tisdag, september 30, 2008

världen är upp och ner!

I dag har vi lt fullmäktige och det inleddes av vänsterns landstingsråd tillika ordförande i Kalmar FF - Johnny Pettersson. Han hade tagit på sig att som inledning berätta något om FF´s utveckling och arena bygget som förhoppningsvis blir av under kommande år.
Men det intressanta var hur en vänsterpartist med glädje berättar om hur han som FF ordförande kan dra nytta av den typ av handel med arbetskraft som pågår inom sporten. Det kallas officiellt spelarförsäljning, men kan ju också ses som handel med arbetskraft. Det är en av sportens mer bekymmersamma sidor att det är handel med spelare som är en av de viktigaste inkomstkällorna. Jag förstår varför det finns, men man kan ju inte annat än ur ett värderingsperspektiv tycka att det har etiska och värderingsmässiga implikationer som är bekymmersamma.

Men just detta verkade inte och verkar inte bekymra vänsterpartiets landstingsråd. Utan spelaraffärerna beskrevs idag som en naturlig del av verksamheten och viktig för utvecklingen. Det är inte riktigt det jag förväntar mig vara en vänsterpartistisk värdering och världsuppfattning. Men i detta fallet kanske värderingarna skiftar beroende på sammanhanget och det som är ok som FF ordförande kanske inte behöver vara ok som vänsterpartistisk företrädare....Vad vet jag?

Nåväl för mig framstår det som en värderelativism som är överraskande eller det kanske är så att det vänsterpartistiska inte sitter så djupt.... hos Kalmar FF´s ordförande!

en förnedrad president när depressionen knackar på

Jag ska ju hålla mig till det regionala och nationella, men idag kan jag inte låta bli att ha en fundering kring det som sker i USA.
Finanskrisen i USA är djup och beror på många orsaker, girighet, för låga räntor under för lång tid, icke transparanta kreditlösningar allt tillsammans leder till bristande betalningsförmåga och kanske allra viktigast stor brist på förtroende mellan olika aktörer vilket leder till att man slutar låna ut pengar till varandra och då riskerar hela systemet att krascha. Det kräver likviditet!

För att hantera detta har nu USA en republikansk president som blivit den störste socialiseraren i modern tid. Hans presidenttid har varit en 8 årig katastrof med misslyckande både på hemmaplan och ännu mer internationellt. Hans tro på vapenmakt i stället för samtalsmakt har lett honom helt fel och gjort vår värld till en ännu mer osäker värld. Det har varit uppenbart att hans eftermäle skulle bli dåligt, mer av det tog äntligen slut. Men det senaste dygnet har han blivit helt förnedrad.

I går skulle kongressen tagit beslut om ett antal åtgärder och finansiering som skulle bidra till att stabilisera det finansiella systemet. Men man röstade nej, främst var det Bush´s egna som röstade nej! Man litade inte på hans ledarskap och man flydde sitt ansvar. Det riskerar leda till att man nu lever med en förnedrad president som inte har någon handlingskraft samtidigt som det finns en stor risk för att USA leder världen in i en depression som bara kan liknas vid den som upplevdes på 30-talet. En mer riskfylld situation får man leta efter och det känns bedrövligt när det politiska system visar sig så bristfälligt när det som bäst behövs.

Det visar sig än en gång att det politiska systemet bygger på förtroende och när det saknas förlorar det sin kraft. När både det finansiella systemet och politiska systemet samtidigt brister i förtroende är man illa ute. Det är bara att hoppas att man nu samlar ihop sig och räddar vad som kan så att inte kraschen blir helt bedövande! Då kommer det att få stora efterverkningar även här i regionen och landstinget. Då lär vi få vi bevisa vår förmåga att lösa frågor i förtroende.

fredag, september 26, 2008

östran förnekar sig inte!

