fredag, november 28, 2008

grattis anders!

Idag fyller Anders Åkesson 50!! Stort grattis! politiken är fylld av människor som arbetar mycket och deltar gärna och villigt i allehanda aktiviteter. Anders Åkesson är maximal i det avseendet. Det finns få som kan klämma in så mycket i kalenders som anders och ha tid för människor och föreningar som vill framföra en åsikt eller höra hans åsikt om en fråga. Det är viktigt för en folkrörelsepolitiker vilket anders är! Stort grattis på födelsedagen och hoppas du orkar många år till i politikens frontljus!

onsdag, november 26, 2008

jämlik vård


Nu har vi landstingsfullmàktige och diskuterar jämlik vård. Majoriteten försöker komma undan frågan och säger vi utreder och tar små steg framåt. Fakta är att det är klen tröst för den som väntar på sjukgymnastik eller andra ojämlikt tillgängliga behandlingar. Myrsteg är deras politik - tyvärr!

tisdag, november 25, 2008

Mobilisering för västervik

Oj vilket bra initiativ, en medborgare i Västervik har skapat en stöd grupp på Facebook för Västerviks sjukhus och kirurgin verksamheten där. Jag har anslutit mig. Jag tycker det är mycket bekymmersamt att vänstermajoriteten för ett år sedan genomdrev besparingsbeslutet på kirurgen utan att analysera konsekvenserna. Nu ser vi dessa, alldeles för få läkare ska bära jouransvaret, vilket leder till utslitning och att hyrläkare måste tas in. Det underminerar verksamheten långsiktigt och skapar onödiga risker för sjukhuset. Därför tror jag det är bra att medborgare i norra länet mobiliserar så att sjukhuset kan utvecklas istället för att undermineras av okloka politiska beslut.
Om du äår facebook medlem anslut dig till gruppen!!

måndag, november 24, 2008

allt är inte svart

Har idag på morgonen varit med på ett företagsbesök på AMB i Broakulla. Väldigt roligt att möta ett familjeägt företag som är offensivt och investeringsorienterat. De har med skicklighet och anpassningsförmåga lyckats följa olika konjunkturer och teknikutveckling så att man hela tiden finner nya kunder. Men trots att tiderna nu är dystrare så har man hela tiden nya projekt på G som genererar nya affärer.

Men det fanns ett orosmoment, de stora företagen som man är underleverantör till försöker hela tiden hitta olika sätt att utnyttja sina mindre underleverantörer. Man betalar inte i tid, man ska dela risker, man får allt ansvar men inga påverkansmöjligheter. Det är på något sätt otillständigt att de stora företagen utnyttjar sin position och därmed underminerar de finfördelade nätverk av leverantörer som man har. Om de inte har några resurser så kan de heller inte bidra till utvecklingen, då får man inga nya smarta lösningar från leverantörer. Ska ett nätverk fungera måste alla aktörer ha glädje av det annars förtvinar det över tiden. Utvecklingskraften förtvinar! När det sker hotas dekedjor som de stora företagen alltmer utgörs av och jag kan misstänka att det är ett skäl till att fordonsindustrin är så illa ute som den är - förnyelsekraften har krympt ihop eftersom man har överutnyttjat sin nätverk av leverantörer.

torsdag, november 20, 2008

förmiddag på skl

Idag är det skl dag, dvs förbundsgrupp med mina centerkamrater som sitter i olika beredningar i skl. Vi håller nu å att gå igenom de olika frågor som man arbetar med. Det är allt från vindkraftsutbyggnad, lss, psykiatri, framtidens kultur osv osv. Det är hela det samhälleliga politiska fältet.

Det är väldigt kul att få delta i detta pågående politiska samtal om vårt samhällsbygge. Här står sakfrågorna verkligen i centrum.
Senare på förmiddagen ska vi få information om det samhällsekonomiska läget - blir sannolikt väldigt .... upplyftande ..... eller snarare tvärtom. Hoppas det blir någon ljusglimt.

intressant eftermiddag på hearing

Oj vilken spännande eftermiddag jag fick vara med om igår, men samtidigt bekymmersam. Det var spännande eftersom det sker en utveckling av metoder och läkemedel för människor med sällsynta diagnoser och det sker mycket forskning. Men det var bekymmersamt att bland dessa grupper upplever att SKL och landstingen är motståndare och inte vill förstå och att man sätter sin tillit till riktlinjer från EU och till enstaka riksdagsmän för att man ska få bättre sjukvård.

