måndag, januari 31, 2011

demokratisk naivism - en nödvändighet

Jag tror vi är många som följer det folkliga upproret först i Tunisien och nu i Egypten med både glädje och visst mått av oro. Bilderna från Tunisien fick mig att minnas de TV bilder vi för snart 20-år sedan såg från Rumänien när deras diktator slutligen insåg att han var både hatad och avskydd och att han måste fly. Någonstans verkar det som om dessa diktatorer i olika länder har inbillat sig att de har folkets stöd och att deras diktatur ändock på något märkligt sätt ska ha folkets stöd. Det är när den falska självbilden börjar krackelera som deras repressiva förmåga försvinner och de flyr så fort de kan. Det skedde i Rumänien och i Tunisien, sannolikt sker det nu snart i Egypten.

Det är fantastiskt glädjande att se hur den digitala kommunikationen bidrar till demokratisering och till att underlätta det folkliga upproret  och ger omvärlden möjlighet att följa vad som sker. jag tror att det också bidrar till att den repressiva sidan hos en regim hålls tillbaka, att öppet inför omvärlden döda och skada sin befolkning klarar man inte om man inte är särskilt förhärdad.... såsom Kinas ledning!

Men orosmomentet i detta skede är ju vad som sker efter regimens fall, hur säkerställer man en demokratisk utveckling? Hur gör man så att den inte kidnappas av andra krafter som enbart vill använda demokratin för att införa sin egen diktatur? Det är här den demokratiska naivismen träder in - som demokrat måste man alltid tro på att människors val, frihet att välja, frihet att tycka och tänka högt och att leva i en rättstat leder till en utveckling av demokratin. Alla andra positioner är omöjliga och ohederliga trots att vi alla vet att det kan finnas krafter som inte är demokratiska, men som just nu säger sig vara det för att det skapar förutsättningar för dem att ta makten.

Världens demokratiska ledare har just nu inget annat ansvar än att allt vad man kan bejaka demokrati längtan i Egypten och bidra till diktaturens fall genom att dra in ekonomiska stöd. Det är först då man tar sitt demokratiska ansvar, även om det finns de som skulle kalla det naivt!

Läs också DN´s ledare, Magnus Andersson, SvD!

fredag, januari 28, 2011

Ett parti som berör fler!

Idag har centerpartiets valanalysgrupp presenterat sitt material. Det är en bred genomgång och i många avseenden en bra diskussion och analys som görs. Jag har ett viktigt MEN och det är att man för diskussionen som om vårt resuötat enbart är beroende av partiets eget arbete - det saknas en tydlig konkurrentanalys både vad gäller arbetet under mandatperioden och valrörelsen. Det är syn eftersom politiken och partierna de facto konkurrerar på en väljarmarknad där medborgarna väger olika partier och politiska idéer mot varandra. Det är också så att i den senaste valrörelsen arbetade t ex moderaterna oerhört myclet med dörrknackning - en metod som de inte anväNt på bredden tidigare. Det fotarbetet avgjorde inte valet, men, tror jag, det påverkade utfallet och i en del av de mindre tätorterna där vi förlorade stort blev plötsligt moderata företrädare synliga och personliga ett nytt sätt och erövrade tidigare centerröster. Jag hoppas att man vid sidan av det offentliga materialet också gjort en konkurrentanalys!

Det andra jag tycker brister är en analys - vår egen- av Allianskonceptet och dess konsekvenser. Där tycker jag att gruppen skjuter den frågan i från sig till att man anser att det bör göras en partigemensam analys av Alliansarbetet. Det äR nog rätt men Centerpartiet måste göra en egen analys och skapa en egen strategi för hur vi vill utveckla Alliansarbetet och detta ur valperspektiv framgångsrika koncept för att bryta sossarnas maktmonopol..


Jag tycker det är oerhört befriande att gruppen gör det så tydligt att vi genom valet av profilfgor blvit ett för smalt parti som inte kan bli intressant för det breda folkflertalet. Här ger man signalen om att vi behöver utveckla vår position i välfärdsfrågorna och synliggöra det som jag menar varit ett kännemärke för centerpartiet i alla tider - social välfärd i ett samhälle där alla behövs och ska få plats. Det sägs ibland att vi ska bli ett varmt parti, jag menar att vi i alla tider varit ett varmt parti men de senaste åren har vi inte ens ansträngt oss på nationell nivå för att visa det. Därför är det nu viktig att det politik utvecklingsarbete som nu ska starta också innefattar ett brett uppdrag inom välfärdsområdet. Med den ansatsen kan vi stabilisera partiet och bygga nytt förtroende, särskilt med tanke på att det stora allianspartiet just nu bara verkar ha ett svar på alla frågor - budget i balans och ett jobbskatteavdrag till - i det finns inget bra svar på de många viktiga välfärdsfgor som människor runt om i landet ställer sig varje dag!