I dagens östra småland så skriver ledarskribenten Rolf A om mig och om Anders Åkesson. Det är ju som politiker alltid bra att vara mitt i debatten, men det är intressant hur det i den socialdemokratiska retoriken alltmer finns en populistik ton. I samband med budgetfullmäktige i landstinget blev jag utnämnd till konfrontationspolitiker av ledande företrädare för S partiet, vidare blev jag beskriven som lokal företrädare för Stureplans centern och stockholms styrd. Det är intressant att notera att i dagens ledare i Östra Småland så används samma invektiv. Det är ett märkligt sammanträffande, om det inte är så att man i den socialdemokratiska maktbunkern har kommit överens om att jag och andra c politiker ska beskrivas med dessa termer för att som man tror kunna misskreditera oss. Men det är kanske att både överskatta sin egen betydelse och vara allt för konspiratoriskt lagd. Men det är ett märkligt sammanträffande eller?

Att stå för ett alternativ till det socialdemokratiska maktinnehavet är för mig självklart, allt annat är att svika det demokratiska uppdraget och ge väljarna en möjlighet att se att det finns bättre utvecklingsmöjligheter med en annan politik. För mig är det självklart att hela tiden söka möjligheter som ger medborgarna större möjligheter att få en fast läkarkontakt, att skapa större trygghet och bejaka möjligheten till olikhet central. Om det hotar den socialdemokratiska världsbilden kan jag leva med det, men det intressant vore om man istället hade en politik istället för plakat!

vänsterkoalitionens halvtid

Idag ska enligt ryktet vänsterkoalitionen i landstinget presenterar sina havltidsresultat. Nedan har jag haft lite funderingar kring vad de inte kommer att tala om idag under dagen utsänt som ett pressmeddelande.Landstingsmajoritetens halvtid – en resa mot sämre ekonomi och längre vårdköer.

Vänsterkoalitionen har i dagarna haft det politiska ansvaret för utvecklingen av hälso-sjukvården i länet. Majoriteten kommer säkert presentera en lång lista med vad man vill beskriva som egna framgångar. Men det är mycket man inte kommer att tala om menar Christer Jonsson (c) vice ordf. i landstingsstyrelsen.
- Vänsterkoalitionen tog över ett landsting med ordning på ekonomin och landets kortaste väntetider men nu håller de goda cirklarna på att krackelera. Den senaste tiden har vi sett längre vårdköer och en försämring av ekonomin som tyvärr visar på att man håller på att tappa greppet. Jag är orolig för att man lagom till 2010 är tillbaka i en negativ ekonomi med försämrad tillgänglighet.
- Resultatlistan för dessa två år innehåller svikna vallöften:
- Rätten till heltid från 1/1 2007 har blivit ett fiasko som inte löser svårigheterna för den som vill ha heltid att få det.
- Patientavgifterna skulle inte höjas, men de höjs 2009.
- Tandvårdstaxan skulle vara oförändrad hela mandatperioden, den höjdes med närmare 7% den 1/1 2008.
- Mobil doktor avskaffades med förevändningen att fler äldre skulle få hembesök, resultatet är det omvända, det har inte blivit fler utan färre hembesök och det varierar oerhört över länet.
- Kulturen skulle man satsa på, men sedan 1/1 2008 är sjukhusbiblioteken nedlagda trots att de är den enda kulturverksamheten som landstinget hade eget ansvar för.
- Folkhögskolorna skulle man slå vakt om och utveckla, har utsatts för den största besparingen i modern tid.
- Utlovade sk ITVa platser i Västervik blir inte av.