Det presenterades också en medlemsundersökning gjord bland riksförbundet sällsynta diagnoser den visar att man har stora bekymmer med sjukvården. Undersökningen visar att man möter en vård som har dåligt med kunskaper, som inte vill förstå. Särskilt stora är problemen med primärvården där man möter okunskap och ibland ointresse.

Jag tror att vi som arbetar med sjukvården har mycket att göra för att höja kompetensen men också se till att den kunskap som finns om olika sällsynta diagnoser finns enkelt tillgänglig på alla vårdnivåer så att människor som inte passar in i det vanliga sjukdomspanoramat kan få hjälp. Här måste vi använda it verktyg och se till att det finns kunskapnätverk. Men vi behöver också överväga hur vi gemensamt på nationell nivå ska samla den kunskap som skapas och behöver utvecklas. Det kan också behövas nationella center som arbetar med bygga kompetens.

onsdag, november 19, 2008

hearing om sällsynta diagnoser

Idag ska jag medverka vid ett seminarium om sällsynta diagnoser i stockholm. Det definieras som att 1 på 10 000 lider av denna sjukdom. Det arrangeras av föreningen "Sällsynta diagnoser" som samlar ett 50 tal olika diagnosgrupper. Det finns många svårigheter som drabbar den person och den familj som drabbas av denna typ av sjukdom. Bristande kunskap, det tar lång tid innan man får en diagnos vilket försenar behandling, drabbas av fördomar etc etc. Det är därför angeläget att vi som är ansvariga för asjukvården försöker hitta metoder för att vården ska fungera bättre. Vi behöver utbilda vår personal bättre, se till att kunskap sprids och att man bygger upp kompetens, säkerställa att tillgången till läkemedel och behandlingar är likvärdigt i landet.
För landstingen är detta också ett svårt område att det uppkommer så olika exempelvis behovet av sk särläkemedel kan påverka ett landstings ekonomi tydligt. Vi behöver därför hitta modeller för att dela på kostnaderna så att det inte hindrar patienter från att i rimlig grad få tillgång till läkemedel. Ska bli spännnade att höra de olika inläggen i eftermiddag.

västerviks tema på fullmäktige

Hur jämlik är vården i länet? Ja det är den fråga man verkligen kan ställa sig. Vi har gemensamt mellan allianspartierna försökt analysera läget och kan då se att det finns uppenbara olikheter som i många falla är till nackdel för den som bor i norra länet. Vi har därför ställt ett antal frågor till majoriteten inför nästa veckas fullmäktige i Västervik. Vi undrar över varför man inte verkställt beslut om palliativa vårdplatser i västervik, varför det inte ska finnas nåfon riktigt välfungerande ätstörningsenhet i västervik, varför man riskerar kirurgin i västervik eller om det finns en förhöjd risk för den som bor i delar av västerviks kommun att avlida vid ett hjärtstopp, jämfört med andra delar av länet. Vi hoppas få några svar, men också öka majoritetens medvetenhet och kunskap om de olikheter man är ansvarig för så att de börjar agera för att skapa en mer jämlik vård i länet. Det finns en hel del kvar att göra. Vi får se om de är beredda att ta sitt ansvar!

söndag, november 16, 2008

människan i centrum

sitter på centerpartiets förtroenderåd där vi diskuterar valplattformen för eu valet. spännande material med fokus på hur vi får ett smalare men vassare eu som har människan i centrum. här finns bl a förslag på en ombudsmanna funktion för att skydda människor, bra!

lördag, november 15, 2008

framtiden vad är den?

Befinner mig denna helg på centerpartiets framtidskonvent. En del av processen att förnya politiken inför kommande år. Gladde mig på morgonen åt debattartikeln på dn debatt om hur vi ska skärpa kraven för att klara av klimatomställningen. Kunde notera att den direkt lett till ett antal motreaktioner. BRA! då har poängen med en debattartikel lyckats.

