onsdag, mars 30, 2011

Nej till återställare

Häromdagen skrev jag här om hur det blev väldigt uppenbart att sossarnas nye partiledare ser allt annat än offentlig drift av välfärdsverksamheter som undantag som egentligen inte är önskvärda. Idag gör Kenneth Johansson en väldigt bra markering i en debattartikel på Newsmill om att vi som centerpartister inte kommer vika från idéen om att utveckla patientens möjlighet och rätt att välja. Vi slår vakt om den gemensamma finansieringen, vi tycker det är oerhört viktigt med kvaliteten uppföljning och tillsyn av alla välfärdstjänster oavsett driftsform. Det har sossarna aldrig prioriterat och Juholt verkar heller inte bry sig, han leder ånyo sossarna in i återvändsgränden att formen är viktigare än innehållet, det är bara att beklaga. Men det gör det än angelägnare att markera att vi som centerpartister kommer intematt vika ner oss, vi står på patientens sida inte de offentliga monopolens sida som sossarna nu ska göra!

tisdag, mars 29, 2011

Fredriksskans bra för Linneuniversitetet

Idag kom det ett bra besked från Kalmar kommun och Linneuniversitetet. När man nu ska skapa ett mer sammanhållet campus för universitet har man enats om två platser där Fredriksskans blir den stora samlingsplatsen. Där får man nu möjlighet att bygga ett universitet för framtiden och då talar vi om långt in i framtiden. Det känns väldigt bra att beslutet nu är tagit i politisk enighet efter den debatt som var för ett år sedan. Det viktiga nu är att man också skapar universitetsbyggnader med ett arkitektoniskt lyft, något som stärker Kalmars stadsbild och gör universitetet till ett landmärke. Hoppas både Kalmar kommun och universitetet vågar detta steg!

måndag, mars 28, 2011

Alternativa driftsformer... något udda för Juholt

Jag skrev redan i lördags om Håkan Juholts tal och jag ska ge det en kommentar till - här och nu.
I sitt tal, som var väldigt traditionellt, så talar han konsekvent om hur förkräckligt det är med alla privata företag och entreprenörer som nu servar gamla, unga och alla oss andra med olika slag av välfärdstjänster. Han hade inget gott att säga om detta, utan det var bara problem. Men han kände sig trots allt tvungen att i en bisats säga:
- Men jag har inget emot alternativa driftsformer...
Den bisatsen säger oerhört mycket om i vilken tankevärld Juholt befinner sig i. För honom är fortfarande driftsformen det centrala, inte vad som erbjuds. Normen i hans värld är offentlig drift av alla välfärdsverksamheter, allt annat är undantag. Det är det som ryms i uttryckssättet alternativa driftsformer och som i grund och botten signalerar vart Juholt vill, entreprenörerna och företagen har egentligen inte här och göra, men de kan vara ett litet alternativ till huvudnormen, inget annat!

Det är att beklaga att socialdemokraterna nu ramlar tillbaka i denna diskussion istället för ett fokus på hur säkerställer vi kvalitet och likvärdig - jämlik tillgång till välfärdstjänster för våra medborgare. Det är områden som vi oavsett hur verksamheten drivs inte klarar på ett bra sätt idag. Det har inte funnits några bra uppföljningssystem och det är därför som t ex vissa landsting kommit undan med enorma vårdköer, eller att man i vissa kommuner inte ger god kvalitet i demensvården eller det är därför vissa skolor tillåts misslyckas kontinuerligt. Detta sker oavsett hur verksamheten drivs, den politiska uppgiften måste vara att skapa en ordning där vi minimerar risken för att detta ska ske. Men uppenbarligen är det inte den prioriterade uppgiften för Juholt och hans gäng, för honom är det viktigare att jaga företagare.

lördag, mars 26, 2011

Juholt hittade en kopia av ett tal från 1985

Göran Greider kommenterade Håkan Juholts tal med att " det här hade han inte hört på 25 år"
och det är nog helt sant. Välvilligt kan man säga att det var klassiskt sossetal, men man kan också säga som Greider och då innebär det att talet var en rejäl sväng till det som gånget är och inte särskilt relevant för vår tid. Men hur det funkar i väljarkåren får vi ju se.

