fredag, oktober 31, 2008

81-88 miljoner i underskott 2009

Idag har vi haft budgetberedning. Den bjöd på en budgetchock!! På beredningen redovisades verksamhetsplanerna för 2009 från bland annat våra sjukvårdsverksamheter. Om man summerar det de sa så är så att redan när året startar så är det strukturella underskottet i verksamheten när vi inleder 2009 81-88 miljoner. Det betyder att om landstinget ska visa ett plusresultat måste Henriksson gömt mycket i sina byrålådor eftersom han inte kan förvänta sig att börsen och kapitalförvaltningen ska ge så stora tillskott under 2009 som de gjort tidigare år. Annars väntar stora strukturspar igen.

Jag har sedan jag tillträdde som vice ordf varnat för denna utveckling. Vänstermajoriteten har hållit det ifrån sig och sagt det ordnar sig. Nu närmar sig sanningens minut! Ett underskott på 80 miljoner när året börjar är ett jätteproblem när lågkonjunkturen börjar, det finns en stor risk att det blir värre! Frågan är i vilka verksamheter majoriteten kommer att sätta in besparingar inte om de kommer att göra det!

Handslag är inget värt!

Idag kom tyvärr beviset för att det går inte att göra kompromisser med den nuvarande majoriteten och lita på att de står för något! Vid fullmäktige i juni enades vi över partigränserna om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp kring primärvårdensutveckling. Vi hade då haft en väldigt tuff debatt som riskerade att leda till att primärvårdsfrågan blir en total konfrontationsyta i vårt län. Vilket vi från alliansgänget kände att vi ville inte bidra till det utan ge det en chans att bli denna madatperiodens stora fråga där vi kompromissade ihop oss.

Grunden för den kompromissen var att vi från båda sidor i det samtalet skulle gå in utan våra favoritbegrepp och förutfattade bestämningar. Från Allianspartierna drog vi tillbaka vårt yrkande om hur vi menar att primrävården bör utvecklas framöver.

Efter detta beslut har vi ett antal gånger informellt ställt frågor till majoriteten och Anders Henriksson om det inte är dags att starta arbetet. Men inga reaktioner har vi fått annat än svepande svar. Tll dagens au hade vi därför gemensamt lämnat in en skrivelse där vi begärde att gruppen ska tillsättas så att den gemensamma kompromissen och beslutet skulle hedras och vi skulle kunna få till stånd ett gemensamt samtal.

Men tyvärr valde majoriteten och Anders Henriksson att vanhedra kompromissen genom att ensidigt säga att det blir ingen grupp, utan den ska kopplas till den proposition som kommer om vårdval i Sverige. En koppling som vi från Allians hade släppt.

jag kan bara konstatera att det går inte att kompromissa med Anders Henriksson, hans handslag är inget vä'rt när han tror att han ska tjäna politiska poänger. För det "nöjet" väljer han att låta primärvården blir en reell konfrontationsyta i länet. Det är inget klokt beslut - än en gång visar det sig att Anders väljer konfrontationens och högmodets väg. Tyvärr!

torsdag, oktober 30, 2008

Vintern är här....

Oj, det var tufft att åka hem från Hultsfred idag. Nysnö på vägen, bilar som inte kom upp för backarna, 20-30 km/h vissa sträckor. Sådana här dagar blir länet väldigt lång!Jag är tacksam att vi inte har detta vädret alltid. Men tack och lov hade servicepersonalen på KLB satt på vinterdäck på bilen det gjorde det tryggare trots allt att köra hem. Jag hoppas alla nu sätter på vinterdäck så att vi inte behöver ha det så här bevärligt även om vintern stannar några dagar till. För vinter är ganska trevligt!

Lars tackar för sig!

Igår berättade Lars Hamrin att offentligt att han slutar med landstingspolitiken. Han är på allianssidan tillsammans med Anders Andersson den mest rutinerade politikern. Han har en gedigen kunskap om landstinget och en tydlig idé om varför han har varit och är politiker - för värderingarna och medborgarnas skull! Han har lagt mycket tid på att försöka hitta lösningar för att landstingets insatser på rehabiliteringens område ska bli bättre och ge människor som far illa en möjlighet att komma tillbaka. På förra fullmäktige skulle lasse fört en interpellationsdebatt om denna viktiga fråga tillsammans med ett antal allianskollegor. Men Anders Henriksson valde att blunda för rehabiliteringsfrågorna och talade regeingspolitik istället, gnällde och skällde som vanligt. Det visade på skillnaden mellan politiker - Lars som envist arbetat med rehabiliteringsfrågorna ville lyfta dem igen för att det ska bli bättre för medborgarna. Anders valde retoriken och övertonerna för att försöka ta några billiga debattpoäng. Så olika kan man se på sitt politiska uppdrag. Lasses hjärta för frågorna kommer att saknas när han lämnar i februari.