Listan skulle kunna göras ännu längre men den illustrerar väl en majoritet som inte klarat av sitt uppdrag. Det är oerhört bekymmersamt att man nu dessutom riskerar att förstöra de goda förutsättningar som de tog över från Allianspartierna avslutar Christer Jonsson (c).

onsdag, september 24, 2008

patienträtt

I tidningen dagens medicin finns idag ett debattinlägg från bl a Torbjörn Larsson (direktor på ersta) där man diskuterar vikten av att öka patientens rättigheter. I dagens sjukvårds sverige är patientens rätt svag, och ptydlig och maktbalansen är till stor del till fördel för professionen och politiken. Artikelns slutsats är att man behöver skapa en tydlig lagstiftning som ger medborgaren utkrävbara rättigheter såsom exempelvis inom ramen för LSS. Men ställs emot patientens rätt att välja vårdgivare och enkelt uttryckt rösta med fötterna. Där tror jag att artikel förfsttarna tänker fel. Fördelen med att patienten kan göra reella vårdval är att man har resursen med sig, dvs vårdgivare och omsorgsgivare blir beroende av patienten/medborgaren och har därmed ett intresse av att hålla så hög kvalitet som möjligt. Om medborgaren inte är nöjd så tar man sin vårdpeng och nästsa gång nyttjar en annan omsorgsgivare. Det jämnar ut maktbalansen mellan medborgare och profession och politik. Men detta förutsätter ju också att det finns reella val att göra, dvs att det finns etableringsmöjligheter för olika vårdgivare. Därför är diskussionen om etableringtsfrihet en viktig fråga för patientens rätt. Om man som individ kan få sin rätt att få en viss omsorg prövad i domstol men sedan enbart ett alternativ (samma alternativ som avslagit din önskan om bistånd) som kan ge den så är bara en liten seger vunnen. Ska vi stärka patientens rätt måste också patienten vara viktig för vårdgivaren även i fråga om pengar.

Patientens rätt måste stärkas, det bör ske både genom bättre och tydligare lagstiftning men också ändrad maktbalans som vårdval och etableringsmöjligheter skapar förutsättningar för inom ramen för ett gemensamt finansierat välfärdssystem.

att hålla masken

I går stod det klart att socialdemokraterna i kalmar får fortsätta sin vandring med v och mp, en vandring man inte trivts i på länge! Men det gäller att hålla masken så idagens Östra Småland framstår det som om man medvetet valde att fortsätta denna vandring. Politik är kul och det gäller ju att hålla masken så nu låtsas Johan P att nu tar vi nya tag och trivs och litar på varandra.... jo jo!

Men för möjligheten att skapa en förändring i Kalmar var måndagskvällens besked från Centerkretsen i Kalmar välgörande. Nu gjordes ett eget och medvetet val på ett starkare Centerparti och en alliansmajoritet i Kalmar efter valet 2010. Det var bra! Nu faller ett tungt ansvar på alla allianspartier, men särskilt det största att ta vara på detta tillfälle och visa att man är beredd att ta ansvar bortom partinytta och strikt partimatematik. Nu gäller det att bygga förtroende, mejsla ut innehållet i ett alliansparti och gemensamt bygga en profil. Det tar två år om det ska bli stabilt. Så starta nu.

Ur rent egoistisk synpunkt är det också så att ett framgångsrikt alliansval i kalmar kommer öka chansen betydligt till en alliansmajoritet i landstinget och det skulle gör s-v-mp majoriteten till en kort parentes som kanske inte hinner förstöra de goda cirklar som alliansmajoriteten i förra perioden skapade men som nu börjar krackelera efter två års felstyre...

torsdag, september 18, 2008

fall inte för Sirenens lockelse!

