdspolitiske talesperson så ska en myndighet bestämma att när en vårdenhet inte kan ge fast läkarkontakt så ska den stängas. Det betyder att många orter i landet skulle bli utan läkartid överhuvudtaget!! Hyrläkare är inget kvalitets alternativ, men i brist på fast anställda läkare är det långt bättre än inget alls.
Det andra Ylva Johansson bestod oss med var att byta fot om vårdvalet. Det hon i samband med riksdagsbeslutet var så emot och skulle riva upp, vill hon nu ta åt sig äran för genom att säga att det som nu införs i Västra Götaland det är jättebra.... bara för att där är s med och styr. Även hon drabbades i programmet av extrem minnesförlust om vad hon för bara en kort tid sedan stod för och vad den regering hon tidigare tillhört är ansvarig för.

Jag hoppas många väljare som är intresserade av sjukvårdsfrågor tittade på uppdrag granskning, det kommer ytterligare sänka tilltron till ett rödgrönt regeringsalternativ nästa år. Bra jobbat Uppdrag granskning, fler sådana program det närmaste året!

söndag, september 06, 2009

Bra besked från regeringen

Nu tar regeringen sitt ansvar och tillskjuter ytterligare medel för kommuner och landsting kan vi läsa i Barometern och SR Kalmar respektive DN. Det kommer minska riskerna för skattehöjningar och personalnedragningar som inte är motiverade av förändrade behov. Nu ställs kravet på oss som förtroendevalda i kommuner och landsting att ta vårt ansvar för att sköta verksamheter effektivt och med fokus på kärnuppgifterna. Det finns dessutom inom många landsting möjlighet till fortsatt utveckling av verksamheten så att den blir effektivare genom att vården blir än mer patientorienterad.

För Kalmar län innebär regeringens besked ca 250 miljoner -det är en stor satsning och däribland går ca 75 miljoner till landstinget.
Sammantaget innebär detta att regeringen sedan 2006 satsat närmare 39 miljarder på kommunsektorn, ett rekord i sig i välfärdssatsningar.

Missade affärer när man inte navigerar rätt

- Nej har du köpt en GPS, det är ju det mest ondögia man kan ha... sa någon mig närstående idag när jag kom hem med en ny sådan.

På ett sätt var det rätt, men samtidigt ganska fel. Men uttalandet måste spegla vad hela bilindustrin tänker. Men Navigatorerna som nu finns är något mera än vägvisare som ersätter kartboken. Det är om det fungerar väl en informationscentral som både kan gynna miljö och minska trafikfaror.

Det är ju så att när jag är ute och kör så är man inte alltid 100% koncentrerad, vilket innebär att man ibland missar en hastighetsskylt och då plötsligt står där en plåtpolis - flashar och böterna är där ( nej jag har inte nyligen åkt dit!!) och med den nya hastighetsgränserna så kan påbjuden hastighet variera mellan 30 - 120 km och på vissa sträckor jag kört i länet varierar det väldigt mycket och ofta. Då är risken för en miss ännu större. Men min GPS har jag nästan alltid koll på vad som är rätt hastighet eftersom det också står i den.
Elle du är den större staden och letar parkering, kan ibland var tjurigt, med GPS kan du bli visad till den närmaste och tjänster är på väg som kan tala om om det finns plats dit du åker. På våra allt mer vanlig 2-1 vägar så blir ju konsekvenserna jättestora när en olycka händer och vägen kan bli avstängd en längre tid, då kan min GPS tala om att nu bör du väkja en annan väg eftersom det är stopp på vägen.

Så GPSn är ingen kartbok, den är alltmer en informationstjänst, som borde vara integrerad i bilen. Men när jag nu kollt upp hur olika bilföretag gör så tar man väldigt bra betalt för att installera detta i bilen. Vilket nu ger fristående företag jättemöjligheter att tjäna pengar på att utveckla bra tjänster. Bilföretagen är fortfarande kvar i föreställningen att man säljer bilar, istället för att erbjuda säkra, miljövänliga, föenklade resemöjligheter för den enskilde och dennas familj. Därför tappar man nu bort det som borde vara naturligt - navigatorn är en hygglig inkomstkälla för framtiden och borde vara en del av en bil när man köper den ny, det är snart viktigare än en radio/cd. Men även i denna fråga har bilindustrin navigerat fel!!

Jag vet att detta inte är någon politisk fråga, men hade jag haft studenter i marknadsföring så hade jag använt detta för att illustrera bristande markbnadsförståelse hos företag.!

fredag, september 04, 2009

Stort framsteg

I olika media (DN, Barometern, Ekot) redovisas resultatet av forskningsgenombrott i Lund. Det innebär att man med individuell uppföljning på gen nivå kan bedöma risken för att man får återfall i bröstcancer. Det är ett jättestort framsteg! För den enskilda kvinnan innebär det att man kan minska oron för återfall, och för sjukvården innebär det man kan göra rätt från början och därmed minskar risken för framtida sjukvårdskostnader.