Konventet har ett antal parallella worksshops och har förstått att de ser olika ut. Jag har haft oturen att välja två där man inte är intresserad av oss som deltar. Det har blivit presentationer och paneldiskussioner. En om välfärden och finansiering och utformning och ett seminarium om den ekonomiksa krisen. Bra innehåll, men de leder inte framåt.
Jag kan tycka att om man samlar människor från hela landet så måste man ta tillvara den kunskapen. På välfärdsseminariet var vi säkert 60 pers, där de flesta arbetar med välfärdens frågor ute i landet men ingen dialog skapades. Detta trots att vi har politisk väldigt utmanande frågor framför oss såsom hur stora olikheter kan vi acceptera, hur klarar vi att finansiera den framtida väldfärden, hur tar vi vara på arbetsmotivationen hos dem som officiellt uppnår pensionsålder men som vill och kan arbeta vidare.
Det är frågor vi måste söka svar på, men det blev det ingen process för idag - tyvärr.

fredag, november 14, 2008

Mona och satan

I veckan har den socialdemokratiska partiledaren uppvisat sin totala desperation och brits på debatt förmåga. I ett uttalande har hon betraktat regeringen och arbetsmarknadsministern som satanisk, dvs företrädande den yttersta ondskan.

jag måste skriva att det är med sorg jag ser den typen av uttalande, den demoniserar motståndare och förstör det politiska språket. Nog för att man som oppositionsföreträdare kan kritisera, men man bör göra det med vädeord som har rimlig bäring på verkligheten. Satan har inget med varken regering eller politiken i sverige att göra - be om ursäkt Mona, det är enda sättet att ta tillbaka din heder!

veckans berättelse

Tillgängligheten är hög sägs det, men man kan undra hur den funkar... Jag har mött följande berättelse från en medborgare. Hon hade av läkare blivt bedömd att hon behövde göra en starroperation och att hon skulle få en kallelse till denna. När 13 veckor hade gått ringde hon till ögonkliniken och undrar varför hon inte fått någon kallelse och om hon ska behöva vänte länga till... Svaret blev, oj då det är visst dags för dig, kan du komma nästa vecka!
Jo visst det kunde hon och sedan utfördes operation och den följdes upp. Sedan skulle ju andra ögat också göras. Beskedet var då att du får en kallelse om 6-7 veckor. När 7 veckor hade gått ringde hon upp och svaret var detsamma även denna gång: oj då det är visst dags för dig. Kan du komma nästa vecka?? Medborgaren berättade för mig att hon tror att det funkar så här eftersom det i lnadstingskatalogen finns ett särskilt nummer till ögonkliniken öfr tidförfrågningar...

jag vet inte hur det är men det sätt att verka på är inte ok. Det ska inte krävas av patienten att man ligger på, landstingets verksamheter ska vara så professionella att man har en planering och kallar patienter i tid. Sedan är det ju underligt att hon inte fick sin tid direkt när doktorn bestämde att hon skulle opereras respektive vid uppföljn ingen tid för operation av nästa öga.

Denna hantering är oprofessionell och man undrar ju hur verksamhetsledningen kan låta detta fortgå!

onsdag, november 12, 2008

tillgängligheten hög i allianslandstingen

Vid styrelsen idag så fick vi en redovisning av hur tillgängligheten fungerar i lanstinget. En sammanställning som sjukvårdsdirektören redovisade innebar att vi har minsta antal väntande i landet - enbart 17% som väntat mer än 90 dagar. Det är egentligen förskräckligt, för det är alldeles för många. Men samtidigt är det Sverigebäst och säger något om hur bra våra medarbetare arbetar med frågan.