I dagens Östra Småland påstås det att vänstermajoriteten i Kalmar är under upplösning, inte så förvånanade efter så många år av misslyckat politiskt ledarskap. Droppen påstås vara Miljöpartiets solouppträdande från tid till annan.
Som det sanna makt parti socialdemokraterna är tror jag inte det är det som är orsaken. Nej det är insikten att man i nuvarande konstellation kan förlora nästa val och då funderat hur kan vi göra för att förhindra en maktförlust 2010. Jo vi byter partners och tar fram maktens locktoner och ser om vi kan locka något parti som varit utan makt i Kalmar länge... Det vore förskräckligt om något alliansparti och särskilt mina partikamrater skulle falla för denna lockelse till makten och rädda Johan Persson ytterligare någon mandatperiod.
Mitt råd är ÖKA oppositionsarbetet och ta vara på det faktum att nuvarande vänstergäng lett kalmar in i en återvändsgränd. Skapa därmed förutsättningar för ett riktigt maktskifte kan ske 2010 med ett större Centerparti i ledningen.
Det alliansparti som faller för dessa maktens locktoner tar ett stort ansvar både lokalt, regionalt och i viss mån nationellt för att undergräva möjligheterna att bryta s partiets ambitioner på maktmonopol.
GÖR INTE UPP kan jag bara uppmana allianpolitiker i Kalmar!

snabba besked till gagn för patienten

I dag har vi varit samlade ett stort gäng c företrädare i landstingen för att få inspiration till utveckling av vården. Ett intressant föredrag var en entreprenör som berättade om hur han utvecklat ett företag som samlar ihop alla undersökningar för en misstänkt bröstcancer till en och samma dag. Det innebär att en kvinna som på remiss eller på eget initiativ upptäckt en knöl i bröst kan boka en tid och sedan vid ett besök få besked om hur allvarlig knölen är.
I kalmar läns landsting är det inte ovanligt att det tar 2-3 veckor innan en orolig kvinna kan få detta besked. Här finns en utmaning att forma vården efter patienten så att hon ( i detta fallet) kan få besked så snabbt det bara går och slipper oroa sig. Här finns nu en utmaning att organisera om vården i vårt län så att det kan ge snabba besked. Det skulle jag kalla svarsgaranti, inte 14 dagar som nuvarande majoritet lovat utan samma dag. Landstingsvården har något att lära av en privat entreprenör hoppas detta sprider sig över landet för våra medborgares skull!

onsdag, september 17, 2008

Att vara emot och hederlighet

Det är intressant att notera de socialdemokratiska kommentarerna till alliansens budgetförslag den senaste tiden. Man är emot, regeringen satsar för lite, och det är orättvist. Jag kan inte förneka utan att s företrädarna varit duktiga på att befästa det. De är verkligen duktiga att använda detta politiska signalord - oavsett vad det står för. Här har alliansen en stor utmaning att det kommande året ifrågasätta det socialdemokratiska monopolet på rättvisa. För som jag skrev häromdagen den socialdemokratiska retoriken är i grunden tunn när det kommer till fakta.

Men samtidigt blir s kritiken närmast komiskt roande, när man ser hur de hanterat frågorna efter den första kritiskstormen om att man är emot regeringen förslag. Jobbskatteavdragen var orättvisa och helt fel när de introducerades i steg 1 och 2, nu är s för att de behålls. Man var emot förändringar i sjukförskringen, men när man nu läser s förslag till välfärdsprogram mm så anammar man i princip helt och hållet alliansens politik. Vii har i landstingspolitiken fått kritik för att med vårdval underminera det kommunala självstyret, vilket jag inte tycker eftersom vi flyttar makten till medborgarna. Men nu föreslår man i s välfärdsprogram och sjukvårdsarbete att alla välfärdsverksamheter ska auktoriseras.... nationellt. Det innebär en total nationalisering av hela välfärdssektorn och det kommunala självstyret i dess frågor är helt borta. Det måste vara svårt att hinna med i alla ormliknande rörelser som s partiet håller på med, ena dagen emot, andra dagen för, om än med snömosig nyretorik.

Sorgligast i den socialdemorkatiska kören var en ledarskribent på lokal s tidning... som utgjöt sig i radio kalmar om alliansens stora misstag. För det första tog det honom lång tid att att på en rak fråga komma på något som varit negativt för kalmar län ( förstår det med tanke på 1 miljard i infratruktur, pengar till det nya linneuniversitet osv) så då kommer han upp med att inga nya platser anslagits till högskolan. Tala om att vara utan verklighetskontakt. Det är mindre än fem dagar sedan som Högskolan informerade att man lämnar tillbaka pengar till Högskoleverket eftersom man inte kunnat fylla platserna.... Problemet är alltså inte brist på platser, det är brist på studenter. Därför är det högre kvalitet och mer forskning som behövs i kalmar och i övriga högskolesverige och det satsar alliansregeringen på.