Läs mediakommentarer här: DN, SVD, AFTONBLADET, MAGNUS ANDERSSSONS BLOGG

torsdag, januari 27, 2011

Symbolisk region

Deltar idag i s k regiondagar i Västervik och har precis lyssnat på Bengt Wahlström som arbetar med omvärldsspaning. Han sade många intressanta saker bl à om arbetsmarknad och den digitala utvecklingen. Men det var en annan sak jag fastnade för - symbolernas ökande betydelse. Han menade att vi går från ett väldigt textbaserat samhälle till symbolbaserat. Han menade att det syns på alltifrån hur vi sköter våra telefoner till hur vi som människor förstår och upplever vårt samhälle.

Jag menar att hans tes har bäring också för hur vi ser på den fortsatta regionala utvecklingen och regionförstoringen. Jag tänker då på potentialen i symbolen Småland. Förvisso kan inte det gamla Småland styra hur en ny region formas, men Smålands symboliska innebörd kan vara en viktig pusselbit för att ge värderingar och kulturell identitet - symbolisk ryggrad - till en ny identitet. När vårt grannlän Kronoberg nu återigen tar upp Skåne spåret så kan jag bara till viss del förstå det, men det är konstigt att de vill kliva på ett tåg som redan gått istället för att vara med och starta en ny resa med ett nytt tåg som dessutom har en stor fördel symbolisk uppbyggnad iform av Smålands begreppet.

Nu är det dags för oss i Kalmar län att bli mer offensiva så att vi inte passivt åser andra forma vår framtid - dags att bli mer proaktiva för en ny region med Småland som bas!,

tisdag, januari 25, 2011

Ikea + Linné = sant

Idag redovisas från linneuniversitet och Ikea ( se Barometern och SR Kalmar) att ikea investerar 25 miljoner i en professur och ett forskningsområde som integrerar ett antal ämnen på universitet. Man har rekryterat den första professorn och nu drar arbetet igång under temat "Life at home". Fantastiskt kul! jag vet hur länge dåvarande Vxjö högskola, sedermera universitet arbetat för att skapa denna typ av samarbete med Ikea, väldigt roligt att det nu ger resultat.

Att integrera teknik - ekonomi och design är en spännande utmaning som kan leda till både intressanta utbildningar men också till en spännande forskningsansats. I takt med att samhället och arbetslivet förändras så ändras också vårt levnadsmönster i hemmet. Här finns stora utmaningar både vad gäller utformning av hemmet, produktlösningar och hemmets sociala funktioner kopplat till rumslig utformning. Med denna inriktning kan den småländska design och t ex möbelindustrin utvecklas - fantastiska möjligheter. Det är bra att IKEA ser möjligheter i Linnéuniversitet, hoppas fler företag i regionen kan göra det och på samma sätt bidra till utveckling som gynnar både företag och universitet.

måndag, januari 24, 2011

inför beslutsgaranti

Läser idag i Barometern ( ej på webben ännu) om hur ett överklagande till länsstyrelsen i samband med ett bygglov inte hanterats inom 9 månader och från ansvariga på länsstyrelsen kan man ännu inte ge besked om när ett beslut kommer. Det är inte första gången jag läser om väldigt långa handläggningstider vid överklaganden och i ett sammanhang jag var med i under det gångna året tog ett enkelt byggplans överklagande nästan ett år av handläggning. Detta är inte unikt för Kalmar län, men det är allt för vanligt i den statliga ärendehanteringen. Jag tycker det är dags att införa en beslutsgaranti vid överklaganden på samma sätt som vi inom sjukvården nu blir allt tydligare med kravet på vård i tid och utan onödig väntan. Är det verkligen jämförbart - ja det är det för det handlar om offentliga myndigheters relation till medborgarna och rimlig hantering av verksamheten.

Köfri vård är vårt politiska mål - när kommer vi att få se riksdagsmän och ministrar argumentera för köfri ärendehantering inom de statliga myndigheterna - eller det kanske behövs en liten "kömiljard" för statens egen verksamhet också??;)

fredag, januari 21, 2011

Falska besked om köpengar

Igår skrev jag om fördelningen av kömiljardpengarna och kunde konstatera att landstinget i Kalmar län klarat sig bra, även om det inte klarade den bästa nivån, dvs att 90% av patienterna fick behandling inom vårdgarantins tid.

Idag kommenterar landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson kömiljardpengarna och då blir det fel - helt fel. Han påstår i Barometern ( tyvärr inte på webben) att regeringens pengar ska gå till verksamheten och bidra till att fler får vård i tid. Men det borde han tänkt redan i höstas, för då hade vården behövt lite mer för att klara behoven. Men då fick man inga resurser. De stimulandsmedel som regeringen nu betalar ut kommer enbart att höja landstingets överskott för 2010. De kan inte användas för att driva vård under 2011. Jag inser att detta låter konstigt, men så är det. Och jag menar att det är allvarligt att styrelsens ordförande ger medborgare, men framförallt personalen intrycket att nu blir det högre anslag till vården, för så kommer det inte att bli. Hans påståenden i Barometern är inget annat än falska löften, för han vet bättre än så!

torsdag, januari 20, 2011

Kömiljarden till gagn för patienterna

Idag presenterades resultatet för den sk kömiljarden under 2010. För patienterna är Alliansregeringens satsning tillsammans med SKL på att öka tillgängligheten i vården med den sk kömiljarden en stor framgång. Igår skrev socialdemokraternass ledande landstingspolitiker i Stockholm IlIja Batljan en famös debattartikel i SVD där han påstod att kömiljarden är ett slöseri och inte har inneburit något för patienterna. Påståendent grundades på dålig faktakoll och tom retorik. (läs Göran Hägglund och Henrik Hammars svar här) Verkligheten är att antalet patienter som i slutet av 2010 väntade är det lägsta i modern historia och det är resultatet av ett intensivt och gediget arbete. Dock finns det fortfarande skillnader mellan landstingen och det är fortfarande så att resultaten är inte stabila ännu. Vi har i landstingen en bit kvar när det gäller att säkerställa en köfri vård, men verkligheten är den att att kömiljarden har stärkt arbetet för att uppnå detta.