Tack

I eftermiddag har jag fått göra en tur till Hultsfred och delta i avtackningen av Bo Bergman. Han lämnar sitt uppdrag efter 12 år som ks ordförande. Han är förvisso sosse, men speciell. Han är nog en av väldigt få s ks ordförande som fått medverka på centepartiets partiaktiviteter, vilket han gjorde när vi hade regionala kommundagar i Hultsfred för några år sedan. Han fick då också föra en rapp diskussion med Maud som också medverkade.

Bo är en genuin kommunal politiker med s märktavärdegrundade lösningar och förslag. Men där finns inga retoriska ideologiska övertoner och där finns en ekonomisk sund inställning- Det gör att han också varit pragmatisk och handlingsinriktad, en person som det går att göra affärer med som Thatcher sa...

Jag förstår att Bo lämnar men den typ av politiker han har varit behövs i vårt län, även när de företräder "fel" parti.

måndag, oktober 27, 2008

skvalpvaluta! dags att byta?!

Jag skrev för någon vecka sedan om skvalpvaluta, ett begrepp som användes vid emu omröstningen. Sedan dess har det varit så att många tyckt att vi som ville byta till Euron hade överdrivit och att det gick väldigt bra för lilla Sverieg och vår egna valuta. Men nu visar sanningen säg. Om man tittar på det fundamentala i svensk ekonomi så borde vår valuta klara sig väl i den kris som nu rullar över världen. Nå gör vi det? Har vi någon glädje av egen valuta?

Ja det har vi för vi genomför just nu en jättelik devalvering av den svenska valutan, mot dollarn har den krympt med ungefär 16% den senaste månaden och mot Euron har den minskat med ca 8% värde. Det kommer göra det billigare för andra länder att köpa vad industrin tillverkar och vår industri tjänar mer pengar eftersom man får mer kronor för varje dollar i försälda varor och tjänster. Men samtidigt krymper vår egen köpkraft så vi kan handla mindre internationellt. Det betyder att svenska hushåll blir fattigare och fattigare och totalt förlorar hela det svenska folkhushållet.

Den pågående krisen illustrerar det som sas i euro kampanjen - när det blåser kommer vi att ha en valuta som skvalpar runt utan egen kraft och styrsel. Den som då slogs för kronan vill jag nu höra argumentera för varför svenska folket mår bra av att bli fattigare och få sämre välfärd. Än har ingen av dem klivit fram - det är ynkligt.
För min del tycker jag nu det är dags att börja tala om en ny folkomröstning nu har vi tydligt sett konsekvenserna av beslutet i emu omröstningen!

fredag, oktober 24, 2008

fokus på medborgarna

Idag presenterar regeringen förslaget o vårdval. Ett bra förslag! Fokus på att öka patienternas tillgång till primärvård runt om i landet. Bra att regeringen väljer en modell som vuxit fram bland landstingen och som landstingen får fortsätta att utveckla. Enligt förslaget måste landstingen utforma ett vårdvalssystem, men hur det ska fungera avgörs i respektive landsting. Det betyder att vi slår vakt om självstyret i landstingen samtidigt som medborgarna får likvädiga förutsättningar i hela landet. BRA!

Med anlednings av proppen har jag skickat ut följande pressmeddelande som en kommentar:
Pressmeddelande

Ökade möjligheter att få en fast läkarkontakt!

– Idag presenterade regeringen ett förslag som kommer att ge medborgarna tydligare rättigheter, skapa en tillgängligare primärvård och fler läkare till primärvården säger Christer Jonsson (c) vice ordf i landstingsstyrelsen.

När man genomförde en liknande reform i Norge så innebar det att inom ett par år hade över 90 % av befolkningen en fast läkarkontakt och tillgängligheten till primärvården ökade därmed väsentligt. Vi har i Kalmar län en i huvudsak välfungerande primärvård, men det är fortfarande så att närmare 40 % har ingen fast vårdkontakt. Med ett genomförande av vårdval så finns det förutsättningar för att den andelen ska öka betydligt menar Christer.