Ska jag i fortsättningen kunna ta s kritiken på allvar krävs det någon slags intellektuell hederlighet. Då kan vi ju få en bra debatt, men då måste resonemangen hänga ihop och man kan inte flipp floppa i fråga efter fråga!

måndag, september 15, 2008

Rättvisa!!

Nu är det halvtid och vi har under dessa två år hört återkommande att det skapas orättvisa med Alliansens politik från vänster håll. Tala om att förfalska verkligheten! Det var under 12 år av sossestyre som
- sjukskrivningarna ökade
- arbetslösheten bet sig fast
- infrastruktursatsningar hamnade i storstäder eller uteblev
- vårdköerna växte
sammantaget ökade det sk utanförskapet monumentalt.

Nu har vi haft en Alliansregering i två, det har inneburit
- skatten för en sjuköterska har sjunkit med 1100 kronor i månaden eller över 13 000 per år
- antalet människor i arbete är på en nivå som vi inte sett sedan man började mäta
- sjukskrivningarna minskar
- stora satsningar på bättre infrastruktur i hela landet
sammantaget har utanförskapet minskat med ca 170 000 människor

Frågan är då - vad är rättvist?
För mig är det självklart att det är rättvist att fler människor kan försörja sig på eget arbete, att det skapas tillväxt möjligheter i hela landet osv. Därför kan man skriva Alliansregering = Rättviseregering!

fredag, september 12, 2008

Äntligen!!

Idag kunde man få utropa ÄNTLIGEN!! Åsa Torstensson och Alliansregeringen finansierar nu upprustningen av Emmabodabanan. Från 2010 fram till 2012/2013 så kommer arbetet pågå. Det har dröjt, för länge. Men äntligen hade vi en minister som lyssnade och insåg att detta måste göras. Särskilt kul var det att höra Åsa´s argumentation för banan vid presskonferensen i morse. Den visade att hon förstått både det regionala perspektivet och det internationella.

Sammantaget är det så att dagens besked att det satsas över 1 miljard kronor i vägar och framförallt j'rnvägar i vår del av landet de kommande 4 åren. Så mycket är det väldigt länge sedan det satsades!
Heder åt Ann-Marie Fagerström som var både glad och tydlig med att hon var nöjd med regeringens ansvarstagande. Ann- Marie skiljer ur sig från den övriga sossekören i länet som försöker förneka framgången. Men det är som räven sa om rönnbären - surt att upptäcka att en Alliansregering är bättre för kalmar län än en vänsterregering. Men nu är det bevisat!

Ps dessutom är jag glad att mina uttalande i landstingsfullmäktige i våras i Figeholm inte blev något jag fick/får ångra. Då var jag säker på att vi skulle få ett positivt besked om en satsning på Emmaboda banan,utan att ha fullt fog för det, enbart mitt förtroende för Åsa och hennes gäng på näringsdepartementet. Tack och lov var förtroendet/tilliten befogad! ds

torsdag, september 11, 2008

är den goda cirkeln bruten?