När man tittar på redovisningen ( läs SKL info här, DN, svd Sr kalmar av hur pengarna fördelas kan det konstateras att Småland och Halland är bra ställen att bo på om man vill ha god tillgänglighet. Dock är det så att dessa landsting har haft god tillgänglighet och arbetat med detta sedan en längre tid. Roligt är att andra landsting som hade väldigt dålig tillgänglighet under 2010 blivit mycket bättre, ett exempel på detta är Västernorrland. Och det visar att kömiljarden har fungerat son en stimulans för att skärpa patienternas tillgång till vård i tid.

För Kalmar län är resultatet väldigt bra även om det får sägas vara en missräkning att vi inte klarade av att nå 90% också för behandling. Där var det enbart Halland som nådde detta goda resultat. Här finns det skäl att fundera på om politiken och den politiska majoriteten kunde gjort mer för att ge verksamheterna bättre förutsättningar att klara av ge 90% av patienterna som ska få en behandling i rätt tid

tisdag, januari 18, 2011

väntetiderna i vården

I morgon eller senast torsdag kommer besked om hur pengarna inom den sk kömiljarden fördelas. Redan börjar det spridas spekulationer, såsom här i Radio Halland. Kalmar län kommer att komma ut som ett av de län som per invånare får än majoriteten av övriga landsting.

Det kommer säkert uppstå en diskussion om huruvida detta är rättvist och om man verkligen ska ge stimulansmedel på detta sätt. Men notera när du som läsare följer upp hur tillgängligheten ser ut i olika län, så kommer det att visa sig att det har inget att göra med hur hög skatt man har, eller hur mycket resurser man satsar på olika verksamheter. Det tillgängligheten speglar är om landstingen har arbetat med sina processer och om man gjort tillgänglighet till en avgörande fråga. I Halland och Kalmar län har tillgängligheten var en dominerande fråga för både politik och verksamhet under lång tid - däri finns förklaringen till att de funkar. I Kalmar län har det varit en politiskt prioriterad fråga i mer än tio år och de senaste 5-6 åren, har det på varje landstingsstyrelse redovisats hur tillgängligheten utvecklas för olika verksamheter. Det är så viktig frågan måste bli för att den ska få ett genomslag på allvar och det har den inte blivit ännu i alla landsting. Därför kommer kömiljarden att fördelas olika över landet.
Sedan är det så att slitet och förverkligandet av god tillgänglighet uppnås av goda medarbetare varje dag, utan deras engagemang skulle det inte bli någonting!

måndag, januari 17, 2011

patientsäkerhet igen

Idag redovisar Barometern (tyvärr inte på nätet)  en historia om en patient som dels känt sig dåligt bemött på det som kallas Kalmar jouren och dels enligt patienten själv blev bristfälligt bedömd. Vilket ledde till att hon ett dygn senare hamnade på hjärtintensiven och var kvar där 6 dygn. Jag vet inte om patientens bedömning är rätt. Men om historien i huvudsak är korrekt beskriven så är detta ett typexempel på ett patientsäkerhetsärende som vi måste skapa ordning för att de inte inträffar. För någon vecka sedan skrev jag om det som hänt i Västervik och här har vi nu ett fall till. Båda visar på att sjukvårdens system och processer inte räcker till, båda fallen har lett till onödig sjukvård och lidande för patienten. Om landstinget i Kalmar län ska ha någon trovärdighet i sin ambition att bli säkrast i Sverige så är det bl a denna typ av händelser som måste arbetas bort.

Sedan hoppas jag att man från vårdens sida inte överlåter till att vänta in patientens initiativ att klaga såsom det framgår i Barometern. Man har alla möjligheter att ta ett initiativ och utreda händelseförloppet för att klargöra varför det blev som det blev och vad som kunde/borde gjorts istället - det är med den proaktiviteten som sjukvården blir säkrare!

Till förmån för patienten!

Idag redovisar Dagens apoteks webbtjänst att Apoteket Hjorten i Borgholm ska erbjuda sig att köra ut läkemedel till patienter - mycket bra! Än en gång visar utvecklingen att omregleringen sakta men säkert skapar allt bättre service till medborgarna, det känns bra!

söndag, januari 16, 2011

vart tar centerpartiet vägen?

