onsdag, november 18, 2009

Sent ska (s)yndaren vakna

Sverige har inte i modern tid haft så låga relativa sjukskrivningstal som vi har nu. Och de fortsätter att sjunka. Orsakerna är många, en är att vi idag har betydligt fler människor på arbetsmarknaden, trots lågkonjunkturen, en annan är att rehabiliteringen börjar fungera, om än inte tillräckligt bra. Ett stort och viktigt skäl är att vi dag har en mer jämlik sjukskrivning genom de försäkringsmedicinska riktlinjerna. Vi har dessutom en förändring av sjukersättningen.

Socialdemokraterna har sedan valet 2006 bekämpat alla förändringar och förnekat behovet av förändringar. Nu äntligen börjar man erkänna sina missgrepp och startar en själrannsakan enligt DN. Det var på tiden, men det är inte partiledaren som drabbats av insikt utan en av de ledande riksdagskvinnorna. Mona Sahlin förnekar fortfarande utvecklingen och behovet av förändring. Men verkligheten talar för sig själv - sjukskrivningarna sjunker och det borde alla tycka är bra.

1 kommentar:

Unknown sa...

Uppdatering. Sanningen om psykvården. Detta MÅSTE komma fram och slå igenom. På den här punkten ger jag mig ALDRIG!!!

- Peter Ingestad, Solna