Jag lyssnade på talet och jag delar de synpunkter som framkommit om att det var mest vänster retorik, ibland kul, väldigt lite konkreta idéer. Det är dock märkligt att lyssna på en partiledares första tal som totalt saknar en vision om vilket Sverige han vill se - ej att blandas med att han spred en massa värdeord om vad han tycker är viktigt. Det var ett tal utan konkreta besked utom på en punkt, Juholt vill utvärdera och bearbeta pensionssystemet framtill valet 2014, men inget annat. Det är dock förvånande att höra en ny partieldare oavsett parti tala i närmare en timme och inte ha en rejäl diskussion och reflektion kring samhällets hållbarhet, miljöfrågor och den helt livsavgörande klimatfrågan. Det är en stor besvikelse och märkligt.

Juholt har startat, nu får vi se hur långt det bär. Men en sak är klar centerpartiet och övriga allianspartier har nu en motståndare, dags att putsa upp visionerna och aktualisera relevanta frågor för om allianserna inte höjer tempot så kommer vi låta Juholt bli en stark motståndare - det är onödigt, låt honom slita i onödan.


Läs Aftonbladet 1, Aftonbladet 2, Aftonbladet 3, dn, SvD.

fredag, mars 25, 2011

Tåget inget alternativ för s

Det är intressanthur handlingen ibland avslöjar tanken... Igår fattade vi beslut om att ytterligare satsa på tåg i vår del av landet. Och i den politiska retoriken har sosse partiet i länet talat om betydelsen av miljö - hållbarhet - satsning på tåg. I sitt sista tal på s kongressen idag så lyfter Mona Sahlin också betydelsen av hållbarhet. Men vad var det som gällde när sossarnas kongressombud skulle dra till Stockholm idag, jo flyg! Nu drabbades man enligt radio Kalmar av att deras flyg var inställt och tog då taxi hela vägen till Stockholm. Det som dock fascinerar är att man inte ens verkar ha övervägt att åka tåg. Det hade funnits ett antal tågavgångar som man kunde valt för att vara på plats i tid. Men var tydligen inte ett alternativ - jag tror den gröna MP partnern har lite att lära sitt samarbetsparti. Tåg ska gälla i första hand, inte i sista hand, flyg är en nödlösning.

Basse har bloggat om detta också på ett föredömligt sätt!

torsdag, mars 24, 2011

Äntligen ett "tåg" framåt ..men det räcker inte ända fram...

Idag tog i vi gemensamt beslutet i landstingsstyrelsen att godkänna en uppgörelse mellan Kalmar läns trafik och Blekingetrafiken. Den innebär ett första bra steg mot att vi ytterligare binder ihop sydöstra Sverige. Det tar några år innan det blir verklighet, men det är ett viktigt steg.

Ur Emmaboda synpunkt innebär det att nu kan vi återigen få ett tågstopp i Vissefjärda, men det förutsätter att kommunen nu snarast samlar ihop sig till ett beslut om att investera i en plattform i Vissefjärda. Så det är min uppmaning till fullmäktige i Emmaboda att fatta beslut om snarast, så att den står färdig när banan mellan Emmaboda och Karlskrona är färdigställd 2013.

Sedan finns det ju lite smolk i bägaren och det är att inte Kronoberg också anslutit sig till överenskommelsen så att vi redan nu kan säga att vi löst förutsättningarna för pendeltågstrafik hela vägen till Växjö. Och den minnesgode kanske kommer ihåg hur Johan Persson och Anders Henriksson i maj förra året stod på perrongen i Kalmar och lovade att detta skulle nu bli av med det snaraste, de skulle bara åka till Växjö och fixa det hela.... Men av det löftet blev det inte någon fullvärdig leverans utan en osäker framtid! Nu köper vi tåg så att det är möjligt att starta trafik, men för att det ska bli av krävs en mötesstation i Skruv och den frågan är inte löst lika lite som en överenskommelse med Kronoberg om att driva denna trafik. Så herrarna har lite jobb kvar att göra och det verkar de rödgröna ha glömt när man idag skriver pressmeddelanden och bloggar!