Idag presenterades ännu en opinionsundersökning (se DN) och den bekräftar bilden som varit sedan valet, men som skapades innan valet. Det går uruselt för socialdemokraterna, de tappar väljare och deras väljare lägger sig på sofflocket. På Allianssidan fortsätter den positiva utvecklingen för moderaterna, medan den är negativ för oss alla övriga - värst för kristdemokraterna. Denna utveckling på allianssidan måste brytas annars så kommer spänningarna mellan Allianspartierna bli väldigt stora under den kommande mandatperioden och riskera både att spräcka regeringen och omöjliggöra ännu en valseger för Allianssidan.

Ansvaret för att bryta denna situation är inte egentligen någonannans än våra respektive partier. Precis som en kristdemokrat skrev på Aftonbladet debatt i veckan så kan inte vändningen skapas av att Moderaterna försöker göra dåligt ifrån sig, utan varje parti måste erövra sin position och sitt värde i relation till väljarna. Det är utifrån det perspektivet Centerpartiet nu går in i en utmanande och för de kommande åren väldigt viktig fas de kommande månaderna. Inom kort presenteras partiets nationella valanalys som ska bilda avstamp för utvecklingsarbetet de kommande åren och i första steget fram till stämman i Åre i höst.

För min personliga del menar jag att det resultat som vi nådde i valet var resultatet av vår samlade insats under de gångna fyra åren. Jag menar att vi förminskade oss själva till att bli ett parti som enbart (nästan) talade om politiken ur ett företagareperspektiv, men tyvärr utan att ha alla resultaten med oss från regeringsarbetet. Men vi missade- glömde - bortsåg från det faktum att majoriteten av medborgarna i detta land ser sig inte som företagare, och tänker inte bli företagare. Det kanske i sig är ett problem men ska vi funka som ett brett parti för hela Sverige kan inte all profilerande politik ses eller beskrivas ur det perspektivet. Vi tappade bort det som för många är viktigast - hur fungerar vardagen, hur ser vardagens välfärd ut både den samhällsfinansierade och den kommersiella. Jag menar att en förnyelse av partiet med ny energi måste formulera en intressant och relevant välfärdspolitik som gäller alla delar av välfärden. Det är välfärd om det i en bygd finns en affär eller en bensinmack, det är välfärd om elen blir hiskligt dyr eller inte. Och det duger inte att enbart svara att det där är marknadens bekymmer, för det är också ett politiskt bekymmer eftersom den påverkar möjligheten att bo i olika delar av landet och den påverkar människors upplevelse av välfärd. På samma sätt är det ju viktigt hur kvaliteten i de sociala välfärden utvecklas, hur bra den fungerar och kan anpassas till var och ens behov och önskan och samtidigt vara likvärdigt tillgänglig i hela landet. Vi har inte formulerat några bra svar och här finns en stor utmaning.

Det finns på allianssidan inget välfärdsparti för hela landet idag i människors ögon. Centerpartiet har haft den rollen i politiken, men de gågna åren förlorat en stor del av den trovärdigheten - inget annat parti kommer att ha värderingar för att ta på sig den rollen oavsett vad det säger - frågan är om vi som Centerparti kan och vill det. Jag tror att det är en viktig del av vår utmaning och jag hoppas att det bland de förslag som nu kommer att läggas fram finns ambitioner att lyfta välfärdsfrågorna ur ett brett perspektiv och att vi ska ta tillbaka rollen som ett trovärdigt välfärdsparti för hela Sverige!

fredag, januari 14, 2011

varslen i Emmmaboda

Idag skriver Östran om min bloggreaktion igår - nu får vi se om Jessica tar sitt ansvar och reagerar och svarar på frågan om hon verkligen tycker det är rimligt att vi säger upp Tandläkare!!

Ryggmärgsreaktioner

Idag har Barometern nyheten att det skulle finnas idéer om att när nuvarande landshövding går i pension så ska man ersätta honom med en gemensam mellan Kalmar och Kornoberg. Över detta är ledande sosseföreträdare upprörda och fäller allehanda förklenande uttalanden. Det mest obegripliga är Ulf Nilssons uttalanden om att han vill inte att Kalmar län ska skötas med vänsterhanden från Kronoberg... vad är det för perspektiv på vårt län och våra möjligheter? Är det med det perspektivet nu avgångne polisstyrelseordföranden Lis Lyrbo (s och oskarshamn) har drivit igenom att vi nu har gemensam länspolismästare med Kronoberg?? Då kan man ju bli orolig - men jag tror inte det var hennes perspektiv.

Jag vet inte om det är en bra lösning med gemensam landshövding, men jag tycker absolut frågan borde tåla en närmare granskning och diskussion. Vi står inför en process med bildandet av större regioner och i vart fall i södra Kalmar län finns det ett starkt tryck på att en sådan ska inkludera både Kalmar och Kronobergs län i samma region. Vi vet att intresset från en del politiska företrädare i Kronoberg inte varit så starkt för detta förhållningssätt. Kanske en gemensam landshövding skulle kunna bidra till att skapa en starkare samsyn på samma sätt som det gemensamma Linnéuniversitet och en i praktiken samordnad polisorganisation bidrar till detta.
Jag måste säga att de socialdemokratiska kommentarerna röjer ett förvånansvärt snävt perspektiv där man sätter klackarna i backen utan reflektion. Det kanske inte är en god idé, men reaktionerna röjer snarast varför regionfrågan är så svår på sina håll!