Jag kollade dock på sammanställningen på ett annat sätt. Om man räknar ett snitt på de olika landstingen och hur många relativt som väntat mer än 90 dagar - så är det så att det är en kvalitetsskillnad mellan alliansstyrda landsting och vänsterstyrda. I de styrda landstingen så är det över 40% som väntat mer än 90 dagar, medans i de alliansstyrda är det knappa 33% som väntat mer än 90 dagar.
Det är ett underkännande av s landstingen och det illustrerar att vi som har ett ansvar för sjukvården har en lång vandring att göra innan vi kan säga att vi har en god tillgänglighet. Mycket återstår - men känns skönt att kunna skriva " Alliansen gör skillnad"

saved by lillebill

I dag har vi haft landstinsgstyrelse. det blev intressant och annorlunda. Man brukar säga "saved by the bell" och det kan man nog säga gälle för styrelsens ordförande idag. Men idag räddades han av min partikollega Lillebill grähs. Vi hade en diskussion om ambulansjukvården som revisionen granskat och ställt ett antal frågor om till landstingsstyrelsen Idag behandlade vi svaret på dessa frågor. Svaret som var skrivet av ambulanssjukvården avr vidlyftigt och innehöll en rad önskemål om pengar till utbildning, pengar till komunnikationssystemet RAKEL, och även en utökad satsning på ambulanssjukvården generellt. Jag ställde då frågor om hur vi skulle hantera dessa olika ambitioner i svaret och styrelsens ordförande svarade lite väl snabbt att vi skriver in i protokollet att de utfästelser som görs i svaret ska inarbetas i kommande budget..... Då insåg jag att han inte riktigt visste va det var han lovade - sannolikt uppemot 10 miljoner till olika delar av ambulansvården. Då ingriper min rättrådiga partikollega och säger borde det inte stå beakta i stället så att vi inte lovar för mycket..... Just det saved by lillebill. Anders Henriksson insåg raskt vad han varit på väg att göra och anammade Lillebills förslag. Räddad! Varvid vi ajournerade oss och jag ropade till Lillebill - nu får det bli kvartssamtal... Centerpartister och alliansföreträdare behöver inte hjälpa Henriksson med styret, det ska han klara själv - annars avgå. Men men vi fick oss ett gott skratt om hur det kan bli vid ett sammanträde när ordförande inte är riktigt på spåret - då kan han behöva hjälp av en klocka....

tisdag, november 11, 2008

att se det stora istället för det lilla

Jag har ikväll varit på en alldeles jättetrevlig teater. Frieriet en föreställning av Tjechov med panikteatern. Som publik satt vi mitt i scenen, serverades bortsj soppa och småpratade med varandra och skådespelarna tills det hela blen en scen... Frieriet håller i pjäsen på att komma bort därför att friaren och kvinnan fastnar i gräl om de små detlajerna som vem som äger en liten inäga eller vems jakthund som är bäst...

Jag tror att Tjechov fångade något viktigt med denna lilla pjäs - vi månniskor tappar ibland det viktiga och fastnar i det enkla och lilla. Det är också lätt att göra i politiken, tjabbla om småsaker och inte fånga de viktiga stora frågorna. I morgon har vi landstingsstyrelse och då hoppas jag vi kan hållas oss i huvudsak till de stora frågorna, såsom hur vi ska satsa på primärvårdens verksamhet och lokaler, eller hur vi ska ge våra en ännu bättre sjukvård genom att forma ett äldreuppdrag osv. Men risken finns att det blir det lilla i debattens hetta. jag ska försöka vara COOL nog att hålla mig till det viktiga för länets invånare.

han gjorde det - johnny p

Ja så hände det - Johnny gifte sig med sin Anna och fullföljde sitt indirekt frieri. Det är bra man ska hålla löften... När vi hade alliansledningsmöte i går måndag så skojade vi om att det blir nog bröllop på slottsfesten mellan Johnny och Anna. Inte för att jag visste att vi var synska, men det var vi.... Men jag måste erkänna lite överraskad blev jag när jag fick sms:t "nu gifter sig johnny".

Trots allt stort grattis, du håll ditt löfte - hoppas det blir bra för dig och Anna! I morgon är vi dock tillbaka i debattläge på landstingsstyrelsen, smekdagarna är över!

måndag, november 10, 2008

grattis kalmar ff och johnny

Så hände det som vi nu anat en längre tid - kalmar FF tog SM guld i fotboll. En fantastisk framgng för en mindre klubb. Framgången illustrerar en sak målmedvetet arbete och långsiktighet lönar sig istället för snabba klipp. Dock förutsätter det att ledare ( i detta fall tränaren i huvudsak)har en strategi och en idé om vad man vill och hur man vill nå dit och sedan driver det konsekvent. Strålande gjort. Extra stolt känner man ju sig lite som närbo till Broakulla, där tre av spelarna är uppvuxna och fostrade. Bröderna Elm symboliserar den lyckliga kombinationen av talang och hårt arbete samt föräldrar som ställer upp i alla väder. Underbart.