– Nu är frågan om vänstergänget som styr landstinget ska ta något initiativ för att genomföra reformen i Kalmar län eller om man tänker obstruera och förneka länets invånare denna möjlighet till en utvecklad primärvård. Jag menar att detta är den fråga där Anders Henriksson borde visa handlingskraft och konstruktivt arbeta för en bred överenskommelse i landstinget. Då skulle han visa en ledningsförmåga motsvarande den vi från Allianspartierna hade när vi lade grunden för den breda uppgörelsen om ekonomin under förra mandatperioden avslutar Christer Jonsson (c).


Vi får se om det får genomslag i media i morgon.

onsdag, oktober 22, 2008

vad betyder ett beslut?

På senaste landstingsstyrelse hanterade vi ett ärende om hur vi ska utveckla landstingets rekryteringsarbete. Bakgrunden var ett beslut från landstingsfullmäktige att landstinget ska initiera arbete med sk yrkesambassadörer. Skälet är ju att det finns en oro för att framförallt hälso-sjukvården ska ha svårt att rekrytera i framtiden och man därför måste arbeta aktivt med att presentera yrkesrollerna och "sälja" dem till ungdomar tidigt. För detta kan yrkesambassadörer var ett arbetssätt. Vilket också används av andra offentliga arbetsgivare. Döm om min och allianspartiernas förvåning när man från landstingets kansli lade fram ett förslag till beslut och rapport om att avslå detta. Efter en tids debatt i styrelsen blev ärendet återremitterat. Varken kansliet eller landstingsstyrelsen kan göra något annat än det fullmäktige beslutat.

Döm om min förvåning när jag igår fick information om att nu försöker man ånyo kringgå ett beslut fattat av landstingsfullmäktige. Denna gång rör det fritidssamordnare inom habiliteringen. Här finns ett entydigt fullmäktigebeslut om att vi ska ha fyra sådana tjänster ilänet. Trots det pågår nu ett arbete för att konvertera två tjänster till andra uppgifter. Det kan vara så att det är klokt. Men man kan inte förbigå ett fullmäktigebeslut!! utan att återkomma till landstingsstyrelse och fullmäktige och få det ändrat.

Nu undrar man ju vilka politiska signaler som vänstermajoriteten skickat ut- Har det nu plötsligt blivit ok att kanslier och förvaltningar gör som man vill oavsett beslut i fullmäktige. Det är otillständligt att man inte respekterar fullmäktiges beslut och jag undrar vad ordförande Nilsson säger om denna bristande respekt för fattade beslut.

måndag, oktober 20, 2008

patienträttighetsseminarie

Idag har jag medverkat på ett seminarium om patienträttigheter. Jag skrev om det för ett tag sedan. Toiwo Heinsoo medverkade och berättade om sin utredning. Han berättade dock inte mycket om det han ska presentera i december. Men en sak var tydlig han kommer inte föreslå någon rättighetslag som kan jämföras med LSS eller liknande utan det blir en samling av de olika lagar som reglerar patienternas status. Intressant men inte mycket nytt.
Däremot var Lars Trägårdh - professor i historia - oerhört intressant. Gav ett bredare perspektiv på detta med rättigheter. Han har bott i USA ett stort antal år och gjorde jämförelse med USA. Men problematiserade också det faktum att vi i Sverige har en skydlighets lagstiftning för sjukvårdshuvudmännen. Men ingen kan vidta åtgärder om man inte fullföljer sina skyldigheter. Han har ju tyvärr rätt i det när han exempelvis talade om vårdgarantin.
Det var inte lätt att komma efter honom, vilket jag gjorde. Men det blev en bra diskussion om det faktum att vi i Sverige har ett system fokus, snarare än individ fokus och att det skapar problem för patienten. Jag lyfte också fram att man tidigare under dagen glömt en grupp - professionen... Särskilt läkarna har en särställning och ska man tala om patienträtt kan inte läkarna tänkas bort. Det är i den relationen som patienterna i många fall ska hävda sig.