Viktigt med patientsäkerheten - bara det inte blir en slogan

Igår i en debattartikel och idag i nyhetsform breder de rödgröna ut sig om patientsäkerhetssatsningar. Det är bra att vi i kalmar län är överens om detta och det är viktigt för länets invånare. Den senaste tidens händelser i Västervik - Vimmerby illustrerar detta på ett alldeles avgörande sätt och att sjukvården som helhet har mycket kvar att göra. Men det  blir lite komiskt när man försöker göra detta till något unikt för landstinget i Kalmar län. Regeringen har avsatt över en halv miljard för patientsäkerhetsarbete det kommande året, därför att man är orolig för den situation som råder. Alla landstingen gemensamt har kommit överens om att halvera vårdrelaterade infektioner och det arbetet fortgår. Landstingens gemensamma försäkringsbolag driver ett arbete för att radikalt minska antalet patientskador osv osv. Satsningen i Kalmar län är en del av en nationell samling som kommer till uttryck på lite olika sätt men som pågår över hela landet.

Sedan är det ju så att med det mål landstinget formulerat så finns det ett problem vi har ingen aning om vi är bäst eller sämst redan idag - för det finns inga sådana jämförande studier som är hållbara. Eller som en chef sade till mig häromdagen - Vi har sagt till dem att vi har ju inga mätningar och vi vet ju inte hur vi ligger till så målet säger ju inget....
Målet att skapa patientsäker vård är bra - men om det inte får mer substans riskerar det mest att bli en tom politisk slogan utan verkan!

torsdag, januari 13, 2011

Defensiv tandvård i Emmaboda

Idag rapporterar Östran att folktandvården i Emmaboda ska varsla personal. Måste säga att jag är både överraskad och bedrövad och kan knappt tro att det är korrekt Det är ett defensivt beslut som också är ett uttryck för att man inte lyckas attrahera medborgarna i närområdet att utnyttja folktandvården i Emmaboda. Här undrar man ju vilka signaler Jessica Rydell ansvarigt miljöpartistiskt landstingsråd har givit till verksamheten. Varför agerar man så defensivt?
Sedan är det ju extremt ovanligt att landstinget varslar personal och det tål att fundera på om detta är verkligen är rätt hantering. Folktandvården är en stor arbetsgivare och jag är väldigt undrande inför denna hantering. Om det är korrekt att man nu varslar en tandläkare som vi vet att vi har brist på i länet så måste jag säga att det verkar vara en huvudlös hantering. Att det inte skulle finnas behov av hans eller hennes tjänster i länet är inte trovärdigt och det är ett väldigt kortsiktigt handlande.

Nu får Jessica R kliva fram och förklara vad som sker i Emmaboda och varför - för denna hantering är väldigt märklig!

onsdag, januari 12, 2011

socialistränderna sitter i!

Häromdagen kommenterade jag här på bloggen ett referat i Barometern om hur en kvinna kastats av tåget för att hon inte kunde betala. Idag har fd landstingsrådet Johnny Petersson (v) kommenterat mitt och Sebastian Halléns blogginlägg i frågan. Och uppenbarligen sitter både socialistränderna hårt och försvaret av systemet djupt hos Johnny, på något annat sätt kan man inte läsa hans bloggkommentar. För av vilket annat skäl försvarar han att en kund känner sig illa behandlad - för en socialist är ju kundperspektivet irrelevant har jag lärt mig. Eller varför försvarar han det faktum att man inte på tåget kan betala med kort -för det är klart att det faktumet drabbar ju hans kvarstående rödgröna kompisar som inte styrt verksamheten bättre och ställt modernare krav på verksamheten. Men jag måste "säga" att jag hade förväntat mig att Johnny skulle frigöra sig från sin försvars position av systemet när han nu inte längre bär det tunga ansvaret att vara förste retoriker i den rödgröna majoriteten i landstinget. Men uppenbarligen tycker han att de fortfarande behöver en hjälpande röst från de avlöstas bänk och det kanske är en korrekt bedömning :-)

satsning på cancervården!

Idag har jag varit på starten av regionala cancercentret för sydöstra sjukvårdsregionen och samtidigt har vi haft samtal om de kriterier som ska gälla för de 6 regionala cancercentra som nu ska utvecklas i landet. Hela detta arbete baseras på Alliansregeringens initiativ att skapa en nationell cancerstrategi och syftet är att skapa en jämlik cancervård som är i världsklass.

Cancer är något som tyvärr berör alla människor i detta land på ett eller annat sätt. Vi får av många olika skäl, framförallt för att vi blir allt äldre, fler och fler som drabbas av cancer och därför är det särskilt viktigt att vården utvecklas. Även om det kan och bör sägas att Svensk cancervård håller väldigt god nivå vid en internationell jämförelse!!