Läs gärna LT pressmeddelande, SR Kalmar

Är trenden bruten?

Idag på landstingsstyrelsen redovisades tillgängligheten till vården i länet. Det är blandat! Inom barn och ungdomspsykiatrin har man verkligen lyckats och har en god tillgänglighet vilket
Är väldigt roligt och viktigt. Man uppfyller både lagens krav på tillgänglighet och kraven för Alliansregerings stimulanspengar inom kömiljarden.

Men inom sjukhusen är det värre. Förvisso klarar vi kraven bra för ett första besök men vi klarar dem inte alls för behandling och det är oroande, särskilt som det nu är andra månaden i rad som landstinget inte klarar kömiljardens krav.

Två månader är kanske inte ett trendbrott, men snart är det så och frågan är hur länge det rödgröna gänget tänker vara passiva. Landstinget förlorar pengar och medborgare väntar onödigt länge - det är ingen bra kombination. Kanske behöver man nu tänka alternativa lösningar för att Landstinget ska klara kraven!

onsdag, mars 23, 2011

Angrip den ojämlika vården

I förra veckan när jag var på lite semester presenterade socialstyrelsen en viktig rapport. I rapporten Cancer i Sverige har man analyserat skillnader i insjuknande och överlevnad inom 12 olika cancerdiagnoser i Sverige. Det intressanta är att den visar att det är inte regionala skillnader som är det stora problemet utan socioekonomiska. Man visar att de skillnader som historiskt funnits fortfarande finns kvar och de verkar inte minska. Det betyder att de människor med sämre ekonomiska livsförhållanden riskerar att ha mindre överlevnadschans när man drabbas av cancer. Och om man får tro på rapporten finns det inga enkla svar på varför och hur man kan ändra detta.

Här menar jag att vi behöver göra ett aktivt arbete mellan landstingen för att utveckla vården så att den inte görs skillnad på folk och folk, liksom att vi kanske behöver fundera på om det finns beteendemönster i olika grupper som behöver påverkas, exempelvis så¨att man söker vård tidigare. Sverige har i internationell jämförelse problem med att ge en jämlik socioekonomisk vård att det också syns på cancer området är djupt bedrövande.

I vår del av landet bör detta bli ett arbetsområde för det nya regionala cancercentret och något som lyfts in i vår gemensamma regionala sjukvårdsnämnd.

måndag, mars 21, 2011

Orimligt att turen avgör

I förra veckan redovisades en revisionsrapport om hur den palliativa vården i länet fungerar. Tyvärr visar den vad jag misstänkt sedan länge - inte tillräckligt bra! Det är sorgligt att behöva läsa att revisionen tvingas konstatera att de problem man påpekade för fem år sedan fortfarande i stor utsträckning gäller. Det är särskilt bekymmersamt att vi dessutom under Alliansmajoritet tog fullmäktige beslut som skulle kunna lett till en förbättring - men de har aldrig fullföljts av den rödgröna majoriteten. Istället har de vid varje tillfälle sagt att snart är det åtgärdat, senast i förra veckan på landstingsfullmäktige. De som behöver palliativ vård är bland de svagaste patienterna vi har, därför är det skamligt att vi inte gör allt vi kan för att den ska bli likvärdig på en hög kvalitativ nivå i hela länet- Inget annat är acceptabelt - när ska de rödgröna reagera!
Läs gärna Barometern!