Idag hade vi landstungsstyrelse och det var en ganska lugn tillställning. Men den gav mig tyvärr skäl att utbrista, vad var det jag sa...
I den ekonmiska redovisningen framkom att det sparpaket som majoriteten i landstinget satte så stor tillit till inte verkar fungera. Bland annat skulle man pressa ner antalet arbeade timmar och det står rätt ut att det kommer inte att lyckas! Vi varnade redan i november förra året för att åtgärderna skulle bli verkningslösa. På budgetfullmäktige i juni i år så kunde jag redovisa att antalet arbetade timmar nte hade sänkts och att de besparingsar som skulle göras på inköp inte hade kunnat uppnås. Detta var de två rktigt stora åtgärderna, nu erkänner landstingsdirektören att så här långt har det inte funkat, nu återstår bara att denna insikt drabbar majoriteten, annars är den goda cirkel med ekonomi i balans bruten, därför landstinget kan inte räkna med att leverera plus resultat framöver enbart på finansiella vinster. Risken finns att ls ordförande kommer att skylla ifrån sig, men verkligheten är att det är landstingets kostnader som inte är under kontroll. Detta är inte bra, men än värre var signalerna vad gäller tillgängligheten. Hälsosjukvårdsdirektören redovisade att man har svårt att få ut data, man har allt fler som väntar jämfört med för ett år sedan. Detta är oroväckande att den goda cirkel som landstnget varit i sedan tre-fyra år nu kan vara på väg att brytas. För detta bär majoriteten ett stort ansvar, det visar sig att den sitt still i båten strategi som man tillämpat nu slår tillbaka och de goda resultaten sviktar. Jag har gärna fel i mina misstankar, men dagens ls var inget bra i dessa avseenden.

onsdag, september 10, 2008

Regeringen satsar! - men s är sura

Under denna veckan har vi fått besked om en av de största företagssatsningarna som har gjorts - 16 miljarder, som underlättar för småföretag och egenföretagare, ökar Sveriges konkurrenskraft och gör det billigare att anställa. För kalmar län innebär det bl a att de social avgifterna sjunker med över 200 miljoner. Huvuddelen av dessa pengar satsar på företagen. men också kommuner och landsting har glädje av regeringens satsning, totalt med ca 95 miljoner i länet. Det är en välfärdssatsning som heter duga!

Man skulle ju kunna tycka att ledande socialdemokrater skulle tycka att det vore bra med satsningar på kommuner och landsting, men inte. Den senaste tiden har vi fått besked som innebär att exempelvis landstinget kan få över 60 miljoner. Vad har varit de socialdemokratiska kommentarerna:
- psykiatrisatsning - för lite - trots att det är den största ökning av anslag som vi sett i modern tid...
- tillgänglighetspengar - det funkar inte, det blir ingen bra lösning.... - här slår surheten alla rekord. Alla resurser som kan bidra till bättre tillgänglighet borde glädja varje landstingspolitiker. Men just det jag glömde sossarna är rädda att något ska ändras i systemet och då blir man kritisk systembevarare..
- sänkta arbetsgivareavgifter - för lite och inte nog - vi har under de senaste åren i landstinget haft en fantastiskt skatteutveckling, och får nu ännu mer resurser, trots det får man inte nog. Jag är tyvärr att de döljer den egna skuldkänslan att man har inte koll på kostnaderna i landstinget och är rädd att det ska börja synas... därför räcker inga pengar i världen....

I morgon på landstingsstyrelsen kommer det visa sig att kostnaderna rakar i höjden och att det åtgärder man så stolt sagt sig vidta inte funkar. Nu närmar sig sanningens minut kan en socialdemokrat hålla ordning på pengarna i landstinget - historien förskräcker!
Men medan s fundrar hur de ska sitt ekonomiska ansvar får vi andra glädja oss åt att regeringen under torsdagen presenterar den största satsningen på infrastruktur i modern tid! Mer om det i morgon!