I de kriterier som nu ställs upp för utvecklingen av vården så tror jag det är några som kommer orsaka mycket diskussioner och några där vi har mycket att göra. Ett av de kriterier som kommer att vara besvärligt att hantera är det man kallar nivåstrukturering, eller enkelt uttryck, utför inte behandlingar på många ställen om det bara är några få patienter som berörs.Verkligheten är ju sådan idag att vi har många ingrepp inom cancervården som bara utförs på några få patienter på varje ställe varje år. Resultatet är ofta att man aldrig får den kvalitet som man kan få om man istället låter en behandlande doktor gör samma insats ofta. Det betyder att vissa ingrepp måst koncentreras till att göras på färre ställen. En del blir kanske rikssjukvård och görs på ett eller två ställen i landet, en del ska enbart göras på universitetssjukhus medan en del koncentreras till något sjukhus per landsting. Alla inser att detta är en svår process både i professionen och för politiken. Men jag menar att finns det klara kvalitetskrav som kan säkerställa en bättre vård för patienterna så måste det styra var olika behandlingar ges. jo jag vet att det är lättare att skriva än att göra, men i grunden är mitt uppdrag från medborgarna och att bidra till en så högkvalitativ vård som möjligt - då måste det få styra!

Men vi har också ett annat område som är viktigt och det är behandlingen efter cancerbekämpandet, dvs rehabilitering och palliativ vård. Båda dessa områden är eftersatta och fungerar väldigt olika i vår region och i vårt län. Häår menar jag att vi från politiken måste driva på och ställa krav. Tyvärr har ju inte den rödgröna majoriteten visat något större intresse för dessa frågor hitills, hoppas det kan bli ändring på det!

tisdag, januari 11, 2011

Bra om kärnkraftens kostnader

Idag i GP har en av mina tidigare kollegor Stefan Yard en intressant debattartikel om elpriser och kärnkraften. På ett väldigt enkelt och klokt sätt visar han på varför kärnkraften inte är ett långsiktigt alternativ utan mest ett bekymmer när det gäller att skapa en hållbar energiförsörjning.
För det han visar är att när man som vi i Sverige gjort oss beroende av några få kärnkraftsenheter som ska producera en väldigt stor andel av av vårt elbehov har blivit väldigt känsliga och när de fallerar så blir kostnaderna monstruösa för samhället. Konsekvensen är att priserna skjuter i höjden, bristande underhåll belönas märkligt nog med högre priser osv. Om vi i framtiden, som en del aktörer vill, ska bygga någon eller några nya kärnkraftsenheter för att ersätta alla nuvarande kärnkraftsenheter så blir vi än mer känsliga för produktionsstörningar. Tänk er problemen vi skulle fått om två eller tre enheter skulle stå för all kärnkraftsrelaterad produktion och om de skulle fungera som våra nuvarande kärnkraftsanläggningar, med Europas sämsta tillgänglighet.

Yards artikel visar väldigt tydligt att framtiden finns inte kärnkraftsproducerad osäker el utan i många nya enheter, med förnybara energikällor! Sedan är det precis som Yard skriver att vi måste bli mycket bättre på att energieffektivisera - det skulle vara bra ur alla synvinklar och frågan är om inte regeringen måste tänka kreativt än en gång på det området för att stimulera olika aktörer att vidta mer åtgärder!

måndag, januari 10, 2011

Stjernkvist tog ut segern för tidigt - fortsatt alliansstyre i Sveriges kommuner och landsting!

Igår skrev socialdemokratiska kommunalrådet Lars Stjernkvist på Aftonbladet debatt att nu ska de rödgröna ta över Sveriges kommuner och landsting. Jag vet inte vem som gett honom denna information, men den var fel. Idag när valresultatet för SKL blev färdigt visade det att Alliansen fortsätter att leda SKL, man ska inte ta ut en seger i förskott....Lars S och andra sossar på kommunalnivå fick inte heller detta att glädja sig åt, de får leta vidare och jag inser att det kan vara svårt att finna glädjeämnen.

Det är viktigt för en god utveckling av Sverige att kommunernas och landstingens gemensamma organisation också har ett Alliansstyre. Ska vi fortsätta en reformerande förändring av Sverige i mer liberal riktning, lite friare, lite företagssamare och lite grönare så behöver det också skapas praktisk politik för detta i denna gemensamma intresseorganisation för kommuner och landsting. Det arbete som nu pågått i fyra år kan fortsätta. Sedan är det bra för kommunernas och landstingens möjligheter att påverka politiken i riksdag och regering att det är samma politiska majoritet på båda ställena, en rödgrön ledning i SKL hade blivit ett oppositionsnäste mot regeringen snarare än ett gemensamt påverkansorgan för kommuner och landsting!

Tågservice - hur svårt kan det vara?

Idag läser vi i Barometern en sorglig historia om en kvinna (läs hennes insändare här)  som blev avkastad av Kustpilentåget i Hultsfred eftersom hon inte hade kontanter till biljetten utan enbart ett betalkort. Jag tycker Sebastian Hallén har helt rätt när han konstaterar att det är inte särskilt mycket 2011 när man inte på ett tåg som KLT ansvarar för kan betala med ett betalkort - det är istället helt bedrövligt! Dessutom är det ju ironiskt nog så att KLT på andra trafikmedel försöker få bort kontanthantering, så på bussarna vill KLT ju inte att man betalar med kontanter utan på andra sätt. Det är inte lätt att vara kund i kollektivtrafiken. Det är inte alltid trafiken går och när den väl går så måste man som kund veta exakt på vilket sätt man på just detta färdmedel kan betala. KLT deltar ju i ett projekt med att fördubbla kollektivtrafikresandet, ska det lyckas krävs nog ett mer serviceorienterat arbetssätt, som t ex innebär att bussen eller tåget går och att det är enkelt att betala! Tala om utmaning...

torsdag, januari 06, 2011

80 åring lämnad - Dålig start för satsning på patientsäkerhet!