Det var en mycket intressant dag och jag tror att vi framöver måste tala om hur vi tydliggör och stärker patienternas röst och makt. Jag tror inte det finns ett sätt att göra det, utan man måste använda flera. Vårdvals diskussionen är en sådan där patienterna förfogar över resursen, då kan man ta dem med sig när man inte får en korrekt behandling. Patienten blir viktig för verksamhetens utveckling och överlevnad. Det stärker patienterna. Vidare tror jag att patientnämnderna kan få en starkare roll framöver.

Sammantaget en spännande dag!

söndag, oktober 19, 2008

Jag är vaken

I fredags publicerade Östra Småland ett debattinlägg från Anders Henriksson som bad mig vakna.... Nedan kan du läsa mitt svar! Men man kan inte annat än överraskas av den självgodhet som lyser igenom i Anders Henrikssons inlägg. Det är beklämmande!

Mitt svar:
Närmare hälften utan är det ok Anders Henriksson!

Landstingsstyrelsen ordförande försöker i ett sifferfyllt inlägg dölja det faktum att närmare 40 % av länets medborgare inte upplever sig ha en fast läkarkontakt. Varför är det viktigt? Jo enligt hälso-sjukvårdslagen är det en rättighet som varje medborgare har att ha en fast läkarkontakt. Det betyder att man vet vem man har som doktor, har en relation till henne eller honom och doktorn kan fungera som en lots genom vårdapparaten när så behövs. Men för Anders Henriksson är det inget problem att nästan 40 % i länet inte anser sig ha detta. Istället används en hel artikel till att sprida osanningar och felaktigheter om de landsting som med framgång försöker göra något åt sina bekymmer och nå bättre resultat. Vilket de gör!!

Några exempel:
Landstinget i Stockholm har sedan starten av vårdval Stockholm i januari i år ökat tillgången på en fast läkarkontakt. Sedan januari har det startats 21 nya vårdcentraler varav merparten i områden som varit mycket svagt servade under det tidigare vänsterstyret. 110 000 fler invånare har valt en egen läkare och det ökar för vare månad. Patienternas nöjdhet med vården ökar tydligt i Stockholm. Listan kan göras lång och oavsett vilka felaktigheter Anders Henriksson vill sprida så är resultaten mätbara fakta. Men de hjälper inte Kalmar län och dess invånare där närmare 40 % saknar en fast läkarkontakt och där ingen utveckling skett under de två år landstinget styrts av en vänstermajoritet. Jag vill därför uppmana Anders Henriksson att sluta tala om att du är nöjd – VAKNA – för de brister och svårigheter vi har i vårt län, annars kommer du innan denna mandatperiod är över ha förskingrat det guldläge du fick överta efter valet 2006.

Runt om i landet, oavsett politisk majoritet, förs en diskussion om hur man ska utveckla och förbättra primärvården. Oftast görs det under beteckningen vårdval eller något liknande. Huvudpoängen är att öka tillgängligheten och ge medborgaren en möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Något som närmare 40 % förnekas i vårt län. För min del får man kalla denna utveckling av primärvården vad man vill – om bara resultatet är att det leder till önskade förbättringar. Utifrån den hälsoprofil som nu utvecklas i vårt län måste vi ta steget vidare och på Allianspartiernas initiativ togs ett sådant inriktningsbeslut på landstingsfullmäktige i somras. Men nu verkar inte Anders Henriksson och vänstergänget vara intresserade av att utveckla primärvården. Istället skrivs det ständigt om hur duktiga man är och att det finns inget att lära av andra, allt på temat ”kan själv bäst”. Det är djupt sorgligt! Det blir närmast parodiskt när Anders Henriksson annars ständigt talar om betydelse av att lära och bli bättre. Om han tror på det så borde den tesen också inkludera att se vad man kan lära av andra landsting som har en positiv utveckling och prövar nya idéer.

Jag är övertygad om att en vidareutveckling av primärvården, med en större möjlighet för nya vårdgivare att etablera sig inom ramen för ett godkännande från landstinget skulle kunna ge fler medborgare en fast vårdkontakt, här som i Halland, Västmanland och Stockholm. En satsning på utvecklad öppenvård på våra vårdcentraler så att man behöver göra färre besök på sjukhusen skulle öka förtroendet för primärvården i länet och samtidigt minska trycket på våra sjukhus. En redan bra primärvård kan bli bättre.
Så Anders Henriksson jag är VAKEN för medborgarnas problem med fast läkarkontakt, du verkar ha tappat kontakten eller somnat in av maktens självgodhet, det är bara att beklaga! Jag tar gärna en debatt DIREKT med Dig – välj en plats och tid så kan vi utförligt debattera utvecklingen av vården i länet!