fredag, september 05, 2008

Regeringen överraskar positivt

I SKLs sjukvårdsdelegation har vi det senaste året hört bl a Henrik Hammar lyfta ideen om att man borde skapa en stimulans för att landstingen ska klara vårdgarantin bättre. Idag redovisar regeringen att man lyssnat på denna önskan och inför en sjukvårdsmiljard som ska stimulera till en förbättrad tillgänglighet i vården, utmärkt!! Men vad händer då... Jo då dyker de upp som inte klarar vårdgaranti och säger det är orättvist, pengarna borde gå till de som inte klarar vårdgarantin. Men det bygger på helt fel föreställning. Det är inte i huvudsak resursbrist som gör att människor får vänta, det är brister i organisation och inställningen att det inte är viktigt som gör att tillgängligheten brister.
För att ta ett exempel, när vi i kalmar län genomförde det stora struktursparet så trodde vi nog att det skulle slå på tillgängligheten, men det gjorde det inte! Orsaken var att landstingets medarbetare och chefer hade insett betydlsen av att klara tillgängligheten, arbetade systematiskt med att organisera sig så att man klarade tillgängligheten och insåga att det fanns e förväntan hos medborgarna att vi ska ha en tillgänglig vård i länet. Men man fick i princip inga pengar för att klar detta, snarare mindre. Det finns många studier som visar på samma erfarenheter att det är arbetsorganisationen som är bristen inte mängden resruser. Därför är det smart att skapa ett system som belönar de landsting som klarar av att utvckla sin organisation och hålla vårdgarantin till medborgarna så att de som ännu inte klarar det kan lära av dem som gör det!
I en liten bloggkommentar kommenterar Anders Henriksson ls ordföranden sjukvårdsmiljarden, han är så klart kritisk... Han har gnällt länge på att regeringen inte stasar på sjukvården ch landstingen. Men när nu regeringen gär det möjligt för kalmar län tt få nya resurser till vården så klagar han istället. Men det kanske är så att han är rädd att han inte klarar uppgiften att förbättra tillgängligheten i vårt län och att vi därför inte kommer få del av pengarna... då är det bättre at redan nu börja skylla misslyckandet på någon annan. Anders upp med hakan, visst ska länsinvånarna i kalmar län få bättre tillgänglighet oh landstinget därmed ännu bättre resurser. Jag inser att du aldrig kommer säga att det var bra av alliansregeringen, men vården i kalmar län kommer ha nytta av det om bara du sköter ditt!!

regering som satsar!!

I går kom det efterlängtade beskedet att regeringen ökar satsningen på psykiatrin! Det kommer göra det möjligt att utveckla psykiatrin i hela landet. En del har invänt att det r inte nog med pengar. För det första är inte pengar hela lösningen för en bätrre psykiatrisk vård. Det behövs mer evidens baserade vårdformer och utvecklade arbetssätt i psykiatrin. Sedan är det också så att det år landstingen och kommunerna som är ansvariga för att utveckla psykiatrin för det är vi som är politikt ansvariga. Därför är vi ansvariga för att också skjuta till pengar för att utveckla denna oerhört viktiga sjukvård.
Från kommuner och landsting brukar vi klaga på när regering och riksdag lägger sig i, men det blir lite komiskt när vi ena dagen klagar på att regeringen har synpukter på hur vi ska utveckla primärvården i landet, men sedan när regeringen anvisar mer pengar till ett område vi har ansvar för också klagar på att vi får pengar, för lite till något vi är ansvariga för. Ska vi begära att statsmakten respekterar självstyret så måste vi visa att på ett område vi är huvudman också tar det finansiella ansvaret. Men så har det inte varit, här behövs en skärpning i landsting och kommuner. Vi behöver matcha regeringens pengar med nya egna pengar så att vi utvecklar en psykiatrisk vård av hög kvalitet.

onsdag, september 03, 2008

bra regeringen

I sjukvården har det tyvärr länge funnits en stor läkarbrist. Det har varit allmän känt att Sverige har inte utbildat tillräckligt med läkare utan vi har levt med läökarbrist och importera läkare från utbildningar i andra länder, särskilt Danmark. Nu visar regeringen för tredje året i rad att man sett problemen och gör något åt det, till skillnad från tidigare regeringar. Antalet utbildningsplatser på läkarutbildningar utökas för tredje året och har sammanlagt ökat med 23% sedan Alliansregeringen tillträdde, bra jobbat.