fredag, mars 11, 2011

Surrealistiskt

Just surrealistiskt kändes det igår när det stod klart att Håkan Juholt  föreslår till partiordförande för sossarna. Jag kom mig inte ens för att skriva något trots att många av mina bloggande kollegor gjorde det ( se Pierre och Sebastian). Men så här ett dygn efter händelsen finns det skäl att göra några reflektioner...
a) Länet är att gratulera - vår del av landet kommer mer i fokus och vi får en socialdemokratisk partiledning som kan vårt läns möjligheter och bekymmer - det är bra!
b) Vem är Håkan, ja det verkar vara frågan som alla ställer sig som inte varit i den inre sosse-kretsen i landet och länet. Det säger något om Håkan och det säger något om det socialdemokratiska partiet, det är när det kommer till ledande personer ett ganska elitistiskt parti där bara några få får plats på scenen samtidigt, trots att det (åtminstone har varit) är ett stort parti. Men det illustrerar att Håkan Juholt varit en väldigt smal politiker under sina 16-17 år i riksdagen, utrymmet för åsiktsöverraskningar är därmed ganska stora...
c) Till skillnad från många av våra andra riksdagsmän så har Håkan inte heller deltagit i länsdebatten. Antalet debattartiklar de senaste åren från honom i angelägna länsfrågor är såvitt jag kan se få och det gör att om han ska bli en positiv kraft för länet i sin nya roll så har han inte hitintills riktigt visat vad den kan innebära.
d) Till sist önskar jag Håkan lycka till i sin nya roll, lite lagom, han torde behöva det;)

Se annan media: Barometern, Östran, DN

torsdag, mars 10, 2011

Om kultur i landstinget och konstmuseet

den senaste tiden har det funnits en diskussion kring konst och kultur i länet och landstingets roll i detta. Jag måste "skriva" att det är med viss förvåning jag tagit del av en del av de uppgifter som bl a lett till Jo-anmälningar och debattartiklar.
Landstinget är huvudfinansiär av länets kulturinstitutioner och det är man sedan väldigt lång tid tillbaka. Kulturinstitutionerna får också stöd från staten och från de kommuner där de har sin basort. Dock har vi i länet den konstruktionen att fördelningen av medel mellan institutionerna och beskrivningen av deras uppdrag beskrivs i överenskommelser med regionförbundet sedan 1997. Detta är ingen klockren konstruktion därför det skapar ibland förvirring att landstinget som finansiär inte också fördelar medlen mellan institutionerna, men detär den överenskommelse vi har i länet och den gjordes när Regionförbundet bildades.

Den breda utredning som vi gjorde i länet under 2009-2010 med rubriken Kultur med nya ögon beskrev ganska utförligt ett sedan tidigare känt bekymmer att vi i vårt län har ett ganska lågt regionalt stöd till kulturen och våra kulturinstitutioner i jämförelse med våra grannar. Det har dock konsekvensen att flera av institutionerna ständigt lever med svåra ekonomiska frågor och diskussioner. Något landstinget som finansiär måste vara med att hitta lösningar på. Och det var det vi gjorde när landstinget, över partigränserna i landstingsstyrelsens arbetsutskott, fattade beslutet att istället för att öka anslagen till kulturen och konstmuseet köpte de två mest värdefulla tavlorna så att man från konstmuseets sida kan lösa av dyrbara lån. För landstinget är det i det närmaste en kostnadsneutral lösning eftersom vi skaffat oss tillgångar (tavlor) som över tid ökar i värde.

Jag måste säga att det är med förundran jag läser på Barometerns debattsida att det skulle varit en fördel att sätta konstmuseet i konkurs. Det hade ju inneburit att de samlingar man där byggt under många år kunnat skingras för vinden, det om något hade varit att springa från sitt kulturansvar. Att använda konkurs som instrument när man är missnöjd med en kulturverksamhet tror jag inte är en bra väg. Däremot en frisk och frejdig debatt om brister i verksamheten är bra - det är kanske de kritikerna istället borde ägna sig att beskriva sin bild av vad man vill ha t ex konstmuseet till, vilka utställningar man vill se etc. Då skulle vi få ett lyft för kulturfrågorna i länet och det skulle de må bra av!

tisdag, mars 08, 2011

Vi säger nej, men saboterar inte

Igår tog kommunfullmäktige i Emmaboda beslutet att ge borgen på sammanlagt 34 miljoner för investeringar i Boda. Jag och hela Alliansen och Vänsterpartiet sade nej till denna stora satsning. Orsaken var bristen på riktiga underlag, det faktum att det är för mycket pengar att investera i en verksamhet utanför de kommunala kärnuppgifterna samt inte minst att det är ett högrisk projekt som mycket troligt kommer kosta skattebetalarna mångmiljonbelopp i framtiden.