Oj vilken vecka

Oj vad tiden går fort när man har kul... I onsdag bar det av till Stockholm för arbete med olika frågor inför SKl mötena. Jag ska i november medverka på en hearing om sk Sällsynta diagnoser ochsom en förberedelse träffade jag Maria Gardsäter som är projektledare för detta. Hon är verksam i en organisation som samlar dem som själva har en diagnos eller är anhöriga till någon som har en sjukdom som 1 på 100 000 drabbas av som mest... Man har 50 olika diagnosgrupper i sin organisation men i varje grupp finns det bara några få i hela Sverige. Många av dem får kämpa hårt för att få behandling som är relevant och korrekt eftersom kunskaperna runt om i landet är så svaga ute på sjukhus och i primärvård. Det ska bli utmanande att delta i denna hearing och möta dessa frågor.

I torsdags var det vanlig SKL dag med sjukvårdsdelegationen samlad. Vi skulle anta ett dokument som beskriver vår syn på barn och ungdomspsykiatrin och det skulle ske tillsammans med SKLs utbildningsdelegation. Det blev en kulturkrock utan like. Det är första gången jag varit med om detta så tydligt. Från landstingen finns en tradition att använda tidigare landstingsförbundet och nu SKL för att samordna synsätt och hjälpa varandra med utveckling. Från utbildningsdelegationens primärkommunala företrädare var det tydligt att det var inte vad man tyckte SKL ska göra. För dem är SKL en intresseorganisation mot staten.... Summan av detta blev några mindre justeringar i dokumentet och att vi i sjukvårdsdelegationen antog det för beslut på styrelsen nästa månad. Vi får se hur det går. Men dokumentet synliggör en av de stora frågor vi har att hantera framöver - hur skapar vi i gränslandet mellan landsting och kommuner en fungerande 1:a linjens barn och ungdomspsykiatri. Det kommer att vara en utmaning.

Fredagen var väldigt intressant. Vi hade då en Allianskonferens kring vårdfrågor med en bred presentation och genomgång av alla de reformer som pågår. Det var väldigt kul att nätverka med alliansföreträdare från de olika landstingen och regionerna runt om i landet. Kändes som en bra avstamp för två års hårt arbete för en gemensam valframgång 2010. Dessutom fick jag den unika möjligheten att företräda Centerpartiet i de avslutande appellerna om 2010 års valfrågor inom vårdområdet. Jag lyfte då särskilt de frågor som rör psykiatrin och äldrefrågorna. Jag är övertygade om att de blir viktigt 2010.

tisdag, oktober 14, 2008

ödets ironi

Visst är livet fantastiskt ironiskt! Igår jublade världens börser. Wall Street steg tvåsiffrigt. Något man inte gjort sägs det sedan 30-talet... Men vad var det man jublade åt. Jo att det nu står klart att bankerna i europa och till del även i USA kommer att förtatligas. Vi ser nu den störta socialiseringen av det finansiella systemet i världen sedan marknadsekonomin fick ett genomslag. Det jublar börsen åt. Visst är det märkligt ibland!

För det är ju så att det är ett stort underkännande av företagens och företagsledningarnas förmåga att hantera risker och sitt ansvar. Det är ett stort underkännande åt alla de stora pensionsfonder som är dominerande ägare på många håll, vilka har misslyckats med att ställa krav och följa upp och utvärdera. Just nu framstår den offentliga sektorn som ett under av genomskinlighet och kontrollerbarhet, om man undantar den amerikanska ekonomin. För till slut är det ett underkännande av det amerikanska systemet för nationell styrning och ekonomisk politik. Vi har ju i Europa den sk stabilitetsöverenskommelsen som innebär att statskulderna ska begränsas och underskotten i staternas finanser ska vara begränsade osv. Det kan nu konstateras att den finansiella stabiliteten som Europas länder lagt som krav på sig utesluter att USA någonsin skulle kunna bli medlem i EMU och få använda Euro. Förvisso är det världens största ekonomi, men missköter man den länge nog kommer den inte att vara det eller förlorar man kontrollen över den eftersom man har så stora lån att andra bestämmer. Det är stor risk att USA snart är där. Bush åren har maximalt förstärkt dessa år, måtte president valet ändra på det. Viss är det ironiskt att den president som skulle stå för nationell säkerhet har bedrivit en ekonomisk politik som gör att landet nu är mer osäkert än tidigare!