Sedan finns det en paradox! Sverige har i jömförelse med andra länder en väldigt hög andel läkare per 1000 invånare, så vår brist handlar också om hur vi använder de läkare vi har, här finns uppenbarligen mycket kvar att göra ute i landstingen.

vårdval ger val framgång

I dagarna har diskuterats remissvar på vårdvalsutredningen, och s över landet är emot att de ska bli tvungna införa en patientreform... Jag tycker det är rimligt att alla landsting ska genomföra en reform som ger patienterna större makt. Men jag tror det är en fördel om s landstingen får stå där med skammen i valrörelsen 2010 att inte har lyckats med att förbättra tillgänglighet och en förstärkt patient orientering i primärvården. Då kan vi få en bra jämförelse med alliansledda landsting där en vårdvalsreform genomförts med sannolikt goda resultat och s ledda landsting med sannolikt sämre utveckling där man inte gjort något.

Så är regeringen klok lägger man kravet på införande av vårdval till 2011 så kan nya alliansledda landsting med framgång genomföra reformen. För jag är övertygad om att när vi kan visa på skillnaden i valrörelsen mellan s ledda landsting och alliansstyrda landsting på detta område kommer det att underlätta en god valframgång.

tisdag, september 02, 2008

västerviks tvätten

idag har jag tillsamman med Anders Henriksson och Alf Jönsson besökt tvätten i Västervik. Det var ett roligt besök, dels kunde vi ge besked om att vi blivit överens med Västerviks kommun om att flytta tvätten och sluta ett 15-årigt avtal. Det garanterar jobben framöver under långt tid.
Samtidigt var det skönt att vi från landstingets sida konstruktivt kunnat bidra till att öka möjligheten till att Holiday Club satsningen i Västervik verkligen blir av. Nu blir tvätten ombyggd till multi hall och man slipper ha ett tvätteri i anslutning till den nya hotell anläggningen.

För landstinget är det bara positivt om holiday club satsningen kan genomföras eftersom det innebär stora investeringa i norra länsdelen, fler arbeten och förstärkta förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling.

Vi behöver allt detta för att utveckla vårt län!

vårdval för förnyelse

I dag presenteras på dn debatt en utvärdering av vårdvalet i stockholm. resultaten är i många avseenden bra eller mycket bra. Det har lett till att människorna i stockholm i allt högre grad är nöjda med vården. Detta är särskilt roligt eftersom sossarna har kritiserat systemet sönder och samman och påstått både det ena och det andra. Ännu roligare blir det att s i stockholm idag säger att vårdval är bra ( se dagens medicin) men vill ha ett annat ersättningssystem. Skönt det kan kanske hyfsa debatten.

Men men i vårt län verkar detta inte gått in hos sosseriet. De fortsätter att skrämmas och sprida osanningar både om oss i alliansen i kalmar län och våra kolleger i stockholm. Men att s i stockholm nu bejakar vårdvalet som en fördel för patienterna borde ju öppna för ett omtänk hos s i landstinget i kalmar län. Risken finns ju dock att prestigen sitter så hårt att man inte kan erkänna att man överdrivit och haft mindre rätt( snällt skrivet).

För mig som centerpatist är det självklart att när vi inför vårdvals lösningar i kalmar län så måste det göras på våra förutsättningar och våra behov. Det betyder att vi ska bygga vidare på det ersättningsystem som redan finns i länet och som alliansens införde förra perioden. Men samtidigt ska det stimulera fler till att öppna verksamheter i länets olika delar så att alla invånare i länet kan få en fast läkarkontakt, vilket man inte kan idag. Detta är tyvärr något som sosseriet i länet så här långt vägrar erkänna. Men det är trots allt ett faktum!

Nu väntar vi med spänning på s sidans omsvägning i länet, sedan kan vi nog hitta konstruktiva lösningar i vårt län.