Nu saknas bara en sak i Kalmar - en riktig arena. Jag hoppas att överklagningsprocessen snart är över så att man gå vidare med processen att skapa en ny arena. Utan det blir det ingen bra fortsättning på denna sannsaga!

Stort grattis också till Johnny P som fått nöjet att vara ordförande när Kalmar tar SM guld första gången - en historisk framgång i alla avseenden. Nu återstår bara den lilla uppgiften att visa att han och resten av ledargänget kan förvalta detta och gå vidare - det är en utmaning som heter duga. Lycka till med detta!

söndag, november 09, 2008

grattis alla farsor!

Det är kanske lite förmätet att som kille och farsa gratta alla andra pappor, men jag gör det ändå. En dag som denna får man kanske tillåta sig att skriva: pappor är viktiga. Jag hörde för något år sedan en konsert med Mary J Blige ( fantastisk soul-r and b artist)där hon beskrev hur fäder överger sin barn och sina familjer och vilket ansvar man tar på sig som man när man gör det. Jag kan inte säga att jag riktigt kände igen mig i hennes beskrivning av familjeförhållanden, men jag har förstått att barn som blir pappaplösa är tyvärr inget ovanligt i fattiga stadsdelar i exempelvis USA. Men det som grep mig i det hon sa var snarare hennes predikan om fäders betydelse och deras skyldighet att ta ansvar för sina barn och sina familjer. Att vi då har en söndag då vi manifesterar pappas betydelse och kanske får tänka efter var och en hur vi fyller vårt ansvar som pappor är inte så dumt.
Jag tror att de flesta av oss med stolthet kan säga att vi är stolta över våra barn och det vi får göra för att hjälpa dem att finna och forma sina egna liv. Det är det vi ska fira på Fars Dag! Om det sedan blir tårta eller slips är bara lite extra för denna dagen. Det viktiga är att vi är en antal som får vara farsor runt om i Sverige! Grattis allihop - farsor är viktiga!!

fredag, november 07, 2008

snaps och gränslöst

Besökte idag Oskarshamns sjukhus och träffade där bl a chefsläkaren Joep Perk. Det var underbart trevligt. Han inleder vårt sammanträffande med att säga att jag förstår inte varför vi har väntelistor - det är ju helt onödigt!! Kunde inte mer än instämma och konstatera att det är sällan läkare är så tydliga. Sedan beskrev han hur man nu medvetet försöker se till att med det man kallar Snaps se till att den som har en misttänkt sjukdom, på kort tid får göra alla tester så att de kan få ett besked om vad det är de lider av. Ingen utdragen process med olika tester och resor till sjukhuset - allt samlat under en eller två dagar- Fantastiskt1 Det gör att medborgare som har en misttänkt cancer slipper gå hemma och undra. Nu arbetar man med att bygga ihop sjukhuset och primärvården i mellan länet - gränslöshet. Gör medveten arbetsdelning, skapar inläggningsrätter, och ser till att vården fungera sömlöst - det är bra då slipper medborgaren ligga hemma sömnlös oc vänta på kontakt och besked.

Det är kul att möta detta otroliga engagemang för att utveckla vården så att den blir patient orienterad på allvar!! Bara nu detta kan sprida sig i länet!