söndag, oktober 12, 2008

hägglund satte vänstergänget på plats

I kväll lyssnar jag på partiledardebatten. Stundtals extremt förutsägbart och mindre intressant. Men när man talade skatter utspanns sig en väldigt elegant ordväxling. Maria W mp talade om varför man vill höja miljöskatterna, man vill minska användningen av det är som är miljöskadligt (jättebra. Men samtidigt vill både mp och S höja skatten på arbete, både för företagen och för individen. Med samma logik sade Göran Hägglund måste ni inse att ni hotar jobben. Höjer man som s och v o mp vill priset på arbete så minskar mängden arbeten. POINT

Efter det var vänstergänget förvirrade och försökte byta ämne.

fredag, oktober 10, 2008

patienträttigheter

Om en dryg vecka ska jag delta i en konferens om patienträttigheter. Arrangörer är bl a Handikapprörelsensen samorganisation. Konferensen anordnas troligen med anledning av det upprag som Toivi Heinsoo har att föreslå en förtydligad och förstärkt lagstiftning för patienträttigheter.
Idag har jag ägnat mig åt att förbereda mitt lilla bidrag och bl a sökt på nätet om vad olika aktörer tycker och vad det finns för ställningstaganden. Och det är intressant hur lite det finns!

Om man ser till den svenska diskussionen är det uppenbart att patientens rätt och möjligheter att hävda sig mot sjukvårdsapparaten är inte något som tar stor plats i debatten.Istället är det sjukvårdens finansiering, driftsformer och styrsystem, behov utifrån samhällets perspektiv. Men individens möjligheter är inget som egentligen lyfts fram. Det signalerar något om hur starkt systemperspektivet slagit igenom och att patientens egna beslut och påverkansmöjligheter är inte en stor fråga. Det är sorgligt och bekymmersamt därför det signalerar att när Toivos utredning blir färdig kommer den säkert mötas av systemkritik, dvs skyddet av det politiska och professionella komplexet.

Sedan är det ju så att hela hälso-sjukvårdslagen bygger på ett sätt på en patient rätt - rätten at utifrån sitt behov få vårdbehov tillfredsställt. Man kan ju då skriva att då behövs ju inget mer. Problemet är dock att patienten har inget eller begränsad egen makt att sätta emot, när man exempelvis inte får vård i tid, eller när behandling och bemötande inte är ok. Det gör ju att man hamnar i underläge. Därför är den pågående diskussionen om vårdval också en fråga om patienträttighet, dvs makten för den enskilde ökar att välja bort vårdgivare som inte fungerar. Det sätter press på vårdgivare att möta patienten på ett än bättre sätt annars riskerar man att förlorar denne och resursen till någon annan vårdgivare.

betydelsen av detta kan inte underskattas. Jag fick ett exempel på det idag. En medborgare ringde mig och sa att jag har nyligen flyttat in och jag blev hastigt sjuk och sökte hos min närmsta vårdcentral. Där fick jag beskedet att tyvärr du får ingen tid förrän du har listat dig hos oss. Varvid medborgaren ger beskedet att det kan jag göra bums. Nej var svaret det går inte, först måste du komma hit och lista dig,sedan kan du ringa upp och beställa en tid..... Medborgaren valde en privat vårdgivare som prioriterade vårdbehovet inte landstingets byråkrati. Tack och lov kunde denna medborgaren välja, det är inte alltid man kan det. Därför behövs tydliga patienträttigheter som också ger medborgaren reell makt!

vart tar medborgarna vägen?

Fast läkarkontakt viktigt för alla medborgare!

Svenska folket är ganska nöjda med sjukvården i Sverige men det finns två brister som både skapar diskussioner och krav på förändring och utveckling. Det ena är bristen på fast läkarkontakt, dvs att man idag inte möter samma läkare vid varje besök i primärvården. Det andra är bristen på tillgänglighet dvs att våra medborgare har svårt att få kontakt med primärvården och att få en tid för ett läkarbesök. Dessa bekymmer finn över hela Sverige, men hur svåra de är varierar. Det finns landsting där 40% av dem som söker kontakt med primärvården en given dag inte kommer fram eller kan få besked. Detta trots att vi som landsting lovat i vårdgarantin att alla ska få kontakt.