De senaste dagarna har västervikstidning och SR Kalmar rapporterat om hur en 80-årig man blev hemskickad från Västerviks sjukhus utan att det var säkerställt att det skulle fungera när han kom hem. Uppenbarligen är det något som gott väldigt fel eftersom mannnen i fråga inte kunde komma in i sitt hus utan blev sittande utanför huset i mer än 14 timmar och var nära att frysa ihjäl. Enligt dagens rapporter så har tagit allvarlig skada av kölden och timmarna utanför huset.

Uppenbarligen har inte kedjan fungerat - patientsäkerheten har satts ur spel. Förutom att ge mannen i fråga bästa möjliga vård nu, så är det av stor vikt att klarlägga varför detta gick fel och vilka förbättringar som behöver göras, för så här får det inte gå till! Händelsen visar varför patientsäkerhetsarbetet är så viktigt, men satsningen kunde verkligen fått en bättre start! Nu krävs en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för att förhindra en upprepning

onsdag, januari 05, 2011

Regionfrågan kräver politiskt ledarskap

Idag inleder Barometern en debatt kring regionfrågan, både på ledarsidan och debattsidan - det är bra!! Landshövdingen argumenterar för ett bildande av en Östra Götalandsregion som en slags spegel till Västra Götaland. Förvisso är det en svår jämförelse eftersom VG har ett starkt centrum - Göteborg medan ett nytt ÖG skulle få ett flerkärnigt centrum... ( om man nu kan ha det), vilket i sig skapar en större komplexitet och svårare politiska avvägningar. Men ändock är jämförelsen viktig på det sättet att VG visat att en stor region med helt olika demografiska och ekonomiska förutsättningar kan växa ihop och över en 10-års period bilda en stark gemensam enhet, som alla delar har fördel av.

Jag menar att för Kalmar län så är det det allra viktigaste att få till en regionbildning och geografin är delvis underordnad. Vår situation är sådan att vi är nog tillsammans med Blekinge är de största förlorarna av att inte en regionbildning redan skett i vår del av landet. Vi förlorar för varje år utvecklings- och tillväxtmöjligheter i brist på resurser och därför är det av största vikt att Kalmar läns samlade politiska ledningar nu tar initiativ och agerar för att driva på en regionbildningsprocess. Det har de senaste åren i den politiska sfären funnits en konflikträdsla (gentemot kringliggande län) och ångest inför de geografisk frågorna som nu måste brytas. De partier (Socialdemokrater och Moderater) som nu från den 1/1 har ledaransvaret i landsting och regionförbund har nu ett stort ansvar för att driva processen framåt. De har ett särskilt stort ansvar eftersom de motkrafter som funnits de senaste åren mot regionbildning överhuvudtaget och den rådande Skånefixeringen i ett visst län har särskilt kommit från deras partikamrater i andra län. Därför har de ett särskilt diplomatiskt ansvar som  inte kan vänta. För precis som Barometerns ledare och landshövdingen konstaterar så är 2011 ett helt avgörande år om vi på regional nivå ska kunna skapa den region vi själva vill ha inte den staten kommer skapa för sina behov.

Jag tror inte längre på breda konferensinbjudningar för den kommande processen. Landstinget och regionförbundet bör nu sätta till en förhandlingsgrupp med uppdrag att till landstingsfullmäktige och regionstyrelse återkomma med förslag till regionbildning under året. Gruppen bör inleda förhandlingar med Kronoberg - Jönköping och Östergötland för att skapa en struktur. Om något av de berörda tackar nej bör arbetet fortsätta med övriga. Jag tror nämligen inte något län kommer att våga ställa sig ensamt inför utsikten att grannregionen påbörjar regionbildning. Låter jag desperat - det är jag inte men jag är övertygad om att vi måste visa att vi på allvar vill och är beredda att göra upp även om inte geografin är helt optimal....

Men för att något ska hända, krävs det nu politiskt ledarskap som är beredd att ta risker - jag är utifrån min roll beredd att medverka till att vi skapar tryck i frågan - men vad är Anders Henriksson (s) och Harald Hjalmarsson (m) beredd att ta för initiativ - när tillsätts en förhandlingsgrupp med ett tydligt uppdrag?

tisdag, januari 04, 2011

mer apotek - en framgångshistoria

För 18 månader sedan omreglerades apoteksmarknaden. Igår presenterade konkurrensverket en första analys av hur det gått och deras slutsats är att det i huvudsak gått bra, även om det finns frågor att fundera på kring styrningen och storleken på Apoteket AB. Vi har så här långt fått ca 200 nya apotek - det är en ökning med ca 25% på lite mer än ett år ett fantastiskt bra resultat och fler apotek kommer. Förvisso finns här barnsjukdomar såsom att de olika aktörerna inte lärt sig att samarbeta kring information och läkemedel som saknas på det ena eller andra stället. Men det går åt rätt håll.