dogmatism

Häromdagen kunde man i tidningen läsa att ks ordförande i Emmaboda hade fått ett brev från två kvinnor som ville starta ett företag som skulle erbjuda äldreboende och hemtjänst. Ks ordförande hade förvisso, vänligt men bestämt, avvisat erbjudandet och skriftligen meddelat kvinnorna att det är inte aktuellt i Emmaboda. Detta eftersom det är inte en politik för socialdemokraterna i Emmaboda. Det som är offentligt ska vara offentligt! Tragiskt och tråkigt, men storyn blev ännu värre när jag på kvällen deltog i Alliansgruppens möte i Emmaboda. Det visade sig då att brevet hade funnits i kommunen ett par månader och aldrig stämplats in. Ej heller förmedlats till den nämnd som hantera äldreomsorgen - socialnämnden. Där visste man ingenting.
Nu handlade storyn både om dogmatism och begynnelsen till envälde. KS ordförande i Emmaboda verkar tro att nu när hon har majoritet behöver hon inte följa lagen och stämpla in material ej heller lämna det för beredning till den verksamhet som kan frågorna. Bekymmersamt enögt och begränsat!

Men det är väl tyvärr detta man får räkna med när man har en s majoritet som egentligen företräder fackliga organisationen kommunal och därefter socialdemokraterna och sist medborgarna.
Budskapet i Emmaboda är - tänk inget nytt eller som inte står i de röda dokumenten därför att det är otänkbart. Tragiskt och bekymmersamt för Emmaboda och vi som bor här!

torsdag, november 06, 2008

Konsten att lista sig!

jag mötte för ett tag sedan en person som berätta följande lilla historia:
Det var ett par som flyttat in till en av våra kommuner i länet. Och som nyinflyttad är man inte listad vid någon vårdcentral eller någon läkare. Frågan om att lista sig blev inte aktuell förrän en i familjen blev sjuk. Oj vart går vi nu?? Man ringde upp den närmast liggande vårdcentralen och bad om en tid för att få hjälp med den aktuella sjukdomen. Det gick bra tills personen på vårdcentralen fråga om var man var listad - ingenstans. OOOPPPS Det var ju inte bra. För att du ska få en tid måste du ju vara listad här. Kom in och lista dig så ska du sedan få en tid.... Jamen sa meborgaren i fråga - jag är ju sjuk och behöver en tid - kan jag inte lista mig med hjälp av dig direkt i telefonen eller när jag kommer för min tid hos läkaren --- nej var svaret från den offentliga vårdcentralen först lista sig sedan tid hos doktorn. tack sa medborgen och lade på och ringde till en annan vårdcentral - en av våra privata vårdgivare. Visst får du en tid. Läkarbesäket genomfördes och patienten och dennes familj listade sig på den aktuella vårdcentralen.
Den vårdgivaren vann 3 nya listade patienter och nöjda kunder den offentliga vårdcentralens varumärke förlorade i anseende och pengar.
Så går det när man ser till regler och administrativa system istället för patienterna och deras behov. Jag tror inte detta är signifikativt för alla offentliga vårdcentraler men ibland finns det en tendens till att systemet kommer före medborgaren i offentlig verksamhet. Det är aldrig ok!

200 funderingar

Nu har jag sedan i början av detta år publicerat 200 funderingar, många har rört landstingspolitiken, några med ilska andra med idéer. Det gläder mig att antalet läsare per dag växer sakta men säkert. Och jag är glad att jag ibland når vidare med bloggen genom annan media såsom nu senast historien om landstingets sjukvårdsekonomi och dess stora underskott.

Jag ska nu försöka ta ett steg vidare i mitt funderande.
Som förtroendevald i landstinget möter jag regelbundet människor med historier om sjukvården och dess framgångar och ibland tyvärr misslyckanden. Jag ska nu försöka att regelbundet berätta om en del av dessa historier, utan att för den skulle berätta vem som sagt och gjort vad. Poängen är snarare att väcka frågor utifrån det som sker. Det som är sagt i förtroende kommer att stanna i förtroende, men många historier går att göra berättelser av utan att individer går att känna igen. Jag ska försöka får vi se hur det går.

onsdag, november 05, 2008

Vargen är här östran!