Det var en intensiv diskussion igår och KS ordförande fick mycket kritik. Jag är övertygad om att hon tyckte att den var för frän. Det anser inte jag eftersom hon har huvudansvaret för beredning av ärenden och ger tjänstemännen förutsättningarna för arbetet. När inte underlag finns, när det hela tiden blir extra ärenden, när kostnaderna skenar - då är hon huvudansvarig och får ta det ansvaret.

Vi skulle från oppositionen kunnat sabotera detta ärende helt, Vi kunde överklagat den olagliga upphandlingen, vi kunde igår använt minoritetsåterremiss etc. Men inget av detta har vi gjort eftersom vi respekterar det demokratiska ansvaret och beslutsfattandet och sabotage kunde lett till ännu högre kostnader för medborgarna. Vi ska inte bidra till att förstärka de kostnader som sossarna redan åsamkar medborgarna. Därför är det med viss bedrövelse jag hör hur KS ordförande uttalar sig i Smålandsnytt där hon utgjuter sig över oppositionen och vårt nej och säger att " nu kommer de säkert vilja vara med när vi ska utveckla Boda ", som om vi inte borde hävda vår demokratiska rätt att försöka medverka och påverka projektet framöver.

När nu detta olyckliga beslut är fattat så handlar det om att försöka minimera kostnaderna och riskerna för medborgarna, därför tror jag alla vi som röstade nej vill att detta ska lyckas och vi kommer fortsätta att bevaka hur skattebetalarnas pengar används och försöka minimera deras risker!

Se Smålandsnytt, läs Barometern, Östran, radio Kalmar!

måndag, mars 07, 2011

Henrikssons retorik håller inte!

Idagens Östran så går landstingsstyrelsens ordförande till storms mot Göran Hägglunds uttalande förra veckan att man borde överväga att höja taket för hög kostnadskyddet på läkemedel. Det är intressant vilken retorik han använder: - Det är en orimlig prioritering som kommer att drabba sjuka människor med svag ekonomi, säger landstingsrådet Anders Henriksson (S). 
Så lät det inte när han med ett klubbslag fördubblade kostnaderna för olika typer av hjälpmedel i landstinget och höjde patientavgifterna radikalt, nej då var det rimligt och rätt... Hans hyckleri i denna fråga är sorglig och han borde istället för att kritisera socialministern sänka avgifterna som han själv har höjt, då kan han bli något mer trovärdig!

torsdag, mars 03, 2011

Äntligen besked om vård för papperslösa

Idag redovisades en god uppgörelse mellan regeringen och miljöpartiet som behandlar migrationsfrågor på bredden. En del i detta är en uppgörelse om att papperslösa flyktingar ska få rätt till vård, men också att barne får full rätt till skola mm. Det är en stor humanitär framgång!

För min egen del menar jag också att det är en politisk seger där jag men framförallt ett stort antal andra drivit på inom centerpartiet för att vi skulle ställa upp för sjukvård till de papperslösa. Precis som Magnus Andersson skriver så var det en jättearbete på senaste stämman i Örebro, där stämman med en rösts övervikt tog beslutet. Nu blir det regeringspolitik vilket känns väldigt bra! Samarbetet med Mp gör att det också har en stabil majoritet i riksdagen. En del dagar blir det bra!

Läs mer här; regeringen, Dn

Vård i tid

Idag redovisas första sammanställningen för i år för väntetider i vården. Jämfört med för ett år sedan så har andelen människor som väntat för länge minskat med 8%, vilket är ett gott steg framåt. Tillgängligheten till vård blir allt bättre i landet vilket är väldigt bra! Dock finns det ju lite smolk i denna glädjande utveckling. En sådan är att Skåne och stockholm inte klarar kraven i kömiljarden, medan västra götaland fortsätter att visa goda resultat.

För landstinget i Kalmar län är det både plus och minus. Tillsammans med Kronoberg klarar vi de höga målen i kömiljarden för besök till vården, men tyvärr klarar vi inte målen alls för tillgång till behandling. Det är ett trendbrott, landstinget har inte missat kömiljardens krav tidigare så att vi inte fått del av stimulansmedlen, det sker nu - det är inte bra och en varningsklocka. Men som det sägs en gång är ingen gång - två gånger ett misslyckande

Läs mer på väntetider i vården