Det är utifrån denna insikt som diskussionen förs om hur vi ska utveckla primärvården i Sverige och i Kalmar län. Primärvården i Kalmar län har hög tillgänglighet, men vi har haft och har fortfarande stora svårigheter med att skapa en situation där alla medborgare i länet kan ges möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Det betyder att även i Kalmar län behöver det ske en förändring som gör att länets medborgare får möjlighet att bygga en fast och långsiktig relation till en hälsocentral med en given läkare. Men denna verklighet förnekas av Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande. Han har i ett antal artiklar försökt beskriva satsningen på det som kallas vårdval som ett hot och ett stort problem istället för att beskriva hur han vill öka tillgängligheten i primärvården och ge varje medborgare en fast läkarkontakt. Hans kritik blir inte trovärdig förrän han istället för svepande kritik presenterar reella lösningar.

Vårdval som modell har införts i ett antal landsting runt om i Sverige eller är på väg att införas. Skälet är att man vill öka tillgången på läkare och öka tillgängligheten. Erfarenheten från två av de landsting som har arbetat med vårdval är att man har fått en förstärkt tillgänglighet och tydligt fler medborgare har idag en fast läkarkontakt. Det redskap som används för att uppnå detta är att varje medborgare väljer själv var man vill ha sin läkarkontakt och övriga primärvård samt att man erbjuder den som vill starta en vårdcentral att göra det om man uppfyller de krav landstinget ställer och kan visa upp att man har medborgare som vill nyttja denna vårdcentral (lista sig).

Denna utformning av primärvården innebär att det skapas nya vårdcentraler där det finns medborgare som inte har en bra tillgänglighet och en möjlighet att få en fast läkarkontakt. Det betyder att den är en garanti för att även landsbygden och småorter kan ha fungerande vårdcentraler. Erfarenheten från exempelvis Hallands landsting är att det är i denna typ av områden som man får nya vårdcentraler.
När nu Anders Henriksson ägnar sig åt sin skrämselpropaganda så är det tyvärr bara att inse att det handlar enbart om rädslan för att ge medborgarna egna val och egna möjligheter, att han som politiker ska förlora makt. För mig är det ett steg i rätt riktning.

torsdag, oktober 09, 2008

mer hälsa för pengarna

Deltar i dag i en hälsoekonomisk konferens som följer upp den satsning på använda förebyggande insatser och icke farmakologiska insatser för att bryta det som kallas metaboliskt syndrom. Syndromet leder till hjärtkärl sjukdomar, att man har eller håller på att få diabetes, man är överviktigt mm mm.
Vi tror ju alla att det finns bra vetenskapliga underlag för att arbeta med viktminskning, rökavvänjning, motion på recept osv. Men det gör det inte, särskilt inte utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den studie som man nu gjort är inte helt unik, men ovanlig i detta sammanhang eftersom den uppfyller grundläggande vetenskapliga krav och säkerhet. Den går att använda för att säga att det är lönsamt för samhället, sjukvården och den enskilde att istället för att använda konventionella medicinska metoder med mediciner använda livsstilsrådgivning. Och erbjuda stöd och program till den enskilde för att byta livsmönster.

Med detta som grund blir det ännu lättare att argumentera för förebyggande insatser och andra behandlingsmetoder.

sossefieringen av ekot - nyheter i den demokratiska enpartistaten!?

Igår höll jag på att köra av vägen på väg till distriktsstyrelse i Mönsterås. På SR ekot hade man nyheten om att s o mp hade gift sig. Man kan ha stora funderingar kring tajmingen att presentera nyheten igår när den ekonomiska turbulensen var milt skrivet stor. Men det var inte det som rörde mitt sinne. Nej det var den kommentar som ekot kommentator fredrik furtenbach gav. Han intervjuades av studiereportern om varför detta sker nu och och vad det betyder. Då säger han i en avslutning TVÅ gånger att S o MP gör detta för att rycka undan mattan för OPPOSITIONEN!!???

I stackars Fredriks värld är det uppenbarligen så att S regerar alltid, även när man är i opposition och alliansen styr inte även när man har regeringsmakten ellelr? Jag tror snarare att det var en riktigt ordentlig felsägning beroende på att även i hans värld är det så ovant att s inte regerar. Det säger något om hur sossefierat Sverige är och särskilt om hur den opartiska nyhetsförmedlingen på Sr är präglad av denna kultur. Bara detta indikerar att Sverige behöver en annan politiska majoritet även efter 2010 så att det även i Sverige blir ett normaltillstånd att makten skiftar och därigenom bidrar till en dynamisk demokratisk utveckling.