Samtidigt illustrerar denna nyhet det jag skrev om tidigare idag hur sjukvården förändras.

Framtidens vård - hur ska den finansieras

Deltar igår och idag i IHEs forum (institutet för hälsoekonomi i lund). Temat i är är vårdens finansiering och vi får tankar och idéer om vart vi är på väg och vad det kan betyda för vården i framtiden.
Vi fick nu på morgonen en redovisning av en tämligen nyutvecklad simuleringsmodell för att beräkna bl a vårdens framtida kostnader. Den har en viktig begränsing i och med att den enbart tittar på sjukhusvård. Men den bild vi fick är att i reala termer ökar kostnaderna med mellan 3 och 5 gånger fram till 2040. Det bekräftar den bild vi har sedan tidigare, men för att sjukvårdens andel av BNP ska förbli oförändrad måste BNP också öka lika mycket de närmaste 30 åren. Det blir tufft.

När man sedan får en presentation av vad den medicinska forskningen är på väg att utveckla för nya lösningar inom olika områden blir jag så imponerad av den mänskliga förmågan till kunskapsutveckling. Det är oerhört löftesgivande, men utifrån ett finansiellt perspektiv också försvårande. Vi ska de närmaste 10 åren finna pengar till för flera olika vacciner mot olika former av cancer, automatiserad insulingivning för dem som har diabetes, individualiserad medicinsk behandling av cancer osv osv osv.

Vårdens finansiering kommer bli ett av de absolut största debattämnena de kommande 5 åren. För ska vi göra förändringar så är det innan svårigheterna börjar på allvar.

torsdag, september 03, 2009

vad är ett liv värt för dig?

Nu redovisar Smittskyddsinstitutet enligt DN tänkbara scenarios för svinfluensan. Siffrorna är ju uppskattningar beroende på olika dödstal, men illustrerar oerhört väl varför vi ska vaccinera oss. Men beräkningarna visar också varför det var och är riktigt att staten bidrar till vaccineringen. Om vi inte vaccinerar oss och flunsan får den "värsta" spridningen skulle det kosta samhället 16 miljarder. Vid ett stort genomslag för vaccineringen sjunker kostnader till 3 miljarder och samtidigt kan vi spara 500 liv. Med den kunskapen borde det nu inte vara någon diskussion om vaccineringen!

En kväll i Torsås

Var igår kväll i Torsås och medverkade på en politikerskola. Det är ett tio-tal deltagare som under hösten samlas i en politikerskola och igår fick jag diskutera med dem landstingsfrågor och regionalpolitiska frågor. Det var fantastiskt roligt!! I denna typen av samtal med människor som inte arbetar med denna typen av frågor i vardagslag finns andra frågor och synpunkter än de jag möter i vardagslag.

Det var många funderingar kring pandemin, förstås. Men det var också funderingar kring hur landstinget fungerar som demokratisk apparat och om det verkligen behövs 67 fullmäktigeledamöter.

Politikerskolan är ett koncept som är stimulerande, jag hoppas jag får besöka fler i höst!

tisdag, september 01, 2009

Om vård - ett lysande initiativ

Idag öppnade webb-platsen omvård.se (jo det är ett riktigt å i namnet) sina sidor. Den presenterades i en intressant debattartikel i DN, där man klokt argumenterar för hur en öppen webb plats kan bidra till att stärka patienternas ställning. Jag tror att det är helt rätt. Det är på detta sätt med öppen information om både tillgänglighet och följsamhet mot medicinska riktlinjer som patienterna kan göra kloka val, men också vi som politiker kan ställa vassa frågor till sjukvårdens olika verksamheter. Jag menar att detta är ett mycket bättre sätt att skapa en mer jämlik vård i Sverige än de godkännande system som sossarna vill ha eller den lagstiftning som moderaterna viftat med den senaste tiden.
Baserat på kunskap ska vården utvecklas, med öppen information kan vi säkerställa att enskilda vårdenheter och vårdgivare använder den kunskap som finns och de riktlinjer som beskriver bästa metoder för olika typer av tillstånd. Så kan Svensk sjukvård bli bättre.

Om man då slänger en blick i den databas som man använder så kan man se att när man jämför tillgänglighet så kommer Oskarshamn högt upp, när man tittar på om oskarshamn använder who´s checklista för säker kirurgi (kan vara fel i materialet9 så kommer jag redan idag ställa frågan varför det är så att man inte använder denna metod för att öka patientsäkerheten. Tittar man på diabetesvården på länssjukhuset så klarar den inte kraven, vilket gör att det finns skäl att ytterligare följa upp detta, osv. Omvård.se kommer bli mycket använd framöver!