Magnus Andersson skriver i sin blogg som sosseriets bekymmer med frågan, där de skulle tvångssocialisera apoteken igen om de fick chansen. Men jag undrar fortfarande om den lokale sossepolitikern Jonas Hellberg har besökt något nytt privat apotek eller om han i sin ideologiska dogmatism avstått från detta i enlighet med sina tidigare löften. Men i den allmänna ideologiska röra som nu finns hos sosseriet så kanske även denna ideologiska snävhet har lösts upp och en mer pragmatisk och liberal hållning har brett ut sig hos Hellberg - vem vet?!

kapa banden med skåne...

Jag åker så ofta jag bara kan tåget från Emmaboda till Kalmar. Oftast åker jag tåget 8.06 som startat på morgonen i Malmö. Det är notoriskt sent, ofta bara 5-10 minuter, men för ofta betydligt mer, idag kom det aldrig fram till Kalmar ens... När man tittar på var förseningarna börjar så är det ofta sent redan från början och sedan accelererar det. Detta är ett tåg som gymnasieungdomarna från Emmaboda använde för resa till skola i Nybro och Kalmar och under hösten måste det varit många dagar de kom försent till första lektionen på morgonen. Idag var det inga skolungdomar utan folk på väg till jobbet som antingen valde bilen eller blev kraftigt försenad till arbetet- det är inte ok. Är då förseningarnas Skånes fel... nej kanske inte, men det är ett problem att detta är ett tåg som startar i Skåne som ett slags fjärrtåg, men när det kommer till oss i huvudsak är ett pendeltåg som är väldigt viktigt för studie och arbetspendlingen. Denna dubbla roll fungerar uppenbarligen inte. När tåget blir sent från Skåne så prioriterar tågledningen i Malmö alltid ner detta tåg så att andra tåg på väg ut mot Stockholm och Malmö går före på banan - konsekvensen blir en icke fungerande pendling. Jag tror att man framöver måste fundera på hur olika tåglinjer läggs upp och vilken roll de har så att inte ännu fler människor tappar förtroendet för kollektivtrafiken- för det är det som sker nu och det hotar i förlängningen både tillväxten i regionen och t ex befolkningsutvecklingen i våra mindre kommuner.

So... ur tågsynpunkt måste vi nog fundera igenom banden till Skåne och hur vår pendlingstrafik ska fungera framöver. Jag menar att den nuvarande situationen ytterligare förstärker argumenten för lokalt pendeltåg Kalmar - Alvesta!

måndag, januari 03, 2011

Rötmånadsdebatt vid nyår

I helgen har en centerkollega i Uppsala Stefan Hanna fått lite extra uppmärksamhet genom att lite vårdslöst argumentera för en tjockisskatt. Inlägget bär lite rötmånadskaraktär över sig! Många har kommenterat det hela bl a Magnus Andersson och Annie Johansson. I SvD anför Magnus flera bra argument, men han väljer liksom Stefan H ett rent ekonomistiskt argument där man tar för givet att fetma och ohälsa är ett resultat av medvetna val... så är det ibland, men inte alltid. Och när Magnus gör det hela till en fråga om att finna vägar för att sänka skatten och ta ut mer av avgifter för välfärden då tror jag att han tappat en del av det väsentliga - nämligen hur vi stärker möjligheten att leva så hälsosamt som vi önskar. Hur skapar vi förutsättningar och livsmöjligheter i ett hälsosamt samhälle?

Jag tror att i grunden är kunskap en av de viktigaste förutsättningarna för att i den mån det är möjligt undvika ohälsa. Men vi vet att det inte räcker, eftersom t ex så många röker trots att man vet att det är djup ohälsosamt och ökar allehanda olika hälsorisker. Jag tror att vi som samhälle också måste erbjuda hälsostöd inom ramen för hälso-sjukvården - på så sätt som vi sedan ett antal år gör i primärvården i Kalmar län. Här erbjuds människor möjlighet till råd och stöd, coachning för att skapa hälsoförbättringar. En tredje pusselbit är att begränsa utanförskapet - vi vet alla att det är ohälsoskapande både fysiskt och psykiskt, en politik som ger jobb, som ger bra utbildning och livschanser förbättrar också hälsan och begränsar spridningen av ohälsa. Dessutom är det nog så att om vi talar tobak så är jag övertygad om att den måste bekämpas ännu tydligare genom utbudsbegränsningar och kanske begränsa möjligheten att röka på allmän plats. Rökningen är en av de absolut värsta ohälsoskaparna och måste därför bekämpas tydligt.

Med ett brett hälsoarbete och en hälsoskapande jobb o utbildningspolitik kan belastningen på sjukvården begränsas. Men tro inte att vi den vägen löser sjukvårdens finansieringsfrågor - som Stefan H tycks tro. Däremot kan vi få fler svenskar som mår bättre och det är en stor vinst!