Det finns i internationell media ett utryck om Sverige: Det är den mest demokratiska enpartistaten i världen.
Tyvärr har vi uppenbarligen inte brutit detta, men en alliansseger 2010 kommer att bli ett steg på vägen!

måndag, oktober 06, 2008

skvalp valuta

Jättelikt börsras idag, men det var också fortsatt fall för kronan. När vi hade EMU omröstningen för några år sedan var debatten hlg om vad det skulle betyda eller inte betyda att tillhöra Euro området. Nu i dessa kristider kan vi se det. Utifrån ett fundamenta perspektiv borde den svenska kronana klara sig bra just nu, men det gör vi inte. Kronan sjunker värre än börsen och allas vr köpkraft gröps snabbt ur. Förvisso gör det att exportföretage tjänar mer pengar, men de varor vi i hushållen beöver för vardagskonsumtion blir snabbt dyrare. Att resa utomlands blir dyrare och att leva på semesterorter bir dyrare för att kronan blir mindre och mindre värd.

Just nu har vi en skvalpvaluta på det finanshav som stormar och vi måste betala det själva. Det är i dessa dagar viser konsekvenser av EMU omröstningen. Det är lite trgikomiskt att i just nu så meddelar Miljöpartiet att det inte längre kräver att Sverige ska lämna EU, kan de inte fullfälja omvändelsen och istället kräva att vi ska gå med i EMU, då skulle deras omvändelse ha stor politisk betydelse, men det är väl att drömma om för mycket!

Öppna jämförelser

Idag är det en stor dag för alla oss som tror på att kunskap leder till utveckling! På förmiddagen har de sk öppna jämförelserna för sjukvården i landet redovisats. De visar på att de medicinska resultaten i landet blir bättre, men också att landsting och verksamheter använder materialet för att bli bättre. Helt enligt intentionerna!
Vårt eget län klara sig fortsatt utmärkt när det gäller ekonomi och tillgänglighet. De medicinska resultaten är varierande och det finns fortsatta svagheter inom förlossning, stroke och hjärt sjukvård. Det manar till fortsatt arbete, även om saker redan skett.
Ett bevis för hur viktigt detta utvecklingsarbete är fick vi på morgonen när socialstyrelsen meddelande sina beslut i Lex maria anmälningar som gällde två ytterligare fall på förlossning i kalmar. Där har vidtagits åtgärder och en handlingsplan satts i verket. Men denna process visar på att sjukvården måste bli ett ännu mer av lärande system och självgranskande, först då kommer det bli ännu högre kvalitet på sjukvården och lex maria anmälningarna betydligt färre.

mp in i verkligheten!

Idag har det kungjorts att miljöpartiet efter mer än tio år accepterar folkomröstningen om medlemskap i EU. Det är imponerande.... vilken respekt man har haft för svenska folket! Men nu har man äntligen insett att det är dags att vara konstruktiv och tillsammans med övriga eu länder försöka göra eu och europa till en väl fungerande gemenskap och sluta driva en isolationistisk politik. Välkommet!!

torsdag, oktober 02, 2008

olika besked om besparingar

I tisdags hade vi landstingsfullmäktige och Gudrun Brunegård hade ställt en interpellation om konsekvenserna av det stora besparingarna på folkhögskolan. Johnny P som är politiskt ansvarig svarade väldigt lugnande att besparingarna har inga stora konsekvenser.

Idag hade vi budgetberedning och verksamhetsredovisningar från förvaltningarna. Dåredovisades bl a folkhögskolornas plan för 2009. Den redovisning var en enda lång dragning av de negativa konsekvenser som besparingarna har för folkhögskolorna, främst på möjligheterna att vara en del av landstingets verksamhet, exempelvis ge kurser till dem med långvarig smärta mm.

Inom två dagars ram två helt olika verklighetsbeskrivningar. Det är bedrövligt att majoritetens företrädare skönmålar eller inte kollar upp hur deras åtgärder slår mot verksamheten och kan redovisa det för fullmäktige. Det minsta man kan kräva är sannfärdiga svar på interpellationer, det fick vi uppenbarligen inte i tisdags.