I dag kommenterar östrans Rolf Asmundsson min blogg not från i fredags om budgetutvecklingen i landstinget. Det är en ganska välvillig kommentar, det är dock två saker jag fundrar över:
- Det är trevligt att Rolf undrar vad jag tycker man ska göra för att minska underskottet, men det vore väl ännu viktigare att ställa den frågan till landstingsstyrelsen ordförande. Han har ansvaret och är så här långt svaret skyldig i den politiska diskussionen.
- I noten antas att jag ropar att vargen kommer, men sanningen är att vargen anlänt. Sjukvårdsunderskotten är här redan nu och växer i år. Det som var nytt vid budgetberedningen var att förvaltningarna erkänner att dessa underskott blir inte mindre nästa år utan kanske större. Vargen är här Rolf, problemet är att landstingsstyrelsen ordförande inte vill erkänna det utan hoppas på börsen och dolda fack i plånboken. Jag menar att det är en tveksam ekonomisk strategi, särskilt med tanke på det vi sett de senaste veckorna med sjunkande börsvärden och skatteprognos som skrivs ned. Vargen är här, tyvärr!

Obamanight

Oj vilken natt. Sov till 02.40, vaknade av att min ena dotter smsade: är du vaken.... svarade att jag precis skulle vakna för att följa valet i USA precis som hon gjorde. Vi är lite konstiga i familjen för senare, efter kl 4 visade det sig också att sonen också väckt sig och följde valet. Men det var det värt. Det blev en historisk natt.
Det var rörande att se Jessie Jackson gråta när han insåg vad som var på väg att hända. Att det han och andra svart ledare ägnat ett liv åt och några också förlorat livet för nu var ett faktum; Du kan nå det högsta ämbetet i USA även om du är svart, din hudfärg hålls inte emot dig utan du blir bedömd som den människa du är och om du kan ha kapacitet att göra jobbet. Amerikanska folket ( de som väljer att rösta) kom igår till slutsatsen att Barack Obama kan leda landet. Jag både tror och hoppas att de har rätt. Det var också rörande att höra Mccain i sitt sista tal vara så ödmjuk och så generös. Det ´kan inte vara lätt att vara stor människa i en sådan här förlust, men han visade att han är det, fantastiskt.

Barack Obamas segertal var utmanande, han vågade vara tydlig med att det kommer att ta tid att åstadkomma "change" och att det är bara tillsammans man kan utveckla USA inte genom att dela det. USA har levt med en väldigt delad politisk debatt under nästa 40 års tid kanske kan man ändra på detta nu. Men det kräver något av alla politiska aktörer, men det ställer också krav på att det engagemang som valkampanjen skapat nu kan omvandlas till en politisk energi för att åstadkomma en annan samhällsutveckling i vardagen. Däri ligge Obamas utmaning och den nya demokratiska kongressen. Hoppas de orkar med det!

Efter att ha hört Obamas tal var det lite svårt att sova en timme innan den svenska politiska vardagen skulle börja med vice ordf konf. Men det gick. Det var en historisk natt - fantastiskt att få följa den!

söndag, november 02, 2008

dagordning för utvecklad primärvård

I fredags bröt kompromissen med majoriteten ihop om hur vi ska arbeta med att utveckla primärvården i länet. De försöker göra det till en fråga om tid, för mig är det en fråga om utveckling som tar tid och som inte kan vänta. De söker politiska poäng istället för konstruktiv dialog. Det är att beklaga.
För mig skulle en utvecklingsdialog handla om:
- hur ska vi utforma en nära vård i vårt län som möter en större del av människors behov på hemmaplan och nära
- hur ska vi kunna skapa förutsättningar för en utvecklad första linjens psykiatri för både barn och vuxna
- hur ska vi garantera människor i vårt län rätten till en fast vårdkontakt som verkligen gäller.
- hur ska vi ändra gränsen mellan sjukhusens insatser och primärvården
- hur ska vi skapa en reell möjlighet för medborgarna att kunna välja sin vårdgivare.
- hur ska vi skapa en än mer tillgänglig primärvård.
- hur ska det hälsobyggande arbetet se ut när vi nu tagit steget in i hälsocentraler?
- hur ska vi kunna möta behoven hos en allt äldre befolkning.

Det är detta som ett arbete om primärvården ska handla om, det är långt mer än det som regeringens kommande förslag om vårdval innefattar. Det är därför det inte finns någon direkt koppling till regeringen proposition och det är därför vänstermajoritetens hantering av frågan är konfrontativ och man väljer i sitt högmod att köra själva! Det är beklagligt för vården och länets medborgare.